Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2016/2017 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Matematika B2
1.1
Matematika A2
1.14
Metody geologického výzkumu
1.17
Matematika A2
1.2
Matematika A2
1.29
Matematika B2
1.31
Výpočetní technika
1.41
Znečišťování a ochrana vod
1.43
Geochemie životního prostředí
1.44
Výpočetní technika
1.47
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.5
Fyzika Země
1.53
Zpracování dat v geologii
1.54
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.55
Nakládání s odpady
1.56
Geochemie vody
1.56
Úvod do inženýrské geologie
1.57
Základy petrologie
1.58
Základy biostatistiky
1.63
Strukturní geologie
1.65
Základy biostatistiky
1.65
Matematika C
1.65
Aplikovaná ekologie
1.67
Hospodaření s vodními zdroji
1.67
Matematika C
1.68
Základy biostatistiky
1.72
Úvod do ekologie
1.72
Základy biostatistiky
1.75
Základy petrologie
1.77
Matematika C
1.78
Geochemický seminář
1.79
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.79
Matematika B2
1.82
Matematika pro kartografy
1.85
Matematika pro kartografy
1.85
Energie-příroda a společnost
1.86
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.86
Regionální geologie
1.86
Základy biostatistiky
1.86
Globální koncepce ochrany ŽP
1.87
Environmentální informatika
1.89
Přírodní katastrofy
2
Výpočetní technika
2
Základy chemie atmosféry
2
Základy biostatistiky
2.14
Fyzika pro geografy
2.23
Matematická statistika
2.5
Matematika C
2.56

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody geologického výzkumu
1
Základy biostatistiky
1.25
Základy petrologie
1.32
Úvod do inženýrské geologie
1.36
Aplikovaná ekologie
1.4
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.43
Znečišťování a ochrana vod
1.43
Matematika A2
1.46
Globální koncepce ochrany ŽP
1.47
Základy biostatistiky
1.47
Matematika B2
1.5
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.52
Základy petrologie
1.54
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.55
Výpočetní technika
1.55
Základy chemie atmosféry
1.55
Geochemie vody
1.56
Regionální geologie
1.57
Matematika A2
1.6
Zpracování dat v geologii
1.62
Úvod do ekologie
1.67
Energie-příroda a společnost
1.71
Matematika A2
1.71
Základy biostatistiky
1.71
Základy biostatistiky
1.71
Základy biostatistiky
1.72
Fyzika Země
1.74
Základy biostatistiky
1.74
Výpočetní technika
1.75
Environmentální informatika
1.78
Výpočetní technika
1.79
Matematika C
1.82
Strukturní geologie
1.82
Nakládání s odpady
1.83
Geochemický seminář
2
Hospodaření s vodními zdroji
2
Geochemie životního prostředí
2.11
Matematika C
2.13
Matematika B2
2.15
Matematika B2
2.27
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.45
Fyzika pro geografy
2.54
Matematika C
2.56
Matematika pro kartografy
2.77
Matematická statistika
2.77
Matematika pro kartografy
2.85
Matematika C
2.89
Přírodní katastrofy
3

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Přírodní katastrofy
1
Aplikovaná ekologie
1
Základy biostatistiky
1
Znečišťování a ochrana vod
1
Úvod do ekologie
1.11
Základy biostatistiky
1.11
Výpočetní technika
1.13
Výpočetní technika
1.14
Energie-příroda a společnost
1.14
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.14
Zpracování dat v geologii
1.17
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.18
Výpočetní technika
1.19
Matematika A2
1.2
Matematika B2
1.2
Základy biostatistiky
1.21
Matematika C
1.22
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.23
Geochemický seminář
1.23
Strukturní geologie
1.24
Matematika C
1.24
Globální koncepce ochrany ŽP
1.27
Regionální geologie
1.29
Úvod do inženýrské geologie
1.29
Matematika A2
1.29
Matematika C
1.3
Matematika pro kartografy
1.31
Matematika A2
1.31
Matematika pro kartografy
1.31
Matematika B2
1.31
Fyzika Země
1.32
Základy petrologie
1.32
Metody geologického výzkumu
1.33
Geochemie vody
1.33
Základy petrologie
1.35
Základy biostatistiky
1.35
Matematická statistika
1.36
Základy biostatistiky
1.36
Matematika B2
1.36
Základy biostatistiky
1.37
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.38
Fyzika pro geografy
1.38
Matematika C
1.44
Geochemie životního prostředí
1.56
Environmentální informatika
1.61
Základy chemie atmosféry
1.64
Hospodaření s vodními zdroji
1.67
Nakládání s odpady
2.11

