Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2016/2017 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Stream Ecology
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - terénní
1
Fyziologie rostlin
1
První pomoc- simulace zimní
1
Biotechnologie
1
První pomoc ve škole
1.06
Praktikum z virologie
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Zoologie bezobratlých
1.09
Receptář praktické výuky biologie
1.09
Epigenetics
1.09
Anatomie a morfologie rostlin
1.1
Mykologie
1.13
Ichtyologie
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Evoluční biologie ve školní praxi
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Základy parazitologie
1.14
Molekulární antropologie
1.15
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.16
Biologie dítěte
1.16
Efektivní studium VŠ
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Cvičení ze základů parazitologie
1.19
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Morfologie rostlin
1.2
Fyziologie rostlin
1.2
Etologie člověka
1.23
Praktikum z fyziologie bakterií
1.25
Mykologie
1.25
Innate immunity
1.26
Anatomie rostlin
1.27
Rostlinná cytologie
1.27
Molekulární biologie rakoviny I
1.27
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Antropologie
1.29
Anatomie rostlin
1.29
Anatomie rostlin
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Mikrobiologie
1.31
Zoologie bezobratlých
1.32
Fyziologie buňky
1.33
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.33
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.33
Základy lékařské genetiky
1.33
Etologie a sociobiologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Lidská sexualita
1.34
Biomedicínská patofyziologie
1.36
Buňky a tkáně in vitro
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.37
Ekologie člověka
1.37
Anatomie člověka I
1.38
Dějiny filosofie I
1.4
Imunologie
1.4
Vývoj přírody ČR
1.42
Protistologie
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Mykologie
1.43
Cvičení z didaktiky biologie
1.43
Fyziologie rostlin
1.44
Evoluční genetika člověka
1.44
Pozorování a pokus organismální I
1.44
Genové inženýrství
1.46
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.46
Mammaliologie I
1.46
Evoluční genetika
1.46
Mykologie
1.47
Genové inženýrství
1.47
Botanika pro ÚŽP
1.5
Didaktika biologie
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Klinická auxologie
1.5
Ornitologie I
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Biologie buňky
1.51
Základy buněčné biologie
1.52
Cvičení ze základů parazitologie
1.53
Mykologie
1.54
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Morfologie rostlin
1.54
Molekulární imunologie
1.55
Cvičení ze základů parazitologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Cvičení z protistologie
1.55
Genetické metody v zoologii
1.56
Fyziologie bakterií
1.56
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.56
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.56
Masožravé rostliny
1.56
Úvod do entomologie
1.58
Odborný seminář z oboru imunologie
1.59
Anatomie a morfologie rostlin
1.6
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.6
Úvod do entomologie
1.61
Základy genetiky
1.61
Anatomie a morfologie rostlin
1.62
Cvičení ze základů parazitologie
1.63
Anatomie rostlin
1.64
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.64
Struktura a funkce biologických membrán
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Biological Invasions
1.67
Mykologie
1.68
Morfologie rostlin
1.7
Ekologie savců
1.71
Immunology
1.72
Retrospektivní antropologie
1.73
Teorie her a evoluce
1.73
Anatomie rostlin
1.74
Seminář z neuroanatomie
1.75
Zoogeografie
1.75
Základy parazitologie pro učitele
1.78
Pozorování a pokus suborganismální I
1.79
Botanika pro ÚŽP
1.8
Anatomie a morfologie rostlin
1.82
Genetika
1.82
Molekulární biologie
1.82
Advances in Immunology
1.83
Biogeografie
1.84
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.86
Základy genetiky - cvičení
1.87
Toxikologie
1.89
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.89
Anatomie a morfologie rostlin
1.89
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.92
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.95
Ekologie obecná
1.95
Základy fyziologie živočichů
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Biodiverzita hmyzu
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Růst a vývoj rostlin
2
Biologie kvasinek
2
Úvod do evoluční biologie
2
Biologie čtená podruhé
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Anatomie a fyziologie rostlin
2
Fyziologie svalů
2.08
Behaviorální farmakologie
2.14
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.15
Základy biochemie
2.16
Filosofie a metodologie vědy
2.17
Úvod do bioinformatiky
2.25
Cvičení z interpretované matematiky
2.47
Molekulární mechanismy apoptózy
2.54
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.56
Fyziologie výživy
2.64
Buněčná proliferace
2.77

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Ornitologie I
1
Fyziologie rostlin
1
Genové inženýrství
1.12
Anatomie člověka I
1.13
Genové inženýrství
1.15
Efektivní studium VŠ
1.18
Molekulární imunologie
1.18
Fyziologie rostlin
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.22
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.23
Praktikum z virologie
1.25
Buňky a tkáně in vitro
1.25
První pomoc ve škole
1.25
První pomoc ve škole - terénní
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Innate immunity
1.26
Biologie buňky
1.27
Epigenetics
1.27
První pomoc- simulace zimní
1.27
Receptář praktické výuky biologie
1.27
Základy buněčné biologie
1.28
Cvičení z didaktiky biologie
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.32
Odborný seminář z oboru imunologie
1.32
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Evoluční biologie ve školní praxi
1.33
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.33
Genetické metody v zoologii
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.35
Genetika
1.35
První pomoc ve škole
1.36
Seminář z neuroanatomie
1.36
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.36
Molekulární biologie rakoviny I
1.36
Zoologie bezobratlých
1.36
Mikrobiologie
1.37
První pomoc ve škole
