Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2016/2017 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
První pomoc ve škole
1
Neurochemie
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - terenní
1
První pomoc ve škole
1
Ornitologie II
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.06
První pomoc – simulace letní
1.08
Histologie/Cytologie
1.1
První pomoc ve škole
1.1
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.11
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.12
Forenzní genetika a biologie
1.13
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.14
Forenzní antropologie
1.14
Antibiotika
1.17
Rostlinné interakce
1.17
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.18
Fyziologie rostlin
1.18
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.2
Od genomu k proteomům
1.2
Pozorování a pokus suborganismální II
1.22
Biologie parazitických prvoků
1.22
Botanika pro ÚŽP
1.23
Klinická dietologie
1.23
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Mořská fauna Středomoří
1.25
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.26
Biomedicínská antropologie
1.27
Vývojová biologie
1.28
DNA diagnostika v klinické praxi
1.3
Základy virologie
1.31
Genetika prokaryot
1.31
Antropologie
1.33
Entomologie
1.33
Batrachologie a herpetologie
1.33
Praktikum z genetiky
1.36
Chronobiologie
1.36
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Základy virologie pro učitele
1.38
Mikrobiologie
1.4
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.4
Evoluce obratlovců
1.4
Fyziologie smyslů
1.42
Obecná parazitologie
1.42
Lékařská entomologie
1.44
Batrachologie a herpetologie
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Didaktické aspekty výuky biologie
1.5
Evoluce genomu
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Pokroky molekulární biologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.55
Regulační mechanismy imunity
1.56
Antropologie
1.57
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
Forenzní genetika
1.6
Vodní ekosystémy
1.6
Novověká filosofie a věda
1.62
Evoluce člověka
1.64
Hlasová výchova a rétorika
1.67
Ekologie mikroorganizmů
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.68
Fyziologie živočichů a člověka
1.7
Fyziologie člověka
1.71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Evoluce života
1.72
Biochemie I
1.72
Fyziologie člověka
1.75
Svět RNA a bílkovin
1.75
Cytogenetika
1.75
Bioklimatologie
1.75
O původu přírodních věd
1.76
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.76
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.76
Mikroevoluce a makroevoluce
1.78
Zoologie obratlovců
1.78
Pozorování a pokus organismální II
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.8
Moderní statistické metody II
1.86
Základy bioinformatiky
1.87
Sociobiologie primátů a člověka
1.88
Mikrobiologie
1.88
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.9
Ekologie
1.9
Morfologie živočichů
1.91
Proteiny signálních kaskád
1.91
Cytometrie
1.95
Zoologie obratlovců
2
Fytogeografie
2
Ochrana biodiverzity
2
Ekologie rostlin
2.04
Terestrické ekosystémy
2.06
Fyziologie stresu
2.08
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.14
Neurobiologie chování a paměti
2.22
Základy molekulární biologie
2.34
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.38
Obecná biologie živočichů
2.47
Anatomie člověka II
2.67

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terenní
1
Biologie parazitických prvoků
1
Neurochemie
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
Pozorování a pokus suborganismální II
1.11
Regulační mechanismy imunity
1.11
Fyziologie člověka
1.13
Antibiotika
1.17
Fytogeografie
1.2
Obecná a srovnávací fyziologie
1.2
DNA diagnostika v klinické praxi
1.2
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.21
Entomologie
1.22
První pomoc – simulace letní
1.23
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.24
Mořská fauna Středomoří
1.25
Didaktické aspekty výuky biologie
1.25
Ochrana biodiverzity
1.25
Cytogenetika
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Histologie/Cytologie
1.28
Ornitologie II
1.29
Forenzní antropologie
1.29
Biochemie I
1.29
Fyziologie rostlin
1.32
Fyziologie smyslů
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Rostlinné interakce
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Od genomu k proteomům
1.4
Evoluce obratlovců
1.4
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.4
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.4
Pozorování a pokus organismální II
1.4
První pomoc ve škole
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Ekologie
1.43
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.46
Praktikum z genetiky
1.47
Fyziologie živočichů a člověka
1.48
Mikrobiologie
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Forenzní genetika
1.5
Forenzní genetika a biologie
1.5
Svět RNA a bílkovin
1.5
Genetika prokaryot
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Základy virologie
1.5
Fyziologie člověka
1.53
Proteiny signálních kaskád
1.55
Chronobiologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.55
Fyziologie stresu
1.58
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
První pomoc ve škole
1.6
Obecná parazitologie
