Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy ekonometrie
1.25
Demografická analýza I
1.29
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.3
Latinská Amerika
1.31
Územní plánování a urbanismus
1.32
Kartografie
1.37
Polární oblasti
1.38
Problémové oblasti světa
1.38
Demografická analýza I
1.4
Historická demografie
1.44
Geografie mezinárodního rozvoje
1.47
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Populační prognózy
1.53
Kartografie
1.54
Úvod do studia a geografický proseminář
1.55
Základy ekonometrie
1.58
Geografie ČR
1.59
Úvod do studia a geografický proseminář
1.64
Geografie cestovního ruchu
1.64
Sociologie
1.67
Geografická analýza mikroregionu
1.69
Open GIS
1.7
Interpolace prostorových dat
1.73
Kartografie
1.75
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.78
Populační politika
1.78
Statistická analýza dat II
1.79
Kulturní geografie
1.8
Demografická analýza I
1.8
Statistická analýza dat II
1.81
Kartografie pro demografy
1.84
Životní prostředí člověka
1.84
Kartografie pro demografy
1.84
Afrika
1.86
Kartografie pro demografy
1.86
Populační vývoj České republiky
1.88
Krajinná ekologie
1.88
Inovace a regionální inovační systémy
1.88
Sociální geografie
1.89
Geoinformační systémy
1.89
Populační prognózy
1.89
Dálkový průzkum Země
1.89
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.9
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Dálkový průzkum Země
2
Fyzická geografie Asie
2
Povodně v krajině
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Životní prostředí člověka
2.04
Tvorba map
2.04
Didaktika geografie I
2.06
Teorie sociální geografie
2.06
Úvod do demografie
2.08
Demografické aplikace SAS III
2.09
Geografie města
2.09
Seminář z geoekologie
2.13
Historická geografie a kartografie
2.13
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.13
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.15
Geoinformační systémy
2.17
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.18
Meteorologie a klimatologie
2.2
Populační vývoj České republiky
2.21
Statistická analýza dat II
2.21
Metody ve fyzické geografii I.B
2.25
Ekologie člověka a populační vývoj
2.25
Metody ve fyzické geografii I.B
2.26
Inovace a regionální inovační systémy
2.27
Získávání topografické informace
2.33
Teorie fyzické geografie
2.36
Aplikovaná krajinná ekologie
2.36
Matematická geografie
2.37
Úvod do studia a geografický proseminář
2.38
Získávání topografické informace
2.4
Ekonomie
2.4
Seminář k bakalářské práci
2.4
Úvod do studia a geografický proseminář
2.41
Matematická geografie
2.42
Základy geoinformatiky I
2.45
Geoinformační systémy
2.45
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.47
Globalizace: procesy, problémy
2.48
Severní Amerika
2.5
Dynamická geomorfologie
2.55
Kartografie
2.58
Úvod do magisterského studia
2.58
Seminář z fyzické geografie A
2.62
Historická geografie a kartografie
2.7
Úvod do studia a geografický proseminář
2.71
Matematická geografie
2.73
Ekonomie
2.79
Geoinformační systémy
2.88
Dálkový průzkum Země
2.88
Dějiny myšlení SG a RG
3.12
Demografické aplikace SAS I
3.24

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geoinformační systémy
1.11
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.3
Geoinformační systémy
1.33
Demografická analýza I
1.33
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.33
Územní plánování a urbanismus
1.38
Problémové oblasti světa
1.38
Kartografie
1.39
Geografická analýza mikroregionu
1.39
Demografická analýza I
1.4
Demografická analýza I
1.43
Populační politika
1.44
Geoinformační systémy
1.45
Geografie mezinárodního rozvoje
1.47
Open GIS
1.5
Základy ekonometrie
1.5
Populační prognózy
1.53
Statistická analýza dat II
1.54
Populační prognózy
1.56
Historická demografie
1.56
Populační vývoj České republiky
1.56
Úvod do studia a geografický proseminář
1.57
Základy ekonometrie
1.58
Interpolace prostorových dat
1.6
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.6
Povodně v krajině
1.6
Kulturní geografie
1.6
Didaktika geografie I
1.61
Geoinformační systémy
1.63
Demografické aplikace SAS III
1.64
Fyzická geografie Asie
1.67
Získávání topografické informace
1.67
Kartografie
1.68
Statistická analýza dat II
1.69
Meteorologie a klimatologie II.
