Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2015/2016 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Demografická analýza II
1
Prostorová analýza dat
1
Lokální a regionální rozvoj
1.14
Transformace současných měst
1.25
Geografie Číny
1.25
Geopolitika
1.29
Základy geoinformatiky
1.33
Dějiny kartografie
1.43
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.44
Rozvojové problémy venkova
1.44
Tematická kartografie
1.47
Oceánografie
1.48
Geography of Economic Globalization
1.5
Seminář ze sociální geografie
1.5
Konkurenceschopnost měst
1.5
Aplikovaná hydrologie
1.53
Principy databází
1.55
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.56
Životní prostředí České republiky
1.57
Ekonomická geografie
1.6
Tematická kartografie
1.61
Demografická analýza II
1.64
Regionální rozvoj a regionální politika
1.67
Základy geoinformatiky
1.67
Demografická analýza II
1.69
Základy geoinformatiky
1.7
Seminář ze sociální geografie
1.8
Demografické aplikace SAS II
1.82
Sociogeografické regionální systémy
1.85
Migration, Development and Environment
1.86
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Informatika pro demografy
1.9
Statistická analýza dat I
1.9
Informatika pro demografy
1.91
Světový populační vývoj
1.93
Strategické plánování
1.93
Seminář z geoinformatiky
1.94
Geostatistika
2
Fyzická geografie Slovenska
2
Statistická analýza dat I
2.03
Fyzická geografie
2.06
Subsaharská Afrika
2.07
Paleogeografie kvartéru
2.09
Demografie rodin a domácností I
2.12
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.2
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Metody v SG I
2.36
Informatika pro demografy
2.36
Fyzická geografie
2.38
Ekologie pro geografy
2.4
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.5
Přírodní ohrožení a rizika
2.5
Obnovitelné zdroje energie
2.6
Seminář z regionální fyzické geografie
2.61
Základy geoinformatiky II
2.63
Dějiny Česka
2.64
Geografie ČR
2.67
Metody ve fyzické geografii I.A
2.7
Metody v SG I
2.71
Regionální geografie Evropy
2.74
Základy geoinformatiky
2.76
Didaktika geografie II
2.79
Metody v SG I
2.8
Pedologie
2.92
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
3
Politická a regionální geografie
3
Politická geografie
3
Geografie sportu
3.08
Základy geoinformatiky
3.5

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza II
1.06
Základy geoinformatiky
1.07
Prostorová analýza dat
1.17
Demografická analýza II
1.2
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.22
Demografická analýza II
1.31
Konkurenceschopnost měst
1.33
Základy geoinformatiky
1.33
Seminář z geoinformatiky
1.39
Základy geoinformatiky
1.4
Principy databází
1.4
Tematická kartografie
1.42
Lokální a regionální rozvoj
1.43
Informatika pro demografy
1.45
Transformace současných měst
1.5
Strategické plánování
1.5
Dějiny kartografie
1.55
Rozvojové problémy venkova
1.56
Informatika pro demografy
1.6
Tematická kartografie
1.61
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.63
Demografické aplikace SAS II
1.65
Geopolitika
1.65
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.67
Seminář ze sociální geografie
1.67
Migration, Development and Environment
1.67
Informatika pro demografy
1.73
Aplikovaná hydrologie
1.73
Životní prostředí České republiky
1.74
Geografie Číny
1.75
Světový populační vývoj
1.79
Statistická analýza dat I
1.79
Sociogeografické regionální systémy
1.8
Regionální rozvoj a regionální politika
1.81
Paleogeografie kvartéru
1.82
Fyzická geografie
1.82
Metody v SG I
1.86
Oceánografie
1.86
Ekonomická geografie
1.86
Základy geoinformatiky
1.86
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Subsaharská Afrika
1.88
