Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2016/2017 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Demografická analýza II
1.25
Management cestovního ruchu
1.33
Aplikovaná hydrologie
1.38
Lokální a regionální rozvoj
1.38
Životní prostředí České republiky
1.38
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.4
Tematická kartografie
1.41
Ekonomická geografie
1.44
Světový populační vývoj
1.45
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Geografie Číny
1.54
Hydrogeografie
1.55
Tematická kartografie
1.56
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.57
Sociogeografické regionální systémy
1.57
Oceánografie
1.59
Geography of Economic Globalization
1.62
Základy geoinformatiky
1.67
Obnovitelné zdroje energie
1.71
Regionální rozvoj a regionální politika
1.76
Základy geoinformatiky
1.77
Statistická analýza dat I
1.77
Demografická analýza II
1.79
Seminář ze sociální geografie
1.8
Tematická kartografie
1.81
Fyzická geografie
1.82
Subsaharská Afrika
1.84
Rozvojové problémy venkova
1.86
Tematická kartografie
1.88
Demografická analýza II
1.92
Světový populační vývoj
1.93
Metody v SG I
1.94
Statistická analýza dat I
1.97
Seminář z geoinformatiky
2
Ekologie pro geografy
2
Metody ve fyzické geografii I.A
2.06
Seminář z fyzické geografie B
2.14
Demografie rodin a domácností I
2.2
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Fyzická geografie Slovenska
2.33
Základy geoinformatiky
2.33
Základy geoinformatiky
2.35
Přírodní ohrožení a rizika
2.36
Přírodní ohrožení a rizika
2.4
Principy databází
2.45
Metody v SG I
2.5
Regionální geografie Evropy
2.54
Geografie ČR
2.55
Základy geoinformatiky II
2.57
Paleogeografie kvartéru
2.57
Seminář ze sociální geografie
2.64
Pedologie
2.71
Didaktika geografie II
2.85
Principy databází
2.85
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.88
Metody v SG I
3.14
Politická a regionální geografie
3.15
Obecná regionální geografie
3.33
Základy geoinformatiky
3.67

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza II
1.15
Demografická analýza II
1.19
Základy geoinformatiky
1.2
Základy geoinformatiky
1.23
Fyzická geografie
1.24
Tematická kartografie
1.25
Základy geoinformatiky
1.37
Tematická kartografie
1.38
Světový populační vývoj
1.41
Hydrogeografie
1.45
Geography of Economic Globalization
1.46
Aplikovaná hydrologie
1.5
Lokální a regionální rozvoj
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.5
Tematická kartografie
1.52
Tematická kartografie
1.56
Životní prostředí České republiky
1.58
Světový populační vývoj
1.59
Demografická analýza II
1.64
Management cestovního ruchu
1.67
Sociogeografické regionální systémy
1.71
Obnovitelné zdroje energie
1.71
Rozvojové problémy venkova
1.71
Seminář z geoinformatiky
1.74
Oceánografie
1.75
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.79
Ekonomická geografie
1.79
Statistická analýza dat I
1.88
Geografie ČR
1.91
Ekologie pro geografy
1.91
Základy geoinformatiky II
1.91
Statistická analýza dat I
1.91
Metody ve fyzické geografii I.A
2
Principy databází
2
Seminář ze sociální geografie
2
Metody v SG I
2
Principy databází
2.06
Regionální rozvoj a regionální politika
2.08
Přírodní ohrožení a rizika
2.09
Didaktika geografie II
2.11
Subsaharská Afrika
2.11
Pedologie
2.14
Geografie Číny
2.17
Metody v SG I
2.21
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.25
Seminář z fyzické geografie B
2.29
Paleogeografie kvartéru
2.29
Přírodní ohrožení a rizika
2.3
Demografie rodin a domácností I
2.3
Regionální geografie Evropy
