Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2016/2017 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Anorganická chemie I (b)
1.08
Organická chemie II (a)
1.11
Analytická chemie II (a)
1.14
Organická chemie
1.15
Analytická chemie II (a)
1.25
Základní chemické výpočty
1.3
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.31
Organická chemie II (a)
1.31
Anorganická chemie pro KATA
1.31
Laboratorní technika
1.33
Molekulární techniky
1.35
Laboratorní technika
1.36
Spektrální metody NMR I
1.4
Analytická chemie I + II (b)
1.42
Laboratorní technika pro KATA
1.42
Organická chemie II (b)
1.43
Laboratorní technika
1.44
Laboratorní technika
1.45
Organická chemie II (a)
1.5
Organická chemie
1.53
Laboratorní technika
1.57
Laboratorní technika
1.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.59
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.59
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.61
Praktikum z klinické biochemie
1.61
Biofyzikální chemie I
1.63
Laboratorní technika
1.64
Život - molekuly a biochemie
1.65
Biologie pro biochemiky
1.71
Chemická struktura (b)
1.73
Laboratorní technika
1.75
Koordinační a supramolekulární chemie
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.75
Toxikologie
1.76
Analytická chemie I + II (b)
1.8
Laboratorní technika
1.8
Organická chemie II (a)
1.8
Anorganická chemie
1.81
Anorganická chemie
1.83
Laboratorní technika pro KATA
1.87
Biochemie II (kata)
1.88
Anorganická chemie
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.88
Život - molekuly a biochemie
1.88
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.89
Obecná chemie
1.92
Fyzikální chemie I (b)
1.95
Laboratorní technika
1.96
Organická chemie
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Chemické principy průmyslových výrob
2
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
2
Anorganická chemie
2
Pokročilé praktikum z biochemie
2.03
Anorganická chemie I (b)
2.03
Cvičení z jaderné chemie
2.04
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.07
Anorganická chemie I (b)
2.08
Anorganická chemie I (a)
2.09
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.17
Chemie léčiv II
2.2
Principy vzorkování
2.2
Biochemie II
2.21
Anorganická chemie I (b)
2.22
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.23
Metody biochemie
2.27
Biochemie II (kata)
2.29
Jaderná chemie
2.32
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.33
Anorganická chemie I (a)
2.38
Seminář z analytické chemie II KATA
2.4
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.47
Anorganická chemie I (b)
2.56
Chemie životního prostředí
2.6

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Organická chemie II (a)
1.13
Laboratorní technika
1.15
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.17
Organická chemie II (a)
1.2
Laboratorní technika
1.2
Organická chemie
1.21
Organická chemie
1.23
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.24
Biofyzikální chemie I
1.25
Život - molekuly a biochemie
1.27
Analytická chemie II (a)
1.29
Anorganická chemie
1.31
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.31
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.33
Laboratorní technika
1.33
Spektrální metody NMR I
1.35
Organická chemie II (a)
1.36
Organická chemie II (a)
1.38
Laboratorní technika
1.41
Biologie pro biochemiky
1.41
Laboratorní technika pro KATA
1.42
Anorganická chemie I (b)
1.42
Laboratorní technika
1.45
Obecná chemie
1.45
Chemie léčiv II
1.47
Molekulární techniky
1.47
Anorganická chemie I (b)
1.48
Pokročilé praktikum z biochemie
1.49
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Koordinační a supramolekulární chemie
1.5
Základní chemické výpočty
1.5
Seminář z analytické chemie II KATA
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.5
Biochemie II
1.53
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.55
Toxikologie
1.55
Praktikum z klinické biochemie
1.56
Život - molekuly a biochemie
1.56
Biochemie II (kata)
1.56
Organická chemie II (b)
1.57
Analytická chemie II (a)
1.58
Anorganická chemie
1.58
Laboratorní technika
1.6
Analytická chemie I + II (b)
1.6
Anorganická chemie I (b)
1.62
Anorganická chemie pro KATA
1.63
Anorganická chemie I (a)
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.65
Laboratorní technika
1.67
Laboratorní technika pro KATA
1.67
Biochemie II (kata)
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.71
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.73
Anorganická chemie
1.75
Anorganická chemie
1.75
Organická chemie
1.76