Metody v SG I
1.91
Fyzická geografie
1.95
Základy geoinformatiky II
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Geography of Economic Globalization
2
Sociální struktura a stratifikace
2
Metody ve fyzické geografii I.A
2
Politická geografie
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Ekologie pro geografy
2
Statistická analýza dat I
2.02
Fyzická geografie Slovenska
2.11
Didaktika geografie II
2.14
Seminář ze sociální geografie
2.17
Demografie rodin a domácností I
2.18
Regionální geografie Evropy
2.18
Dějiny Česka
2.18
Geografie ČR
2.27
Metody v SG I
2.32
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.33
Geostatistika
2.35
Pedologie
2.38
Seminář z regionální fyzické geografie
2.39
Obnovitelné zdroje energie
2.4
Politická a regionální geografie
2.55
Základy geoinformatiky
2.67
Geografie sportu
2.85

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geography of Economic Globalization
1
Principy databází
1
Sociální struktura a stratifikace
1
Základy geoinformatiky
1.07
Demografie rodin a domácností I
1.12
Geopolitika
1.12
Přírodní ohrožení a rizika
1.14
Metody v SG I
1.14
Dějiny kartografie
1.14
Prostorová analýza dat
1.17
Seminář ze sociální geografie
1.17
Geografie Číny
1.17
Regionální rozvoj a regionální politika
1.19
Politická geografie
1.2
Seminář ze sociální geografie
1.2
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.22
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.25
Dějiny Česka
1.27
Demografická analýza II
1.28
Ekonomická geografie
1.29
Lokální a regionální rozvoj
1.29
Světový populační vývoj
1.29
Informatika pro demografy
1.3
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.31
Seminář z geoinformatiky
1.31
Demografická analýza II
1.32
Tematická kartografie
1.33
Fyzická geografie Slovenska
1.33
Seminář z regionální fyzické geografie
1.35
Transformace současných měst
1.38
Oceánografie
1.38
Základy geoinformatiky
1.38
Tematická kartografie
1.39
Ekologie pro geografy
1.4
Informatika pro demografy
1.41
Demografické aplikace SAS II
1.41
Politická a regionální geografie
1.42
Didaktika geografie II
1.43
Životní prostředí České republiky
1.43
Regionální geografie Evropy
1.44
Rozvojové problémy venkova
1.44
Informatika pro demografy
1.45
Sociogeografické regionální systémy
1.46
Demografická analýza II
1.46
Přírodní ohrožení a rizika
1.5
Metody v SG I
1.5
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.5
Základy geoinformatiky II
1.53
Aplikovaná hydrologie
1.53
Paleogeografie kvartéru
1.55
Metody v SG I
1.55
Fyzická geografie
1.59
Obnovitelné zdroje energie
1.6
Subsaharská Afrika
1.63
Geostatistika
1.65
Statistická analýza dat I
1.7
Metody ve fyzické geografii I.A
1.74
Fyzická geografie
1.75
Geografie sportu
1.75
Základy geoinformatiky
1.8
Konkurenceschopnost měst
1.8
Statistická analýza dat I
1.84
Pedologie
1.85
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.87
Geografie ČR
1.87
Základy geoinformatiky
1.93
Strategické plánování
2.07
Základy geoinformatiky
2.2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.5
Migration, Development and Environment
3

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geography of Economic Globalization
1
Prostorová analýza dat
1
Transformace současných měst
1.13
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.13
Geografie Číny
1.17
Demografická analýza II
1.18
Demografická analýza II
1.21
Geostatistika
1.22
Rozvojové problémy venkova
1.22
Geopolitika
1.24
Informatika pro demografy
1.24
Didaktika geografie II
1.25
Přírodní ohrožení a rizika
1.25
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.25
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.29