1.69
Tvorba map
1.7
Kartografie
1.7
Geografie cestovního ruchu
1.71
Latinská Amerika
1.72
Inovace a regionální inovační systémy
1.75
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Metody ve fyzické geografii I.B
1.75
Krajinná ekologie
1.75
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Geografie ČR
1.76
Úvod do studia a geografický proseminář
1.77
Sociální geografie
1.77
Kartografie pro demografy
1.79
Dálkový průzkum Země
1.8
Meteorologie a klimatologie
1.8
Inovace a regionální inovační systémy
1.82
Demografické aplikace SAS I
1.83
Životní prostředí člověka
1.84
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Afrika
1.87
Kartografie pro demografy
1.88
Základy geoinformatiky I
1.9
Aplikovaná krajinná ekologie
1.9
Polární oblasti
1.92
Sociologie
1.93
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.93
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.94
Dynamická geomorfologie
1.95
Kartografie pro demografy
1.95
Úvod do demografie
1.96
Získávání topografické informace
2
Populační vývoj České republiky
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Seminář k bakalářské práci
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Geografie města
2
Dálkový průzkum Země
2
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.08
Kartografie
2.08
Seminář z geoekologie
2.08
Severní Amerika
2.08
Životní prostředí člověka
2.12
Statistická analýza dat II
2.14
Teorie sociální geografie
2.17
Ekonomie
2.21
Metody ve fyzické geografii I.B
2.26
Ekologie člověka a populační vývoj
2.27
Globalizace: procesy, problémy
2.29
Teorie fyzické geografie
2.33
Matematická geografie
2.34
Úvod do magisterského studia
2.36
Dálkový průzkum Země
2.38
Ekonomie
2.38
Matematická geografie
2.42
Úvod do studia a geografický proseminář
2.43
Historická geografie a kartografie
2.44
Seminář z fyzické geografie A
2.45
Matematická geografie
2.51
Historická geografie a kartografie
2.63
Dějiny myšlení SG a RG
2.69

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody kvalitativního výzkumu
1
Fyzická geografie Asie
1
Metody kvalitativního výzkumu
1
Územní plánování a urbanismus
1.04
Získávání topografické informace
1.1
Open GIS
1.1
Populační vývoj České republiky
1.13
Základy ekonometrie
1.17
Základy ekonometrie
1.17
Ekologie člověka a populační vývoj
1.19
Populační vývoj České republiky
1.19
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.2
Povodně v krajině
1.2
Metody ve fyzické geografii I.B
1.22
Demografické aplikace SAS I
1.22
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.22
Krajinná ekologie
1.25
Historická geografie a kartografie
1.25
Historická demografie
1.25
Inovace a regionální inovační systémy
1.25
Interpolace prostorových dat
1.27
Geoinformační systémy
1.27
Populační politika
1.28
Afrika
1.29
Problémové oblasti světa
1.29
Úvod do studia a geografický proseminář
1.29
Dynamická geomorfologie
1.3
Meteorologie a klimatologie
1.3
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.3
Získávání topografické informace
1.3
Ekonomie
1.31
Seminář z fyzické geografie A
1.33
Teorie sociální geografie
1.33
Sociální geografie
1.33
Geografie mezinárodního rozvoje
1.33
Úvod do magisterského studia
1.33
Populační prognózy
1.33
Dějiny myšlení SG a RG
1.35
Geografie cestovního ruchu
1.36
Demografické aplikace SAS III
1.36
Statistická analýza dat II
1.38
Demografická analýza I
1.38
Kartografie
1.38
Meteorologie a klimatologie II.
1.38
Kartografie pro demografy
1.4
Historická geografie a kartografie
1.4
Úvod do studia a geografický proseminář
1.41
Dálkový průzkum Země
1.41
Geografická analýza mikroregionu
1.41
Kartografie
1.41
Polární oblasti
1.42
Životní prostředí člověka
1.42
Globalizace: procesy, problémy
1.43
Statistická analýza dat II
1.44
Geoinformační systémy
1.44
Latinská Amerika
1.45
Geografie ČR
1.46
Kartografie pro demografy
1.48
Kulturní geografie
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Didaktika geografie I
1.5
Severní Amerika
1.5
Dálkový průzkum Země
1.53
Úvod do demografie
1.54
Matematická geografie
1.54
Teorie fyzické geografie
1.55
Základy geoinformatiky I
1.55
Geoinformační systémy
1.56
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.59
Inovace a regionální inovační systémy
1.6
Populační prognózy
1.6
Seminář k bakalářské práci
1.6
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.6
Ekonomie
1.62
Metody ve fyzické geografii I.B
1.63
Demografická analýza I
1.63
Aplikovaná krajinná ekologie
1.64
Geografie města
1.64
Matematická geografie
1.64
Kartografie
1.65
Seminář z geoekologie
1.7
Životní prostředí člověka
1.71
Úvod do studia a geografický proseminář
1.71
Matematická geografie
1.73
Tvorba map
1.77
Dálkový průzkum Země
1.81
Kartografie
1.83
Kartografie pro demografy
1.84
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Statistická analýza dat II
1.93
Demografická analýza I
2.05
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.17
Geoinformační systémy
2.25
Modelování fyzickogeografických procesů
2.5
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.53
Sociologie
2.73

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyzická geografie Asie
1
Základy ekonometrie
1
Populační vývoj České republiky
1.07
Geografie cestovního ruchu
1.15
Základy ekonometrie
1.17
Krajinná ekologie
1.17
Statistická analýza dat II
1.23
Statistická analýza dat II
1.24
Geoinformační systémy
1.25
Polární oblasti
1.26
Demografická analýza I
1.26
Územní plánování a urbanismus
1.28
Geografie mezinárodního rozvoje
1.29
Didaktika geografie I
1.29
Základy geoinformatiky I
1.32
Kartografie pro demografy
1.33
Demografické aplikace SAS III
1.33
Latinská Amerika
1.33
Tvorba map
1.35
Statistická analýza dat II
1.36
Severní Amerika
1.36
Ekonomie
1.36
Demografická analýza I
1.37
Historická demografie
1.4
Historická geografie a kartografie
1.4
Získávání topografické informace
1.4
Problémové oblasti světa
1.4
Populační politika
1.41
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Kulturní geografie
1.44
Geografie ČR
1.45
Kartografie
1.46
Open GIS
1.5
Historická geografie a kartografie
1.5
Úvod do magisterského studia
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Kartografie
1.51
Kartografie pro demografy
1.52
Geoinformační systémy
1.53
Dálkový průzkum Země
1.54
Ekologie člověka a populační vývoj
1.55
Interpolace prostorových dat
1.55
Seminář k bakalářské práci
1.56
Populační vývoj České republiky
1.57
Aplikovaná krajinná ekologie
1.57
Získávání topografické informace
1.6
Inovace a regionální inovační systémy
1.6
Úvod do studia a geografický proseminář
1.6
Dálkový průzkum Země
1.6
Populační prognózy
1.62
Globalizace: procesy, problémy
1.62
Povodně v krajině
1.63
Seminář z geoekologie
1.63
Geografie města
1.64
Meteorologie a klimatologie II.
