Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
První pomoc ve škole
1
Buňky a tkáně in vitro
1
Fyziologie bakterií
1
První pomoc ve škole (bloková)
1.06
Masožravé rostliny
1.07
První pomoc ve škole (bloková)
1.08
Molekulární genetika rostlin
1.13
Biologie dítěte
1.13
Základy parazitologie
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Cvičení ze základů parazitologie
1.19
Základy genetiky - cvičení
1.19
Efektivní studium VŠ
1.2
Biologie rostlinné buňky
1.2
Mykologie
1.2
Innate immunity
1.2
Mikrobiologie
1.21
Cvičení ze základů parazitologie
1.21
Základy lékařské genetiky
1.21
Zoologie bezobratlých
1.25
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Morfologie rostlin
1.27
Protistologie
1.28
První pomoc ve škole - terénní
1.29
Zoologie bezobratlých
1.29
Vývoj přírody ČR
1.32
Mikrobiologie
1.32
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Dějiny filosofie I
1.33
Epigenetics
1.35
Biologie buňky
1.35
Cvičení ze základů parazitologie
1.36
Rostlinná cytologie
1.37
Kurs zimní ekologie
1.38
Teorie her a evoluce
1.38
Cvičení ze základů parazitologie
1.38
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.38
Úvod do entomologie
1.38
Fyziologie svalů
1.38
Fyziologie rostlin
1.38
Základy genetiky
1.39
Proteomika
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Ornitologie I
1.46
Fyziologie buňky
1.46
Struktura a funkce biologických membrán
1.47
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.48
Etologie člověka
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Základy etologie
1.5
Anatomie člověka I
1.53
Morfologie rostlin
1.55
Biologie kvasinek
1.55
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.56
R pro život
1.57
Anatomie rostlin
1.57
Úvod do entomologie
1.58
Botanika pro ÚŽP
1.6
Úvod do entomologie
1.6
Ekologie obecná
1.6
Základy buněčné biologie
1.62
Genetika
1.62
Růst a vývoj rostlin
1.63
Současná filosofie a věda
1.64
Genové inženýrství
1.65
Molekulární antropologie
1.65
Ekologie člověka
1.66
Růst a vývoj rostlin
1.67
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.67
Morfologie rostlin
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Úvod do entomologie
1.67
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.69
Imunologie
1.69
Reprodukční biologie
1.69
Cvičení z protistologie
1.7
Mykologie
1.71
Evoluce člověka
1.71
Genové inženýrství
1.73
Molekulární biologie
1.74
Anatomie a morfologie rostlin
1.76
Úvod do evoluční biologie
1.76
Lidská sexualita
1.78
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.78
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.79
Anatomie a fyziologie rostlin
1.84
Advances in Immunology
1.85
Zoogeografie
1.85
Rostliny a stres
1.86
Behaviorální farmakologie
1.86
Buněčná proliferace
1.93
Toxikologie
2
Filosofie a metodologie vědy
2
Molekulární farmakologie
2
Kmenové buňky
2
Úvod do bioinformatiky
2.05
Základy fyziologie živočichů
2.06
Základy biochemie
2.07
Mammaliologie I
2.08
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.1
Antropologie
2.13
Etologie a sociobiologie
2.17
Základní kurz matematiky
2.17
Botanika pro ÚŽP
2.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.18
Neurobiologie
2.22
Biogeografie
2.29
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.43
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.44

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terénní
1
Efektivní studium VŠ
1
Buňky a tkáně in vitro
1.14
Fyziologie svalů
1.15
Biologie buňky
1.16
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Molekulární biologie
1.19
Základy lékařské genetiky
1.21
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.22
Genové inženýrství
1.24
Molekulární imunologie
1.25
Molekulární genetika rostlin
1.25
Genové inženýrství
1.27
Základy genetiky
1.27
Mikrobiologie
1.29
R pro život
1.29
První pomoc ve škole (bloková)
1.29
První pomoc ve škole
1.3
Mikrobiologie
1.32
Fyziologie buňky
1.33
Vývoj přírody ČR
1.36
Genetika
1.36
Základy genetiky - cvičení
1.38
Ornitologie I
1.38
První pomoc ve škole (bloková)
1.38
Zoologie bezobratlých
1.39
Zoologie bezobratlých
1.42
Proteomika
1.43
Morfologie rostlin
1.45
Anatomie člověka I
1.47
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.48
Základy parazitologie
1.49
Epigenetics
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Innate immunity
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Základy etologie
1.5
Imunologie
1.5
Základy buněčné biologie
1.51
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.53
Advances in Immunology
1.54
Mammaliologie I
1.54
Morfologie rostlin
1.55
Struktura a funkce biologických membrán
1.59
Biologie kvasinek
1.6
Etologie člověka
1.6
Dějiny filosofie I
1.61
Protistologie
1.62
Fyziologie svalů
1.63
Základy fyziologie živočichů
1.63
Úvod do bioinformatiky
1.64
Cvičení ze základů parazitologie
1.64
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.64
Biologie dítěte
1.65
Anatomie a fyziologie rostlin
1.67
Reprodukční biologie
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Biologie rostlinné buňky
1.67
Úvod do entomologie
1.67
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.67
Botanika pro ÚŽP
1.67
Neurobiologie
1.68
Molekulární antropologie
1.69
Růst a vývoj rostlin
1.69
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.7
Rostliny a stres
1.71