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Energie-příroda a společnost
1
Hospodaření s vodními zdroji
1
Matematika A2
1
Matematika B2
1.08
Matematika B2
1.1
Geochemie vody
1.11
Environmentální informatika
1.14
Matematika A2
1.15
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.15
Matematika pro kartografy
1.18
Matematika pro kartografy
1.18
Zpracování dat v geologii
1.2
Základy biostatistiky
1.23
Základy biostatistiky
1.25
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.26
Základy biostatistiky
1.31
Matematika A2
1.32
Metody geologického výzkumu
1.33
Výpočetní technika
1.33
Regionální geologie
1.33
Základy biostatistiky
1.33
Základy biostatistiky
1.36
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.36
Matematická statistika
1.38
Nakládání s odpady
1.38
Geochemie životního prostředí
1.4
Aplikovaná ekologie
1.4
Matematika C
1.44
Globální koncepce ochrany ŽP
1.47
Matematika C
1.48
Fyzika Země
1.5
Úvod do inženýrské geologie
1.55
Znečišťování a ochrana vod
1.57
Matematika C
1.6
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.6
Výpočetní technika
1.63
Strukturní geologie
1.64
Matematika B2
1.67
Základy biostatistiky
1.69
Základy petrologie
1.69
Úvod do ekologie
1.69
Výpočetní technika
1.71
Základy petrologie
1.77
Matematika C
1.86
Geochemický seminář
2
Fyzika pro geografy
2
Základy chemie atmosféry
2.27

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Energie-příroda a společnost
1
Hospodaření s vodními zdroji
1
Matematika B2
1.1
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.22
Matematika A2
1.25
Matematika A2
1.31
Metody geologického výzkumu
1.33
Fyzika Země
1.36
Zpracování dat v geologii
1.36
Geochemie životního prostředí
1.4
Matematika pro kartografy
1.4
Znečišťování a ochrana vod
1.4
Matematika pro kartografy
1.4
Matematika B2
1.42
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.44
Základy biostatistiky
1.46
Výpočetní technika
1.47
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.48
Geochemický seminář
1.5
Strukturní geologie
1.5
Aplikovaná ekologie
1.5
Environmentální informatika
1.5
Matematika B2
1.56
Základy biostatistiky
1.56
Globální koncepce ochrany ŽP
1.58
Výpočetní technika
1.58
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.6
Geochemie vody
1.63
Nakládání s odpady
1.67
Základy petrologie
1.67
Výpočetní technika
1.69
Úvod do inženýrské geologie
1.7
Matematika A2
1.71
Základy biostatistiky
1.75
Matematika C
1.76
Základy biostatistiky
1.76
Matematika C
1.78
Matematická statistika
1.82
Základy biostatistiky
1.82
Matematika C
1.85
Základy petrologie
1.9
Úvod do ekologie
1.93
Fyzika pro geografy
2
Matematika C
2
Regionální geologie
2
Základy biostatistiky
2.15
Základy chemie atmosféry
2.64