2.3
Seminář ze sociální geografie
2.36
Fyzická geografie Slovenska
2.5
Sociální struktura a stratifikace
2.5
Základy geoinformatiky
2.5
Metody v SG I
2.54
Obecná regionální geografie
2.56
Politická a regionální geografie
2.6
Základy geoinformatiky
3.33

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Seminář z fyzické geografie B
1.07
Demografická analýza II
1.13
Světový populační vývoj
1.14
Paleogeografie kvartéru
1.14
Životní prostředí České republiky
1.15
Geografie Číny
1.15
Světový populační vývoj
1.17
Metody v SG I
1.18
Tematická kartografie
1.19
Tematická kartografie
1.19
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.2
Seminář ze sociální geografie
1.2
Demografie rodin a domácností I
1.2
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.21
Sociogeografické regionální systémy
1.21
Základy geoinformatiky
1.23
Regionální rozvoj a regionální politika
1.24
Sociální struktura a stratifikace
1.25
Ekologie pro geografy
1.27
Obnovitelné zdroje energie
1.29
Rozvojové problémy venkova
1.29
Fyzická geografie
1.29
Seminář ze sociální geografie
1.31
Ekonomická geografie
1.33
Regionální geografie Evropy
1.37
Aplikovaná hydrologie
1.38
Lokální a regionální rozvoj
1.38
Základy geoinformatiky
1.42
Fyzická geografie Slovenska
1.42
Metody v SG I
1.43
Demografická analýza II
1.43
Základy geoinformatiky
1.45
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Hydrogeografie
1.5
Oceánografie
1.5
Principy databází
1.5
Přírodní ohrožení a rizika
1.5
Politická a regionální geografie
1.5
Didaktika geografie II
1.5
Seminář z geoinformatiky
1.53
Obecná regionální geografie
1.56
Geography of Economic Globalization
1.62
Tematická kartografie
1.63
Tematická kartografie
1.63
Přírodní ohrožení a rizika
1.64
Pedologie
1.64
Základy geoinformatiky
1.67
Metody ve fyzické geografii I.A
1.69
Demografická analýza II
1.69
Statistická analýza dat I
1.75
Principy databází
1.85
Geografie ČR
1.86
Základy geoinformatiky
1.93
Subsaharská Afrika
1.95
Statistická analýza dat I
2.06
Základy geoinformatiky II
2.17
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.63
Metody v SG I
2.64
Management cestovního ruchu
2.67

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Sociální struktura a stratifikace
1
Geography of Economic Globalization
1.08
Lokální a regionální rozvoj
1.29
Statistická analýza dat I
1.3
Demografická analýza II
1.31
Tematická kartografie
1.33
Management cestovního ruchu
1.33
Rozvojové problémy venkova
1.33
Tematická kartografie
1.33
Životní prostředí České republiky
1.33
Statistická analýza dat I
1.37
Tematická kartografie
1.38
Základy geoinformatiky
1.38
Základy geoinformatiky II
1.38
Seminář z geoinformatiky
1.4
Tematická kartografie
1.4
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.4
Světový populační vývoj
1.41
Fyzická geografie Slovenska
1.42
Základy geoinformatiky
1.42
Ekonomická geografie
1.44
Demografie rodin a domácností I
1.44
Základy geoinformatiky
1.44
Regionální rozvoj a regionální politika
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Aplikovaná hydrologie
1.5
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.5
Geografie Číny
1.5
Základy geoinformatiky
1.55
Sociogeografické regionální systémy
1.57
Přírodní ohrožení a rizika
1.6
Seminář ze sociální geografie
1.64
Seminář z fyzické geografie B
1.67
Fyzická geografie
1.69
Oceánografie
1.69
Demografická analýza II
1.69
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.71
Didaktika geografie II
1.72
Metody v SG I
1.75
Obnovitelné zdroje energie
