Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2016/2017 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
První pomoc ve škole - terenní
1
První pomoc ve škole
1
Ornitologie II
1
První pomoc ve škole
1
Neurochemie
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.06
První pomoc – simulace letní
1.08
Histologie/Cytologie
1.1
První pomoc ve škole
1.1
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.11
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.12
Forenzní genetika a biologie
1.13
Forenzní antropologie
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.14
Rostlinné interakce
1.17
Antibiotika
1.17
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.18
Fyziologie rostlin
1.18
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.2
Od genomu k proteomům
1.2
Pozorování a pokus suborganismální II
1.22
Biologie parazitických prvoků
1.22
Botanika pro ÚŽP
1.23
Klinická dietologie
1.23
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Mořská fauna Středomoří
1.25
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.26
Biomedicínská antropologie
1.27
Vývojová biologie
1.28
DNA diagnostika v klinické praxi
1.3
Základy virologie
1.31
Genetika prokaryot
1.31
Antropologie
1.33
Batrachologie a herpetologie
1.33
Entomologie
1.33
Praktikum z genetiky
1.36
Chronobiologie
1.36
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Základy virologie pro učitele
1.38
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.4
Evoluce obratlovců
1.4
Mikrobiologie
1.4
Fyziologie smyslů
1.42
Obecná parazitologie
1.42
Lékařská entomologie
1.44
Didaktické aspekty výuky biologie
1.5
Evoluce genomu
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Pokroky molekulární biologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.55
Regulační mechanismy imunity
1.56
Antropologie
1.57
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
Forenzní genetika
1.6
Vodní ekosystémy
1.6
Novověká filosofie a věda
1.62
Evoluce člověka
1.64
Hlasová výchova a rétorika
1.67
Ekologie mikroorganizmů
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.68
Fyziologie živočichů a člověka
1.7
Fyziologie člověka
1.71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Evoluce života
1.72
Biochemie I
1.72
Fyziologie člověka
1.75
Svět RNA a bílkovin
1.75
Cytogenetika
1.75
Bioklimatologie
1.75
O původu přírodních věd
1.76
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.76
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.76
Mikroevoluce a makroevoluce
1.78
Zoologie obratlovců
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.8
Pozorování a pokus organismální II
1.8
Moderní statistické metody II
1.86
Základy bioinformatiky
1.87
Mikrobiologie
1.88
Sociobiologie primátů a člověka
1.88
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.9
Ekologie
1.9
Morfologie živočichů
1.91
Proteiny signálních kaskád
1.91
Cytometrie
1.95
Fytogeografie
2
Ochrana biodiverzity
2
Zoologie obratlovců
2
Ekologie rostlin
2.04
Terestrické ekosystémy
2.06
Fyziologie stresu
2.08
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.14
Neurobiologie chování a paměti
2.22
Základy molekulární biologie
2.34
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.38
Obecná biologie živočichů
2.47
Anatomie člověka II
2.67

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terenní
1
Biologie parazitických prvoků
1
Neurochemie
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
Regulační mechanismy imunity
1.11
Pozorování a pokus suborganismální II
1.11
Fyziologie člověka
1.13
Antibiotika
1.17
Fytogeografie
1.2
Obecná a srovnávací fyziologie
1.2
DNA diagnostika v klinické praxi
1.2
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.21
Entomologie
1.22
První pomoc – simulace letní
1.23
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.24
První pomoc ve škole
1.25
Mořská fauna Středomoří
1.25
Didaktické aspekty výuky biologie
1.25
Ochrana biodiverzity
1.25
Cytogenetika
1.25
Histologie/Cytologie
1.28
Forenzní antropologie
1.29
Ornitologie II
1.29
Biochemie I
1.29
Fyziologie rostlin
1.32
Fyziologie smyslů
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Rostlinné interakce
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.4
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.4
Pozorování a pokus organismální II
1.4
Od genomu k proteomům
1.4
Evoluce obratlovců
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Ekologie
1.43
První pomoc ve škole
1.43
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.46
Praktikum z genetiky
1.47
Fyziologie živočichů a člověka
1.48
Svět RNA a bílkovin
1.5
Genetika prokaryot
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Forenzní genetika
1.5
Forenzní genetika a biologie
1.5
Mikrobiologie
1.5
Základy virologie
1.5
Fyziologie člověka
1.53
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.55
Proteiny signálních kaskád
1.55
Chronobiologie
1.55
Fyziologie stresu
1.58
První pomoc ve škole
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Obecná parazitologie
1.61
Hlasová výchova a rétorika
1.61
Vývojová biologie
1.61
Antropologie
1.61
Botanika pro ÚŽP
1.62
Mikroevoluce a makroevoluce
1.62
Sociobiologie primátů a člověka
1.63
Cytometrie
1.63
Pokroky molekulární biologie
1.64