1.64
Ekonomie
1.64
Geoinformační systémy
1.67
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.67
Dálkový průzkum Země
1.67
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.69
Sociologie
1.69
Kartografie
1.7
Životní prostředí člověka
1.71
Životní prostředí člověka
1.72
Kartografie
1.73
Geografická analýza mikroregionu
1.75
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.75
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.75
Úvod do studia a geografický proseminář
1.77
Sociální geografie
1.84
Metody ve fyzické geografii I.B
1.88
Populační prognózy
1.88
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.88
Geoinformační systémy
1.88
Metody ve fyzické geografii I.B
1.89
Meteorologie a klimatologie
1.89
Afrika
1.92
Demografické aplikace SAS I
1.94
Demografická analýza I
2
Dějiny myšlení SG a RG
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Kartografie pro demografy
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2.1
Úvod do studia a geografický proseminář
2.11
Úvod do demografie
2.19
Inovace a regionální inovační systémy
2.25
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.27
Seminář z fyzické geografie A
2.29
Matematická geografie
2.38
Dynamická geomorfologie
2.47
Matematická geografie
2.55
Matematická geografie
2.59
Teorie fyzické geografie
2.71

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Úvod do magisterského studia
1
Základy ekonometrie
1.17
Geografie cestovního ruchu
1.27
Ekonomie
1.3
Demografická analýza I
1.32
Populační vývoj České republiky
1.33
Geoinformační systémy
1.33
Statistická analýza dat II
1.4
Geografie mezinárodního rozvoje
1.45
Populační prognózy
1.5
Inovace a regionální inovační systémy
1.5
Základy ekonometrie
1.55
Tvorba map
1.55
Polární oblasti
1.55
Ekologie člověka a populační vývoj
1.56
Ekonomie
1.56
Kulturní geografie
1.56
Kartografie pro demografy
1.56
Geografie ČR
1.57
Historická demografie
1.57
Povodně v krajině
1.57
Územní plánování a urbanismus
1.59
Problémové oblasti světa
1.6
Statistická analýza dat II
1.62
Open GIS
1.63
Latinská Amerika
1.64
Úvod do studia a geografický proseminář
1.65
Sociologie
1.67
Inovace a regionální inovační systémy
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Úvod do studia a geografický proseminář
1.67
Statistická analýza dat II
1.69
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.69
Kartografie
1.7
Aplikovaná krajinná ekologie
1.71
Krajinná ekologie
1.71
Historická geografie a kartografie
1.71
Populační politika
1.71
Životní prostředí člověka
1.72
Životní prostředí člověka
1.73
Geografická analýza mikroregionu
1.73
Kartografie
1.75
Severní Amerika
1.78
Meteorologie a klimatologie II.
