Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2013/2014 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1
Dějiny alchymie a chemie
1.08
Chemická struktura (a)
1.2
Analytická chemie II (a)
1.25
Teoretické základy analytické chemie
1.29
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.29
Analytická chemie II (kata)
1.47
Toxikologie
1.51
Organická chemie
1.56
Fyzikální chemie I (b)
1.61
Úvod do pokročilé biochemie
1.62
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.63
Biofyzikální chemie I
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.65
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.7
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.73
Spektrální metody NMR I
1.74
Chemie léčiv II
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.79
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.8
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.88
Biologie pro biochemiky
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.93
Jaderná chemie
2
Anorganická chemie
2
Metody biochemie
2
Anorganická chemie pro KATA
2.05
Biochemie II
2.06
Chemické principy průmyslových výrob
2.13
Klinická a farmaceutická analýza
2.13
Molekulární techniky
2.13
Fyzika II
2.14
Organická chemie II (b)
2.17
Principy vzorkování
2.17
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
2.24
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
2.27
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.29
Analytická chemie I + II (b)
2.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
2.33
Organická chemie II (a)
2.33
Anorganická chemie I (b) – přednáška
2.43
Pokročilé praktikum z biochemie
2.44
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
2.5
Ekotoxikologie
2.63
Molekulární biologie a genetika I
2.74
Biochemie II (kata)
2.83
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
2.91

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Organická chemie II (a)
1
Analytická chemie II (kata)
1.11
Chemická struktura (a)
1.2
Teoretické základy analytické chemie
1.21
Biochemie II
1.24
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.39
Analytická chemie II (a)
1.44
Anorganická chemie I (a)
1.5
Organická chemie
1.5
Pokročilé praktikum z biochemie
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1.5
Metody biochemie
1.52
Klinická a farmaceutická analýza
1.57
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.57
Anorganická chemie pro KATA
1.58
Chemie léčiv II
1.58
Toxikologie
1.59
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.62
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.67
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.69
Anorganická chemie
1.7
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.71
Biofyzikální chemie I
1.72
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.8
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.8
Biologie pro biochemiky
1.81
Fyzikální chemie I (b)
1.82
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.82
Úvod do pokročilé biochemie
1.83
Spektrální metody NMR I
1.85
Organická chemie II (b)
1.92
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.95
Molekulární biologie a genetika I
1.96
Jaderná chemie
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
2
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
2.05
Chemické principy průmyslových výrob
2.07
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
2.11
Anorganická chemie I (b) – přednáška
2.12
Ekotoxikologie
2.13
Molekulární techniky
2.19
Biochemie II (kata)
2.25
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
2.25
Principy vzorkování
2.25
Fyzika II
2.29
Dějiny alchymie a chemie
2.3
Analytická chemie I + II (b)
2.44

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.06
Organická chemie
1.19
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.21
Pokročilé praktikum z biochemie
1.22
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1.22
Anorganická chemie
1.25
Biofyzikální chemie I
1.28
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.3
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1.3
Úvod do pokročilé biochemie
1.31
Analytická chemie II (a)
1.31
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.32
Toxikologie
1.32
Anorganická chemie I (b) – přednáška
1.33
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.33
Organická chemie II (a)
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.34
Biochemie II
1.35
Anorganická chemie I (a)
1.37
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.38
Fyzikální chemie I (b)
1.39
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.4
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.42
Biologie pro biochemiky
1.46
Chemické principy průmyslových výrob
1.5
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.5
Anorganická chemie pro KATA
1.5
Spektrální metody NMR I
1.5
Molekulární biologie a genetika I
1.52
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.53
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.53
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.57
Principy vzorkování
1.58
Jaderná chemie
1.58
Dějiny alchymie a chemie
1.58
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1.63
Molekulární techniky
1.63
Ekotoxikologie
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.64
Biochemie II (kata)
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
1.67
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Analytická chemie II (kata)
1.74
Klinická a farmaceutická analýza
1.75
Chemie léčiv II
1.75
Metody biochemie
1.76
Chemická struktura (a)
1.78
Teoretické základy analytické chemie
1.93
Fyzika II
2
Organická chemie II (b)
2