Statistická analýza dat I
1.33
Ekonomická geografie
1.33
Principy databází
1.33
Seminář z geoinformatiky
1.36
Seminář ze sociální geografie
1.38
Statistická analýza dat I
1.41
Tematická kartografie
1.41
Tematická kartografie
1.41
Demografické aplikace SAS II
1.44
Základy geoinformatiky
1.44
Lokální a regionální rozvoj
1.46
Základy geoinformatiky
1.47
Základy geoinformatiky
1.54
Fyzická geografie
1.56
Oceánografie
1.56
Životní prostředí České republiky
1.56
Informatika pro demografy
1.56
Demografie rodin a domácností I
1.56
Sociogeografické regionální systémy
1.57
Migration, Development and Environment
1.57
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.57
Základy geoinformatiky
1.6
Regionální rozvoj a regionální politika
1.61
Fyzická geografie Slovenska
1.63
Dějiny Česka
1.67
Informatika pro demografy
1.67
Seminář ze sociální geografie
1.67
Sociální struktura a stratifikace
1.75
Demografická analýza II
1.77
Fyzická geografie
1.78
Základy geoinformatiky II
1.81
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.82
Aplikovaná hydrologie
1.86
Základy geoinformatiky
1.9
Konkurenceschopnost měst
2
Dějiny kartografie
2
Mezinárodní migrace a rozvoj
2
Světový populační vývoj
2
Subsaharská Afrika
2.04
Politická a regionální geografie
2.06
Obnovitelné zdroje energie
2.2
Geografie ČR
2.29
Paleogeografie kvartéru
2.3
Metody v SG I
2.32
Seminář z regionální fyzické geografie
2.33
Strategické plánování
2.38
Metody ve fyzické geografii I.A
2.38
Geografie sportu
2.43
Metody v SG I
2.55
Politická geografie
2.6
Ekologie pro geografy
2.67
Metody v SG I
2.71
Přírodní ohrožení a rizika
2.86
Pedologie
3
Regionální geografie Evropy
3.12

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyzická geografie Slovenska
1
Geography of Economic Globalization
1
Demografická analýza II
1
Transformace současných měst
1.14
Prostorová analýza dat
1.17
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.23
Lokální a regionální rozvoj
1.25
Přírodní ohrožení a rizika
1.29
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.33
Demografie rodin a domácností I
1.33
Rozvojové problémy venkova
1.33
Geopolitika
1.35
Demografická analýza II
1.39
Ekonomická geografie
1.42
Informatika pro demografy
1.42
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.46
Základy geoinformatiky
1.5
Geografie Číny
1.56
Migration, Development and Environment
1.57
Základy geoinformatiky
1.57
Statistická analýza dat I
1.58
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.58
Seminář ze sociální geografie
1.63
Základy geoinformatiky
1.63
Regionální rozvoj a regionální politika
1.67
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.67
Principy databází
1.67
Seminář ze sociální geografie
1.67
Tematická kartografie
1.69
Tematická kartografie
1.69
Oceánografie
1.69
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.71
Seminář z geoinformatiky
1.75
Informatika pro demografy
1.75
Obnovitelné zdroje energie
1.75
Sociogeografické regionální systémy
1.76
Informatika pro demografy
1.78
Geostatistika
1.82
Životní prostředí České republiky
1.83
Dějiny kartografie
1.83
Statistická analýza dat I
1.83
Subsaharská Afrika
1.84
Demografické aplikace SAS II
1.86
Základy geoinformatiky
1.88
Aplikovaná hydrologie
1.9
Dějiny Česka
2
Konkurenceschopnost měst
2
Ekologie pro geografy
2
Fyzická geografie
2.06
Základy geoinformatiky II
2.06
Fyzická geografie
2.07
Didaktika geografie II
2.11
Metody v SG I
2.13
Strategické plánování
2.17
Demografická analýza II
2.22
Světový populační vývoj
2.23
Paleogeografie kvartéru
2.25
Seminář z regionální fyzické geografie
2.25
Základy geoinformatiky
2.3
Geografie ČR
2.33
Sociální struktura a stratifikace
