Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2014/2015 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Receptář praktické výuky biologie
1
První pomoc ve škole - simulace letní
1.06
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.07
Behaviorální farmakologie
1.08
První pomoc ve škole
1.09
První pomoc ve škole
1.12
Základy parazitologie
1.12
Pozorování a pokus organismální I
1.18
Dějiny filosofie I
1.2
Mykologie
1.2
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Základy lékařské genetiky
1.21
Proteomika
1.25
Teorie her a evoluce
1.25
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.25
Buněčné cykly a signály
1.25
Mykologie
1.25
Mikrobiologie
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.28
Zoologie bezobratlých
1.28
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Mikrobiologie
1.31
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Epigenetics
1.33
Fyziologie svalů
1.33
Biologie sociálního hmyzu
1.33
Efektivní studium VŠ
1.33
Mammaliologie I
1.33
Molekulární imunologie
1.33
Morfologie rostlin
1.33
Fyziologie bakterií
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Mykologie
1.38
Morfologie rostlin
1.39
Ornitologie I
1.4
Fyziologie rostlin
1.4
Anatomie rostlin
1.41
Anatomie rostlin
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Praktikum fyziologie bakterií
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Praktické základy vědecké práce
1.43
Struktura a funkce biologických membrán
1.44
Kurs zimní ekologie
1.44
Biologie buňky - praktická cvičení
1.45
Molekulární antropologie
1.45
Botanika pro ÚŽP
1.47
Lidská sexualita
1.47
Immunology
1.47
Úvod do entomologie
1.48
Rostlinná cytologie
1.49
Biologie buňky
1.5
Anatomie rostlin
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Protistologie
1.5
Mykologie
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Mykologie
1.5
Molekulární genetika rostlin
1.5
Základy buněčné biologie
1.5
Fyziologie buňky
1.52
Biotechnologie
1.52
Anatomie člověka I
1.52
Mikroskopická technika
1.53
Genetické metody v zoologii
1.55
Praktická metodologie vědy
1.59
Anatomie a morfologie rostlin
1.6
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.6
Ekologie člověka
1.6
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.62
Molekulární biologie
1.62
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.62
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.63
Morfologie rostlin
1.63
Úvod do evoluční biologie
1.66
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Ekologie savců
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Vývoj přírody ČR
1.68
Úvod do entomologie
1.69
Toxikologie
1.71
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.71
Evoluce člověka
1.75
Buněčná proliferace
1.75
Etologie člověka
1.75
Mykologie
1.75
Imunologie
1.76
Etologie a sociobiologie
1.78
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Základy genetiky - cvičení
1.78
Kmenové buňky
1.8
Pozorování a pokus suborganismální I
1.8
Genové inženýrství
1.81
Růst a vývoj rostlin
1.82
Základy genetiky
1.83
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.83
Biologie kvasinek
1.86
Neurobiologie
1.88
Filosofie a metodologie vědy
1.88
R pro život
1.89
Fyziologie výživy
1.89
Cvičení z protistologie
1.92
Zoogeografie
1.92
Růst a vývoj rostlin
1.92
Základy fyziologie živočichů
1.94
Fyziologie rostlin
1.95
Genetika
1.95
Botanika pro ÚŽP
2
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Biostatistika II
2
Didaktika biologie
2
Reprodukční biologie
2.06
Genové inženýrství
2.09
Morfologie rostlin
2.15
Základy biochemie
2.17
Kurz práce se zvířaty
2.19
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2.2
Ekologie obecná
2.2
Molekulární farmakologie
2.25
Anatomie a fyziologie rostlin
2.25
Mikroskopická technika
2.25
Úvod do bioinformatiky
2.25
Biogeografie
2.27
Základní kurz matematiky
2.3
Populační ekologie
2.31
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.39
Současná filosofie a věda
2.45
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.5
Biologie čtená podruhé
2.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
4.25

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Receptář praktické výuky biologie
1
Aktuální otázky ve výuce biologie
1
První pomoc ve škole
1.13
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Biologie buňky
1.2
Molekulární imunologie
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Molekulární genetika rostlin
1.25
První pomoc ve škole - simulace letní
1.27
Efektivní studium VŠ
1.27
Pozorování a pokus organismální I
1.27
Mikrobiologie
1.28
Praktické základy vědecké práce
1.29
Ornitologie I
1.3
Behaviorální farmakologie
1.31
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.33
Molekulární biologie
1.33
Genové inženýrství
1.36
Immunology
1.37
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.38
Fyziologie buňky
1.38
Biologie buňky - praktická cvičení
1.38
Základy parazitologie
1.39
Mikrobiologie
1.39
Struktura a funkce biologických membrán
1.4
Fyziologie rostlin
1.4
Pozorování a pokus suborganismální I
1.4
Proteomika
1.42
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.42
Genové inženýrství
1.43
R pro život
1.44
První pomoc ve škole
1.45
Genetické metody v zoologii
1.45
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.46
Základy lékařské genetiky
1.46
Epigenetics
1.47
Ekologie savců
1.47
První pomoc ve škole
1.47
Imunologie
1.49
Mammaliologie I
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Praktikum fyziologie bakterií
1.5
Mikroskopická technika
1.5
Zoologie bezobratlých
1.51
Genetika
1.51
Základy buněčné biologie
1.53
První pomoc ve škole
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Biologie sociálního hmyzu
1.55
Praktická metodologie vědy
1.55
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Anatomie člověka I
1.57
Etologie člověka
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Mikroskopická technika
1.57
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.57
Neurobiologie
1.58
Fyziologie rostlin
1.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.6
Úvod do entomologie
1.6
Kmenové buňky
1.6
Evoluce člověka
1.62
Základy fyziologie živočichů
1.63
Teorie her a evoluce
1.63
Základy genetiky
1.64
Buněčné cykly a signály
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Fyziologie svalů
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Anatomie rostlin
1.68
Mykologie
1.69
Růst a vývoj rostlin
1.69
Základy genetiky - cvičení
1.7
Anatomie rostlin
1.7
Fyziologie výživy
1.71