Anorganická chemie I (a)
1.77
Anorganická chemie I (b)
1.78
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.78
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.78
Laboratorní technika
1.78
Laboratorní technika
1.85
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.86
Chemická struktura (b)
1.9
Metody biochemie
1.96
Principy vzorkování
2
Anorganická chemie I (b)
2
Chemické principy průmyslových výrob
2.08
Analytická chemie I + II (b)
2.1
Anorganická chemie I (a)
2.13
Jaderná chemie
2.16
Fyzikální chemie I (b)
2.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.33
Chemie životního prostředí
2.4
Cvičení z jaderné chemie
2.43

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Laboratorní technika
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1
Biofyzikální chemie I
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Chemie životního prostředí
1
Laboratorní technika
1.05
Laboratorní technika
1.08
Laboratorní technika
1.08
Chemická struktura (b)
1.09
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.11
Laboratorní technika
1.12
Organická chemie
1.15
Analytická chemie II (a)
1.17
Laboratorní technika
1.17
Biologie pro biochemiky
1.18
Analytická chemie I + II (b)
1.18
Anorganická chemie
1.19
Analytická chemie I + II (b)
1.2
Laboratorní technika
1.2
Laboratorní technika
1.22
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.22
Laboratorní technika
1.22
Toxikologie
1.24
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.25
Anorganická chemie
1.25
Laboratorní technika pro KATA
1.27
Chemie léčiv II
1.27
Organická chemie II (a)
1.3
Organická chemie
1.32
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.32
Anorganická chemie I (b)
1.33
Fyzikální chemie I (b)
1.33
Anorganická chemie I (b)
1.33
Obecná chemie
1.33
Spektrální metody NMR I
1.35
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.35
Chemické principy průmyslových výrob
1.36
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.36
Anorganická chemie
1.38
Biochemie II (kata)
1.38
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.39
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.39
Principy vzorkování
1.4
Analytická chemie II (a)
1.4
Molekulární techniky
1.41
Anorganická chemie I (b)
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.42
Organická chemie II (a)
1.42
Biochemie II
1.42
Organická chemie II (b)
1.43
Organická chemie II (a)
1.44
Život - molekuly a biochemie
1.44
Anorganická chemie
1.46
Organická chemie II (a)
1.47
Jaderná chemie
1.47
Pokročilé praktikum z biochemie
1.49
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.5
Anorganická chemie pro KATA
1.5
Metody biochemie
1.5
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Anorganická chemie I (b)
1.5
Základní chemické výpočty
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.52
Anorganická chemie I (a)
1.55
Život - molekuly a biochemie
1.56
Organická chemie
1.59
Seminář z analytické chemie II KATA
1.6
Biochemie II (kata)
1.64
Praktikum z klinické biochemie
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.67
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.67
Koordinační a supramolekulární chemie
1.71
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.73
Cvičení z jaderné chemie
1.83
Anorganická chemie I (a)
2.13

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Analytická chemie II (a)
1
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1.05
Laboratorní technika
1.12
Laboratorní technika
1.13
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.15
Laboratorní technika pro KATA
1.17
Laboratorní technika
1.17
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.19
Analytická chemie I + II (b)
1.2
Laboratorní technika pro KATA
1.2
Laboratorní technika
1.22
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.22
Obecná chemie
1.27
Biologie pro biochemiky
1.29
Anorganická chemie I (b)
1.3
Toxikologie
1.31
Praktikum z klinické biochemie
1.33
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.33
Organická chemie II (a)
1.33
Analytická chemie II (a)
1.33
Organická chemie
1.36
Anorganická chemie pro KATA
1.38
Anorganická chemie
1.38
Organická chemie II (a)
1.4
Organická chemie II (b)
1.4
Anorganická chemie I (a)
1.41
Laboratorní technika
1.41
Anorganická chemie
1.42
Biofyzikální chemie I
1.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.43
Molekulární techniky
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.44
Seminář z analytické chemie II KATA
1.44
Základní chemické výpočty
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.45