Cvičení ze základů parazitologie
1.71
Základy biochemie
1.71
Behaviorální farmakologie
1.71
Ekologie obecná
1.73
Cvičení z protistologie
1.75
Kurs zimní ekologie
1.75
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Anatomie a morfologie rostlin
1.76
Botanika pro ÚŽP
1.78
Molekulární farmakologie
1.78
Úvod do evoluční biologie
1.78
Mykologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Rostlinná cytologie
1.81
Úvod do entomologie
1.81
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Cvičení ze základů parazitologie
1.82
Kmenové buňky
1.83
Etologie a sociobiologie
1.84
Evoluce člověka
1.86
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.87
Teorie her a evoluce
1.88
Cvičení ze základů parazitologie
1.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Masožravé rostliny
1.92
Anatomie rostlin
1.94
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.94
Lidská sexualita
1.96
Toxikologie
2
Úvod do entomologie
2
Úvod do entomologie
2
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2
Buněčná proliferace
2
Ekologie člověka
2.03
Biogeografie
2.06
Zoogeografie
2.08
Filosofie a metodologie vědy
2.17
Morfologie rostlin
2.2
Růst a vývoj rostlin
2.2
Mykologie
2.2
Antropologie
2.25
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.31
Základní kurz matematiky
2.35
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.36
Současná filosofie a věda
2.36

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terénní
1
Efektivní studium VŠ
1
Fyziologie rostlin
1
Antropologie
1
Proteomika
1
Teorie her a evoluce
1
Ekosystémová a krajinná ekologie
1
Biologie kvasinek
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Praktické základy vědecké práce
1
Genové inženýrství
1
Mikrobiologie
1.04
Epigenetics
1.05
Základy lékařské genetiky
1.07
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Biologie dítěte
1.09
Dějiny filosofie I
1.11
Základy genetiky - cvičení
1.13
Cvičení ze základů parazitologie
1.13
Kurs zimní ekologie
1.13
Základy genetiky
1.13
Neurobiologie
1.13
Úvod do entomologie
1.13
Fyziologie svalů
1.15
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.16
Kmenové buňky
1.17
Základy fyziologie živočichů
1.17
Imunologie
1.17
Zoologie bezobratlých
1.17
Základy biochemie
1.17
Molekulární antropologie
1.18
Cvičení ze základů parazitologie
1.18
Úvod do entomologie
1.18
Mikrobiologie
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Morfologie rostlin
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.19
Základy parazitologie
1.2
Základy etologie
1.2
Etologie člověka
1.2
Genetika
1.2
Etologie a sociobiologie
1.2
Botanika pro ÚŽP
1.2
Biologie rostlinné buňky
1.2
Evoluce člověka
1.21
Molekulární farmakologie
1.22
Úvod do evoluční biologie
1.22
Úvod do entomologie
1.23
Genové inženýrství
1.24
Růst a vývoj rostlin
1.25
Ekologie člověka
1.26
Ekologie obecná
1.27
Růst a vývoj rostlin
1.27
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.27
Buněčná proliferace
1.27
Toxikologie
1.27
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.28
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.28
Buňky a tkáně in vitro
1.29
Základní kurz matematiky
1.29
Lidská sexualita
1.3
Innate immunity
1.3
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.3
Advances in Immunology
1.31
Cvičení z protistologie
1.31
Cvičení ze základů parazitologie
1.31
Úvod do bioinformatiky
1.32
Protistologie
1.32
Botanika pro ÚŽP
1.33
Reprodukční biologie
1.33
Filosofie a metodologie vědy
1.33
Anatomie člověka I
1.35
Cvičení ze základů parazitologie
1.36
Vývoj přírody ČR
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Anatomie rostlin
1.36
Anatomie a fyziologie rostlin
1.37
Fyziologie buňky
1.38
Zoogeografie
1.38
Úvod do entomologie
1.39
První pomoc ve škole
1.4
První pomoc ve škole (bloková)
1.41
Biogeografie
1.41
R pro život
1.43
Současná filosofie a věda
1.43
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.43
Rostlinná cytologie
1.45
Základy buněčné biologie
1.49
Fyziologie svalů
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.5
Biologie buňky
1.53
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.54
První pomoc ve škole (bloková)
1.54
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Behaviorální farmakologie
1.57
Masožravé rostliny
1.57
Zoologie bezobratlých
1.59
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Morfologie rostlin
1.7
Rostliny a stres
1.71
Mykologie
1.73
Molekulární genetika rostlin
1.75
Mykologie
1.8
Morfologie rostlin
1.8
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.81
Ornitologie I
2.08
Mammaliologie I
2.23
Molekulární biologie
2.3
Struktura a funkce biologických membrán
2.59

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Proteomika
1
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole
1
Molekulární genetika rostlin
1
Efektivní studium VŠ
1
Fyziologie bakterií
1.1
Mikrobiologie
1.11
Protistologie
1.12
První pomoc ve škole (bloková)
1.13
Cvičení ze základů parazitologie
1.14
R pro život
1.14
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.14
Masožravé rostliny
1.17
Botanika pro ÚŽP
1.17
Morfologie rostlin
1.18
Biologie dítěte
1.19
Cvičení ze základů parazitologie
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Mikrobiologie
1.21
První pomoc ve škole (bloková)
1.23
Molekulární antropologie
1.24
