Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2016/2017 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Organická chemie I (b)
1.11
Klinická a analytická biochemie
1.16
Management biochemie
1.17
NMR spektroskopie organických látek
1.2
Organická chemie I (b)
1.32
Aplikovaná biochemie
1.33
Laboratorní technika
1.33
Anorganická chemie II (b)
1.4
Organická chemie I (b)
1.4
Anorganická chemie II (a)
1.45
Organická chemie I (a)
1.45
Organická chemie
1.47
Laboratorní technika
1.47
Fyzikální chemie
1.5
Fyzikální chemie II (a)
1.5
Makromolekulární chemie
1.53
Chemie léčiv
1.58
Organická chemie I (a)
1.58
Laboratorní technika
1.6
Anorganická chemie II (a)
1.61
Analytická chemie I (a)
1.63
Fyzikální chemie II (b)
1.64
Biochemie I
1.74
Analytická chemie I (a)
1.75
Laboratorní technika
1.78
Analytická chemie I (kata)
1.78
Chemické sensory a biosensory
1.85
Organická chemie I (a)
1.86
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.89
Fyzika I
1.93
Anorganická chemie II (b)
2
Fyzikální chemie II (a)
2
Xenobiochemie
2
Hormony
2
Separační metody (kata)
2
Organická chemie pro nechemické obory
2.08
Anorganická chemie II (b)
2.2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.24
Cvičení z biochemie
2.26
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.27
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.33
Obecná a fyzikální chemie
2.38
Makromolekulární chemie
2.39
Anorganická chemie II (b)
2.44
Obecná a fyzikální chemie
2.5
Fyzika I
2.5
Fyzika
2.54
Anorganická chemie II (a)
2.54
Organická chemie I (b)
3.15

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyzikální chemie II (a)
1.14
NMR spektroskopie organických látek
1.2
Analytická chemie I (kata)
1.22
Klinická a analytická biochemie
1.24
Analytická chemie I (a)
1.25
Organická chemie
1.29
Organická chemie I (a)
1.33
Laboratorní technika
1.35
Biochemie I
1.36
Organická chemie I (a)
1.36
Organická chemie I (b)
1.37
Anorganická chemie II (b)
1.4
Chemie léčiv
1.42
Organická chemie I (a)
1.43
Fyzikální chemie II (a)
1.44
Organická chemie I (b)
1.44
Organická chemie I (b)
1.45
Management biochemie
1.5
Laboratorní technika
1.53
Hormony
1.56
Laboratorní technika
1.56
Anorganická chemie II (a)
1.6
Xenobiochemie
1.67
Makromolekulární chemie
1.67
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.72
Fyzikální chemie
1.77
Anorganická chemie II (a)
1.78
Organická chemie pro nechemické obory
1.81
Anorganická chemie II (b)
1.82
Chemické sensory a biosensory
1.85
Analytická chemie I (a)
1.88
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.89
Laboratorní technika
1.9
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.9
Aplikovaná biochemie
2
Separační metody (kata)
2
Anorganická chemie II (b)
2.06
Organická chemie I (b)
2.08
Anorganická chemie II (b)
2.1
Cvičení z biochemie
2.11
Fyzikální chemie II (b)
2.11
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.18
Fyzika I
2.25
Obecná a fyzikální chemie
2.25
Anorganická chemie II (a)
2.31
Makromolekulární chemie
2.33
Fyzika I
2.4
Obecná a fyzikální chemie
2.5
Fyzika
2.62

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Organická chemie I (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
NMR spektroskopie organických látek
1
Laboratorní technika
1.1
Laboratorní technika
1.11
Analytická chemie I (kata)
1.11
Hormony
1.11
Obecná a fyzikální chemie
1.13
Laboratorní technika
1.13
Biochemie I
1.14
Organická chemie I (a)
1.14
Organická chemie I (a)
1.17
Laboratorní technika
1.17
Anorganická chemie II (a)
1.21
Anorganická chemie II (b)
1.22
Anorganická chemie II (a)
1.23
Chemické sensory a biosensory
1.23
Chemie léčiv
1.25
Xenobiochemie
1.25
Fyzika I
1.25
Obecná a fyzikální chemie
1.25
Klinická a analytická biochemie
1.26
Anorganická chemie II (b)
1.27
Anorganická chemie II (a)
1.28
Fyzikální chemie
1.31
Organická chemie I (b)
1.31
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.32
Organická chemie pro nechemické obory
1.32
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.36
Analytická chemie I (a)
1.38
Fyzika I
1.4
Anorganická chemie II (b)
1.4
Analytická chemie I (a)
1.4
Fyzikální chemie II (a)
1.4
Organická chemie I (a)
1.41
Management biochemie
1.42
Fyzikální chemie II (a)
1.43
Makromolekulární chemie
1.43
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.44
Fyzika
1.46
Fyzikální chemie II (b)
1.47
Cvičení z biochemie
1.5
Makromolekulární chemie
1.52
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.52
Organická chemie
1.53
Separační metody (kata)
2
Organická chemie I (b)
2.08
Aplikovaná biochemie
2.17
Organická chemie I (b)
2.42