1.61
Hlasová výchova a rétorika
1.61
Vývojová biologie
1.61
Antropologie
1.61
Botanika pro ÚŽP
1.62
Mikroevoluce a makroevoluce
1.62
Sociobiologie primátů a člověka
1.63
Cytometrie
1.63
Pokroky molekulární biologie
1.64
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.65
Morfologie živočichů
1.65
Batrachologie a herpetologie
1.67
Neurobiologie chování a paměti
1.67
Ekologie mikroorganizmů
1.67
Antropologie
1.67
Zoologie obratlovců
1.68
Základy molekulární biologie
1.68
Základy bioinformatiky
1.69
Moderní statistické metody II
1.69
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.71
Vodní ekosystémy
1.71
Základy virologie pro učitele
1.75
Evoluce genomu
1.75
Klinická dietologie
1.77
Mikrobiologie
1.79
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Terestrické ekosystémy
1.85
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Ekologie rostlin
1.86
Biomedicínská antropologie
1.91
Evoluce člověka
1.92
Obecná biologie živočichů
1.94
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.97
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
2
Úvod do religionistiky
2
Bioklimatologie
2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.06
Anatomie člověka II
2.11
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.13
O původu přírodních věd
2.14
Novověká filosofie a věda
2.15
Evoluce života
2.16

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Mořská fauna Středomoří
1
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1
Molekulární imunologie
1
Cytogenetika
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Fyziologie člověka
1
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Úvod do religionistiky
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Sociobiologie primátů a člověka
1
První pomoc – simulace letní
1.08
Pokroky molekulární biologie
1.09
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Forenzní genetika
1.1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.11
Biologie parazitických prvoků
1.11
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.12
Mikrobiologie
1.13
Forenzní genetika a biologie
1.13
Biochemie I
1.13
Vývojová biologie
1.13
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.14
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.16
Fyziologie smyslů
1.17
První pomoc ve škole - terenní
1.17
Forenzní antropologie
1.17
Ekologie mikroorganizmů
1.17
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.18
Proteiny signálních kaskád
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.18
Genetika prokaryot
1.19
Fytogeografie
1.2
DNA diagnostika v klinické praxi
1.2
Obecná a srovnávací fyziologie
1.2
Biomedicínská antropologie
1.2
Evoluce člověka
1.21
Fyziologie živočichů a člověka
1.22
Pozorování a pokus suborganismální II
1.22
Entomologie
1.22
Evoluce života
1.22
Základy molekulární biologie
1.23
Fyziologie rostlin
1.23
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.23
Obecná parazitologie
1.24
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Evoluce genomu
1.25
Ochrana biodiverzity
1.25
Bioklimatologie
1.25
Mikrobiologie
1.27
Moderní statistické metody II
1.29
Fyziologie člověka
1.29
Terestrické ekosystémy
1.29
Ekologie
1.3
Ekologie rostlin
1.3
Klinická dietologie
1.31
O původu přírodních věd
1.31
Morfologie živočichů
1.32
Antropologie
1.33
Didaktické aspekty výuky biologie
1.33
Fyziologie stresu
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Neurochemie
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Rostlinné interakce
1.33
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.35
Obecná biologie živočichů
1.38
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.38
Novověká filosofie a věda
1.38
Histologie/Cytologie
1.39
První pomoc ve škole
1.4
Botanika pro ÚŽP
1.43
Zoologie obratlovců
1.43
Evoluce obratlovců
1.44
Vodní ekosystémy
1.45
Chronobiologie
1.45
Zoologie obratlovců
1.46
Cytometrie
1.47
Mikroevoluce a makroevoluce
1.48
Praktikum z genetiky
1.48
Antropologie
1.48
Batrachologie a herpetologie
1.5
Svět RNA a bílkovin
1.5
Pozorování a pokus organismální II
1.5
Antibiotika
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Hlasová výchova a rétorika
1.55
Základy virologie
1.55
Základy bioinformatiky
1.57
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.59
Základy virologie pro učitele
1.63
První pomoc ve škole
1.64
Ornitologie II
1.67
Regulační mechanismy imunity
1.67
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.71
Anatomie člověka II
1.75
Neurobiologie chování a paměti
1.78
První pomoc ve škole
1.87
Od genomu k proteomům
1.93
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.08

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Entomologie
1
První pomoc ve škole
1
Antibiotika
1
Bioklimatologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole - terenní
1
První pomoc ve škole
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc – simulace letní
1.08
Histologie/Cytologie
1.09
DNA diagnostika v klinické praxi
1.1
První pomoc ve škole - terenní
1.11
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.11
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.12
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.12
Genetika prokaryot
1.15
Ekologie mikroorganizmů
1.17
Evoluce genomu
