Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2015/2016 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Organická chemie I (a)
1
Analytická chemie I (a)
1.1
Toxikokinetika
1.14
Anorganická chemie II (a)
1.16
Klinická a analytická biochemie
1.21
Anorganická chemie II (a)
1.28
Aplikovaná biochemie
1.38
Cvičení z biochemie
1.38
Analytická chemie I (a)
1.38
Analytická chemie I (a)
1.4
Fyzika I
1.4
Fyzikální chemie
1.4
Organická chemie
1.42
Fyzika
1.45
Biochemie I
1.47
Elektromigrační metody
1.5
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.5
Fyzikální chemie II (b)
1.54
Organická chemie I (a)
1.54
Fyzikální chemie II (b)
1.58
Organická chemie
1.58
Organická chemie pro nechemické obory
1.59
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.6
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.6
Makromolekulární chemie
1.64
Laboratorní technika
1.67
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.67
Hormony
1.67
Laboratorní technika
1.7
Organická chemie I (b)
1.72
Organická chemie I (b)
1.75
Organická chemie I (b)
1.77
Základy spektroskopie molekul
1.78
Organická chemie I (b)
1.81
Obecná a fyzikální chemie
1.82
Fyzikální chemie II (b)
1.83
Laboratorní technika
1.88
Obecná a fyzikální chemie
1.88
Anorganická chemie II (b)
1.88
Anorganická chemie II (a)
1.92
Separační metody (kata)
1.92
Organická chemie I (a)
1.94
Anorganická chemie II (b)
2
Anorganická chemie II (b)
2.03
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.11
Fyzika I
2.11
Makromolekulární chemie
2.13
Analytická chemie I (kata)
2.17
Organická chemie I (a)
2.17
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
2.19
Chemie léčiv
2.21
Biochemie I (kata)
2.22
Biochemie I (kata)
2.23
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.27
Seminář z analytické chemie I KATA
2.29
Organická chemie I (a)
2.29
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.3
Anorganická chemie II (a)
2.33
Úvod do biologie živočichů
2.36
Anorganická chemie II (b)
2.39
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.44
Analytická hmotnostní spektrometrie
2.46
Seminář z analytické chemie I KATA
2.58
Organická chemie
2.65
Xenobiochemie
2.68
Chemická informatika
2.71
Zajištění kvality analytických výsledků
2.75
Anorganická chemie II (b)
3

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Organická chemie I (a)
1
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.14
Organická chemie I (a)
1.19
Elektromigrační metody
1.25
Analytická chemie I (a)
1.25
Organická chemie I (a)
1.29
Analytická chemie I (a)
1.3
Klinická a analytická biochemie
1.32
Hormony
1.33
Anorganická chemie II (a)
1.37
Základy spektroskopie molekul
1.39
Organická chemie I (a)
1.39
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.4
Organická chemie
1.42
Analytická chemie I (kata)
1.45
Analytická chemie I (a)
1.46
Toxikokinetika
1.5
Biochemie I
1.53
Separační metody (kata)
1.54
Organická chemie
1.55
Anorganická chemie II (a)
1.56
Organická chemie I (b)
1.62
Makromolekulární chemie
1.63
Organická chemie
1.63
Obecná a fyzikální chemie
1.64
Fyzika I
1.64
Organická chemie I (b)
1.66
Biochemie I (kata)
1.66
Organická chemie I (b)
1.69
Fyzika I
1.71
Chemie léčiv
1.71
Anorganická chemie II (b)
1.75
Anorganická chemie II (b)
1.76
Biochemie I (kata)
1.76
Laboratorní technika
1.78
Organická chemie I (a)
1.79
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.8
Anorganická chemie II (b)
1.8
Laboratorní technika
1.81
Organická chemie I (b)
1.81
Úvod do biologie živočichů
1.82
Organická chemie pro nechemické obory
1.82
Anorganická chemie II (a)
1.83
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.83
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.85
Zajištění kvality analytických výsledků
1.88
Fyzikální chemie
1.89
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.89
Fyzika
1.91
Makromolekulární chemie
1.91
Laboratorní technika
1.92
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.93
Seminář z analytické chemie I KATA
2
Anorganická chemie II (b)