Cvičení z protistologie
1.24
Růst a vývoj rostlin
1.25
Rostliny a stres
1.25
Rostlinná cytologie
1.25
Základy genetiky
1.26
Botanika pro ÚŽP
1.26
Úvod do entomologie
1.26
Dějiny filosofie I
1.27
Fyziologie rostlin
1.27
Anatomie a fyziologie rostlin
1.28
Anatomie rostlin
1.28
Buňky a tkáně in vitro
1.29
Behaviorální farmakologie
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Základy parazitologie
1.31
Toxikologie
1.33
Cvičení ze základů parazitologie
1.33
Fyziologie buňky
1.33
Úvod do entomologie
1.35
Struktura a funkce biologických membrán
1.36
Biologie kvasinek
1.36
Úvod do entomologie
1.38
Základy genetiky - cvičení
1.38
Úvod do bioinformatiky
1.38
Imunologie
1.39
Anatomie a morfologie rostlin
1.39
Fyziologie svalů
1.4
Innate immunity
1.4
Anatomie člověka I
1.41
Advances in Immunology
1.42
Růst a vývoj rostlin
1.42
Úvod do evoluční biologie
1.42
Základy buněčné biologie
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.43
Etologie člověka
1.43
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Epigenetics
1.44
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.46
Neurobiologie
1.47
Genetika
1.47
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.5
Základy lékařské genetiky
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Reprodukční biologie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Ekologie obecná
1.51
Molekulární farmakologie
1.56
Základy biochemie
1.56
Úvod do entomologie
1.57
Evoluce člověka
1.57
Biologie buňky
1.59
Mykologie
1.6
Současná filosofie a věda
1.62
Molekulární biologie
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Genové inženýrství
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Cvičení ze základů parazitologie
1.69
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.7
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.74
Kurs zimní ekologie
1.75
Základy fyziologie živočichů
1.77
Základy etologie
1.78
Mykologie
1.8
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.82
Fyziologie svalů
1.86
Morfologie rostlin
1.89
Zoologie bezobratlých
1.89
Mammaliologie I
1.9
Etologie a sociobiologie
1.96
Morfologie rostlin
2
Teorie her a evoluce
2
Lidská sexualita
2
Zoologie bezobratlých
2
Vývoj přírody ČR
2
Ornitologie I
2
Filosofie a metodologie vědy
2
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.06
Buněčná proliferace
2.09
Biologie rostlinné buňky
2.09
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.13
Biogeografie
2.13
Zoogeografie
2.15
Kmenové buňky
2.25
Ekologie člověka
2.37
Genové inženýrství
2.4
Antropologie
2.43
Základní kurz matematiky
3.08

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Molekulární genetika rostlin
1
První pomoc ve škole - terénní
1.14
První pomoc ve škole (bloková)
1.15
Cvičení ze základů parazitologie
1.2
Efektivní studium VŠ
1.2
Mikrobiologie
1.22
První pomoc ve škole (bloková)
1.24
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.29
První pomoc ve škole
1.3
Fyziologie bakterií
1.3
Mikrobiologie
1.3
Protistologie
1.3
Základy genetiky - cvičení
1.31
Anatomie rostlin
1.32
Proteomika
1.33
Kmenové buňky
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Behaviorální farmakologie
1.33
Cvičení z protistologie
1.35
Morfologie rostlin
1.36
Masožravé rostliny
1.38
Toxikologie
1.38
Základy parazitologie
1.38
Základy lékařské genetiky
1.38
Základy genetiky
1.4
Růst a vývoj rostlin
1.4
Dějiny filosofie I
1.43
Buňky a tkáně in vitro
1.43
Základy etologie
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.45
Anatomie člověka I
1.47
Rostlinná cytologie
1.49
Teorie her a evoluce
1.5
R pro život
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Epigenetics
1.5
Ekologie obecná
1.51
Zoologie bezobratlých
1.52
Úvod do entomologie
1.55
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.55
Růst a vývoj rostlin
1.56
Biologie dítěte
1.56
Cvičení ze základů parazitologie
1.58
Reprodukční biologie
1.58
Úvod do evoluční biologie
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Cvičení ze základů parazitologie
1.6
Úvod do entomologie
1.6
Úvod do entomologie
1.6
Vývoj přírody ČR
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Anatomie a fyziologie rostlin
1.61
Genetika
1.62
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.63
Fyziologie rostlin
1.63
Buněčná proliferace
1.63
Molekulární farmakologie
1.63
Imunologie
1.63
Biologie kvasinek
1.64
Základy buněčné biologie
1.66
Mykologie
1.67
Morfologie rostlin
1.67
Molekulární antropologie
1.67
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Molekulární imunologie
1.67
Biologie buňky
1.69
Cvičení ze základů parazitologie
1.7
Innate immunity
1.7
Botanika pro ÚŽP
1.71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Evoluce člověka
1.73
Zoologie bezobratlých
1.78
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.8
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Etologie člověka
1.86
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.86
Fyziologie svalů
1.88
Neurobiologie
1.88
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.89
Etologie a sociobiologie
1.89
Advances in Immunology
1.91
Základy biochemie
1.91
Fyziologie svalů
1.91
Základy fyziologie živočichů
1.92
Struktura a funkce biologických membrán
1.92
Molekulární biologie
1.93
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.93