1.17
Biomedicínská antropologie
1.18
Hlasová výchova a rétorika
1.19
Mikroevoluce a makroevoluce
1.19
Fyziologie rostlin
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.21
Biologie parazitických prvoků
1.22
Molekulární imunologie
1.25
Svět RNA a bílkovin
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Vývojová biologie
1.28
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Základy virologie
1.29
Lékařská entomologie
1.33
Pokroky molekulární biologie
1.33
Pozorování a pokus suborganismální II
1.33
Terestrické ekosystémy
1.33
Regulační mechanismy imunity
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Základy bioinformatiky
1.36
Didaktické aspekty výuky biologie
1.38
Forenzní genetika a biologie
1.38
Klinická dietologie
1.38
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.38
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.4
Antropologie
1.4
Mikrobiologie
1.4
Mořská fauna Středomoří
1.4
Od genomu k proteomům
1.4
Fyziologie člověka
1.43
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.43
Fyziologie živočichů a člověka
1.43
Proteiny signálních kaskád
1.45
Fyziologie smyslů
1.5
Neurobiologie chování a paměti
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Cytogenetika
1.5
Evoluce života
1.54
Moderní statistické metody II
1.54
Obecná parazitologie
1.56
Evoluce obratlovců
1.57
Základy molekulární biologie
1.59
Novověká filosofie a věda
1.6
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Forenzní genetika
1.63
Biochemie I
1.63
Forenzní antropologie
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.71
Obecná biologie živočichů
1.71
Vodní ekosystémy
1.74
Fytogeografie
1.75
Zoologie obratlovců
1.76
Praktikum z genetiky
1.77
O původu přírodních věd
1.78
Ekologie rostlin
1.78
Ornitologie II
1.8
Cytometrie
1.83
Morfologie živočichů
1.84
Mikrobiologie
1.86
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.88
Fyziologie člověka
1.88
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Úvod do religionistiky
2
Základy virologie pro učitele
2
Evoluce člověka
2.08
Rostlinné interakce
2.11
Antropologie
2.13
Sociobiologie primátů a člověka
2.14
Ekologie
2.15
Fyziologie stresu
2.17
Pozorování a pokus organismální II
2.2
Batrachologie a herpetologie
2.25
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.25
Batrachologie a herpetologie
2.75
Anatomie člověka II
2.78
Chronobiologie
2.9
Ochrana biodiverzity
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terenní
1
První pomoc ve škole
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc – simulace letní
1.08
První pomoc ve škole
1.11
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.13
Didaktické aspekty výuky biologie
1.17
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.18
Biomedicínská antropologie
1.18
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.2
Biologie parazitických prvoků
1.22
Evoluce genomu
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.29
Histologie/Cytologie
1.29
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Ekologie mikroorganizmů
1.33
Genetika prokaryot
1.33
Mořská fauna Středomoří
1.33
Praktikum z genetiky
1.33
Cytogenetika
1.33
Základy virologie
1.39
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.4
Fyziologie rostlin
1.42
Lékařská entomologie
1.43
Regulační mechanismy imunity
1.43
Botanika pro ÚŽP
1.43
Antropologie
1.47
Mikroevoluce a makroevoluce
1.49
Entomologie
1.5
Evoluce obratlovců
1.5
Forenzní genetika
1.5
Pozorování a pokus suborganismální II
1.5
Forenzní antropologie
1.5
Hlasová výchova a rétorika
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
DNA diagnostika v klinické praxi
1.5
Vývojová biologie
1.54
Novověká filosofie a věda
1.56
Moderní statistické metody II
1.56
Mikrobiologie
1.57
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.58
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.59
Antibiotika
1.6
Ornitologie II
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.63
Vodní ekosystémy
1.66
Biochemie I
1.66
Evoluce života
1.67
Obecná a srovnávací fyziologie
1.67
Batrachologie a herpetologie
1.67
Bioklimatologie
1.67
Svět RNA a bílkovin
1.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Terestrické ekosystémy
1.71
Fyziologie člověka
1.71
Forenzní genetika a biologie
1.71
Klinická dietologie
1.73
Obecná biologie živočichů
1.73
Od genomu k proteomům
1.73
Molekulární imunologie
1.75
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.75
Fyziologie člověka
1.75
Obecná parazitologie
1.8
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.8
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.8
Pokroky molekulární biologie
1.82
Cytometrie
1.83
Zoologie obratlovců
1.83
Sociobiologie primátů a člověka
1.86
Neurobiologie chování a paměti
1.88
Fyziologie smyslů
1.9
Základy bioinformatiky
1.9
Antropologie
1.9
Fyziologie živočichů a člověka
1.94
O původu přírodních věd
1.97
Fytogeografie
2
Morfologie živočichů
2
Zoologie obratlovců
2
Úvod do religionistiky
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Ochrana biodiverzity
2
Rostlinné interakce
2
Základy virologie pro učitele
2
Batrachologie a herpetologie
2
Ekologie rostlin
2
Mikrobiologie
2.08
Proteiny signálních kaskád
2.1
Evoluce člověka
2.11
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.13