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Strukturní geologie
1.4
Matematika C
1.44
Matematika B2
1.5
Matematika pro kartografy
1.54
Matematika pro kartografy
1.54
Matematika B2
1.62
Regionální geologie
1.67
Základy petrologie
1.69
Úvod do inženýrské geologie
1.69
Základy chemie atmosféry
1.7
Zpracování dat v geologii
1.73
Matematika A2
1.75
Matematika C
1.75
Matematika C
1.76
Základy petrologie
1.77
Aplikovaná ekologie
1.8
Výpočetní technika
1.8
Znečišťování a ochrana vod
1.8
Matematika C
1.82
Základy biostatistiky
1.82
Základy biostatistiky
1.83
Metody geologického výzkumu
1.83
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.83
Matematická statistika
1.83
Výpočetní technika
1.88
Matematika A2
1.88
Fyzika Země
1.89
Úvod do ekologie
1.89
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.89
Globální koncepce ochrany ŽP
1.92
Základy biostatistiky
1.94
Základy biostatistiky
1.94
Úvod do studia přírodních zdrojů
2
Energie-příroda a společnost
2
Geochemie životního prostředí
2
Hospodaření s vodními zdroji
2
Matematika A2
2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Základy biostatistiky
2
Fyzika pro geografy
2
Geochemie vody
2
Přírodní katastrofy
2
Základy biostatistiky
2
Výpočetní technika
2.05
Environmentální informatika
2.06
Nakládání s odpady
2.06
Geochemický seminář
2.08
Matematika B2
2.1

  Pohlaví

muž %
žena %
Přírodní katastrofy
100 : 0
Matematika B2
90 : 10
Úvod do inženýrské geologie
86 : 14
Geochemie vody
78 : 22
Geochemie životního prostředí
78 : 22
Úvod do studia přírodních zdrojů
71 : 29
Fyzika Země
68 : 32
Matematika A2
67 : 33
Metody geologického výzkumu
67 : 33
Fyzika pro geografy
62 : 38
Zpracování dat v geologii
62 : 38
Matematika pro kartografy
62 : 38
Matematika A2
60 : 40
Strukturní geologie
59 : 41
Matematická statistika
57 : 43
Regionální geologie
57 : 43
Praktikum ze všeobecné geologie II
55 : 45
Matematika pro kartografy
54 : 46
Matematika B2
54 : 46
Základy biostatistiky
50 : 50
Základy petrologie
50 : 50
Matematika C
48 : 52
Základy petrologie
47 : 53
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
45 : 55
Výpočetní technika (pro geologické obory)
45 : 55
Výpočetní technika
41 : 59
Úvod do ekologie
39 : 61
Environmentální informatika
39 : 61
Nakládání s odpady
39 : 61
Matematika B2
36 : 64
Základy biostatistiky
36 : 64
Základy biostatistiky
35 : 65
Matematika C
33 : 67
Matematika C
33 : 67
Hospodaření s vodními zdroji
33 : 67
Matematika C
29 : 71
Energie-příroda a společnost
29 : 71
Základy biostatistiky
29 : 71
Výpočetní technika
27 : 73
Základy biostatistiky
25 : 75
Geochemický seminář
21 : 79
Základy biostatistiky
21 : 79
Aplikovaná ekologie
17 : 83
Matematika A2
14 : 86
Znečišťování a ochrana vod
14 : 86
Globální koncepce ochrany ŽP
13 : 87
Výpočetní technika
9 : 91
Základy chemie atmosféry
9 : 91