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Anorganická chemie I (b)
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Organická chemie
1.53
Anorganická chemie I (b)
1.53
Biochemie II (kata)
1.53
Chemické principy průmyslových výrob
1.57
Organická chemie II (a)
1.57
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.59
Principy vzorkování
1.6
Organická chemie II (a)
1.6
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.62
Anorganická chemie
1.63
Spektrální metody NMR I
1.65
Anorganická chemie I (b)
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.67
Anorganická chemie
1.69
Chemie léčiv II
1.71
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.72
Anorganická chemie I (a)
1.75
Fyzikální chemie I (b)
1.75
Pokročilé praktikum z biochemie
1.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Biochemie II (kata)
1.83
Organická chemie
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.91
Život - molekuly a biochemie
2
Jaderná chemie
2
Chemická struktura (b)
2
Koordinační a supramolekulární chemie
2
Cvičení z jaderné chemie
2.17
Život - molekuly a biochemie
2.21
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.27
Chemie životního prostředí
2.33
Biochemie II
2.42
Metody biochemie
2.92

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Laboratorní technika
1.09
Analytická chemie II (a)
1.14
Laboratorní technika pro KATA
1.2
Organická chemie II (a)
1.21
Laboratorní technika pro KATA
1.25
Organická chemie II (a)
1.25
Laboratorní technika
1.28
Organická chemie II (a)
1.3
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.33
Laboratorní technika
1.36
Analytická chemie II (a)
1.36
Laboratorní technika
1.37
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.41
Organická chemie
1.42
Analytická chemie I + II (b)
1.42
Obecná chemie
1.42
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.42
Organická chemie II (a)
1.44
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Anorganická chemie I (b)
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.45
Laboratorní technika
1.46
Praktikum z klinické biochemie
1.47
Laboratorní technika
1.48
Základní chemické výpočty
1.5
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Anorganická chemie
1.5
Koordinační a supramolekulární chemie
1.5
Laboratorní technika
1.5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.55
Spektrální metody NMR I
1.56
Toxikologie
1.56
Laboratorní technika
1.58
Laboratorní technika
1.6
Anorganická chemie pro KATA
1.63
Anorganická chemie I (a)
1.63
Anorganická chemie
1.63
Laboratorní technika
1.65
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.67
Molekulární techniky
1.67
Biologie pro biochemiky
1.69
Anorganická chemie I (b)
1.69
Analytická chemie I + II (b)
1.7
Organická chemie
1.72
Anorganická chemie I (b)
1.75
Biochemie II (kata)
1.75
Anorganická chemie
1.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.78
Anorganická chemie I (b)
1.78
Organická chemie
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.81
Pokročilé praktikum z biochemie
1.82
Biofyzikální chemie I
1.83
Chemické principy průmyslových výrob
1.84
Biochemie II (kata)
1.87
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.89
Fyzikální chemie I (b)
1.89
Anorganická chemie I (a)
1.9
Anorganická chemie I (b)
2
Chemie životního prostředí
2
Chemická struktura (b)
2
Cvičení z jaderné chemie
2
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2
Organická chemie II (b)
2
Jaderná chemie
2.07
Život - molekuly a biochemie
2.12
Anorganická chemie
2.13
Život - molekuly a biochemie
2.13
Anorganická chemie I (a)
2.2
Seminář z analytické chemie II KATA
2.22
Biochemie II
2.28
Principy vzorkování
2.4
Chemie léčiv II
2.4
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.67
Metody biochemie
2.9

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Organická chemie II (b)
1.17
Fyzikální chemie I (b)
1.38
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.42
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.5
Anorganická chemie I (b)
1.56
Organická chemie II (a)
1.58
Život - molekuly a biochemie
1.6
Biochemie II (kata)
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.66
Organická chemie II (a)
1.67
Organická chemie
1.69
Život - molekuly a biochemie
1.69
Anorganická chemie I (a)
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.72
Laboratorní technika
1.73
Chemická struktura (b)
1.73
Toxikologie
1.73
Biochemie II (kata)
1.73
Organická chemie
1.73
Organická chemie
1.75
Laboratorní technika pro KATA
1.75