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.65
Morfologie živočichů
1.65
Neurobiologie chování a paměti
1.67
Ekologie mikroorganizmů
1.67
Batrachologie a herpetologie
1.67
Antropologie
1.67
Zoologie obratlovců
1.68
Základy molekulární biologie
1.68
Základy bioinformatiky
1.69
Moderní statistické metody II
1.69
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.71
Vodní ekosystémy
1.71
Evoluce genomu
1.75
Základy virologie pro učitele
1.75
Klinická dietologie
1.77
Mikrobiologie
1.79
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Terestrické ekosystémy
1.85
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Ekologie rostlin
1.86
Biomedicínská antropologie
1.91
Evoluce člověka
1.92
Obecná biologie živočichů
1.94
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.97
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
2
Úvod do religionistiky
2
Bioklimatologie
2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.06
Anatomie člověka II
2.11
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.13
O původu přírodních věd
2.14
Novověká filosofie a věda
2.15
Evoluce života
2.16

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terenní
1
Fyziologie člověka
1
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Úvod do religionistiky
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Sociobiologie primátů a člověka
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Mořská fauna Středomoří
1
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1
Molekulární imunologie
1
Cytogenetika
1
První pomoc – simulace letní
1.08
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Pokroky molekulární biologie
1.09
Forenzní genetika
1.1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.11
Biologie parazitických prvoků
1.11
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.12
Biochemie I
1.13
Mikrobiologie
1.13
Forenzní genetika a biologie
1.13
Vývojová biologie
1.13
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.14
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.16
Forenzní antropologie
1.17
Ekologie mikroorganizmů
1.17
Fyziologie smyslů
1.17
První pomoc ve škole - terenní
1.17
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.18
Proteiny signálních kaskád
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.18
Genetika prokaryot
1.19
Obecná a srovnávací fyziologie
1.2
Biomedicínská antropologie
1.2
Fytogeografie
1.2
DNA diagnostika v klinické praxi
1.2
Evoluce člověka
1.21
Fyziologie živočichů a člověka
1.22
Entomologie
1.22
Evoluce života
1.22
Pozorování a pokus suborganismální II
1.22
Základy molekulární biologie
1.23
Fyziologie rostlin
1.23
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.23
Obecná parazitologie
1.24
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Ochrana biodiverzity
1.25
Bioklimatologie
1.25
Evoluce genomu
1.25
Mikrobiologie
1.27
Moderní statistické metody II
1.29
Fyziologie člověka
1.29
Terestrické ekosystémy
1.29
Ekologie
1.3
Ekologie rostlin
1.3
Klinická dietologie
1.31
O původu přírodních věd
1.31
Morfologie živočichů
1.32
Antropologie
1.33
Neurochemie
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Rostlinné interakce
1.33
Didaktické aspekty výuky biologie
1.33
Fyziologie stresu
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.35
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.38
Obecná biologie živočichů
1.38
Novověká filosofie a věda
1.38
Histologie/Cytologie
1.39
První pomoc ve škole
1.4
Botanika pro ÚŽP
1.43
Zoologie obratlovců
1.43
Evoluce obratlovců
1.44
Vodní ekosystémy
1.45
Chronobiologie
1.45
Zoologie obratlovců
1.46
Cytometrie
1.47
Mikroevoluce a makroevoluce
1.48
Praktikum z genetiky
1.48
Antropologie
1.48
Pozorování a pokus organismální II
1.5
Antibiotika
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Svět RNA a bílkovin
1.5
Hlasová výchova a rétorika
1.55
Základy virologie
1.55
Základy bioinformatiky
1.57
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.59
Základy virologie pro učitele
1.63
První pomoc ve škole
1.64
Regulační mechanismy imunity
1.67
Ornitologie II
1.67
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.71
Anatomie člověka II
1.75
Neurobiologie chování a paměti
1.78
První pomoc ve škole
1.87
Od genomu k proteomům
1.93
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.08

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole - terenní
1
První pomoc ve škole
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole
1
Antibiotika
1
Bioklimatologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Entomologie
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc – simulace letní
1.08
Histologie/Cytologie
1.09
DNA diagnostika v klinické praxi
1.1
První pomoc ve škole - terenní
1.11
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.11
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.12
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.12
Genetika prokaryot
1.15
Evoluce genomu
1.17
Ekologie mikroorganizmů
1.17
Biomedicínská antropologie
1.18
Hlasová výchova a rétorika
1.19
Mikroevoluce a makroevoluce
1.19
Fyziologie rostlin
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.21
Biologie parazitických prvoků
1.22
Svět RNA a bílkovin
1.25
Molekulární imunologie
