Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2016/2017 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Hydrochemie
1.07
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.19
Geotektonika a desková tektonika
1.22
Výpočetní technika
1.24
Paleontologie
1.27
Matematika B3
1.29
Vybrané partie z matematiky
1.3
Paleobiologie
1.32
Geochemie
1.36
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.36
Úvod do užité geofyziky
1.38
Matematika B3
1.39
Matematika A1
1.39
Mineralogie
1.42
Speciální ochrana přírody
1.42
Matematika A1
1.42
Matematika C
1.45
Úvod do geologie
1.5
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.5
Úvod do studia ŽP
1.51
Matematika A1
1.53
Geochemie
1.55
Mineralogie
1.55
Chemie geologických procesů
1.56
Chráněná území světa II
1.56
Matematika A1
1.57
Repetitorium Matematiky A1
1.6
Meteorologie a klimatologie
1.62
Práce s odbornou literaturou
1.64
Úvod do užité geofyziky
1.67
Chráněná území světa
1.67
Ochrana přírody a krajiny
1.67
Matematika B1
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Matematika A1
1.68
Matematika C
1.7
Sedimentární geologie
1.71
Environmentální geologie
1.75
Matematika C
1.76
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.79
Úvod do hydrogeologie
1.82
Statistika
1.82
Mineralogie pro negeology
1.83
Základy toxikologie
1.83
Limnologie
1.89
GIS a DPZ v geologii
1.89
Repetitorium středoškolské matematiky
1.9
Matematika B1
1.94
Geochemie
1.95
Matematika A1
1.95
Statistika
1.96
Repetitorium středoškolské matematiky
1.97
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Výpočetní technika
2.03
Statistika
2.09
Odpady
2.11
Základy mineralogie
2.11
Výroba potravin a lidské zdraví
2.13
Hydrochemie
2.13
GIS a DPZ v geologii
2.14
Základy geologie pro geografy
2.26
Populační ekologie
2.27
Úvod do hydrogeologie
2.27
Základy geologie pro geografy
2.47
Statistika
2.53
Výpočetní technika
2.59
Základy pedologie a ochrana půdy
2.6
Výpočetní technika
2.71
Právo a státní správa
2.75
Statistika
2.75
Právo a státní správa
3
Biochemie pro ŽP
3.2

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Matematika B3
1
Úvod do užité geofyziky
1.11
Ochrana přírody a krajiny
1.11
Hydrochemie
1.2
Práce s odbornou literaturou
1.21
Geotektonika a desková tektonika
1.22
Matematika B3
1.22
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.29
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.29
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.29
Úvod do užité geofyziky
1.31
Výpočetní technika
1.31
Mineralogie
1.32
Úvod do studia ŽP
1.34
Mineralogie
1.36
GIS a DPZ v geologii
1.38
Základy toxikologie
1.4
Speciální ochrana přírody
1.42
GIS a DPZ v geologii
1.5
Paleontologie
1.5
Odpady
1.5
Vybrané partie z matematiky
1.5
Geochemie
1.55
Matematika A1
1.57
Sedimentární geologie
1.57
Chemie geologických procesů
1.59
Repetitorium Matematiky A1
1.6
Meteorologie a klimatologie
1.64
Geochemie
1.64
Chráněná území světa II
1.67
Matematika B1
1.67
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.67
Limnologie
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Paleobiologie
1.68
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.69
Úvod do hydrogeologie
1.7
Matematika A1
1.71
Úvod do geologie
1.71
Matematika A1
1.73
Populační ekologie
1.73
Úvod do hydrogeologie
1.77
Matematika A1
1.79
Výpočetní technika
1.79
Matematika A1
1.83
Statistika
1.88
Výroba potravin a lidské zdraví
1.88
Matematika C
1.88
Statistika
1.92
Hydrochemie
1.93
Environmentální geologie
1.94
Matematika A1
1.94
Matematika C
1.97
Geochemie
2
Chráněná území světa
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2
Matematika B1
2
Matematika C
2.03
Repetitorium středoškolské matematiky
2.03