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.76
Anorganická chemie I (b)
1.77
Laboratorní technika
1.77
Anorganická chemie I (b)
1.78
Jaderná chemie
1.8
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.8
Biofyzikální chemie I
1.8
Laboratorní technika
1.8
Molekulární techniky
1.8
Biologie pro biochemiky
1.81
Anorganická chemie
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Analytická chemie I + II (b)
1.83
Cvičení z jaderné chemie
1.83
Laboratorní technika
1.83
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.85
Chemie léčiv II
1.86
Seminář z analytické chemie II KATA
1.88
Analytická chemie I + II (b)
1.88
Metody biochemie
1.88
Laboratorní technika
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.89
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.89
Laboratorní technika
1.89
Základní chemické výpočty
1.9
Anorganická chemie I (b)
1.9
Anorganická chemie
1.91
Laboratorní technika
1.91
Obecná chemie
1.91
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.92
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.92
Laboratorní technika
1.93
Laboratorní technika pro KATA
1.93
Praktikum z klinické biochemie
1.94
Spektrální metody NMR I
1.94
Laboratorní technika
1.96
Principy vzorkování
2
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
2
Analytická chemie II (a)
2
Anorganická chemie I (b)
2
Anorganická chemie
2
Biochemie II
2
Chemie životního prostředí
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Organická chemie II (a)
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Anorganická chemie
2
Koordinační a supramolekulární chemie
2
Laboratorní technika
2
Organická chemie II (a)
2
Pokročilé praktikum z biochemie
2.03
Anorganická chemie pro KATA
2.07
Chemické principy průmyslových výrob
2.08
Analytická chemie II (a)
2.08

  Pohlaví

muž %
žena %
Principy vzorkování
80 : 20
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
67 : 33
Anorganická chemie I (a)
64 : 36
Analytická chemie I + II (b)
60 : 40
Anorganická chemie I (b)
56 : 44
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
56 : 44
Anorganická chemie I (b)
54 : 46
Anorganická chemie I (b)
53 : 47
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
50 : 50
Laboratorní technika
50 : 50
Anorganická chemie pro KATA
50 : 50
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
50 : 50
Koordinační a supramolekulární chemie
50 : 50
Život - molekuly a biochemie
48 : 52
Biologie pro biochemiky
47 : 53
Život - molekuly a biochemie
46 : 54
Toxikologie
46 : 54
Praktikum z klinické biochemie
44 : 56
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
44 : 56
Analytická chemie II (a)
43 : 57
Jaderná chemie
42 : 58
Laboratorní technika pro KATA
42 : 58
Obecná chemie
42 : 58
Organická chemie
41 : 59
Spektrální metody NMR I
40 : 60
Organická chemie II (a)
40 : 60
Analytická chemie I + II (b)
40 : 60
Laboratorní technika
40 : 60
Laboratorní technika pro KATA
40 : 60
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
39 : 61
Laboratorní technika
38 : 62
Anorganická chemie
38 : 63
Cvičení z jaderné chemie
38 : 63
Biochemie II
37 : 63
Anorganická chemie I (a)
36 : 64
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
36 : 64
Metody biochemie
35 : 65
Organická chemie II (a)
33 : 67
Anorganická chemie I (b)
33 : 67
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
33 : 67
Chemické principy průmyslových výrob
32 : 68
Laboratorní technika
32 : 68
Biochemie II (kata)
31 : 69
Anorganická chemie
31 : 69
Základní chemické výpočty
30 : 70
Molekulární techniky
29 : 71
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
29 : 71
Organická chemie II (b)
29 : 71
Biochemie II (kata)
29 : 71
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
27 : 73
Organická chemie II (a)
27 : 73
Pokročilé praktikum z biochemie
26 : 74
Anorganická chemie I (b)
25 : 75
Anorganická chemie
25 : 75
Biofyzikální chemie I
25 : 75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
25 : 75
Organická chemie II (a)
25 : 75
Analytická chemie I + II (b)
25 : 75
Analytická chemie II (a)
25 : 75
Anorganická chemie I (a)
25 : 75
Fyzikální chemie I (b)
24 : 76
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
24 : 76
Laboratorní technika
22 : 78
Organická chemie
21 : 79
Chemie životního prostředí
20 : 80
Laboratorní technika
19 : 81
Chemická struktura (b)
18 : 82
Laboratorní technika
17 : 83
Organická chemie
15 : 85
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
14 : 86
Chemie léčiv II
13 : 87
Laboratorní technika
12 : 88
Laboratorní technika
11 : 89