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Vývojová biologie
1.28
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Základy virologie
1.29
Regulační mechanismy imunity
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Pokroky molekulární biologie
1.33
Pozorování a pokus suborganismální II
1.33
Terestrické ekosystémy
1.33
Základy bioinformatiky
1.36
Forenzní genetika a biologie
1.38
Didaktické aspekty výuky biologie
1.38
Klinická dietologie
1.38
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.38
Mikrobiologie
1.4
Mořská fauna Středomoří
1.4
Od genomu k proteomům
1.4
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.4
Antropologie
1.4
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.43
Fyziologie člověka
1.43
Fyziologie živočichů a člověka
1.43
Proteiny signálních kaskád
1.45
Zoologie obratlovců
1.5
Cytogenetika
1.5
Fyziologie smyslů
1.5
Neurobiologie chování a paměti
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Moderní statistické metody II
1.54
Evoluce života
1.54
Obecná parazitologie
1.56
Evoluce obratlovců
1.57
Základy molekulární biologie
1.59
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Novověká filosofie a věda
1.6
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
Forenzní genetika
1.63
Biochemie I
1.63
Forenzní antropologie
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Obecná biologie živočichů
1.71
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.71
Vodní ekosystémy
1.74
Fytogeografie
1.75
Zoologie obratlovců
1.76
Praktikum z genetiky
1.77
O původu přírodních věd
1.78
Ekologie rostlin
1.78
Ornitologie II
1.8
Cytometrie
1.83
Morfologie živočichů
1.84
Mikrobiologie
1.86
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.88
Fyziologie člověka
1.88
Základy virologie pro učitele
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Úvod do religionistiky
2
Evoluce člověka
2.08
Rostlinné interakce
2.11
Antropologie
2.13
Sociobiologie primátů a člověka
2.14
Ekologie
2.15
Fyziologie stresu
2.17
Pozorování a pokus organismální II
2.2
Batrachologie a herpetologie
2.25
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.25
Batrachologie a herpetologie
2.75
Anatomie člověka II
2.78
Chronobiologie
2.9
Ochrana biodiverzity
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Neurochemie
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - terenní
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc – simulace letní
1.08
První pomoc ve škole
1.11
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.13
Didaktické aspekty výuky biologie
1.17
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.18
Biomedicínská antropologie
1.18
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.2
Biologie parazitických prvoků
1.22
Evoluce genomu
1.25
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Histologie/Cytologie
1.29
Genetika prokaryot
1.33
Mořská fauna Středomoří
1.33
Praktikum z genetiky
1.33
Cytogenetika
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Ekologie mikroorganizmů
1.33
Základy virologie
1.39
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.4
Fyziologie rostlin
1.42
Regulační mechanismy imunity
1.43
Botanika pro ÚŽP
1.43
Lékařská entomologie
1.43
Antropologie
1.47
Mikroevoluce a makroevoluce
1.49
Forenzní antropologie
1.5
Hlasová výchova a rétorika
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
DNA diagnostika v klinické praxi
1.5
Evoluce obratlovců
1.5
Forenzní genetika
1.5
Pozorování a pokus suborganismální II
1.5
Entomologie
1.5
Vývojová biologie
1.54
Moderní statistické metody II
1.56
Novověká filosofie a věda
1.56
Mikrobiologie
1.57
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.58
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.59
Ornitologie II
1.6
Antibiotika
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.63
Vodní ekosystémy
1.66
Biochemie I
1.66
Svět RNA a bílkovin
1.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Evoluce života
1.67
Obecná a srovnávací fyziologie
1.67
Batrachologie a herpetologie
1.67
Bioklimatologie
1.67
Terestrické ekosystémy
1.71
Forenzní genetika a biologie
1.71
Fyziologie člověka
1.71
Obecná biologie živočichů
1.73
Klinická dietologie
1.73
Od genomu k proteomům
1.73
Fyziologie člověka
1.75
Molekulární imunologie
1.75
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.75
Obecná parazitologie
1.8
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.8
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.8
Pokroky molekulární biologie
1.82
Zoologie obratlovců
1.83
Cytometrie
1.83
Sociobiologie primátů a člověka
1.86
Neurobiologie chování a paměti
1.88
Základy bioinformatiky
1.9
Fyziologie smyslů
1.9
Antropologie
1.9
Fyziologie živočichů a člověka
1.94
O původu přírodních věd
1.97
Ochrana biodiverzity
2
Rostlinné interakce
2
Základy virologie pro učitele
2
Batrachologie a herpetologie
2
Ekologie rostlin
2
Fytogeografie
2
Morfologie živočichů
2
Zoologie obratlovců
2
Úvod do religionistiky
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Mikrobiologie
2.08
Proteiny signálních kaskád
2.1
Evoluce člověka
2.11
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.13
Fyziologie stresu
2.17
Ekologie
2.18
Pozorování a pokus organismální II
2.3