Repetitorium středoškolské matematiky
2.12
Základy geologie pro geografy
2.31
Mineralogie pro negeology
2.33
Výpočetní technika
2.34
Základy mineralogie
2.38
Statistika
2.4
Výpočetní technika
2.41
Statistika
2.44
Statistika
2.64
Základy geologie pro geografy
2.67
Právo a státní správa
2.75
Právo a státní správa
2.75
Biochemie pro ŽP
3

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Mineralogie
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.05
Výpočetní technika
1.07
Geochemie
1.07
Geochemie
1.09
Základy mineralogie
1.11
Geotektonika a desková tektonika
1.11
Matematika B1
1.11
Výpočetní technika
1.12
Hydrochemie
1.13
Paleobiologie
1.16
GIS a DPZ v geologii
1.17
Mineralogie pro negeology
1.17
Matematika A1
1.18
Paleontologie
1.2
Vybrané partie z matematiky
1.2
Mineralogie
1.21
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.21
Práce s odbornou literaturou
1.21
Úvod do užité geofyziky
1.22
GIS a DPZ v geologii
1.22
Meteorologie a klimatologie
1.23
Statistika
1.24
Úvod do geologie
1.25
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.25
Hydrochemie
1.27
Repetitorium středoškolské matematiky
1.27
Statistika
1.28
Sedimentární geologie
1.29
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.29
Geochemie
1.32
Základy toxikologie
1.33
Chráněná území světa
1.33
Chráněná území světa II
1.33
Odpady
1.33
Matematika C
1.35
Úvod do studia ŽP
1.36
Výpočetní technika
1.36
Matematika C
1.37
Matematika B1
1.38
Výroba potravin a lidské zdraví
1.38
Limnologie
1.38
Chemie geologických procesů
1.39
Biochemie pro ŽP
1.4
Statistika
1.44
Matematika B3
1.44
Úvod do hydrogeologie
1.45
Populační ekologie
1.47
Základy geologie pro geografy
1.47
Environmentální geologie
1.5
Právo a státní správa
1.5
Speciální ochrana přírody
1.5
Statistika
1.5
Právo a státní správa
1.5
Matematika A1
1.5
Základy geologie pro geografy
1.53
Úvod do užité geofyziky
1.54
Repetitorium středoškolské matematiky
1.57
Matematika B3
1.57
Matematika A1
1.57
Matematika C
1.59
Základy pedologie a ochrana půdy
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.64
Ochrana přírody a krajiny
1.67
Statistika
1.68
Výpočetní technika
1.76
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.77
Repetitorium Matematiky A1
1.8
Matematika A1
1.85
Matematika A1
1.87
Matematika A1
2

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Matematika B3
1
Hydrochemie
1
Základy toxikologie
1
Geochemie
1.09
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.1
Výroba potravin a lidské zdraví
1.13
Základy geologie pro geografy
1.13
Chemie geologických procesů
1.18
Matematika B3
1.18
Matematika C
1.19
Matematika C
1.19
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.19
Biochemie pro ŽP
1.2
Hydrochemie
1.2
Základy pedologie a ochrana půdy
1.25
Geochemie
1.27
Odpady
1.29
Úvod do geologie
1.29
Výpočetní technika
1.29
Právo a státní správa
1.33
Statistika
1.33
Repetitorium středoškolské matematiky
1.33
Statistika
1.33
Mineralogie
1.36
Populační ekologie
1.36
Matematika B1
1.42
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.42
Matematika A1
1.42
Matematika A1
1.43
Matematika B1
1.44
Vybrané partie z matematiky
1.44
Statistika
1.48
Geotektonika a desková tektonika
1.5
Chráněná území světa
1.5
Právo a státní správa
1.5
Statistika
1.5
Matematika A1
1.53
Matematika A1
1.55
Úvod do užité geofyziky
1.56
Základy mineralogie
1.56
Statistika
1.57
Mineralogie
1.59
Základy geologie pro geografy
1.6
Úvod do užité geofyziky
1.6
Matematika C
1.62
GIS a DPZ v geologii
1.63
Environmentální geologie
1.64
Matematika A1
1.65
Výpočetní technika
1.68
Repetitorium středoškolské matematiky
1.74
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Matematika A1
1.76