1.8
Demografická analýza II
1.86
Politická a regionální geografie
2
Seminář ze sociální geografie
2
Základy geoinformatiky
2
Geografie ČR
2.05
Ekologie pro geografy
2.11
Metody ve fyzické geografii I.A
2.17
Přírodní ohrožení a rizika
2.33
Hydrogeografie
2.35
Principy databází
2.35
Principy databází
2.43
Metody v SG I
2.46
Subsaharská Afrika
2.53
Paleogeografie kvartéru
2.56
Světový populační vývoj
2.68
Regionální geografie Evropy
2.83
Metody v SG I
2.92
Obecná regionální geografie
3
Pedologie
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1
Životní prostředí České republiky
1.24
Demografická analýza II
1.25
Geografie Číny
1.33
Management cestovního ruchu
1.33
Tematická kartografie
1.33
Světový populační vývoj
1.35
Demografie rodin a domácností I
1.38
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.4
Přírodní ohrožení a rizika
1.43
Geography of Economic Globalization
1.46
Tematická kartografie
1.5
Aplikovaná hydrologie
1.5
Rozvojové problémy venkova
1.5
Lokální a regionální rozvoj
1.5
Základy geoinformatiky
1.52
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.56
Ekologie pro geografy
1.57
Seminář z fyzické geografie B
1.6
Seminář ze sociální geografie
1.6
Tematická kartografie
1.61
Demografická analýza II
1.64
Základy geoinformatiky
1.67
Tematická kartografie
1.69
Ekonomická geografie
1.69
Statistická analýza dat I
1.72
Sociogeografické regionální systémy
1.73
Oceánografie
1.73
Základy geoinformatiky
1.75
Demografická analýza II
1.77
Fyzická geografie Slovenska
1.82
Statistická analýza dat I
1.9
Regionální rozvoj a regionální politika
1.91
Seminář z geoinformatiky
1.93
Základy geoinformatiky
1.96
Sociální struktura a stratifikace
2
Základy geoinformatiky II
2
Hydrogeografie
2
Obnovitelné zdroje energie
2
Subsaharská Afrika
2
Fyzická geografie
2
Geografie ČR
2
Metody v SG I
2
Obecná regionální geografie
2
Didaktika geografie II
2.07
Seminář ze sociální geografie
2.1
Světový populační vývoj
2.11
Metody ve fyzické geografii I.A
2.12
Základy geoinformatiky
2.17
Metody v SG I
2.3
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.33
Přírodní ohrožení a rizika
2.38
Metody v SG I
2.56
Principy databází
2.6
Politická a regionální geografie
2.64
Principy databází
2.69
Regionální geografie Evropy
2.73
Paleogeografie kvartéru
2.75
Pedologie
2.8

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Metody v SG I
1.07
Metody v SG I
1.14
Tematická kartografie
1.25
Metody v SG I
1.29
Základy geoinformatiky
1.4
Obecná regionální geografie
1.4
Tematická kartografie
1.43
Regionální rozvoj a regionální politika
1.44
Statistická analýza dat I
1.53
Tematická kartografie
1.56
Metody ve fyzické geografii I.A
1.57
Aplikovaná hydrologie
1.63
Základy geoinformatiky
1.64
Základy geoinformatiky
1.67
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.67
Ekonomická geografie
1.67
Geography of Economic Globalization
1.67
Statistická analýza dat I
1.68
Fyzická geografie
1.73
Seminář ze sociální geografie
1.75
Demografická analýza II
1.75
Tematická kartografie
1.75
Základy geoinformatiky
1.75
Světový populační vývoj
1.76
Regionální geografie Evropy
1.77
Základy geoinformatiky
1.77
Demografická analýza II
1.77
Demografická analýza II
1.79
Ekologie pro geografy
1.8
Geografie Číny
1.82
Světový populační vývoj
1.82
Obnovitelné zdroje energie
1.86
Seminář ze sociální geografie
1.86
Oceánografie
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.89
Přírodní ohrožení a rizika
1.9
Didaktika geografie II
1.9
Pedologie
1.9
