Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2016/2017 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Geografie města
1
Demografická analýza I
1
Polární oblasti
1.29
Hospodářská a sociální statistika
1.33
Úvod do studia a geografický proseminář
1.38
Kartografie
1.4
Populační vývoj České republiky
1.4
Populační prognózy
1.43
Metody kvalitativního výzkumu
1.43
Populační teorie
1.44
Populační politika
1.44
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.44
Dálkový průzkum Země
1.44
Kartografie pro demografy
1.44
Behaviorální geografie
1.46
Demografická analýza I
1.46
Kartografie
1.47
Problémové oblasti světa
1.5
Geografie mezinárodního rozvoje
1.53
Seminář s experty z praxe I
1.57
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.57
Kartografie pro demografy
1.59
Kartografie
1.6
Demografické stárnutí
1.63
Didaktika geografie I
1.63
Kartografie pro demografy
1.63
Dálkový průzkum Země
1.64
Demografická analýza I
1.64
Statistická analýza dat II
1.65
Územní plánování a urbanismus
1.66
Kartografie
1.67
Informatika pro demografy
1.67
Demografická analýza I
1.67
Teorie regionálního rozvoje
1.68
Aplikovaná krajinná ekologie
1.69
Latinská Amerika
1.7
Statistická analýza dat II
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.7
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.71
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.72
Geografie ČR
1.73
Historická demografie
1.77
Geografická analýza mikroregionu
1.79
Socioekonomická geografie
1.82
Mezinárodní migrace
1.83
Modelování fyzickogeografických procesů
1.83
Socioekonomická geografie
1.85
Tvorba map
1.85
Geoinformační systémy
1.86
Fyzická geografie Asie
1.88
Afrika
1.89
Úvod do studia a geografický proseminář
1.9
Ekologie člověka a populační vývoj
1.9
Demografická analýza I
1.92
Dálkový průzkum Země
1.94
Sociální geografie
1.95
Úvod do demografie
1.96
Rozvojová studia
2
Statistika pro učitele
2
Životní prostředí člověka
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Seminář z fyzické geografie A
2
Geoinformační systémy
2
Informatika pro demografy
2
Historická demografie
2
Základy geoinformatiky I
2
Základy geoinformatiky I
2.04
Úvod do studia a geografický proseminář
2.05
Informatika pro demografy
2.05
Sociologie
2.06
Geomorfologie
2.07
Tvorba webu
2.08
Populační vývoj České republiky
2.14
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.21
Pedogeografie a biogeografie
2.21
Globalizace: procesy, problémy
2.22
Povodně v krajině
2.23
Populační a sociální geografie Austrálie
2.24
Informatika pro demografy
2.25
Matematická geografie
2.26
Informatika pro demografy
2.29
Geografie zemědělství
2.29
Geografie migrace a integrace cizinců
2.31
Dálkový průzkum Země
2.31
Asie
2.33
Populační prognózy
2.33
Matematická geografie
2.34
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.37
Metody ve fyzické geografii I.B
2.38
Teorie sociální geografie
2.38
Životní prostředí člověka
2.39
Statistika pro učitele
2.39
Dynamická geomorfologie
2.4
Kartografie
2.41
Teoretická geografie
2.44
Severní Amerika
2.45
Historická geografie a kartografie
2.48
Globální systémy
2.5
Geoinformační systémy
2.56
Demografické informační systémy
2.56
Historická geografie a kartografie
2.61
Geoinformační systémy
2.65
Úvod do studia a geografický proseminář
2.67
Krajinná ekologie
2.67
Dějiny myšlení SG a RG
2.71
Demografické informační systémy
2.75
Plánování, řízení a hodnocení projektů
2.78
Seminář k bakalářské práci
3.57

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I
1
Demografická analýza I
1.1
Geoinformační systémy
1.14
Demografická analýza I
1.15
Populační politika
1.19
Populační vývoj České republiky
1.2
Geoinformační systémy
1.25
Populační teorie
1.25
Geoinformační systémy
1.28
Populační prognózy
1.29
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.29
Kartografie
1.31
Geografie města
1.33
Informatika pro demografy
1.33
Didaktika geografie I
1.37
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.38
Demografická analýza I
1.39
Meteorologie a klimatologie II.
