Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Anorganická chemie I (a)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Praktikum z analytické chemie
1.1
Anorganická chemie
1.1
Teoretické základy analytické chemie
1.13
Laboratorní technika
1.2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.2
Laboratorní technika
1.2
Repetitorium středoškolské fyziky
1.21
Laboratorní technika
1.21
Teoretické základy analytické chemie
1.22
Biofyzikální chemie I
1.22
Spektrální metody NMR I
1.28
Základní chemické výpočty
1.3
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.31
Organická chemie
1.32
Organická chemie II (b)
1.33
Fyzikální chemie I (a)
1.33
Laboratorní technika
1.36
Laboratorní technika
1.36
Fyzikální chemie I (a)
1.36
Laboratorní technika
1.37
Fyzikální chemie I (b)
1.38
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.38
Anorganická chemie
1.4
Bioenergetika
1.4
Cvičení z fyzikální chemie I
1.43
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.47
Laboratorní technika pro KATA
1.47
Praktikum z analytické chemie
1.48
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.5
Laboratorní technika
1.52
Organická chemie II (a)
1.56
Laboratorní technika
1.58
Organická chemie II (b)
1.6
Analytická chemie II (kata)
1.6
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.61
Organická chemie II (a)
1.62
Laboratorní technika
1.62
Organická chemie
1.63
Obecná chemie
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.65
Toxikologie
1.66
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.67
Anorganická chemie
1.67
Fyzika II
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.7
Obecná chemie
1.71
Laboratorní technika
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Praktikum z fyzikální chemie
1.71
Analytická chemie I + II (b)
1.73
Biofyzikální chemie I
1.75
Organická chemie II (b)
1.75
Anorganická chemie I (b)
1.76
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.78
Anorganická chemie I (b)
1.79
Chemie léčiv II
1.8
Cvičení z fyzikální chemie I
1.81
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.82
Molekulární techniky
1.83
Jaderná chemie
1.83
Fyzikální chemie I (b)
1.84
Cvičení z fyzikální chemie I
1.86
Fyzikální chemie I (b)
1.86
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Život - molekuly a biochemie
1.9
Fyzika II
1.91
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Život - molekuly a biochemie
2.02
Anorganická chemie I (a)
2.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.05
Anorganická chemie I (b)
2.07
Seminář z analytické chemie
2.08
Biochemické praktikum I
2.09
Seminář z analytické chemie II KATA
2.12
Organická chemie II (a)
2.12
Biochemie II (kata)
2.13
Biochemie II (kata)
2.18
Analytická chemie I + II (b)
2.21
Praktikum z fyzikální chemie
2.24
Anorganická chemie I (b)
2.24
Anorganická chemie I (a)
2.28
Cvičení z fyzikální chemie I
2.29
Laboratorní technika pro KATA
2.29
Molekulární biologie a genetika I
2.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.3
Cvičení z jaderné chemie
2.36
Obecná chemie
2.38
Metody biochemie
2.43
Organická chemie II (b)
2.5
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.55
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.56
Chemické principy průmyslových výrob
2.58
Biochemie II
2.6
Seminář z analytické chemie II KATA
2.63
Biochemie II (kata)
2.67
Chemická struktura (a) - cvičení
2.7
Principy vzorkování
2.78
Praktikum z fyzikální chemie
2.79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.8
Anorganická chemie I (b)
2.94
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
3
Biologie pro biochemiky
3
Organická chemie
3.1
Fyzikální organická chemie I
3.67
Chemická struktura (b)
3.78

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1
Praktikum z analytické chemie
1.05
Laboratorní technika
1.07
Fyzikální chemie I (a)
1.08
Anorganická chemie
1.1
Anorganická chemie I (a)
1.1
Biochemie II (kata)
1.13
Laboratorní technika
1.14
Organická chemie II (a)
1.19
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.19
Laboratorní technika
1.2
Biofyzikální chemie I
1.22
Praktikum z analytické chemie
1.24
Analytická chemie II (kata)
1.24
Fyzikální chemie I (a)
1.27
Organická chemie
1.29
Laboratorní technika
1.29
Obecná chemie
1.29
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.31
Laboratorní technika pro KATA
1.32
Molekulární techniky
1.33
Laboratorní technika
1.33
Seminář z analytické chemie II KATA
1.35
Organická chemie
1.36
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.38
Organická chemie II (a)
1.38
Anorganická chemie I (a)
1.38
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.39
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.39
Základní chemické výpočty
1.4
Anorganická chemie I (a)
1.4
Život - molekuly a biochemie
1.4
Organická chemie II (a)
1.41
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.43
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.43
Spektrální metody NMR I
1.44
Anorganická chemie I (a)
1.45
Toxikologie
1.45
Obecná chemie
1.45
Laboratorní technika
1.47
Teoretické základy analytické chemie
1.5
Laboratorní technika
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.51
Repetitorium středoškolské fyziky
1.52
Laboratorní technika
1.52
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.53
Anorganická chemie I (b)
1.53
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.54
Biochemie II (kata)
1.55
Teoretické základy analytické chemie
1.56
Obecná chemie
1.56
Bioenergetika
1.6
Anorganická chemie I (b)
1.61
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.62
Seminář z analytické chemie II KATA
1.63
Analytická chemie I + II (b)
1.64
Anorganická chemie I (b)
1.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.66
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Laboratorní technika
1.67
Anorganická chemie
1.68
Praktikum z fyzikální chemie
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.72
