Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2014/2015 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy toxikologie
1
Historická a stratigrafická geologie
1.07
Práce s odbornou literaturou
1.2
Geochemie
1.2
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.27
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.32
Psychologie pro učitele I
1.33
Environmentální geologie
1.44
Globální biogeochemické cykly
1.45
Statistika
1.47
Úvod do geologie
1.5
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Matematika A1
1.5
Základy mineralogie
1.53
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.55
Paleobiologie
1.55
Matematika A1
1.56
Výpočetní technika
1.56
Základy mineralogie
1.56
Matematika B1
1.56
Statistika
1.56
Repetitorium středoškolské matematiky
1.57
Geochemie
1.57
Matematika A1
1.58
Úvod do gemologie
1.6
Limnologie
1.6
Těžba a životní prostředí
1.63
Petrologie metamorfovaných hornin
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.64
Paleontologie
1.65
Matematika B1
1.67
Odpady
1.69
Úvod do hydrogeologie
1.7
Geochemie
1.73
Matematika A1
1.73
Chemie geologických procesů
1.75
Repetitorium Matematiky A1
1.75
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.78
Cizí jazyk II (odborný)
1.8
Cizí jazyk II (odborný)
1.82
Environmental issues, background examples and solutions
1.83
Cizí jazyk II (obecný)
1.86
Cizí jazyk II (obecný)
1.88
Uhelný seminář
1.89
Geotektonika a desková tektonika
1.89
Matematika C
1.89
Ochrana ovzduší
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Chráněná území světa
1.92
Statistika
1.92
Matematika A1
1.94
Cizí jazyk II (odborný)
1.95
Cizí jazyk II (odborný)
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Pedogeochemie
2
Matematika C
2.03
Repetitorium středoškolské matematiky
2.05
Výpočetní technika
2.05
Minerály a horniny I
2.06
Statistika
2.07
Výroba potravin a lidské zdraví
2.08
Základy geologie pro geografy
2.1
Výpočetní technika
2.14
Meteorologie a klimatologie
2.19
Statistika
2.2
Sedimentární geologie
2.22
Hydraulika podzemní vody I
2.22
Hydraulika podzemní vody I
2.22
Cizí jazyk II (obecný)
2.25
Základy geologie pro geografy
2.25
GIS a DPZ v geologii
2.27
Repetitorium středoškolské matematiky
2.27
Minerály a horniny I
2.33
Mineralogie pro negeology
2.38
Matematika C
2.4
Vybrané kapitoly z fyziky
2.47
Cizí jazyk II (odborný)
2.5
Statistika
2.53
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.69
Úvod do studia ŽP
2.85
Úvod do hydrogeologie
3.2
Praktikum ze všeobecné geologie I
3.25

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy toxikologie
1
Základy mineralogie
1.19
Cizí jazyk II (odborný)
1.2
Práce s odbornou literaturou
1.2
Globální biogeochemické cykly
1.27
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.27
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.29
Cizí jazyk II (odborný)
1.3
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Základy mineralogie
1.33
Historická a stratigrafická geologie
1.33
Cizí jazyk II (odborný)
1.33
Cizí jazyk II (obecný)
1.36
Cizí jazyk II (obecný)
1.38
Limnologie
1.4
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.41
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.45
Cizí jazyk II (odborný)
1.47
Chemie geologických procesů
1.5
Výpočetní technika
1.52
Cizí jazyk II (obecný)
1.55
Sedimentární geologie
1.56
Environmentální geologie
1.56
Repetitorium středoškolské matematiky
1.57
Ochrana ovzduší
1.6
Geochemie
1.6
Psychologie pro učitele I
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.6
Petrologie metamorfovaných hornin
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Environmental issues, background examples and solutions
1.64
GIS a DPZ v geologii
1.64
Cizí jazyk II (obecný)
1.64
Matematika A1
1.67
Matematika A1
1.67
Geotektonika a desková tektonika
1.67
Matematika B1
1.67
Odpady
1.69
Hydraulika podzemní vody I
1.7
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.71
Geochemie
1.73
Výroba potravin a lidské zdraví
1.73
Matematika A1
1.73
Izotopová geochemie - geochronologie
1.75
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Meteorologie a klimatologie
1.75
Matematika A1
1.76
Statistika