2
Anorganická chemie II (a)
2
Cvičení z biochemie
2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2
Aplikovaná biochemie
2
Analytická hmotnostní spektrometrie
2.08
Fyzikální chemie II (b)
2.12
Chemická informatika
2.12
Obecná a fyzikální chemie
2.13
Xenobiochemie
2.14
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.14
Fyzikální chemie II (b)
2.15
Seminář z analytické chemie I KATA
2.21
Fyzikální chemie II (b)
2.37
Anorganická chemie II (b)
2.5

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Laboratorní technika
1
Hormony
1
Fyzikální chemie
1
Organická chemie I (a)
1
Anorganická chemie II (b)
1.07
Anorganická chemie II (b)
1.11
Anorganická chemie II (b)
1.13
Klinická a analytická biochemie
1.17
Fyzika
1.18
Laboratorní technika
1.19
Biochemie I
1.2
Anorganická chemie II (a)
1.21
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.21
Základy spektroskopie molekul
1.24
Separační metody (kata)
1.25
Organická chemie I (a)
1.25
Organická chemie I (a)
1.25
Anorganická chemie II (b)
1.25
Cvičení z biochemie
1.25
Fyzikální chemie II (b)
1.28
Toxikokinetika
1.29
Analytická chemie I (a)
1.3
Analytická chemie I (a)
1.31
Organická chemie pro nechemické obory
1.31
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.31
Organická chemie I (b)
1.33
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.33
Anorganická chemie II (b)
1.35
Chemie léčiv
1.36
Úvod do biologie živočichů
1.36
Makromolekulární chemie
1.36
Organická chemie I (a)
1.36
Zajištění kvality analytických výsledků
1.38
Obecná a fyzikální chemie
1.38
Organická chemie I (b)
1.38
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.4
Analytická chemie I (a)
1.4
Chemická informatika
1.41
Anorganická chemie II (a)
1.44
Organická chemie I (b)
1.45
Fyzikální chemie II (b)
1.45
Obecná a fyzikální chemie
1.45
Analytická chemie I (kata)
1.45
Laboratorní technika
1.46
Fyzika I
1.47
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.5
Anorganická chemie II (a)
1.5
Organická chemie
1.5
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.5
Seminář z analytické chemie I KATA
1.53
Xenobiochemie
1.55
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.56
Anorganická chemie II (a)
1.56
Fyzika I
1.56
Makromolekulární chemie
1.57
Organická chemie
1.58
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.62
Aplikovaná biochemie
1.63
Organická chemie I (b)
1.63
Biochemie I (kata)
1.63
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.7
Elektromigrační metody
1.75
Analytická hmotnostní spektrometrie
1.77
Organická chemie I (a)
1.91
Fyzikální chemie II (b)
1.95
Biochemie I (kata)
1.97
Seminář z analytické chemie I KATA
2
Organická chemie
2.16

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Elektromigrační metody
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I (a)
1
Cvičení z biochemie
1
Hormony
1
Fyzikální chemie II (b)
1.15
Fyzika
1.18
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.2
Klinická a analytická biochemie
1.21
Laboratorní technika
1.22
Fyzika I
1.22
Separační metody (kata)
1.23
Biochemie I
1.23
Laboratorní technika
1.25
Fyzikální chemie II (b)
1.26
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.29
Toxikokinetika
1.29
Anorganická chemie II (a)
1.33
Anorganická chemie II (a)
1.33
Analytická chemie I (a)
1.33
Anorganická chemie II (a)
1.36
Zajištění kvality analytických výsledků
1.38
Organická chemie I (a)
1.41
Makromolekulární chemie
1.43
Anorganická chemie II (b)
1.44
Organická chemie
1.45
Fyzikální chemie II (b)
1.48
Analytická chemie I (kata)
1.5
Anorganická chemie II (b)
1.54
Makromolekulární chemie
1.55
Organická chemie pro nechemické obory
1.55
Aplikovaná biochemie
1.57
Organická chemie I (a)
1.63
Anorganická chemie II (a)
1.63
Chemie léčiv
1.64
Anorganická chemie II (b)
1.67
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.67
Anorganická chemie II (b)
1.71
Biochemie I (kata)
1.71
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.71
Organická chemie
1.75
Organická chemie I (b)
1.77
Úvod do biologie živočichů
