Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2014/2015 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Aplikovaná biochemie
1
Klinická a analytická biochemie
1.13
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.14
Laboratorní technika
1.17
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.2
Laboratorní technika
1.33
Anorganická chemie II (b)
1.36
Anorganická chemie II (a)
1.36
Organická chemie I (b)
1.38
Makromolekulární chemie
1.47
Organická chemie I (b)
1.5
Fyzikální chemie II (b)
1.5
Fyzika I
1.5
Seminář z analytické chemie I KATA
1.5
Fyzikální chemie
1.53
Anorganická chemie II (a)
1.55
Cvičení z fyzikální chemie II
1.59
Chemie léčiv
1.6
Fyzikální chemie II (b)
1.65
Separační metody (kata)
1.67
Fyzikální chemie II (b)
1.67
Makromolekulární chemie
1.73
Management biochemie
1.76
Obecná a fyzikální chemie
1.78
Obecná a fyzikální chemie
1.79
Organická chemie pro nechemické obory
1.81
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.83
Biochemie I
1.83
Anorganická chemie II (b)
1.83
Cvičení z biochemie
1.83
Organická chemie I (b)
1.86
Hormony
1.88
Organická chemie I (a)
1.88
Organická chemie I (b)
1.88
Elektrochemické metody
2
Fyzika III (b)
2
Obecná a fyzikální chemie
2
Organická chemie I (a)
2.05
Analytická chemie I (a)
2.07
Analytická chemie I (kata)
2.08
Fyzika I
2.09
Organická chemie I (a)
2.12
Spektrometrické metody
2.13
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.14
Organická chemie
2.17
Organická chemie I (b)
2.17
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.22
Biochemie I (kata)
2.24
Cvičení z fyzikální chemie II
2.25
Xenobiochemie
2.26
Biochemie I (kata)
2.28
Fyzika
2.33
Anorganická chemie II (b)
2.38
Anorganická chemie II (b)
2.39
Anorganická chemie II (a)
2.44
Organická chemie
2.5
Organická analýza
2.5
Seminář z analytické chemie I KATA
2.52
Chemometrie
2.56
Organická chemie I (b)
2.57
Fyzikální chemie II (a)
2.57
Fyzika I
3.25

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1
Laboratorní technika
1.17
Laboratorní technika
1.22
Klinická a analytická biochemie
1.23
Organická chemie I (a)
1.25
Organická chemie I (b)
1.25
Organická chemie I (a)
1.28
Organická chemie I (a)
1.29
Aplikovaná biochemie
1.3
Anorganická chemie II (b)
1.33
Anorganická chemie II (a)
1.36
Separační metody (kata)
1.44
Management biochemie
1.47
Hormony
1.5
Organická chemie
1.5
Cvičení z fyzikální chemie II
1.5
Spektrometrické metody
1.5
Anorganická chemie II (a)
1.55
Organická chemie pro nechemické obory
1.59
Organická chemie I (b)
1.62
Anorganická chemie II (b)
1.62
Elektrochemické metody
1.67
Seminář z analytické chemie I KATA
1.67
Organická chemie I (b)
1.67
Analytická chemie I (kata)
1.69
Anorganická chemie II (b)
1.73
Organická chemie I (b)
1.73
Chemie léčiv
1.73
Biochemie I
1.74
Seminář z analytické chemie I KATA
1.75
Organická chemie I (b)
1.78
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.8
Fyzika I
1.8
Analytická chemie I (a)
1.83
Organická analýza
1.83
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.86
Organická chemie I (b)
1.86
Biochemie I (kata)
1.88
Cvičení z fyzikální chemie II
1.88
Biochemie I (kata)
1.89
Obecná a fyzikální chemie
1.89
Obecná a fyzikální chemie
1.9
Makromolekulární chemie
1.91
Makromolekulární chemie
1.93
Biochemie a biologie mikroorganismů
2
Organická chemie
2
Fyzikální chemie
2
Chemometrie
2
Fyzika
2
Fyzikální chemie II (a)