1.38
Etologie člověka
1.38
Mammaliologie I
1.38
Základy genetiky
1.39
Stream Ecology
1.4
Botanika pro ÚŽP
1.4
První pomoc ve škole
1.4
Základy lékařské genetiky
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Imunologie
1.42
Fyziologie buňky
1.43
Ichtyologie
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.44
Immunology
1.44
Základy parazitologie pro učitele
1.44
Fyziologie rostlin
1.44
Fyziologie bakterií
1.44
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.44
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Molekulární biologie
1.46
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.5
Biologie kvasinek
1.5
Mykologie
1.5
Pozorování a pokus suborganismální I
1.5
Didaktika biologie
1.5
Biotechnologie
1.5
Anatomie rostlin
1.5
Anatomie a fyziologie rostlin
1.5
Zoologie bezobratlých
1.51
Základy parazitologie
1.53
Biomedicínská patofyziologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Pozorování a pokus organismální I
1.56
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Biologie dítěte
1.58
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.58
Etologie a sociobiologie
1.58
Molekulární farmakologie
1.58
Zoogeografie
1.59
Advances in Immunology
1.61
Molekulární antropologie
1.62
Anatomie a morfologie rostlin
1.62
Evoluční genetika
1.62
Morfologie rostlin
1.66
Toxikologie
1.67
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.67
Současná filosofie a věda
1.67
Protistologie
1.68
Vývoj přírody ČR
1.68
Cvičení ze základů parazitologie
1.69
Molekulární mechanismy apoptózy
1.69
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.69
Anatomie rostlin
1.71
Anatomie a morfologie rostlin
1.71
Antropologie
1.71
Úvod do entomologie
1.74
Fyziologie svalů
1.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.75
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Klinická auxologie
1.75
Rostlinná cytologie
1.76
Biodiverzita hmyzu
1.78
Základy fyziologie živočichů
1.8
Úvod do entomologie
1.8
Cvičení ze základů parazitologie
1.82
Biological Invasions
1.83
Morfologie rostlin
1.83
Botanika pro ÚŽP
1.83
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.83
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.85
Buněčná proliferace
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.85
Základy genetiky - cvičení
1.86
Behaviorální farmakologie
1.86
Cvičení ze základů parazitologie
1.87
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.89
Biogeografie
1.9
Anatomie a morfologie rostlin
1.9
Mykologie
1.9
Cvičení z protistologie
1.91
Mykologie
1.93
Ekologie člověka
1.93
Anatomie rostlin
1.93
Anatomie a morfologie rostlin
1.94
Lidská sexualita
1.97
Anatomie rostlin
1.97
Úvod do evoluční biologie
1.97
Retrospektivní antropologie
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Anatomie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Růst a vývoj rostlin
2
Evoluční genetika člověka
2
Mykologie
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Dějiny filosofie I
2
Ekologie obecná
2.05
Úvod do bioinformatiky
2.06
Mykologie
2.08
Biologie čtená podruhé
2.08
Anatomie a morfologie rostlin
2.08
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.08
Základy biochemie
2.13
Ekologie savců
2.14
Mykologie
2.14
Teorie her a evoluce
2.2
Anatomie a morfologie rostlin
2.22
Masožravé rostliny
2.22
Morfologie rostlin
2.28
Cvičení z interpretované matematiky
2.33
Fyziologie výživy
2.36
Filosofie a metodologie vědy
2.42

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Molekulární imunologie
1
Stream Ecology
1
Botanika pro ÚŽP
1
Biodiverzita hmyzu
1
Didaktika biologie
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Toxikologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Klinická auxologie
1
Mykologie
1
Ornitologie I
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Fyziologie rostlin
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.05
Biologie dítěte
1.05
Genové inženýrství
1.06
Cvičení ze základů parazitologie
1.06
Úvod do bioinformatiky
1.06
Anatomie rostlin
1.07
Etologie člověka
1.08
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.08
Genové inženýrství
1.08
Anatomie a morfologie rostlin
1.08
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.08
Seminář z neuroanatomie
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Mikrobiologie
1.09
Cvičení ze základů parazitologie
1.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Anatomie rostlin
1.09
Anatomie a morfologie rostlin
1.1
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.11
Fyziologie rostlin
1.11
Protistologie
1.11
Efektivní studium VŠ
1.12
Teorie her a evoluce
1.13
Evoluční biologie ve školní praxi
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.15
Růst a vývoj rostlin
1.15
Rostlinná cytologie
1.16
Ekologie člověka
1.16
Základy genetiky
1.17
Molekulární farmakologie
1.17
Cvičení ze základů parazitologie
1.17
Molekulární antropologie
1.17
První pomoc- simulace zimní
1.17
Anatomie a morfologie rostlin
1.17
Biological Invasions
1.17
Základy lékařské genetiky
1.17
Etologie a sociobiologie
1.17
Mykologie
1.18
Zoogeografie
1.18
Zoologie bezobratlých
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Úvod do entomologie
1.19
Cvičení ze základů parazitologie
1.19
Genetika
1.19
Anatomie rostlin
1.19
Cvičení z interpretované matematiky
1.2
Biogeografie
1.2
První pomoc ve škole
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Dějiny filosofie I
1.2
Zoologie bezobratlých
1.2
Anatomie a fyziologie rostlin
1.21
Genetické metody v zoologii
1.22
Advances in Immunology
1.22
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.22
Základy parazitologie pro učitele
1.22
Epigenetics
1.23
Molekulární mechanismy apoptózy
1.23
Morfologie rostlin
1.23
Mykologie
1.23
Anatomie rostlin
1.24
Mykologie
1.24
Lidská sexualita
1.24
Mykologie
1.25
První pomoc ve škole - terénní
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Filosofie a metodologie vědy
1.25
Cvičení z protistologie
1.26
Fyziologie buňky
1.27
Základy fyziologie živočichů
1.27
Molekulární biologie rakoviny I
1.27
Fyziologie výživy
1.27
Innate immunity
1.28
Základy parazitologie
1.28
Mykologie
1.29
Behaviorální farmakologie
1.29
Antropologie