1.8
Kartografie pro demografy
1.81
Demografická analýza I
1.81
Populační vývoj České republiky
1.83
Seminář k bakalářské práci
1.83
Didaktika geografie I
1.87
Úvod do studia a geografický proseminář
1.88
Seminář z geoekologie
1.89
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.89
Základy geoinformatiky I
1.89
Historická geografie a kartografie
1.9
Dálkový průzkum Země
1.9
Kartografie
1.91
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.92
Demografická analýza I
1.93
Dálkový průzkum Země
1.93
Kartografie pro demografy
1.93
Sociální geografie
1.93
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Kartografie
1.97
Geoinformační systémy
2
Metody ve fyzické geografii I.B
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Geoinformační systémy
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Získávání topografické informace
2
Populační prognózy
2
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Dálkový průzkum Země
2
Interpolace prostorových dat
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Teorie sociální geografie
2.06
Úvod do demografie
2.1
Meteorologie a klimatologie
2.11
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.13
Seminář z fyzické geografie A
2.13
Demografické aplikace SAS III
2.13
Metody ve fyzické geografii I.B
2.13
Získávání topografické informace
2.14
Geoinformační systémy
2.17
Afrika
2.17
Globalizace: procesy, problémy
2.17
Geografie města
2.18
Dynamická geomorfologie
2.27
Dějiny myšlení SG a RG
2.31
Matematická geografie
2.32
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.33
Matematická geografie
2.53
Teorie fyzické geografie
2.6
Matematická geografie
2.6
Demografické aplikace SAS I
2.64
Modelování fyzickogeografických procesů
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Získávání topografické informace
1.14
Geografie města
1.22
Kartografie
1.33
Matematická geografie
1.36
Metody ve fyzické geografii I.B
1.38
Problémové oblasti světa
1.38
Kartografie
1.4
Získávání topografické informace
1.43
Matematická geografie
1.43
Matematická geografie
1.44
Dálkový průzkum Země
1.53
Teorie sociální geografie
1.56
Metody ve fyzické geografii I.B
1.57
Kartografie
1.59
Kartografie
1.59
Latinská Amerika
1.6
Základy ekonometrie
1.64
Demografická analýza I
1.65
Populační prognózy
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Kulturní geografie
1.67
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.69
Globalizace: procesy, problémy
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.71
Sociální geografie
1.75
Geoinformační systémy
1.76
Ekologie člověka a populační vývoj
1.77
Úvod do studia a geografický proseminář
1.77
Tvorba map
1.77
Meteorologie a klimatologie
1.78
Geoinformační systémy
1.78
Populační prognózy
1.79
Dynamická geomorfologie
1.8
Historická geografie a kartografie
1.8
Statistická analýza dat II
1.81
Geoinformační systémy
1.82
Severní Amerika
1.82
Základy ekonometrie
1.82
Demografická analýza I
1.83
Ekonomie
1.83
Populační vývoj České republiky
1.85
Statistická analýza dat II
1.86
Dějiny myšlení SG a RG
1.86
Inovace a regionální inovační systémy
1.86
Demografická analýza I
1.86
Geografie mezinárodního rozvoje
1.87
Statistická analýza dat II
1.88
Geografie ČR
1.88
Dálkový průzkum Země
1.88
Demografické aplikace SAS I
1.88
Geografická analýza mikroregionu
1.88
Základy geoinformatiky I
1.89
Kartografie pro demografy
1.89
Kartografie pro demografy
1.9
Úvod do studia a geografický proseminář
1.91
Dálkový průzkum Země
1.91
Úvod do studia a geografický proseminář
1.92
Ekonomie
1.92
Geografie cestovního ruchu
1.93
Afrika
1.93
Historická demografie
1.93
Životní prostředí člověka
1.94
Životní prostředí člověka
1.94
Územní plánování a urbanismus
1.95
Kartografie pro demografy
1.96
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Polární oblasti
2
Populační vývoj České republiky
2
Povodně v krajině
2
Teorie fyzické geografie
2
Seminář z fyzické geografie A
2
Open GIS
2
Inovace a regionální inovační systémy
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Krajinná ekologie
2
Historická geografie a kartografie
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Populační politika
2
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Seminář z geoekologie
2
Seminář k bakalářské práci
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Didaktika geografie I
2
Interpolace prostorových dat
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Sociologie
2.07
Geoinformační systémy
2.07
Úvod do demografie
2.09
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.09
Demografické aplikace SAS III
2.1
Úvod do magisterského studia
2.2

  Pohlaví

muž %
žena %
Modelování fyzickogeografických procesů
100 : 0
Inovace a regionální inovační systémy
89 : 11
Fyzická geografie Asie
83 : 17
Inovace a regionální inovační systémy
82 : 18
Územní plánování a urbanismus
80 : 20
Metody ve fyzické geografii I.B
75 : 25
Krajinná ekologie
75 : 25
Interpolace prostorových dat
73 : 27
Geoinformační systémy
72 : 28
Úvod do studia a geografický proseminář
71 : 29
Open GIS
70 : 30
Dálkový průzkum Země
69 : 31
Úvod do studia a geografický proseminář
68 : 32
Geografie mezinárodního rozvoje
67 : 33
Úvod do studia a geografický proseminář
67 : 33
Matematická geografie
66 : 34
Úvod do studia a geografický proseminář
64 : 36
Geoinformační systémy
64 : 36
Geografie ČR
62 : 38
Meteorologie a klimatologie II.