Současná filosofie a věda
2
Biogeografie
2
Mykologie
2
Úvod do bioinformatiky
2
Rostliny a stres
2
Genové inženýrství
2
Lidská sexualita
2.06
Filosofie a metodologie vědy
2.07
Úvod do entomologie
2.07
Genové inženýrství
2.08
Mammaliologie I
2.13
Botanika pro ÚŽP
2.17
Zoogeografie
2.22
Fyziologie buňky
2.23
Ornitologie I
2.25
Biologie rostlinné buňky
2.27
Morfologie rostlin
2.33
Základní kurz matematiky
2.33
Ekologie člověka
2.38
Antropologie
2.67

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Molekulární biologie
1.43
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.45
Epigenetics
1.5
Anatomie člověka I
1.57
Úvod do evoluční biologie
1.59
Fyziologie svalů
1.6
Efektivní studium VŠ
1.6
Imunologie
1.61
Zoologie bezobratlých
1.63
Biologie rostlinné buňky
1.64
Základy fyziologie živočichů
1.65
Cvičení ze základů parazitologie
1.67
Etologie člověka
1.7
Mikrobiologie
1.7
Genové inženýrství
1.71
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.73
Anatomie a fyziologie rostlin
1.74
Základy parazitologie
1.75
Proteomika
1.75
Molekulární genetika rostlin
1.75
Mikrobiologie
1.76
Základy biochemie
1.76
Biologie buňky
1.78
Cvičení z protistologie
1.79
Fyziologie bakterií
1.8
Etologie a sociobiologie
1.8
Kurs zimní ekologie
1.8
Botanika pro ÚŽP
1.8
Antropologie
1.8
Zoologie bezobratlých
1.8
Molekulární farmakologie
1.8
Botanika pro ÚŽP
1.82
Protistologie
1.83
Buněčná proliferace
1.83
Základy genetiky
1.84
Genové inženýrství
1.85
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.85
Lidská sexualita
1.86
Základy etologie
1.86
Fyziologie rostlin
1.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.88
Evoluce člověka
1.89
Mammaliologie I
1.89
Genetika
1.89
První pomoc ve škole
1.9
Struktura a funkce biologických membrán
1.9
Morfologie rostlin
1.91
Zoogeografie
1.91
Reprodukční biologie
1.91
Rostlinná cytologie
1.92
Cvičení ze základů parazitologie
1.92
Molekulární antropologie
1.93
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.93
Cvičení ze základů parazitologie
1.93
Základy buněčné biologie
1.93
Úvod do entomologie
1.96
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.96
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.97
Anatomie rostlin
1.97
Anatomie a morfologie rostlin
1.97
Úvod do entomologie
1.97
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.97
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mykologie
2
Teorie her a evoluce
2
Základní kurz matematiky
2
Cvičení ze základů parazitologie
2
Úvod do entomologie
2
První pomoc ve škole (bloková)
2
První pomoc ve škole - terénní
2
Růst a vývoj rostlin
2
R pro život
2
Dějiny filosofie I
2
Ekologie obecná
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Buňky a tkáně in vitro
2
Biogeografie
2
Biologie kvasinek
2
Mykologie
2
Kmenové buňky
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Toxikologie
2
Advances in Immunology
2
Cvičení ze základů parazitologie
2
Základy genetiky - cvičení
2
Základy lékařské genetiky
2
Úvod do bioinformatiky
2
Praktické základy vědecké práce
2
První pomoc ve škole (bloková)
2
Rostliny a stres
2
Fyziologie buňky
2
Fyziologie svalů
2
Neurobiologie
2
Innate immunity
2
Behaviorální farmakologie
2
Biologie dítěte
2
Molekulární imunologie
2
Ekologie člověka
2.04
Úvod do entomologie
2.05
Filosofie a metodologie vědy
2.06
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.07
Vývoj přírody ČR
2.07
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.07
Masožravé rostliny
2.08
Růst a vývoj rostlin
2.08
Současná filosofie a věda
2.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.13
Ornitologie I
2.17
Morfologie rostlin
2.2
Morfologie rostlin
2.67

  Pohlaví

muž %
žena %
Mykologie
80 : 20
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
67 : 33
Fyziologie bakterií
60 : 40
Proteomika
57 : 43
Masožravé rostliny
57 : 43
Praktické základy vědecké práce
50 : 50
Molekulární genetika rostlin
50 : 50
Etologie člověka
50 : 50
Vývoj přírody ČR
48 : 52
Morfologie rostlin
45 : 55
Toxikologie
45 : 55
Úvod do entomologie
42 : 58
Růst a vývoj rostlin
40 : 60
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
39 : 61
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
38 : 62
Ekologie obecná
38 : 62
Fyziologie svalů
38 : 63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
36 : 64
Současná filosofie a věda
36 : 64
Cvičení ze základů parazitologie
36 : 64
Základy genetiky
35 : 65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Úvod do entomologie
33 : 67
Základy biochemie
33 : 67
Botanika pro ÚŽP
33 : 67
Morfologie rostlin
33 : 67
Dějiny filosofie I
33 : 67
Biologie rostlinné buňky
33 : 67
Virologie - systémy na molekulární úrovni
32 : 68
Anatomie a fyziologie rostlin
32 : 68
Biologie buňky
31 : 69
Biogeografie
29 : 71
Cvičení ze základů parazitologie
29 : 71
Mykologie
29 : 71
Filosofie a metodologie vědy
29 : 71
Úvod do evoluční biologie
29 : 71
Ekologie člověka
29 : 71
První pomoc ve škole - terénní
29 : 71
Ekosystémová a krajinná ekologie
29 : 71
Rostliny a stres
29 : 71
Zoogeografie
29 : 71
Anatomie a morfologie rostlin
27 : 73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
27 : 73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
27 : 73
Úvod do entomologie
27 : 73
Rostlinná cytologie
26 : 74
Kurs zimní ekologie
25 : 75
Základy genetiky - cvičení