Dějiny filosofie I
1.71
Toxikologie
1.71
Úvod do entomologie
1.72
Etologie a sociobiologie
1.74
Buněčná proliferace
1.75
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.75
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.76
Biostatistika II
1.77
Vývoj přírody ČR
1.78
Anatomie a morfologie rostlin
1.79
Mykologie
1.79
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.8
Anatomie a morfologie rostlin
1.8
Molekulární antropologie
1.82
Úvod do evoluční biologie
1.82
Biotechnologie
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Růst a vývoj rostlin
1.86
Morfologie rostlin
1.86
Biogeografie
1.86
Anatomie a fyziologie rostlin
1.88
Ekologie obecná
1.89
Ekologie člověka
1.9
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Protistologie
1.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.92
Anatomie rostlin
1.92
Botanika pro ÚŽP
1.92
Morfologie rostlin
1.92
Biologie kvasinek
1.93
Botanika pro ÚŽP
1.94
Morfologie rostlin
1.94
Reprodukční biologie
1.94
Základy biochemie
2
Molekulární farmakologie
2
Mykologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mykologie
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Mykologie
2
Didaktika biologie
2
Rostlinná cytologie
2.03
Úvod do bioinformatiky
2.05
Lidská sexualita
2.06
Morfologie rostlin
2.09
Kurz práce se zvířaty
2.12
Anatomie a morfologie rostlin
2.13
Populační ekologie
2.15
Zoogeografie
2.17
Anatomie a morfologie rostlin
2.22
Filosofie a metodologie vědy
2.24
Cvičení z protistologie
2.25
Biologie čtená podruhé
2.25
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2.25
Anatomie a morfologie rostlin
2.33
Mykologie
2.36
Základní kurz matematiky
2.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.5
Současná filosofie a věda
2.64

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyziologie rostlin
1
Fyziologie svalů
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
R pro život
1
Molekulární antropologie
1
Didaktika biologie
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
Fyziologie výživy
1.05
Molekulární imunologie
1.06
Mikroskopická technika
1.07
Biostatistika II
1.08
Buněčné cykly a signály
1.08
Cvičení z didaktiky biologie
1.1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.1
Morfologie rostlin
1.11
Kurs zimní ekologie
1.11
Základy fyziologie živočichů
1.13
Ekologie člověka
1.13
Teorie her a evoluce
1.13
Buněčná proliferace
1.13
Zoogeografie
1.13
Růst a vývoj rostlin
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Toxikologie
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Mykologie
1.15
Imunologie
1.15
Růst a vývoj rostlin
1.15
Úvod do entomologie
1.15
První pomoc ve škole - simulace letní
1.16
Anatomie a morfologie rostlin
1.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Úvod do entomologie
1.18
Neurobiologie
1.19
Etologie a sociobiologie
1.19
Biologie buňky - praktická cvičení
1.2
Receptář praktické výuky biologie
1.2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.2
Kmenové buňky
1.2
Fyziologie rostlin
1.2
Protistologie
1.21
Úvod do evoluční biologie
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.21
Biologie kvasinek
1.21
Základy parazitologie
1.22
Anatomie člověka I
1.22
Genové inženýrství
1.22
Mikrobiologie
1.22
Genetika
1.23
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.24
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.24
Evoluce člověka
1.24
Epigenetics
1.24
Anatomie rostlin
1.24
Biologie sociálního hmyzu
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Efektivní studium VŠ
1.25
Mikroskopická technika
1.25
Proteomika
1.25
Etologie člověka
1.25
Morfologie rostlin
1.25
Botanika pro ÚŽP
1.25
Rostlinná cytologie
1.26
Ekologie obecná
1.27
Dějiny filosofie I
1.27
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.27
Morfologie rostlin
1.27
Biogeografie
1.27
Mikrobiologie
1.28
Základy lékařské genetiky
1.29
Fyziologie bakterií
1.29
Kurz práce se zvířaty
1.29
Mykologie
1.3
Úvod do bioinformatiky
1.3
Morfologie rostlin
1.31
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.33
Mykologie
1.33
Genové inženýrství
1.33
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.34
Základy buněčné biologie
1.35
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.36
Genetické metody v zoologii
1.36
Fyziologie buňky
1.37
Lidská sexualita
1.37
Mykologie
1.38
Anatomie a fyziologie rostlin
1.38
Anatomie a morfologie rostlin
1.38
Základy biochemie
1.39
Základy genetiky
1.4
Mykologie
1.4
První pomoc ve škole
1.4
Filosofie a metodologie vědy
1.41
Cvičení z protistologie
1.42
Anatomie rostlin
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Immunology
1.42
Praktické základy vědecké práce
1.43
Biologie buňky
1.44
Pozorování a pokus organismální I
1.45
Základy genetiky - cvičení
1.46
První pomoc ve škole
1.47
První pomoc ve škole
1.47
Anatomie rostlin
1.48
Biologie čtená podruhé
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Reprodukční biologie
1.5
Populační ekologie
1.54
První pomoc ve škole
1.55
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.57
Botanika pro ÚŽP
1.58
Pozorování a pokus suborganismální I
1.6
Mykologie
1.6
Vývoj přírody ČR
1.61
Molekulární farmakologie
1.63
Ornitologie I
1.7
Současná filosofie a věda
1.73
Molekulární genetika rostlin
1.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.75
Behaviorální farmakologie
1.77
Ekologie savců
1.8
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.8
Praktikum fyziologie bakterií
1.83
Mammaliologie I
2
Zoologie bezobratlých
2.04
Praktická metodologie vědy
2.13
Molekulární biologie
2.2
Biotechnologie
2.52
Základní kurz matematiky
2.65
Struktura a funkce biologických membrán
2.67

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cvičení z didaktiky biologie
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
První pomoc ve škole
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
Mikroskopická technika
1
Fyziologie svalů
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Struktura a funkce biologických membrán
1
Biologie kvasinek
1.07
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.08
Praktikum fyziologie bakterií
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Fyziologie rostlin
1.1
Proteomika
1.1
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.1
Molekulární antropologie
1.13
První pomoc ve škole
1.13
První pomoc ve škole
1.14
Toxikologie
1.14
Morfologie rostlin
1.17
Praktická metodologie vědy
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.19
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Populační ekologie