Fyziologie stresu
2.17
Ekologie
2.18
Pozorování a pokus organismální II
2.3
Základy molekulární biologie
2.37
Anatomie člověka II
2.38
Chronobiologie
2.44

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Repetitorium biologie podle RVP G II
1
Anatomie člověka II
1
Sociobiologie primátů a člověka
1.14
Proteiny signálních kaskád
1.22
Molekulární imunologie
1.25
Základy molekulární biologie
1.31
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.4
Pokroky molekulární biologie
1.44
Batrachologie a herpetologie
1.5
Morfologie živočichů
1.51
Cytometrie
1.62
Fyziologie člověka
1.63
Fyziologie člověka
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.65
Biochemie I
1.65
Batrachologie a herpetologie
1.67
Didaktické aspekty výuky biologie
1.67
Evoluce člověka
1.69
Fyziologie smyslů
1.7
Fyziologie živočichů a člověka
1.7
Svět RNA a bílkovin
1.75
Fyziologie rostlin
1.76
Obecná biologie živočichů
1.77
Forenzní genetika
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.78
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Mikrobiologie
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.81
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Mikroevoluce a makroevoluce
1.83
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
První pomoc ve škole - terenní
1.85
Vývojová biologie
1.85
Mikrobiologie
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Forenzní antropologie
1.86
Forenzní genetika a biologie
1.86
Mořská fauna Středomoří
1.86
Rostlinné interakce
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Základy virologie
1.87
Fyziologie stresu
1.88
Zoologie obratlovců
1.88
Obecná parazitologie
1.88
Ekologie
1.88
Biologie parazitických prvoků
1.89
Ekologie mikroorganizmů
1.9
Ekologie rostlin
1.9
Antropologie
1.91
První pomoc – simulace letní
1.92
Moderní statistické metody II
1.92
Histologie/Cytologie
1.92
Genetika prokaryot
1.92
První pomoc ve škole
1.93
O původu přírodních věd
1.94
První pomoc ve škole - terenní
1.94
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.94
Základy bioinformatiky
1.96
Entomologie
2
Evoluce obratlovců
2
Evoluce života
2
Fytogeografie
2
Klinická dietologie
2
Neurobiologie chování a paměti
2
Novověká filosofie a věda
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Pozorování a pokus suborganismální II
2
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2
Terestrické ekosystémy
2
Vybrané kapitoly z bakteriologie
2
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
2
Úvod do religionistiky
2
Antibiotika
2
Bioklimatologie
2
Biomedicínská antropologie
2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Neurochemie
2
Ochrana biodiverzity
2
Od genomu k proteomům
2
Ornitologie II
2
Pozorování a pokus organismální II
2
První pomoc ve škole
2
Regulační mechanismy imunity
2
Zoologie obratlovců
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Základy virologie pro učitele
2
Antropologie
2
Botanika pro ÚŽP
2
Cytogenetika
2
DNA diagnostika v klinické praxi
2
Vodní ekosystémy
2.04
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.04
Ochrana člověka za mimořádných situací
2.06
Hlasová výchova a rétorika
2.06
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.07
Evoluce genomu
2.09
První pomoc ve škole
2.1
Lékařská entomologie
2.11
Praktikum z genetiky
2.14
Chronobiologie
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Úvod do religionistiky
100 : 0
Bioklimatologie
75 : 25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
55 : 45
Svět RNA a bílkovin
50 : 50
Evoluce genomu
50 : 50
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
50 : 50
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
48 : 52
Cytometrie
47 : 53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
47 : 53
Chronobiologie
45 : 55
Pokroky molekulární biologie
45 : 55
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
43 : 57
Evoluce života
42 : 58
Fyziologie stresu
42 : 58
Vybrané kapitoly z bakteriologie
40 : 60
Obecná a srovnávací fyziologie
40 : 60
Pozorování a pokus organismální II
40 : 60
Od genomu k proteomům
40 : 60
Terestrické ekosystémy
39 : 61
Genetika prokaryot
38 : 63
Forenzní genetika a biologie
38 : 63
Mikrobiologie
38 : 63
Obecná biologie živočichů
38 : 63
Základy virologie pro učitele
38 : 63
Mikroevoluce a makroevoluce
38 : 63
Proteiny signálních kaskád
36 : 64
Biomedicínská antropologie
36 : 64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
35 : 65
Fyziologie živočichů a člověka
35 : 65
Fyziologie smyslů
33 : 67
Antibiotika
33 : 67
Neurochemie
33 : 67
Novověká filosofie a věda
31 : 69
První pomoc – simulace letní
31 : 69
Hlasová výchova a rétorika
30 : 70
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
29 : 71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
29 : 71
Histologie/Cytologie
29 : 71
Základy molekulární biologie
28 : 72
Fyziologie rostlin
27 : 73
Zoologie obratlovců
27 : 73
Základy bioinformatiky
27 : 73
Mikrobiologie
27 : 73
První pomoc ve škole - terenní
27 : 73
Obecná parazitologie
26 : 74
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
26 : 74
Biochemie I
26 : 74
Ekologie rostlin
26 : 74
Praktikum z genetiky
25 : 75
Didaktické aspekty výuky biologie
25 : 75
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