Seminář z analytické chemie II KATA
10 : 90
Laboratorní technika
9 : 91
Anorganická chemie
8 : 92
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
8 : 92

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Organická chemie
1
Organická chemie II (a)
1
Organická chemie II (a)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Analytická chemie II (a)
1
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie
1
Anorganická chemie
1
Koordinační a supramolekulární chemie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Základní chemické výpočty
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Pokročilé praktikum z biochemie
1
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1
Biochemie II (kata)
1
Biologie pro biochemiky
1
Život - molekuly a biochemie
1
Obecná chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie
1
Organická chemie II (a)
1
Organická chemie II (a)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Principy vzorkování
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Toxikologie
1
Analytická chemie II (a)
1
Seminář z analytické chemie II KATA
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie
1
Anorganická chemie
1
Anorganická chemie pro KATA
1
Anorganická chemie I (a)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1
Metody biochemie
1
Biochemie II (kata)
1
Život - molekuly a biochemie
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Biofyzikální chemie I
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Chemické principy průmyslových výrob
1.04
Cvičení z jaderné chemie
1.04
Laboratorní technika pro KATA
1.08
Jaderná chemie
1.11
Organická chemie
1.11
Praktikum z klinické biochemie
1.11
Biochemie II
1.16
Chemie životního prostředí
1.2
Chemická struktura (b)
1.27
Spektrální metody NMR I
1.45
Molekulární techniky
1.71
Chemie léčiv II
1.93
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2.5

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Spektrální metody NMR I
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
100 : 0
Seminář z analytické chemie II KATA
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika pro KATA
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Anorganická chemie pro KATA
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
100 : 0
Praktikum z klinické biochemie
100 : 0
Metody biochemie
100 : 0
Biochemie II (kata)
100 : 0
Molekulární techniky
100 : 0
Život - molekuly a biochemie
100 : 0
Chemické principy průmyslových výrob
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Jaderná chemie
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Chemie léčiv II
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Principy vzorkování
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Analytická chemie II (a)
100 : 0
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika pro KATA
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Koordinační a supramolekulární chemie
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Základní chemické výpočty
100 : 0
Pokročilé praktikum z biochemie
100 : 0
Biologie pro biochemiky
100 : 0
Život - molekuly a biochemie
100 : 0
Chemická struktura (b)
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Chemie životního prostředí
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Cvičení z jaderné chemie
100 : 0
Laboratorní technika
96 : 4
Biochemie II
95 : 5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
94 : 6
Anorganická chemie
94 : 6
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
93 : 7
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
93 : 7
Organická chemie
92 : 8
Analytická chemie I + II (b)
92 : 8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
91 : 9
Organická chemie II (a)
90 : 10
Analytická chemie I + II (b)
90 : 10
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
89 : 11
Analytická chemie II (a)
86 : 14
Fyzikální chemie I (b)
86 : 14
Biochemie II (kata)
86 : 14
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
75 : 25
Organická chemie II (a)
73 : 27

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Analytická chemie I + II (b)
1
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Anorganická chemie I (b)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1
Praktikum z klinické biochemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Chemie léčiv II
1
Organická chemie II (b)
1
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Pokročilé praktikum z biochemie
1
Život - molekuly a biochemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1.04