2.33
Přírodní ohrožení a rizika
2.33
Politická geografie
2.5
Metody v SG I
2.55
Geografie sportu
2.67
Politická a regionální geografie
2.69
Metody ve fyzické geografii I.A
2.73
Regionální geografie Evropy
2.89
Pedologie
3
Metody v SG I
3.2

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Metody v SG I
1
Metody v SG I
1.2
Základy geoinformatiky
1.2
Metody v SG I
1.36
Regionální rozvoj a regionální politika
1.4
Aplikovaná hydrologie
1.45
Geostatistika
1.47
Geography of Economic Globalization
1.5
Geopolitika
1.5
Statistická analýza dat I
1.55
Statistická analýza dat I
1.56
Demografická analýza II
1.58
Politická geografie
1.6
Tematická kartografie
1.64
Světový populační vývoj
1.64
Metody ve fyzické geografii I.A
1.65
Základy geoinformatiky
1.67
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.67
Tematická kartografie
1.69
Fyzická geografie
1.7
Principy databází
1.7
Geografie ČR
1.71
Přírodní ohrožení a rizika
1.71
Základy geoinformatiky
1.71
Základy geoinformatiky II
1.73
Regionální geografie Evropy
1.74
Přírodní ohrožení a rizika
1.75
Politická a regionální geografie
1.75
Ekonomická geografie
1.76
Demografické aplikace SAS II
1.8
Demografická analýza II
1.8
Fyzická geografie
1.82
Demografická analýza II
1.83
Základy geoinformatiky
1.85
Lokální a regionální rozvoj
1.86
Demografie rodin a domácností I
1.87
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Pedologie
1.88
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.88
Sociogeografické regionální systémy
1.88
Seminář ze sociální geografie
1.9
Základy geoinformatiky
1.9
Geografie Číny
1.92
Strategické plánování
1.92
Geografie sportu
1.92
Životní prostředí České republiky
1.94
Oceánografie
1.96
Dějiny Česka
2
Fyzická geografie Slovenska
2
Migration, Development and Environment
2
Prostorová analýza dat
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Sociální struktura a stratifikace
2
Transformace současných měst
2
Ekologie pro geografy
2
Environmentálně udržitelný rozvoj
2
Informatika pro demografy
2
Obnovitelné zdroje energie
2
Paleogeografie kvartéru
2
Rozvojové problémy venkova
2
Seminář z regionální fyzické geografie
2
Seminář ze sociální geografie
2
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2
Seminář z geoinformatiky
2.06
Didaktika geografie II
2.08
Subsaharská Afrika
2.08
Informatika pro demografy
2.09
Informatika pro demografy
2.1
Konkurenceschopnost měst
2.4
Dějiny kartografie
2.43

  Pohlaví

muž %
žena %
Transformace současných měst
88 : 13
Konkurenceschopnost měst
83 : 17
Politická geografie
83 : 17
Obnovitelné zdroje energie
80 : 20
Základy geoinformatiky
80 : 20
Pedologie
77 : 23
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
75 : 25
Lokální a regionální rozvoj
71 : 29
Základy geoinformatiky
70 : 30
Geopolitika
69 : 31
Regionální rozvoj a regionální politika
67 : 33
Seminář z geoinformatiky
67 : 33
Aplikovaná hydrologie
67 : 33
Základy geoinformatiky
67 : 33
Tematická kartografie
67 : 33
Strategické plánování
64 : 36
Dějiny Česka
64 : 36
Principy databází
64 : 36
Metody ve fyzické geografii I.A
63 : 37
Sociogeografické regionální systémy
62 : 38
Seminář z regionální fyzické geografie
61 : 39
Tematická kartografie
61 : 39
Výpočetní technika ve fyzické geografii
60 : 40
Metody v SG I
60 : 40
Základy geoinformatiky
60 : 40
Ekologie pro geografy
60 : 40
Paleogeografie kvartéru
58 : 42
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
58 : 42
Ekonomická geografie
57 : 43
Dějiny kartografie
57 : 43
Statistická analýza dat I
56 : 44
Metody v SG I
55 : 45
Environmentálně udržitelný rozvoj
50 : 50
Prostorová analýza dat
50 : 50
Geography of Economic Globalization