25 : 75
Rostlinné interakce
25 : 75
Cytogenetika
25 : 75
Morfologie živočichů
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
24 : 76
Vodní ekosystémy
24 : 76
Ochrana člověka za mimořádných situací
24 : 76
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
23 : 77
První pomoc ve škole - terenní
22 : 78
Pozorování a pokus suborganismální II
22 : 78
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
22 : 78
Neurobiologie chování a paměti
22 : 78
Základy virologie
22 : 78
Evoluce člověka
21 : 79
Moderní statistické metody II
21 : 79
První pomoc ve škole
20 : 80
Evoluce obratlovců
20 : 80
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
20 : 80
Fytogeografie
20 : 80
Metody v molekulární a buněčné biologii
20 : 80
Ekologie
19 : 81
Vývojová biologie
19 : 81
Antropologie
18 : 82
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
18 : 82
O původu přírodních věd
16 : 84
Zoologie obratlovců
14 : 86
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
14 : 86
Repetitorium biologie podle RVP G II
14 : 86
Batrachologie a herpetologie
14 : 86
Ornitologie II
14 : 86
Forenzní antropologie
14 : 86
Botanika pro ÚŽP
14 : 86
Fyziologie člověka
13 : 88
Mořská fauna Středomoří
13 : 88
První pomoc ve škole
13 : 88
Biologie parazitických prvoků
11 : 89
Entomologie
11 : 89
Lékařská entomologie
11 : 89
Anatomie člověka II
11 : 89
Forenzní genetika
10 : 90
DNA diagnostika v klinické praxi
10 : 90
Ekologie mikroorganizmů
8 : 92
První pomoc ve škole
7 : 93
Antropologie
7 : 93
Fyziologie člověka
6 : 94
Sociobiologie primátů a člověka
0 : 100
Ochrana biodiverzity
0 : 100
Molekulární imunologie
0 : 100
Základy molekulární biologie pro učitele
0 : 100
Klinická dietologie
0 : 100
Batrachologie a herpetologie
0 : 100
Regulační mechanismy imunity
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Botanika pro ÚŽP
1
Ekologie rostlin
1
Fyziologie člověka
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Antropologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Morfologie živočichů
1
Genetika prokaryot
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Evoluce života
1
Antropologie
1
Fytogeografie
1
Fyziologie člověka
1
Obecná biologie živočichů
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Ochrana biodiverzity
1
Fyziologie rostlin
1
Zoologie obratlovců
1
Novověká filosofie a věda
1
Obecná a srovnávací fyziologie
1
První pomoc ve škole
1
Úvod do religionistiky
1
Bioklimatologie
1
Praktikum z genetiky
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Fyziologie živočichů a člověka
1
Zoologie obratlovců
1
Terestrické ekosystémy
1
Biochemie I
1
Mikrobiologie
1
Histologie/Cytologie
1.02
Vývojová biologie
1.02
Vodní ekosystémy
1.02
O původu přírodních věd
1.02
Mikroevoluce a makroevoluce
1.03
Základy bioinformatiky
1.03
Základy virologie
1.04
Ekologie
1.05
První pomoc ve škole
1.1
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.12
Obecná parazitologie
1.12
První pomoc ve škole
1.13
Mořská fauna Středomoří
1.13
Základy virologie pro učitele
1.13
Mikrobiologie
1.13
Klinická dietologie
1.15
Rostlinné interakce
1.25
Základy molekulární biologie
1.26
Cytometrie
1.32
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.35
První pomoc – simulace letní
1.38
První pomoc ve škole - terenní
1.5
DNA diagnostika v klinické praxi
1.5
První pomoc ve škole - terenní
1.53
Forenzní antropologie
1.57
Evoluce člověka
1.64
Hlasová výchova a rétorika
1.7
Forenzní genetika
1.7
Entomologie
1.78
Biologie parazitických prvoků
1.78
Lékařská entomologie
1.78
Batrachologie a herpetologie
1.83
Fyziologie smyslů
1.83
Antibiotika
1.83
Ekologie mikroorganizmů
1.83
Batrachologie a herpetologie
1.86
Ornitologie II
1.86
Sociobiologie primátů a člověka
1.88
Anatomie člověka II
1.89
Biomedicínská antropologie
1.91
Didaktické aspekty výuky biologie
1.92
Neurobiologie chování a paměti
2
Od genomu k proteomům
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Proteiny signálních kaskád
2
Evoluce obratlovců
2
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2
Neurochemie
2
Moderní statistické metody II
2
Vybrané kapitoly z bakteriologie
2
Molekulární imunologie
2
Cytogenetika
2
Fyziologie stresu
2.08
Pokroky molekulární biologie
2.09
Regulační mechanismy imunity
2.11
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.13
Forenzní genetika a biologie
2.13
Evoluce genomu
2.17
Chronobiologie
2.18
Pozorování a pokus organismální II
2.2
Pozorování a pokus suborganismální II
2.22
Svět RNA a bílkovin
2.25
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.29
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.4

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Antropologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Metody v molekulární a buněčné biologii
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Mořská fauna Středomoří
100 : 0
Didaktické aspekty výuky biologie
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální II
100 : 0
Základy virologie pro učitele
100 : 0
Klinická dietologie
100 : 0
Ochrana biodiverzity
100 : 0
Biologie parazitických prvoků
100 : 0
První pomoc – simulace letní
100 : 0
Vybrané kapitoly z bakteriologie
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
100 : 0
Svět RNA a bílkovin
100 : 0