1.2
Anatomie rostlin
1.21
Protistologie
1.21
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Fyziologie výživy
1.22
Praktické základy vědecké práce
1.23
Fyziologie bakterií
1.23
Behaviorální farmakologie
1.23
Anatomie rostlin
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Buněčné cykly a signály
1.27
Rostlinná cytologie
1.28
Mikroskopická technika
1.29
Buněčná proliferace
1.29
Mykologie
1.29
Základy parazitologie
1.29
Mykologie
1.29
Molekulární imunologie
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.3
Mykologie
1.31
Úvod do entomologie
1.31
Morfologie rostlin
1.32
Mikrobiologie
1.32
Úvod do evoluční biologie
1.33
Kurs zimní ekologie
1.33
Efektivní studium VŠ
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Dějiny filosofie I
1.33
Anatomie a morfologie rostlin
1.33
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.33
Mykologie
1.33
Pozorování a pokus organismální I
1.35
Neurobiologie
1.36
R pro život
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Epigenetics
1.38
Biologie buňky - praktická cvičení
1.39
Anatomie člověka I
1.39
Imunologie
1.4
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.4
Etologie člověka
1.4
Mikrobiologie
1.4
Immunology
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Anatomie rostlin
1.43
Ekologie obecná
1.44
Anatomie a morfologie rostlin
1.44
Molekulární genetika rostlin
1.45
Základy genetiky - cvičení
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.46
První pomoc ve škole - simulace letní
1.46
Pozorování a pokus suborganismální I
1.47
Botanika pro ÚŽP
1.5
Základy genetiky
1.5
Receptář praktické výuky biologie
1.5
Ornitologie I
1.5
Genetické metody v zoologii
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.5
Úvod do entomologie
1.51
Růst a vývoj rostlin
1.53
Filosofie a metodologie vědy
1.53
Biologie buňky
1.54
Reprodukční biologie
1.56
Molekulární biologie
1.56
Základy biochemie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Fyziologie rostlin
1.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.58
Fyziologie svalů
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Genové inženýrství
1.62
Fyziologie buňky
1.63
Anatomie a morfologie rostlin
1.63
Kurz práce se zvířaty
1.63
Genové inženýrství
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Lidská sexualita
1.64
Genetika
1.64
Biologie čtená podruhé
1.67
Úvod do bioinformatiky
1.67
Základy lékařské genetiky
1.67
Teorie her a evoluce
1.67
Růst a vývoj rostlin
1.67
Základy buněčné biologie
1.68
Etologie a sociobiologie
1.68
Mykologie
1.7
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Mammaliologie I
1.75
Cvičení z protistologie
1.75
Evoluce člověka
1.76
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.77
Současná filosofie a věda
1.78
Zoologie bezobratlých
1.78
Biologie sociálního hmyzu
1.82
Biogeografie
1.86
Molekulární farmakologie
1.86
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.92
Základy fyziologie živočichů
1.92
Morfologie rostlin
1.94
Didaktika biologie
2
Zoogeografie
2
Biotechnologie
2
Mykologie
2
Ekologie savců
2.25
Biostatistika II
2.27
Vývoj přírody ČR
2.4
Ekologie člověka
2.43
Základní kurz matematiky
2.73
Kmenové buňky
2.75
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
3
Repetitorium biologie podle RVP G III
3.25

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Didaktika biologie
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
Kmenové buňky
1
Fyziologie svalů
1
První pomoc ve škole
1.07
Buněčné cykly a signály
1.11
První pomoc ve škole
1.13
Toxikologie
1.14
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.17
První pomoc ve škole
1.18
První pomoc ve škole
1.18
Behaviorální farmakologie
1.18
Kurs zimní ekologie
1.2
Anatomie a morfologie rostlin
1.2
Biologie sociálního hmyzu
1.2
Mikroskopická technika
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie rostlin
1.23
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.25
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.28
První pomoc ve škole - simulace letní
1.29
Dějiny filosofie I
1.3
Protistologie
1.32
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Mikroskopická technika
1.33
Fyziologie rostlin
1.33
Proteomika
1.33
Anatomie člověka I
1.35
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Molekulární antropologie
1.38
Mikrobiologie
1.38
Molekulární genetika rostlin
1.38
Struktura a funkce biologických membrán
1.38
R pro život
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Anatomie a morfologie rostlin
1.38
Úvod do entomologie
1.39
Cvičení z didaktiky biologie
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.41
Fyziologie výživy
1.41
Pozorování a pokus organismální I
1.42
Základy parazitologie
1.42
Mikrobiologie
1.45
Morfologie rostlin
1.45
Fyziologie bakterií
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.45
Praktikum fyziologie bakterií
1.45
Praktická metodologie vědy
1.47
Zoologie bezobratlých
1.48
Efektivní studium VŠ
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Morfologie rostlin
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Úvod do entomologie
1.5
Biologie buňky - praktická cvičení
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.53
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.55
Základy lékařské genetiky
1.55
Pozorování a pokus suborganismální I
1.55
Anatomie rostlin
1.58
Imunologie
1.58
Biologie kvasinek
1.58
Anatomie rostlin
1.59
Ekologie obecná
1.61
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Mykologie
1.63
Biologie buňky
1.63
Úvod do evoluční biologie
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Neurobiologie
1.65
Etologie člověka
1.67
Buněčná proliferace
1.67
Mykologie
1.67
Základy genetiky - cvičení
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.67
Základy genetiky
1.68
Etologie a sociobiologie
1.68
Filosofie a metodologie vědy
1.71
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Populační ekologie
1.71
Mykologie
1.71
Rostlinná cytologie
1.72
Genetika
1.73
Fyziologie rostlin
1.73
Cvičení z protistologie
1.75
Epigenetics
1.76
Zoogeografie
1.77
Praktické základy vědecké práce
1.78
Mykologie
1.78
Molekulární imunologie
1.78
Morfologie rostlin
1.79
Evoluce člověka
1.8
Ekologie savců
1.8
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Molekulární biologie
1.82
Immunology
1.84
Biotechnologie
1.85
Základy buněčné biologie
1.85
Mykologie
1.86
Kurz práce se zvířaty
1.87
Anatomie a morfologie rostlin
1.88
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.88
Reprodukční biologie
1.89
Lidská sexualita