2
Fyzikální chemie II (b)
2
Xenobiochemie
2.11
Anorganická chemie II (b)
2.11
Obecná a fyzikální chemie
2.11
Fyzika I
2.18
Anorganická chemie II (a)
2.22
Fyzikální chemie II (b)
2.28
Fyzikální chemie II (b)
2.29
Fyzika III (b)
2.4
Cvičení z biochemie
2.5
Fyzika I
3.25

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyzika I
1
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1
Anorganická chemie II (b)
1
Organická analýza
1
Organická chemie I (b)
1
Fyzika
1
Laboratorní technika
1.08
Anorganická chemie II (a)
1.1
Laboratorní technika
1.11
Makromolekulární chemie
1.18
Fyzika I
1.18
Organická chemie pro nechemické obory
1.19
Anorganická chemie II (a)
1.22
Makromolekulární chemie
1.24
Fyzika I
1.25
Cvičení z fyzikální chemie II
1.25
Fyzikální chemie
1.25
Seminář z analytické chemie I KATA
1.25
Organická chemie
1.25
Organická chemie I (a)
1.28
Organická chemie I (b)
1.29
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.29
Aplikovaná biochemie
1.3
Cvičení z biochemie
1.33
Anorganická chemie II (b)
1.33
Chemie léčiv
1.33
Biochemie I
1.33
Fyzika III (b)
1.33
Fyzikální chemie II (a)
1.36
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.37
Hormony
1.38
Analytická chemie I (kata)
1.38
Organická chemie I (a)
1.43
Klinická a analytická biochemie
1.47
Cvičení z fyzikální chemie II
1.47
Obecná a fyzikální chemie
1.47
Spektrometrické metody
1.5
Anorganická chemie II (b)
1.52
Organická chemie I (a)
1.52
Management biochemie
1.53
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.56
Analytická chemie I (a)
1.57
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.57
Organická chemie
1.6
Fyzikální chemie II (b)
1.6
Biochemie I (kata)
1.61
Xenobiochemie
1.63
Anorganická chemie II (b)
1.64
Anorganická chemie II (a)
1.64
Organická chemie I (b)
1.67
Obecná a fyzikální chemie
1.67
Organická chemie I (b)
1.69
Obecná a fyzikální chemie
1.7
Biochemie I (kata)
1.71
Fyzikální chemie II (b)
1.71
Separační metody (kata)
1.72
Seminář z analytické chemie I KATA
1.76
Chemometrie
1.78
Organická chemie I (b)
1.79
Fyzikální chemie II (b)
1.89
Organická chemie I (b)
2.3
Elektrochemické metody
2.67

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cvičení z fyzikální chemie II
1
Laboratorní technika
1
Fyzika
1
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1
Anorganická chemie II (a)
1.1
Organická chemie pro nechemické obory
1.19
Cvičení z fyzikální chemie II
1.19
Anorganická chemie II (b)
1.22
Fyzikální chemie II (b)
1.22
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.22
Seminář z analytické chemie I KATA
1.25
Fyzikální chemie II (b)
1.26
Makromolekulární chemie
1.3
Laboratorní technika
1.33
Klinická a analytická biochemie
1.33
Fyzikální chemie
1.38
Fyzika I
1.38
Separační metody (kata)
1.39
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.4
Analytická chemie I (a)
1.42
Fyzikální chemie II (b)
1.43
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.43
Anorganická chemie II (a)
1.43
Cvičení z biochemie
1.44
Chemometrie
1.44
Makromolekulární chemie
1.47
Hormony
1.5
Aplikovaná biochemie
1.5
Organická chemie I (b)
1.5
Management biochemie
1.53
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.57
Spektrometrické metody
1.57
Biochemie I
1.61
Chemie léčiv
1.62
Anorganická chemie II (b)
1.67
Organická analýza
1.67
Anorganická chemie II (b)
1.73
Anorganická chemie II (b)
1.74