Základy geoinformatiky II
1.91
Fyzická geografie Slovenska
1.91
Paleogeografie kvartéru
1.91
Sociogeografické regionální systémy
1.93
Politická a regionální geografie
1.93
Principy databází
1.94
Principy databází
1.94
Geografie ČR
1.95
Sociální struktura a stratifikace
2
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
2
Demografie rodin a domácností I
2
Environmentálně udržitelný rozvoj
2
Hydrogeografie
2
Management cestovního ruchu
2
Rozvojové problémy venkova
2
Seminář z geoinformatiky
2
Životní prostředí České republiky
2
Lokální a regionální rozvoj
2
Subsaharská Afrika
2.06
Seminář z fyzické geografie B
2.14
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.5

  Pohlaví

muž %
žena %
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
90 : 10
Aplikovaná hydrologie
88 : 13
Tematická kartografie
88 : 13
Obnovitelné zdroje energie
86 : 14
Základy geoinformatiky
85 : 15
Základy geoinformatiky
75 : 25
Seminář z fyzické geografie B
71 : 29
Metody v SG I
71 : 29
Pedologie
71 : 29
Principy databází
70 : 30
Principy databází
70 : 30
Seminář z geoinformatiky
68 : 32
Fyzická geografie Slovenska
67 : 33
Životní prostředí České republiky
65 : 35
Oceánografie
65 : 35
Paleogeografie kvartéru
64 : 36
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
64 : 36
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
63 : 38
Lokální a regionální rozvoj
63 : 38
Tematická kartografie
63 : 38
Ekonomická geografie
60 : 40
Politická a regionální geografie
60 : 40
Metody ve fyzické geografii I.A
60 : 40
Seminář ze sociální geografie
60 : 40
Hydrogeografie
59 : 41
Fyzická geografie
59 : 41
Sociogeografické regionální systémy
57 : 43
Regionální rozvoj a regionální politika
57 : 43
Metody v SG I
56 : 44
Ekologie pro geografy
55 : 45
Geografie ČR
55 : 45
Geography of Economic Globalization
54 : 46
Subsaharská Afrika
53 : 47
Tematická kartografie
52 : 48
Regionální geografie Evropy
51 : 49
Statistická analýza dat I
51 : 49
Demografie rodin a domácností I
50 : 50
Tematická kartografie
50 : 50
Statistická analýza dat I
49 : 51
Základy geoinformatiky
48 : 52
Základy geoinformatiky
47 : 53
Geografie Číny
46 : 54
Metody v SG I
43 : 57
Seminář ze sociální geografie
43 : 57
Přírodní ohrožení a rizika
36 : 64
Demografická analýza II
36 : 64
Základy geoinformatiky II
35 : 65
Světový populační vývoj
34 : 66
Základy geoinformatiky
33 : 67
Světový populační vývoj
31 : 69
Rozvojové problémy venkova
29 : 71
Demografická analýza II
25 : 75
Didaktika geografie II
25 : 75
Management cestovního ruchu
17 : 83
Obecná regionální geografie
11 : 89
Environmentálně udržitelný rozvoj
10 : 90
Demografická analýza II
8 : 92
Sociální struktura a stratifikace
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Sociální struktura a stratifikace
1
Oceánografie
1
Základy geoinformatiky II
1
Obecná regionální geografie
1
Politická a regionální geografie
1
Geografie ČR
1
Metody ve fyzické geografii I.A
1
Seminář ze sociální geografie
1
Seminář ze sociální geografie
1
Základy geoinformatiky
1
Metody v SG I
1
Základy geoinformatiky
1
Základy geoinformatiky
1
Tematická kartografie
1
Tematická kartografie
1
Demografická analýza II
1
Tematická kartografie
1
Demografická analýza II
1
Fyzická geografie
1
Metody v SG I
1
Metody v SG I
1
Hydrogeografie
1
Základy geoinformatiky
1
Základy geoinformatiky
1
Tematická kartografie
1
Ekonomická geografie
1.03
Regionální rozvoj a regionální politika
1.05
Regionální geografie Evropy
1.06
Fyzická geografie Slovenska
1.08