1.4
Informatika pro demografy
1.41
Seminář s experty z praxe I
1.43
Kartografie
1.44
Demografické stárnutí
1.44
Úvod do studia a geografický proseminář
1.46
Geografie mezinárodního rozvoje
1.47
Informatika pro demografy
1.5
Demografická analýza I
1.5
Kartografie
1.52
Statistická analýza dat II
1.53
Dálkový průzkum Země
1.56
Aplikovaná krajinná ekologie
1.56
Metody kvalitativního výzkumu
1.57
Statistická analýza dat II
1.6
Dálkový průzkum Země
1.6
Geografie ČR
1.6
Afrika
1.61
Tvorba map
1.62
Kartografie pro demografy
1.63
Problémové oblasti světa
1.63
Asie
1.67
Kartografie pro demografy
1.71
Úvod do demografie
1.74
Fyzická geografie Asie
1.75
Mezinárodní migrace
1.76
Kartografie pro demografy
1.76
Socioekonomická geografie
1.76
Územní plánování a urbanismus
1.77
Socioekonomická geografie
1.77
Dálkový průzkum Země
1.77
Latinská Amerika
1.77
Geomorfologie
1.78
Úvod do studia a geografický proseminář
1.78
Populační prognózy
1.78
Úvod do studia a geografický proseminář
1.79
Hospodářská a sociální statistika
1.79
Úvod do studia a geografický proseminář
1.8
Geoinformační systémy
1.81
Geografická analýza mikroregionu
1.82
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.83
Základy geoinformatiky I
1.83
Informatika pro demografy
1.85
Základy geoinformatiky I
1.87
Dálkový průzkum Země
1.88
Globalizace: procesy, problémy
1.89
Tvorba webu
1.92
Sociální geografie
1.93
Plánování, řízení a hodnocení projektů
1.94
Seminář z fyzické geografie A
1.94
Teorie regionálního rozvoje
1.97
Polární oblasti
1.97
Matematická geografie
1.98
Sociologie
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Behaviorální geografie
2
Demografické informační systémy
2
Informatika pro demografy
2
Historická demografie
2
Povodně v krajině
2
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
2.03
Demografické informační systémy
2.04
Dynamická geomorfologie
2.07
Populační vývoj České republiky
2.07
Geografie migrace a integrace cizinců
2.08
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.11
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.11
Dějiny myšlení SG a RG
2.14
Historická demografie
2.14
Matematická geografie
2.15
Pedogeografie a biogeografie
2.18
Rozvojová studia
2.21
Životní prostředí člověka
2.24
Populační a sociální geografie Austrálie
2.25
Severní Amerika
2.27
Metody ve fyzické geografii I.B
2.31
Krajinná ekologie
2.33
Úvod do studia a geografický proseminář
2.33
Kartografie
2.35
Životní prostředí člověka
2.36
Statistika pro učitele
2.4
Kartografie
2.44
Teorie sociální geografie
2.45
Globální systémy
2.54
Ekologie člověka a populační vývoj
2.56
Teoretická geografie
2.7
Geografie zemědělství
2.86
Statistika pro učitele
2.88
Historická geografie a kartografie
2.95
Historická geografie a kartografie
3
Seminář k bakalářské práci
3.05

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Kartografie pro demografy
1
Informatika pro demografy
1
Informatika pro demografy
1.08
Fyzická geografie Asie
1.13
Demografické stárnutí
1.13
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.13
Dějiny myšlení SG a RG
1.14
Problémové oblasti světa
1.15
Tvorba webu
1.15
Informatika pro demografy
1.15
Socioekonomická geografie
1.18
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.18
Dálkový průzkum Země
1.18
Severní Amerika
1.18
Meteorologie a klimatologie II.
1.2
Ekologie člověka a populační vývoj
1.2
Metody kvalitativního výzkumu
1.21
Rozvojová studia
1.21
Globalizace: procesy, problémy
1.22
Demografická analýza I
1.23
Geografie mezinárodního rozvoje
1.24
Mezinárodní migrace
1.24
Úvod do studia a geografický proseminář
1.24
Demografická analýza I
1.27
Matematická geografie
1.28
Plánování, řízení a hodnocení projektů
1.28
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.28
Populační vývoj České republiky
1.29
Geoinformační systémy
1.29
Kartografie pro demografy
1.3
Teoretická geografie
1.3
Populační vývoj České republiky
1.3
Historická geografie a kartografie
1.3
Povodně v krajině
1.31
Socioekonomická geografie
1.31
Tvorba map
1.31
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.31
Geografie ČR
1.32
Úvod do studia a geografický proseminář
1.32
Sociální geografie
1.33
Seminář z fyzické geografie A
1.33
Geografie města
1.33
Populační prognózy
1.33
Polární oblasti
1.34
Kartografie
1.34
Seminář s experty z praxe I
1.35
Úvod do demografie
1.35
Teorie regionálního rozvoje
1.35
Demografická analýza I
1.36
Kartografie
1.37
Geomorfologie
1.37
Kartografie
1.38
Statistická analýza dat II
1.38
Teorie sociální geografie
1.38
Historická geografie a kartografie
1.39
Dynamická geomorfologie
1.4
Kartografie pro demografy
1.41
Populační a sociální geografie Austrálie
1.41
Geoinformační systémy
1.43
Historická demografie
1.43
Populační teorie
1.44
Populační politika
1.44
Aplikovaná krajinná ekologie
1.44
Dálkový průzkum Země
1.44
Informatika pro demografy
1.44
Úvod do studia a geografický proseminář
1.44
Historická demografie
1.46
Didaktika geografie I
1.47
Latinská Amerika
1.48
Metody ve fyzické geografii I.B
1.48
Globální systémy
1.5
Geoinformační systémy
1.5
Hospodářská a sociální statistika
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Modelování fyzickogeografických procesů
1.5
Životní prostředí člověka
1.51
Geografická analýza mikroregionu
1.52
Kartografie
1.52
Kartografie
1.53
Územní plánování a urbanismus
1.53
Dálkový průzkum Země
1.54
Životní prostředí člověka
1.57
Pedogeografie a biogeografie
1.58
Afrika
1.59
Matematická geografie
1.59
Sociologie
1.6
Demografická analýza I
1.6
Úvod do studia a geografický proseminář
1.6
Seminář k bakalářské práci
1.62
Demografické informační systémy
1.63
Populační prognózy
1.64
Krajinná ekologie
1.64
Informatika pro demografy
1.71
Demografická analýza I
1.71
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.74
Dálkový průzkum Země
1.78
Statistika pro učitele
1.83
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.84
Geografie zemědělství
1.86
Statistika pro učitele
2
Základy geoinformatiky I
2.04
Základy geoinformatiky I
2.04
Behaviorální geografie
2.08
Geoinformační systémy
2.11
Statistická analýza dat II
2.23
Demografické informační systémy
2.33
Geografie migrace a integrace cizinců
2.38
Asie
2.67

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Populační vývoj České republiky
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.13
Demografická analýza I
1.15
Tvorba webu
1.18
Hospodářská a sociální statistika
1.2
Teoretická geografie
1.2
Demografické stárnutí
1.2
Kartografie
1.22
Globalizace: procesy, problémy
1.22
Behaviorální geografie
1.23
Geografie mezinárodního rozvoje
1.25
Úvod do studia a geografický proseminář
1.25
Populační a sociální geografie Austrálie
1.27
Tvorba map
1.27
Kartografie
1.28
Kartografie pro demografy
1.29
Rozvojová studia
1.31
Geoinformační systémy
1.31
Statistická analýza dat II
1.31
Informatika pro demografy
1.33
Historická demografie
1.33
Kartografie pro demografy
1.33
Geografie zemědělství
1.33
Kartografie
1.35
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.38
Modelování fyzickogeografických procesů
1.4
Polární oblasti
1.4
Statistika pro učitele
1.4
Základy geoinformatiky I
1.41
Základy geoinformatiky I
1.41
Geografie ČR
1.41
Kartografie pro demografy
1.43
Demografická analýza I
1.43
Statistická analýza dat II
1.45
Kartografie
1.45
Úvod do studia a geografický proseminář
1.46
Teorie regionálního rozvoje
1.46
Dálkový průzkum Země
1.47
Populační politika
1.5
Asie
1.5
Dálkový průzkum Země
1.5
Mezinárodní migrace
1.5
Populační teorie
1.5
Demografická analýza I
1.52
Problémové oblasti světa
1.53
Didaktika geografie I
1.53
Úvod do studia a geografický proseminář
1.54
Seminář s experty z praxe I
1.55
Severní Amerika
1.55
Dálkový průzkum Země
1.55
Demografické informační systémy
1.55
Afrika
1.56
Geoinformační systémy
1.56
Metody kvalitativního výzkumu
1.58
Kartografie
1.59
Meteorologie a klimatologie II.