50 : 50
Seminář ze sociální geografie
50 : 50
Sociální struktura a stratifikace
50 : 50
Seminář ze sociální geografie
50 : 50
Statistická analýza dat I
47 : 53
Demografická analýza II
46 : 54
Geografie sportu
46 : 54
Politická a regionální geografie
45 : 55
Oceánografie
45 : 55
Mezinárodní migrace a rozvoj
44 : 56
Rozvojové problémy venkova
44 : 56
Fyzická geografie Slovenska
44 : 56
Životní prostředí České republiky
43 : 57
Didaktika geografie II
43 : 57
Světový populační vývoj
43 : 57
Metody v SG I
43 : 57
Migration, Development and Environment
43 : 57
Regionální geografie Evropy
41 : 59
Subsaharská Afrika
41 : 59
Informatika pro demografy
40 : 60
Geografie ČR
40 : 60
Informatika pro demografy
36 : 64
Demografická analýza II
36 : 64
Fyzická geografie
33 : 67
Geografie Číny
33 : 67
Základy geoinformatiky
33 : 67
Základy geoinformatiky II
32 : 68
Demografická analýza II
28 : 72
Informatika pro demografy
27 : 73
Přírodní ohrožení a rizika
25 : 75
Přírodní ohrožení a rizika
25 : 75
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
19 : 81
Demografické aplikace SAS II
18 : 82
Demografie rodin a domácností I
18 : 82
Fyzická geografie
17 : 83
Geostatistika
15 : 85

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Fyzická geografie Slovenska
1
Fyzická geografie
1
Ekologie pro geografy
1
Metody v SG I
1
Regionální rozvoj a regionální politika
1
Seminář ze sociální geografie
1
Seminář z geoinformatiky
1
Dějiny kartografie
1
Tematická kartografie
1
Fyzická geografie
1
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1
Metody v SG I
1
Metody v SG I
1
Politická a regionální geografie
1
Geografie ČR
1
Seminář ze sociální geografie
1
Základy geoinformatiky
1
Základy geoinformatiky
1
Základy geoinformatiky
1
Tematická kartografie
1
Ekonomická geografie
1.03
Metody ve fyzické geografii I.A
1.04
Základy geoinformatiky
1.07
Dějiny Česka
1.09
Základy geoinformatiky
1.1
Informatika pro demografy
1.1
Základy geoinformatiky II
1.11
Demografická analýza II
1.11
Regionální geografie Evropy
1.12
Informatika pro demografy
1.14
Oceánografie
1.14
Demografická analýza II
1.16
Informatika pro demografy
1.18
Obnovitelné zdroje energie
1.2
Geografie sportu
1.23
Demografická analýza II
1.23
Migration, Development and Environment
1.29
Subsaharská Afrika
1.37
Geografie Číny
1.42
Světový populační vývoj
1.43
Sociální struktura a stratifikace
1.5
Prostorová analýza dat
1.67
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.75
Statistická analýza dat I
1.76
Sociogeografické regionální systémy
1.81
Životní prostředí České republiky
1.83
Politická geografie
1.83
Pedologie
1.85
Aplikovaná hydrologie
1.87
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.89
Statistická analýza dat I
1.92
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.94
Geopolitika
1.94
Seminář z regionální fyzické geografie
1.94
Geostatistika
1.95
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2
Paleogeografie kvartéru
2
Transformace současných měst
2
Lokální a regionální rozvoj
2
Rozvojové problémy venkova
2
Principy databází
2
Demografické aplikace SAS II
2
Demografie rodin a domácností I
2
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2
Geography of Economic Globalization
2
Strategické plánování
2
Konkurenceschopnost měst
2
Didaktika geografie II
2.07

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Informatika pro demografy
100 : 0
Demografie rodin a domácností I
100 : 0
Základy geoinformatiky II
100 : 0
Životní prostředí České republiky
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Pedologie
100 : 0
Seminář z regionální fyzické geografie
100 : 0
Fyzická geografie