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.72
Fyzikální chemie I (b)
1.75
Organická chemie II (b)
1.75
Život - molekuly a biochemie
1.77
Metody biochemie
1.79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.79
Analytická chemie I + II (b)
1.79
Anorganická chemie I (a)
1.83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.83
Anorganická chemie I (b)
1.85
Organická chemie II (b)
1.86
Anorganická chemie
1.87
Molekulární biologie a genetika I
1.88
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.91
Cvičení z fyzikální chemie I
1.91
Laboratorní technika pro KATA
1.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Jaderná chemie
2
Biochemie II
2
Fyzika II
2
Biofyzikální chemie I
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Organická chemie II (b)
2
Principy vzorkování
2
Chemie léčiv II
2
Biochemické praktikum I
2.05
Organická chemie
2.05
Cvičení z fyzikální chemie I
2.05
Fyzikální chemie I (b)
2.07
Biochemie II (kata)
2.07
Cvičení z fyzikální chemie I
2.08
Laboratorní technika
2.1
Chemická struktura (a) - cvičení
2.1
Cvičení z jaderné chemie
2.14
Seminář z analytické chemie
2.15
Biologie pro biochemiky
2.17
Cvičení z fyzikální chemie I
2.19
Anorganická chemie I (b)
2.23
Fyzikální chemie I (b)
2.24
Fyzika II
2.27
Analytická chemie I + II (b)
2.33
Praktikum z fyzikální chemie
2.35
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.46
Chemické principy průmyslových výrob
2.47
Fyzikální organická chemie I
2.67
Chemická struktura (b)
2.78
Praktikum z fyzikální chemie
2.85

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Analytická chemie I + II (b)
1
Laboratorní technika
1
Biofyzikální chemie I
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální organická chemie I
1
Bioenergetika
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1.05
Laboratorní technika
1.07
Laboratorní technika
1.08
Laboratorní technika
1.08
Fyzikální chemie I (a)
1.09
Biochemie II (kata)
1.09
Fyzika II
1.09
Základní chemické výpočty
1.1
Laboratorní technika pro KATA
1.11
Laboratorní technika
1.11
Anorganická chemie I (a)
1.11
Toxikologie
1.11
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.13
Laboratorní technika
1.14
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Laboratorní technika
1.16
Molekulární techniky
1.17
Fyzika II
1.17
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.18
Obecná chemie
1.19
Praktikum z analytické chemie
1.19
Chemická struktura (a) - cvičení
1.2
Anorganická chemie
1.2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.21
Repetitorium středoškolské fyziky
1.21
Laboratorní technika pro KATA
1.21
Praktikum z fyzikální chemie
1.21
Principy vzorkování
1.22
Biofyzikální chemie I
1.22
Praktikum z fyzikální chemie
1.24
Praktikum z analytické chemie
1.24
Anorganická chemie I (b)
1.25
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.25
Anorganická chemie
1.27
Anorganická chemie I (b)
1.27
Život - molekuly a biochemie
1.28
Cvičení z fyzikální chemie I
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Anorganická chemie I (b)
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Anorganická chemie
1.3
Biochemie II
1.3
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.31
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.33
Chemická struktura (b)
1.33
Jaderná chemie
1.33
Anorganická chemie I (a)
1.33
Teoretické základy analytické chemie
1.33
Cvičení z fyzikální chemie I
1.35
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.35
Laboratorní technika
1.36
Analytická chemie II (kata)
1.36
Obecná chemie
1.36
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.37
Organická chemie II (b)
1.38
Organická chemie II (a)
1.38
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.39
Anorganická chemie I (a)
1.4
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.4
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.4
Život - molekuly a biochemie
1.41
Organická chemie II (a)
1.41
Fyzikální chemie I (b)
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.42
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.43
Fyzikální chemie I (b)
1.43
Cvičení z fyzikální chemie I
1.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.44
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.44
Biochemie II (kata)
1.47
Molekulární biologie a genetika I
1.47
Anorganická chemie I (a)
1.47
Anorganická chemie I (b)
1.48
Spektrální metody NMR I
1.48
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.52
Chemické principy průmyslových výrob
1.53
Analytická chemie I + II (b)
1.53
Organická chemie II (b)
1.54
Organická chemie II (b)
1.55
Organická chemie II (a)
1.56
Anorganická chemie I (b)
1.56
Biologie pro biochemiky
1.58
Seminář z analytické chemie II KATA
1.59
Biochemické praktikum I
1.59
Chemie léčiv II
1.6
Seminář z analytické chemie
1.62
Teoretické základy analytické chemie
1.63
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Metody biochemie
1.71
Anorganická chemie I (a)
1.71
Organická chemie
1.72
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.73
Obecná chemie
1.73
Biochemie II (kata)
1.75
Cvičení z fyzikální chemie I
1.76
Cvičení z jaderné chemie
1.77
Organická chemie
1.8
Analytická chemie I + II (b)
1.9
Seminář z analytické chemie II KATA
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Organická chemie
2.29
Fyzikální chemie I (b)
2.38

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Anorganická chemie
1
Seminář z analytické chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1.08
Anorganická chemie I (a)
1.1
Základní chemické výpočty
1.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Molekulární techniky
1.17
Laboratorní technika pro KATA
1.17
Analytická chemie I + II (b)
1.18
Fyzikální chemie I (b)
1.19
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.2
Laboratorní technika
1.2
Bioenergetika
1.2
Laboratorní technika
1.21