1.6
Informatika pro demografy
1.6
Aplikovaná krajinná ekologie
1.62
Geoinformační systémy
1.63
Statistika pro učitele
1.63
Sociální geografie
1.63
Územní plánování a urbanismus
1.63
Geografická analýza mikroregionu
1.64
Životní prostředí člověka
1.66
Životní prostředí člověka
1.67
Ekologie člověka a populační vývoj
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Geografie města
1.67
Demografická analýza I
1.67
Historická demografie
1.71
Úvod do studia a geografický proseminář
1.72
Populační vývoj České republiky
1.73
Teorie sociální geografie
1.73
Latinská Amerika
1.74
Krajinná ekologie
1.75
Populační prognózy
1.75
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.78
Seminář k bakalářské práci
1.79
Demografické informační systémy
1.8
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.84
Demografická analýza I
1.86
Sociologie
1.86
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.86
Úvod do demografie
1.86
Pedogeografie a biogeografie
1.88
Povodně v krajině
1.89
Geografie migrace a integrace cizinců
1.91
Globální systémy
1.92
Informatika pro demografy
2
Socioekonomická geografie
2
Plánování, řízení a hodnocení projektů
2
Seminář z fyzické geografie A
2.09
Dálkový průzkum Země
2.1
Historická geografie a kartografie
2.11
Socioekonomická geografie
2.11
Dějiny myšlení SG a RG
2.2
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
2.2
Geoinformační systémy
2.2
Historická geografie a kartografie
2.21
Populační prognózy
2.33
Metody ve fyzické geografii I.B
2.39
Informatika pro demografy
2.4
Matematická geografie
2.47
Informatika pro demografy
2.5
Matematická geografie
2.51
Geomorfologie
2.74
Dynamická geomorfologie
3.71

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Populační vývoj České republiky
1
Hospodářská a sociální statistika
1.25
Úvod do studia a geografický proseminář
1.27
Demografická analýza I
1.31
Tvorba webu
1.33
Populační a sociální geografie Austrálie
1.4
Polární oblasti
1.41
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.43
Úvod do studia a geografický proseminář
1.43
Aplikovaná krajinná ekologie
1.45
Demografické stárnutí
1.46
Informatika pro demografy
1.5
Populační prognózy
1.5
Tvorba map
1.5
Geografie ČR
1.5
Kartografie pro demografy
1.52
Kartografie
1.54
Behaviorální geografie
1.55
Kartografie pro demografy
1.55
Kartografie pro demografy
1.56
Krajinná ekologie
1.57
Demografická analýza I
1.57
Kartografie
1.58
Kartografie
1.59
Modelování fyzickogeografických procesů
1.6
Teoretická geografie
1.6
Statistická analýza dat II
1.61
Demografická analýza I
1.63
Populační politika
1.64
Územní plánování a urbanismus
1.64
Informatika pro demografy
1.64
Statistická analýza dat II
1.65
Pedogeografie a biogeografie
1.67
Severní Amerika
1.67
Afrika
1.67
Životní prostředí člověka
1.67
Geografie města
1.67
Globalizace: procesy, problémy
1.67
Historická demografie
1.67
Populační teorie
1.67
Dálkový průzkum Země
1.67
Úvod do studia a geografický proseminář
1.69
Teorie regionálního rozvoje
1.71
Seminář z fyzické geografie A
1.71
Historická demografie
1.71
Metody kvalitativního výzkumu
1.73
Geografie mezinárodního rozvoje
1.73
Dálkový průzkum Země
1.75
Ekologie člověka a populační vývoj
1.75
Kartografie
1.75
Didaktika geografie I
1.75
Demografické informační systémy
1.77
Základy geoinformatiky I
1.77
Základy geoinformatiky I
1.77
Latinská Amerika
1.78
Problémové oblasti světa
1.78
Demografické informační systémy
1.78
Úvod do demografie
1.8
Životní prostředí člověka
1.8
Rozvojová studia
1.82
Informatika pro demografy
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.83
Sociologie
1.85
Povodně v krajině
1.86
Demografická analýza I
1.86
Dálkový průzkum Země
1.88
Seminář s experty z praxe I
1.89
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.89
Geografická analýza mikroregionu
1.9
Geoinformační systémy
1.92
Demografická analýza I
1.92
Mezinárodní migrace
1.96
Informatika pro demografy
2
Kartografie
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Sociální geografie
2
Statistika pro učitele
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Asie
2
Fyzická geografie Asie
2
Historická geografie a kartografie
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Dálkový průzkum Země
2
Geografie zemědělství
2
Socioekonomická geografie
2.08
Populační vývoj České republiky
2.09
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.12
Geoinformační systémy
2.13
Geografie migrace a integrace cizinců
2.14
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.17
Historická geografie a kartografie
2.19
Geoinformační systémy
2.2
Socioekonomická geografie
2.22
Globální systémy
2.22
Geoinformační systémy
2.23
Matematická geografie
2.24
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.25
Statistika pro učitele
2.27
Teorie sociální geografie
2.29
Plánování, řízení a hodnocení projektů
2.33
Geomorfologie
2.37
Seminář k bakalářské práci
2.38
Matematická geografie
2.39
Dějiny myšlení SG a RG
2.5
Metody ve fyzické geografii I.B
2.54
Populační prognózy
2.75
Dynamická geomorfologie
3
Informatika pro demografy
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Kartografie
1.29
Geografie města
1.33
Kartografie
1.35
Matematická geografie
1.37
Ekologie člověka a populační vývoj
1.4
Metody ve fyzické geografii I.B
1.41
Matematická geografie
1.45
Statistická analýza dat II
1.5
Teorie sociální geografie
1.53
Statistická analýza dat II
1.59
Teorie regionálního rozvoje
1.6
Globální systémy
1.64
Kartografie
1.67
Socioekonomická geografie
1.71
Geomorfologie
1.73
Problémové oblasti světa
1.74
Kartografie
1.74
Územní plánování a urbanismus
1.74
Geoinformační systémy
1.75
Kartografie
1.76
Úvod do studia a geografický proseminář
1.76
Plánování, řízení a hodnocení projektů
1.76
Dálkový průzkum Země
1.77
Dálkový průzkum Země
1.78
Geoinformační systémy
1.78
Didaktika geografie I
1.79
Meteorologie a klimatologie II.