1.78
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.8
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.83
Analytická hmotnostní spektrometrie
1.83
Seminář z analytické chemie I KATA
1.86
Chemická informatika
1.86
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.88
Organická chemie
1.89
Obecná a fyzikální chemie
1.9
Organická chemie I (a)
1.91
Organická chemie I (a)
1.93
Biochemie I (kata)
1.94
Základy spektroskopie molekul
1.94
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.96
Anorganická chemie II (b)
2
Organická chemie I (a)
2
Organická chemie I (b)
2
Fyzikální chemie
2
Seminář z analytické chemie I KATA
2.11
Fyzika I
2.13
Organická chemie I (b)
2.25
Organická chemie I (b)
2.38
Analytická chemie I (a)
2.4
Obecná a fyzikální chemie
2.57
Xenobiochemie
2.67
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.73

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Organická chemie I (a)
1
Hormony
1
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.2
Toxikokinetika
1.21
Analytická chemie I (a)
1.25
Organická chemie I (a)
1.26
Analytická chemie I (a)
1.36
Fyzikální chemie II (b)
1.37
Anorganická chemie II (b)
1.38
Cvičení z biochemie
1.38
Organická chemie I (b)
1.38
Laboratorní technika
1.4
Anorganická chemie II (a)
1.41
Laboratorní technika
1.43
Laboratorní technika
1.44
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.44
Organická chemie I (a)
1.45
Fyzikální chemie II (b)
1.46
Organická chemie I (a)
1.48
Biochemie I
1.48
Organická chemie pro nechemické obory
1.5
Aplikovaná biochemie
1.5
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.5
Organická chemie
1.54
Anorganická chemie II (a)
1.55
Fyzikální chemie II (b)
1.55
Anorganická chemie II (a)
1.56
Klinická a analytická biochemie
1.58
Organická chemie I (a)
1.58
Separační metody (kata)
1.58
Analytická chemie I (a)
1.6
Anorganická chemie II (b)
1.62
Fyzika
1.64
Organická chemie I (b)
1.69
Makromolekulární chemie
1.71
Analytická chemie I (kata)
1.73
Elektromigrační metody
1.75
Makromolekulární chemie
1.78
Úvod do biologie živočichů
1.78
Obecná a fyzikální chemie
1.78
Organická chemie
1.79
Organická chemie
1.82
Organická chemie I (b)
1.85
Organická chemie I (b)
1.85
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.85
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.86
Zajištění kvality analytických výsledků
1.88
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.91
Anorganická chemie II (b)
1.96
Biochemie I (kata)
1.97
Anorganická chemie II (b)
2
Fyzika I
2
Fyzikální chemie
2
Anorganická chemie II (b)
2.06
Základy spektroskopie molekul
2.06
Seminář z analytické chemie I KATA
2.08
Anorganická chemie II (a)
2.14
Biochemie I (kata)
2.15
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
2.15
Analytická hmotnostní spektrometrie
2.17
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.22
Fyzika I
2.33
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.45
Xenobiochemie
2.52
Seminář z analytické chemie I KATA
2.53
Chemie léčiv
2.57
Chemická informatika
2.62
Obecná a fyzikální chemie
2.67

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Fyzikální chemie II (b)
1.16
Anorganická chemie II (b)
1.24
Fyzikální chemie II (b)
1.33
Fyzikální chemie II (b)
1.35
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.38
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.44
Organická chemie
1.44
Seminář z analytické chemie I KATA
1.44
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.46
Organická chemie I (b)
1.46
Organická chemie I (b)
1.47
Chemická informatika
1.47
Anorganická chemie II (b)
1.52
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.56
Klinická a analytická biochemie
1.57
Seminář z analytické chemie I KATA
1.57
Fyzika I
1.57
Organická chemie pro nechemické obory
1.58
Obecná a fyzikální chemie
1.6
Organická chemie I (b)
1.62
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.64
Fyzika I
1.67
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.67
Hormony
1.67
Organická chemie
1.67