25 : 75
Molekulární imunologie
25 : 75
Růst a vývoj rostlin
25 : 75
Základní kurz matematiky
25 : 75
Zoologie bezobratlých
24 : 76
Základy parazitologie
24 : 76
Úvod do entomologie
24 : 76
Protistologie
24 : 76
Anatomie rostlin
24 : 76
Základy buněčné biologie
24 : 76
Anatomie člověka I
24 : 76
Mammaliologie I
23 : 77
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
23 : 77
Fyziologie svalů
23 : 77
Genetika
23 : 77
Teorie her a evoluce
22 : 78
Molekulární farmakologie
22 : 78
Neurobiologie
22 : 78
Imunologie
21 : 79
Mikrobiologie
21 : 79
Botanika pro ÚŽP
20 : 80
První pomoc ve škole
20 : 80
Innate immunity
20 : 80
Etologie a sociobiologie
20 : 80
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
19 : 81
Cvičení ze základů parazitologie
19 : 81
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
19 : 81
Lidská sexualita
19 : 81
Úvod do bioinformatiky
18 : 82
Fyziologie buňky
18 : 83
Kmenové buňky
17 : 83
Zoologie bezobratlých
17 : 83
Advances in Immunology
15 : 85
První pomoc ve škole (bloková)
15 : 85
Fyziologie rostlin
15 : 85
Cvičení z protistologie
15 : 85
Molekulární biologie
15 : 85
Epigenetics
15 : 85
Mikrobiologie
14 : 86
Cvičení ze základů parazitologie
14 : 86
R pro život
14 : 86
Buňky a tkáně in vitro
14 : 86
Evoluce člověka
14 : 86
Ochrana člověka za mimořádných událostí
14 : 86
Biologie dítěte
13 : 87
Antropologie
13 : 88
Molekulární antropologie
12 : 88
První pomoc ve škole (bloková)
12 : 88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
10 : 90
Základy etologie
10 : 90
Morfologie rostlin
9 : 91
Biologie kvasinek
9 : 91
Genové inženýrství
9 : 91
Biologie buňky pro učitelské kombinace
9 : 91
Reprodukční biologie
8 : 92
Ornitologie I
8 : 92
Základy lékařské genetiky
7 : 93
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
7 : 93
Struktura a funkce biologických membrán
6 : 94
Základy fyziologie živočichů
6 : 94
Buněčná proliferace
0 : 100
Genové inženýrství
0 : 100
Efektivní studium VŠ
0 : 100
Cvičení ze základů parazitologie
0 : 100
Behaviorální farmakologie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Anatomie a fyziologie rostlin
1
Efektivní studium VŠ
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Úvod do entomologie
1
Úvod do entomologie
1
Cvičení z protistologie
1
Morfologie rostlin
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Mikrobiologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Ekologie obecná
1
Anatomie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Základy genetiky
1
Zoogeografie
1
Mykologie
1
Morfologie rostlin
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Mikrobiologie
1
Růst a vývoj rostlin
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Teorie her a evoluce
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Úvod do entomologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Úvod do entomologie
1
Základy genetiky - cvičení
1
Základy buněčné biologie
1
Protistologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Základní kurz matematiky
1
Zoologie bezobratlých
1
Zoologie bezobratlých
1
Praktické základy vědecké práce
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Genové inženýrství
1
Genetika
1.02
Základy biochemie
1.02
Základy parazitologie
1.02
Biologie buňky
1.03
Rostlinná cytologie
1.03
Etologie a sociobiologie
1.04
Fyziologie buňky
1.05
Ekologie člověka
1.05
Úvod do evoluční biologie
1.05
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.06
Biogeografie
1.06
Genové inženýrství
1.06
Mykologie
1.06
Molekulární biologie
1.07
Základy lékařské genetiky
1.07
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.07
Cvičení ze základů parazitologie
1.07
První pomoc ve škole (bloková)
1.08
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.08
Filosofie a metodologie vědy
1.08
Neurobiologie
1.09
Úvod do bioinformatiky
1.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Morfologie rostlin
1.09
Etologie člověka
1.1
Základy fyziologie živočichů
1.11
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.13
Biologie dítěte
1.13
Imunologie
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Dějiny filosofie I
1.17
Růst a vývoj rostlin
1.2
Fyziologie rostlin
1.23
Vývoj přírody ČR
1.24
První pomoc ve škole (bloková)
1.29
Lidská sexualita
1.33
Základy etologie
1.4
Fyziologie bakterií
1.4
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.43
Biologie rostlinné buňky
1.47
Kurs zimní ekologie
1.5
Masožravé rostliny
1.5
Antropologie
1.5
Reprodukční biologie
1.54
První pomoc ve škole - terénní
1.57
Struktura a funkce biologických membrán
1.65
Ornitologie I
1.69
Innate immunity
1.7
Biologie kvasinek
1.73
Evoluce člověka
1.79
Toxikologie
1.82
Anatomie člověka I
1.82
Kmenové buňky
1.83
Advances in Immunology
1.85
Buňky a tkáně in vitro
1.86
Buněčná proliferace
1.87
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.91
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.93
Molekulární antropologie
1.94
Rostliny a stres
2
Fyziologie svalů
2
Proteomika
2
R pro život
2
Molekulární imunologie
2
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2
Molekulární farmakologie
2
Epigenetics
2.05
Mammaliologie I
2.08
Fyziologie svalů
2.08
Molekulární genetika rostlin
2.13
Behaviorální farmakologie
2.14

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Morfologie rostlin