Život - molekuly a biochemie
1.04
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.05
Laboratorní technika
1.05
Organická chemie
1.05
Biochemie II (kata)
1.06
Anorganická chemie
1.06
Chemické principy průmyslových výrob
1.08
Obecná chemie
1.08
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.1
Anorganická chemie I (b)
1.11
Organická chemie
1.12
Anorganická chemie
1.13
Koordinační a supramolekulární chemie
1.13
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.17
Cvičení z jaderné chemie
1.17
Laboratorní technika
1.18
Chemická struktura (b)
1.18
Principy vzorkování
1.2
Anorganická chemie I (a)
1.21
Biochemie II (kata)
1.21
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.23
Anorganická chemie
1.23
Fyzikální chemie I (b)
1.24
Organická chemie II (a)
1.27
Analytická chemie II (a)
1.29
Organická chemie II (a)
1.3
Seminář z analytické chemie II KATA
1.3
Základní chemické výpočty
1.3
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.33
Biologie pro biochemiky
1.35
Biochemie II
1.37
Biofyzikální chemie I
1.38
Anorganická chemie I (b)
1.38
Metody biochemie
1.38
Molekulární techniky
1.41
Organická chemie
1.46
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.46
Jaderná chemie
1.47
Laboratorní technika
1.5
Toxikologie
1.53
Anorganická chemie I (a)
1.55
Analytická chemie II (a)
1.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.67
Spektrální metody NMR I
1.7
Organická chemie II (a)
1.75
Organická chemie II (a)
1.75
Chemie životního prostředí
1.8
Anorganická chemie pro KATA
1.81
Analytická chemie I + II (b)
1.82
Analytická chemie I + II (b)
1.83
Anorganická chemie
2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Analytická chemie II (a)
2
Biofyzikální chemie I
2
Chemie životního prostředí
2.2
Laboratorní technika
2.27
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.29
Spektrální metody NMR I
2.3
Molekulární techniky
2.35
Biologie pro biochemiky
2.35
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.39
Chemická struktura (b)
2.4
Život - molekuly a biochemie
2.4
Chemické principy průmyslových výrob
2.44
Analytická chemie I + II (b)
2.45
Anorganická chemie I (b)
2.46
Anorganická chemie
2.5
Koordinační a supramolekulární chemie
2.5
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2.5
Anorganická chemie
2.5
Laboratorní technika
2.52
Laboratorní technika pro KATA
2.53
Život - molekuly a biochemie
2.54
Laboratorní technika
2.57
Biochemie II (kata)
2.57
Analytická chemie II (a)
2.58
Laboratorní technika pro KATA
2.58
Obecná chemie
2.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.58
Organická chemie II (a)
2.58
Anorganická chemie I (b)
2.58
Organická chemie
2.59
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.59
Chemie léčiv II
2.6
Analytická chemie I + II (b)
2.6
Laboratorní technika
2.61
Anorganická chemie I (a)
2.63
Anorganická chemie pro KATA
2.63
Jaderná chemie
2.63
Toxikologie
2.66
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.67
Cvičení z jaderné chemie
2.67
Laboratorní technika
2.67
Praktikum z klinické biochemie
2.67
Anorganická chemie I (b)
2.67
Pokročilé praktikum z biochemie
2.69
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
2.69
Anorganická chemie
2.69
Laboratorní technika
2.7
Anorganická chemie I (b)
2.71
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.71
Anorganická chemie I (a)
2.73
Metody biochemie
2.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.76
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.77
Organická chemie II (a)
2.78
Biochemie II
2.79
Organická chemie II (a)
2.8
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.8
Laboratorní technika
2.8
Seminář z analytické chemie II KATA
2.8
Biochemie II (kata)
2.81
Anorganická chemie I (a)
2.82
Laboratorní technika
2.84
Organická chemie
2.84
Organická chemie
2.85
Organická chemie II (b)
2.86
Anorganická chemie
2.88
Organická chemie II (a)
2.88
Laboratorní technika
2.88
Anorganická chemie I (b)
2.89
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.89
Analytická chemie I + II (b)
2.92
Fyzikální chemie I (b)
2.95
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
3
Principy vzorkování
3
Základní chemické výpočty
3
Laboratorní technika
3
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
3.25

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Laboratorní technika
1.2
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.22
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.23
Praktikum z klinické biochemie
1.28
Analytická chemie II (a)
1.29
Laboratorní technika