Základy molekulární biologie
2.37
Anatomie člověka II
2.38
Chronobiologie
2.44

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Anatomie člověka II
1
Repetitorium biologie podle RVP G II
1
Sociobiologie primátů a člověka
1.14
Proteiny signálních kaskád
1.22
Molekulární imunologie
1.25
Základy molekulární biologie
1.31
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.4
Pokroky molekulární biologie
1.44
Batrachologie a herpetologie
1.5
Morfologie živočichů
1.51
Cytometrie
1.62
Fyziologie člověka
1.63
Fyziologie člověka
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.65
Biochemie I
1.65
Batrachologie a herpetologie
1.67
Didaktické aspekty výuky biologie
1.67
Evoluce člověka
1.69
Fyziologie smyslů
1.7
Fyziologie živočichů a člověka
1.7
Svět RNA a bílkovin
1.75
Fyziologie rostlin
1.76
Obecná biologie živočichů
1.77
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.78
Forenzní genetika
1.78
Mikrobiologie
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.81
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Mikroevoluce a makroevoluce
1.83
První pomoc ve škole - terenní
1.85
Vývojová biologie
1.85
Forenzní antropologie
1.86
Forenzní genetika a biologie
1.86
Mořská fauna Středomoří
1.86
Rostlinné interakce
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Mikrobiologie
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Základy virologie
1.87
Fyziologie stresu
1.88
Zoologie obratlovců
1.88
Obecná parazitologie
1.88
Ekologie
1.88
Biologie parazitických prvoků
1.89
Ekologie mikroorganizmů
1.9
Ekologie rostlin
1.9
Antropologie
1.91
Moderní statistické metody II
1.92
První pomoc – simulace letní
1.92
Histologie/Cytologie
1.92
Genetika prokaryot
1.92
První pomoc ve škole
1.93
O původu přírodních věd
1.94
První pomoc ve škole - terenní
1.94
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.94
Základy bioinformatiky
1.96
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Neurochemie
2
Ochrana biodiverzity
2
Od genomu k proteomům
2
Ornitologie II
2
Pozorování a pokus organismální II
2
První pomoc ve škole
2
Regulační mechanismy imunity
2
Zoologie obratlovců
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Základy virologie pro učitele
2
Antropologie
2
Botanika pro ÚŽP
2
Cytogenetika
2
DNA diagnostika v klinické praxi
2
Evoluce obratlovců
2
Evoluce života
2
Fytogeografie
2
Klinická dietologie
2
Neurobiologie chování a paměti
2
Novověká filosofie a věda
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Pozorování a pokus suborganismální II
2
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2
Terestrické ekosystémy
2
Vybrané kapitoly z bakteriologie
2
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
2
Úvod do religionistiky
2
Antibiotika
2
Bioklimatologie
2
Biomedicínská antropologie
2
Entomologie
2
Vodní ekosystémy
2.04
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.04
Ochrana člověka za mimořádných situací
2.06
Hlasová výchova a rétorika
2.06
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.07
Evoluce genomu
2.09
První pomoc ve škole
2.1
Lékařská entomologie
2.11
Praktikum z genetiky
2.14
Chronobiologie
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Úvod do religionistiky
100 : 0
Bioklimatologie
75 : 25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
55 : 45
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
50 : 50
Svět RNA a bílkovin
50 : 50
Evoluce genomu
50 : 50
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
48 : 52
Cytometrie
47 : 53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
47 : 53
Pokroky molekulární biologie
45 : 55
Chronobiologie
45 : 55
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
43 : 57
Evoluce života
42 : 58
Fyziologie stresu
42 : 58
Vybrané kapitoly z bakteriologie
40 : 60
Obecná a srovnávací fyziologie
40 : 60
Pozorování a pokus organismální II
40 : 60
Od genomu k proteomům
40 : 60
Terestrické ekosystémy
39 : 61
Obecná biologie živočichů
38 : 63
Základy virologie pro učitele
38 : 63
Mikroevoluce a makroevoluce
38 : 63
Genetika prokaryot
38 : 63
Forenzní genetika a biologie
38 : 63
Mikrobiologie
38 : 63
Biomedicínská antropologie
36 : 64
Proteiny signálních kaskád
36 : 64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
35 : 65
Fyziologie živočichů a člověka
35 : 65
Neurochemie
33 : 67
Fyziologie smyslů
33 : 67
Antibiotika
33 : 67
První pomoc – simulace letní
31 : 69
Novověká filosofie a věda
31 : 69
Hlasová výchova a rétorika
30 : 70
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
29 : 71
Histologie/Cytologie
29 : 71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
29 : 71
Základy molekulární biologie
28 : 72
Fyziologie rostlin
27 : 73
Zoologie obratlovců
27 : 73
Mikrobiologie
27 : 73
První pomoc ve škole - terenní
27 : 73
Základy bioinformatiky
27 : 73
Obecná parazitologie
26 : 74
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
26 : 74
Biochemie I
26 : 74
Ekologie rostlin
26 : 74
Praktikum z genetiky
25 : 75
Didaktické aspekty výuky biologie
25 : 75
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
25 : 75
Rostlinné interakce
25 : 75
Cytogenetika
25 : 75
Morfologie živočichů
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
24 : 76
Vodní ekosystémy
24 : 76
Ochrana člověka za mimořádných situací