Obnovitelné zdroje energie
1.14
Seminář z geoinformatiky
1.16
Světový populační vývoj
1.17
Světový populační vývoj
1.17
Ekologie pro geografy
1.18
Demografická analýza II
1.25
Subsaharská Afrika
1.26
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Sociogeografické regionální systémy
1.57
Statistická analýza dat I
1.6
Geografie Číny
1.62
Statistická analýza dat I
1.64
Principy databází
1.65
Principy databází
1.65
Geography of Economic Globalization
1.69
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.75
Demografie rodin a domácností I
1.8
Management cestovního ruchu
1.83
Didaktika geografie II
1.85
Paleogeografie kvartéru
1.86
Životní prostředí České republiky
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.9
Přírodní ohrožení a rizika
1.91
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.93
Environmentálně udržitelný rozvoj
2
Seminář z fyzické geografie B
2
Lokální a regionální rozvoj
2
Pedologie
2
Aplikovaná hydrologie
2
Rozvojové problémy venkova
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Seminář z fyzické geografie B
100 : 0
Životní prostředí České republiky
100 : 0
Fyzická geografie Slovenska
100 : 0
Obecná regionální geografie
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Sociogeografické regionální systémy
100 : 0
Subsaharská Afrika
100 : 0
Management cestovního ruchu
100 : 0
Metody ve fyzické geografii I.A
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Demografie rodin a domácností I
100 : 0
Environmentálně udržitelný rozvoj
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Oceánografie
100 : 0
Základy geoinformatiky II
100 : 0
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
100 : 0
Lokální a regionální rozvoj
100 : 0
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Rozvojové problémy venkova
100 : 0
Tematická kartografie
100 : 0
Fyzická geografie
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Seminář z geoinformatiky
100 : 0
Metody v SG I
100 : 0
Hydrogeografie
100 : 0
Ekologie pro geografy
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Světový populační vývoj
97 : 3
Světový populační vývoj
97 : 3
Geografie ČR
95 : 5
Didaktika geografie II
95 : 5
Regionální geografie Evropy
94 : 6
Tematická kartografie
94 : 6
Demografická analýza II
94 : 6
Tematická kartografie
94 : 6
Metody v SG I
93 : 7
Demografická analýza II
93 : 7
Paleogeografie kvartéru
93 : 7
Pedologie
93 : 7
Ekonomická geografie
93 : 8
Geography of Economic Globalization
92 : 8
Geografie Číny
92 : 8
Demografická analýza II
92 : 8
Základy geoinformatiky
92 : 8
Přírodní ohrožení a rizika
91 : 9
Politická a regionální geografie
90 : 10
Statistická analýza dat I
89 : 11
Tematická kartografie
88 : 13
Aplikovaná hydrologie
88 : 13
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
88 : 13
Regionální rozvoj a regionální politika
86 : 14
Obnovitelné zdroje energie
86 : 14
Statistická analýza dat I
85 : 15
Sociální struktura a stratifikace
75 : 25
Metody v SG I
71 : 29
Principy databází
70 : 30
Principy databází
70 : 30

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Rozvojové problémy venkova
1
Metody v SG I
1
Seminář z fyzické geografie B
1
Management cestovního ruchu
1
Seminář ze sociální geografie
1
Demografická analýza II
1
Životní prostředí České republiky
1.04
Základy geoinformatiky II
1.04
Didaktika geografie II
1.05
Metody v SG I
1.06
Metody v SG I
1.07
Seminář ze sociální geografie
1.07
Geography of Economic Globalization
1.08
Přírodní ohrožení a rizika
1.09
Demografie rodin a domácností I