1.79
Výpočetní technika
1.8
Geochemie
1.86
Základy geologie pro geografy
1.87
Matematika A1
1.9
Úvod do hydrogeologie
1.9
Hydraulika podzemní vody I
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Úvod do gemologie
1.93
Minerály a horniny I
1.94
Matematika B1
1.96
Chráněná území světa
1.96
Pedogeochemie
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Paleontologie
2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Paleobiologie
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Výpočetní technika
2.05
Matematika C
2.05
Repetitorium středoškolské matematiky
2.06
Statistika
2.13
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.13
Úvod do geologie
2.18
Minerály a horniny I
2.2
Základy geologie pro geografy
2.21
Vybrané kapitoly z fyziky
2.24
Matematika C
2.28
Statistika
2.31
Matematika C
2.31
Úvod do studia ŽP
2.32
Statistika
2.33
Statistika
2.34
Repetitorium středoškolské matematiky
2.36
Těžba a životní prostředí
2.38
Uhelný seminář
2.55
Mineralogie pro negeology
2.57
Statistika
2.63

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Mineralogie pro negeology
1.13
Základy toxikologie
1.13
Těžba a životní prostředí
1.13
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.14
Výpočetní technika
1.16
Statistika
1.19
Základy mineralogie
1.19
Výpočetní technika
1.2
Limnologie
1.2
Úvod do geologie
1.24
Petrologie metamorfovaných hornin
1.25
Izotopová geochemie - geochronologie
1.25
Vybrané kapitoly z fyziky
1.25
Historická a stratigrafická geologie
1.27
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.27
GIS a DPZ v geologii
1.27
Úvod do gemologie
1.29
Statistika
1.29
Výpočetní technika
1.3
Statistika
1.3
Minerály a horniny I
1.31
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Psychologie pro učitele I
1.33
Environmentální geologie
1.33
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.33
Matematika A1
1.36
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.36
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.38
Odpady
1.38
Základy geologie pro geografy
1.39
Matematika C
1.39
Paleontologie
1.4
Práce s odbornou literaturou
1.4
Hydraulika podzemní vody I
1.4
Základy mineralogie
1.4
Ochrana ovzduší
1.4
Statistika
1.4
Hydraulika podzemní vody I
1.4
Chemie geologických procesů
1.42
Geochemie
1.43
Repetitorium středoškolské matematiky
1.43
Statistika
1.44
Chráněná území světa
1.44
Úvod do studia ŽP
1.47
Meteorologie a klimatologie
1.5
Matematika A1
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.5
Matematika B1
1.5
Geochemie
1.5
Úvod do hydrogeologie
1.5
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Geotektonika a desková tektonika
1.56
Sedimentární geologie
1.56
Matematika C
1.58
Úvod do hydrogeologie
1.6
Minerály a horniny I
1.6
Matematika A1
1.6
Geochemie
1.6
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.61
Matematika A1
1.63
Matematika A1
1.68
Statistika
1.69
Základy geologie pro geografy
1.7
Globální biogeochemické cykly
1.73
Cizí jazyk II (obecný)
1.79
Cizí jazyk II (odborný)
1.8
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.81
Matematika B1
1.83
Pedogeochemie
1.86
Paleobiologie
1.89
Repetitorium středoškolské matematiky
1.91
Výroba potravin a lidské zdraví
1.92
Repetitorium středoškolské matematiky
1.93
Cizí jazyk II (odborný)
2
Cizí jazyk II (obecný)
2.03
Matematika C
2.06
Cizí jazyk II (obecný)
2.08
Uhelný seminář
2.46
Environmental issues, background examples and solutions
2.5
Cizí jazyk II (obecný)
2.63
Cizí jazyk II (odborný)
2.73
Cizí jazyk II (odborný)
2.76
Cizí jazyk II (odborný)
2.8

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy toxikologie
1.13
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.14
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.23
Úvod do geologie
1.27
Repetitorium středoškolské matematiky
1.27
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.27
Matematika A1
1.29
Práce s odbornou literaturou
1.33
Mineralogie pro negeology
1.33
Cizí jazyk II (obecný)
1.33
Výroba potravin a lidské zdraví
1.33
Globální biogeochemické cykly
1.36
Geochemie
1.38
Matematika B1
1.38
Matematika A1
1.38
GIS a DPZ v geologii
1.4
Psychologie pro učitele I