Organická chemie I (b)
1.69
Obecná a fyzikální chemie
1.71
Fyzika
1.73
Organická chemie I (a)
1.73
Anorganická chemie II (b)
1.75
Biochemie I
1.75
Organická chemie
1.75
Analytická chemie I (kata)
1.78
Biochemie I (kata)
1.79
Analytická hmotnostní spektrometrie
1.8
Základy spektroskopie molekul
1.81
Anorganická chemie II (a)
1.82
Biochemie I (kata)
1.83
Anorganická chemie II (a)
1.83
Toxikokinetika
1.83
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.86
Anorganická chemie II (b)
1.86
Aplikovaná biochemie
1.86
Cvičení z biochemie
1.86
Fyzikální chemie
1.86
Organická chemie I (a)
1.87
Laboratorní technika
1.87
Organická chemie I (a)
1.88
Anorganická chemie II (a)
1.88
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.9
Organická chemie I (a)
1.9
Separační metody (kata)
1.9
Laboratorní technika
1.93
Anorganická chemie II (b)
1.94
Organická chemie I (a)
1.95
Analytická chemie I (a)
2
Chemie léčiv
2
Elektromigrační metody
2
Hmotnostní detekce v separačních metodách
2
Laboratorní technika
2
Makromolekulární chemie
2
Zajištění kvality analytických výsledků
2
Makromolekulární chemie
2
Xenobiochemie
2
Úvod do biologie živočichů
2.11
Analytická chemie I (a)
2.15
Anorganická chemie II (a)
2.18
Analytická chemie I (a)
2.2

  Pohlaví

muž %
žena %
Anorganická chemie II (a)
74 : 26
Základy spektroskopie molekul
72 : 28
Fyzika I
67 : 33
Makromolekulární chemie
63 : 38
Aplikovaná biochemie
63 : 38
Analytická chemie I (a)
60 : 40
Organická chemie I (a)
58 : 42
Laboratorní technika
56 : 44
Organická chemie I (a)
55 : 45
Makromolekulární chemie
55 : 45
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
54 : 46
Anorganická chemie II (b)
53 : 47
Fyzikální chemie II (b)
53 : 47
Biochemie a biologie mikroorganismů
50 : 50
Laboratorní technika
50 : 50
Organická chemie I (a)
50 : 50
Biochemie I
47 : 53
Separační metody (kata)
46 : 54
Analytická chemie I (a)
46 : 54
Cvičení z biochemie pro biochemiky
46 : 54
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
45 : 55
Úvod do biologie živočichů
45 : 55
Anorganická chemie II (b)
45 : 55
Anorganická chemie II (b)
44 : 56
Anorganická chemie II (a)
44 : 56
Anorganická chemie II (a)
42 : 58
Hmotnostní detekce v separačních metodách
40 : 60
Fyzikální chemie
40 : 60
Fyzikální chemie II (b)
38 : 62
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
36 : 64
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
36 : 64
Chemická informatika
35 : 65
Organická chemie pro nechemické obory
34 : 66
Anorganická chemie II (b)
33 : 67
Fyzika I
33 : 67
Anorganická chemie II (a)
33 : 67
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
33 : 67
Organická chemie I (b)
31 : 69
Fyzikální chemie II (b)
30 : 70
Laboratorní technika
29 : 71
Klinická a analytická biochemie
28 : 72
Fyzika
27 : 73
Obecná a fyzikální chemie
27 : 73
Biochemie I (kata)
27 : 73
Analytická chemie I (kata)
26 : 74
Zajištění kvality analytických výsledků
25 : 75
Elektromigrační metody
25 : 75
Obecná a fyzikální chemie
25 : 75
Organická chemie
25 : 75
Organická chemie I (a)
25 : 75
Anorganická chemie II (b)
25 : 75
Cvičení z biochemie
25 : 75
Organická chemie I (b)
25 : 75
Organická chemie I (a)
25 : 75
Organická chemie I (b)
23 : 77
Biochemie I (kata)
23 : 77
Seminář z analytické chemie I KATA
21 : 79
Chemie léčiv
21 : 79
Organická chemie I (b)
21 : 79
Analytická chemie I (a)
20 : 80
Organická chemie
17 : 83
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
17 : 83
Analytická hmotnostní spektrometrie
15 : 85
Organická chemie
13 : 88
Xenobiochemie
9 : 91
Toxikokinetika
7 : 93
Seminář z analytické chemie I KATA
5 : 95
Hormony
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Seminář z analytické chemie I KATA
1
Analytická chemie I (a)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Laboratorní technika
1
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1
Cvičení z biochemie
1
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Biochemie I (kata)
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie I (b)