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Současná filosofie a věda
1.29
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.3
Biotechnologie
1.3
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.3
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.3
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.31
Základy biochemie
1.31
Základy genetiky - cvičení
1.33
Immunology
1.33
Struktura a funkce biologických membrán
1.33
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.33
Evoluční genetika člověka
1.33
Botanika pro ÚŽP
1.33
Biologie čtená podruhé
1.33
Pozorování a pokus organismální I
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.37
Praktikum z fyziologie bakterií
1.38
Anatomie člověka I
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Buněčná proliferace
1.38
Úvod do evoluční biologie
1.39
Fyziologie rostlin
1.4
Morfologie rostlin
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Úvod do entomologie
1.43
První pomoc ve škole
1.44
Masožravé rostliny
1.44
Základy buněčné biologie
1.46
Fyziologie svalů
1.46
Imunologie
1.47
Retrospektivní antropologie
1.47
Buňky a tkáně in vitro
1.47
Vývoj přírody ČR
1.47
Biologie kvasinek
1.5
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.5
Zoologie bezobratlých
1.51
Odborný seminář z oboru imunologie
1.55
Receptář praktické výuky biologie
1.55
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.56
Ekologie savců
1.57
Pozorování a pokus suborganismální I
1.64
První pomoc ve škole
1.64
Biologie buňky
1.66
Fyziologie bakterií
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.67
Ichtyologie
1.71
Praktikum z virologie
1.75
Evoluční genetika
1.77
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.85
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.86
První pomoc ve škole
1.94
Ekologie obecná
1.99
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Biomedicínská patofyziologie
2
Mammaliologie I
2.15
Molekulární biologie
2.17

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyziologie rostlin
1
Klinická auxologie
1
Morfologie rostlin
1
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Didaktika biologie
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc- simulace zimní
1
Struktura a funkce biologických membrán
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1.06
Efektivní studium VŠ
1.07
Úvod do bioinformatiky
1.08
Fyziologie výživy
1.1
Molekulární biologie rakoviny I
1.1
Fyziologie bakterií
1.11
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.11
Biologie dítěte
1.12
Anatomie a morfologie rostlin
1.13
Masožravé rostliny
1.13
Protistologie
1.13
Biodiverzita hmyzu
1.13
Epigenetics
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.15
Buňky a tkáně in vitro
1.16
Etologie člověka
1.17
Mykologie
1.17
Praktikum z virologie
1.17
Mikrobiologie
1.19
Základy genetiky
1.19
Imunologie
1.2
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.2
Behaviorální farmakologie
1.2
Stream Ecology
1.2
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Cvičení z protistologie
1.21
Anatomie rostlin
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie rostlin
1.23
Molekulární farmakologie
1.25
Základy parazitologie pro učitele
1.25
Evoluční genetika člověka
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Pozorování a pokus organismální I
1.25
Anatomie rostlin
1.25
Mykologie
1.27
Anatomie a morfologie rostlin
1.27
Cvičení ze základů parazitologie
1.27
Základy parazitologie
1.27
Innate immunity
1.28
Fyziologie buňky
1.28
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.29
Rostlinná cytologie
1.29
Morfologie rostlin
1.3
Morfologie rostlin
1.3
Mykologie
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.3
Evoluční genetika
1.31
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Základy fyziologie živočichů
1.31
Cvičení ze základů parazitologie
1.31
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Praktikum z fyziologie bakterií
1.31
Pozorování a pokus organismální I
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Immunology
1.33
Biologie kvasinek
1.33
Genetika
1.34
Mykologie
1.36
Molekulární antropologie
1.36
Biomedicínská patofyziologie
1.36
Mykologie
1.37
Genové inženýrství
1.38
Anatomie člověka I
1.38
Lidská sexualita
1.38
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.4
Receptář praktické výuky biologie
1.4
Botanika pro ÚŽP
1.4
Současná filosofie a věda
1.4
Úvod do evoluční biologie
1.4
Ekologie obecná
1.41
Cvičení ze základů parazitologie
1.42
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.42
Botanika pro ÚŽP
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Základy genetiky - cvičení
1.43
Ichtyologie
1.44
Úvod do entomologie
1.45
Molekulární mechanismy apoptózy
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Molekulární imunologie
1.45
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.45
Anatomie a fyziologie rostlin
1.46
Pozorování a pokus suborganismální I
1.46
Úvod do entomologie
1.46
Fyziologie rostlin
1.5
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.5
Biotechnologie
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.5
Evoluční biologie ve školní praxi
1.5
Ornitologie I
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Dějiny filosofie I
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Filosofie a metodologie vědy
1.55
Zoologie bezobratlých
1.55
Biological Invasions
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Advances in Immunology
1.56
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.57
Biogeografie
1.58
Molekulární biologie
1.59
Mykologie
1.6
Genové inženýrství
1.61
Základy biochemie
1.62
Cvičení ze základů parazitologie
1.63
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Biologie buňky
1.65
Zoologie bezobratlých
1.65
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.67
Základy buněčné biologie
1.69
Anatomie rostlin
1.7
Anatomie rostlin
1.76
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.78
Základy lékařské genetiky
1.82
Etologie a sociobiologie
1.83
Odborný seminář z oboru imunologie
1.85
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.86
Ekologie savců
1.88
Toxikologie
1.89
Buněčná proliferace
1.91
Fyziologie svalů
1.92