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1
Organická chemie II (a)
1
Fyzikální chemie I (b)
1.13
Anorganická chemie pro KATA
1.21
Teoretické základy analytické chemie
1.21
Principy vzorkování
1.25
Analytická chemie II (a)
1.25
Fyzika II
1.29
Anorganická chemie I (a)
1.31
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.36
Analytická chemie II (kata)
1.37
Toxikologie
1.42
Molekulární techniky
1.44
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.47
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.5
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.54
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1.55
Jaderná chemie
1.55
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1.56
Molekulární biologie a genetika I
1.59
Biofyzikální chemie I
1.59
Chemická struktura (a)
1.6
Anorganická chemie I (b) – přednáška
1.61
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.62
Ekotoxikologie
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.66
Klinická a farmaceutická analýza
1.69
Spektrální metody NMR I
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.77
Chemické principy průmyslových výrob
1.78
Analytická chemie I + II (b)
1.78
Organická chemie II (b)
1.8
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.83
Úvod do pokročilé biochemie
1.83
Biologie pro biochemiky
1.85
Organická chemie
1.87
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.97
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2
Chemie léčiv II
2
Anorganická chemie
2.06
Dějiny alchymie a chemie
2.13
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.15
Metody biochemie
2.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
2.33
Pokročilé praktikum z biochemie
2.38
Biochemie II
2.4
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.45
Biochemie II (kata)
2.5

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
1
Organická chemie II (a)
1
Teoretické základy analytické chemie
1.27
Fyzikální chemie I (b)
1.3
Organická chemie II (b)
1.33
Toxikologie
1.37
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.38
Analytická chemie I + II (b)
1.43
Analytická chemie II (a)
1.44
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.53
Biofyzikální chemie I
1.53
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1.56
Fyzika II
1.57
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.6
Principy vzorkování
1.6
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.62
Analytická chemie II (kata)
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.64
Chemické principy průmyslových výrob
1.67
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.67
Klinická a farmaceutická analýza
1.67
Chemická struktura (a)
1.67
Anorganická chemie pro KATA
1.68
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.71
Anorganická chemie I (b) – přednáška
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.77
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.79
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1.8
Organická chemie
1.8
Dějiny alchymie a chemie
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.86
Anorganická chemie
1.87
Biologie pro biochemiky
1.88
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1.88
Jaderná chemie
2
Ekotoxikologie
2
Anorganická chemie I (a)
2
Spektrální metody NMR I
2.1
Molekulární biologie a genetika I
2.18
Metody biochemie
2.2
Molekulární techniky
2.2
Pokročilé praktikum z biochemie
2.27
Biochemie II
2.29
Úvod do pokročilé biochemie
2.3
Chemie léčiv II
2.36
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.46
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.86
Biochemie II (kata)
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Fyzikální chemie I (b)
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1.5
Molekulární biologie a genetika I
1.53
Úvod do pokročilé biochemie
1.58
Molekulární techniky
1.62
Organická chemie II (a)
1.67
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.69
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.69
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.74
Anorganická chemie I (b) – přednáška
1.75
Metody biochemie
1.75
Biochemie II
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.79
Biochemie II (kata)
1.8
Spektrální metody NMR I
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.81
Anorganická chemie I (a)
1.81
Organická chemie
1.87
Toxikologie
1.87
Biologie pro biochemiky
1.88
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.88
Analytická chemie II (kata)
1.89
Jaderná chemie
1.89
Teoretické základy analytické chemie
1.9
Chemie léčiv II
1.9
Anorganická chemie
1.9
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.9
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.9
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1.91
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.92
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.92
Biofyzikální chemie I
1.94
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.95
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
2
Pokročilé praktikum z biochemie
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
2
Anorganická chemie pro KATA
2
Klinická a farmaceutická analýza
2
Fyzika II
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
2
Principy vzorkování
2
Chemická struktura (a)
2
Ekotoxikologie
2
Analytická chemie II (a)
2
Chemické principy průmyslových výrob
2.06
Dějiny alchymie a chemie
2.09
Organická chemie II (b)
2.09