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Hormony
1
Laboratorní technika
1.07
Anorganická chemie II (b)
1.09
Laboratorní technika
1.11
Fyzikální chemie II (b)
1.14
Aplikovaná biochemie
1.17
Laboratorní technika
1.18
Analytická chemie I (a)
1.27
Fyzikální chemie II (a)
1.29
Analytická chemie I (kata)
1.33
Laboratorní technika
1.33
Anorganická chemie II (a)
1.36
Fyzikální chemie II (a)
1.38
Management biochemie
1.4
Biochemie I
1.41
Fyzika
1.42
Klinická a analytická biochemie
1.44
Anorganická chemie II (a)
1.45
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.45
Chemické sensory a biosensory
1.45
Organická chemie pro nechemické obory
1.47
Anorganická chemie II (b)
1.5
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.5
Makromolekulární chemie
1.5
Cvičení z biochemie
1.5
Organická chemie I (b)
1.58
Anorganická chemie II (a)
1.6
Anorganická chemie II (b)
1.6
Fyzika I
1.6
Separační metody (kata)
1.67
Organická chemie I (b)
1.72
Organická chemie
1.73
Organická chemie I (a)
1.74
Organická chemie I (b)
1.74
Anorganická chemie II (b)
1.76
Organická chemie I (b)
1.78
NMR spektroskopie organických látek
1.8
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2
Fyzika I
2
Organická chemie I (a)
2
Organická chemie I (a)
2
Makromolekulární chemie
2.05
Fyzikální chemie
2.1
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.39
Chemie léčiv
2.45
Analytická chemie I (a)
2.5
Xenobiochemie
2.56
Obecná a fyzikální chemie
2.75
Obecná a fyzikální chemie
2.88

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Hormony
1.13
Laboratorní technika
1.17
Laboratorní technika
1.2
Organická chemie I (a)
1.29
Organická chemie I (a)
1.29
Management biochemie
1.33
Organická chemie I (b)
1.33
Fyzikální chemie II (b)
1.4
Chemické sensory a biosensory
1.4
Fyzikální chemie II (a)
1.43
Organická chemie I (a)
1.47
Anorganická chemie II (b)
1.5
Aplikovaná biochemie
1.5
Laboratorní technika
1.5
Anorganická chemie II (a)
1.5
Separační metody (kata)
1.5
Makromolekulární chemie
1.56
Biochemie I
1.56
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.56
Fyzikální chemie II (a)
1.57
Organická chemie I (b)
1.59
Klinická a analytická biochemie
1.59
Anorganická chemie II (a)
1.6
Organická chemie I (b)
1.61
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.62
Anorganická chemie II (b)
1.64
Analytická chemie I (a)
1.67
Cvičení z biochemie
1.67
Laboratorní technika
1.67
Organická chemie pro nechemické obory
1.68
Anorganická chemie II (a)
1.7
Organická chemie
1.73
Analytická chemie I (kata)
1.78
Organická chemie I (b)
1.82
Fyzikální chemie
1.94
Analytická chemie I (a)
2
Chemie léčiv
2
Anorganická chemie II (b)
2
NMR spektroskopie organických látek
2
Anorganická chemie II (b)
2.06
Fyzika I
2.07
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.1
Xenobiochemie
2.22
Makromolekulární chemie
2.24
Fyzika I
2.25
Fyzika
2.3
Obecná a fyzikální chemie
2.4
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.6
Obecná a fyzikální chemie
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.1
Organická chemie I (b)
1.17
Anorganická chemie II (b)
1.18
Obecná a fyzikální chemie
1.29
Anorganická chemie II (b)
1.45
Fyzikální chemie II (b)
1.47
Anorganická chemie II (b)
1.5
Organická chemie I (b)
1.51
Organická chemie I (b)
1.53
Fyzika I
1.53
Organická chemie I (b)
1.56
Laboratorní technika
1.6
Biochemie I
1.62
Fyzika
1.63
Chemie léčiv
1.64
Klinická a analytická biochemie
1.65
Analytická chemie I (kata)
1.67
Anorganická chemie II (b)
1.7
Anorganická chemie II (a)
1.72
Fyzika I
1.75
Obecná a fyzikální chemie
1.75
Organická chemie I (a)
1.78
Cvičení z biochemie
1.8
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.81
Anorganická chemie II (a)
1.82
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.83
Organická chemie I (a)
1.83
Chemické sensory a biosensory
1.85
Makromolekulární chemie
1.85
Organická chemie I (a)
1.86
Xenobiochemie
1.89
Fyzikální chemie
1.89
Management biochemie
1.91
Fyzikální chemie II (a)
1.93
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.93
Organická chemie
1.93
Laboratorní technika
1.94
Organická chemie pro nechemické obory
1.97
Aplikovaná biochemie
2
Fyzikální chemie II (a)
2
Hormony
2
Makromolekulární chemie
2
Anorganická chemie II (a)
2
Laboratorní technika
2
Laboratorní technika
2
NMR spektroskopie organických látek
2
Separační metody (kata)
2
Analytická chemie I (a)
2.14
Analytická chemie I (a)
2.17