1.93
Genové inženýrství
2
Fyziologie svalů
2
Fyziologie buňky
2
Vývoj přírody ČR
2
Biologie čtená podruhé
2
Receptář praktické výuky biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mykologie
2
Genové inženýrství
2
Genetické metody v zoologii
2
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2
Teorie her a evoluce
2
Molekulární farmakologie
2
Ekologie člověka
2.04
Biogeografie
2.06
Ornitologie I
2.1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.14
Základy biochemie
2.24
Růst a vývoj rostlin
2.25
Mammaliologie I
2.25
Úvod do bioinformatiky
2.27
Základy fyziologie živočichů
2.33
Současná filosofie a věda
2.33
Růst a vývoj rostlin
2.38
Základní kurz matematiky
2.63
Repetitorium biologie podle RVP G III
3
Biostatistika II
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Repetitorium biologie podle RVP G III
1
Základy fyziologie živočichů
1.3
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.33
Základy genetiky
1.42
Efektivní studium VŠ
1.43
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.43
Fyziologie svalů
1.5
Mammaliologie I
1.5
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Genové inženýrství
1.56
Epigenetics
1.57
Evoluce člověka
1.59
Receptář praktické výuky biologie
1.6
Cvičení z protistologie
1.6
Buněčná proliferace
1.6
Růst a vývoj rostlin
1.62
Anatomie člověka I
1.62
Růst a vývoj rostlin
1.63
Imunologie
1.64
Fyziologie svalů
1.67
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.67
R pro život
1.67
Protistologie
1.68
Základy biochemie
1.68
Mykologie
1.71
Etologie člověka
1.71
Molekulární biologie
1.71
Biologie buňky
1.73
Úvod do evoluční biologie
1.74
Genové inženýrství
1.75
Mykologie
1.75
Botanika pro ÚŽP
1.75
Základy genetiky - cvičení
1.75
Molekulární imunologie
1.75
Immunology
1.77
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Cvičení z didaktiky biologie
1.78
Fyziologie bakterií
1.78
Pozorování a pokus suborganismální I
1.78
Etologie a sociobiologie
1.8
Buněčné cykly a signály
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Zoologie bezobratlých
1.82
Anatomie a fyziologie rostlin
1.83
Toxikologie
1.83
Populační ekologie
1.83
Mikrobiologie
1.84
Mikrobiologie
1.85
Genetické metody v zoologii
1.86
Genetika
1.86
Rostlinná cytologie
1.86
Biologie sociálního hmyzu
1.88
První pomoc ve škole
1.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.88
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.89
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.89
Fyziologie rostlin
1.89
Anatomie a morfologie rostlin
1.89
Biostatistika II
1.9
Molekulární genetika rostlin
1.9
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.9
Anatomie rostlin
1.91
Mykologie
1.91
Praktické základy vědecké práce
1.91
Biologie kvasinek
1.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Neurobiologie
1.91
Lidská sexualita
1.92
Základy buněčné biologie
1.92
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.93
Filosofie a metodologie vědy
1.93
Základní kurz matematiky
1.93
Morfologie rostlin
1.93
První pomoc ve škole - simulace letní
1.94
Biogeografie
1.94
Kurz práce se zvířaty
1.95
Biotechnologie
1.95
Morfologie rostlin
1.95
Morfologie rostlin
1.95
Anatomie rostlin
1.96
Základy parazitologie
1.96
Ekologie obecná
1.97
Anatomie a morfologie rostlin
1.98
Praktická metodologie vědy
1.98
Biologie buňky - praktická cvičení
1.99
Molekulární antropologie
2
Kurs zimní ekologie
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Fyziologie buňky
2
Didaktika biologie
2
Botanika pro ÚŽP
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mikroskopická technika
2
Fyziologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie rostlin
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Behaviorální farmakologie
2
První pomoc ve škole
2
Ornitologie I
2
Mykologie
2
Morfologie rostlin
2
Kmenové buňky
2
Ekologie savců
2
Dějiny filosofie I
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Fyziologie výživy
2
Mykologie
2
Základy lékařské genetiky
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2
Teorie her a evoluce
2
Současná filosofie a věda
2
Reprodukční biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Proteomika
2
Praktikum fyziologie bakterií
2
Mykologie
2
Ekologie člověka
2.04
Pozorování a pokus organismální I
2.05
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.05
Zoogeografie
2.06
Vývoj přírody ČR
2.06
První pomoc ve škole
2.07
Úvod do bioinformatiky
2.07
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
2.08
Úvod do entomologie
2.09
Úvod do entomologie
2.09
První pomoc ve škole
2.13
Anatomie a morfologie rostlin
2.15
Molekulární farmakologie
2.17
Anatomie a morfologie rostlin
2.25
Mikroskopická technika
2.25
Biologie čtená podruhé
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyziologie rostlin
60 : 40
Toxikologie
57 : 43
Kurs zimní ekologie
56 : 44
R pro život
56 : 44
Anatomie a morfologie rostlin
56 : 44
Genetické metody v zoologii
55 : 45
Současná filosofie a věda
55 : 45
Dějiny filosofie I
53 : 47
Mykologie
50 : 50
Mammaliologie I
50 : 50
Fyziologie bakterií
50 : 50
Molekulární farmakologie
50 : 50
Mikroskopická technika
50 : 50
První pomoc ve škole
47 : 53
Morfologie rostlin
46 : 54
Ekosystémová a krajinná ekologie
44 : 56
Immunology
42 : 58
Efektivní studium VŠ
42 : 58
Molekulární genetika rostlin
42 : 58
Proteomika
42 : 58
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
42 : 58
Anatomie rostlin
41 : 59
Protistologie
41 : 59
Mikrobiologie
41 : 59
Ornitologie I
40 : 60
Mikrobiologie
39 : 61
Molekulární imunologie
39 : 61
Biostatistika II
38 : 62
Etologie člověka
38 : 63
Buněčná proliferace
38 : 63
Zoogeografie
38 : 63
Základy fyziologie živočichů
38 : 63
Praktické základy vědecké práce
36 : 64
Ekologie obecná
36 : 64
Mykologie
35 : 65
Imunologie
35 : 65
Praktická metodologie vědy
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin
33 : 67
Ekologie savců
33 : 67
Biologie sociálního hmyzu
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Kurz práce se zvířaty
33 : 67
Mikroskopická technika
33 : 67
Základy buněčné biologie
33 : 68
Růst a vývoj rostlin
32 : 68
Úvod do evoluční biologie
31 : 69
Růst a vývoj rostlin
31 : 69
Populační ekologie
31 : 69
Anatomie člověka I
30 : 70
Základy biochemie
30 : 70
Morfologie rostlin
30 : 70
Úvod do bioinformatiky
30 : 70
Zoologie bezobratlých
30 : 70
První pomoc ve škole
29 : 71
Základy genetiky - cvičení
29 : 71
Virologie - systémy na molekulární úrovni
29 : 71
Evoluce člověka
29 : 71
Filosofie a metodologie vědy
28 : 72