Zoologie bezobratlých
1.93
Růst a vývoj rostlin
2
Vývoj přírody ČR
2
Zoogeografie
2.07
Ekologie člověka
2.08
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.17
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.25
Mammaliologie I
2.29
Biologie čtená podruhé
2.33
Cvičení z interpretované matematiky
2.33
Antropologie
2.4
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.45
Retrospektivní antropologie
2.6
Seminář z neuroanatomie
2.67
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.8
Teorie her a evoluce
2.88
Genetické metody v zoologii
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyziologie rostlin
1
Mykologie
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Didaktika biologie
1
Evoluční biologie ve školní praxi
1
První pomoc ve škole
1
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1
První pomoc ve škole
1.06
Efektivní studium VŠ
1.07
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc- simulace zimní
1.08
Anatomie rostlin
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.18
První pomoc ve škole - terénní
1.19
Stream Ecology
1.2
Struktura a funkce biologických membrán
1.2
Fyziologie rostlin
1.22
Mikrobiologie
1.23
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Současná filosofie a věda
1.25
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Protistologie
1.27
Toxikologie
1.29
Molekulární farmakologie
1.3
Pozorování a pokus suborganismální I
1.3
Biological Invasions
1.3
Morfologie rostlin
1.31
Klinická auxologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Praktikum z fyziologie bakterií
1.33
Základy parazitologie
1.36
Anatomie rostlin
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Fyziologie výživy
1.38
Anatomie a morfologie rostlin
1.38
Základy lékařské genetiky
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.38
Cvičení ze základů parazitologie
1.38
Buňky a tkáně in vitro
1.39
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.4
Úvod do entomologie
1.4
Mykologie
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.4
Praktikum z virologie
1.42
Rostlinná cytologie
1.42
Evoluční genetika člověka
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.43
Biologie dítěte
1.44
Anatomie a morfologie rostlin
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.47
Cvičení z protistologie
1.48
Etologie člověka
1.5
Genové inženýrství
1.5
Ichtyologie
1.5
Imunologie
1.5
Mykologie
1.5
Mykologie
1.5
Anatomie člověka I
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Molekulární antropologie
1.5
Dějiny filosofie I
1.5
Úvod do entomologie
1.51
Ekologie obecná
1.52
Mykologie
1.52
Epigenetics
1.52
Anatomie rostlin
1.54
Anatomie a morfologie rostlin
1.55
Cvičení ze základů parazitologie
1.55
Molekulární imunologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Anatomie rostlin
1.56
Masožravé rostliny
1.57
Pozorování a pokus organismální I
1.57
Zoologie bezobratlých
1.59
Genetika
1.6
Biotechnologie
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Molekulární biologie rakoviny I
1.6
Základy genetiky
1.6
Immunology
1.61
Základy parazitologie pro učitele
1.63
Fyziologie buňky
1.64
Vývoj přírody ČR
1.64
Biomedicínská patofyziologie
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Botanika pro ÚŽP
1.67
Innate immunity
1.69
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.69
Úvod do evoluční biologie
1.69
Filosofie a metodologie vědy
1.7
Ekologie člověka
1.7
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.7
Zoologie bezobratlých
1.7
Mykologie
1.71
Receptář praktické výuky biologie
1.71
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.71
Morfologie rostlin
1.71
Anatomie a morfologie rostlin
1.73
Anatomie rostlin
1.73
Evoluční genetika
1.75
Pozorování a pokus organismální I
1.75
Anatomie a morfologie rostlin
1.75
Biodiverzita hmyzu
1.75
Etologie a sociobiologie
1.76
Anatomie a fyziologie rostlin
1.77
Molekulární biologie
1.78
Genové inženýrství
1.79
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.8
Behaviorální farmakologie
1.8
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.81
Biologie buňky
1.82
Zoologie bezobratlých
1.82
Buněčná proliferace
1.82
Základy fyziologie živočichů
1.82
Advances in Immunology
1.83
Základy genetiky - cvičení
1.85
Seminář z neuroanatomie
1.86
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.88
Cvičení z interpretované matematiky
1.89
Úvod do bioinformatiky
1.89
Základy buněčné biologie
1.92
Biogeografie
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Ornitologie I
2
Antropologie
2
Biologie kvasinek
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.03
Zoogeografie
2.08
Molekulární mechanismy apoptózy
2.08
Růst a vývoj rostlin
2.1
Odborný seminář z oboru imunologie
2.13
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.14
Mammaliologie I
2.17
Lidská sexualita
2.17
Základy biochemie
2.17
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2.2
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.22
Ekologie savců
2.25
Fyziologie svalů
2.25
Retrospektivní antropologie
2.56
Biologie čtená podruhé
2.67
Genetické metody v zoologii
2.67
Teorie her a evoluce
2.83

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Anatomie člověka I
1.25
Molekulární biologie
1.46
Efektivní studium VŠ
1.47
Růst a vývoj rostlin
1.5
Etologie a sociobiologie
1.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.5
Základy fyziologie živočichů
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.53
Molekulární biologie rakoviny I
1.57
Epigenetics
1.59
Stream Ecology
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Imunologie
1.61
Fyziologie rostlin
1.63
Fyziologie svalů
1.64
Botanika pro ÚŽP
1.64
Lidská sexualita
1.64
Zoologie bezobratlých
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Protistologie
1.68
Cvičení z didaktiky biologie
1.71
Fyziologie bakterií
1.71
Pozorování a pokus organismální I
1.71
Mykologie
1.73
Biomedicínská patofyziologie
1.73
Zoologie bezobratlých
1.74
Základy biochemie
1.74
Fyziologie rostlin
1.75
Mykologie
1.75
Pozorování a pokus organismální I
1.75
Praktikum z virologie
1.75
Anatomie rostlin
1.75
Molekulární imunologie
1.75
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.78
Etologie člověka