1.1
Světový populační vývoj
1.1
Tematická kartografie
1.11
Metody ve fyzické geografii I.A
1.11
Lokální a regionální rozvoj
1.13
Statistická analýza dat I
1.13
Tematická kartografie
1.13
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.14
Paleogeografie kvartéru
1.14
Základy geoinformatiky
1.17
Hydrogeografie
1.18
Tematická kartografie
1.19
Přírodní ohrožení a rizika
1.2
Seminář z geoinformatiky
1.21
Statistická analýza dat I
1.21
Geografie Číny
1.23
Základy geoinformatiky
1.23
Fyzická geografie
1.24
Aplikovaná hydrologie
1.25
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.25
Demografická analýza II
1.29
Sociogeografické regionální systémy
1.29
Principy databází
1.3
Obecná regionální geografie
1.33
Regionální rozvoj a regionální politika
1.35
Tematická kartografie
1.38
Ekonomická geografie
1.38
Principy databází
1.4
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.4
Obnovitelné zdroje energie
1.43
Politická a regionální geografie
1.45
Demografická analýza II
1.46
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Základy geoinformatiky
1.5
Světový populační vývoj
1.55
Geografie ČR
1.59
Regionální geografie Evropy
1.6
Fyzická geografie Slovenska
1.67
Oceánografie
1.71
Základy geoinformatiky
1.74
Pedologie
1.79
Ekologie pro geografy
1.82
Základy geoinformatiky
1.83
Subsaharská Afrika
2
Sociální struktura a stratifikace
2.75

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Geography of Economic Globalization
1.92
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Seminář z fyzické geografie B
2.14
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
2.14
Přírodní ohrožení a rizika
2.36
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.38
Životní prostředí České republiky
2.38
Environmentálně udržitelný rozvoj
2.4
Přírodní ohrožení a rizika
2.4
Aplikovaná hydrologie
2.5
Metody v SG I
2.5
Hydrogeografie
2.55
Didaktika geografie II
2.55
Metody ve fyzické geografii I.A
2.57
Světový populační vývoj
2.59
Demografie rodin a domácností I
2.6
Management cestovního ruchu
2.6
Geografie Číny
2.62
Základy geoinformatiky
2.62
Světový populační vývoj
2.62
Regionální rozvoj a regionální politika
2.62
Ekonomická geografie
2.63
Lokální a regionální rozvoj
2.63
Pedologie
2.64
Paleogeografie kvartéru
2.64
Fyzická geografie
2.65
Subsaharská Afrika
2.67
Obecná regionální geografie
2.67
Geografie ČR
2.68
Seminář z geoinformatiky
2.68
Politická a regionální geografie
2.7
Základy geoinformatiky
2.7
Metody v SG I
2.71
Obnovitelné zdroje energie
2.71
Základy geoinformatiky II
2.74
Principy databází
2.75
Fyzická geografie Slovenska
2.75
Sociální struktura a stratifikace
2.75
Regionální geografie Evropy
2.77
Tematická kartografie
2.78
Seminář ze sociální geografie
2.8
Principy databází
2.8
Ekologie pro geografy
2.82
Statistická analýza dat I
2.84
Demografická analýza II
2.85
Statistická analýza dat I
2.85
Seminář ze sociální geografie
2.86
Základy geoinformatiky
2.87
Demografická analýza II
2.88
Tematická kartografie
2.88
Tematická kartografie
2.88
Oceánografie
2.88
Sociogeografické regionální systémy
2.93
Tematická kartografie
2.94
Metody v SG I
2.94
Demografická analýza II
3
Rozvojové problémy venkova
3
Základy geoinformatiky
3.08
Základy geoinformatiky
3.5

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Rozvojové problémy venkova
1.14
Tematická kartografie
1.25
Hydrogeografie
1.27
Základy geoinformatiky
1.31
Management cestovního ruchu
1.33
Lokální a regionální rozvoj
1.38
Geography of Economic Globalization