Mykologie
28 : 72
První pomoc ve škole
27 : 73
Biologie buňky
27 : 73
Fyziologie buňky
27 : 73
Epigenetics
27 : 73
Biologie buňky - praktická cvičení
27 : 73
Lidská sexualita
27 : 73
Vývoj přírody ČR
26 : 74
Morfologie rostlin
26 : 74
Úvod do entomologie
26 : 74
Biotechnologie
26 : 74
Etologie a sociobiologie
26 : 74
Molekulární biologie
26 : 74
Buněčné cykly a signály
25 : 75
Morfologie rostlin
25 : 75
Botanika pro ÚŽP
25 : 75
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
25 : 75
Teorie her a evoluce
25 : 75
Úvod do entomologie
25 : 75
Biologie čtená podruhé
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Anatomie a fyziologie rostlin
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Anatomie rostlin
24 : 76
Základy genetiky
24 : 76
Genetika
24 : 76
Ochrana člověka za mimořádných událostí
23 : 77
Biogeografie
23 : 77
Anatomie a morfologie rostlin
22 : 78
Neurobiologie
22 : 78
Biologie kvasinek
21 : 79
Základy parazitologie
21 : 79
Fyziologie výživy
21 : 79
Anatomie rostlin
21 : 79
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
21 : 79
Receptář praktické výuky biologie
20 : 80
Základní kurz matematiky
20 : 80
Mykologie
20 : 80
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
20 : 80
Struktura a funkce biologických membrán
20 : 80
První pomoc ve škole
20 : 80
Cvičení z didaktiky biologie
20 : 80
Kmenové buňky
20 : 80
Genové inženýrství
19 : 81
Botanika pro ÚŽP
19 : 81
Mykologie
19 : 81
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
18 : 82
Ekologie člověka
18 : 83
Genové inženýrství
17 : 83
Anatomie a morfologie rostlin
17 : 83
Rostlinná cytologie
17 : 83
Praktikum fyziologie bakterií
17 : 83
První pomoc ve škole - simulace letní
16 : 84
Behaviorální farmakologie
15 : 85
Pozorování a pokus suborganismální I
15 : 85
Anatomie a morfologie rostlin
14 : 86
Biologie buňky pro učitelské kombinace
14 : 86
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
14 : 86
Anatomie a morfologie rostlin
14 : 86
Základy lékařské genetiky
14 : 86
Repetitorium biologie podle RVP G I
14 : 86
Anatomie a morfologie rostlin
11 : 89
Reprodukční biologie
11 : 89
Mykologie
10 : 90
Pozorování a pokus organismální I
9 : 91
Molekulární antropologie
9 : 91
Cvičení z protistologie
8 : 92
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
0 : 100
Fyziologie svalů
0 : 100
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
0 : 100
Fyziologie svalů
0 : 100
Didaktika biologie
0 : 100
Anatomie a morfologie rostlin
0 : 100
Repetitorium biologie podle RVP G III
0 : 100
Aktuální otázky ve výuce biologie
0 : 100
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Biotechnologie
1
Mykologie
1
Praktikum fyziologie bakterií
1
Morfologie rostlin
1
Anatomie a fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Teorie her a evoluce
1
Morfologie rostlin
1
Cvičení z protistologie
1
Morfologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Populační ekologie
1
Kurz práce se zvířaty
1
Mikroskopická technika
1
Mykologie
1
Ekosystémová a krajinná ekologie
1
Anatomie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Mikrobiologie
1
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1
Morfologie rostlin
1
Základy biochemie
1
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Mikroskopická technika
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Efektivní studium VŠ
1
Mykologie
1
Růst a vývoj rostlin
1
Mykologie
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Základní kurz matematiky
1
Aktuální otázky ve výuce biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Základy genetiky
1
Mykologie
1
Základy genetiky - cvičení
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Mikrobiologie
1
Fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Základy parazitologie
1.02
Zoologie bezobratlých
1.02
Genetika
1.02
Biologie buňky - praktická cvičení
1.03
Neurobiologie
1.03
Anatomie rostlin
1.03
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.04
Biologie buňky
1.04
Etologie a sociobiologie
1.04
Anatomie a morfologie rostlin
1.04
Biogeografie
1.05
Růst a vývoj rostlin
1.05
Genové inženýrství
1.05
Úvod do bioinformatiky
1.05
Mykologie
1.05
Základy buněčné biologie
1.05
Fyziologie výživy
1.05
Fyziologie buňky
1.06
Úvod do evoluční biologie
1.06
Úvod do entomologie
1.08
Úvod do entomologie
1.08
Praktická metodologie vědy
1.08
Anatomie rostlin
1.08
Zoogeografie
1.08
Rostlinná cytologie
1.08
Genové inženýrství
1.09
Protistologie
1.09
Ekologie obecná
1.09
Současná filosofie a věda
1.09
Molekulární biologie
1.09
Základy lékařské genetiky
1.14
Praktické základy vědecké práce
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.15
Základy fyziologie živočichů
1.19
Dějiny filosofie I
1.2
První pomoc ve škole
1.2
Fyziologie bakterií
1.21
Imunologie
1.22
Lidská sexualita
1.22
Ekologie člověka
1.23
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.25
První pomoc ve škole - simulace letní
1.26
Filosofie a metodologie vědy
1.28
První pomoc ve škole
1.29
Vývoj přírody ČR
1.32
První pomoc ve škole
1.33
Anatomie a morfologie rostlin
1.33
První pomoc ve škole
1.36
Immunology
1.42
Toxikologie
1.43
Kurs zimní ekologie
1.44
Biologie sociálního hmyzu
1.5
Cvičení z didaktiky biologie
1.5
Etologie člověka
1.5
Ornitologie I
1.5
Didaktika biologie
1.5
Anatomie člověka I
1.65
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Evoluce člověka
1.67
R pro život
1.67
Molekulární antropologie
1.73
Biologie kvasinek
1.79
Receptář praktické výuky biologie
1.8
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.8
Genetické metody v zoologii
1.82
Molekulární genetika rostlin
1.83
Mammaliologie I
1.83
Molekulární imunologie
1.83
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.86
Epigenetics
1.87
Ekologie savců
1.87
Molekulární farmakologie
1.88
Behaviorální farmakologie
1.92
Pozorování a pokus organismální I
1.95
Kmenové buňky
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Fyziologie svalů
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Fyziologie svalů
2
Biologie čtená podruhé
2
Pozorování a pokus suborganismální I
2
Buněčné cykly a signály
2
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2
Buněčná proliferace
2
Biostatistika II
2.08
Reprodukční biologie
2.11
Proteomika
2.25

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Genetické metody v zoologii
100 : 0
Ekosystémová a krajinná ekologie
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Kmenové buňky
100 : 0
Praktické základy vědecké práce
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Základy fyziologie živočichů