1.8
Mezinárodní migrace
1.81
Geoinformační systémy
1.81
Geografická analýza mikroregionu
1.81
Informatika pro demografy
1.82
Demografická analýza I
1.82
Rozvojová studia
1.83
Afrika
1.83
Demografická analýza I
1.83
Statistika pro učitele
1.83
Sociální geografie
1.84
Krajinná ekologie
1.85
Demografické informační systémy
1.85
Demografická analýza I
1.85
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.88
Geografie ČR
1.88
Dálkový průzkum Země
1.88
Dynamická geomorfologie
1.89
Informatika pro demografy
1.89
Populační prognózy
1.89
Životní prostředí člověka
1.9
Severní Amerika
1.9
Demografické informační systémy
1.9
Dálkový průzkum Země
1.91
Socioekonomická geografie
1.91
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.91
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.91
Populační prognózy
1.92
Demografická analýza I
1.92
Populační vývoj České republiky
1.92
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.93
Geografie mezinárodního rozvoje
1.94
Sociologie
1.94
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.94
Pedogeografie a biogeografie
1.94
Kartografie pro demografy
1.94
Demografická analýza I
1.94
Historická geografie a kartografie
1.95
Základy geoinformatiky I
1.95
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Historická geografie a kartografie
1.95
Základy geoinformatiky I
1.95
Latinská Amerika
1.95
Kartografie pro demografy
1.96
Polární oblasti
1.97
Hospodářská a sociální statistika
2
Informatika pro demografy
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Populační politika
2
Povodně v krajině
2
Statistika pro učitele
2
Teoretická geografie
2
Tvorba map
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Asie
2
Životní prostředí člověka
2
Fyzická geografie Asie
2
Globalizace: procesy, problémy
2
Historická demografie
2
Informatika pro demografy
2
Informatika pro demografy
2
Kartografie pro demografy
2
Populační a sociální geografie Austrálie
2
Populační teorie
2
Seminář k bakalářské práci
2
Seminář z fyzické geografie A
2
Tvorba webu
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Behaviorální geografie
2
Geografie migrace a integrace cizinců
2
Geografie zemědělství
2
Geoinformační systémy
2
Historická demografie
2
Úvod do demografie
2.05
Metody kvalitativního výzkumu
2.08
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.08
Úvod do studia a geografický proseminář
2.08
Seminář s experty z praxe I
2.1
Populační vývoj České republiky
2.1
Dějiny myšlení SG a RG
2.17
Demografické stárnutí
2.19
Úvod do studia a geografický proseminář
2.33

  Pohlaví

muž %
žena %
Geografie města
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Dálkový průzkum Země
82 : 18
Kartografie
81 : 19
Meteorologie a klimatologie II.