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Fyzika Země
1
Energie-příroda a společnost
1
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1
Strukturní geologie
1
Úvod do ekologie
1
Matematika pro kartografy
1
Matematika A2
1
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1
Výpočetní technika
1
Matematika C
1
Matematika C
1
Aplikovaná ekologie
1
Matematika B2
1
Výpočetní technika
1
Hospodaření s vodními zdroji
1
Matematika C
1
Metody geologického výzkumu
1
Praktikum ze všeobecné geologie II
1
Environmentální informatika
1
Přírodní katastrofy
1
Základy petrologie
1
Úvod do inženýrské geologie
1
Matematika A2
1
Fyzika pro geografy
1
Matematika pro kartografy
1
Matematická statistika
1
Matematika C
1
Úvod do studia přírodních zdrojů
1
Regionální geologie
1
Matematika B2
1
Výpočetní technika
1
Základy petrologie
1
Matematika A2
1
Zpracování dat v geologii
1
Matematika B2
1.08
Základy chemie atmosféry
1.09
Základy biostatistiky
1.21
Geochemie životního prostředí
1.22
Základy biostatistiky
1.22
Základy biostatistiky
1.26
Základy biostatistiky
1.32
Znečišťování a ochrana vod
1.43
Nakládání s odpady
1.56
Základy biostatistiky
1.59
Geochemický seminář
1.71
Geochemie vody
1.89
Globální koncepce ochrany ŽP
1.93
Základy biostatistiky
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Energie-příroda a společnost
100 : 0
Nakládání s odpady
100 : 0
Přírodní katastrofy
100 : 0
Základy petrologie
100 : 0
Fyzika pro geografy
100 : 0
Matematická statistika
100 : 0
Úvod do studia přírodních zdrojů
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Matematika C
100 : 0
Metody geologického výzkumu
100 : 0
Environmentální informatika
100 : 0
Globální koncepce ochrany ŽP
100 : 0
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
100 : 0
Úvod do ekologie
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Výpočetní technika (pro geologické obory)
100 : 0
Matematika C
100 : 0
Geochemie vody
100 : 0
Aplikovaná ekologie
100 : 0
Výpočetní technika
100 : 0
Hospodaření s vodními zdroji
100 : 0
Geochemie životního prostředí
100 : 0
Znečišťování a ochrana vod
100 : 0
Základy chemie atmosféry
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie II
97 : 3
Základy petrologie
96 : 4
Fyzika Země
95 : 5
Výpočetní technika
94 : 6
Úvod do inženýrské geologie
93 : 7
Základy biostatistiky
93 : 7
Zpracování dat v geologii
92 : 8
Výpočetní technika
91 : 9
Základy biostatistiky
89 : 11
Matematika C
89 : 11
Základy biostatistiky
88 : 12
Matematika A2
88 : 13
Regionální geologie
86 : 14
Základy biostatistiky
86 : 14
Matematika B2
85 : 15
Matematika pro kartografy
85 : 15
Matematika pro kartografy
85 : 15
Základy biostatistiky
84 : 16
Matematika B2
82 : 18
Matematika C
78 : 22
Strukturní geologie
76 : 24
Základy biostatistiky
75 : 25
Matematika B2
50 : 50
Geochemický seminář
43 : 57

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Přírodní katastrofy
1
Matematika pro kartografy
1
Matematika C
1
Aplikovaná ekologie
1
Metody geologického výzkumu
1
Nakládání s odpady
1.06
Environmentální informatika
1.06
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.07
Matematika pro kartografy
1.08
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.09
Základy petrologie
1.11
Základy biostatistiky
1.11
Regionální geologie
1.14
Zpracování dat v geologii
1.15
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.18
Matematika B2
1.18
Základy chemie atmosféry
1.18
Globální koncepce ochrany ŽP
1.2
Geochemický seminář
1.21
Geochemie vody
1.22
Výpočetní technika
1.23
Základy petrologie
1.23
Fyzika Země
1.26
Výpočetní technika
1.27
Energie-příroda a společnost
1.29
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.29
Znečišťování a ochrana vod
1.29
Strukturní geologie
1.29
Matematika B2
1.31
Výpočetní technika
1.31
Hospodaření s vodními zdroji
1.33
Matematika C
1.33
Úvod do inženýrské geologie
1.36
Základy biostatistiky
1.36
Matematika C
1.38
Matematika A2
1.4
Úvod do ekologie
1.44
Matematika C
1.48
Základy biostatistiky
1.5
Geochemie životního prostředí
1.56
Matematika B2
1.6
Fyzika pro geografy
1.62
Matematika A2
1.71
Matematika A2
1.71
Základy biostatistiky
1.76
Matematická statistika
1.79
Základy biostatistiky
1.79
Základy biostatistiky
2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Metody geologického výzkumu
2
Přírodní katastrofy
2
Matematika A2
2.2
Geochemický seminář
2.23
Hospodaření s vodními zdroji
2.33
Úvod do inženýrské geologie
2.36
Výpočetní technika
2.4
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.43
Globální koncepce ochrany ŽP
2.47
Strukturní geologie
2.47
Výpočetní technika
2.5
Aplikovaná ekologie
2.5
Základy biostatistiky
2.5
Matematika A2
2.54
Úvod do ekologie
2.56
Regionální geologie
2.57
Energie-příroda a společnost
2.57
Matematická statistika
2.57
Zpracování dat v geologii
2.62
Základy biostatistiky
2.63
Fyzika Země
2.63
Nakládání s odpady
2.67
Matematika C
2.67
Geochemie životního prostředí
2.67
Výpočetní technika
2.68
Základy biostatistiky
2.71
Základy biostatistiky
2.72
Environmentální informatika
2.72
Praktikum ze všeobecné geologie II
2.72
Základy chemie atmosféry
2.73
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
2.77
Matematika B2
2.8
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.82
Fyzika pro geografy
2.85
Matematika A2
2.86
Geochemie vody
2.88
Základy petrologie
2.88
Základy petrologie
2.89
Základy biostatistiky
2.89
Matematika B2
2.92
Základy biostatistiky
2.93
Matematika pro kartografy
3
Matematika pro kartografy
3
Znečišťování a ochrana vod
3
Matematika C
3.09
Matematika C
3.09
Matematika C
3.22
Matematika B2
3.55