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.79
Výpočetní technika
1.79
Mineralogie pro negeology
1.8
Sedimentární geologie
1.8
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.82
Úvod do hydrogeologie
1.82
Repetitorium středoškolské matematiky
1.89
Meteorologie a klimatologie
1.92
Chráněná území světa II
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Speciální ochrana přírody
2
GIS a DPZ v geologii
2
Práce s odbornou literaturou
2
Výpočetní technika
2.07
Paleontologie
2.27
Geochemie
2.27
Úvod do hydrogeologie
2.29
Úvod do studia ŽP
2.37
Paleobiologie
2.72
Limnologie
2.86

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Matematika B3
1
Matematika B1
1.11
Matematika A1
1.17
Geochemie
1.18
Hydrochemie
1.2
Vybrané partie z matematiky
1.25
Základy mineralogie
1.25
Geochemie
1.27
Matematika B1
1.27
Mineralogie
1.3
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.3
Hydrochemie
1.33
Základy pedologie a ochrana půdy
1.33
Základy toxikologie
1.33
Matematika B3
1.39
Mineralogie pro negeology
1.4
Odpady
1.4
Ochrana přírody a krajiny
1.4
Úvod do geologie
1.43
Chráněná území světa
1.5
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.52
Mineralogie
1.53
Repetitorium středoškolské matematiky
1.54
Úvod do užité geofyziky
1.56
Matematika A1
1.58
Výpočetní technika
1.58
Práce s odbornou literaturou
1.6
Sedimentární geologie
1.6
Chemie geologických procesů
1.61
Úvod do užité geofyziky
1.63
Matematika A1
1.63
Environmentální geologie
1.64
Matematika C
1.64
Matematika A1
1.65
Geotektonika a desková tektonika
1.67
Populační ekologie
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Základy geologie pro geografy
1.67
Matematika A1
1.69
Matematika A1
1.73
Biochemie pro ŽP
1.75
Repetitorium Matematiky A1
1.75
Limnologie
1.75
Matematika C
1.76
Matematika C
1.76
Chráněná území světa II
1.8
Speciální ochrana přírody
1.8
Repetitorium středoškolské matematiky
1.83
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.83
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.83
Úvod do hydrogeologie
1.83
Základy geologie pro geografy
1.85
Úvod do hydrogeologie
1.87
Výpočetní technika
1.88
Výpočetní technika
1.89
Paleontologie
1.93
GIS a DPZ v geologii
2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Právo a státní správa
2
Statistika
2
Geochemie
2
Právo a státní správa
2
Statistika
2
Výroba potravin a lidské zdraví
2
Statistika
2.06
Statistika
2.06
Úvod do studia ŽP
2.06
Statistika
2.08
Výpočetní technika
2.1
Meteorologie a klimatologie
2.13
Paleobiologie
2.25
GIS a DPZ v geologii
2.4

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Statistika
1.58
Matematika A1
1.59
GIS a DPZ v geologii
1.67
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Matematika C
1.69
GIS a DPZ v geologii
1.71
Limnologie
1.71
Výpočetní technika
1.73
Statistika
1.73
Repetitorium středoškolské matematiky
1.74
Repetitorium středoškolské matematiky
1.74
Meteorologie a klimatologie
1.75
Výroba potravin a lidské zdraví
1.75
Matematika C
1.76
Matematika A1
1.76
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.77
Matematika A1
1.78
Hydrochemie
1.79
Úvod do hydrogeologie
1.79
Hydrochemie
1.79
Mineralogie
1.8
Statistika
1.83
Základy mineralogie
1.83
Environmentální geologie
1.85
Práce s odbornou literaturou
1.85
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.85
Statistika
1.85
Paleontologie
1.86
Geochemie
1.88
Matematika B1
1.88
Matematika A1
1.88
Výpočetní technika
1.88
Základy geologie pro geografy
1.9
Matematika C
1.91
Matematika B1
1.92
Chemie geologických procesů
1.94
Matematika B3
1.94
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.94
Matematika A1
1.94
Biochemie pro ŽP
2
Chráněná území světa II
2
Geochemie
2