Evoluce genomu
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Od genomu k proteomům
100 : 0
DNA diagnostika v klinické praxi
100 : 0
Cytogenetika
100 : 0
Bioklimatologie
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
Morfologie živočichů
100 : 0
Pokroky molekulární biologie
100 : 0
Praktikum z genetiky
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G II
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Sociobiologie primátů a člověka
100 : 0
Evoluce života
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Mikroevoluce a makroevoluce
100 : 0
Rostlinné interakce
100 : 0
Anatomie člověka II
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Fyziologie člověka
100 : 0
Entomologie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Chronobiologie
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fyziologie stresu
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Fyziologie smyslů
100 : 0
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Proteiny signálních kaskád
100 : 0
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
100 : 0
Neurochemie
100 : 0
Obecná a srovnávací fyziologie
100 : 0
Vodní ekosystémy
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Pozorování a pokus organismální II
100 : 0
Základy molekulární biologie pro učitele
100 : 0
Úvod do religionistiky
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
Ekologie
100 : 0
Genetika prokaryot
100 : 0
Forenzní genetika a biologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Ochrana člověka za mimořádných situací
100 : 0
Obecná parazitologie
100 : 0
Lékařská entomologie
100 : 0
Terestrické ekosystémy
100 : 0
Histologie/Cytologie
99 : 1
Biochemie I
98 : 2
Vývojová biologie
98 : 2
Základy virologie
97 : 3
Základy molekulární biologie
97 : 3
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
96 : 4
Fyziologie rostlin
95 : 5
Cytometrie
95 : 5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
95 : 5
Zoologie obratlovců
95 : 5
První pomoc ve škole - terenní
94 : 6
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
94 : 6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
94 : 6
Hlasová výchova a rétorika
94 : 6
Základy bioinformatiky
93 : 7
Evoluce člověka
93 : 7
První pomoc ve škole - terenní
93 : 7
Moderní statistické metody II
93 : 7
Fyziologie živočichů a člověka
91 : 9
Biomedicínská antropologie
91 : 9
První pomoc ve škole
90 : 10
Evoluce obratlovců
89 : 11
Regulační mechanismy imunity
89 : 11
Neurobiologie chování a paměti
89 : 11
Fyziologie člověka
88 : 12
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
87 : 13
Batrachologie a herpetologie
83 : 17
Batrachologie a herpetologie
83 : 17
Antibiotika
83 : 17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
82 : 18
Ornitologie II
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
První pomoc ve škole - terenní
1
Fyziologie člověka
1
První pomoc ve škole
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Praktikum z genetiky
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Didaktické aspekty výuky biologie
1
Ochrana biodiverzity
1
První pomoc ve škole
1
Evoluce obratlovců
1
Bioklimatologie
1
Hlasová výchova a rétorika
1.06
První pomoc – simulace letní
1.08
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Rostlinné interakce
1.08
Chronobiologie
1.09
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.1
DNA diagnostika v klinické praxi
1.1
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.12
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.12
Forenzní genetika a biologie
1.13
Mikrobiologie
1.13
Botanika pro ÚŽP
1.14
Fyziologie smyslů
1.17
Pokroky molekulární biologie
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.2
Antropologie
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Molekulární imunologie
1.25
Od genomu k proteomům
1.27
Proteiny signálních kaskád
1.27
Fyziologie rostlin
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.27
Základy molekulární biologie
1.28
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.29
Evoluce člověka
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Forenzní antropologie
1.29
Batrachologie a herpetologie
1.29
Obecná biologie živočichů
1.31
Morfologie živočichů
1.33
Anatomie člověka II
1.33
Antibiotika
1.33
Biologie parazitických prvoků
1.33
Zoologie obratlovců
1.35
Moderní statistické metody II
1.36
Cytometrie
1.37
Mořská fauna Středomoří
1.38
Forenzní genetika
1.4
Fytogeografie
1.4
Histologie/Cytologie
1.41
Ekologie mikroorganizmů
1.42
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Antropologie
1.43
Entomologie
1.44
Lékařská entomologie
1.44
Pozorování a pokus suborganismální II
1.44
Fyziologie člověka
1.47
Biochemie I
1.48
Batrachologie a herpetologie
1.5
Pozorování a pokus organismální II
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Obecná parazitologie
1.5
Ornitologie II
1.5
Svět RNA a bílkovin
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.5
Sociobiologie primátů a člověka
1.5
Ekologie rostlin
1.52
Ekologie
1.52
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.56
Neurobiologie chování a paměti
1.56
O původu přírodních věd
1.56
Terestrické ekosystémy
1.56
Vývojová biologie
1.56
Fyziologie živočichů a člověka
1.57
Základy virologie
1.57