80 : 20
Geoinformační systémy
75 : 25
Fyzická geografie Asie
75 : 25
Seminář z fyzické geografie A
72 : 28
Krajinná ekologie
71 : 29
Geoinformační systémy
71 : 29
Geoinformační systémy
71 : 29
Problémové oblasti světa
70 : 30
Historická geografie a kartografie
70 : 30
Historická geografie a kartografie
70 : 30
Tvorba map
69 : 31
Metody ve fyzické geografii I.B
69 : 31
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
69 : 31
Asie
67 : 33
Seminář k bakalářské práci
67 : 33
Modelování fyzickogeografických procesů
67 : 33
Životní prostředí člověka
65 : 35
Kartografie
65 : 35
Teorie regionálního rozvoje
65 : 35
Severní Amerika
64 : 36
Demografická analýza I
64 : 36
Pedogeografie a biogeografie
63 : 37
Povodně v krajině
62 : 38
Dálkový průzkum Země
61 : 39
Dynamická geomorfologie
60 : 40
Úvod do studia a geografický proseminář
60 : 40
Kartografie
59 : 41
Polární oblasti
59 : 41
Matematická geografie
58 : 42
Geografie zemědělství
57 : 43
Kartografie
57 : 43
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
57 : 43
Geografie ČR
57 : 43
Geomorfologie
56 : 44
Plánování, řízení a hodnocení projektů
56 : 44
Globalizace: procesy, problémy
56 : 44
Geoinformační systémy
56 : 44
Úvod do studia a geografický proseminář
56 : 44
Životní prostředí člověka
55 : 45
Tvorba webu
54 : 46
Úvod do studia a geografický proseminář
54 : 46
Matematická geografie
54 : 46
Teorie sociální geografie
53 : 47
Sociální geografie
52 : 48
Geografická analýza mikroregionu
52 : 48
Sociologie
50 : 50
Afrika
50 : 50
Statistická analýza dat II
50 : 50
Populační vývoj České republiky
50 : 50
Aplikovaná krajinná ekologie
50 : 50
Statistická analýza dat II
50 : 50
Ekologie člověka a populační vývoj
50 : 50
Statistika pro učitele
50 : 50
Demografická analýza I
48 : 52
Sociálněgeografické makroregiony světa
47 : 53
Demografická analýza I
47 : 53
Geografie migrace a integrace cizinců
46 : 54
Socioekonomická geografie
46 : 54
Dálkový průzkum Země
46 : 54
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
44 : 56
Statistika pro učitele
44 : 56
Dálkový průzkum Země
44 : 56
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
44 : 56
Základy geoinformatiky I
43 : 57
Rozvojová studia
43 : 57
Dějiny myšlení SG a RG
43 : 57
Demografická analýza I
43 : 57
Historická demografie
43 : 57
Teorie a praxe geografického vzdělávání
42 : 58
Úvod do demografie
42 : 58
Informatika pro demografy
42 : 58
Populační a sociální geografie Austrálie
41 : 59
Územní plánování a urbanismus
41 : 59
Základy geoinformatiky I
39 : 61
Behaviorální geografie
38 : 62
Historická demografie
38 : 62
Mezinárodní migrace
38 : 62
Demografické stárnutí
38 : 63
Informatika pro demografy
37 : 63
Populační vývoj České republiky
36 : 64
Socioekonomická geografie
35 : 65
Demografické informační systémy
33 : 67
Kartografie pro demografy
33 : 67
Seminář s experty z praxe I
33 : 67
Hospodářská a sociální statistika
33 : 67
Kartografie pro demografy
32 : 68
Demografické informační systémy
31 : 69
Úvod do studia a geografický proseminář
31 : 69
Informatika pro demografy
31 : 69
Demografická analýza I
31 : 69
Kartografie
29 : 71
Globální systémy
29 : 71
Informatika pro demografy
29 : 71
Didaktika geografie I
26 : 74
Latinská Amerika
26 : 74
Populační prognózy
22 : 78
Kartografie pro demografy
22 : 78
Populační prognózy
21 : 79
Teoretická geografie
20 : 80
Populační politika
19 : 81
Populační teorie
19 : 81
Geografie mezinárodního rozvoje
12 : 88
Metody kvalitativního výzkumu
7 : 93
Informatika pro demografy
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Matematická geografie
1
Pedogeografie a biogeografie
1
Životní prostředí člověka
1
Sociologie
1
Statistika pro učitele
1
Socioekonomická geografie
1
Kartografie
1
Kartografie
1
Dálkový průzkum Země
1
Geoinformační systémy
1
Demografické informační systémy
1
Informatika pro demografy
1
Populační prognózy
1
Hospodářská a sociální statistika
1
Základy geoinformatiky I
1
Kartografie pro demografy
1
Kartografie pro demografy
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Matematická geografie
1
Geomorfologie
1
Krajinná ekologie
1
Sociální geografie
1
Geografie ČR
1
Statistika pro učitele
1
Socioekonomická geografie
1
Kartografie
1
Dálkový průzkum Země
1
Tvorba map
1
Geoinformační systémy
1
Demografické informační systémy
1
Informatika pro demografy
1
Populační prognózy
1
Základy geoinformatiky I
1
Seminář k bakalářské práci
1
Kartografie pro demografy
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Modelování fyzickogeografických procesů
1
Kartografie
1.02
Demografická analýza I
1.04
Informatika pro demografy
1.05
Demografická analýza I
1.07
Informatika pro demografy
1.07
Demografická analýza I
1.08
Dálkový průzkum Země
1.08
Úvod do demografie
1.08
Informatika pro demografy
1.08
Kartografie
1.1
Dálkový průzkum Země
1.11
Životní prostředí člověka
1.11
Geoinformační systémy
1.12
Geoinformační systémy
1.13
Demografická analýza I
1.14
Polární oblasti
1.15
Severní Amerika
1.18
Demografická analýza I
1.18
Afrika
1.25
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.26
Populační vývoj České republiky
1.3
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.35
Populační vývoj České republiky
1.36
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.37
Fyzická geografie Asie
1.38
Teorie sociální geografie
1.41
Demografické stárnutí
1.44
Populační a sociální geografie Austrálie
1.47
Historická demografie
1.5
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.53
Tvorba webu
1.54
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.56
Geografie zemědělství
1.57
Územní plánování a urbanismus
1.59
Latinská Amerika
1.61
Geografie města
1.67
Statistická analýza dat II
1.71
Geografie mezinárodního rozvoje
1.71
Historická demografie
1.71
Statistická analýza dat II
1.74
Meteorologie a klimatologie II.
1.8
Teoretická geografie
1.8
Teorie regionálního rozvoje
1.81
Populační teorie
1.81
Populační politika
1.81
Aplikovaná krajinná ekologie
1.81
Seminář z fyzické geografie A
1.83
Geografie migrace a integrace cizinců
1.85
Behaviorální geografie
1.85
Globální systémy
1.86
Didaktika geografie I
1.89
Historická geografie a kartografie
1.91
Historická geografie a kartografie
1.91
Povodně v krajině
1.92
Mezinárodní migrace
1.93
Dynamická geomorfologie
1.93
Plánování, řízení a hodnocení projektů
1.94
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.95
Problémové oblasti světa
1.95
Geografická analýza mikroregionu
1.97
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Globalizace: procesy, problémy
2
Dějiny myšlení SG a RG
2
Seminář s experty z praxe I
2
Rozvojová studia
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Asie
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Pedogeografie a biogeografie
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Meteorologie a klimatologie II.