24 : 76
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
23 : 77
Pozorování a pokus suborganismální II
22 : 78
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
22 : 78
Neurobiologie chování a paměti
22 : 78
První pomoc ve škole - terenní
22 : 78
Základy virologie
22 : 78
Moderní statistické metody II
21 : 79
Evoluce člověka
21 : 79
Metody v molekulární a buněčné biologii
20 : 80
První pomoc ve škole
20 : 80
Evoluce obratlovců
20 : 80
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
20 : 80
Fytogeografie
20 : 80
Ekologie
19 : 81
Vývojová biologie
19 : 81
Antropologie
18 : 82
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
18 : 82
O původu přírodních věd
16 : 84
Forenzní antropologie
14 : 86
Botanika pro ÚŽP
14 : 86
Zoologie obratlovců
14 : 86
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
14 : 86
Repetitorium biologie podle RVP G II
14 : 86
Batrachologie a herpetologie
14 : 86
Ornitologie II
14 : 86
První pomoc ve škole
13 : 88
Mořská fauna Středomoří
13 : 88
Fyziologie člověka
13 : 88
Entomologie
11 : 89
Lékařská entomologie
11 : 89
Anatomie člověka II
11 : 89
Biologie parazitických prvoků
11 : 89
DNA diagnostika v klinické praxi
10 : 90
Forenzní genetika
10 : 90
Ekologie mikroorganizmů
8 : 92
První pomoc ve škole
7 : 93
Antropologie
7 : 93
Fyziologie člověka
6 : 94
Klinická dietologie
0 : 100
Batrachologie a herpetologie
0 : 100
Regulační mechanismy imunity
0 : 100
Sociobiologie primátů a člověka
0 : 100
Ochrana biodiverzity
0 : 100
Molekulární imunologie
0 : 100
Základy molekulární biologie pro učitele
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Fytogeografie
1
Fyziologie člověka
1
Obecná biologie živočichů
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Ochrana biodiverzity
1
Fyziologie rostlin
1
Zoologie obratlovců
1
Novověká filosofie a věda
1
Obecná a srovnávací fyziologie
1
První pomoc ve škole
1
Úvod do religionistiky
1
Bioklimatologie
1
Praktikum z genetiky
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Fyziologie živočichů a člověka
1
Zoologie obratlovců
1
Terestrické ekosystémy
1
Biochemie I
1
Mikrobiologie
1
Ekologie rostlin
1
Fyziologie člověka
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Antropologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Morfologie živočichů
1
Genetika prokaryot
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Evoluce života
1
Antropologie
1
Botanika pro ÚŽP
1
Histologie/Cytologie
1.02
Vývojová biologie
1.02
Vodní ekosystémy
1.02
O původu přírodních věd
1.02
Mikroevoluce a makroevoluce
1.03
Základy bioinformatiky
1.03
Základy virologie
1.04
Ekologie
1.05
První pomoc ve škole
1.1
Obecná parazitologie
1.12
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.12
Mořská fauna Středomoří
1.13
Základy virologie pro učitele
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Mikrobiologie
1.13
Klinická dietologie
1.15
Rostlinné interakce
1.25
Základy molekulární biologie
1.26
Cytometrie
1.32
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.35
První pomoc – simulace letní
1.38
DNA diagnostika v klinické praxi
1.5
První pomoc ve škole - terenní
1.5
První pomoc ve škole - terenní
1.53
Forenzní antropologie
1.57
Evoluce člověka
1.64
Hlasová výchova a rétorika
1.7
Forenzní genetika
1.7
Biologie parazitických prvoků
1.78
Lékařská entomologie
1.78
Entomologie
1.78
Batrachologie a herpetologie
1.83
Fyziologie smyslů
1.83
Antibiotika
1.83
Ekologie mikroorganizmů
1.83
Ornitologie II
1.86
Batrachologie a herpetologie
1.86
Sociobiologie primátů a člověka
1.88
Anatomie člověka II
1.89
Biomedicínská antropologie
1.91
Didaktické aspekty výuky biologie
1.92
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2
Neurochemie
2
Moderní statistické metody II
2
Vybrané kapitoly z bakteriologie
2
Molekulární imunologie
2
Cytogenetika
2
Neurobiologie chování a paměti
2
Od genomu k proteomům
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Proteiny signálních kaskád
2
Evoluce obratlovců
2
Fyziologie stresu
2.08
Pokroky molekulární biologie
2.09
Regulační mechanismy imunity
2.11
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.13
Forenzní genetika a biologie
2.13
Evoluce genomu
2.17
Chronobiologie
2.18
Pozorování a pokus organismální II
2.2
Pozorování a pokus suborganismální II
2.22
Svět RNA a bílkovin
2.25
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.29
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.4

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Anatomie člověka II
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Fyziologie člověka
100 : 0
Entomologie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Chronobiologie
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fyziologie stresu
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Fyziologie smyslů
100 : 0
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Proteiny signálních kaskád
100 : 0
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
100 : 0
Neurochemie
100 : 0
Obecná a srovnávací fyziologie
100 : 0
Vodní ekosystémy
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Pozorování a pokus organismální II
100 : 0
Základy molekulární biologie pro učitele
100 : 0
Úvod do religionistiky