Geotektonika a desková tektonika
2
Matematika A1
2
Matematika B3
2
Mineralogie pro negeology
2
Odpady
2
Právo a státní správa
2
Speciální ochrana přírody
2
Statistika
2
Vybrané partie z matematiky
2
Výpočetní technika
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2
Úvod do geologie
2
Úvod do užité geofyziky
2
Chráněná území světa
2
Geochemie
2
Mineralogie
2
Paleobiologie
2
Právo a státní správa
2
Sedimentární geologie
2
Výpočetní technika
2
Základy geologie pro geografy
2
Základy toxikologie
2
Úvod do hydrogeologie
2
Úvod do studia ŽP
2
Populační ekologie
2.09
Úvod do užité geofyziky
2.1
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.11
Ochrana přírody a krajiny
2.17
Repetitorium Matematiky A1
2.33

  Pohlaví

muž %
žena %
Repetitorium Matematiky A1
80 : 20
Úvod do užité geofyziky
78 : 22
Úvod do hydrogeologie
73 : 27
Sedimentární geologie
71 : 29
GIS a DPZ v geologii
71 : 29
Úvod do užité geofyziky
69 : 31
Chemie geologických procesů
67 : 33
Matematika B3
67 : 33
Repetitorium středoškolské matematiky
67 : 33
Úvod do hydrogeologie
64 : 36
Statistika
61 : 39
Matematika B1
61 : 39
Vybrané partie z matematiky
60 : 40
Základy pedologie a ochrana půdy
60 : 40
Základy geologie pro geografy
57 : 43
Matematika B1
56 : 44
Chráněná území světa II
56 : 44
GIS a DPZ v geologii
56 : 44
Geotektonika a desková tektonika
56 : 44
Mineralogie
55 : 45
Základy geologie pro geografy
53 : 47
Mineralogie
53 : 47
Matematika C
51 : 49
Geochemie
50 : 50
Environmentální geologie
50 : 50
Statistika
50 : 50
Mikroskopie horninotvorných minerálů
50 : 50
Matematika C
48 : 52
Statistika
47 : 53
Paleontologie
47 : 53
Statistika
46 : 54
Praktikum ze všeobecné geologie I
45 : 55
Geochemie
45 : 55
Repetitorium středoškolské matematiky
45 : 55
Matematika A1
43 : 57
Práce s odbornou literaturou
43 : 57
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
43 : 57
Geochemie
43 : 57
Matematika B3
43 : 57
Matematika A1
43 : 57
Úvod do studia ŽP
42 : 58
Matematika A1
42 : 58
Výpočetní technika
41 : 59
Populační ekologie
40 : 60
Repetitorium středoškolské matematiky
39 : 61
Matematika A1
39 : 61
Úvod do geologie
38 : 63
Statistika
36 : 64
Výpočetní technika
35 : 65
Matematika C
35 : 65
Základy toxikologie
33 : 67
Základy mineralogie
33 : 67
Výpočetní technika
28 : 72
Výpočetní technika
27 : 73
Speciální ochrana přírody
26 : 74
Právo a státní správa
25 : 75
Právo a státní správa
25 : 75
Meteorologie a klimatologie
23 : 77
Odpady
22 : 78
Biochemie pro ŽP
20 : 80
Matematika A1
18 : 82
Mineralogie pro negeology
17 : 83
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
14 : 86
Ochrana přírody a krajiny
11 : 89
Paleobiologie
11 : 89
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
8 : 92
Hydrochemie
7 : 93
Hydrochemie
7 : 93
Matematika A1
5 : 95
Výroba potravin a lidské zdraví
0 : 100
Chráněná území světa
0 : 100
Limnologie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Statistika
1
Základy geologie pro geografy
1
GIS a DPZ v geologii
1
Paleontologie
1
Mineralogie
1
Mineralogie pro negeology
1
Chemie geologických procesů
1
Úvod do hydrogeologie
1
Úvod do užité geofyziky
1
Základy toxikologie
1
Environmentální geologie
1
Právo a státní správa
1
Výpočetní technika
1
Matematika B3
1
Matematika A1
1
Matematika A1
1
Matematika A1
1
Matematika B1
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Repetitorium Matematiky A1
1
Statistika
1
Statistika
1
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1
Úvod do geologie
1
GIS a DPZ v geologii
1
Mineralogie
1
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1
Úvod do hydrogeologie
1
Úvod do užité geofyziky
1
Ochrana přírody a krajiny
1
Meteorologie a klimatologie
1
Základy pedologie a ochrana půdy