Zoologie obratlovců
1.57
Evoluce života
1.58
Fyziologie stresu
1.58
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Mikrobiologie
1.63
Genetika prokaryot
1.63
Biomedicínská antropologie
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.68
Klinická dietologie
1.69
Základy bioinformatiky
1.7
Mikroevoluce a makroevoluce
1.7
Vodní ekosystémy
1.71
Základy virologie pro učitele
1.75
Evoluce genomu
1.75
Cytogenetika
1.75
Regulační mechanismy imunity
1.78
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.8
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.8
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.82
Novověká filosofie a věda
1.85

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Úvod do religionistiky
2
První pomoc – simulace letní
2
Mořská fauna Středomoří
2.25
Klinická dietologie
2.31
Evoluce genomu
2.33
Didaktické aspekty výuky biologie
2.33
Neurochemie
2.33
Proteiny signálních kaskád
2.36
Pokroky molekulární biologie
2.36
Hlasová výchova a rétorika
2.39
Pozorování a pokus organismální II
2.4
Obecná a srovnávací fyziologie
2.4
První pomoc ve škole
2.43
Batrachologie a herpetologie
2.43
Neurobiologie chování a paměti
2.44
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
2.44
Pozorování a pokus suborganismální II
2.44
Molekulární imunologie
2.5
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.5
Genetika prokaryot
2.5
Sociobiologie primátů a člověka
2.5
První pomoc ve škole - terenní
2.5
Cytogenetika
2.5
Ochrana biodiverzity
2.5
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.53
Vývojová biologie
2.53
První pomoc ve škole - terenní
2.53
Chronobiologie
2.55
Anatomie člověka II
2.56
Terestrické ekosystémy
2.56
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.56
Evoluce člověka
2.57
Forenzní antropologie
2.57
Zoologie obratlovců
2.57
Evoluce života
2.58
Fyziologie rostlin
2.59
Forenzní genetika
2.6
Forenzní genetika a biologie
2.63
Fyziologie člověka
2.63
Mikrobiologie
2.63
Antropologie
2.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.64
Botanika pro ÚŽP
2.64
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.65
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.65
Fyziologie živočichů a člověka
2.65
Od genomu k proteomům
2.67
Entomologie
2.67
Mikrobiologie
2.67
Fyziologie smyslů
2.67
Základy bioinformatiky
2.67
První pomoc ve škole
2.69
Biochemie I
2.69
Ekologie rostlin
2.7
Antropologie
2.7
První pomoc ve škole
2.7
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.7
Ochrana člověka za mimořádných situací
2.71
Základy virologie
2.71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.71
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.71
Histologie/Cytologie
2.71
Praktikum z genetiky
2.72
Mikroevoluce a makroevoluce
2.73
Biomedicínská antropologie
2.73
Cytometrie
2.74
Vodní ekosystémy
2.75
Svět RNA a bílkovin
2.75
Bioklimatologie
2.75
Ekologie mikroorganizmů
2.75
Fyziologie stresu
2.75
Obecná biologie živočichů
2.75
Základy virologie pro učitele
2.75
Rostlinné interakce
2.75
Ekologie
2.76
Morfologie živočichů
2.76
O původu přírodních věd
2.78
Evoluce obratlovců
2.78
Biologie parazitických prvoků
2.78
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.78
Obecná parazitologie
2.79
Fytogeografie
2.8
DNA diagnostika v klinické praxi
2.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.8
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.8
Zoologie obratlovců
2.81
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.82
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.82
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.83
Ornitologie II
2.83
Antibiotika
2.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.84
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.86
Fyziologie člověka
2.88
Lékařská entomologie
2.89
Regulační mechanismy imunity
2.89
Novověká filosofie a věda
3
Batrachologie a herpetologie
3
Základy molekulární biologie pro učitele
3
Vybrané kapitoly z bakteriologie
3
Základy molekulární biologie
3.03
Moderní statistické metody II
3.14

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - terenní
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Forenzní genetika a biologie
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
První pomoc ve škole
1.06
Mořská fauna Středomoří
1.13
Forenzní antropologie
1.14
První pomoc – simulace letní
1.15
Antibiotika
1.17
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.18
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.2
První pomoc ve škole
1.2
DNA diagnostika v klinické praxi
1.2
Biologie parazitických prvoků
1.22
Regulační mechanismy imunity
1.22
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.24
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.24
Ochrana biodiverzity
1.25
Evoluce genomu
1.25
Sociobiologie primátů a člověka
1.25
Fyziologie člověka
1.25
Chronobiologie
1.27
Pokroky molekulární biologie
1.27
Základy virologie
1.28
Histologie/Cytologie
1.29
Forenzní genetika
1.3
Klinická dietologie
1.31
Od genomu k proteomům
1.33
Fyziologie smyslů
1.33
Neurobiologie chování a paměti
1.33
Ornitologie II
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Mikrobiologie
1.38
Fytogeografie
1.4
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Obecná a srovnávací fyziologie