1.4
Cizí jazyk II (odborný)
1.4
Matematika A1
1.41
Statistika
1.42
Cizí jazyk II (obecný)
1.43
Základy geologie pro geografy
1.44
Cizí jazyk II (obecný)
1.44
Úvod do hydrogeologie
1.44
Základy geologie pro geografy
1.45
Odpady
1.45
Chráněná území světa
1.46
Základy mineralogie
1.47
Petrologie metamorfovaných hornin
1.5
Chemie geologických procesů
1.5
Ochrana ovzduší
1.5
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.52
Statistika
1.53
Výpočetní technika
1.54
Geochemie
1.55
Základy mineralogie
1.56
Matematika A1
1.58
Cizí jazyk II (obecný)
1.6
Statistika
1.6
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.6
Ochrana přírody a krajiny
1.6
Minerály a horniny I
1.6
Statistika
1.61
Minerály a horniny I
1.64
Environmentální geologie
1.64
Statistika
1.65
Pedogeochemie
1.67
Těžba a životní prostředí
1.67
Limnologie
1.67
Statistika
1.69
Cizí jazyk II (obecný)
1.69
Historická a stratigrafická geologie
1.73
Izotopová geochemie - geochronologie
1.75
Cizí jazyk II (odborný)
1.75
Matematika A1
1.76
Matematika C
1.77
Cizí jazyk II (odborný)
1.81
Cizí jazyk II (odborný)
1.83
Ochrana přírody a krajiny
1.83
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.83
Geochemie
1.83
Úvod do hydrogeologie
1.86
Matematika C
1.88
Vybrané kapitoly z fyziky
1.92
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.93
Matematika C
1.93
Výpočetní technika
1.94
Výpočetní technika
2
Matematika B1
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Meteorologie a klimatologie
2.07
Repetitorium středoškolské matematiky
2.1
Úvod do gemologie
2.1
Repetitorium středoškolské matematiky
2.1
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Sedimentární geologie
2.17
Základy hornictví a geologického průzkumu
2.22
Repetitorium Matematiky A1
2.33
Geotektonika a desková tektonika
2.33
Úvod do studia ŽP
2.38
Uhelný seminář
2.7
Hydraulika podzemní vody I
2.7
Environmental issues, background examples and solutions
2.78
Paleobiologie
2.84
Paleontologie
3.05

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy toxikologie
1.13
Matematika B1
1.2
Pedogeochemie
1.25
Ochrana ovzduší
1.25
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.3
Globální biogeochemické cykly
1.33
Mineralogie pro negeology
1.33
Úvod do geologie
1.36
Cizí jazyk II (obecný)
1.38
Výroba potravin a lidské zdraví
1.38
Repetitorium středoškolské matematiky
1.4
Ochrana přírody a krajiny
1.4
Ochrana přírody a krajiny
1.4
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.42
Chemie geologických procesů
1.42
Základy mineralogie
1.47
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.5
Sedimentární geologie
1.5
Odpady
1.5
Statistika
1.54
Minerály a horniny I
1.55
Cizí jazyk II (odborný)
1.56
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.56
Paleontologie
1.56
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.57
Cizí jazyk II (obecný)
1.6
Cizí jazyk II (obecný)
1.6
Těžba a životní prostředí
1.6
Matematika A1
1.62
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.63
Limnologie
1.63
Základy geologie pro geografy
1.64
Výpočetní technika
1.64
Cizí jazyk II (odborný)
1.64
Práce s odbornou literaturou
1.67
Minerály a horniny I
1.67
Geochemie
1.67
Matematika B1
1.7
Petrologie metamorfovaných hornin
1.71
Úvod do hydrogeologie
1.71
Izotopová geochemie - geochronologie
1.75
Matematika A1
1.75
Historická a stratigrafická geologie
1.78
Základy mineralogie
1.79
Environmentální geologie
1.79
Matematika A1
1.79
Matematika A1
1.79
GIS a DPZ v geologii
1.8
Geochemie
1.83
Výpočetní technika
1.86
Cizí jazyk II (obecný)
1.87
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.88
Matematika C
1.88
Statistika
1.89
Statistika
1.9
Psychologie pro učitele I
1.92
Matematika A1
1.93
Cizí jazyk II (odborný)
1.93
Statistika
1.95
Statistika
1.96
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Environmental issues, background examples and solutions
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Praktikum ze všeobecné geologie I
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Matematika C
2.02
Výpočetní technika
2.1
Základy geologie pro geografy
2.1
Repetitorium středoškolské matematiky
2.13
Matematika C