62 : 38
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
62 : 38
Životní prostředí člověka
61 : 39
Teorie sociální geografie
61 : 39
Geografická analýza mikroregionu
61 : 39
Kartografie
60 : 40
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
60 : 40
Povodně v krajině
60 : 40
Dálkový průzkum Země
60 : 40
Dějiny myšlení SG a RG
59 : 41
Kartografie
58 : 42
Severní Amerika
58 : 42
Úvod do magisterského studia
58 : 42
Kartografie
58 : 42
Sociální geografie
57 : 43
Seminář z fyzické geografie A
57 : 43
Geografie cestovního ruchu
57 : 43
Globalizace: procesy, problémy
57 : 43
Geoinformační systémy
56 : 44
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
56 : 44
Populační prognózy
56 : 44
Úvod do studia a geografický proseminář
55 : 45
Polární oblasti
54 : 46
Ekonomie
53 : 47
Afrika
53 : 47
Statistická analýza dat II
53 : 47
Životní prostředí člověka
53 : 47
Matematická geografie
52 : 48
Metody ve fyzické geografii I.B
52 : 48
Historická geografie a kartografie
50 : 50
Historická geografie a kartografie
50 : 50
Dálkový průzkum Země
50 : 50
Získávání topografické informace
50 : 50
Dynamická geomorfologie
50 : 50
Statistická analýza dat II
50 : 50
Seminář z geoekologie
50 : 50
Získávání topografické informace
50 : 50
Tvorba map
48 : 52
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
47 : 53
Sociologie
47 : 53
Matematická geografie
45 : 55
Aplikovaná krajinná ekologie
45 : 55
Demografická analýza I
45 : 55
Kartografie pro demografy
44 : 56
Ekologie člověka a populační vývoj
44 : 56
Statistická analýza dat II
43 : 57
Problémové oblasti světa
43 : 57
Kartografie pro demografy
41 : 59
Seminář k bakalářské práci
40 : 60
Kulturní geografie
40 : 60
Kartografie
39 : 61
Demografická analýza I
38 : 63
Kartografie pro demografy
37 : 63
Geografie města
36 : 64
Teorie fyzické geografie
36 : 64
Ekonomie
36 : 64
Latinská Amerika
34 : 66
Demografická analýza I
33 : 67
Populační prognózy
33 : 67
Geoinformační systémy
33 : 67
Demografické aplikace SAS I
33 : 67
Sociálněgeografické makroregiony světa
33 : 67
Populační vývoj České republiky
31 : 69
Základy geoinformatiky I
30 : 70
Meteorologie a klimatologie
30 : 70
Populační vývoj České republiky
29 : 71
Populační politika
28 : 72
Didaktika geografie I
28 : 72
Demografické aplikace SAS III
27 : 73
Úvod do demografie
27 : 73
Základy ekonometrie
25 : 75
Metody kvalitativního výzkumu
25 : 75
Metody kvalitativního výzkumu
25 : 75
Základy ekonometrie
17 : 83
Teorie a praxe geografického vzdělávání
13 : 87
Historická demografie
13 : 88
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
10 : 90

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Matematická geografie
1
Krajinná ekologie
1
Ekonomie
1
Kartografie
1
Kartografie
1
Meteorologie a klimatologie
1
Kartografie pro demografy
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Kartografie pro demografy
1
Populační prognózy
1
Geoinformační systémy
1
Sociální geografie
1
Úvod do demografie
1
Dálkový průzkum Země
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Seminář k bakalářské práci
1
Geoinformační systémy
1
Ekonomie
1
Matematická geografie
1
Modelování fyzickogeografických procesů
1
Kartografie
1
Kartografie
1
Životní prostředí člověka
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Matematická geografie
1
Kartografie pro demografy
1
Dálkový průzkum Země
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Životní prostředí člověka
1.02
Polární oblasti
1.04
Základy geoinformatiky I
1.05
Geografie ČR
1.05
Dálkový průzkum Země
1.07
Demografická analýza I
1.08
Severní Amerika
1.08
Metody ve fyzické geografii I.B
1.09
Demografická analýza I
1.1
Populační prognózy
1.11
Geoinformační systémy
1.13
Sociologie
1.13
Demografická analýza I
1.13
Afrika
1.13
Fyzická geografie Asie
1.17
Tvorba map
1.17
Geoinformační systémy
1.18
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.22
Open GIS
1.4
Populační vývoj České republiky
1.44
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.47
Latinská Amerika
1.48
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.5
Statistická analýza dat II
1.5
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.53
Populační vývoj České republiky
1.54
Statistická analýza dat II
1.69
Povodně v krajině
1.7
Interpolace prostorových dat
1.73
Geografie mezinárodního rozvoje
1.73
Základy ekonometrie
1.75
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Meteorologie a klimatologie II.
1.77
Teorie sociální geografie
1.78
Demografické aplikace SAS I
1.78
Kulturní geografie
1.8
Seminář z fyzické geografie A
1.81
Historická demografie
1.81
Teorie fyzické geografie
1.82
Základy ekonometrie
1.83
Dynamická geomorfologie
1.85
Seminář z geoekologie
1.88
Inovace a regionální inovační systémy
1.89
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.9
Problémové oblasti světa
1.9
Demografické aplikace SAS III
1.91
Aplikovaná krajinná ekologie
1.91
Územní plánování a urbanismus
1.92
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.92
Geografie cestovního ruchu
1.93
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.94
Globalizace: procesy, problémy
1.95
Populační politika
2
Geografická analýza mikroregionu
2
Historická geografie a kartografie
2
Získávání topografické informace
2
Historická geografie a kartografie
2
Statistická analýza dat II
2
Geografie města
2
Inovace a regionální inovační systémy
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Úvod do magisterského studia
2
Získávání topografické informace
2
Didaktika geografie I
2.06
Dějiny myšlení SG a RG
2.06

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Seminář k bakalářské práci
100 : 0
Fyzická geografie Asie
100 : 0
Interpolace prostorových dat
100 : 0
Geografie cestovního ruchu
100 : 0
Získávání topografické informace
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Latinská Amerika
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Ekonomie
100 : 0
Teorie sociální geografie
100 : 0
Inovace a regionální inovační systémy
100 : 0
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
100 : 0
Meteorologie a klimatologie II.