100 : 0
Environmentálně udržitelný rozvoj
100 : 0
Výpočetní technika ve fyzické geografii
100 : 0
Oceánografie
100 : 0
Prostorová analýza dat
100 : 0
Ekonomická geografie
100 : 0
Sociogeografické regionální systémy
100 : 0
Geography of Economic Globalization
100 : 0
Didaktika geografie II
100 : 0
Dějiny Česka
100 : 0
Strategické plánování
100 : 0
Rozvojové problémy venkova
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Konkurenceschopnost měst
100 : 0
Seminář z geoinformatiky
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Dějiny kartografie
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Demografická analýza II
100 : 0
Sociální struktura a stratifikace
100 : 0
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
100 : 0
Obnovitelné zdroje energie
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Fyzická geografie Slovenska
100 : 0
Fyzická geografie
100 : 0
Ekologie pro geografy
100 : 0
Aplikovaná hydrologie
100 : 0
Metody v SG I
100 : 0
Politická a regionální geografie
100 : 0
Geografie sportu
100 : 0
Transformace současných měst
100 : 0
Politická geografie
100 : 0
Geografie ČR
100 : 0
Geografie Číny
100 : 0
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Migration, Development and Environment
100 : 0
Metody ve fyzické geografii I.A
96 : 4
Subsaharská Afrika
96 : 4
Základy geoinformatiky
95 : 5
Statistická analýza dat I
95 : 5
Metody v SG I
95 : 5
Geostatistika
95 : 5
Statistická analýza dat I
95 : 5
Demografická analýza II
94 : 6
Tematická kartografie
94 : 6
Demografické aplikace SAS II
94 : 6
Geopolitika
94 : 6
Základy geoinformatiky
93 : 7
Lokální a regionální rozvoj
93 : 7
Světový populační vývoj
93 : 7
Demografická analýza II
92 : 8
Tematická kartografie
92 : 8
Regionální geografie Evropy
91 : 9
Informatika pro demografy
91 : 9
Paleogeografie kvartéru
91 : 9
Regionální rozvoj a regionální politika
90 : 10
Mezinárodní migrace a rozvoj
89 : 11
Metody v SG I
86 : 14
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
83 : 17
Principy databází
82 : 18
Základy geoinformatiky
80 : 20

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Informatika pro demografy
1
Demografická analýza II
1
Metody v SG I
1
Transformace současných měst
1
Politická geografie
1
Migration, Development and Environment
1
Základy geoinformatiky
1
Seminář z regionální fyzické geografie
1
Prostorová analýza dat
1
Metody v SG I
1
Geopolitika
1
Rozvojové problémy venkova
1
Seminář z geoinformatiky
1
Demografická analýza II
1.04
Životní prostředí České republiky
1.04
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.07
Didaktika geografie II
1.07
Dějiny kartografie
1.07
Základy geoinformatiky
1.1
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.11
Demografické aplikace SAS II
1.12
Přírodní ohrožení a rizika
1.13
Přírodní ohrožení a rizika
1.13
Aplikovaná hydrologie
1.13
Základy geoinformatiky
1.13
Fyzická geografie
1.14
Regionální rozvoj a regionální politika
1.14
Strategické plánování
1.14
Demografická analýza II
1.15
Seminář ze sociální geografie
1.17
Konkurenceschopnost měst
1.17
Paleogeografie kvartéru
1.18
Ekologie pro geografy
1.2
Seminář ze sociální geografie
1.2
Informatika pro demografy
1.2
Světový populační vývoj
1.21
Lokální a regionální rozvoj
1.21
Tematická kartografie
1.22
Informatika pro demografy
1.23
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.25
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.25
Metody ve fyzické geografii I.A
1.26
Statistická analýza dat I
1.27
Oceánografie
1.28
Metody v SG I
1.29
Základy geoinformatiky
1.29
Geostatistika
1.3
Ekonomická geografie
1.31
Základy geoinformatiky II
1.32
Tematická kartografie