2.13
Úvod do gemologie
2.13
Úvod do hydrogeologie
2.14
Statistika
2.14
Meteorologie a klimatologie
2.17
Úvod do studia ŽP
2.17
Chráněná území světa
2.22
Geotektonika a desková tektonika
2.25
Geochemie
2.4
Hydraulika podzemní vody I
2.4
Uhelný seminář
2.44
Paleobiologie
2.5
Hydraulika podzemní vody I
2.63

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Ochrana ovzduší
1.3
Cizí jazyk II (odborný)
1.31
Cizí jazyk II (obecný)
1.43
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Statistika
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.55
Matematika C
1.58
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.6
Matematika C
1.6
Repetitorium středoškolské matematiky
1.63
Chemie geologických procesů
1.67
Matematika B1
1.68
Repetitorium středoškolské matematiky
1.7
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.71
Statistika
1.73
Statistika
1.73
Matematika C
1.74
Hydraulika podzemní vody I
1.75
Cizí jazyk II (obecný)
1.75
Hydraulika podzemní vody I
1.75
Paleontologie
1.78
Cizí jazyk II (obecný)
1.79
Matematika A1
1.79
Meteorologie a klimatologie
1.8
Matematika A1
1.8
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.8
Cizí jazyk II (odborný)
1.81
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.83
Sedimentární geologie
1.83
Statistika
1.84
Repetitorium středoškolské matematiky
1.86
Matematika A1
1.86
Geochemie
1.86
Matematika B1
1.86
Geotektonika a desková tektonika
1.86
Základy geologie pro geografy
1.86
Základy mineralogie
1.87
Výpočetní technika
1.87
Základy toxikologie
1.88
Geochemie
1.89
Limnologie
1.89
Historická a stratigrafická geologie
1.89
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Paleobiologie
1.91
Statistika
1.92
Výpočetní technika
1.92
Minerály a horniny I
1.93
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.93
Základy mineralogie
1.93
Úvod do studia ŽP
1.94
Cizí jazyk II (odborný)
1.95
Základy geologie pro geografy
1.95
Chráněná území světa
1.95
Matematika A1
1.95
Statistika
1.98
GIS a DPZ v geologii
2
Matematika A1
2
Úvod do hydrogeologie
2
Výpočetní technika
2
Práce s odbornou literaturou
2
Petrologie metamorfovaných hornin
2
Pedogeochemie
2
Organizace a řízení ochrany ŽP
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Minerály a horniny I
2
Globální biogeochemické cykly
2
Environmental issues, background examples and solutions
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Mineralogie pro negeology
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Úvod do přenosu znalostí a technologií
2
Úvod do hydrogeologie
2
Úvod do gemologie
2
Psychologie pro učitele I
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Geochemie
2
Environmentální geologie
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Uhelný seminář
2.04
Úvod do geologie
2.06
Odpady
2.1
Výroba potravin a lidské zdraví
2.11
Těžba a životní prostředí
2.17

  Pohlaví

muž %
žena %
Základy hornictví a geologického průzkumu
73 : 27
Hydraulika podzemní vody I
70 : 30
Hydraulika podzemní vody I
70 : 30
Úvod do gemologie
67 : 33
Základy geologie pro geografy
63 : 37
Statistika
62 : 38
Geochemie
60 : 40
Pedogeochemie
57 : 43
Geochemie
57 : 43
Statistika
56 : 44
Praktikum ze všeobecné geologie I
56 : 44
Geotektonika a desková tektonika
56 : 44
Statistika
56 : 44
Paleontologie
55 : 45
GIS a DPZ v geologii
55 : 45
Základy geologie pro geografy
54 : 46
Statistika
53 : 47
Statistika
51 : 49
Úvod do hydrogeologie
50 : 50
Úvod do hydrogeologie
50 : 50
Izotopová geochemie - geochronologie
50 : 50
Základy toxikologie
50 : 50
Těžba a životní prostředí
50 : 50
Petrologie metamorfovaných hornin
50 : 50
Matematika B1
50 : 50
Matematika A1
47 : 53
Historická a stratigrafická geologie
47 : 53
Organizace a řízení ochrany ŽP
45 : 55
Uhelný seminář
44 : 56
Sedimentární geologie
44 : 56
Matematika C
44 : 56
Matematika B1
44 : 56
Základy mineralogie
44 : 56
Repetitorium středoškolské matematiky
43 : 57
Výpočetní technika
42 : 58
Matematika C
42 : 58
Cizí jazyk II (obecný)
42 : 58
Chemie geologických procesů
42 : 58
Úvod do geologie
41 : 59
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
41 : 59
Psychologie pro učitele I
40 : 60