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Fyzika
1
Fyzika I
1
Organická chemie
1
Základy spektroskopie molekul
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie I (a)
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Seminář z analytické chemie I KATA
1
Analytická chemie I (kata)
1
Analytická chemie I (a)
1
Analytická chemie I (a)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1
Biochemie I
1
Biochemie I (kata)
1
Úvod do biologie živočichů
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie I (b)
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Fyzika I
1
Chemická informatika
1
Organická chemie
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie I (a)
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Organická chemie pro nechemické obory
1.03
Organická chemie
1.05
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.09
Fyzikální chemie
1.1
Aplikovaná biochemie
1.13
Makromolekulární chemie
1.18
Klinická a analytická biochemie
1.24
Makromolekulární chemie
1.25
Elektromigrační metody
1.25
Hormony
1.33
Separační metody (kata)
1.46
Chemie léčiv
1.79
Xenobiochemie
2
Toxikokinetika
2
Zajištění kvality analytických výsledků
2.13
Analytická hmotnostní spektrometrie
2.23
Hmotnostní detekce v separačních metodách
2.4

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Seminář z analytické chemie I KATA
100 : 0
Separační metody (kata)
100 : 0
Zajištění kvality analytických výsledků
100 : 0
Analytická chemie I (a)
100 : 0
Hmotnostní detekce v separačních metodách
100 : 0
Elektromigrační metody
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Cvičení z biochemie pro biochemiky
100 : 0
Biochemie I
100 : 0
Biochemie I (kata)
100 : 0
Úvod do biologie živočichů
100 : 0
Aplikovaná biochemie
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Fyzika I
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Chemická informatika
100 : 0
Chemie léčiv
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
100 : 0
Analytická chemie I (kata)
100 : 0
Toxikokinetika
100 : 0
Analytická chemie I (a)
100 : 0
Analytická chemie I (a)
100 : 0
Analytická hmotnostní spektrometrie
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
100 : 0
Hormony
100 : 0
Biochemie I (kata)
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Fyzikální chemie
100 : 0
Fyzika
100 : 0
Fyzika I
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Základy spektroskopie molekul
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
97 : 3
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
96 : 4
Klinická a analytická biochemie
96 : 4
Fyzikální chemie II (b)
96 : 4
Laboratorní technika
96 : 4
Organická chemie I (a)
96 : 4
Organická chemie
96 : 4
Xenobiochemie
95 : 5
Fyzikální chemie II (b)
95 : 5
Anorganická chemie II (b)
94 : 6
Organická chemie I (b)
93 : 7
Organická chemie
92 : 8
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
91 : 9
Biochemie a biologie mikroorganismů
90 : 10
Fyzikální chemie II (b)
90 : 10
Organická chemie
90 : 10
Cvičení z biochemie
88 : 13
Organická chemie I (a)
88 : 13
Organická chemie pro nechemické obory
82 : 18
Organická chemie I (b)
81 : 19
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
79 : 21
Obecná a fyzikální chemie
75 : 25
Obecná a fyzikální chemie
73 : 27
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
67 : 33
Seminář z analytické chemie I KATA
61 : 39

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Anorganická chemie II (a)
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Toxikokinetika
1
Laboratorní technika
1
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.04
Organická chemie I (b)
1.06
Fyzika I
1.07
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.08
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.09
Xenobiochemie
1.09
Analytická chemie I (a)
1.1
Fyzikální chemie
1.1
Organická chemie I (a)
1.13
Cvičení z biochemie
1.13
Organická chemie I (b)
1.14
Fyzikální chemie II (b)
1.15
Analytická chemie I (a)
1.15
Organická chemie I (b)
1.15