1.8
Anatomie a fyziologie rostlin
1.8
Anatomie a morfologie rostlin
1.8
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.8
Základy genetiky - cvičení
1.8
Fyziologie rostlin
1.8
Genetické metody v zoologii
1.8
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.8
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Cvičení z interpretované matematiky
1.8
Cvičení ze základů parazitologie
1.8
Biologie buňky
1.8
Základy parazitologie
1.81
Zoologie bezobratlých
1.83
Evoluční genetika
1.83
Retrospektivní antropologie
1.83
Molekulární antropologie
1.83
Genetika
1.84
Mykologie
1.85
Cvičení ze základů parazitologie
1.86
Evoluční genetika člověka
1.86
Genové inženýrství
1.86
Mykologie
1.86
Úvod do evoluční biologie
1.86
Mikrobiologie
1.87
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.87
První pomoc ve škole
1.87
Rostlinná cytologie
1.87
Molekulární mechanismy apoptózy
1.88
Masožravé rostliny
1.88
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.88
Molekulární farmakologie
1.89
Receptář praktické výuky biologie
1.89
Genové inženýrství
1.9
Biological Invasions
1.9
Zoogeografie
1.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Základy lékařské genetiky
1.91
Cvičení ze základů parazitologie
1.91
Anatomie a morfologie rostlin
1.92
Anatomie a morfologie rostlin
1.92
Pozorování a pokus suborganismální I
1.92
Cvičení z protistologie
1.92
Ekologie obecná
1.92
První pomoc ve škole
1.92
Anatomie rostlin
1.92
Anatomie rostlin
1.92
Mykologie
1.93
Cvičení ze základů parazitologie
1.93
Úvod do entomologie
1.93
Úvod do entomologie
1.94
Biologie dítěte
1.95
Fyziologie buňky
1.95
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.95
Buňky a tkáně in vitro
1.95
Ekologie člověka
1.97
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Fyziologie výživy
2
Klinická auxologie
2
Mammaliologie I
2
Morfologie rostlin
2
Morfologie rostlin
2
Mykologie
2
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
První pomoc ve škole
2
Behaviorální farmakologie
2
Biogeografie
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Toxikologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
2
Buněčná proliferace
2
Základy parazitologie pro učitele
2
Didaktika biologie
2
Epidemiologie parazitárních nákaz
2
Evoluční biologie ve školní praxi
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Immunology
2
Morfologie rostlin
2
Ornitologie I
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
První pomoc ve škole
2
Anatomie rostlin
2
První pomoc- simulace zimní
2
Anatomie rostlin
2
Antropologie
2
Biodiverzita hmyzu
2
Současná filosofie a věda
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Biologie kvasinek
2
Vědecké paradigma a jeho proměny
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Cvičení ze základů parazitologie
2
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
2
Dějiny filosofie I
2
Základy buněčné biologie
2.02
Odborný seminář z oboru imunologie
2.05
První pomoc ve škole - terénní
2.06
Základy genetiky
2.06
Ekologie savců
2.07
Advances in Immunology
2.07
Vývoj přírody ČR
2.07
Anatomie a morfologie rostlin
2.07
Innate immunity
2.08
Teorie her a evoluce
2.08
Filosofie a metodologie vědy
2.09
Biologie čtená podruhé
2.09
Anatomie a morfologie rostlin
2.11
Biotechnologie
2.13
Seminář z neuroanatomie
2.13
Úvod do bioinformatiky
2.13
Ichtyologie
2.14

  Pohlaví

muž %
žena %
Anatomie a fyziologie rostlin
64 : 36
První pomoc ve škole
53 : 47
Teorie her a evoluce
53 : 47
Filosofie a metodologie vědy
50 : 50
Anatomie a morfologie rostlin
46 : 54
Zoologie bezobratlých
45 : 55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
45 : 55
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
44 : 56
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
44 : 56
Genetické metody v zoologii
44 : 56
První pomoc ve škole - terénní
44 : 56
Aktuální otázky ve výuce biologie
43 : 57
Evoluční biologie ve školní praxi
43 : 57
Anatomie rostlin
43 : 57
Behaviorální farmakologie
43 : 57
Innate immunity
42 : 58
Ekosystémová a krajinná ekologie
42 : 58
Praktikum z virologie
42 : 58
Biological Invasions
42 : 58
Stream Ecology
40 : 60
Botanika pro ÚŽP
40 : 60
Fyziologie rostlin
40 : 60
Evoluční genetika
38 : 62
Úvod do bioinformatiky
38 : 63
Epigenetics
36 : 64
Cvičení ze základů parazitologie
36 : 64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
36 : 64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
36 : 64
Anatomie rostlin
36 : 64
Úvod do entomologie
36 : 64
Ekologie savců
36 : 64
Zoogeografie
35 : 65
Biologie buňky pro učitelské kombinace
33 : 67
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin
33 : 67
Struktura a funkce biologických membrán
33 : 67
Advances in Immunology
33 : 67
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
33 : 67
Cvičení ze základů parazitologie
33 : 67
Epidemiologie parazitárních nákaz
33 : 67
Morfologie rostlin
33 : 67
Biodiverzita hmyzu
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Fyziologie rostlin
33 : 67
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin
32 : 68
Buňky a tkáně in vitro
32 : 68
Úvod do entomologie
32 : 68
Biologie buňky
32 : 68
Immunology
32 : 68
Úvod do evoluční biologie
31 : 69
Buněčná proliferace
31 : 69
Základy parazitologie
31 : 69
Fyziologie svalů
31 : 69
Morfologie rostlin
31 : 69
Anatomie a morfologie rostlin
31 : 69
Repetitorium biologie podle RVP G I
31 : 69
Růst a vývoj rostlin
31 : 69
Genové inženýrství
29 : 71
Mykologie
29 : 71
Etologie a sociobiologie
29 : 71
Ekologie obecná
29 : 71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
29 : 71
Vědecké paradigma a jeho proměny
29 : 71
Současná filosofie a věda
29 : 71
Mikrobiologie
29 : 71
Antropologie
29 : 71
Cvičení z protistologie
29 : 71
Anatomie a morfologie rostlin
29 : 71
Molekulární biologie
28 : 72
Základy buněčné biologie
28 : 72
Molekulární imunologie
27 : 73
Molekulární biologie rakoviny I
27 : 73
Vývoj přírody ČR
26 : 74
Anatomie rostlin
26 : 74
Praktikum z fyziologie bakterií
25 : 75
Biologie kvasinek
25 : 75
Biogeografie
25 : 75
Mykologie
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Anatomie člověka I
25 : 75
Klinická auxologie
25 : 75
Zoologie bezobratlých
25 : 75
Mykologie