Cizí jazyk II (odborný)
40 : 60
Statistika
40 : 60
Základy mineralogie
40 : 60
Matematika C
39 : 61
Minerály a horniny I
39 : 61
Repetitorium středoškolské matematiky
38 : 62
Úvod do studia ŽP
38 : 62
Cizí jazyk II (obecný)
38 : 63
Praktikum ze všeobecné geologie I
38 : 63
Cizí jazyk II (odborný)
38 : 63
Matematika A1
37 : 63
Matematika A1
36 : 64
Cizí jazyk II (obecný)
36 : 64
Globální biogeochemické cykly
36 : 64
Geochemie
36 : 64
Environmentální geologie
33 : 67
Minerály a horniny I
33 : 67
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
31 : 69
Matematika A1
31 : 69
Limnologie
30 : 70
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
30 : 70
Chráněná území světa
30 : 70
Vybrané kapitoly z fyziky
29 : 71
Cizí jazyk II (odborný)
29 : 71
Výpočetní technika
29 : 71
Cizí jazyk II (obecný)
29 : 71
Cizí jazyk II (obecný)
28 : 72
Matematika A1
27 : 73
Ochrana přírody a krajiny
25 : 75
Ochrana přírody a krajiny
25 : 75
Meteorologie a klimatologie
25 : 75
Repetitorium Matematiky A1
25 : 75
Mineralogie pro negeology
25 : 75
Environmental issues, background examples and solutions
25 : 75
Odpady
23 : 77
Úvod do přenosu znalostí a technologií
21 : 79
Paleobiologie
21 : 79
Cizí jazyk II (odborný)
20 : 80
Ochrana ovzduší
20 : 80
Výroba potravin a lidské zdraví
17 : 83
Cizí jazyk II (odborný)
17 : 83
Výpočetní technika
15 : 85
Repetitorium středoškolské matematiky
9 : 91
Práce s odbornou literaturou
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Cizí jazyk II (obecný)
1
Základy mineralogie
1
Matematika A1
1
Repetitorium Matematiky A1
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Psychologie pro učitele I
1
Výpočetní technika
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1
Matematika B1
1
Základy mineralogie
1
Matematika C
1
Matematika A1
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Chemie geologických procesů
1
Minerály a horniny I
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Geochemie
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1
Environmentální geologie
1
Paleontologie
1
Minerály a horniny I
1
Práce s odbornou literaturou
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Výpočetní technika
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Limnologie
1
Matematika A1
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1
Geochemie
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Úvod do geologie
1
Úvod do hydrogeologie
1
Statistika
1
Úvod do hydrogeologie
1
Geochemie
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Matematika B1
1
Matematika A1
1.03
Statistika
1.03
Matematika C
1.04
Výpočetní technika
1.04
Matematika A1
1.05
Statistika
1.05
Meteorologie a klimatologie
1.06
Statistika
1.07
Paleobiologie
1.07
Odpady
1.08
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.09
GIS a DPZ v geologii
1.09
Statistika
1.09
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Mineralogie pro negeology
1.13
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Úvod do studia ŽP
1.13
Základy geologie pro geografy
1.17
Výroba potravin a lidské zdraví
1.17
Uhelný seminář
1.19
Základy geologie pro geografy
1.2
Ochrana ovzduší
1.2
Historická a stratigrafická geologie
1.2
Matematika C
1.21
Statistika
1.23
Petrologie metamorfovaných hornin
1.25
Chráněná území světa
1.3
Hydraulika podzemní vody I
1.3
Hydraulika podzemní vody I
1.3
Environmental issues, background examples and solutions
1.33
Geotektonika a desková tektonika
1.33
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.36
Základy toxikologie
1.38
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.45
Sedimentární geologie
1.56
Úvod do gemologie
1.67
Pedogeochemie
1.71
Globální biogeochemické cykly
1.91
Organizace a řízení ochrany ŽP
2
Izotopová geochemie - geochronologie
2
Těžba a životní prostředí
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Environmentální geologie
100 : 0
Izotopová geochemie - geochronologie
100 : 0
Paleontologie
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Environmental issues, background examples and solutions
100 : 0
Práce s odbornou literaturou
100 : 0
Globální biogeochemické cykly
100 : 0
GIS a DPZ v geologii