100 : 0
Polární oblasti
100 : 0
Latinská Amerika
100 : 0
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
100 : 0
Globální systémy
100 : 0
Geografie zemědělství
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Geografická analýza mikroregionu
100 : 0
Teoretická geografie
100 : 0
Mezinárodní migrace
100 : 0
Problémové oblasti světa
100 : 0
Metody kvalitativního výzkumu
100 : 0
Populační a sociální geografie Austrálie
100 : 0
Statistika pro učitele
100 : 0
Socioekonomická geografie
100 : 0
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Tvorba map
100 : 0
Úvod do demografie
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Demografické informační systémy
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Demografická analýza I
100 : 0
Populační prognózy
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Hospodářská a sociální statistika
100 : 0
Základy geoinformatiky I
100 : 0
Populační teorie
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
100 : 0
Povodně v krajině
100 : 0
Fyzická geografie Asie
100 : 0
Dynamická geomorfologie
100 : 0
Krajinná ekologie
100 : 0
Plánování, řízení a hodnocení projektů
100 : 0
Sociologie
100 : 0
Teorie a praxe geografického vzdělávání
100 : 0
Geografie města
100 : 0
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
100 : 0
Geografie migrace a integrace cizinců
100 : 0
Sociálněgeografické makroregiony světa
100 : 0
Rozvojová studia
100 : 0
Behaviorální geografie
100 : 0
Dějiny myšlení SG a RG
100 : 0
Asie
100 : 0
Statistika pro učitele
100 : 0
Socioekonomická geografie
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Tvorba webu
100 : 0
Demografické informační systémy
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Demografická analýza I
100 : 0
Populační prognózy
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Populační politika
100 : 0
Demografické stárnutí
100 : 0
Základy geoinformatiky I
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Modelování fyzickogeografických procesů
100 : 0
Aplikovaná krajinná ekologie
100 : 0
Životní prostředí člověka
98 : 2
Sociální geografie
98 : 2
Teorie sociální geografie
97 : 3
Územní plánování a urbanismus
97 : 3
Metody ve fyzické geografii I.B
97 : 3
Geomorfologie
96 : 4
Statistická analýza dat II
96 : 4
Seminář s experty z praxe I
96 : 4
Demografická analýza I
96 : 4
Geografie ČR
96 : 4
Seminář k bakalářské práci
95 : 5
Kartografie
95 : 5
Afrika
95 : 5
Didaktika geografie I
95 : 5
Seminář z fyzické geografie A
94 : 6
Dálkový průzkum Země
94 : 6
Statistická analýza dat II
94 : 6
Geografie mezinárodního rozvoje
94 : 6
Kartografie
94 : 6
Matematická geografie
93 : 7
Demografická analýza I
92 : 8
Historická geografie a kartografie
91 : 9
Dálkový průzkum Země
91 : 9
Ekologie člověka a populační vývoj
90 : 10
Globalizace: procesy, problémy
89 : 11
Matematická geografie
89 : 12
Teorie regionálního rozvoje
87 : 13
Severní Amerika
82 : 18
Demografická analýza I
71 : 29

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Plánování, řízení a hodnocení projektů
1
Populační politika
1
Geografie zemědělství
1
Tvorba map
1
Demografické informační systémy
1
Demografická analýza I
1
Demografická analýza I
1
Populační teorie
1
Kartografie pro demografy
1
Geografická analýza mikroregionu
1.03
Seminář s experty z praxe I
1.04
Hospodářská a sociální statistika
1.04
Didaktika geografie I
1.05
Seminář z fyzické geografie A
1.06
Geografie mezinárodního rozvoje
1.06
Populační a sociální geografie Austrálie
1.06
Demografické stárnutí
1.06
Globální systémy
1.07
Populační prognózy
1.07
Behaviorální geografie
1.08
Informatika pro demografy
1.08
Historická demografie
1.08
Demografické informační systémy
1.08
Základy geoinformatiky I
1.09
Základy geoinformatiky I
1.09
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.09
Problémové oblasti světa
1.1
Kartografie
1.1
Metody ve fyzické geografii I.B
1.1
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.11
Statistická analýza dat II
1.12
Historická geografie a kartografie
1.13
Dynamická geomorfologie
1.13
Historická demografie
1.14
Seminář k bakalářské práci
1.14
Kartografie
1.15
Geografie migrace a integrace cizinců
1.15
Územní plánování a urbanismus
1.16
Dálkový průzkum Země
1.17
Informatika pro demografy
1.17
Statistika pro učitele
1.17
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.17
Kartografie
1.18
Dálkový průzkum Země
1.18
Mezinárodní migrace
1.18
Geomorfologie
1.19
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.19
Teoretická geografie
1.2
Úvod do studia a geografický proseminář
1.21
Globalizace: procesy, problémy
1.22
Geoinformační systémy
1.22
Úvod do studia a geografický proseminář
1.23
Matematická geografie
1.26
Sociální geografie
1.26
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.26
Sociologie
1.27
Životní prostředí člověka
1.28
Statistická analýza dat II
1.28
Dějiny myšlení SG a RG
1.29
Demografická analýza I
1.29
Kartografie
1.29
Teorie regionálního rozvoje
1.29
Úvod do studia a geografický proseminář
1.3
Historická geografie a kartografie
1.3
Geografie ČR
1.3
Tvorba webu
1.31
Kartografie
1.31
Informatika pro demografy
1.32
Teorie sociální geografie
1.32
Geografie města
1.33
Demografická analýza I
1.33
Úvod do studia a geografický proseminář
1.33
Socioekonomická geografie
1.35
Populační vývoj České republiky
1.36
Demografická analýza I
1.36
Pedogeografie a biogeografie
1.37
Kartografie pro demografy
1.37
Aplikovaná krajinná ekologie
1.38
Matematická geografie
1.38
Socioekonomická geografie
1.38
Povodně v krajině
1.38
Statistika pro učitele
1.39
Latinská Amerika
1.39
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.41
Polární oblasti
1.41
Úvod do demografie
1.42
Kartografie pro demografy
1.42
Rozvojová studia
1.43
Metody kvalitativního výzkumu
1.43
Populační prognózy
1.44
Populační vývoj České republiky
1.5
Modelování fyzickogeografických procesů
1.5
Ekologie člověka a populační vývoj
1.5
Dálkový průzkum Země
1.55
Geoinformační systémy
1.56
Geoinformační systémy
1.57
Meteorologie a klimatologie II.