Fyzikální chemie II (a)
1.77
Anorganická chemie II (a)
1.78
Fyzika I
1.82
Biochemie I (kata)
1.82
Analytická chemie I (kata)
1.83
Organická chemie I (b)
1.83
Seminář z analytické chemie I KATA
1.84
Obecná a fyzikální chemie
1.9
Obecná a fyzikální chemie
1.95
Elektrochemické metody
2
Organická chemie
2
Organická chemie
2
Organická chemie I (b)
2
Biochemie I (kata)
2.06
Obecná a fyzikální chemie
2.13
Fyzika III (b)
2.2
Xenobiochemie
2.2
Organická chemie I (b)
2.33
Organická chemie I (a)
2.36
Organická chemie I (b)
2.4
Organická chemie I (a)
2.4
Fyzika I
2.5
Organická chemie I (a)
2.5
Organická chemie I (b)
2.63

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1
Laboratorní technika
1.22
Fyzikální chemie
1.25
Laboratorní technika
1.25
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.29
Anorganická chemie II (b)
1.3
Cvičení z fyzikální chemie II
1.31
Klinická a analytická biochemie
1.38
Fyzikální chemie II (b)
1.39
Anorganická chemie II (a)
1.4
Organická analýza
1.4
Organická chemie I (b)
1.4
Organická chemie I (a)
1.47
Anorganická chemie II (b)
1.5
Makromolekulární chemie
1.5
Hormony
1.5
Anorganická chemie II (a)
1.5
Organická chemie I (b)
1.5
Organická chemie I (a)
1.52
Fyzikální chemie II (b)
1.53
Analytická chemie I (a)
1.55
Aplikovaná biochemie
1.56
Organická chemie pro nechemické obory
1.58
Organická chemie I (b)
1.6
Organická chemie I (a)
1.6
Makromolekulární chemie
1.6
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.64
Separační metody (kata)
1.65
Organická chemie I (b)
1.65
Spektrometrické metody
1.67
Chemie léčiv
1.69
Cvičení z fyzikální chemie II
1.75
Seminář z analytické chemie I KATA
1.75
Biochemie I
1.77
Fyzikální chemie II (b)
1.79
Cvičení z biochemie
1.8
Anorganická chemie II (b)
1.8
Organická chemie I (b)
1.83
Anorganická chemie II (a)
1.88
Management biochemie
1.94
Elektrochemické metody
2
Biochemie a biologie mikroorganismů
2
Organická chemie
2
Anorganická chemie II (b)
2.05
Biochemie I (kata)
2.06
Biochemie I (kata)
2.06
Analytická chemie I (kata)
2.09
Obecná a fyzikální chemie
2.11
Fyzika I
2.11
Fyzika III (b)
2.13
Chemometrie
2.13
Xenobiochemie
2.13
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.14
Fyzikální chemie II (a)
2.17
Obecná a fyzikální chemie
2.2
Obecná a fyzikální chemie
2.25
Fyzika I
2.27
Fyzika
2.33
Organická chemie I (b)
2.4
Seminář z analytické chemie I KATA
2.4
Organická chemie
2.5
Fyzika I
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Elektrochemické metody
1
Obecná a fyzikální chemie
1.25
Fyzikální chemie II (b)
1.38
Seminář z analytické chemie I KATA
1.4
Fyzikální chemie II (b)
1.44
Fyzika I
1.44
Cvičení z fyzikální chemie II
1.5
Biochemie I
1.5
Obecná a fyzikální chemie
1.5
Organická chemie I (b)
1.57
Cvičení z fyzikální chemie II
1.59
Fyzika III (b)
1.6
Organická chemie I (b)
1.6
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.61
Anorganická chemie II (b)
1.62
Klinická a analytická biochemie
1.62
Organická chemie I (b)
1.63
Obecná a fyzikální chemie
1.63
Fyzika I
1.64
Fyzikální chemie II (b)
1.65
Organická chemie pro nechemické obory
1.66
Biochemie I (kata)
1.67
Fyzika
1.67
Biochemie I (kata)
1.69
Organická chemie I (b)
1.7
Organická chemie I (a)
1.71
Analytická chemie I (kata)
1.75
Cvičení z biochemie
1.78
Fyzikální chemie II (a)
1.79
Organická chemie
1.8
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.83