Laboratorní technika pro KATA
1.21
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.21
Laboratorní technika
1.21
Praktikum z analytické chemie
1.24
Biofyzikální chemie I
1.25
Anorganická chemie
1.28
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.29
Anorganická chemie
1.29
Teoretické základy analytické chemie
1.29
Laboratorní technika
1.29
Laboratorní technika
1.3
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.3
Laboratorní technika
1.31
Laboratorní technika
1.31
Anorganická chemie I (b)
1.31
Analytická chemie I + II (b)
1.32
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.32
Biofyzikální chemie I
1.33
Laboratorní technika
1.33
Analytická chemie I + II (b)
1.33
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.33
Chemická struktura (a) - cvičení
1.33
Biochemie II (kata)
1.33
Analytická chemie I + II (b)
1.33
Toxikologie
1.36
Laboratorní technika
1.37
Principy vzorkování
1.38
Praktikum z analytické chemie
1.38
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.39
Fyzikální chemie I (b)
1.4
Biologie pro biochemiky
1.42
Praktikum z fyzikální chemie
1.43
Cvičení z fyzikální chemie I
1.43
Spektrální metody NMR I
1.43
Fyzikální chemie I (a)
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.45
Fyzika II
1.45
Analytická chemie II (kata)
1.46
Fyzikální chemie I (b)
1.48
Teoretické základy analytické chemie
1.5
Fyzika II
1.5
Jaderná chemie
1.5
Cvičení z fyzikální chemie I
1.52
Biochemické praktikum I
1.52
Cvičení z fyzikální chemie I
1.52
Praktikum z fyzikální chemie
1.53
Obecná chemie
1.56
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.59
Fyzikální chemie I (a)
1.6
Anorganická chemie I (b)
1.61
Cvičení z fyzikální chemie I
1.61
Anorganická chemie I (a)
1.61
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.61
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.61
Organická chemie II (a)
1.64
Organická chemie II (a)
1.65
Organická chemie
1.67
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.67
Organická chemie II (a)
1.67
Chemie léčiv II
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.68
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.69
Obecná chemie
1.7
Seminář z analytické chemie II KATA
1.71
Biochemie II (kata)
1.71
Repetitorium středoškolské fyziky
1.73
Anorganická chemie I (a)
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Biochemie II (kata)
1.82
Organická chemie
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.85
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.86
Anorganická chemie I (b)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.87
Anorganická chemie I (a)
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.92
Molekulární biologie a genetika I
1.94
Cvičení z jaderné chemie
1.95
Fyzikální organická chemie I
2
Metody biochemie
2
Obecná chemie
2
Organická chemie II (b)
2.05
Anorganická chemie I (a)
2.06
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.07
Anorganická chemie I (b)
2.07
Organická chemie II (b)
2.07
Život - molekuly a biochemie
2.08
Organická chemie II (b)
2.14
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.27
Život - molekuly a biochemie
2.28
Organická chemie
2.35
Seminář z analytické chemie II KATA
2.38
Chemické principy průmyslových výrob
2.4
Biochemie II
2.67
Chemická struktura (b)
2.78

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Anorganická chemie I (a)
1.11
Teoretické základy analytické chemie
1.13
Biofyzikální chemie I
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.17
Molekulární techniky
1.2
Seminář z analytické chemie
1.2
Laboratorní technika
1.2
Anorganická chemie
1.2
Analytická chemie I + II (b)
1.22
Základní chemické výpočty
1.22
Laboratorní technika
1.23
Organická chemie II (a)
1.24
Organická chemie II (a)
1.27
Fyzikální chemie I (b)
1.27
Praktikum z analytické chemie
1.29
Teoretické základy analytické chemie
1.29
Laboratorní technika
1.29
Laboratorní technika
1.33
Cvičení z fyzikální chemie I
1.33
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.38
Analytická chemie I + II (b)
1.4
Laboratorní technika
1.42
Laboratorní technika
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.43
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.44
Anorganická chemie I (b)
1.45
Organická chemie II (a)
1.45
Laboratorní technika
1.46
Laboratorní technika
1.47
Praktikum z analytické chemie
1.48
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.48
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.48
Fyzikální chemie I (a)
1.5
Bioenergetika
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Laboratorní technika
1.5
Anorganická chemie
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Fyzikální chemie I (a)
1.5
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Fyzikální chemie I (b)
1.53
Anorganická chemie I (a)
1.53
Obecná chemie
1.54
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.56
Anorganická chemie I (b)
1.57
Organická chemie II (b)
1.59
Organická chemie
1.6
Fyzika II
1.6
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.61
Organická chemie II (b)
1.61
Analytická chemie I + II (b)
1.61
Organická chemie II (b)
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.63
Toxikologie
1.63
Spektrální metody NMR I
1.64
Anorganická chemie I (b)
1.67
Fyzikální chemie I (b)
1.67
Jaderná chemie
1.67
Biochemie II (kata)
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Anorganická chemie I (a)
1.67
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Anorganická chemie I (a)
1.67
Anorganická chemie
1.69
Anorganická chemie I (b)
1.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Cvičení z fyzikální chemie I
1.71
Cvičení z fyzikální chemie I
1.71
Anorganická chemie I (a)
1.72
Obecná chemie
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Biofyzikální chemie I
1.75
Biologie pro biochemiky
1.75
Cvičení z fyzikální chemie I
1.77
Obecná chemie
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.78