1.3
Organická chemie
1.32
Život - molekuly a biochemie
1.35
Biochemie II
1.37
Koordinační a supramolekulární chemie
1.38
Organická chemie
1.38
Organická chemie II (a)
1.4
Biologie pro biochemiky
1.41
Organická chemie II (a)
1.42
Organická chemie II (a)
1.44
Život - molekuly a biochemie
1.44
Spektrální metody NMR I
1.45
Laboratorní technika
1.45
Organická chemie II (a)
1.47
Chemie léčiv II
1.47
Pokročilé praktikum z biochemie
1.49
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Anorganická chemie I (b)
1.5
Laboratorní technika
1.56
Analytická chemie II (a)
1.58
Laboratorní technika
1.59
Anorganická chemie pro KATA
1.63
Biofyzikální chemie I
1.63
Anorganická chemie I (a)
1.64
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.65
Molekulární techniky
1.65
Laboratorní technika pro KATA
1.67
Biochemie II (kata)
1.69
Základní chemické výpočty
1.7
Toxikologie
1.71
Organická chemie II (b)
1.71
Laboratorní technika
1.75
Laboratorní technika pro KATA
1.75
Anorganická chemie
1.75
Analytická chemie I + II (b)
1.8
Principy vzorkování
1.8
Laboratorní technika
1.8
Metody biochemie
1.81
Anorganická chemie I (a)
1.82
Organická chemie
1.82
Obecná chemie
1.83
Jaderná chemie
1.84
Anorganická chemie
1.85
Laboratorní technika
1.87
Anorganická chemie I (a)
1.88
Cvičení z jaderné chemie
1.88
Chemické principy průmyslových výrob
1.88
Anorganická chemie I (b)
1.88
Laboratorní technika
1.88
Biochemie II (kata)
1.93
Anorganická chemie
1.94
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.95
Laboratorní technika
2
Anorganická chemie
2
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2
Chemická struktura (b)
2
Chemie životního prostředí
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.08
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.09
Fyzikální chemie I (b)
2.1
Seminář z analytické chemie II KATA
2.1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.11
Anorganická chemie I (b)
2.11
Anorganická chemie I (b)
2.11
Anorganická chemie I (b)
2.15
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.22
Analytická chemie I + II (b)
2.36

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.22
Laboratorní technika
1.28
Analytická chemie II (a)
1.29
Laboratorní technika
1.33
Laboratorní technika pro KATA
1.33
Praktikum z klinické biochemie
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.35
Laboratorní technika
1.36
Biofyzikální chemie I
1.38
Laboratorní technika
1.4
Analytická chemie I + II (b)
1.42
Laboratorní technika pro KATA
1.42
Organická chemie II (b)
1.43
Laboratorní technika
1.5
Laboratorní technika
1.5
Základní chemické výpočty
1.5
Analytická chemie II (a)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Laboratorní technika
1.52
Laboratorní technika
1.52
Organická chemie
1.54
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.54
Organická chemie II (a)
1.56
Organická chemie II (a)
1.58
Anorganická chemie I (b)
1.58
Organická chemie
1.59
Analytická chemie I + II (b)
1.6
Spektrální metody NMR I
1.6
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.67
Organická chemie
1.68
Organická chemie II (a)
1.69
Anorganická chemie pro KATA
1.69
Biochemie II (kata)
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.72
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.73
Laboratorní technika
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.75
Anorganická chemie I (b)
1.76
Anorganická chemie
1.77
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.78
Chemie životního prostředí
1.8
Principy vzorkování
1.8
Chemické principy průmyslových výrob
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.82
Anorganická chemie I (a)
1.82
Anorganická chemie
1.83
Obecná chemie
1.83
Anorganická chemie I (b)
1.85
Život - molekuly a biochemie
1.85
Pokročilé praktikum z biochemie
1.86
Fyzikální chemie I (b)
1.86
Chemie léčiv II
1.87
Organická chemie II (a)
1.87
Anorganická chemie
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.88
Život - molekuly a biochemie
1.88
Anorganická chemie
1.88
Molekulární techniky
1.88
Anorganická chemie I (b)
1.89
Biochemie II
1.89
Toxikologie
1.89
Chemická struktura (b)
1.9
Analytická chemie I + II (b)
1.91
Biochemie II (kata)
1.94
Biologie pro biochemiky
1.94
Metody biochemie
1.96
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.96
Koordinační a supramolekulární chemie
2
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2
Cvičení z jaderné chemie
2.04
Jaderná chemie
2.05
Seminář z analytické chemie II KATA
2.1
Anorganická chemie I (a)
2.15
Anorganická chemie I (b)
2.33