Organická chemie I (a)
1.84
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.86
Xenobiochemie
1.87
Separační metody (kata)
1.88
Anorganická chemie II (b)
1.89
Anorganická chemie II (a)
1.89
Organická chemie I (a)
1.9
Anorganická chemie II (a)
1.91
Makromolekulární chemie
1.91
Anorganická chemie II (b)
1.96
Chemometrie
2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2
Anorganická chemie II (b)
2
Anorganická chemie II (a)
2
Spektrometrické metody
2
Seminář z analytické chemie I KATA
2
Organická analýza
2
Makromolekulární chemie
2
Laboratorní technika
2
Hormony
2
Fyzika I
2
Chemie léčiv
2
Aplikovaná biochemie
2
Organická chemie
2
Organická chemie I (b)
2
Organická chemie I (b)
2
Laboratorní technika
2
Management biochemie
2.06
Analytická chemie I (a)
2.08
Fyzikální chemie
2.08
Hmotnostní detekce v separačních metodách
2.33

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyzika I
75 : 25
Elektrochemické metody
67 : 33
Anorganická chemie II (a)
67 : 33
Organická chemie
67 : 33
Makromolekulární chemie
65 : 35
Fyzikální chemie II (b)
64 : 36
Organická chemie I (a)
63 : 38
Hmotnostní detekce v separačních metodách
60 : 40
Fyzika III (b)
60 : 40
Analytická chemie I (a)
57 : 43
Organická chemie I (b)
57 : 43
Makromolekulární chemie
55 : 45
Management biochemie
53 : 47
Anorganická chemie II (b)
52 : 48
Biochemie I
50 : 50
Seminář z analytické chemie I KATA
50 : 50
Fyzikální chemie II (a)
50 : 50
Organická chemie I (a)
48 : 52
Cvičení z fyzikální chemie II
47 : 53
Cvičení z biochemie
45 : 55
Fyzikální chemie II (b)
45 : 55
Anorganická chemie II (b)
43 : 57
Fyzika I
40 : 60
Fyzikální chemie II (b)
39 : 61
Spektrometrické metody
38 : 63
Anorganická chemie II (b)
36 : 64
Anorganická chemie II (a)
36 : 64
Anorganická chemie II (a)
36 : 64
Fyzika I
36 : 64
Laboratorní technika
33 : 67
Organická chemie I (a)
33 : 67
Obecná a fyzikální chemie
33 : 67
Biochemie a biologie mikroorganismů
33 : 67
Biochemie I (kata)
33 : 67
Laboratorní technika
33 : 67
Anorganická chemie II (b)
33 : 67
Cvičení z biochemie pro biochemiky
29 : 71
Separační metody (kata)
28 : 72
Xenobiochemie
26 : 74
Organická chemie I (b)
25 : 75
Cvičení z fyzikální chemie II
25 : 75
Organická chemie
25 : 75
Organická chemie I (b)
25 : 75
Organická chemie I (b)
24 : 76
Biochemie I (kata)
24 : 76
Analytická chemie I (kata)
23 : 77
Chemometrie
22 : 78
Klinická a analytická biochemie
20 : 80
Chemie léčiv
20 : 80
Aplikovaná biochemie
20 : 80
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
20 : 80
Fyzikální chemie
19 : 81
Organická analýza
17 : 83
Obecná a fyzikální chemie
16 : 84
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
14 : 86
Organická chemie I (b)
14 : 86
Seminář z analytické chemie I KATA
14 : 86
Organická chemie pro nechemické obory
13 : 88
Hormony
13 : 88
Fyzika
0 : 100
Organická chemie I (b)
0 : 100
Obecná a fyzikální chemie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Fyzika I
1
Fyzika I
1
Makromolekulární chemie
1
Cvičení z biochemie
1
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Biochemie I (kata)
1
Aplikovaná biochemie
1
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1
Analytická chemie I (kata)
1
Seminář z analytické chemie I KATA
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie II (a)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie
1
Organická chemie I (b)
1
Fyzika