1.6
Dálkový průzkum Země
1.62
Fyzická geografie Asie
1.63
Asie
1.67
Úvod do studia a geografický proseminář
1.67
Geoinformační systémy
1.71
Informatika pro demografy
1.71
Severní Amerika
1.82
Krajinná ekologie
1.87
Životní prostředí člověka
1.95
Afrika
2
Informatika pro demografy
2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Geografie města
1.67
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.87
Asie
2
Geografie migrace a integrace cizinců
2.15
Aplikovaná krajinná ekologie
2.19
Meteorologie a klimatologie II.
2.2
Populační vývoj České republiky
2.3
Plánování, řízení a hodnocení projektů
2.33
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
2.38
Fyzická geografie Asie
2.38
Povodně v krajině
2.38
Ekologie člověka a populační vývoj
2.4
Dějiny myšlení SG a RG
2.43
Populační prognózy
2.43
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.44
Seminář z fyzické geografie A
2.44
Dálkový průzkum Země
2.45
Statistická analýza dat II
2.5
Informatika pro demografy
2.5
Úvod do studia a geografický proseminář
2.5
Metody kvalitativního výzkumu
2.5
Hospodářská a sociální statistika
2.5
Seminář s experty z praxe I
2.5
Geografie ČR
2.52
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.53
Tvorba webu
2.54
Sociologie
2.56
Geoinformační systémy
2.57
Historická demografie
2.57
Statistická analýza dat II
2.57
Geografická analýza mikroregionu
2.58
Úvod do studia a geografický proseminář
2.58
Pedogeografie a biogeografie
2.58
Geografie mezinárodního rozvoje
2.59
Populační a sociální geografie Austrálie
2.59
Socioekonomická geografie
2.59
Úvod do studia a geografický proseminář
2.59
Afrika
2.6
Dálkový průzkum Země
2.61
Socioekonomická geografie
2.62
Behaviorální geografie
2.62
Seminář k bakalářské práci
2.62
Demografické stárnutí
2.63
Didaktika geografie I
2.63
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.63
Populační vývoj České republiky
2.64
Základy geoinformatiky I
2.65
Základy geoinformatiky I
2.65
Latinská Amerika
2.65
Modelování fyzickogeografických procesů
2.67
Dynamická geomorfologie
2.67
Úvod do studia a geografický proseminář
2.67
Problémové oblasti světa
2.68
Informatika pro demografy
2.68
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.69
Polární oblasti
2.71
Demografické informační systémy
2.71
Geografie zemědělství
2.71
Informatika pro demografy
2.71
Demografická analýza I
2.71
Demografická analýza I
2.72
Severní Amerika
2.73
Krajinná ekologie
2.73
Historická geografie a kartografie
2.74
Životní prostředí člověka
2.74
Geoinformační systémy
2.75
Kartografie
2.75
Demografické informační systémy
2.75
Informatika pro demografy
2.75
Kartografie
2.76
Mezinárodní migrace
2.76
Kartografie
2.77
Demografická analýza I
2.77
Historická demografie
2.77
Kartografie pro demografy
2.78
Globalizace: procesy, problémy
2.78
Historická geografie a kartografie
2.78
Rozvojová studia
2.79
Teoretická geografie
2.8
Životní prostředí člověka
2.81
Kartografie pro demografy
2.81
Úvod do demografie
2.83
Dálkový průzkum Země
2.83
Statistika pro učitele
2.83
Informatika pro demografy
2.85
Tvorba map
2.85
Matematická geografie
2.85
Teorie sociální geografie
2.85
Metody ve fyzické geografii I.B
2.86
Demografická analýza I
2.87
Teorie regionálního rozvoje
2.87
Populační teorie
2.88
Územní plánování a urbanismus
2.88
Populační politika
2.88
Kartografie
2.88
Populační prognózy
2.89
Úvod do studia a geografický proseminář
2.9
Demografická analýza I
2.91
Geomorfologie
2.93
Globální systémy
2.93
Geoinformační systémy
2.94
Statistika pro učitele
2.94
Geoinformační systémy
2.94
Matematická geografie
2.95
Sociální geografie
3
Kartografie pro demografy
3
Kartografie
3.05
Dálkový průzkum Země
3.15

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Geografie města
1
Tvorba map
1.15
Geografie mezinárodního rozvoje
1.29
Problémové oblasti světa
1.3
Populační vývoj České republiky
1.3
Demografická analýza I
1.31
Kartografie
1.37
Fyzická geografie Asie
1.38
Geografie migrace a integrace cizinců
1.38
Dálkový průzkum Země
1.38
Meteorologie a klimatologie II.