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Genetika
24 : 76
Molekulární mechanismy apoptózy
23 : 77
Zoologie bezobratlých
23 : 77
Mykologie
23 : 77
Odborný seminář z oboru imunologie
23 : 77
Mykologie
23 : 77
Fyziologie bakterií
22 : 78
Pozorování a pokus organismální I
22 : 78
Masožravé rostliny
22 : 78
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
22 : 78
Základy parazitologie pro učitele
22 : 78
Evoluční genetika člověka
22 : 78
Základy biochemie
22 : 78
První pomoc ve škole
21 : 79
Anatomie a morfologie rostlin
21 : 79
Virologie - systémy na molekulární úrovni
20 : 80
Protistologie
20 : 80
Morfologie rostlin
20 : 80
Biotechnologie
20 : 80
Anatomie a morfologie rostlin
20 : 80
Pozorování a pokus organismální I
20 : 80
Dějiny filosofie I
20 : 80
Genové inženýrství
19 : 81
První pomoc ve škole
19 : 81
Cvičení ze základů parazitologie
19 : 81
První pomoc ve škole
19 : 81
Imunologie
18 : 82
Anatomie a morfologie rostlin
18 : 82
Efektivní studium VŠ
18 : 82
Základy genetiky
17 : 83
Molekulární farmakologie
17 : 83
Biologie čtená podruhé
17 : 83
První pomoc- simulace zimní
17 : 83
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
16 : 84
Molekulární antropologie
15 : 85
Mammaliologie I
15 : 85
Ichtyologie
14 : 86
Cvičení z didaktiky biologie
14 : 86
Fyziologie buňky
14 : 86
Anatomie a morfologie rostlin
14 : 86
Lidská sexualita
14 : 86
Ekologie člověka
14 : 86
Cvičení z interpretované matematiky
13 : 87
Retrospektivní antropologie
13 : 87
Anatomie rostlin
13 : 87
Rostlinná cytologie
13 : 87
Cvičení ze základů parazitologie
13 : 88
Anatomie rostlin
12 : 88
Toxikologie
11 : 89
Biologie dítěte
11 : 89
Biomedicínská patofyziologie
9 : 91
Receptář praktické výuky biologie
9 : 91
Cvičení ze základů parazitologie
8 : 92
Anatomie a morfologie rostlin
8 : 92
Seminář z neuroanatomie
8 : 92
Základy lékařské genetiky
8 : 92
Botanika pro ÚŽP
8 : 92
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
8 : 92
Etologie člověka
8 : 92
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
8 : 92
Pozorování a pokus suborganismální I
7 : 93
Základy fyziologie živočichů
7 : 93
Základy genetiky - cvičení
7 : 93
Mykologie
0 : 100
Didaktika biologie
0 : 100
Repetitorium biologie podle RVP G III
0 : 100
Fyziologie výživy
0 : 100
Ornitologie I
0 : 100
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Základy biochemie
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Zoologie bezobratlých
1
Úvod do entomologie
1
Morfologie rostlin
1
Morfologie rostlin
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Botanika pro ÚŽP
1
Efektivní studium VŠ
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Fyziologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Genetika
1
Základy fyziologie živočichů
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení z protistologie
1
Zoologie bezobratlých
1
Zoologie bezobratlých
1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1
Morfologie rostlin
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Didaktika biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Fyziologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Ekologie obecná
1.01
Základy parazitologie
1.02
Fyziologie buňky
1.02
Biologie buňky
1.02
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.02
Rostlinná cytologie
1.03
Úvod do entomologie
1.03
Mikrobiologie
1.03
Protistologie
1.03
Anatomie rostlin
1.03
Anatomie a morfologie rostlin
1.03
Biogeografie
1.05
Biologie dítěte
1.05
Genové inženýrství
1.06
Základy buněčné biologie
1.07
Cvičení z interpretované matematiky
1.07
Cvičení ze základů parazitologie
1.07
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.07
Etologie a sociobiologie
1.08
Praktikum z virologie
1.08
Botanika pro ÚŽP
1.08
Molekulární biologie
1.09
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.1
Úvod do evoluční biologie
1.1
Masožravé rostliny
1.11
Dějiny filosofie I
1.11
Genové inženýrství
1.12
Imunologie
1.12
Praktikum z fyziologie bakterií
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Úvod do bioinformatiky
1.13
Ekologie člověka
1.13
Teorie her a evoluce
1.13
Současná filosofie a věda
1.14
Anatomie a fyziologie rostlin
1.14
Základy genetiky - cvičení
1.14
Filosofie a metodologie vědy
1.17
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.17
Lidská sexualita
1.17
Zoogeografie
1.18
Biotechnologie
1.2
První pomoc ve škole
1.21
Základy genetiky
1.22
Základy lékařské genetiky
1.25
První pomoc ve škole
1.27
Fyziologie výživy
1.27
Antropologie
1.29
Růst a vývoj rostlin
1.31
První pomoc ve škole - terénní
1.31
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Biological Invasions
1.33
Vývoj přírody ČR
1.33
První pomoc- simulace zimní
1.33
První pomoc ve škole
1.38
Fyziologie bakterií
1.44
Immunology
1.53
Innate immunity
1.53
Cvičení z didaktiky biologie
1.57
Stream Ecology
1.6
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.67
Biodiverzita hmyzu
1.67
Ekologie savců
1.71
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.71
Biologie kvasinek
1.75
Seminář z neuroanatomie
1.75
Etologie člověka
1.77
Evoluční genetika člověka
1.78
Genetické metody v zoologii
1.78
Biomedicínská patofyziologie
1.82
Buňky a tkáně in vitro
1.82
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.83
Molekulární mechanismy apoptózy
1.85
Anatomie člověka I
1.88
Molekulární farmakologie
1.92
Fyziologie svalů
1.92
Evoluční genetika
1.92
Ichtyologie
1.93
Pozorování a pokus suborganismální I
1.93
Retrospektivní antropologie
1.93
Odborný seminář z oboru imunologie
1.95
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.96
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
2
Molekulární biologie rakoviny I
2
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2
Pozorování a pokus organismální I
2
Molekulární antropologie
2
Buněčná proliferace
2
Toxikologie
2
Základy parazitologie pro učitele
2
Mammaliologie I
2
Biologie čtená podruhé
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Repetitorium biologie podle RVP G I
2
Klinická auxologie
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2
Epidemiologie parazitárních nákaz
2
Ornitologie I
2
Evoluční biologie ve školní praxi