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Demografické aplikace SAS III
100 : 0
Povodně v krajině
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Sociálněgeografické makroregiony světa
100 : 0
Didaktika geografie I
100 : 0
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
100 : 0
Ekologie člověka a populační vývoj
100 : 0
Aplikovaná krajinná ekologie
100 : 0
Demografická analýza I
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Severní Amerika
100 : 0
Teorie a praxe geografického vzdělávání
100 : 0
Metody kvalitativního výzkumu
100 : 0
Globalizace: procesy, problémy
100 : 0
Dějiny myšlení SG a RG
100 : 0
Úvod do magisterského studia
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Seminář z fyzické geografie A
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Krajinná ekologie
100 : 0
Polární oblasti
100 : 0
Územní plánování a urbanismus
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Populační politika
100 : 0
Základy geoinformatiky I
100 : 0
Inovace a regionální inovační systémy
100 : 0
Modelování fyzickogeografických procesů
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Afrika
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Populační prognózy
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Sociální geografie
100 : 0
Problémové oblasti světa
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Úvod do demografie
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Geografie mezinárodního rozvoje
100 : 0
Metody kvalitativního výzkumu
100 : 0
Kulturní geografie
100 : 0
Získávání topografické informace
100 : 0
Open GIS
100 : 0
Kartografie pro demografy
98 : 2
Geografie ČR
97 : 3
Kartografie
97 : 3
Demografická analýza I
97 : 3
Geografická analýza mikroregionu
97 : 3
Seminář z geoekologie
96 : 4
Statistická analýza dat II
96 : 4
Kartografie
95 : 5
Dynamická geomorfologie
95 : 5
Kartografie pro demografy
95 : 5
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
94 : 6
Demografické aplikace SAS I
94 : 6
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
94 : 6
Matematická geografie
94 : 6
Kartografie
94 : 6
Sociologie
93 : 7
Ekonomie
93 : 7
Dálkový průzkum Země
93 : 7
Statistická analýza dat II
93 : 7
Úvod do studia a geografický proseminář
93 : 7
Demografická analýza I
92 : 8
Tvorba map
91 : 9
Metody ve fyzické geografii I.B
91 : 9
Teorie fyzické geografie
91 : 9
Geografie města
91 : 9
Úvod do studia a geografický proseminář
91 : 9
Matematická geografie
90 : 10
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
90 : 10
Populační prognózy
89 : 11
Statistická analýza dat II
88 : 12
Metody ve fyzické geografii I.B
88 : 13
Matematická geografie
86 : 14
Geoinformační systémy
78 : 22

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Seminář k bakalářské práci
1
Interpolace prostorových dat
1
Teorie fyzické geografie
1
Geografie města
1
Územní plánování a urbanismus
1
Inovace a regionální inovační systémy
1
Meteorologie a klimatologie II.
1
Povodně v krajině
1
Didaktika geografie I
1
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1
Ekologie člověka a populační vývoj
1
Metody kvalitativního výzkumu
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Historická geografie a kartografie
1
Inovace a regionální inovační systémy
1
Modelování fyzickogeografických procesů
1
Geoinformační systémy
1
Geografická analýza mikroregionu
1
Problémové oblasti světa
1
Dálkový průzkum Země
1
Metody kvalitativního výzkumu
1
Kulturní geografie
1
Kartografie pro demografy
1.04
Seminář z geoekologie
1.04
Demografická analýza I
1.04
Seminář z fyzické geografie A
1.05
Základy geoinformatiky I
1.05
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.06
Populační politika
1.06
Historická demografie
1.06
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.07
Populační prognózy
1.07
Geografie mezinárodního rozvoje
1.07
Základy ekonometrie
1.08
Základy ekonometrie
1.08
Získávání topografické informace
1.1
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.1
Dynamická geomorfologie
1.1
Historická geografie a kartografie
1.1
Open GIS
1.1
Demografické aplikace SAS I
1.11
Statistická analýza dat II
1.12
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.12
Krajinná ekologie
1.13
Kartografie
1.13
Tvorba map
1.13
Úvod do studia a geografický proseminář
1.14
Geografie cestovního ruchu
1.14
Kartografie pro demografy
1.16
Kartografie pro demografy
1.16
Dálkový průzkum Země
1.17
Úvod do magisterského studia
1.17
Demografická analýza I
1.17
Latinská Amerika
1.17
Afrika
1.2
Populační vývoj České republiky
1.21
Geoinformační systémy
1.22
Teorie sociální geografie
1.22
Kartografie
1.24
Geoinformační systémy
1.25
Sociologie
1.27
Kartografie
1.27
Úvod do studia a geografický proseminář