1.4
Antropologie
1.41
Rostlinné interakce
1.42
Cytometrie
1.42
Batrachologie a herpetologie
1.43
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.44
Evoluce obratlovců
1.44
Entomologie
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Fyziologie živočichů a člověka
1.48
Botanika pro ÚŽP
1.5
Didaktické aspekty výuky biologie
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Cytogenetika
1.5
Bioklimatologie
1.5
Genetika prokaryot
1.5
Obecná parazitologie
1.5
Základy virologie pro učitele
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Pozorování a pokus organismální II
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Antropologie
1.51
Hlasová výchova a rétorika
1.52
Vývojová biologie
1.52
Proteiny signálních kaskád
1.55
Pozorování a pokus suborganismální II
1.56
Anatomie člověka II
1.56
Vodní ekosystémy
1.56
Zoologie obratlovců
1.57
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Evoluce člověka
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.58
Ekologie mikroorganizmů
1.58
Biochemie I
1.58
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.59
Mikrobiologie
1.6
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.6
Praktikum z genetiky
1.61
Novověká filosofie a věda
1.62
Batrachologie a herpetologie
1.67
Morfologie živočichů
1.69
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.7
Zoologie obratlovců
1.71
Ekologie rostlin
1.74
Ekologie
1.76
Fyziologie člověka
1.76
Terestrické ekosystémy
1.76
Základy bioinformatiky
1.77
Mikroevoluce a makroevoluce
1.78
Základy molekulární biologie
1.78
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.82
Biomedicínská antropologie
1.82
Fyziologie stresu
1.83
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.86
O původu přírodních věd
1.89
Moderní statistické metody II
1.93
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.96
Svět RNA a bílkovin
2
Repetitorium biologie podle RVP G II
2
Evoluce života
2
Obecná biologie živočichů
2.06
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.33

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy molekulární biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole
1
Úvod do religionistiky
1
První pomoc ve škole - terenní
1.06
Forenzní genetika a biologie
1.13
První pomoc ve škole - terenní
1.13
Didaktické aspekty výuky biologie
1.17
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.18
První pomoc ve škole
1.2
První pomoc ve škole
1.21
Neurochemie
1.33
Antibiotika
1.33
Ornitologie II
1.33
Lékařská entomologie
1.33
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.35
Botanika pro ÚŽP
1.36
Chronobiologie
1.36
Mořská fauna Středomoří
1.38
Základy virologie pro učitele
1.38
První pomoc – simulace letní
1.38
Od genomu k proteomům
1.4
Praktikum z genetiky
1.41
Fyziologie rostlin
1.41
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.42
Forenzní antropologie
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Biologie parazitických prvoků
1.44
Zvířata a rostliny v kulturních kontextech
1.44
Pokroky molekulární biologie
1.45
Histologie/Cytologie
1.47
Molekulární imunologie
1.5
Entomologie
1.5
Vývojová biologie
1.5
Rostlinné interakce
1.5
Antropologie
1.51
Novověká filosofie a věda
1.54
Základy virologie
1.54
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Fyziologie živočichů a člověka
1.55
Genetika prokaryot
1.56
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.57
Fyziologie člověka
1.59
Ochrana člověka za mimořádných situací
1.59
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.59
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.6
Obecná a srovnávací fyziologie
1.6
DNA diagnostika v klinické praxi
1.6
Antropologie
1.61
Fyziologie smyslů
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.64
Regulační mechanismy imunity
1.67
Evoluce obratlovců
1.67
Klinická dietologie
1.69
Pozorování a pokus organismální II
1.7
Zoologie obratlovců
1.7
Obecná parazitologie
1.71
Biochemie I
1.71
Batrachologie a herpetologie
1.71
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Zoologie obratlovců
1.71
Hlasová výchova a rétorika
1.73
Proteiny signálních kaskád
1.73
Biomedicínská antropologie
1.73
Bioklimatologie
1.75
Ekologie mikroorganizmů
1.75
Fyziologie člověka
1.75
O původu přírodních věd
1.76
Základy bioinformatiky
1.76
Mikroevoluce a makroevoluce
1.78
Pozorování a pokus suborganismální II
1.78
Vodní ekosystémy
1.78
Evoluce člověka
1.79
Vybrané kapitoly z bakteriologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.8
Forenzní genetika
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Ekologie rostlin
1.83
Evoluce genomu
1.83
Morfologie živočichů
1.85
Mikrobiologie
1.87
Mikrobiologie
1.88
Cytometrie
1.89
Evoluce života
1.89
Moderní statistické metody II
1.93
Terestrické ekosystémy
1.97
Základy molekulární biologie
2
Anatomie člověka II
2
Fytogeografie
2
Cytogenetika
2
Ochrana biodiverzity
2
Batrachologie a herpetologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Sociobiologie primátů a člověka
2
Ekologie
2.05
Neurobiologie chování a paměti
2.11
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.13
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.17
Fyziologie stresu
2.17
Obecná biologie živočichů
2.19
Svět RNA a bílkovin
2.25