1.38
Světový populační vývoj
1.41
Seminář z geoinformatiky
1.42
Obnovitelné zdroje energie
1.43
Oceánografie
1.47
Světový populační vývoj
1.48
Životní prostředí České republiky
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Demografická analýza II
1.5
Základy geoinformatiky
1.53
Subsaharská Afrika
1.56
Tematická kartografie
1.56
Tematická kartografie
1.56
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.57
Seminář ze sociální geografie
1.6
Přírodní ohrožení a rizika
1.6
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.6
Geografie Číny
1.62
Demografická analýza II
1.62
Tematická kartografie
1.63
Fyzická geografie
1.65
Ekonomická geografie
1.65
Fyzická geografie Slovenska
1.75
Aplikovaná hydrologie
1.75
Základy geoinformatiky
1.81
Ekologie pro geografy
1.82
Přírodní ohrožení a rizika
1.82
Geografie ČR
1.82
Sociogeografické regionální systémy
1.86
Základy geoinformatiky II
1.87
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.88
Regionální geografie Evropy
1.89
Principy databází
1.9
Principy databází
1.9
Demografická analýza II
1.93
Metody v SG I
1.94
Metody ve fyzické geografii I.A
1.94
Regionální rozvoj a regionální politika
1.95
Seminář z fyzické geografie B
2
Politická a regionální geografie
2
Seminář ze sociální geografie
2.07
Statistická analýza dat I
2.09
Didaktika geografie II
2.1
Statistická analýza dat I
2.15
Základy geoinformatiky
2.17
Obecná regionální geografie
2.22
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Paleogeografie kvartéru
2.29
Metody v SG I
2.36
Pedologie
2.36
Demografie rodin a domácností I
2.4
Metody v SG I
2.64
Základy geoinformatiky
2.83

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy geoinformatiky
1.23
Demografická analýza II
1.25
Základy geoinformatiky
1.27
Tematická kartografie
1.35
Obnovitelné zdroje energie
1.43
Geography of Economic Globalization
1.46
Management cestovního ruchu
1.5
Základy geoinformatiky
1.5
Tematická kartografie
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Základy geoinformatiky
1.53
Geografie Číny
1.54
Sociogeografické regionální systémy
1.57
Světový populační vývoj
1.59
Oceánografie
1.59
Ekonomická geografie
1.6
Seminář ze sociální geografie
1.6
Lokální a regionální rozvoj
1.63
Tematická kartografie
1.63
Hydrogeografie
1.68
Světový populační vývoj
1.69
Životní prostředí České republiky
1.69
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.7
Metody v SG I
1.71
Fyzická geografie
1.71
Řízení a rozhodování ve veřejné správě
1.71
Rozvojové problémy venkova
1.71
Ekologie pro geografy
1.73
Seminář z geoinformatiky
1.74
Aplikovaná hydrologie
1.75
Subsaharská Afrika
1.78
Tematická kartografie
1.81
Statistická analýza dat I
1.83
Regionální rozvoj a regionální politika
1.84
Demografická analýza II
1.85
Statistická analýza dat I
1.86
Demografická analýza II
1.86
Paleogeografie kvartéru
1.93
Seminář z fyzické geografie B
1.93
Metody ve fyzické geografii I.A
1.94
Základy geoinformatiky II
2
Metody v SG I
2.07
Principy databází
2.1
Principy databází
2.1
Geografie ČR
2.14
Metody v SG I
2.14
Fyzická geografie Slovenska
2.17
Demografie rodin a domácností I
2.2
Regionální geografie Evropy
2.23
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Přírodní ohrožení a rizika
2.27
Seminář ze sociální geografie
2.29
Přírodní ohrožení a rizika
2.3
Politická a regionální geografie
2.35
Didaktika geografie II
2.35
Pedologie
2.5
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.5
Základy geoinformatiky
2.5
Obecná regionální geografie
2.56