  Pohlaví

muž %
žena %
Aplikovaná biochemie
83 : 17
NMR spektroskopie organických látek
80 : 20
Fyzikální chemie II (a)
71 : 29
Fyzika I
67 : 33
Anorganická chemie II (b)
60 : 40
Analytická chemie I (a)
56 : 44
Anorganická chemie II (a)
55 : 45
Makromolekulární chemie
53 : 47
Makromolekulární chemie
52 : 48
Analytická chemie I (a)
50 : 50
Obecná a fyzikální chemie
50 : 50
Obecná a fyzikální chemie
50 : 50
Fyzika I
50 : 50
Organická chemie I (a)
50 : 50
Fyzika
46 : 54
Anorganická chemie II (a)
46 : 54
Organická chemie I (a)
45 : 55
Anorganická chemie II (b)
44 : 56
Organická chemie I (b)
44 : 56
Fyzikální chemie II (a)
44 : 56
Organická chemie I (a)
43 : 57
Chemie léčiv
42 : 58
Organická chemie I (b)
40 : 60
Organická chemie pro nechemické obory
38 : 62
Cvičení z biochemie
37 : 63
Biochemie I
37 : 63
Anorganická chemie II (b)
36 : 64
Fyzikální chemie
35 : 65
Xenobiochemie
33 : 67
Separační metody (kata)
33 : 67
Laboratorní technika
33 : 67
Klinická a analytická biochemie
32 : 68
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
32 : 68
Organická chemie I (b)
31 : 69
Anorganická chemie II (b)
30 : 70
Laboratorní technika
30 : 70
Anorganická chemie II (a)
28 : 72
Laboratorní technika
28 : 72
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
28 : 72
Fyzikální chemie II (b)
26 : 74
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
24 : 76
Chemické sensory a biosensory
23 : 77
Laboratorní technika
22 : 78
Hormony
22 : 78
Organická chemie I (b)
22 : 78
Organická chemie
20 : 80
Analytická chemie I (kata)
11 : 89
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
0 : 100
Management biochemie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Organická chemie I (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Organická chemie I (b)
1
Cvičení z biochemie
1
Fyzika
1
Fyzika I
1
Makromolekulární chemie
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální chemie II (b)
1
Organická chemie I (a)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Anorganická chemie II (b)
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie pro nechemické obory
1
Anorganická chemie II (a)
1
Organická chemie
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Obecná a fyzikální chemie
1
Organická chemie I (a)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Fyzikální chemie II (a)
1
Organická chemie I (b)
1
Anorganická chemie II (a)
1
Fyzika I
1
Makromolekulární chemie
1
Biochemie I
1
Fyzikální chemie
1
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1
Anorganická chemie II (b)
1
Analytická chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I (a)
1
Analytická chemie I (kata)
1
Aplikovaná biochemie
1
Organická chemie I (b)
1
Hormony
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální chemie II (a)
1
Separační metody (kata)
1
Laboratorní technika
1
Management biochemie
1.08
Klinická a analytická biochemie
1.11
Chemické sensory a biosensory
1.15
Chemie léčiv
1.58
NMR spektroskopie organických látek
1.6
Xenobiochemie
1.89