1
Právo a státní správa
1
Odpady
1
Práce s odbornou literaturou
1
Výpočetní technika
1
Výpočetní technika
1
Matematika A1
1
Matematika A1
1
Matematika B1
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Vybrané partie z matematiky
1
Základy geologie pro geografy
1.02
Repetitorium středoškolské matematiky
1.02
Úvod do studia ŽP
1.02
Matematika C
1.02
Matematika C
1.03
Statistika
1.03
Výpočetní technika
1.03
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.05
Paleobiologie
1.05
Matematika A1
1.05
Statistika
1.06
Matematika B3
1.06
Geochemie
1.07
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.08
Matematika C
1.1
Základy mineralogie
1.11
Geotektonika a desková tektonika
1.11
Sedimentární geologie
1.14
Geochemie
1.18
Populační ekologie
1.2
Chráněná území světa II
1.33
Výroba potravin a lidské zdraví
1.38
Geochemie
1.41
Chráněná území světa
1.44
Limnologie
1.44
Hydrochemie
1.67
Hydrochemie
1.67
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.71
Biochemie pro ŽP
1.8
Speciální ochrana přírody
1.95

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Populační ekologie
100 : 0
Základy geologie pro geografy
100 : 0
Sedimentární geologie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Mineralogie pro negeology
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Úvod do užité geofyziky
100 : 0
Úvod do studia ŽP
100 : 0
Základy toxikologie
100 : 0
Chráněná území světa
100 : 0
Chráněná území světa II
100 : 0
Právo a státní správa
100 : 0
Speciální ochrana přírody
100 : 0
Hydrochemie
100 : 0
Biochemie pro ŽP
100 : 0
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
100 : 0
Matematika B3
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Repetitorium středoškolské matematiky
100 : 0
Repetitorium Matematiky A1
100 : 0
Statistika
100 : 0
Statistika
100 : 0
Úvod do geologie
100 : 0
GIS a DPZ v geologii
100 : 0
Paleobiologie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Mikroskopie horninotvorných minerálů
100 : 0
Geotektonika a desková tektonika
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Úvod do užité geofyziky
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
100 : 0
Výroba potravin a lidské zdraví
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Základy pedologie a ochrana půdy
100 : 0
Právo a státní správa
100 : 0
Odpady
100 : 0
Hydrochemie
100 : 0
Limnologie
100 : 0
Práce s odbornou literaturou
100 : 0
Výpočetní technika
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Repetitorium středoškolské matematiky
100 : 0
Vybrané partie z matematiky
100 : 0
Výpočetní technika
98 : 2
Výpočetní technika
97 : 3
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
95 : 5
Mineralogie
95 : 5
Statistika
95 : 5
Matematika B3
94 : 6
Matematika B1
94 : 6
Základy geologie pro geografy
94 : 6
Statistika
94 : 6
Matematika A1
94 : 6
Repetitorium středoškolské matematiky
94 : 6
Environmentální geologie
94 : 6
Matematika B1
94 : 6
Paleontologie
93 : 7
Statistika
93 : 7
Matematika C
92 : 8
Praktikum ze všeobecné geologie I
91 : 9
Matematika C
91 : 9
Výpočetní technika
90 : 10
GIS a DPZ v geologii
86 : 14
Chemie geologických procesů
83 : 17
Mineralogie
73 : 27
Matematika C
66 : 34

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Chemie geologických procesů
1
Environmentální geologie
1
Speciální ochrana přírody
1
Matematika B3
1
Základy mineralogie
1
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1
Mineralogie
1.05
Matematika B1
1.06
Paleontologie
1.07
Hydrochemie
1.07
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.07
Základy geologie pro geografy
1.11
Limnologie
1.11
Matematika A1
1.13
Hydrochemie
1.13
Výpočetní technika
1.13
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.14