100 : 0
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
100 : 0
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Mykologie
100 : 0
R pro život
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Základy lékařské genetiky
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Receptář praktické výuky biologie
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Neurobiologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Biologie buňky
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Fyziologie buňky
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
První pomoc ve škole - simulace letní
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G I
100 : 0
Genetika
100 : 0
Etologie člověka
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Biologie čtená podruhé
100 : 0
Fyziologie výživy
100 : 0
Didaktika biologie
100 : 0
Základy biochemie
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Buněčné cykly a signály
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Ekologie obecná
100 : 0
Reprodukční biologie
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Biogeografie
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Immunology
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Zoogeografie
100 : 0
Kurs zimní ekologie
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Behaviorální farmakologie
100 : 0
Teorie her a evoluce
100 : 0
Ochrana člověka za mimořádných událostí
100 : 0
Biotechnologie
100 : 0
Dějiny filosofie I
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Základní kurz matematiky
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Cvičení z protistologie
100 : 0
Praktikum fyziologie bakterií
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Mikroskopická technika
100 : 0
Struktura a funkce biologických membrán
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G III
100 : 0
Mykologie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
100 : 0
Evoluce člověka
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Populační ekologie
100 : 0
Mammaliologie I
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
100 : 0
Mikroskopická technika
100 : 0
Aktuální otázky ve výuce biologie
100 : 0
Kurz práce se zvířaty
100 : 0
Biostatistika II
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Základy genetiky - cvičení
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální I
100 : 0
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Základy parazitologie
99 : 1
Zoologie bezobratlých
99 : 1
Biologie buňky - praktická cvičení
99 : 1
Praktická metodologie vědy
98 : 2
Virologie - systémy na molekulární úrovni
97 : 3
Anatomie rostlin
97 : 3
Rostlinná cytologie
97 : 3
Protistologie
97 : 3
Mikrobiologie
97 : 3
Úvod do evoluční biologie
97 : 3
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
96 : 4
Etologie a sociobiologie
96 : 4
Anatomie člověka I
96 : 4
Ekologie člověka
95 : 5
Základy buněčné biologie
95 : 5
Molekulární biologie
95 : 5
Botanika pro ÚŽP
94 : 6
Imunologie
93 : 7
Ekologie savců
93 : 7
Růst a vývoj rostlin
92 : 8
Proteomika
92 : 8
Růst a vývoj rostlin
91 : 9
Molekulární antropologie
91 : 9
Biologie sociálního hmyzu
91 : 9
Biologie buňky pro učitelské kombinace
90 : 10
Fyziologie rostlin
90 : 10
Epigenetics
90 : 10
Vývoj přírody ČR
89 : 11
Genové inženýrství
87 : 13
Anatomie a morfologie rostlin
86 : 14
Genové inženýrství
86 : 14
Anatomie a morfologie rostlin
83 : 17
Molekulární genetika rostlin
83 : 17

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Anatomie a morfologie rostlin
1
Kmenové buňky
1
Mikrobiologie
1
Praktikum fyziologie bakterií
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Anatomie rostlin
1
Mammaliologie I
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1
Etologie člověka
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
Molekulární genetika rostlin
1
Mikroskopická technika
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole
1
Fyziologie svalů
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1
Základy lékařské genetiky
1
Fyziologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Mikroskopická technika
1
Pozorování a pokus organismální I
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - simulace letní
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Aktuální otázky ve výuce biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1
Mykologie
1
Biologie buňky - praktická cvičení
1.01
Morfologie rostlin
1.03
Anatomie a morfologie rostlin
1.07
Biostatistika II
1.08
Anatomie a morfologie rostlin
1.08
Růst a vývoj rostlin
1.08
Základy genetiky
1.08
Současná filosofie a věda
1.09
Kurz práce se zvířaty
1.1
Úvod do entomologie
1.1
Pozorování a pokus suborganismální I
1.1
Ornitologie I
1.1
Anatomie rostlin
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.11
Toxikologie
1.14
Lidská sexualita
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Úvod do bioinformatiky
1.15
Fyziologie výživy
1.16
Buněčné cykly a signály
1.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Cvičení z protistologie
1.17
Zoologie bezobratlých
1.19
Mykologie
1.19
Mykologie
1.2
Receptář praktické výuky biologie
1.2
Dějiny filosofie I
1.2
Struktura a funkce biologických membrán
1.2
Mykologie
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.21
Immunology
1.21
Biologie kvasinek
1.21
R pro život
1.22
Reprodukční biologie
1.22
Růst a vývoj rostlin
1.23
Základy parazitologie
1.23
Molekulární imunologie
1.24
Teorie her a evoluce
1.25
Základy genetiky - cvičení
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Mykologie
1.25
Mykologie
1.25
Morfologie rostlin
1.26
Genetické metody v zoologii
1.27
Imunologie
1.28
Fyziologie bakterií
1.29
Zoogeografie
1.29
Morfologie rostlin
1.31
Vývoj přírody ČR
1.32
Botanika pro ÚŽP
1.33
Biologie buňky
1.33
Fyziologie svalů
1.33
Evoluce člověka
1.33
Proteomika
1.33
Etologie a sociobiologie
1.35
Základy buněčné biologie
1.35
Ekologie člověka
1.35
Úvod do evoluční biologie
1.37
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.38
Protistologie
1.38
Behaviorální farmakologie
1.38
Genové inženýrství
1.39
Molekulární biologie
1.4
Ekologie savců
1.4
Anatomie rostlin
1.41
Rostlinná cytologie
1.42
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.42
Mikrobiologie
1.42
Morfologie rostlin
1.43
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.43
Neurobiologie
1.44
Základy fyziologie živočichů
1.44
Fyziologie rostlin
1.45
Praktické základy vědecké práce
1.5
Biologie čtená podruhé
1.5