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Organická chemie I (b)
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Cvičení z biochemie
100 : 0
Fyzika
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Fyzikální chemie II (b)
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie II (b)
100 : 0
Analytická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Management biochemie
100 : 0
NMR spektroskopie organických látek
100 : 0
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
100 : 0
Organická chemie I (a)
100 : 0
Fyzikální chemie II (a)
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Xenobiochemie
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Fyzikální chemie
100 : 0
Chemické sensory a biosensory
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Analytická chemie I (a)
100 : 0
Analytická chemie I (kata)
100 : 0
Aplikovaná biochemie
100 : 0
Organická chemie I (b)
100 : 0
Chemie léčiv
100 : 0
Hormony
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Fyzikální chemie II (a)
100 : 0
Separační metody (kata)
100 : 0
Biochemie I
97 : 3
Organická chemie I (a)
95 : 5
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
95 : 5
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
94 : 6
Organická chemie pro nechemické obory
92 : 8
Anorganická chemie II (b)
91 : 9
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
89 : 11
Obecná a fyzikální chemie
88 : 13
Laboratorní technika
87 : 13
Anorganická chemie II (a)
85 : 15
Organická chemie
80 : 20
Klinická a analytická biochemie
76 : 24
Obecná a fyzikální chemie
75 : 25
Fyzika I
75 : 25
Fyzika I
73 : 27
Anorganická chemie II (b)
61 : 39
Anorganická chemie II (b)
60 : 40

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Organická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Organická chemie I (b)
1
NMR spektroskopie organických látek
1
Laboratorní technika
1
Separační metody (kata)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie II (a)
1.05
Organická chemie I (b)
1.05
Fyzikální chemie II (b)
1.06
Fyzika I
1.07
Organická chemie I (a)
1.09
Fyzikální chemie II (a)
1.14
Organická chemie I (b)
1.15
Aplikovaná biochemie
1.17
Management biochemie
1.17
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.19
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.21
Xenobiochemie
1.22
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.22
Organická chemie I (a)
1.25
Obecná a fyzikální chemie
1.25
Makromolekulární chemie
1.27
Fyzikální chemie
1.27
Analytická chemie I (a)
1.31
Klinická a analytická biochemie
1.34
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.36
Cvičení z biochemie
1.39
Anorganická chemie II (b)
1.4
Fyzikální chemie II (a)
1.44
Anorganická chemie II (b)
1.44
Biochemie I
1.45
Anorganická chemie II (b)
1.45
Anorganická chemie II (a)
1.46
Anorganická chemie II (b)
1.5
Obecná a fyzikální chemie
1.5
Analytická chemie I (kata)
1.56
Organická chemie pro nechemické obory
1.57
Organická chemie
1.6
Analytická chemie I (a)
1.63
Chemie léčiv
1.67
Fyzika
1.69
Makromolekulární chemie
1.7
Organická chemie I (a)
1.71
Fyzika I
1.75
Anorganická chemie II (a)
1.83
Chemické sensory a biosensory
2.08
Hormony
2.11