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
Ekologie
100 : 0
Genetika prokaryot
100 : 0
Forenzní genetika a biologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Ochrana člověka za mimořádných situací
100 : 0
Obecná parazitologie
100 : 0
Lékařská entomologie
100 : 0
Terestrické ekosystémy
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Metody v molekulární a buněčné biologii
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Mořská fauna Středomoří
100 : 0
Didaktické aspekty výuky biologie
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální II
100 : 0
Základy virologie pro učitele
100 : 0
Klinická dietologie
100 : 0
Ochrana biodiverzity
100 : 0
Biologie parazitických prvoků
100 : 0
První pomoc – simulace letní
100 : 0
Vybrané kapitoly z bakteriologie
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
100 : 0
Svět RNA a bílkovin
100 : 0
Evoluce genomu
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Od genomu k proteomům
100 : 0
DNA diagnostika v klinické praxi
100 : 0
Cytogenetika
100 : 0
Bioklimatologie
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
Morfologie živočichů
100 : 0
Pokroky molekulární biologie
100 : 0
Praktikum z genetiky
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G II
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Sociobiologie primátů a člověka
100 : 0
Evoluce života
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Mikroevoluce a makroevoluce
100 : 0
Rostlinné interakce
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Histologie/Cytologie
99 : 1
Biochemie I
98 : 2
Vývojová biologie
98 : 2
Základy virologie
97 : 3
Základy molekulární biologie
97 : 3
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
96 : 4
Fyziologie rostlin
95 : 5
Cytometrie
95 : 5
Zoologie obratlovců
95 : 5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
95 : 5
První pomoc ve škole - terenní
94 : 6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
94 : 6
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
94 : 6
Hlasová výchova a rétorika
94 : 6
Základy bioinformatiky
93 : 7
První pomoc ve škole - terenní
93 : 7
Moderní statistické metody II
93 : 7
Evoluce člověka
93 : 7
Fyziologie živočichů a člověka
91 : 9
Biomedicínská antropologie
91 : 9
První pomoc ve škole
90 : 10
Regulační mechanismy imunity
89 : 11
Neurobiologie chování a paměti
89 : 11
Evoluce obratlovců
89 : 11
Fyziologie člověka
88 : 12
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
87 : 13
Batrachologie a herpetologie
83 : 17
Antibiotika
83 : 17
Batrachologie a herpetologie
83 : 17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
82 : 18
Ornitologie II
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Didaktické aspekty výuky biologie
1
Ochrana biodiverzity
1
První pomoc ve škole
1
Evoluce obratlovců
1
Bioklimatologie
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Fyziologie člověka
1
První pomoc ve škole
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Praktikum z genetiky
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Hlasová výchova a rétorika
1.06
První pomoc – simulace letní
1.08
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Rostlinné interakce
1.08
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Chronobiologie
1.09
DNA diagnostika v klinické praxi
1.1
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.1
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.12
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.12
Forenzní genetika a biologie
1.13
Mikrobiologie
1.13
Botanika pro ÚŽP
1.14
Fyziologie smyslů
1.17
Pokroky molekulární biologie
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.2
Antropologie
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Molekulární imunologie
1.25
Od genomu k proteomům
1.27
Fyziologie rostlin
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.27
Proteiny signálních kaskád
1.27
Základy molekulární biologie
1.28
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.29
Evoluce člověka
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Forenzní antropologie
1.29
Batrachologie a herpetologie
1.29
Obecná biologie živočichů
1.31
Morfologie živočichů
1.33
Biologie parazitických prvoků
1.33
Antibiotika
1.33
Anatomie člověka II
1.33
Zoologie obratlovců
1.35
Moderní statistické metody II
1.36
Cytometrie
1.37
Mořská fauna Středomoří
1.38
Fytogeografie
1.4
Forenzní genetika
1.4
Histologie/Cytologie
1.41
Ekologie mikroorganizmů
1.42
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Antropologie
1.43
Pozorování a pokus suborganismální II
1.44
Entomologie
1.44
Lékařská entomologie
1.44
Fyziologie člověka
1.47
Biochemie I
1.48
Ornitologie II
1.5
Svět RNA a bílkovin
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.5
Sociobiologie primátů a člověka
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Pozorování a pokus organismální II
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Obecná parazitologie
1.5
Ekologie rostlin
1.52
Ekologie
1.52
O původu přírodních věd
1.56
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.56
Neurobiologie chování a paměti
1.56
Terestrické ekosystémy
1.56
Vývojová biologie
1.56
Fyziologie živočichů a člověka
1.57
Základy virologie
1.57
Zoologie obratlovců
1.57