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Cvičení z fyzikální chemie II
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Fyzikální chemie
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Fyzika I
1
Makromolekulární chemie
1
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1
Biochemie I
1
Biochemie I (kata)
1
Management biochemie
1
Analytická chemie I (a)
1
Spektrometrické metody
1
Seminář z analytické chemie I KATA
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie pro nechemické obory
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie I (b)
1
Organická chemie
1
Anorganická chemie II (b)
1
Fyzika III (b)
1
Fyzikální chemie II (a)
1
Cvičení z fyzikální chemie II
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.02
Separační metody (kata)
1.11
Klinická a analytická biochemie
1.13
Anorganická chemie II (b)
1.18
Organická analýza
1.33
Chemie léčiv
1.47
Chemometrie
1.78
Elektrochemické metody
2
Hormony
2
Xenobiochemie
2.05
Hmotnostní detekce v separačních metodách
2.4

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Fyzika I
100 : 0
Fyzika I
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Biochemie a biologie mikroorganismů
100 : 0
Biochemie I (kata)
100 : 0
Aplikovaná biochemie
100 : 0
Xenobiochemie
100 : 0
Hormony
100 : 0
Analytická chemie I (a)
100 : 0
Elektrochemické metody
100 : 0
Hmotnostní detekce v separačních metodách
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Chemie léčiv
100 : 0
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Organická analýza
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Fyzika
100 : 0
Fyzikální chemie
100 : 0
Obecná a fyzikální chemie
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Biochemie I (kata)
100 : 0
Management biochemie
100 : 0
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
100 : 0
Separační metody (kata)
100 : 0
Chemometrie
100 : 0
Analytická chemie I (kata)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Organická chemie pro nechemické obory
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Fyzika III (b)
100 : 0
Fyzikální chemie II (a)
100 : 0
Obecná a fyzikální chemie
100 : 0
Organická chemie I (b)
96 : 4
Obecná a fyzikální chemie
95 : 5
Klinická a analytická biochemie
93 : 7
Fyzikální chemie II (b)
93 : 7
Organická chemie I (a)
92 : 8
Cvičení z biochemie
92 : 8
Biochemie I
92 : 8
Fyzika I
91 : 9
Fyzikální chemie II (b)
90 : 10
Anorganická chemie II (a)
89 : 11
Cvičení z fyzikální chemie II
88 : 12
Spektrometrické metody
88 : 13
Laboratorní technika
88 : 13
Cvičení z biochemie pro biochemiky
86 : 14
Fyzikální chemie II (b)
83 : 17
Cvičení z fyzikální chemie II
75 : 25
Anorganická chemie II (b)
64 : 36
Seminář z analytické chemie I KATA
62 : 38
Seminář z analytické chemie I KATA
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Laboratorní technika
1
Cvičení z fyzikální chemie II
1
Makromolekulární chemie
1
Elektrochemické metody
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální chemie II (a)
1.07
Organická chemie I (b)
1.08
Organická chemie I (b)
1.09
Obecná a fyzikální chemie
1.1
Obecná a fyzikální chemie
1.11
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.11
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.14
Fyzikální chemie II (b)
1.15
Cvičení z biochemie
1.17
Makromolekulární chemie
1.18
Cvičení z fyzikální chemie II
1.18
Anorganická chemie II (b)
1.18