Praktikum z fyzikální chemie
1.79
Biochemie II (kata)
1.8
Fyzika II
1.82
Laboratorní technika
1.82
Analytická chemie II (kata)
1.83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.85
Organická chemie
1.85
Repetitorium středoškolské fyziky
1.9
Biochemie II (kata)
1.91
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.94
Principy vzorkování
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Biochemické praktikum I
2
Cvičení z jaderné chemie
2.05
Organická chemie
2.07
Metody biochemie
2.11
Chemická struktura (a) - cvičení
2.11
Anorganická chemie I (b)
2.14
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.15
Praktikum z fyzikální chemie
2.18
Seminář z analytické chemie II KATA
2.25
Život - molekuly a biochemie
2.31
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.33
Chemické principy průmyslových výrob
2.33
Chemie léčiv II
2.33
Molekulární biologie a genetika I
2.47
Biochemie II
2.5
Život - molekuly a biochemie
2.57
Fyzikální organická chemie I
2.67
Seminář z analytické chemie II KATA
2.75
Chemická struktura (b)
3.43

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Fyzikální organická chemie I
1
Chemická struktura (b)
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Organická chemie II (b)
1.25
Fyzika II
1.27
Anorganická chemie I (b)
1.33
Cvičení z fyzikální chemie I
1.41
Seminář z analytické chemie II KATA
1.44
Fyzikální chemie I (b)
1.44
Fyzikální chemie I (b)
1.47
Praktikum z fyzikální chemie
1.47
Fyzikální chemie I (b)
1.48
Cvičení z fyzikální chemie I
1.48
Cvičení z fyzikální chemie I
1.48
Seminář z analytické chemie II KATA
1.5
Fyzika II
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.51
Analytická chemie II (kata)
1.52
Organická chemie II (b)
1.56
Chemická struktura (a) - cvičení
1.56
Toxikologie
1.56
Teoretické základy analytické chemie
1.57
Anorganická chemie I (b)
1.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.62
Biochemie II
1.63
Fyzikální chemie I (a)
1.64
Laboratorní technika pro KATA
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.67
Život - molekuly a biochemie
1.68
Anorganická chemie I (b)
1.68
Anorganická chemie I (a)
1.68
Obecná chemie
1.69
Organická chemie
1.7
Anorganická chemie
1.7
Organická chemie II (a)
1.71
Biochemie II (kata)
1.71
Základní chemické výpočty
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Život - molekuly a biochemie
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Praktikum z analytické chemie
1.75
Biofyzikální chemie I
1.75
Laboratorní technika
1.75
Organická chemie II (a)
1.75
Organická chemie II (a)
1.77
Laboratorní technika
1.79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.8
Laboratorní technika
1.8
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.83
Praktikum z fyzikální chemie
1.83
Jaderná chemie
1.83
Anorganická chemie I (a)
1.83
Anorganická chemie I (b)
1.84
Repetitorium středoškolské fyziky
1.84
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.84
Laboratorní technika
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.85
Cvičení z jaderné chemie
1.86
Laboratorní technika
1.86
Anorganická chemie
1.86
Molekulární biologie a genetika I
1.86
Organická chemie
1.87
Principy vzorkování
1.88
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.88
Teoretické základy analytické chemie
1.88
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.88
Laboratorní technika
1.9
Biologie pro biochemiky
1.9
Obecná chemie
1.9
Biochemie II (kata)
1.9
Laboratorní technika
1.9
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.91
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.92
Metody biochemie
1.92
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.93
Obecná chemie
1.93
Cvičení z fyzikální chemie I
1.93
Laboratorní technika
1.94
Laboratorní technika
1.94
Laboratorní technika pro KATA
1.94
Praktikum z analytické chemie
1.95
Anorganická chemie
1.95
Biochemické praktikum I
1.95
Spektrální metody NMR I
1.95
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.96
Organická chemie
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Seminář z analytické chemie
2
Fyzikální chemie I (a)
2
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2
Chemie léčiv II
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Biochemie II (kata)
2
Bioenergetika
2
Biofyzikální chemie I
2
Molekulární techniky
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Organická chemie II (b)
2
Laboratorní technika
2.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.05
Chemické principy průmyslových výrob
2.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.07
Analytická chemie I + II (b)
2.14
Analytická chemie I + II (b)
2.31

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyzikální organická chemie I
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Obecná chemie
71 : 29
Biochemie II
70 : 30
Anorganická chemie I (b)
58 : 42
Cvičení z fyzikální chemie I
57 : 43
Praktikum z fyzikální chemie
57 : 43
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
55 : 45
Organická chemie II (a)
53 : 47
Molekulární biologie a genetika I
53 : 47
Chemické principy průmyslových výrob
53 : 47
Biochemie II (kata)
50 : 50
Fyzikální chemie I (a)
50 : 50
Jaderná chemie
50 : 50
Obecná chemie
50 : 50
Biofyzikální chemie I
50 : 50
Chemická struktura (a) - cvičení
50 : 50
Anorganická chemie I (b)
48 : 52
Obecná chemie
45 : 55
Život - molekuly a biochemie
45 : 55
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
45 : 55
Chemická struktura (b)
44 : 56
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
44 : 56
Organická chemie
44 : 56
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
44 : 56
Fyzikální chemie I (b)
44 : 56
Organická chemie II (a)
44 : 56
Anorganická chemie I (a)
43 : 57
Laboratorní technika
43 : 57
Metody biochemie
43 : 57
Praktikum z analytické chemie
43 : 57
Život - molekuly a biochemie
41 : 59
Praktikum z fyzikální chemie