Evoluce života
1.58
Fyziologie stresu
1.58
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Mikrobiologie
1.63
Genetika prokaryot
1.63
Biomedicínská antropologie
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.68
Klinická dietologie
1.69
Mikroevoluce a makroevoluce
1.7
Základy bioinformatiky
1.7
Vodní ekosystémy
1.71
Základy virologie pro učitele
1.75
Evoluce genomu
1.75
Cytogenetika
1.75
Regulační mechanismy imunity
1.78
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.8
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.8
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.82
Novověká filosofie a věda
1.85

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
První pomoc – simulace letní
2
Úvod do religionistiky
2
Mořská fauna Středomoří
2.25
Klinická dietologie
2.31
Neurochemie
2.33
Evoluce genomu
2.33
Didaktické aspekty výuky biologie
2.33
Pokroky molekulární biologie
2.36
Proteiny signálních kaskád
2.36
Hlasová výchova a rétorika
2.39
Obecná a srovnávací fyziologie
2.4
Pozorování a pokus organismální II
2.4
Batrachologie a herpetologie
2.43
První pomoc ve škole
2.43
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
2.44
Pozorování a pokus suborganismální II
2.44
Neurobiologie chování a paměti
2.44
První pomoc ve škole - terenní
2.5
Cytogenetika
2.5
Ochrana biodiverzity
2.5
Molekulární imunologie
2.5
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.5
Genetika prokaryot
2.5
Sociobiologie primátů a člověka
2.5
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.53
Vývojová biologie
2.53
První pomoc ve škole - terenní
2.53
Chronobiologie
2.55
Anatomie člověka II
2.56
Terestrické ekosystémy
2.56
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.56
Forenzní antropologie
2.57
Zoologie obratlovců
2.57
Evoluce člověka
2.57
Evoluce života
2.58
Fyziologie rostlin
2.59
Forenzní genetika
2.6
Mikrobiologie
2.63
Forenzní genetika a biologie
2.63
Fyziologie člověka
2.63
Antropologie
2.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.64
Botanika pro ÚŽP
2.64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.65
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.65
Fyziologie živočichů a člověka
2.65
Základy bioinformatiky
2.67
Od genomu k proteomům
2.67
Entomologie
2.67
Mikrobiologie
2.67
Fyziologie smyslů
2.67
První pomoc ve škole
2.69
Biochemie I
2.69
Antropologie
2.7
Ekologie rostlin
2.7
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.7
První pomoc ve škole
2.7
Ochrana člověka za mimořádných situací
2.71
Základy virologie
2.71
Histologie/Cytologie
2.71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.71
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.71
Praktikum z genetiky
2.72
Mikroevoluce a makroevoluce
2.73
Biomedicínská antropologie
2.73
Cytometrie
2.74
Vodní ekosystémy
2.75
Obecná biologie živočichů
2.75
Základy virologie pro učitele
2.75
Rostlinné interakce
2.75
Svět RNA a bílkovin
2.75
Bioklimatologie
2.75
Ekologie mikroorganizmů
2.75
Fyziologie stresu
2.75
Morfologie živočichů
2.76
Ekologie
2.76
O původu přírodních věd
2.78
Evoluce obratlovců
2.78
Biologie parazitických prvoků
2.78
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.78
Obecná parazitologie
2.79
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.8
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.8
Fytogeografie
2.8
DNA diagnostika v klinické praxi
2.8
Zoologie obratlovců
2.81
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.82
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.82
Antibiotika
2.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.83
Ornitologie II
2.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.84
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.86
Fyziologie člověka
2.88
Lékařská entomologie
2.89
Regulační mechanismy imunity
2.89
Vybrané kapitoly z bakteriologie
3
Novověká filosofie a věda
3
Batrachologie a herpetologie
3
Základy molekulární biologie pro učitele
3
Základy molekulární biologie
3.03
Moderní statistické metody II
3.14

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole - terenní
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Forenzní genetika a biologie
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
První pomoc ve škole
1.06
Mořská fauna Středomoří
1.13
Forenzní antropologie
1.14
První pomoc – simulace letní
1.15
Antibiotika
1.17
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.18
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.2
První pomoc ve škole
1.2
DNA diagnostika v klinické praxi
1.2
Biologie parazitických prvoků
1.22
Regulační mechanismy imunity
1.22
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.24
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.24
Fyziologie člověka
1.25
Ochrana biodiverzity
1.25
Evoluce genomu
1.25
Sociobiologie primátů a člověka
1.25
Pokroky molekulární biologie
1.27
Chronobiologie
1.27
Základy virologie
1.28
Histologie/Cytologie
1.29
Forenzní genetika
1.3
Klinická dietologie
1.31
Fyziologie smyslů
1.33
Neurobiologie chování a paměti
1.33
Ornitologie II
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Od genomu k proteomům
1.33
Mikrobiologie
1.38
Fytogeografie
1.4
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Obecná a srovnávací fyziologie