Základní kurz matematiky
1.5
Buněčná proliferace
1.5
Didaktika biologie
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.51
Ekologie obecná
1.51
Základy biochemie
1.52
Molekulární antropologie
1.55
Kurs zimní ekologie
1.56
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Anatomie člověka I
1.57
Epigenetics
1.57
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.57
Fyziologie buňky
1.58
Efektivní studium VŠ
1.58
Biogeografie
1.59
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.63
Biotechnologie
1.65
Úvod do entomologie
1.66
Filosofie a metodologie vědy
1.67
Genetika
1.68
Genové inženýrství
1.71
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.75
Populační ekologie
1.77
Biologie sociálního hmyzu
1.83
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.87
Anatomie a fyziologie rostlin
1.88
Molekulární farmakologie
2.13
Praktická metodologie vědy
2.88

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Mammaliologie I
1.83
Genové inženýrství
2.19
První pomoc ve škole - simulace letní
2.23
Anatomie a morfologie rostlin
2.29
Anatomie a morfologie rostlin
2.29
R pro život
2.33
Anatomie a morfologie rostlin
2.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.33
Epigenetics
2.37
Morfologie rostlin
2.38
Reprodukční biologie
2.39
Ekologie savců
2.4
Buněčné cykly a signály
2.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.42
Vývoj přírody ČR
2.42
Mykologie
2.44
Botanika pro ÚŽP
2.44
Základy fyziologie živočichů
2.44
Lidská sexualita
2.45
Cvičení z didaktiky biologie
2.5
Teorie her a evoluce
2.5
Etologie člověka
2.5
Proteomika
2.5
Biologie čtená podruhé
2.5
Molekulární genetika rostlin
2.5
Pozorování a pokus suborganismální I
2.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.5
Mykologie
2.5
Mikrobiologie
2.52
První pomoc ve škole
2.53
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.54
Růst a vývoj rostlin
2.54
Současná filosofie a věda
2.55
Molekulární antropologie
2.55
Rostlinná cytologie
2.56
Anatomie a morfologie rostlin
2.56
Filosofie a metodologie vědy
2.56
Molekulární imunologie
2.56
Anatomie a morfologie rostlin
2.56
Neurobiologie
2.56
Mikrobiologie
2.56
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.57
Biologie kvasinek
2.57
Anatomie a morfologie rostlin
2.57
Biologie buňky
2.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.58
Anatomie rostlin
2.59
Morfologie rostlin
2.59
První pomoc ve škole
2.6
Fyziologie rostlin
2.6
Kmenové buňky
2.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2.6
Genové inženýrství
2.61
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.62
Buněčná proliferace
2.63
Praktická metodologie vědy
2.63
Fyziologie výživy
2.63
Immunology
2.63
Základy parazitologie
2.63
První pomoc ve škole
2.64
Úvod do entomologie
2.65
Základy buněčné biologie
2.65
Anatomie a morfologie rostlin
2.67
Fyziologie svalů
2.67
Praktikum fyziologie bakterií
2.67
Fyziologie svalů
2.67
Mikroskopická technika
2.67
Kurz práce se zvířaty
2.67
Biologie sociálního hmyzu
2.67
Biologie buňky - praktická cvičení
2.68
Evoluce člověka
2.68
Úvod do evoluční biologie
2.69
Anatomie a morfologie rostlin
2.69
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.69
Behaviorální farmakologie
2.69
Základní kurz matematiky
2.7
Fyziologie rostlin
2.7
Etologie a sociobiologie
2.7
Ekologie obecná
2.7
Zoologie bezobratlých
2.71
Úvod do entomologie
2.71
Fyziologie buňky
2.71
Toxikologie
2.71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.71
Dějiny filosofie I
2.71
Biogeografie
2.73
Růst a vývoj rostlin
2.73
Protistologie
2.74
Morfologie rostlin
2.74
Biotechnologie
2.74
Efektivní studium VŠ
2.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.75
Úvod do bioinformatiky
2.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.75
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.75
Botanika pro ÚŽP
2.75
Anatomie rostlin
2.75
Genetika
2.76
Biostatistika II
2.77
Mykologie
2.77
Pozorování a pokus organismální I
2.77
Imunologie
2.78
Fyziologie bakterií
2.79
Molekulární biologie
2.79
Anatomie rostlin
2.79
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.79
Základy genetiky
2.8
První pomoc ve škole
2.8
Ekologie člověka
2.8
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2.8
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.81
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.82
Anatomie člověka I
2.83
Základy genetiky - cvičení
2.83
Populační ekologie
2.85
Mykologie
2.85
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.86
Praktické základy vědecké práce
2.86
Mikroskopická technika
2.87
Morfologie rostlin
2.87
Molekulární farmakologie
2.88
Zoogeografie
2.88
Kurs zimní ekologie
2.89
Ornitologie I
2.9
Genetické metody v zoologii
2.9
Struktura a funkce biologických membrán
2.9
Cvičení z protistologie
2.92
Základy lékařské genetiky
2.93
Základy biochemie
2.96
Mykologie
3
Mykologie
3
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
3
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
3
Anatomie a fyziologie rostlin
3
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
3
Receptář praktické výuky biologie
3
Didaktika biologie
3
Aktuální otázky ve výuce biologie
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
Receptář praktické výuky biologie
1
Behaviorální farmakologie
1.08
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.08
První pomoc ve škole
1.13
První pomoc ve škole - simulace letní
1.16
Mammaliologie I
1.17
První pomoc ve škole
1.18
První pomoc ve škole
1.18
Pozorování a pokus organismální I
1.18
Kmenové buňky
1.2
Základy lékařské genetiky
1.21
Molekulární genetika rostlin
1.25
Biologie sociálního hmyzu
1.25
Dějiny filosofie I
1.27
Základy parazitologie
1.28
Etologie a sociobiologie
1.3
Immunology
1.32
Lidská sexualita
1.33
Praktikum fyziologie bakterií
1.33
Efektivní studium VŠ
1.33
Genetické metody v zoologii
1.36
Teorie her a evoluce
1.38
Etologie člověka
1.38
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.39
Struktura a funkce biologických membrán
1.4
Epigenetics
1.4
Fyziologie rostlin
1.4
Biologie buňky - praktická cvičení
1.41
Mikrobiologie
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Toxikologie
1.43
Molekulární imunologie
1.44
Molekulární antropologie
1.45
Mikrobiologie
1.45
Fyziologie buňky
1.46
Zoologie bezobratlých
1.46
Pozorování a pokus suborganismální I
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Ornitologie I
1.5
Biologie buňky
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.52
Imunologie
1.52
Fyziologie výživy