1.27
Geoinformační systémy
1.27
Aplikovaná krajinná ekologie
1.27
Matematická geografie
1.29
Demografická analýza I
1.3
Meteorologie a klimatologie
1.3
Úvod do demografie
1.31
Úvod do studia a geografický proseminář
1.33
Polární oblasti
1.33
Kartografie
1.33
Životní prostředí člověka
1.35
Geografie ČR
1.35
Demografické aplikace SAS III
1.36
Populační vývoj České republiky
1.38
Matematická geografie
1.38
Globalizace: procesy, problémy
1.38
Matematická geografie
1.41
Severní Amerika
1.42
Sociální geografie
1.43
Populační prognózy
1.44
Statistická analýza dat II
1.46
Metody ve fyzické geografii I.B
1.5
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.5
Statistická analýza dat II
1.5
Získávání topografické informace
1.5
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.56
Úvod do studia a geografický proseminář
1.57
Dějiny myšlení SG a RG
1.65
Životní prostředí člověka
1.68
Ekonomie
1.73
Dálkový průzkum Země
1.73
Fyzická geografie Asie
1.83
Ekonomie
2.14
Úvod do studia a geografický proseminář
2.14

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Kulturní geografie
2
Teorie sociální geografie
2.06
Krajinná ekologie
2.13
Historická geografie a kartografie
2.3
Ekologie člověka a populační vývoj
2.31
Dějiny myšlení SG a RG
2.35
Ekonomie
2.36
Geografie města
2.36
Populační vývoj České republiky
2.38
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.39
Povodně v krajině
2.4
Geografie mezinárodního rozvoje
2.4
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.4
Geografie cestovního ruchu
2.43
Dálkový průzkum Země
2.44
Územní plánování a urbanismus
2.44
Inovace a regionální inovační systémy
2.45
Seminář z fyzické geografie A
2.48
Metody kvalitativního výzkumu
2.5
Historická geografie a kartografie
2.5
Metody kvalitativního výzkumu
2.5
Open GIS
2.5
Severní Amerika
2.5
Dynamická geomorfologie
2.5
Modelování fyzickogeografických procesů
2.5
Životní prostředí člověka
2.51
Geografická analýza mikroregionu
2.52
Statistická analýza dat II
2.53
Meteorologie a klimatologie II.
2.54
Seminář z geoekologie
2.54
Statistická analýza dat II
2.54
Aplikovaná krajinná ekologie
2.55
Základy geoinformatiky I
2.55
Životní prostředí člověka
2.58
Úvod do magisterského studia
2.58
Polární oblasti
2.58
Populační vývoj České republiky
2.58
Demografická analýza I
2.59
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.59
Sociologie
2.6
Získávání topografické informace
2.6
Seminář k bakalářské práci
2.6
Dálkový průzkum Země
2.6
Získávání topografické informace
2.6
Latinská Amerika
2.62
Úvod do studia a geografický proseminář
2.64
Teorie fyzické geografie
2.64
Kartografie
2.65
Geografie ČR
2.65
Úvod do studia a geografický proseminář
2.67
Didaktika geografie I
2.67
Geoinformační systémy
2.69
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.69
Demografická analýza I
2.7
Kartografie
2.7
Meteorologie a klimatologie
2.7
Globalizace: procesy, problémy
2.71
Dálkový průzkum Země
2.72
Afrika
2.73
Ekonomie
2.73
Kartografie pro demografy
2.74
Inovace a regionální inovační systémy
2.75
Problémové oblasti světa
2.76
Populační prognózy
2.78
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.78
Populační politika
2.78
Geoinformační systémy
2.78
Tvorba map
2.78
Statistická analýza dat II
2.79
Kartografie pro demografy
2.79
Úvod do studia a geografický proseminář
2.79
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.8
Demografická analýza I
2.8
Populační prognózy
2.8
Sociální geografie
2.81
Základy ekonometrie
2.83
Úvod do demografie
2.85
Úvod do studia a geografický proseminář
2.86
Úvod do studia a geografický proseminář
2.86
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.87
Kartografie pro demografy
2.87
Metody ve fyzické geografii I.B
2.88
Demografické aplikace SAS III
2.91
Geoinformační systémy
2.91
Metody ve fyzické geografii I.B
2.91
Matematická geografie
2.92
Kartografie
2.93
Historická demografie
2.94
Geoinformační systémy
2.94
Matematická geografie
2.98
Kartografie
3
Interpolace prostorových dat
3
Matematická geografie
3.09
Demografické aplikace SAS I
3.11
Základy ekonometrie
3.17
Fyzická geografie Asie
3.17

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Územní plánování a urbanismus
1.16
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.2
Geografická analýza mikroregionu
1.21
Krajinná ekologie
1.25
Metody kvalitativního výzkumu
1.25
Metody kvalitativního výzkumu
1.25
Geografie mezinárodního rozvoje
1.27
Problémové oblasti světa
1.29
Povodně v krajině
1.3
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.33
Inovace a regionální inovační systémy
1.38
Latinská Amerika
1.38
Kartografie
1.4
Polární oblasti
1.42
Inovace a regionální inovační systémy
1.45
Meteorologie a klimatologie II.