100 : 0
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
100 : 0
Základy lékařské genetiky
100 : 0
Molekulární antropologie
100 : 0
První pomoc ve škole (bloková)
100 : 0
První pomoc ve škole - terénní
100 : 0
Anatomie člověka I
100 : 0
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Epigenetics
100 : 0
Biologie buňky
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Innate immunity
100 : 0
Růst a vývoj rostlin
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Cvičení z protistologie
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Základy genetiky - cvičení
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Základy buněčné biologie
100 : 0
Protistologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Praktické základy vědecké práce
100 : 0
Biologie rostlinné buňky
100 : 0
Základy fyziologie živočichů
100 : 0
Masožravé rostliny
100 : 0
Genové inženýrství
100 : 0
Buňky a tkáně in vitro
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Etologie člověka
100 : 0
Evoluce člověka
100 : 0
První pomoc ve škole (bloková)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Behaviorální farmakologie
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Genetika
100 : 0
Proteomika
100 : 0
Reprodukční biologie
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
100 : 0
Kurs zimní ekologie
100 : 0
Teorie her a evoluce
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Základy parazitologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Vývoj přírody ČR
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Kmenové buňky
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Biologie dítěte
100 : 0
R pro život
100 : 0
Základy etologie
100 : 0
Ekologie obecná
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Virologie - systémy na molekulární úrovni
100 : 0
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Rostlinná cytologie
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Zoogeografie
100 : 0
Imunologie
98 : 2
Fyziologie buňky
98 : 2
Úvod do evoluční biologie
97 : 3
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
97 : 3
Ekologie člověka
97 : 3
Etologie a sociobiologie
96 : 4
Základní kurz matematiky
96 : 4
Neurobiologie
96 : 4
Biologie buňky pro učitelské kombinace
96 : 4
Základy biochemie
95 : 5
Botanika pro ÚŽP
95 : 5
Dějiny filosofie I
94 : 6
Struktura a funkce biologických membrán
94 : 6
Biogeografie
94 : 6
Anatomie a morfologie rostlin
94 : 6
Růst a vývoj rostlin
93 : 7
Ochrana člověka za mimořádných událostí
93 : 7
Ekosystémová a krajinná ekologie
93 : 7
Genové inženýrství
88 : 12
Molekulární genetika rostlin
88 : 13
Molekulární biologie
87 : 13
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
87 : 13
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
87 : 13
Rostliny a stres
86 : 14
Mammaliologie I
85 : 15
Mykologie
82 : 18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
82 : 18
Morfologie rostlin
82 : 18
Mykologie
80 : 20
Advances in Immunology
69 : 31

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
První pomoc ve škole (bloková)
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Základy genetiky
1
První pomoc ve škole (bloková)
1
Mikrobiologie
1
Efektivní studium VŠ
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Praktické základy vědecké práce
1
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.03
Struktura a funkce biologických membrán
1.06
Evoluce člověka
1.07
Morfologie rostlin
1.09
První pomoc ve škole
1.1
Fyziologie bakterií
1.1
Genové inženýrství
1.12
Antropologie
1.13
Růst a vývoj rostlin
1.13
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.13
Základy genetiky - cvičení
1.13
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.13
Základy parazitologie
1.13
Úvod do bioinformatiky
1.14
Zoologie bezobratlých
1.14
Základy lékařské genetiky
1.14
První pomoc ve škole - terénní
1.14
Rostliny a stres
1.14
Cvičení z protistologie
1.15
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.16
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Základy buněčné biologie
1.17
Zoologie bezobratlých
1.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Etologie člověka
1.2
Základy etologie
1.2
Botanika pro ÚŽP
1.2
Zoogeografie
1.21
Biologie dítěte
1.22
Teorie her a evoluce
1.22
Protistologie
1.24
Fyziologie svalů
1.25
Molekulární imunologie
1.25
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.25
Úvod do evoluční biologie
1.25
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.27
Úvod do entomologie
1.27
Toxikologie
1.27
Biologie kvasinek
1.27
Biologie buňky
1.27
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.28
Vývoj přírody ČR
1.28
Etologie a sociobiologie
1.28
Proteomika
1.29
Mikrobiologie
1.29
Cvičení ze základů parazitologie
1.29
Buňky a tkáně in vitro
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Úvod do entomologie
1.33
Molekulární farmakologie
1.33
Anatomie a morfologie rostlin
1.33
Základy biochemie
1.33
Biologie rostlinné buňky
1.33
Anatomie člověka I
1.35
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Neurobiologie
1.36
Molekulární genetika rostlin
1.38
Kurs zimní ekologie
1.38
Úvod do entomologie
1.38
Fyziologie rostlin
1.38
Advances in Immunology
1.38
Růst a vývoj rostlin
1.4
Mykologie
1.4
Lidská sexualita
1.41
Genetika
1.41
Biogeografie