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.56
Biotechnologie
1.57
Morfologie rostlin
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Úvod do entomologie
1.58
Buněčné cykly a signály
1.58
Proteomika
1.58
Anatomie rostlin
1.59
Cvičení z didaktiky biologie
1.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.6
Ekologie savců
1.6
Úvod do entomologie
1.61
Anatomie člověka I
1.61
Molekulární biologie
1.61
Evoluce člověka
1.62
Anatomie rostlin
1.62
Neurobiologie
1.63
Buněčná proliferace
1.63
Anatomie rostlin
1.63
Vývoj přírody ČR
1.63
Praktické základy vědecké práce
1.64
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.64
Anatomie a morfologie rostlin
1.64
Zoogeografie
1.65
Kurs zimní ekologie
1.67
Genové inženýrství
1.67
Reprodukční biologie
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Ekologie člověka
1.68
Základy buněčné biologie
1.68
Morfologie rostlin
1.68
Mykologie
1.69
Mykologie
1.7
Anatomie a morfologie rostlin
1.7
Genetika
1.7
Základy genetiky - cvičení
1.71
Mikroskopická technika
1.73
Genové inženýrství
1.74
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Mikroskopická technika
1.75
Základy genetiky
1.76
Kurz práce se zvířaty
1.76
Morfologie rostlin
1.77
Mykologie
1.77
Růst a vývoj rostlin
1.77
R pro život
1.78
Úvod do evoluční biologie
1.79
Mykologie
1.8
Rostlinná cytologie
1.81
Základy fyziologie živočichů
1.81
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Filosofie a metodologie vědy
1.83
Anatomie a morfologie rostlin
1.83
Růst a vývoj rostlin
1.85
Populační ekologie
1.85
Biologie kvasinek
1.86
Anatomie a fyziologie rostlin
1.88
Molekulární farmakologie
1.88
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.88
Praktická metodologie vědy
1.9
Ekologie obecná
1.91
Protistologie
1.91
Biostatistika II
1.92
Botanika pro ÚŽP
2
Biogeografie
2
Repetitorium biologie podle RVP G I
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Úvod do bioinformatiky
2
Morfologie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Didaktika biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.08
Cvičení z protistologie
2.08
Současná filosofie a věda
2.09
Základní kurz matematiky
2.1
Anatomie a morfologie rostlin
2.11
Botanika pro ÚŽP
2.13
Mykologie
2.2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.25
Biologie čtená podruhé
2.25
Základy biochemie
2.26
Mykologie
2.42

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.12
Receptář praktické výuky biologie
1.2
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.25
První pomoc ve škole
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.29
Toxikologie
1.29
Fyziologie rostlin
1.3
Cvičení z didaktiky biologie
1.3
Dějiny filosofie I
1.33
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.33
Mikrobiologie
1.34
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Základy parazitologie
1.38
Anatomie člověka I
1.39
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Mykologie
1.44
První pomoc ve škole - simulace letní
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.46
Behaviorální farmakologie
1.46
Efektivní studium VŠ
1.5
Pozorování a pokus organismální I
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Biologie sociálního hmyzu
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Teorie her a evoluce
1.5
Základy lékařské genetiky
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Biologie buňky - praktická cvičení
1.55
Anatomie rostlin
1.55
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Kurs zimní ekologie
1.56
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.56
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Praktické základy vědecké práce
1.57
Mikrobiologie
1.58
Immunology
1.58
Molekulární imunologie
1.59
Zoologie bezobratlých
1.6
Mykologie
1.6
Ornitologie I
1.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.6
Kmenové buňky
1.6
Úvod do entomologie
1.61
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.61
Morfologie rostlin
1.61
Anatomie rostlin
1.62
Úvod do entomologie
1.63
Anatomie rostlin
1.63
Etologie a sociobiologie
1.63
Morfologie rostlin
1.63
Protistologie
1.65
Mykologie
1.65
Imunologie
1.65
Biologie buňky
1.65
Rostlinná cytologie
1.66
Anatomie a morfologie rostlin
1.66
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Struktura a funkce biologických membrán
1.67
Mammaliologie I
1.67
Proteomika
1.67
Fyziologie svalů
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Základy buněčné biologie
1.68
Morfologie rostlin
1.68
Biotechnologie
1.7
Pozorování a pokus suborganismální I
1.7
Mykologie
1.7
Genové inženýrství
1.71
Ekologie člověka
1.73
Genetické metody v zoologii
1.73
Buněčné cykly a signály
1.73
Mikroskopická technika
1.73
Lidská sexualita
1.73
Anatomie a morfologie rostlin
1.75
Botanika pro ÚŽP
1.75
Molekulární genetika rostlin
1.75
Botanika pro ÚŽP
1.75
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.76
Evoluce člověka
1.76
Epigenetics
1.77
Růst a vývoj rostlin
1.77
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Praktická metodologie vědy
1.78
Vývoj přírody ČR
1.79
Ekologie savců
1.8
Fyziologie rostlin
1.8
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.8
Fyziologie buňky
1.81
Současná filosofie a věda
1.82
Zoogeografie
1.82
Praktikum fyziologie bakterií
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Reprodukční biologie
1.83
Fyziologie výživy
1.84
Neurobiologie
1.84
Molekulární biologie
1.85
Biostatistika II
1.85
Genetika
1.85
Biologie kvasinek
1.86
Fyziologie bakterií
1.86
Anatomie a morfologie rostlin
1.86
Základy fyziologie živočichů
1.88
R pro život
1.89
Filosofie a metodologie vědy
1.89
Mykologie
1.89
Růst a vývoj rostlin
1.91
Genové inženýrství
1.91
Mykologie
1.92
Základy genetiky
1.92
Základy genetiky - cvičení
1.96
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Úvod do evoluční biologie
2
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2
Morfologie rostlin
2
Mikroskopická technika
2
Didaktika biologie
2
Cvičení z protistologie
2
Etologie člověka
2
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Ekologie obecná
2.04
Biogeografie
2.05
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.06
Kurz práce se zvířaty
2.07
Základy biochemie
2.09
Úvod do bioinformatiky
2.1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.11
Anatomie a fyziologie rostlin
2.13
Buněčná proliferace
2.13
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.14
Populační ekologie
2.15
Molekulární farmakologie
2.25
Biologie čtená podruhé
2.33
Molekulární antropologie
2.36
Základní kurz matematiky
2.37