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Psychologie pro učitele I
100 : 0
Úvod do přenosu znalostí a technologií
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Limnologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Úvod do gemologie
100 : 0
Základy hornictví a geologického průzkumu
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie I
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Ochrana ovzduší
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Statistika
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Mineralogie pro negeology
100 : 0
Geotektonika a desková tektonika
100 : 0
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
100 : 0
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Sedimentární geologie
100 : 0
Repetitorium Matematiky A1
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Odpady
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie I
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Základy geologie pro geografy
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Chemie geologických procesů
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Výroba potravin a lidské zdraví
100 : 0
Úvod do geologie
100 : 0
Organizace a řízení ochrany ŽP
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Paleobiologie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Statistika
100 : 0
Pedogeochemie
100 : 0
Matematika A1
97 : 3
Repetitorium středoškolské matematiky
97 : 3
Výpočetní technika
96 : 4
Úvod do studia ŽP
96 : 4
Základy geologie pro geografy
96 : 4
Matematika B1
96 : 4
Výpočetní technika
95 : 5
Výpočetní technika
95 : 5
Statistika
95 : 5
Matematika B1
94 : 6
Minerály a horniny I
93 : 7
Statistika
93 : 7
Repetitorium středoškolské matematiky
93 : 7
Statistika
92 : 8
Repetitorium středoškolské matematiky
91 : 9
Matematika C
91 : 9
Minerály a horniny I
89 : 11
Chráněná území světa
88 : 12
Statistika
88 : 13
Základy toxikologie
88 : 13
Těžba a životní prostředí
88 : 13
Historická a stratigrafická geologie
87 : 13
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
86 : 14
Matematika C
84 : 16
Hydraulika podzemní vody I
80 : 20
Hydraulika podzemní vody I
80 : 20
Petrologie metamorfovaných hornin
75 : 25
Uhelný seminář
70 : 30
Matematika C
58 : 42

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Psychologie pro učitele I
1
Ochrana přírody a krajiny
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Úvod do hydrogeologie
1
Základy mineralogie
1
Základy toxikologie
1
Environmentální geologie
1
Práce s odbornou literaturou
1
Ochrana přírody a krajiny
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Úvod do hydrogeologie
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Ochrana ovzduší
1
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.04
Matematika A1
1.04
Repetitorium středoškolské matematiky
1.08
Cizí jazyk II (obecný)
1.08
Globální biogeochemické cykly
1.09
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.09
Limnologie
1.1
Cizí jazyk II (obecný)
1.1
Matematika C
1.11
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.13
Cizí jazyk II (obecný)
1.13
Historická a stratigrafická geologie
1.13
Základy mineralogie
1.13
Matematika A1
1.14
Cizí jazyk II (obecný)
1.14
Geochemie
1.14
Cizí jazyk II (odborný)
1.15
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.18
Výpočetní technika
1.19
Meteorologie a klimatologie
1.19
Hydraulika podzemní vody I
1.2
Cizí jazyk II (odborný)
1.2
Geochemie
1.2
Minerály a horniny I
1.22
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.23
Matematika C
1.23
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.23
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.25
Výpočetní technika
1.25
Chemie geologických procesů
1.25
Výroba potravin a lidské zdraví
1.25
Uhelný seminář
1.26
Statistika
1.27
Matematika A1
1.28
Repetitorium středoškolské matematiky
1.29
Výpočetní technika
1.29
Paleontologie
1.3
Statistika
1.3
Statistika
1.31
Matematika A1
1.31
Úvod do studia ŽP
1.36
Geochemie
1.36
Matematika B1
1.38
Petrologie metamorfovaných hornin
1.38
Odpady
1.38
Matematika C
1.39
Minerály a horniny I
1.4
Hydraulika podzemní vody I