1.41
Rostlinná cytologie
1.41
Behaviorální farmakologie
1.43
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.43
R pro život
1.43
Základy fyziologie živočichů
1.44
Fyziologie buňky
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Fyziologie svalů
1.46
Ornitologie I
1.46
Molekulární biologie
1.47
Buněčná proliferace
1.47
Molekulární antropologie
1.47
Imunologie
1.48
Innate immunity
1.5
Kmenové buňky
1.5
Dějiny filosofie I
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Masožravé rostliny
1.5
Úvod do entomologie
1.54
Epigenetics
1.55
Současná filosofie a věda
1.57
Ekologie člověka
1.58
Anatomie a fyziologie rostlin
1.58
Základní kurz matematiky
1.58
Reprodukční biologie
1.62
Genové inženýrství
1.64
Ekologie obecná
1.64
Filosofie a metodologie vědy
1.67
Mammaliologie I
1.77
Mykologie
1.82
Morfologie rostlin
1.83
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.83
Botanika pro ÚŽP
2
Morfologie rostlin
2
Anatomie rostlin
2.49
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.79

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Molekulární genetika rostlin
2
Buňky a tkáně in vitro
2.14
Mykologie
2.18
Morfologie rostlin
2.27
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.31
Morfologie rostlin
2.33
Cvičení ze základů parazitologie
2.36
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.38
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.39
Lidská sexualita
2.41
První pomoc ve škole - terénní
2.43
R pro život
2.43
Zoogeografie
2.43
Dějiny filosofie I
2.44
Biologie kvasinek
2.45
Morfologie rostlin
2.45
Filosofie a metodologie vědy
2.46
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.47
Biogeografie
2.47
Biologie dítěte
2.48
Základy buněčné biologie
2.49
Úvod do bioinformatiky
2.5
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.5
První pomoc ve škole
2.5
Cvičení ze základů parazitologie
2.5
Úvod do evoluční biologie
2.5
Úvod do entomologie
2.51
Zoologie bezobratlých
2.51
Genetika
2.52
Molekulární antropologie
2.53
První pomoc ve škole (bloková)
2.53
Základy parazitologie
2.54
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.55
Molekulární farmakologie
2.56
Teorie her a evoluce
2.56
Proteomika
2.57
Masožravé rostliny
2.57
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.58
Zoologie bezobratlých
2.58
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.59
Buněčná proliferace
2.6
Úvod do entomologie
2.6
Vývoj přírody ČR
2.6
Rostlinná cytologie
2.6
Mikrobiologie
2.61
Růst a vývoj rostlin
2.63
Antropologie
2.63
Mikrobiologie
2.64
Současná filosofie a věda
2.64
Evoluce člověka
2.64
Struktura a funkce biologických membrán
2.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.65
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.65
Úvod do entomologie
2.66
Protistologie
2.66
Biologie rostlinné buňky
2.67
Anatomie a morfologie rostlin
2.67
Základy biochemie
2.67
Základy genetiky - cvičení
2.69
Cvičení ze základů parazitologie
2.69
Ekologie obecná
2.69
Úvod do entomologie
2.69
První pomoc ve škole (bloková)
2.69
Advances in Immunology
2.69
Fyziologie rostlin
2.69
Základy genetiky
2.7
Neurobiologie
2.7
Fyziologie bakterií
2.7
Innate immunity
2.7
Základy etologie
2.7
Botanika pro ÚŽP
2.7
Anatomie člověka I
2.71
Základy lékařské genetiky
2.71
Behaviorální farmakologie
2.71
Rostliny a stres
2.71
Etologie a sociobiologie
2.72
Biologie buňky
2.73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.73
Růst a vývoj rostlin
2.73
Imunologie
2.74
Základní kurz matematiky
2.75
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.76
Ekologie člověka
2.76
Reprodukční biologie
2.77
Fyziologie svalů
2.77
Anatomie rostlin
2.77
Základy fyziologie živočichů
2.78
Cvičení ze základů parazitologie
2.79
Anatomie a fyziologie rostlin
2.79
Molekulární biologie
2.79
Epigenetics
2.8
Efektivní studium VŠ
2.8
Mykologie
2.8
Etologie člověka
2.8
Fyziologie buňky
2.8
Genové inženýrství
2.82
Toxikologie
2.82
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.82
Genové inženýrství
2.82
Cvičení ze základů parazitologie
2.82
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.83
Botanika pro ÚŽP
2.83
Ornitologie I
2.85
Cvičení z protistologie
2.85
Kurs zimní ekologie
2.88
Molekulární imunologie
2.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.9
Mammaliologie I
2.92
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.93
Fyziologie svalů
3
Praktické základy vědecké práce
3
Kmenové buňky
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole (bloková)
1
První pomoc ve škole (bloková)
1.06
Základy lékařské genetiky
1.07
Základy etologie
1.1
Efektivní studium VŠ
1.2
Etologie člověka
1.2
První pomoc ve škole
1.2
Cvičení ze základů parazitologie
1.21
Biologie dítěte
1.22
Fyziologie svalů
1.23
Molekulární imunologie
1.25
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Molekulární genetika rostlin
1.25
Lidská sexualita
1.3
Innate immunity
1.3
Reprodukční biologie
1.31
Ornitologie I
1.31
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.31
Základy genetiky - cvičení
1.31
Kmenové buňky
1.33
Mikrobiologie
1.36
Masožravé rostliny
1.36
Vývoj přírody ČR
1.36
Zoologie bezobratlých
1.37
Kurs zimní ekologie
1.38
Základy parazitologie
1.38
Mammaliologie I
1.38
Neurobiologie
1.39
Mikrobiologie
1.39
Anatomie člověka I
1.41
R pro život
1.43