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Úvod do inženýrské geologie
1.29
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.29
Aplikovaná ekologie
1.33
Metody geologického výzkumu
1.33
Geochemie životního prostředí
1.44
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.48
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.5
Globální koncepce ochrany ŽP
1.53
Znečišťování a ochrana vod
1.57
Matematika A2
1.6
Úvod do ekologie
1.61
Základy petrologie
1.63
Základy petrologie
1.64
Geochemie vody
1.67
Hospodaření s vodními zdroji
1.67
Matematika A2
1.67
Matematika B2
1.7
Energie-příroda a společnost
1.71
Nakládání s odpady
1.72
Základy biostatistiky
1.75
Výpočetní technika
1.77
Geochemický seminář
1.79
Fyzika Země
1.79
Výpočetní technika
1.81
Základy chemie atmosféry
1.82
Zpracování dat v geologii
1.85
Regionální geologie
1.86
Environmentální informatika
1.89
Základy biostatistiky
1.89
Matematika C
1.91
Fyzika pro geografy
1.92
Základy biostatistiky
1.93
Strukturní geologie
2
Základy biostatistiky
2
Matematika A2
2
Přírodní katastrofy
2
Výpočetní technika
2
Základy biostatistiky
2.06
Matematika pro kartografy
2.08
Matematika B2
2.08
Matematika pro kartografy
2.08
Základy biostatistiky
2.16
Matematika C
2.17
Matematika B2
2.27
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.27
Matematika C
2.33
Matematika C
2.44
Matematická statistika
2.64

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Metody geologického výzkumu
1.17
Matematika A2
1.21
Matematika B2
1.3
Matematika A2
1.4
Výpočetní technika
1.41
Výpočetní technika
1.44
Matematika A2
1.46
Úvod do inženýrské geologie
1.5
Základy biostatistiky
1.5
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.57
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.61
Matematika C
1.62
Fyzika Země
1.63
Základy biostatistiky
1.67
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
1.68
Základy biostatistiky
1.68
Zpracování dat v geologii
1.69
Strukturní geologie
1.71
Regionální geologie
1.71
Základy biostatistiky
1.71
Nakládání s odpady
1.72
Environmentální informatika
1.72
Matematika C
1.73
Výpočetní technika
1.73
Základy petrologie
1.74
Základy petrologie
1.77
Fyzika pro geografy
1.77
Matematika B2
1.77
Matematika C
1.78
Úvod do ekologie
1.78
Geochemie životního prostředí
1.78
Matematika C
1.78
Globální koncepce ochrany ŽP
1.8
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.82
Základy chemie atmosféry
1.82
Základy biostatistiky
1.82
Aplikovaná ekologie
1.83
Energie-příroda a společnost
1.86
Znečišťování a ochrana vod
1.86
Základy biostatistiky
1.88
Geochemie vody
1.89
Matematika pro kartografy
1.92
Matematika pro kartografy
1.92
Přírodní katastrofy
2
Hospodaření s vodními zdroji
2
Geochemický seminář
2.07
Matematika B2
2.09
Matematická statistika
2.29