41 : 59
Biochemické praktikum I
41 : 59
Cvičení z jaderné chemie
41 : 59
Laboratorní technika
40 : 60
Anorganická chemie I (a)
40 : 60
Biochemie II (kata)
40 : 60
Chemie léčiv II
40 : 60
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
39 : 61
Anorganická chemie I (a)
39 : 61
Seminář z analytické chemie
38 : 62
Laboratorní technika
38 : 62
Laboratorní technika
38 : 62
Repetitorium středoškolské fyziky
38 : 63
Anorganická chemie I (a)
37 : 63
Fyzikální chemie I (a)
36 : 64
Toxikologie
36 : 64
Analytická chemie I + II (b)
36 : 64
Fyzika II
36 : 64
Laboratorní technika
36 : 64
Analytická chemie II (kata)
36 : 64
Laboratorní technika pro KATA
36 : 64
Laboratorní technika
36 : 64
Seminář z analytické chemie II KATA
35 : 65
Fyzikální chemie I (b)
35 : 65
Anorganická chemie I (b)
35 : 65
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
33 : 67
Teoretické základy analytické chemie
33 : 67
Fyzika II
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
33 : 67
Cvičení z fyzikální chemie I
33 : 67
Praktikum z analytické chemie
33 : 67
Molekulární techniky
33 : 67
Fyzikální chemie I (b)
33 : 67
Principy vzorkování
33 : 67
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
33 : 67
Anorganická chemie I (b)
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
32 : 68
Laboratorní technika
32 : 68
Anorganická chemie I (b)
31 : 69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
31 : 69
Organická chemie II (a)
31 : 69
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
30 : 70
Anorganická chemie I (a)
30 : 70
Organická chemie
29 : 71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
29 : 71
Analytická chemie I + II (b)
28 : 72
Laboratorní technika pro KATA
26 : 74
Organická chemie II (b)
25 : 75
Seminář z analytické chemie II KATA
25 : 75
Anorganická chemie
25 : 75
Laboratorní technika
25 : 75
Biologie pro biochemiky
25 : 75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
24 : 76
Spektrální metody NMR I
24 : 76
Cvičení z fyzikální chemie I
24 : 76
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
23 : 77
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
22 : 78
Laboratorní technika
21 : 79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
21 : 79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
21 : 79
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
21 : 79
Anorganická chemie
20 : 80
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
20 : 80
Laboratorní technika
19 : 81
Biochemie II (kata)
18 : 82
Organická chemie II (b)
18 : 82
Cvičení z fyzikální chemie I
17 : 83
Analytická chemie I + II (b)
17 : 83
Úvod do hmotnostní spektrometrie
17 : 83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
13 : 87
Anorganická chemie
13 : 87
Organická chemie II (b)
13 : 88
Teoretické základy analytické chemie
13 : 88
Biofyzikální chemie I
11 : 89
Základní chemické výpočty
10 : 90
Analytická chemie I + II (b)
10 : 90
Organická chemie
10 : 90
Organická chemie II (b)
0 : 100
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
0 : 100
Bioenergetika
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Laboratorní technika pro KATA
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Seminář z analytické chemie II KATA
1
Organická chemie II (b)
1
Organická chemie II (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie
1
Laboratorní technika
1
Organická chemie II (a)
1
Analytická chemie II (kata)
1
Repetitorium středoškolské fyziky
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Biochemie II (kata)
1
Biochemické praktikum I
1
Organická chemie
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Jaderná chemie
1
Biologie pro biochemiky
1
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Fyzika II
1
Obecná chemie
1
Obecná chemie
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Základní chemické výpočty
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Chemická struktura (a) - cvičení
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Organická chemie II (b)
1
Život - molekuly a biochemie
1
Organická chemie II (a)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z analytické chemie
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Anorganická chemie
1
Anorganická chemie
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Biochemie II (kata)
1
Biochemie II (kata)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Principy vzorkování
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Seminář z analytické chemie II KATA
1
Anorganická chemie I (b)
1
Cvičení z jaderné chemie
1
Metody biochemie
1
Biochemie II
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Fyzika II
1
Obecná chemie
1
Biofyzikální chemie I
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Fyzikální chemie I (b)
1.02
Život - molekuly a biochemie
1.02
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.03
Organická chemie
1.03
Toxikologie
1.05
Organická chemie
1.05
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.06
Analytická chemie I + II (b)
1.09
Praktikum z analytické chemie
1.1
Chemické principy průmyslových výrob
1.11
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.22
Molekulární biologie a genetika I
1.29
Chemická struktura (b)
1.44
Molekulární techniky
1.5
Biofyzikální chemie I
1.67
Fyzikální organická chemie I
1.67
Bioenergetika
1.8
Spektrální metody NMR I
1.92
Seminář z analytické chemie
2
Teoretické základy analytické chemie
2
Chemie léčiv II
2
Teoretické základy analytické chemie
2
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.11
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2.33

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Základní chemické výpočty
100 : 0
Cvičení z fyzikální chemie I
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Fyzikální chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Chemická struktura (b)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Repetitorium středoškolské fyziky