1.4
Antropologie
1.41
Rostlinné interakce
1.42
Cytometrie
1.42
Batrachologie a herpetologie
1.43
Entomologie
1.44
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.44
Evoluce obratlovců
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Fyziologie živočichů a člověka
1.48
Základy virologie pro učitele
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Pozorování a pokus organismální II
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Didaktické aspekty výuky biologie
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Cytogenetika
1.5
Bioklimatologie
1.5
Genetika prokaryot
1.5
Obecná parazitologie
1.5
Antropologie
1.51
Hlasová výchova a rétorika
1.52
Vývojová biologie
1.52
Proteiny signálních kaskád
1.55
Anatomie člověka II
1.56
Vodní ekosystémy
1.56
Pozorování a pokus suborganismální II
1.56
Zoologie obratlovců
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Evoluce člověka
1.57
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.58
Ekologie mikroorganizmů
1.58
Biochemie I
1.58
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.59
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.6
Mikrobiologie
1.6
Praktikum z genetiky
1.61
Novověká filosofie a věda
1.62
Batrachologie a herpetologie
1.67
Morfologie živočichů
1.69
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.7
Zoologie obratlovců
1.71
Ekologie rostlin
1.74
Ekologie
1.76
Terestrické ekosystémy
1.76
Fyziologie člověka
1.76
Základy bioinformatiky
1.77
Mikroevoluce a makroevoluce
1.78
Základy molekulární biologie
1.78
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.8
Biomedicínská antropologie
1.82
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.82
Fyziologie stresu
1.83
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.86
O původu přírodních věd
1.89
Moderní statistické metody II
1.93
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.96
Repetitorium biologie podle RVP G II
2
Evoluce života
2
Svět RNA a bílkovin
2
Obecná biologie živočichů
2.06
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.33

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
Úvod do religionistiky
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
Forenzní genetika a biologie
1.13
První pomoc ve škole - terenní
1.13
Didaktické aspekty výuky biologie
1.17
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.18
První pomoc ve škole
1.2
První pomoc ve škole
1.21
Lékařská entomologie
1.33
Neurochemie
1.33
Antibiotika
1.33
Ornitologie II
1.33
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.35
Botanika pro ÚŽP
1.36
Chronobiologie
1.36
Mořská fauna Středomoří
1.38
Základy virologie pro učitele
1.38
První pomoc – simulace letní
1.38
Od genomu k proteomům
1.4
Praktikum z genetiky
1.41
Fyziologie rostlin
1.41
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.42
Forenzní antropologie
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Biologie parazitických prvoků
1.44
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.44
Pokroky molekulární biologie
1.45
Histologie/Cytologie
1.47
Entomologie
1.5
Vývojová biologie
1.5
Rostlinné interakce
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Antropologie
1.51
Novověká filosofie a věda
1.54
Základy virologie
1.54
Fyziologie živočichů a člověka
1.55
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Genetika prokaryot
1.56
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Fyziologie člověka
1.59
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.59
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.59
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.6
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
DNA diagnostika v klinické praxi
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Antropologie
1.61
Fyziologie smyslů
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.64
Regulační mechanismy imunity
1.67
Evoluce obratlovců
1.67
Klinická dietologie
1.69
Pozorování a pokus organismální II
1.7
Zoologie obratlovců
1.7
Obecná parazitologie
1.71
Biochemie I
1.71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Zoologie obratlovců
1.71
Batrachologie a herpetologie
1.71
Proteiny signálních kaskád
1.73
Biomedicínská antropologie
1.73
Hlasová výchova a rétorika
1.73
Fyziologie člověka
1.75
Bioklimatologie
1.75
Ekologie mikroorganizmů
1.75
O původu přírodních věd
1.76
Základy bioinformatiky
1.76
Mikroevoluce a makroevoluce
1.78
Vodní ekosystémy
1.78
Pozorování a pokus suborganismální II
1.78
Evoluce člověka
1.79
Forenzní genetika
1.8
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Ekologie rostlin
1.83
Evoluce genomu
1.83
Morfologie živočichů
1.85
Mikrobiologie
1.87
Mikrobiologie
1.88
Cytometrie
1.89
Evoluce života
1.89
Moderní statistické metody II
1.93
Terestrické ekosystémy
1.97
Cytogenetika
2
Ochrana biodiverzity
2
Batrachologie a herpetologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Sociobiologie primátů a člověka
2
Základy molekulární biologie
2
Anatomie člověka II
2
Fytogeografie
2
Ekologie
2.05
Neurobiologie chování a paměti
2.11
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.13
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.17
Fyziologie stresu
2.17
Obecná biologie živočichů
2.19
Svět RNA a bílkovin
2.25