1.4
Úvod do geologie
1.41
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.44
Základy geologie pro geografy
1.46
Matematika A1
1.47
Statistika
1.47
Matematika B1
1.5
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Environmental issues, background examples and solutions
1.5
Paleobiologie
1.52
Vybrané kapitoly z fyziky
1.53
Základy geologie pro geografy
1.53
Repetitorium středoškolské matematiky
1.55
Geotektonika a desková tektonika
1.56
Sedimentární geologie
1.56
Úvod do gemologie
1.57
Statistika
1.69
Pedogeochemie
1.71
GIS a DPZ v geologii
1.73
Statistika
1.8
Repetitorium Matematiky A1
2
Mineralogie pro negeology
2
Těžba a životní prostředí
2
Chráněná území světa
2.19

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Organizace a řízení ochrany ŽP
2.09
Globální biogeochemické cykly
2.18
Práce s odbornou literaturou
2.2
Cizí jazyk II (obecný)
2.25
Izotopová geochemie - geochronologie
2.25
Pedogeochemie
2.29
Environmental issues, background examples and solutions
2.33
Základy hornictví a geologického průzkumu
2.36
Základy toxikologie
2.38
Ochrana přírody a krajiny
2.38
Cizí jazyk II (odborný)
2.4
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
2.41
Sedimentární geologie
2.44
Historická a stratigrafická geologie
2.47
Cizí jazyk II (obecný)
2.5
Petrologie metamorfovaných hornin
2.5
Vybrané kapitoly z fyziky
2.53
Úvod do přenosu znalostí a technologií
2.54
Úvod do studia ŽP
2.57
Chemie geologických procesů
2.58
Výroba potravin a lidské zdraví
2.58
Matematika A1
2.6
Environmentální geologie
2.61
Ochrana přírody a krajiny
2.63
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.63
Základy mineralogie
2.63
Cizí jazyk II (odborný)
2.63
Repetitorium středoškolské matematiky
2.64
Výpočetní technika
2.68
Matematika A1
2.68
Matematika B1
2.69
Paleobiologie
2.69
Cizí jazyk II (odborný)
2.7
Cizí jazyk II (odborný)
2.71
Matematika A1
2.72
GIS a DPZ v geologii
2.73
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
2.73
Základy mineralogie
2.73
Úvod do gemologie
2.73
Výpočetní technika
2.75
Matematika A1
2.77
Matematika B1
2.79
Limnologie
2.8
Hydraulika podzemní vody I
2.8
Psychologie pro učitele I
2.8
Úvod do hydrogeologie
2.8
Geochemie
2.8
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.81
Meteorologie a klimatologie
2.81
Repetitorium středoškolské matematiky
2.82
Geochemie
2.82
Úvod do geologie
2.82
Cizí jazyk II (obecný)
2.83
Matematika A1
2.84
Statistika
2.85
Statistika
2.85
Výpočetní technika
2.85
Těžba a životní prostředí
2.88
Základy geologie pro geografy
2.88
Chráněná území světa
2.89
Uhelný seminář
2.89
Minerály a horniny I
2.89
Geotektonika a desková tektonika
2.89
Ochrana ovzduší
2.9
Hydraulika podzemní vody I
2.9
Úvod do hydrogeologie
2.9
Repetitorium středoškolské matematiky
2.92
Základy geologie pro geografy
2.97
Geochemie
3
Cizí jazyk II (obecný)
3
Cizí jazyk II (obecný)
3
Repetitorium Matematiky A1
3
Cizí jazyk II (odborný)
3
Odpady
3
Mineralogie pro negeology
3
Matematika C
3
Matematika C
3.04
Statistika
3.04
Matematika C
3.05
Statistika
3.07
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
3.08
Statistika
3.08
Paleontologie
3.1
Statistika
3.13
Minerály a horniny I
3.13

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy toxikologie
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.06
Výroba potravin a lidské zdraví
1.08
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.18
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.18
Základy mineralogie
1.31
Geotektonika a desková tektonika
1.33
Úvod do gemologie
1.33
Cizí jazyk II (obecný)
1.36
Práce s odbornou literaturou
1.4
Limnologie
1.4
Cizí jazyk II (odborný)
1.4
Historická a stratigrafická geologie
1.4
Environmentální geologie
1.44
Cizí jazyk II (odborný)
1.45
Odpady
1.46
Základy mineralogie
1.47
Cizí jazyk II (obecný)
1.48
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.5
Environmental issues, background examples and solutions
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.54
Chemie geologických procesů
1.58
Ochrana ovzduší
1.6
Psychologie pro učitele I
1.6
Geochemie
1.6
Matematika A1
1.6
Petrologie metamorfovaných hornin