  Pohlaví

muž %
žena %
Chemická struktura (a)
70 : 30
Anorganická chemie I (a)
60 : 40
Reoetitorium středoškolské fyziky
59 : 41
Spektrální metody NMR I
52 : 48
Jaderná chemie
50 : 50
Organická chemie II (b)
50 : 50
Principy vzorkování
50 : 50
Biologie pro biochemiky
48 : 52
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
47 : 53
Anorganická chemie I (b) – přednáška
46 : 54
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
45 : 55
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
43 : 57
Fyzika II
43 : 57
Biofyzikální chemie I
42 : 58
Úvod do pokročilé biochemie
38 : 62
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
38 : 62
Analytická chemie II (a)
38 : 63
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
38 : 63
Dějiny alchymie a chemie
38 : 63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
37 : 63
Anorganická chemie pro KATA
37 : 63
Anorganická chemie
35 : 65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
34 : 66
Toxikologie
33 : 67
Organická chemie II (a)
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
33 : 67
Analytická chemie I + II (b)
33 : 67
Metody biochemie
33 : 67
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
31 : 69
Chemické principy průmyslových výrob
31 : 69
Molekulární techniky
31 : 69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
30 : 70
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
29 : 71
Biochemie II
29 : 71
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
29 : 71
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
27 : 73
Molekulární biologie a genetika I
26 : 74
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
23 : 77
Pokročilé praktikum z biochemie
22 : 78
Úvod do hmotnostní spektrometrie
21 : 79
Teoretické základy analytické chemie
21 : 79
Analytická chemie II (kata)
21 : 79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
20 : 80
Klinická a farmaceutická analýza
19 : 81
Organická chemie
19 : 81
Fyzikální chemie I (b)
17 : 83
Ekotoxikologie
13 : 88
Biochemie II (kata)
8 : 92
Chemie léčiv II
8 : 92
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
0 : 100
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Anorganická chemie I (a)
1
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1
Biochemie II (kata)
1
Analytická chemie II (kata)
1
Pokročilé praktikum z biochemie
1
Organická chemie II (b)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1
Organická chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1
Analytická chemie II (a)
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1
Anorganická chemie
1
Biochemie II
1
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1
Anorganická chemie pro KATA
1
Metody biochemie
1
Biologie pro biochemiky
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1
Fyzika II
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1
Organická chemie II (a)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.02
Anorganická chemie I (b) – přednáška
1.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.06
Chemické principy průmyslových výrob
1.06
Fyzikální chemie I (b)
1.09
Molekulární techniky
1.13
Toxikologie
1.14
Jaderná chemie
1.17
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.18
Chemická struktura (a)
1.2
Principy vzorkování
1.25
Dějiny alchymie a chemie
1.38
Molekulární biologie a genetika I
1.43
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.6
Biofyzikální chemie I
1.68
Teoretické základy analytické chemie
1.71
Chemie léčiv II
1.75
Klinická a farmaceutická analýza
1.81
Ekotoxikologie
1.88
Úvod do pokročilé biochemie
1.92
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.93
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.94
Spektrální metody NMR I
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Anorganická chemie
100 : 0
Fyzikální chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
100 : 0
Klinická a farmaceutická analýza
100 : 0
Molekulární biologie a genetika I
100 : 0
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
100 : 0
Biochemie II (kata)
100 : 0
Anorganická chemie I (b) – přednáška
100 : 0
Chemie léčiv II
100 : 0
Analytická chemie II (kata)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
100 : 0
Ekotoxikologie
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Analytická chemie II (a)
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
100 : 0
Biologie pro biochemiky
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Chemické principy průmyslových výrob
100 : 0
Anorganická chemie pro KATA
100 : 0
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
100 : 0
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Úvod do pokročilé biochemie
100 : 0
Jaderná chemie
100 : 0
Spektrální metody NMR I
100 : 0
Reoetitorium středoškolské fyziky
100 : 0
Pokročilé praktikum z biochemie
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
100 : 0
Dějiny alchymie a chemie
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
100 : 0
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
100 : 0
Principy vzorkování
100 : 0
Úvod do hmotnostní spektrometrie
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
98 : 2
Toxikologie
97 : 3
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
97 : 3
Metody biochemie
95 : 5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
94 : 6
Teoretické základy analytické chemie
93 : 7
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
91 : 9
Chemická struktura (a)
90 : 10
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
89 : 11
Biochemie II
88 : 12
Molekulární techniky
88 : 13
Fyzika II
83 : 17
Organická chemie II (b)
83 : 17
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
80 : 20

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Reoetitorium středoškolské fyziky
1
Pokročilé praktikum z biochemie
1
Chemická struktura (a)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
1
Fyzikální chemie I (b)
1.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.06
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.07
Úvod do pokročilé biochemie
1.08
Anorganická chemie
1.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.1
Chemické principy průmyslových výrob
1.13
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.13
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.14
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.14
Teoretické základy analytické chemie
1.14
Biochemie II (kata)
1.17
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.18
Analytická chemie II (kata)
1.21
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.22
Biochemie II
1.24
Anorganická chemie I (b) – přednáška
1.24
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.27
Fyzika II
1.29
Anorganická chemie pro KATA
1.32
Spektrální metody NMR I
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.38
Metody biochemie
1.38
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.4
Molekulární techniky
1.44
Biologie pro biochemiky
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.47
Klinická a farmaceutická analýza
1.5
Dějiny alchymie a chemie
1.5
Analytická chemie II (a)
1.56
Molekulární biologie a genetika I
1.57
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.58
Principy vzorkování
1.58
Chemie léčiv II
1.58
Ekotoxikologie
1.63
Organická chemie
1.63
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1.67
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Biofyzikální chemie I
1.68
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1.73
Toxikologie
1.73
Jaderná chemie
1.83
Organická chemie II (b)
2
Organická chemie II (a)
2.33