100 : 0
Seminář z analytické chemie
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Molekulární techniky
100 : 0
Biochemie II (kata)
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
100 : 0
Fyzikální organická chemie I
100 : 0
Fyzikální chemie I (b)
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
100 : 0
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
100 : 0
Bioenergetika
100 : 0
Fyzikální chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Seminář z analytické chemie II KATA
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Cvičení z jaderné chemie
100 : 0
Chemie léčiv II
100 : 0
Biologie pro biochemiky
100 : 0
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Fyzika II
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Laboratorní technika pro KATA
100 : 0
Chemická struktura (a) - cvičení
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Praktikum z analytické chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
100 : 0
Biochemické praktikum I
100 : 0
Úvod do hmotnostní spektrometrie
100 : 0
Principy vzorkování
100 : 0
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Chemické principy průmyslových výrob
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Jaderná chemie
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Metody biochemie
100 : 0
Biochemie II
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Fyzika II
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Cvičení z fyzikální chemie I
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
99 : 1
Život - molekuly a biochemie
98 : 2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
98 : 2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
97 : 3
Organická chemie
97 : 3
Spektrální metody NMR I
96 : 4
Organická chemie
96 : 4
Cvičení z fyzikální chemie I
96 : 4
Fyzikální chemie I (b)
95 : 5
Život - molekuly a biochemie
95 : 5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
94 : 6
Organická chemie II (a)
94 : 6
Toxikologie
93 : 7
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
93 : 7
Laboratorní technika pro KATA
93 : 7
Laboratorní technika
93 : 7
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
92 : 8
Anorganická chemie I (b)
92 : 8
Praktikum z analytické chemie
90 : 10
Organická chemie II (b)
89 : 11
Molekulární biologie a genetika I
88 : 12
Biochemie II (kata)
88 : 13
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
88 : 13
Seminář z analytické chemie II KATA
88 : 13
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
87 : 13
Analytická chemie II (kata)
83 : 17
Analytická chemie I + II (b)
83 : 17
Teoretické základy analytické chemie
75 : 25
Biochemie II (kata)
73 : 27
Cvičení z fyzikální chemie I
71 : 29
Fyzikální chemie I (b)
71 : 29
Teoretické základy analytické chemie
71 : 29
Organická chemie II (b)
67 : 33

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Fyzikální chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1
Teoretické základy analytické chemie
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Metody biochemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika
1
Seminář z analytické chemie
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Chemie léčiv II
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1.05
Praktikum z analytické chemie
1.05
Chemické principy průmyslových výrob
1.05
Organická chemie
1.06
Praktikum z fyzikální chemie
1.06
Obecná chemie
1.06
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.06
Anorganická chemie
1.07
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.07
Laboratorní technika
1.07
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.08
Laboratorní technika
1.08
Anorganická chemie I (a)
1.08
Organická chemie II (a)
1.08
Biochemie II (kata)
1.09
Anorganická chemie
1.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.1
Teoretické základy analytické chemie
1.11
Organická chemie II (a)
1.13
Repetitorium středoškolské fyziky
1.13
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.14
Fyzikální chemie I (b)
1.14
Laboratorní technika
1.14
Život - molekuly a biochemie
1.15
Organická chemie
1.16
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.16
Fyzika II
1.17
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.17
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.17
Laboratorní technika pro KATA
1.18
Život - molekuly a biochemie
1.19
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.19
Cvičení z fyzikální chemie I
1.19
Organická chemie II (b)
1.2
Anorganická chemie
1.2
Chemická struktura (a) - cvičení
1.2
Analytická chemie I + II (b)
1.2
Anorganická chemie I (b)
1.21
Laboratorní technika
1.21
Cvičení z fyzikální chemie I
1.21
Anorganická chemie I (a)
1.22
Organická chemie II (a)
1.24
Laboratorní technika
1.24
Cvičení z fyzikální chemie I
1.26
Biochemie II (kata)
1.27
Anorganická chemie I (b)
1.27
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.27
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.28
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Biochemické praktikum I
1.29
Organická chemie II (b)
1.29
Anorganická chemie I (a)
1.29
Obecná chemie
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Anorganická chemie I (a)
1.3
Základní chemické výpočty
1.3
Fyzikální chemie I (b)
1.31
Toxikologie
1.32
Anorganická chemie I (b)
1.32
Molekulární techniky
1.33
Fyzikální chemie I (b)
1.33
Organická chemie
1.33
Fyzikální organická chemie I
1.33
Biofyzikální chemie I
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.34
Seminář z analytické chemie II KATA
1.35
Cvičení z jaderné chemie
1.36
Organická chemie II (b)
1.38
Biochemie II (kata)
1.38
Biochemie II
1.4
Bioenergetika
1.4
Anorganická chemie I (b)
1.43
Anorganická chemie I (b)
1.44
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.44
Principy vzorkování
1.44
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.44