1.33
Politická a regionální geografie
1.35
Demografie rodin a domácností I
1.35
Statistická analýza dat I
1.36
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.38
Fyzická geografie
1.44
Geography of Economic Globalization
1.5
Základy geoinformatiky
1.53
Principy databází
1.55
Fyzická geografie Slovenska
1.56
Regionální geografie Evropy
1.59
Geografie ČR
1.6
Subsaharská Afrika
1.67
Sociogeografické regionální systémy
1.73
Geografie Číny
1.75
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.75
Dějiny Česka
1.82
Obnovitelné zdroje energie
2
Pedologie
2.08
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Geografie sportu
2.38

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Konkurenceschopnost měst
2
Geography of Economic Globalization
2
Transformace současných měst
2
Environmentálně udržitelný rozvoj
2.06
Mezinárodní migrace a rozvoj
2.22
Principy databází
2.27
Prostorová analýza dat
2.33
Základy geoinformatiky
2.4
Informatika pro demografy
2.4
Ekologie pro geografy
2.4
Lokální a regionální rozvoj
2.43
Strategické plánování
2.43
Migration, Development and Environment
2.43
Dějiny Česka
2.45
Statistická analýza dat I
2.46
Aplikovaná hydrologie
2.47
Světový populační vývoj
2.5
Didaktika geografie II
2.5
Subsaharská Afrika
2.5
Sociální struktura a stratifikace
2.5
Sociogeografické regionální systémy
2.54
Politická a regionální geografie
2.55
Obnovitelné zdroje energie
2.6
Seminář ze sociální geografie
2.6
Demografická analýza II
2.62
Geografie sportu
2.62
Ekonomická geografie
2.62
Životní prostředí České republiky
2.65
Informatika pro demografy
2.67
Seminář z regionální fyzické geografie
2.67
Seminář z geoinformatiky
2.67
Demografická analýza II
2.67
Regionální rozvoj a regionální politika
2.67
Rozvojové problémy venkova
2.67
Pedologie
2.69
Metody ve fyzické geografii I.A
2.7
Geopolitika
2.71
Demografie rodin a domácností I
2.71
Dějiny kartografie
2.71
Geografie ČR
2.73
Základy geoinformatiky
2.73
Demografická analýza II
2.76
Fyzická geografie
2.78
Fyzická geografie Slovenska
2.78
Základy geoinformatiky II
2.79
Metody v SG I
2.8
Statistická analýza dat I
2.81
Fyzická geografie
2.81
Tematická kartografie
2.83
Geografie Číny
2.83
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.83
Politická geografie
2.83
Tematická kartografie
2.83
Regionální geografie Evropy
2.85
Základy geoinformatiky
2.87
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.87
Demografické aplikace SAS II
2.88
Metody v SG I
2.89
Oceánografie
2.9
Informatika pro demografy
2.9
Základy geoinformatiky
2.9
Paleogeografie kvartéru
2.91
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2.94
Geostatistika
2.95
Seminář ze sociální geografie
3
Přírodní ohrožení a rizika
3
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
3
Základy geoinformatiky
3.1
Metody v SG I
3.14
Přírodní ohrožení a rizika
3.25

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Prostorová analýza dat
1
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.11
Transformace současných měst
1.13
Lokální a regionální rozvoj
1.14
Strategické plánování
1.14
Konkurenceschopnost měst
1.17
Demografická analýza II
1.22
Seminář z geoinformatiky
1.28
Migration, Development and Environment
1.29
Oceánografie
1.34
Geopolitika
1.35
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.38
Demografická analýza II
1.4
Ekologie pro geografy
1.4
Základy geoinformatiky
1.4
Základy geoinformatiky
1.4
Dějiny kartografie
1.43
Tematická kartografie
1.44
Sociální struktura a stratifikace
1.5
Základy geoinformatiky
1.5
Demografická analýza II
1.54
Principy databází
1.55
Subsaharská Afrika
1.56
Rozvojové problémy venkova
1.56