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
2
Organická chemie II (b)
2.33
Analytická chemie II (kata)
2.37
Principy vzorkování
2.42
Pokročilé praktikum z biochemie
2.44
Úvod do pokročilé biochemie
2.46
Biochemie II
2.47
Toxikologie
2.49
Chemická struktura (a)
2.5
Analytická chemie II (a)
2.5
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
2.55
Chemické principy průmyslových výrob
2.56
Metody biochemie
2.57
Fyzika II
2.57
Jaderná chemie
2.58
Chemie léčiv II
2.58
Reoetitorium středoškolské fyziky
2.59
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
2.59
Fyzikální chemie I (b)
2.65
Dějiny alchymie a chemie
2.67
Biofyzikální chemie I
2.68
Anorganická chemie pro KATA
2.68
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
2.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
2.69
Molekulární biologie a genetika I
2.7
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
2.71
Anorganická chemie I (a)
2.73
Molekulární techniky
2.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
2.78
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.79
Teoretické základy analytické chemie
2.79
Organická chemie
2.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
2.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
2.83
Biochemie II (kata)
2.83
Biologie pro biochemiky
2.85
Spektrální metody NMR I
2.85
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
2.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
2.87
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
2.88
Ekotoxikologie
2.88
Analytická chemie I + II (b)
2.89
Anorganická chemie
2.9
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.9
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
2.93
Klinická a farmaceutická analýza
2.94
Anorganická chemie I (b) – přednáška
2.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
3
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
3
Úvod do hmotnostní spektrometrie
3.07
Organická chemie II (a)
3.67

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Biochemie II
1.18
Dějiny alchymie a chemie
1.29
Chemická struktura (a)
1.3
Organická chemie II (a)
1.33
Analytická chemie II (kata)
1.37
Pokročilé praktikum z biochemie
1.44
Chemie léčiv II
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1.5
Anorganická chemie pro KATA
1.53
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.59
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
1.59
Analytická chemie II (a)
1.63
Biologie pro biochemiky
1.63
Biofyzikální chemie I
1.63
Spektrální metody NMR I
1.67
Toxikologie
1.68
Anorganická chemie I (a)
1.7
Teoretické základy analytické chemie
1.71
Ekotoxikologie
1.75
Organická chemie
1.75
Úvod do pokročilé biochemie
1.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.78
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.79
Molekulární techniky
1.81
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.81
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
1.82
Jaderná chemie
1.83
Chemické principy průmyslových výrob
1.88
Klinická a farmaceutická analýza
1.88
Metody biochemie
1.9
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.92
Principy vzorkování
1.92
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.92
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.93
Fyzikální chemie I (b)
1.96
Organická chemie II (b)
2
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
2
Molekulární biologie a genetika I
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
2.06
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.1
Anorganická chemie
2.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
2.11
Analytická chemie I + II (b)
2.11
Fyzika II
2.14
Anorganická chemie I (b) – přednáška
2.14
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
2.18
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
2.24
Biochemie II (kata)
2.25
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
2.33
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
2.38

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk
1.23
Organická chemie II (a)
1.33
Chemická struktura (a)
1.4
Dějiny alchymie a chemie
1.42
Analytická chemie II (kata)
1.47
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svobo ...
1.5
Analytická chemie II (a)
1.5
Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek
1.56
Organická chemie
1.56
Teoretické základy analytické chemie
1.57
Reoetitorium středoškolské fyziky
1.59
Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře
1.6
Pokročilé praktikum z biochemie
1.61
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédro ...
1.64
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.64
Fyzikální chemie I (b)
1.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájko ...
1.67
Spektrální metody NMR I
1.67
Toxikologie
1.72
Organická chemie II (b)
1.75
Anorganická chemie pro KATA
1.79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný
1.8
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška
1.83
Chemie léčiv II
1.83
Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová
1.87
Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plače ...
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka
1.89
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.9
Principy vzorkování
1.92
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.93
Molekulární techniky
1.93
Biofyzikální chemie I
1.95
Anorganická chemie
1.95
Metody biochemie
1.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejk ...
1.95
Biologie pro biochemiky
1.96
Jaderná chemie
2
Úvod do pokročilé biochemie
2
Klinická a farmaceutická analýza
2
Biochemie II
2
Fyzika II
2
Chemické principy průmyslových výrob
2
Anorganická chemie I (a)
2.03
Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce
2.06
Anorganická chemie I (b) – přednáška
2.1
Ekotoxikologie
2.13
Analytická chemie I + II (b)
2.22
Biochemie II (kata)
2.25
Molekulární biologie a genetika I
2.35
Anorganická chemie I (b) – cv. Mička
2.36