Molekulární biologie a genetika I
1.47
Praktikum z analytické chemie
1.48
Seminář z analytické chemie II KATA
1.5
Spektrální metody NMR I
1.52
Analytická chemie II (kata)
1.56
Obecná chemie
1.64
Analytická chemie I + II (b)
1.73
Fyzika II
1.73
Analytická chemie I + II (b)
1.74
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.75
Chemická struktura (b)
1.78
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.78
Jaderná chemie
1.83
Analytická chemie I + II (b)
2.17
Biofyzikální chemie I
2.25
Biologie pro biochemiky
2.25

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1.5
Fyzikální organická chemie I
1.67
Chemie léčiv II
2
Praktikum z analytické chemie
2.1
Základní chemické výpočty
2.1
Praktikum z fyzikální chemie
2.14
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.19
Biofyzikální chemie I
2.22
Praktikum z fyzikální chemie
2.24
Fyzikální chemie I (a)
2.25
Chemická struktura (b)
2.25
Laboratorní technika
2.29
Fyzika II
2.33
Obecná chemie
2.35
Anorganická chemie
2.4
Bioenergetika
2.4
Laboratorní technika
2.43
Fyzikální chemie I (a)
2.45
Laboratorní technika
2.46
Organická chemie II (a)
2.47
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.48
Život - molekuly a biochemie
2.49
Anorganická chemie I (a)
2.5
Cvičení z jaderné chemie
2.5
Toxikologie
2.5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.52
Anorganická chemie I (b)
2.52
Praktikum z analytické chemie
2.52
Laboratorní technika
2.53
Fyzika II
2.55
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.56
Anorganická chemie I (a)
2.56
Spektrální metody NMR I
2.56
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.56
Metody biochemie
2.57
Molekulární biologie a genetika I
2.59
Analytická chemie I + II (b)
2.6
Chemická struktura (a) - cvičení
2.6
Laboratorní technika
2.6
Anorganická chemie I (a)
2.61
Seminář z analytické chemie
2.62
Anorganická chemie I (b)
2.62
Laboratorní technika
2.62
Organická chemie II (a)
2.63
Biochemie II (kata)
2.63
Analytická chemie I + II (b)
2.63
Biochemie II (kata)
2.64
Analytická chemie I + II (b)
2.64
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.64
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.64
Organická chemie II (b)
2.64
Anorganická chemie I (a)
2.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.65
Molekulární techniky
2.67
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
2.67
Teoretické základy analytické chemie
2.67
Laboratorní technika
2.67
Laboratorní technika
2.67
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2.67
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2.67
Laboratorní technika
2.68
Organická chemie
2.68
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.68
Život - molekuly a biochemie
2.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.69
Fyzikální chemie I (b)
2.7
Biochemie II
2.7
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.71
Praktikum z fyzikální chemie
2.71
Cvičení z fyzikální chemie I
2.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.72
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.72
Obecná chemie
2.73
Biochemické praktikum I
2.73
Teoretické základy analytické chemie
2.75
Organická chemie II (b)
2.75
Anorganická chemie I (b)
2.75
Biofyzikální chemie I
2.75
Analytická chemie II (kata)
2.76
Seminář z analytické chemie II KATA
2.76
Organická chemie II (a)
2.77
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
2.77
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.8
Biochemie II (kata)
2.8
Cvičení z fyzikální chemie I
2.81
Fyzikální chemie I (b)
2.81
Organická chemie
2.83
Jaderná chemie
2.83
Analytická chemie I + II (b)
2.83
Laboratorní technika pro KATA
2.84
Fyzikální chemie I (b)
2.86
Laboratorní technika pro KATA
2.86
Obecná chemie
2.88
Organická chemie
2.9
Cvičení z fyzikální chemie I
2.93
Anorganická chemie
2.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.95
Anorganická chemie
2.95
Repetitorium středoškolské fyziky
2.96
Anorganická chemie I (b)
3
Organická chemie II (b)
3
Anorganická chemie I (a)
3
Principy vzorkování
3
Chemické principy průmyslových výrob
3
Organická chemie II (b)
3
Cvičení z fyzikální chemie I
3.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
3.07
Biologie pro biochemiky
3.17
Anorganická chemie I (b)
3.25
Seminář z analytické chemie II KATA
3.38

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1.14
Praktikum z analytické chemie
1.14
Praktikum z analytické chemie
1.19
Chemie léčiv II
1.2
Teoretické základy analytické chemie
1.22
Fyzikální chemie I (a)
1.25
Anorganická chemie I (a)
1.36
Fyzikální chemie I (a)
1.36
Bioenergetika
1.4
Laboratorní technika
1.4
Anorganická chemie I (a)
1.4
Laboratorní technika
1.4
Základní chemické výpočty
1.4
Laboratorní technika pro KATA
1.42
Laboratorní technika
1.43
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Organická chemie
1.44
Biofyzikální chemie I
1.44
Toxikologie
1.45
Organická chemie II (a)
1.47
Spektrální metody NMR I
1.48
Biochemie II (kata)
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.5
Anorganická chemie
1.5
Molekulární techniky
1.5
Organická chemie
1.51
Organická chemie II (a)
1.54
Praktikum z fyzikální chemie
1.57
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.57
Repetitorium středoškolské fyziky
1.58
Laboratorní technika
1.58
Obecná chemie
1.59
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.59
Anorganická chemie I (a)
1.59
Analytická chemie II (kata)
1.6
Život - molekuly a biochemie
1.61
Anorganická chemie I (b)
1.62
Život - molekuly a biochemie
1.63
Organická chemie II (a)
1.63
Seminář z analytické chemie II KATA
1.63
Teoretické základy analytické chemie
1.63
Anorganická chemie I (a)
1.65
Organická chemie II (b)
1.67
Seminář z analytické chemie
1.69
Laboratorní technika
1.69
Organická chemie II (b)
1.7
Biochemie II
1.7
Anorganická chemie I (b)
1.71
Anorganická chemie I (a)
1.72
Biochemie II (kata)
1.73
Obecná chemie