Organická chemie I (a)
1.17
Fyzikální chemie II (b)
1.17
Anorganická chemie II (a)
1.18
Anorganická chemie II (b)
1.18
Fyzika
1.18
Anorganická chemie II (b)
1.21
Klinická a analytická biochemie
1.21
Základy spektroskopie molekul
1.22
Organická chemie pro nechemické obory
1.24
Organická chemie I (b)
1.25
Organická chemie I (a)
1.25
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.26
Úvod do biologie živočichů
1.27
Seminář z analytické chemie I KATA
1.29
Chemie léčiv
1.29
Biochemie I (kata)
1.31
Anorganická chemie II (a)
1.33
Hormony
1.33
Organická chemie
1.33
Organická chemie I (a)
1.35
Organická chemie
1.35
Biochemie I (kata)
1.35
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.36
Makromolekulární chemie
1.36
Zajištění kvality analytických výsledků
1.38
Aplikovaná biochemie
1.38
Obecná a fyzikální chemie
1.38
Analytická hmotnostní spektrometrie
1.38
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.4
Analytická chemie I (a)
1.4
Fyzikální chemie II (b)
1.42
Fyzika I
1.44
Obecná a fyzikální chemie
1.45
Organická chemie
1.5
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.5
Biochemie I
1.53
Separační metody (kata)
1.54
Anorganická chemie II (b)
1.61
Makromolekulární chemie
1.63
Organická chemie I (a)
1.71
Anorganická chemie II (a)
1.78
Elektromigrační metody
2
Anorganická chemie II (b)
2
Chemická informatika
2.06
Seminář z analytické chemie I KATA
2.11
Analytická chemie I (kata)
2.13
Anorganická chemie II (b)
2.19

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Analytická chemie I (a)
1.4
Elektromigrační metody
2
Hormony
2
Makromolekulární chemie
2.09
Makromolekulární chemie
2.13
Anorganická chemie II (a)
2.21
Xenobiochemie
2.36
Cvičení z biochemie
2.38
Aplikovaná biochemie
2.38
Analytická chemie I (a)
2.38
Fyzikální chemie
2.4
Organická chemie I (a)
2.46
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.46
Anorganická chemie II (a)
2.5
Chemie léčiv
2.5
Klinická a analytická biochemie
2.52
Analytická hmotnostní spektrometrie
2.54
Anorganická chemie II (a)
2.56
Biochemie I
2.57
Separační metody (kata)
2.58
Organická chemie I (b)
2.59
Hmotnostní detekce v separačních metodách
2.6
Organická chemie I (a)
2.61
Základy spektroskopie molekul
2.61
Obecná a fyzikální chemie
2.63
Úvod do biologie živočichů
2.64
Toxikokinetika
2.64
Fyzika I
2.67
Organická chemie I (a)
2.67
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.67
Organická chemie I (a)
2.69
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
2.69
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.7
Anorganická chemie II (b)
2.71
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.73
Fyzika
2.73
Fyzikální chemie II (b)
2.73
Analytická chemie I (kata)
2.74
Cvičení z biochemie pro biochemiky
2.74
Organická chemie I (b)
2.75
Zajištění kvality analytických výsledků
2.75
Anorganická chemie II (b)
2.75
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.78
Analytická chemie I (a)
2.78
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.79
Fyzikální chemie II (b)
2.79
Laboratorní technika
2.79
Fyzikální chemie II (b)
2.79
Organická chemie pro nechemické obory
2.79
Anorganická chemie II (b)
2.8
Organická chemie
2.8
Obecná a fyzikální chemie
2.82
Chemická informatika
2.82
Seminář z analytické chemie I KATA
2.86
Organická chemie
2.88
Anorganická chemie II (b)
2.88
Organická chemie I (a)
2.88
Biochemie I (kata)
2.89
Biochemie I (kata)
2.89
Organická chemie I (b)
2.92
Organická chemie I (b)
2.94
Seminář z analytické chemie I KATA
2.95
Anorganická chemie II (b)
3
Anorganická chemie II (a)
3
Fyzika I
3
Laboratorní technika
3.06
Organická chemie
3.08
Laboratorní technika
3.2

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Elektromigrační metody
1
Klinická a analytická biochemie
1.24
Analytická chemie I (a)
1.3
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.31
Hormony
1.33
Chemie léčiv
1.36
Organická chemie I (a)
1.38
Organická chemie I (a)
1.38
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.4
Analytická chemie I (a)