Behaviorální farmakologie
1.43
Proteomika
1.43
Buňky a tkáně in vitro
1.43
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.44
Dějiny filosofie I
1.44
Fyziologie buňky
1.45
Základy buněčné biologie
1.45
Genetika
1.46
Advances in Immunology
1.46
Cvičení ze základů parazitologie
1.47
Epigenetics
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Biologie buňky
1.5
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Zoologie bezobratlých
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.52
Genové inženýrství
1.53
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.53
Biologie rostlinné buňky
1.53
Genové inženýrství
1.55
Imunologie
1.55
Teorie her a evoluce
1.56
Základy genetiky
1.57
Molekulární biologie
1.57
Evoluce člověka
1.57
Struktura a funkce biologických membrán
1.59
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Růst a vývoj rostlin
1.63
Fyziologie svalů
1.63
Morfologie rostlin
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Morfologie rostlin
1.64
Ekologie obecná
1.64
Ekologie člověka
1.66
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Buněčná proliferace
1.67
Etologie a sociobiologie
1.68
Protistologie
1.69
Fyziologie rostlin
1.69
Úvod do evoluční biologie
1.7
Fyziologie bakterií
1.7
Molekulární antropologie
1.71
Biogeografie
1.71
Rostliny a stres
1.71
Zoogeografie
1.71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.73
Anatomie a morfologie rostlin
1.73
Úvod do entomologie
1.73
Rostlinná cytologie
1.74
Úvod do entomologie
1.76
Mykologie
1.76
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.78
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.79
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.79
Současná filosofie a věda
1.79
Filosofie a metodologie vědy
1.79
Mykologie
1.8
Úvod do entomologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Biologie kvasinek
1.82
Toxikologie
1.82
Botanika pro ÚŽP
1.83
Základy biochemie
1.86
Antropologie
1.88
Základy fyziologie živočichů
1.89
Cvičení z protistologie
1.91
Botanika pro ÚŽP
1.95
Úvod do bioinformatiky
1.95
Úvod do entomologie
1.96
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.03
Základní kurz matematiky
2.04
Anatomie rostlin
2.04
Anatomie a fyziologie rostlin
2.05
Růst a vývoj rostlin
2.07
Morfologie rostlin
2.33

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole (bloková)
1.06
Mikrobiologie
1.07
První pomoc ve škole (bloková)
1.15
Mikrobiologie
1.21
Fyziologie svalů
1.25
Molekulární genetika rostlin
1.25
Dějiny filosofie I
1.28
Základy lékařské genetiky
1.29
Masožravé rostliny
1.31
Biologie dítěte
1.35
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Základy parazitologie
1.37
Mykologie
1.4
Anatomie člověka I
1.41
Základy genetiky - cvičení
1.44
Morfologie rostlin
1.45
Morfologie rostlin
1.45
Zoologie bezobratlých
1.48
Vývoj přírody ČR
1.48
Kurs zimní ekologie
1.5
Biologie kvasinek
1.5
Zoologie bezobratlých
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
R pro život
1.5
Základy etologie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.51
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Proteomika
1.57
Efektivní studium VŠ
1.6
Fyziologie bakterií
1.6
Rostlinná cytologie
1.61
Ornitologie I
1.62
Imunologie
1.62
Protistologie
1.62
Biologie buňky
1.62
Cvičení ze základů parazitologie
1.63
Struktura a funkce biologických membrán
1.63
Antropologie
1.63
Cvičení ze základů parazitologie
1.64
Mykologie
1.65
Botanika pro ÚŽP
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Úvod do entomologie
1.69
Lidská sexualita
1.69
Advances in Immunology
1.69
Základy genetiky
1.7
Innate immunity
1.7
Fyziologie buňky
1.7
Genové inženýrství
1.71
Ekologie člověka
1.71
Rostliny a stres
1.71
Cvičení ze základů parazitologie
1.71
Buňky a tkáně in vitro
1.71
Evoluce člověka
1.71
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.71
Úvod do entomologie
1.71
Anatomie rostlin
1.72
Cvičení z protistologie
1.72
Genové inženýrství
1.73
Úvod do entomologie
1.73
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.73
Molekulární imunologie
1.75
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.76
Fyziologie svalů
1.77
Teorie her a evoluce
1.78
Ekologie obecná
1.78
Současná filosofie a věda
1.79
Anatomie a fyziologie rostlin
1.79
Etologie a sociobiologie
1.79
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Biologie rostlinné buňky
1.8
Etologie člověka
1.8
Růst a vývoj rostlin
1.81
Úvod do bioinformatiky
1.82
Filosofie a metodologie vědy
1.83
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.83
Morfologie rostlin
1.83
Epigenetics
1.84
Reprodukční biologie
1.85
Mammaliologie I
1.85
Anatomie a morfologie rostlin
1.85
Molekulární biologie
1.85
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.87
Genetika
1.9
Úvod do evoluční biologie
1.97
Základy buněčné biologie
1.97
Růst a vývoj rostlin
2
Botanika pro ÚŽP
2
Behaviorální farmakologie
2
Úvod do entomologie
2
Kmenové buňky
2
Toxikologie
2
Základy biochemie
2.02
Základní kurz matematiky
2.04
Molekulární antropologie
2.06
Biogeografie
2.06
Buněčná proliferace
2.07
Zoogeografie
2.07
Neurobiologie
2.09
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.09
Základy fyziologie živočichů
2.11
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.29
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.32