Fyzikální chemie
1.19
Fyzika I
1.2
Klinická a analytická biochemie
1.2
Organická chemie I (b)
1.21
Anorganická chemie II (b)
1.21
Management biochemie
1.24
Organická chemie I (a)
1.24
Seminář z analytické chemie I KATA
1.25
Organická chemie
1.25
Obecná a fyzikální chemie
1.26
Fyzikální chemie II (b)
1.28
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.28
Organická chemie I (b)
1.29
Fyzikální chemie II (b)
1.29
Anorganická chemie II (b)
1.29
Biochemie I (kata)
1.29
Aplikovaná biochemie
1.3
Organická chemie
1.33
Analytická chemie I (a)
1.36
Organická chemie I (a)
1.36
Xenobiochemie
1.37
Biochemie I
1.38
Spektrometrické metody
1.38
Fyzika III (b)
1.4
Organická chemie I (b)
1.43
Biochemie I (kata)
1.44
Chemie léčiv
1.47
Separační metody (kata)
1.5
Hormony
1.5
Anorganická chemie II (b)
1.5
Organická chemie I (a)
1.5
Organická chemie pro nechemické obory
1.53
Anorganická chemie II (a)
1.55
Anorganická chemie II (a)
1.55
Fyzika I
1.55
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.6
Fyzika
1.67
Analytická chemie I (kata)
1.69
Organická chemie I (b)
1.75
Anorganická chemie II (a)
1.78
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.86
Seminář z analytické chemie I KATA
1.86
Chemometrie
1.89
Organická analýza
2
Fyzika I
2.25

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Elektrochemické metody
2
Analytická chemie I (a)
2.07
Obecná a fyzikální chemie
2.1
Fyzika I
2.2
Organická analýza
2.33
Fyzika
2.33
Hormony
2.38
Management biochemie
2.41
Organická chemie I (b)
2.43
Anorganická chemie II (a)
2.45
Makromolekulární chemie
2.45
Organická chemie
2.5
Cvičení z biochemie pro biochemiky
2.5
Xenobiochemie
2.53
Anorganická chemie II (a)
2.56
Makromolekulární chemie
2.59
Hmotnostní detekce v separačních metodách
2.6
Organická chemie I (a)
2.6
Separační metody (kata)
2.61
Organická chemie I (a)
2.63
Organická chemie I (b)
2.64
Laboratorní technika
2.67
Organická chemie I (a)
2.67
Klinická a analytická biochemie
2.67
Chemie léčiv
2.67
Biochemie I (kata)
2.71
Organická chemie I (b)
2.71
Fyzikální chemie II (b)
2.71
Fyzikální chemie II (a)
2.71
Biochemie I (kata)
2.72
Obecná a fyzikální chemie
2.74
Organická chemie I (b)
2.75
Spektrometrické metody
2.75
Cvičení z biochemie
2.75
Cvičení z fyzikální chemie II
2.75
Seminář z analytické chemie I KATA
2.75
Fyzikální chemie
2.75
Biochemie I
2.75
Anorganická chemie II (b)
2.76
Laboratorní technika
2.78
Chemometrie
2.78
Obecná a fyzikální chemie
2.78
Cvičení z fyzikální chemie II
2.81
Fyzika I
2.82
Anorganická chemie II (a)
2.82
Organická chemie I (b)
2.83
Fyzikální chemie II (b)
2.84
Analytická chemie I (kata)
2.85
Anorganická chemie II (b)
2.86
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.89
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
2.89
Fyzika III (b)
2.9
Seminář z analytické chemie I KATA
2.9
Anorganická chemie II (b)
2.91
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
3
Anorganická chemie II (b)
3
Organická chemie
3
Organická chemie pro nechemické obory
3
Fyzika I
3
Fyzikální chemie II (b)
3.06
Aplikovaná biochemie
3.1
Organická chemie I (b)
3.15

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1
Hormony
1.13
Aplikovaná biochemie
1.2
Management biochemie
1.24
Klinická a analytická biochemie
1.37
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.43
Organická chemie I (b)
1.5
Organická chemie I (a)
1.5