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.14
Geochemie
1.14
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.17
Matematika A1
1.18
Biochemie pro ŽP
1.2
Paleobiologie
1.21
Práce s odbornou literaturou
1.21
Ochrana přírody a krajiny
1.22
Úvod do užité geofyziky
1.23
Meteorologie a klimatologie
1.23
Výpočetní technika
1.24
Úvod do studia ŽP
1.24
Statistika
1.25
Matematika C
1.26
Matematika A1
1.26
Mineralogie
1.27
Repetitorium středoškolské matematiky
1.27
Matematika A1
1.29
Statistika
1.29
Výpočetní technika
1.29
Výpočetní technika
1.3
Vybrané partie z matematiky
1.3
Matematika B1
1.31
Matematika A1
1.31
Geochemie
1.32
Úvod do hydrogeologie
1.32
Repetitorium středoškolské matematiky
1.32
Statistika
1.33
Chráněná území světa II
1.33
Geotektonika a desková tektonika
1.33
Statistika
1.35
Statistika
1.36
Úvod do hydrogeologie
1.36
Základy geologie pro geografy
1.37
Výroba potravin a lidské zdraví
1.38
Matematika B3
1.39
Matematika A1
1.42
Matematika C
1.43
Úvod do užité geofyziky
1.44
Geochemie
1.45
Základy toxikologie
1.5
Odpady
1.56
Sedimentární geologie
1.57
Úvod do geologie
1.63
Populační ekologie
1.67
Mineralogie pro negeology
1.67
Chráněná území světa
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Repetitorium Matematiky A1
1.75
GIS a DPZ v geologii
1.78
Matematika C
1.83
Právo a státní správa
2
Právo a státní správa
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2.4
GIS a DPZ v geologii
2.86

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Výroba potravin a lidské zdraví
2.25
Matematika B3
2.33
Mineralogie pro negeology
2.33
Chráněná území světa II
2.33
Meteorologie a klimatologie
2.38
Populační ekologie
2.4
Základy pedologie a ochrana půdy
2.4
Geochemie
2.43
Matematika B3
2.43
Limnologie
2.44
Geochemie
2.45
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.5
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
2.5
Speciální ochrana přírody
2.53
Výpočetní technika
2.53
Úvod do užité geofyziky
2.56
Chráněná území světa
2.56
Environmentální geologie
2.56
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.58
Úvod do hydrogeologie
2.59
Hydrochemie
2.6
Hydrochemie
2.6
Matematika A1
2.61
Úvod do geologie
2.63
Paleobiologie
2.63
Úvod do hydrogeologie
2.64
Matematika A1
2.66
Geotektonika a desková tektonika
2.67
Ochrana přírody a krajiny
2.67
Geochemie
2.68
Úvod do užité geofyziky
2.69
Výpočetní technika
2.7
Vybrané partie z matematiky
2.7
Matematika C
2.7
Matematika A1
2.71
Sedimentární geologie
2.71
Práce s odbornou literaturou
2.71
Matematika C
2.72
Matematika B1
2.72
Úvod do studia ŽP
2.73
Repetitorium středoškolské matematiky
2.75
Právo a státní správa
2.75
Výpočetní technika
2.76
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
2.76
Výpočetní technika
2.8
Matematika C
2.83
Základy toxikologie
2.83
Základy geologie pro geografy
2.84
Matematika A1
2.85
GIS a DPZ v geologii
2.86
Mikroskopie horninotvorných minerálů
2.86
Základy geologie pro geografy
2.89
Základy mineralogie
2.89
Odpady
2.89
Repetitorium středoškolské matematiky
2.92
Matematika B1
2.94
Statistika
2.94
Statistika
2.95
Mineralogie
2.95
Matematika A1
2.95
Statistika
2.96
Paleontologie
3
Právo a státní správa
3
GIS a DPZ v geologii
3
Biochemie pro ŽP
3
Mineralogie
3.09
Chemie geologických procesů
3.11
Statistika
3.13
Repetitorium Matematiky A1
3.2
Matematika A1
3.24
Repetitorium středoškolské matematiky
3.33
Statistika
3.38

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Speciální ochrana přírody
1.11
Základy toxikologie
1.17
Ochrana přírody a krajiny
1.22
Výroba potravin a lidské zdraví
1.25
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.29
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.32