1.4
Sociologie
1.4
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.41
Seminář s experty z praxe I
1.42
Didaktika geografie I
1.42
Geoinformační systémy
1.43
Demografická analýza I
1.43
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.43
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.44
Populační politika
1.44
Demografické stárnutí
1.44
Aplikovaná krajinná ekologie
1.44
Polární oblasti
1.44
Mezinárodní migrace
1.45
Povodně v krajině
1.46
Populační a sociální geografie Austrálie
1.47
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.5
Informatika pro demografy
1.5
Modelování fyzickogeografických procesů
1.5
Behaviorální geografie
1.54
Tvorba webu
1.54
Demografická analýza I
1.55
Dálkový průzkum Země
1.56
Latinská Amerika
1.57
Populační prognózy
1.57
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.58
Kartografie
1.59
Geografická analýza mikroregionu
1.61
Hospodářská a sociální statistika
1.63
Populační teorie
1.63
Severní Amerika
1.64
Demografická analýza I
1.64
Afrika
1.65
Úvod do studia a geografický proseminář
1.65
Kartografie
1.66
Úvod do demografie
1.67
Informatika pro demografy
1.67
Kartografie pro demografy
1.67
Dynamická geomorfologie
1.67
Asie
1.67
Dálkový průzkum Země
1.67
Geoinformační systémy
1.67
Populační prognózy
1.67
Statistická analýza dat II
1.68
Sociální geografie
1.69
Geografie ČR
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.7
Statistická analýza dat II
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.7
Metody kvalitativního výzkumu
1.71
Plánování, řízení a hodnocení projektů
1.72
Dálkový průzkum Země
1.73
Geomorfologie
1.74
Územní plánování a urbanismus
1.75
Geoinformační systémy
1.75
Socioekonomická geografie
1.77
Seminář z fyzické geografie A
1.78
Rozvojová studia
1.79
Kartografie pro demografy
1.82
Statistika pro učitele
1.83
Teorie regionálního rozvoje
1.84
Informatika pro demografy
1.84
Historická demografie
1.86
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Demografická analýza I
1.87
Socioekonomická geografie
1.88
Informatika pro demografy
1.92
Historická demografie
1.92
Matematická geografie
1.93
Kartografie pro demografy
1.93
Globální systémy
1.93
Populační vývoj České republiky
1.93
Kartografie
1.94
Pedogeografie a biogeografie
1.95
Základy geoinformatiky I
1.96
Základy geoinformatiky I
1.96
Životní prostředí člověka
2
Kartografie
2
Globalizace: procesy, problémy
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Matematická geografie
2.03
Metody ve fyzické geografii I.B
2.03
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.05
Životní prostředí člověka
2.08
Ekologie člověka a populační vývoj
2.1
Geoinformační systémy
2.12
Krajinná ekologie
2.13
Dějiny myšlení SG a RG
2.14
Informatika pro demografy
2.14
Demografické informační systémy
2.21
Teorie sociální geografie
2.24
Demografické informační systémy
2.25
Historická geografie a kartografie
2.3
Statistika pro učitele
2.33
Historická geografie a kartografie
2.35
Seminář k bakalářské práci
2.38
Teoretická geografie
2.5
Geografie zemědělství
2.57

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Geografie města
1
Kartografie
1.27
Demografická analýza I
1.31
Populační teorie
1.31
Populační prognózy
1.36
Demografická analýza I
1.36
Dálkový průzkum Země
1.36
Populační politika
1.4
Kartografie
1.41
Kartografie
1.41
Demografická analýza I
1.43
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.44
Didaktika geografie I
1.47
Hospodářská a sociální statistika
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Kartografie
1.52
Demografická analýza I
1.53
Dálkový průzkum Země
1.56
Populační vývoj České republiky
1.6
Latinská Amerika
1.61
Statistická analýza dat II
1.62
Mezinárodní migrace
1.62
Metody kvalitativního výzkumu
1.64
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.65
Geografie mezinárodního rozvoje
1.65
Statistika pro učitele
1.67
Modelování fyzickogeografických procesů
1.67
Asie
1.67
Polární oblasti
1.68
Geoinformační systémy
1.69
Tvorba map
1.69
Historická demografie
1.69
Behaviorální geografie
1.69
Problémové oblasti světa
1.7
Afrika
1.7
Seminář s experty z praxe I
1.71
Kartografie
1.71
Geografická analýza mikroregionu
1.73
Úvod do studia a geografický proseminář
1.74
Fyzická geografie Asie
1.75
Statistická analýza dat II
1.76
Demografická analýza I
1.76
Socioekonomická geografie
1.76
Teorie regionálního rozvoje
1.77
Statistika pro učitele
1.78
Kartografie pro demografy
1.78
Contemporary trends in migration studies (a discussion semin ...
1.78
Rozvojová studia
1.79
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.79
Ekologie člověka a populační vývoj
1.8
Meteorologie a klimatologie II.
1.8
Demografické stárnutí
1.81
Kartografie pro demografy
1.81
Kartografie pro demografy
1.82
Geografie ČR
1.83
Dálkový průzkum Země
1.83
Informatika pro demografy
1.83
Územní plánování a urbanismus
1.84
Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?
1.84
Tvorba webu
1.85
Geografie zemědělství
1.86
Informatika pro demografy
1.86
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Metody ve fyzické geografii I.B
1.86
Populační prognózy
1.88
Populační a sociální geografie Austrálie
1.88
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.89
Geomorfologie
1.89
Globalizace: procesy, problémy
1.89
Teoretická geografie
1.9
Základy geoinformatiky I
1.91
Základy geoinformatiky I
1.91
Sociální geografie
1.93
Aplikovaná krajinná ekologie
1.94
Demografické informační systémy
1.94
Seminář z fyzické geografie A
1.94
Geoinformační systémy
1.94
Informatika pro demografy
1.95
Pedogeografie a biogeografie
1.95
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Matematická geografie
1.96
Matematická geografie
1.98
Životní prostředí člověka
2
Dynamická geomorfologie
2
Geografie migrace a integrace cizinců
2
Socioekonomická geografie
2
Životní prostředí člověka
2
Informatika pro demografy
2
Severní Amerika
2
Povodně v krajině
2
Teorie sociální geografie
2.03
Úvod do demografie
2.04
Geoinformační systémy
2.12
Historická geografie a kartografie
2.13
Sociologie
2.13
Geoinformační systémy
2.14
Dějiny myšlení SG a RG
2.14
Historická demografie
2.14
Dálkový průzkum Země
2.15
Plánování, řízení a hodnocení projektů
2.17
Demografické informační systémy
2.17
Úvod do studia a geografický proseminář
2.17
Krajinná ekologie
2.2
Informatika pro demografy
2.23
Historická geografie a kartografie
2.27
Populační vývoj České republiky
2.29
Globální systémy
2.29
Seminář k bakalářské práci
2.67