Fyzika I
1.5
Chemie léčiv
1.53
Organická chemie I (a)
1.62
Anorganická chemie II (a)
1.64
Anorganická chemie II (a)
1.64
Organická chemie I (a)
1.64
Laboratorní technika
1.67
Elektrochemické metody
1.67
Laboratorní technika
1.67
Organická chemie
1.67
Biochemie I (kata)
1.71
Makromolekulární chemie
1.71
Analytická chemie I (a)
1.71
Organická chemie I (b)
1.71
Fyzikální chemie II (a)
1.71
Fyzika I
1.73
Spektrometrické metody
1.75
Cvičení z fyzikální chemie II
1.75
Fyzikální chemie
1.75
Organická chemie I (b)
1.77
Biochemie I (kata)
1.78
Makromolekulární chemie
1.82
Organická chemie I (b)
1.82
Organická analýza
1.83
Biochemie I
1.83
Separační metody (kata)
1.83
Organická chemie pro nechemické obory
1.84
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.86
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.87
Organická chemie I (b)
1.88
Xenobiochemie
1.89
Obecná a fyzikální chemie
1.9
Anorganická chemie II (b)
1.9
Anorganická chemie II (b)
1.91
Analytická chemie I (kata)
1.92
Anorganická chemie II (b)
2
Fyzika
2
Seminář z analytické chemie I KATA
2
Fyzikální chemie II (b)
2
Fyzikální chemie II (b)
2
Organická chemie
2
Obecná a fyzikální chemie
2
Seminář z analytické chemie I KATA
2.05
Fyzikální chemie II (b)
2.1
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.11
Anorganická chemie II (a)
2.11
Cvičení z fyzikální chemie II
2.12
Organická chemie I (b)
2.14
Anorganická chemie II (b)
2.14
Obecná a fyzikální chemie
2.22
Cvičení z biochemie
2.25
Fyzika III (b)
2.3
Chemometrie
2.33
Fyzika I
3

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Laboratorní technika
1.17
Hmotnostní detekce v separačních metodách
1.2
Elektrochemické metody
1.33
Klinická a analytická biochemie
1.37
Aplikovaná biochemie
1.4
Laboratorní technika
1.44
Anorganická chemie II (b)
1.45
Anorganická chemie II (b)
1.5
Organická chemie I (b)
1.5
Cvičení z fyzikální chemie II
1.5
Makromolekulární chemie
1.53
Makromolekulární chemie
1.55
Organická chemie I (b)
1.57
Management biochemie
1.59
Fyzika I
1.6
Organická chemie I (a)
1.62
Hormony
1.63
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.63
Anorganická chemie II (a)
1.64
Cvičení z biochemie
1.67
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.67
Organická chemie
1.67
Organická chemie I (a)
1.68
Organická chemie I (b)
1.69
Fyzikální chemie II (b)
1.7
Cvičení z fyzikální chemie II
1.71
Chemie léčiv
1.73
Obecná a fyzikální chemie
1.74
Organická chemie I (a)
1.75
Seminář z analytické chemie I KATA
1.75
Fyzikální chemie
1.75
Organická chemie pro nechemické obory
1.78
Fyzikální chemie II (b)
1.79
Organická chemie I (b)
1.82
Biochemie I
1.83
Separační metody (kata)
1.83
Organická chemie I (b)
1.83
Anorganická chemie II (b)
1.86
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.89
Chemometrie
1.89
Fyzikální chemie II (b)
1.89
Anorganická chemie II (b)
1.89
Fyzika III (b)
1.9
Seminář z analytické chemie I KATA
1.9
Anorganická chemie II (a)
1.91
Fyzikální chemie II (a)
1.93
Biochemie I (kata)
1.94
Spektrometrické metody
2
Fyzika
2
Obecná a fyzikální chemie
2
Fyzika I
2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2
Organická chemie
2
Obecná a fyzikální chemie
2
Xenobiochemie
2.05
Biochemie I (kata)
2.06
Analytická chemie I (a)
2.07
Analytická chemie I (kata)
2.08
Anorganická chemie II (a)
2.11
Organická analýza
2.17
Organická chemie I (b)
2.43
Fyzika I
2.75