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.08
Receptář praktické výuky biologie
2.09
Molekulární imunologie
2.09
Advances in Immunology
2.11
Behaviorální farmakologie
2.14
Pozorování a pokus organismální I
2.2
Epigenetics
2.36

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Praktikum z fyziologie bakterií
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Virologie - systémy na molekulární úrovni
100 : 0
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
100 : 0
Imunologie
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Základy biochemie
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Biologie buňky pro učitelské kombinace
100 : 0
Molekulární mechanismy apoptózy
100 : 0
Molekulární biologie rakoviny I
100 : 0
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Biologie dítěte
100 : 0
Protistologie
100 : 0
Ekologie člověka
100 : 0
Cvičení z interpretované matematiky
100 : 0
Retrospektivní antropologie
100 : 0
Stream Ecology
100 : 0
Biogeografie
100 : 0
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Mammaliologie I
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Evoluční genetika
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Ekologie savců
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Biodiverzita hmyzu
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální I
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Receptář praktické výuky biologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Didaktika biologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G III
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Vědecké paradigma a jeho proměny
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Masožravé rostliny
100 : 0
Základy genetiky - cvičení
100 : 0
Praktikum z virologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Biomedicínská patofyziologie
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Fyziologie buňky
100 : 0
Biologie buňky
100 : 0
Struktura a funkce biologických membrán
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
100 : 0
Behaviorální farmakologie
100 : 0
Seminář z neuroanatomie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Ekologie obecná
100 : 0
Epidemiologie parazitárních nákaz
100 : 0
Anatomie člověka I
100 : 0
Základy parazitologie pro učitele
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Biological Invasions
100 : 0
Klinická auxologie
100 : 0
Evoluční genetika člověka
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Fyziologie výživy
100 : 0
Etologie a sociobiologie
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Ekosystémová a krajinná ekologie
100 : 0
Vývoj přírody ČR
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Úvod do evoluční biologie
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Zoogeografie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Biologie čtená podruhé
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Aktuální otázky ve výuce biologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Evoluční biologie ve školní praxi
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G I
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Teorie her a evoluce
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Dějiny filosofie I
100 : 0
Růst a vývoj rostlin
100 : 0
Základy parazitologie
99 : 1
Základy buněčné biologie
98 : 2
Genetika
97 : 3
Cvičení z protistologie
97 : 3
Úvod do entomologie
97 : 3
Morfologie rostlin
97 : 3
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
96 : 4
Epigenetics
95 : 5
Mykologie
95 : 5
Zoologie bezobratlých
95 : 5
Rostlinná cytologie
95 : 5
Buňky a tkáně in vitro
95 : 5
Immunology
94 : 6
Innate immunity
94 : 6
Genové inženýrství
94 : 6
Základy fyziologie živočichů
93 : 7
Anatomie rostlin
93 : 7
Etologie člověka
92 : 8
Genové inženýrství
92 : 8
První pomoc- simulace zimní
92 : 8
Základy lékařské genetiky
92 : 8
Anatomie rostlin
91 : 9
Biotechnologie
90 : 10
Genetické metody v zoologii
89 : 11
První pomoc ve škole - terénní
88 : 13
Ichtyologie
86 : 14
Molekulární antropologie
85 : 15
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
83 : 17
Molekulární biologie
83 : 17
Odborný seminář z oboru imunologie
68 : 32
Advances in Immunology
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Praktikum z fyziologie bakterií
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Stream Ecology
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole - terénní
1
Pozorování a pokus organismální I
1
Fyziologie rostlin
1
První pomoc- simulace zimní
1
Didaktika biologie
1
Anatomie rostlin
1
Praktikum z virologie
1
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Ornitologie I
1
Mykologie
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Pozorování a pokus organismální I
1
Fyziologie rostlin
1
Efektivní studium VŠ
1
Evoluční biologie ve školní praxi
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.07
Morfologie rostlin
1.08
Anatomie a morfologie rostlin
1.08
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.08
Seminář z neuroanatomie
1.08
Biologie čtená podruhé
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Anatomie a morfologie rostlin
1.11
Genetické metody v zoologii
1.11
Masožravé rostliny
1.11
Fyziologie rostlin
1.11
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.12
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.13
Anatomie člověka I
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Úvod do bioinformatiky
1.13
Retrospektivní antropologie
1.13
Anatomie rostlin
1.13
Anatomie a fyziologie rostlin
1.14
Pozorování a pokus suborganismální I
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Základy parazitologie
1.15
Innate immunity
1.16
Biological Invasions
1.17
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.17
Protistologie
1.17
Mykologie
1.18
Epigenetics
1.18
Molekulární biologie rakoviny I
1.18
Receptář praktické výuky biologie
1.18
Biomedicínská patofyziologie
1.18
Botanika pro ÚŽP
1.2
Immunology
1.21
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.22
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.22
Anatomie rostlin
1.23
Odborný seminář z oboru imunologie
1.23
Molekulární mechanismy apoptózy
1.23