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Analytická chemie I (a)
2.38
Analytická chemie I (a)
2.38
Anorganická chemie II (a)
2.4
NMR spektroskopie organických látek
2.4
Organická chemie I (a)
2.42
Management biochemie
2.42
Fyzikální chemie II (a)
2.43
Fyzikální chemie
2.5
Aplikovaná biochemie
2.5
Laboratorní technika
2.56
Xenobiochemie
2.56
Biochemie I
2.59
Chemické sensory a biosensory
2.62
Anorganická chemie II (a)
2.62
Obecná a fyzikální chemie
2.63
Fyzika I
2.67
Chemie léčiv
2.67
Separační metody (kata)
2.67
Organická chemie pro nechemické obory
2.7
Klinická a analytická biochemie
2.71
Organická chemie I (a)
2.71
Anorganická chemie II (a)
2.72
Fyzikální chemie II (b)
2.72
Makromolekulární chemie
2.73
Laboratorní technika
2.73
Cvičení z biochemie
2.74
Makromolekulární chemie
2.74
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.78
Anorganická chemie II (b)
2.78
Hormony
2.78
Analytická chemie I (kata)
2.78
Organická chemie I (b)
2.81
Fyzikální chemie II (a)
2.81
Organická chemie I (a)
2.86
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.89
Organická chemie I (b)
2.89
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.9
Anorganická chemie II (b)
2.91
Organická chemie I (b)
3
Fyzika I
3
Anorganická chemie II (b)
3
Anorganická chemie II (b)
3
Laboratorní technika
3
Organická chemie I (b)
3
Fyzika
3
Obecná a fyzikální chemie
3
Laboratorní technika
3
Organická chemie
3.07
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
3.18

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Organická chemie I (a)
1.29
Klinická a analytická biochemie
1.32
Management biochemie
1.33
Aplikovaná biochemie
1.33
Biochemie I
1.37
Organická chemie I (a)
1.42
Fyzikální chemie II (a)
1.43
Organická chemie I (a)
1.45
Chemie léčiv
1.5
Organická chemie I (b)
1.56
Fyzikální chemie II (a)
1.56
Makromolekulární chemie
1.6
NMR spektroskopie organických látek
1.6
Analytická chemie I (a)
1.63
Organická chemie I (b)
1.63
Organická chemie I (b)
1.65
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.67
Analytická chemie I (kata)
1.67
Fyzikální chemie
1.73
Cvičení z biochemie
1.74
Anorganická chemie II (a)
1.75
Xenobiochemie
1.78
Laboratorní technika
1.78
Analytická chemie I (a)
1.81
Anorganická chemie II (a)
1.83
Fyzikální chemie II (b)
1.83
Organická chemie
1.87
Laboratorní technika
1.87
Hormony
1.89
Laboratorní technika
1.9
Makromolekulární chemie
1.91
Organická chemie I (b)
1.92
Chemické sensory a biosensory
1.92
Organická chemie pro nechemické obory
1.97
Anorganická chemie II (b)
2
Anorganická chemie II (a)
2
Anorganická chemie II (b)
2
Fyzika I
2
Fyzika I
2
Separační metody (kata)
2
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.05
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.05
Anorganická chemie II (b)
2.17
Laboratorní technika
2.17
Obecná a fyzikální chemie
2.25
Obecná a fyzikální chemie
2.25
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.27
Anorganická chemie II (b)
2.4
Fyzika
2.54

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Laboratorní technika
1.22
Organická chemie I (b)
1.32
Organická chemie I (b)
1.33
Aplikovaná biochemie
1.33
Organická chemie I (b)
1.39
NMR spektroskopie organických látek
1.4
Laboratorní technika
1.44
Klinická a analytická biochemie
1.5
Analytická chemie I (a)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Laboratorní technika
1.53
Organická chemie I (a)
1.59
Anorganická chemie II (b)
1.6
Organická chemie
1.6
Fyzikální chemie II (b)
1.61
Chemické sensory a biosensory
1.62
Biochemie I
1.66
Xenobiochemie
1.67
Chemie léčiv
1.67
Organická chemie I (a)
1.71
Organická chemie I (a)
1.71
Fyzikální chemie
1.73
Fyzikální chemie II (a)
1.75
Analytická chemie I (a)
1.75
Hormony
1.78
Cvičení z biochemie
1.79
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.79
Anorganická chemie II (a)
1.8
Makromolekulární chemie
1.8
Anorganická chemie II (b)
1.82
Management biochemie
1.83
Fyzikální chemie II (a)
1.86
Analytická chemie I (kata)
1.89
Organická chemie pro nechemické obory
1.89
Anorganická chemie II (b)
1.9
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
1.9
Fyzika I
1.93
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.94
Fyzika I
2
Organická chemie I (b)
2
Anorganická chemie II (a)
2
Makromolekulární chemie
2.04
Anorganická chemie II (b)
2.06
Cvičení z organické chemie pro nechemické obory
2.09
Obecná a fyzikální chemie
2.13
Obecná a fyzikální chemie
2.25
Anorganická chemie II (a)
2.31
Separační metody (kata)
2.33
Fyzika
2.62