1.73
Cvičení z jaderné chemie
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.73
Laboratorní technika
1.74
Biologie pro biochemiky
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.76
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.78
Metody biochemie
1.79
Anorganická chemie
1.8
Anorganická chemie I (b)
1.8
Laboratorní technika
1.81
Analytická chemie I + II (b)
1.82
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.83
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.83
Laboratorní technika
1.86
Obecná chemie
1.88
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.89
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Analytická chemie I + II (b)
1.9
Chemická struktura (a) - cvičení
1.9
Organická chemie
1.9
Cvičení z fyzikální chemie I
1.91
Anorganická chemie I (b)
1.92
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.93
Organická chemie II (b)
1.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.93
Seminář z analytické chemie II KATA
1.94
Praktikum z fyzikální chemie
1.94
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.97
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.97
Laboratorní technika
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Biochemické praktikum I
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Laboratorní technika pro KATA
2
Molekulární biologie a genetika I
2
Cvičení z fyzikální chemie I
2
Jaderná chemie
2
Fyzikální chemie I (b)
2
Fyzika II
2
Biofyzikální chemie I
2
Fyzikální chemie I (b)
2.02
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.04
Cvičení z fyzikální chemie I
2.05
Chemické principy průmyslových výrob
2.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.07
Cvičení z fyzikální chemie I
2.07
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.09
Fyzika II
2.09
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.1
Fyzikální chemie I (b)
2.13
Anorganická chemie
2.13
Praktikum z fyzikální chemie
2.14
Biochemie II (kata)
2.2
Principy vzorkování
2.22
Organická chemie II (b)
2.25
Anorganická chemie I (b)
2.31
Fyzikální organická chemie I
2.33
Chemická struktura (b)
2.44

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Praktikum z analytické chemie
1.19
Laboratorní technika
1.2
Laboratorní technika
1.25
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.27
Laboratorní technika
1.29
Anorganická chemie
1.3
Laboratorní technika
1.32
Organická chemie II (b)
1.33
Biofyzikální chemie I
1.33
Laboratorní technika
1.36
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.38
Základní chemické výpočty
1.4
Laboratorní technika
1.4
Spektrální metody NMR I
1.4
Fyzikální chemie I (a)
1.42
Praktikum z analytické chemie
1.43
Fyzikální chemie I (a)
1.45
Obecná chemie
1.45
Laboratorní technika
1.46
Organická chemie
1.48
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.49
Molekulární techniky
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.5
Laboratorní technika
1.52
Laboratorní technika
1.54
Teoretické základy analytické chemie
1.56
Cvičení z fyzikální chemie I
1.57
Analytická chemie II (kata)
1.6
Laboratorní technika
1.62
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.63
Fyzikální chemie I (b)
1.63
Laboratorní technika pro KATA
1.63
Analytická chemie I + II (b)
1.64
Cvičení z fyzikální chemie I
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.64
Organická chemie II (b)
1.65
Anorganická chemie
1.65
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.68
Toxikologie
1.68
Organická chemie
1.69
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.7
Repetitorium středoškolské fyziky
1.71
Laboratorní technika pro KATA
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Cvičení z fyzikální chemie I
1.71
Fyzikální chemie I (b)
1.72
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.72
Život - molekuly a biochemie
1.73
Biochemické praktikum I
1.73
Anorganická chemie
1.73
Anorganická chemie I (b)
1.75
Teoretické základy analytické chemie
1.75
Organická chemie II (a)
1.75
Fyzikální chemie I (b)
1.76
Praktikum z fyzikální chemie
1.76
Obecná chemie
1.76
Anorganická chemie I (a)
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.79
Analytická chemie I + II (b)
1.8
Anorganická chemie I (b)
1.81
Cvičení z fyzikální chemie I
1.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Organická chemie II (b)
1.82
Seminář z analytické chemie II KATA
1.82
Jaderná chemie
1.83
Organická chemie II (a)
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.85
Anorganická chemie I (a)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.86
Metody biochemie
1.86
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.86
Biochemie II (kata)
1.88
Obecná chemie
1.88
Organická chemie II (a)
1.88
Principy vzorkování
1.89
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.89
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Anorganická chemie I (a)
1.9
Cvičení z jaderné chemie
1.91
Fyzika II
1.91
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.92
Anorganická chemie I (b)
1.93
Analytická chemie I + II (b)
1.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.97
Seminář z analytické chemie II KATA
2
Bioenergetika
2
Biochemie II (kata)
2
Chemie léčiv II
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.02
Molekulární biologie a genetika I
2.06
Život - molekuly a biochemie
2.09
Chemická struktura (a) - cvičení
2.1
Biochemie II
2.1
Biochemie II (kata)
2.13
Praktikum z fyzikální chemie
2.14
Fyzika II
2.17
Biologie pro biochemiky
2.17
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.18
Anorganická chemie I (b)
2.19
Organická chemie
2.19
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.21
Seminář z analytické chemie
2.23
Biofyzikální chemie I
2.25
Organická chemie II (b)
2.25
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.28
Chemické principy průmyslových výrob
2.32
Chemická struktura (b)
2.44
Fyzikální organická chemie I
2.67