1.4
Organická chemie I (a)
1.43
Anorganická chemie II (a)
1.5
Aplikovaná biochemie
1.5
Organická chemie I (b)
1.54
Základy spektroskopie molekul
1.56
Organická chemie I (a)
1.56
Organická chemie
1.63
Makromolekulární chemie
1.63
Anorganická chemie II (a)
1.63
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.64
Anorganická chemie II (b)
1.65
Biochemie I
1.67
Organická chemie
1.7
Organická chemie I (a)
1.71
Toxikokinetika
1.71
Organická chemie I (b)
1.72
Fyzika I
1.73
Organická chemie I (b)
1.75
Cvičení z biochemie
1.75
Separační metody (kata)
1.77
Analytická chemie I (a)
1.77
Xenobiochemie
1.77
Fyzikální chemie
1.8
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.81
Úvod do biologie živočichů
1.82
Anorganická chemie II (a)
1.83
Organická chemie
1.83
Biochemie I (kata)
1.86
Anorganická chemie II (b)
1.87
Organická chemie I (b)
1.88
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.89
Fyzikální chemie II (b)
1.89
Organická chemie pro nechemické obory
1.9
Obecná a fyzikální chemie
1.91
Makromolekulární chemie
1.91
Fyzika
1.91
Laboratorní technika
1.94
Anorganická chemie II (b)
2
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2
Biochemie I (kata)
2
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2
Anorganická chemie II (a)
2
Laboratorní technika
2
Biochemie a biologie mikroorganismů
2
Obecná a fyzikální chemie
2
Fyzika I
2
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2
Fyzikální chemie II (b)
2.04
Seminář z analytické chemie I KATA
2.07
Laboratorní technika
2.08
Analytická chemie I (kata)
2.09
Anorganická chemie II (b)
2.11
Analytická hmotnostní spektrometrie
2.15
Fyzikální chemie II (b)
2.2
Seminář z analytické chemie I KATA
2.21
Chemická informatika
2.29
Zajištění kvality analytických výsledků
2.38
Anorganická chemie II (b)
2.5

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Organická chemie I (a)
1.25
Toxikokinetika
1.29
Laboratorní technika
1.33
Analytická chemie I (a)
1.33
Hormony
1.33
Fyzikální chemie II (b)
1.37
Cvičení z biochemie
1.38
Laboratorní technika
1.4
Organická chemie
1.42
Obecná a fyzikální chemie
1.45
Organická chemie I (a)
1.46
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
1.48
Klinická a analytická biochemie
1.48
Laboratorní technika
1.5
Elektromigrační metody
1.5
Aplikovaná biochemie
1.5
Organická chemie
1.5
Anorganická chemie II (a)
1.53
Organická chemie I (b)
1.55
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.57
Obecná a fyzikální chemie
1.57
Fyzikální chemie II (b)
1.58
Organická chemie pro nechemické obory
1.59
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.6
Organická chemie I (a)
1.61
Základy spektroskopie molekul
1.61
Organická chemie I (b)
1.62
Biochemie I
1.63
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.64
Chemie léčiv
1.64
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.67
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.67
Organická chemie I (b)
1.69
Organická chemie I (b)
1.69
Anorganická chemie II (a)
1.72
Makromolekulární chemie
1.75
Fyzikální chemie II (b)
1.77
Analytická chemie I (a)
1.8
Fyzika I
1.8
Fyzika
1.82
Analytická chemie I (a)
1.85
Analytická hmotnostní spektrometrie
1.85
Organická chemie
1.85
Zajištění kvality analytických výsledků
1.88
Organická chemie I (a)
1.88
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.9
Makromolekulární chemie
1.91
Separační metody (kata)
1.92
Anorganická chemie II (b)
1.94
Anorganická chemie II (b)
1.94
Chemická informatika
1.94
Analytická chemie I (kata)
1.96
Anorganická chemie II (b)
2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2
Fyzikální chemie
2
Biochemie I (kata)
2.03
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.07
Seminář z analytické chemie I KATA
2.07
Anorganická chemie II (a)
2.08
Xenobiochemie
2.09
Anorganická chemie II (b)
2.12
Organická chemie I (a)
2.13
Biochemie I (kata)
2.16
Anorganická chemie II (a)
2.22
Fyzika I
2.33
Seminář z analytické chemie I KATA
2.33
Úvod do biologie živočichů
2.45
Anorganická chemie II (b)
2.5