Chráněná území světa
1.33
Chráněná území světa II
1.33
Hydrochemie
1.33
Matematika B3
1.39
Hydrochemie
1.4
Úvod do studia ŽP
1.41
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.43
Matematika B3
1.43
Sedimentární geologie
1.43
Geotektonika a desková tektonika
1.44
Odpady
1.44
Úvod do užité geofyziky
1.44
Vybrané partie z matematiky
1.5
Paleontologie
1.53
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.57
Paleobiologie
1.58
Matematika A1
1.58
Meteorologie a klimatologie
1.62
Úvod do geologie
1.63
Mineralogie
1.63
Úvod do hydrogeologie
1.64
Geochemie
1.64
Práce s odbornou literaturou
1.64
GIS a DPZ v geologii
1.67
Limnologie
1.67
Úvod do užité geofyziky
1.69
GIS a DPZ v geologii
1.71
Výpočetní technika
1.72
Mineralogie
1.73
Matematika A1
1.74
Repetitorium Matematiky A1
1.8
Úvod do hydrogeologie
1.82
Matematika A1
1.82
Matematika C
1.83
Chemie geologických procesů
1.83
Matematika C
1.88
Geochemie
1.91
Matematika A1
1.91
Environmentální geologie
1.94
Výpočetní technika
1.97
Populační ekologie
2
Matematika A1
2
Mineralogie pro negeology
2
Matematika A1
2
Matematika C
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Geochemie
2.05
Matematika B1
2.06
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.08
Repetitorium středoškolské matematiky
2.11
Statistika
2.12
Repetitorium středoškolské matematiky
2.12
Matematika B1
2.19
Základy pedologie a ochrana půdy
2.2
Statistika
2.2
Základy geologie pro geografy
2.2
Základy geologie pro geografy
2.21
Základy mineralogie
2.22
Výpočetní technika
2.23
Výpočetní technika
2.24
Statistika
2.31
Statistika
2.49
Právo a státní správa
2.5
Právo a státní správa
2.5
Statistika
2.69
Biochemie pro ŽP
2.8

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Matematika B3
1.14
Hydrochemie
1.27
Repetitorium středoškolské matematiky
1.33
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
1.38
Meteorologie a klimatologie
1.38
Matematika A1
1.39
Matematika A1
1.42
GIS a DPZ v geologii
1.43
Matematika A1
1.43
GIS a DPZ v geologii
1.44
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.45
Geochemie
1.45
Matematika A1
1.48
Paleobiologie
1.53
Hydrochemie
1.53
Matematika B3
1.56
Úvod do užité geofyziky
1.56
Geochemie
1.57
Sedimentární geologie
1.57
Výpočetní technika
1.59
Vybrané partie z matematiky
1.6
Paleontologie
1.6
Repetitorium Matematiky A1
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.64
Práce s odbornou literaturou
1.64
Matematika A1
1.65
Geotektonika a desková tektonika
1.67
Matematika B1
1.67
Mineralogie pro negeology
1.67
Základy toxikologie
1.67
Chráněná území světa II
1.67
Úvod do studia ŽP
1.69
Úvod do užité geofyziky
1.69
Mikroskopie horninotvorných minerálů
1.71
Rozhodovací procesy v ochraně přírody
1.71
Speciální ochrana přírody
1.74
Úvod do geologie
1.75
Výroba potravin a lidské zdraví
1.75
Matematika C
1.76
Chráněná území světa
1.78
Odpady
1.78
Mineralogie
1.79
Matematika C
1.79
Matematika C
1.81
Environmentální geologie
1.81
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.82
Výpočetní technika
1.83
Matematika A1
1.84
Základy mineralogie
1.89
Limnologie
1.89
Chemie geologických procesů
1.89
Úvod do hydrogeologie
1.91
Mineralogie
1.91
Populační ekologie
1.93
Statistika
1.96
Repetitorium středoškolské matematiky
1.98
Statistika
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Matematika B1
2
Výpočetní technika
2.02
Geochemie
2.05
Repetitorium středoškolské matematiky
2.08
Základy geologie pro geografy
2.09
Výpočetní technika
2.18
Statistika
2.19
Statistika
2.2
Základy geologie pro geografy
2.21
Statistika
2.38
Základy pedologie a ochrana půdy
2.4
Biochemie pro ŽP
2.6
Právo a státní správa
3
Právo a státní správa
3