1.46
Tvorba map
1.48
Kartografie
1.48
Demografická analýza I
1.5
Populační politika
1.5
Modelování fyzickogeografických procesů
1.5
Sociologie
1.53
Populační prognózy
1.53
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.54
Geoinformační systémy
1.56
Geoinformační systémy
1.56
Severní Amerika
1.58
Kartografie
1.58
Kartografie
1.59
Úvod do studia a geografický proseminář
1.59
Fyzická geografie Asie
1.6
Open GIS
1.6
Dynamická geomorfologie
1.6
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.6
Didaktika geografie I
1.61
Geografie ČR
1.62
Geoinformační systémy
1.63
Demografická analýza I
1.63
Populační vývoj České republiky
1.63
Geografie města
1.64
Geografie cestovního ruchu
1.64
Demografická analýza I
1.65
Základy ekonometrie
1.67
Afrika
1.67
Životní prostředí člověka
1.68
Ekologie člověka a populační vývoj
1.69
Historická demografie
1.69
Kulturní geografie
1.7
Získávání topografické informace
1.7
Získávání topografické informace
1.7
Meteorologie a klimatologie
1.7
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.72
Interpolace prostorových dat
1.73
Geoinformační systémy
1.73
Kartografie pro demografy
1.74
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.76
Úvod do demografie
1.77
Populační prognózy
1.78
Úvod do studia a geografický proseminář
1.79
Seminář k bakalářské práci
1.8
Sociální geografie
1.81
Demografické aplikace SAS III
1.82
Statistická analýza dat II
1.82
Populační vývoj České republiky
1.83
Základy ekonometrie
1.83
Statistická analýza dat II
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Dálkový průzkum Země
1.87
Historická geografie a kartografie
1.88
Seminář z geoekologie
1.88
Metody ve fyzické geografii I.B
1.88
Základy geoinformatiky I
1.9
Globalizace: procesy, problémy
1.9
Teorie fyzické geografie
1.91
Kartografie pro demografy
1.91
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.93
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Kartografie pro demografy
1.96
Životní prostředí člověka
1.98
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Metody ve fyzické geografii I.B
2
Úvod do magisterského studia
2
Matematická geografie
2.05
Ekonomie
2.07
Aplikovaná krajinná ekologie
2.09
Historická geografie a kartografie
2.1
Dálkový průzkum Země
2.11
Matematická geografie
2.11
Seminář z fyzické geografie A
2.14
Ekonomie
2.14
Demografické aplikace SAS I
2.17
Teorie sociální geografie
2.17
Matematická geografie
2.17
Statistická analýza dat II
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.29
Dálkový průzkum Země
2.38

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Problémové oblasti světa
1.19
Kartografie
1.33
Geografie mezinárodního rozvoje
1.33
Územní plánování a urbanismus
1.36
Populační prognózy
1.4
Základy ekonometrie
1.42
Kartografie
1.46
Kartografie
1.49
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.5
Demografická analýza I
1.5
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Metody ve fyzické geografii I.B
1.5
Fyzická geografie Asie
1.5
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Kartografie
1.52
Latinská Amerika
1.52
Afrika
1.53
Dálkový průzkum Země
1.53
Geografie města
1.55
Dálkový průzkum Země
1.56
Základy ekonometrie
1.58
Didaktika geografie I
1.61
Demografická analýza I
1.63
Interpolace prostorových dat
1.64
Geoinformační systémy
1.64
Historická demografie
1.67
Populační politika
1.67
Populační prognózy
1.67
Geoinformační systémy
1.67
Geografická analýza mikroregionu
1.69
Získávání topografické informace
1.7
Povodně v krajině
1.7
Kulturní geografie
1.7
Open GIS
1.7
Polární oblasti
1.71
Úvod do studia a geografický proseminář
1.73
Inovace a regionální inovační systémy
1.73
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.73
Demografická analýza I
1.73
Krajinná ekologie
1.75
Statistická analýza dat II
1.75
Statistická analýza dat II
1.76
Geoinformační systémy
1.78
Geografie cestovního ruchu
1.79
Meteorologie a klimatologie
1.8
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.8
Získávání topografické informace
1.8
Seminář k bakalářské práci
1.8
Populační vývoj České republiky
1.81
Životní prostředí člověka
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.83
Kartografie pro demografy
1.84
Meteorologie a klimatologie II.
1.85
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Sociologie
1.87
Inovace a regionální inovační systémy
1.88
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.89
Životní prostředí člověka
1.9
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.92
Statistická analýza dat II
1.93
Kartografie pro demografy
1.93
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.94
Populační vývoj České republiky
1.96
Kartografie pro demografy
1.96
Úvod do demografie
1.96
Geografie ČR
1.97
Tvorba map
2
Matematická geografie
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Teorie sociální geografie
2
Sociální geografie
2
Dálkový průzkum Země
2
Demografické aplikace SAS III
2
Metody ve fyzické geografii I.B
2
Seminář z geoekologie
2.04
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.06
Ekonomie
2.07
Aplikovaná krajinná ekologie
2.09
Úvod do studia a geografický proseminář
2.09
Matematická geografie
2.11
Ekologie člověka a populační vývoj
2.13
Globalizace: procesy, problémy
2.14
Úvod do studia a geografický proseminář
2.14
Geoinformační systémy
2.19
Základy geoinformatiky I
2.2
Ekonomie
2.2
Matematická geografie
2.21
Dynamická geomorfologie
2.25
Severní Amerika
2.25
Historická geografie a kartografie
2.25
Teorie fyzické geografie
2.27
Seminář z fyzické geografie A
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.31
Demografické aplikace SAS I
2.33
Historická geografie a kartografie
2.5
Úvod do magisterského studia
2.5