Světový populační vývoj
1.57
Demografické aplikace SAS II
1.59
Životní prostředí České republiky
1.61
Dějiny Česka
1.64
Sociogeografické regionální systémy
1.65
Seminář ze sociální geografie
1.67
Ekonomická geografie
1.71
Tematická kartografie
1.72
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.73
Geografie Číny
1.75
Fyzická geografie
1.78
Aplikovaná hydrologie
1.8
Informatika pro demografy
1.8
Informatika pro demografy
1.82
Paleogeografie kvartéru
1.82
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.83
Politická geografie
1.83
Regionální geografie Evropy
1.85
Regionální rozvoj a regionální politika
1.86
Geografie ČR
1.87
Fyzická geografie Slovenska
1.89
Statistická analýza dat I
1.9
Seminář ze sociální geografie
1.9
Základy geoinformatiky
1.9
Fyzická geografie
1.9
Informatika pro demografy
1.91
Geografie sportu
1.92
Didaktika geografie II
1.93
Demografie rodin a domácností I
1.94
Přírodní ohrožení a rizika
2
Metody v SG I
2
Metody v SG I
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Statistická analýza dat I
2
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Geography of Economic Globalization
2
Pedologie
2.08
Základy geoinformatiky
2.1
Politická a regionální geografie
2.1
Seminář z regionální fyzické geografie
2.11
Obnovitelné zdroje energie
2.2
Geostatistika
2.25
Metody ve fyzické geografii I.A
2.26
Základy geoinformatiky II
2.26
Metody v SG I
2.3

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Prostorová analýza dat
1
Konkurenceschopnost měst
1.33
Základy geoinformatiky
1.33
Základy geoinformatiky
1.33
Geopolitika
1.35
Transformace současných měst
1.38
Demografická analýza II
1.39
Základy geoinformatiky
1.4
Tematická kartografie
1.42
Dějiny kartografie
1.43
Lokální a regionální rozvoj
1.43
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.44
Principy databází
1.45
Geografie Číny
1.5
Geography of Economic Globalization
1.5
Demografická analýza II
1.52
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.53
Rozvojové problémy venkova
1.56
Strategické plánování
1.57
Demografická analýza II
1.62
Seminář ze sociální geografie
1.67
Metody v SG I
1.71
Světový populační vývoj
1.71
Regionální rozvoj a regionální politika
1.71
Migration, Development and Environment
1.71
Informatika pro demografy
1.73
Metody v SG I
1.73
Sociální struktura a stratifikace
1.75
Demografické aplikace SAS II
1.76
Subsaharská Afrika
1.78
Fyzická geografie Slovenska
1.78
Statistická analýza dat I
1.79
Aplikovaná hydrologie
1.8
Obnovitelné zdroje energie
1.8
Seminář ze sociální geografie
1.8
Základy geoinformatiky
1.8
Životní prostředí České republiky
1.83
Oceánografie
1.83
Politická geografie
1.83
Statistická analýza dat I
1.84
Sociogeografické regionální systémy
1.85
Ekonomická geografie
1.86
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.87
Demografie rodin a domácností I
1.88
Tematická kartografie
1.89
Informatika pro demografy
1.91
Paleogeografie kvartéru
1.91
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.94
Seminář z geoinformatiky
1.94
Fyzická geografie
1.95
Základy geoinformatiky
1.95
Ekologie pro geografy
2
Informatika pro demografy
2
Fyzická geografie
2
Pedologie
2.08
Geostatistika
2.1
Metody v SG I
2.1
Základy geoinformatiky II
2.11
Přírodní ohrožení a rizika
2.13
Regionální geografie Evropy
2.18
Geografie ČR
2.2
Seminář z regionální fyzické geografie
2.22
Přírodní ohrožení a rizika
2.25
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.25
Dějiny Česka
2.27
Didaktika geografie II
2.29
Metody ve fyzické geografii I.A
2.3
Politická a regionální geografie
2.4
Geografie sportu
2.54
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.58