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Globální biogeochemické cykly
1.64
Cizí jazyk II (obecný)
1.67
Základy geologie pro geografy
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.7
Chráněná území světa
1.7
Cizí jazyk II (obecný)
1.73
Paleontologie
1.75
Cizí jazyk II (obecný)
1.75
Cizí jazyk II (odborný)
1.76
Úvod do geologie
1.76
Matematika A1
1.77
Úvod do hydrogeologie
1.8
Úvod do hydrogeologie
1.8
Meteorologie a klimatologie
1.81
GIS a DPZ v geologii
1.82
Geochemie
1.82
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.82
Úvod do studia ŽP
1.83
Výpočetní technika
1.85
Repetitorium středoškolské matematiky
1.86
Matematika A1
1.89
Matematika A1
1.91
Matematika A1
1.92
Výpočetní technika
1.93
Geochemie
1.93
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.94
Uhelný seminář
1.96
Paleobiologie
2
Minerály a horniny I
2
Izotopová geochemie - geochronologie
2
Minerály a horniny I
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Pedogeochemie
2
Základy geologie pro geografy
2
Hydraulika podzemní vody I
2
Statistika
2.05
Repetitorium středoškolské matematiky
2.06
Statistika
2.08
Matematika C
2.09
Matematika C
2.09
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Matematika C
2.11
Matematika B1
2.13
Těžba a životní prostředí
2.25
Statistika
2.25
Výpočetní technika
2.25
Repetitorium středoškolské matematiky
2.27
Matematika B1
2.29
Statistika
2.37
Mineralogie pro negeology
2.38
Statistika
2.38
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.38
Statistika
2.42

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.18
Historická a stratigrafická geologie
1.27
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Základy toxikologie
1.38
Výpočetní technika
1.41
Matematika A1
1.5
Matematika A1
1.5
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Základy mineralogie
1.53
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.54
Paleobiologie
1.55
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.56
Paleontologie
1.58
Limnologie
1.6
Práce s odbornou literaturou
1.6
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Základy mineralogie
1.63
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.64
Statistika
1.65
Psychologie pro učitele I
1.67
Matematika B1
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.69
Geochemie
1.7
Ochrana ovzduší
1.7
Úvod do gemologie
1.73
Petrologie metamorfovaných hornin
1.75
Environmental issues, background examples and solutions
1.75
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Repetitorium Matematiky A1
1.75
Odpady
1.77
Chráněná území světa
1.78
Matematika A1
1.8
Výpočetní technika
1.81
Meteorologie a klimatologie
1.81
GIS a DPZ v geologii
1.82
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.82
Globální biogeochemické cykly
1.82
Geochemie
1.82
Úvod do geologie
1.82
Cizí jazyk II (odborný)
1.82
Chemie geologických procesů
1.83
Matematika A1
1.84
Matematika A1
1.85
Cizí jazyk II (obecný)
1.86
Matematika B1
1.88
Výpočetní technika
1.88
Geotektonika a desková tektonika
1.89
Cizí jazyk II (odborný)
1.9
Úvod do hydrogeologie
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Matematika C
1.91
Repetitorium středoškolské matematiky
1.91
Základy geologie pro geografy
1.92
Geochemie
1.93
Minerály a horniny I
1.94
Environmentální geologie
1.94
Cizí jazyk II (obecný)
1.97
Výroba potravin a lidské zdraví
2
Statistika
2
Minerály a horniny I
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Sedimentární geologie
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Pedogeochemie
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Těžba a životní prostředí
2
Matematika C
2.05
Vybrané kapitoly z fyziky
2.06
Statistika
2.07
Statistika
2.08
Matematika C
2.09
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Základy geologie pro geografy
2.13
Uhelný seminář
2.15
Repetitorium středoškolské matematiky
2.15
Statistika
2.17
Úvod do hydrogeologie
2.2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.23
Statistika
2.24
Mineralogie pro negeology
2.25
Úvod do studia ŽP
2.28
Hydraulika podzemní vody I
2.3
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.31
Cizí jazyk II (obecný)
2.42