Zoologie bezobratlých
1.23
Zoogeografie
1.24
Lidská sexualita
1.24
Mykologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Anatomie a morfologie rostlin
1.25
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Základy lékařské genetiky
1.25
Mykologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Genetika
1.26
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.26
Vývoj přírody ČR
1.26
Cvičení z interpretované matematiky
1.27
Základy genetiky - cvičení
1.27
Genové inženýrství
1.27
Zoologie bezobratlých
1.27
Advances in Immunology
1.28
Biologie buňky
1.28
Ichtyologie
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Genové inženýrství
1.29
Anatomie rostlin
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Morfologie rostlin
1.3
Úvod do entomologie
1.31
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Buněčná proliferace
1.31
Etologie člověka
1.31
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.31
Růst a vývoj rostlin
1.31
Fyziologie bakterií
1.33
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.33
Struktura a funkce biologických membrán
1.33
Cvičení z protistologie
1.34
Molekulární biologie
1.34
Ekologie savců
1.36
Molekulární imunologie
1.36
Anatomie rostlin
1.36
Morfologie rostlin
1.37
Rostlinná cytologie
1.37
Základy buněčné biologie
1.37
Etologie a sociobiologie
1.38
Základy genetiky
1.39
Úvod do evoluční biologie
1.41
Ekologie člověka
1.41
Mykologie
1.41
Imunologie
1.42
Molekulární farmakologie
1.42
Mykologie
1.43
Mikrobiologie
1.43
Fyziologie buňky
1.43
Behaviorální farmakologie
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Základy biochemie
1.44
Anatomie a morfologie rostlin
1.44
Fyziologie svalů
1.46
Teorie her a evoluce
1.47
Biologie dítěte
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.5
Klinická auxologie
1.5
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Biotechnologie
1.5
Toxikologie
1.56
Evoluční genetika člověka
1.56
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.57
Antropologie
1.57
Biogeografie
1.6
Molekulární antropologie
1.62
Mammaliologie I
1.62
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.62
Úvod do entomologie
1.62
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.65
Biodiverzita hmyzu
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.67
Dějiny filosofie I
1.67
Ekologie obecná
1.69
Evoluční genetika
1.69
Anatomie a morfologie rostlin
1.69
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.71
Buňky a tkáně in vitro
1.73
Základy fyziologie živočichů
1.73
Biologie kvasinek
1.75
Filosofie a metodologie vědy
1.75
Základy parazitologie pro učitele
1.78
Fyziologie rostlin
1.8
Fyziologie výživy
1.82
Anatomie a morfologie rostlin
2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Ornitologie I
1.5
První pomoc ve škole
2
Základy lékařské genetiky
2
Didaktika biologie
2
Biological Invasions
2.08
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
2.11
Cvičení z didaktiky biologie
2.14
Aktuální otázky ve výuce biologie
2.14
Botanika pro ÚŽP
2.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.2
Pozorování a pokus organismální I
2.2
Fyziologie rostlin
2.25
Receptář praktické výuky biologie
2.27
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.27
Evoluční biologie ve školní praxi
2.29
Anatomie rostlin
2.29
Biogeografie
2.3
Molekulární antropologie
2.31
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2.33
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.33
Filosofie a metodologie vědy
2.33
Masožravé rostliny
2.33
Cvičení ze základů parazitologie
2.36
Epigenetics
2.38
Mikrobiologie
2.4
Anatomie rostlin
2.4
Cvičení ze základů parazitologie
2.44
První pomoc ve škole
2.44
Pozorování a pokus organismální I
2.44
Biodiverzita hmyzu
2.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.45
Anatomie a morfologie rostlin
2.45
Buněčná proliferace
2.46
Mykologie
2.48
Buňky a tkáně in vitro
2.48
První pomoc ve škole
2.5
Anatomie a morfologie rostlin
2.5
Anatomie a morfologie rostlin
2.5
První pomoc- simulace zimní
2.5
Botanika pro ÚŽP
2.5
Biologie kvasinek
2.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.5
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.52
Ekologie člověka
2.52
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.53
První pomoc ve škole
2.53
Evoluční genetika
2.54
Zoologie bezobratlých
2.55
Evoluční genetika člověka
2.56
Genetické metody v zoologii
2.56
Fyziologie rostlin
2.56
Cvičení ze základů parazitologie
2.56
Anatomie a morfologie rostlin
2.56
Morfologie rostlin
2.57
Ichtyologie
2.57
Mykologie
2.57
Cvičení z protistologie
2.57
Pozorování a pokus suborganismální I
2.57
Behaviorální farmakologie
2.57
Základy buněčné biologie
2.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.58
Innate immunity
2.58
Immunology
2.58
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2.58
Etologie a sociobiologie
2.58
Cvičení ze základů parazitologie
2.58
Lidská sexualita
2.59
Mykologie
2.59
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.6
Zoologie bezobratlých
2.6
Fyziologie rostlin
2.6
Biotechnologie
2.6
Advances in Immunology
2.61
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.62
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.62
Anatomie a morfologie rostlin
2.62
Genové inženýrství
2.62
První pomoc ve škole - terénní
2.63
Protistologie
2.63
Biologie buňky
2.63
Biologie dítěte
2.63
Anatomie a fyziologie rostlin
2.64
Genové inženýrství
2.65
Seminář z neuroanatomie
2.67
Cvičení ze základů parazitologie
2.67
Biologie čtená podruhé
2.67
Retrospektivní antropologie
2.67
Praktikum z virologie
2.67
Struktura a funkce biologických membrán
2.67
Genetika
2.67
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2.67
Molekulární farmakologie
2.67
Základy parazitologie pro učitele
2.67
Úvod do evoluční biologie
2.67
Úvod do entomologie
2.67
Anatomie a morfologie rostlin
2.67
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
2.67
Základy parazitologie
2.67
Praktikum z fyziologie bakterií
2.69
Morfologie rostlin
2.69
Molekulární mechanismy apoptózy
2.69
Etologie člověka
2.69
Dějiny filosofie I
2.7
Imunologie
2.7
Zoogeografie
2.71
Efektivní studium VŠ
2.71
Fyziologie buňky
2.71
Mykologie
2.73
Teorie her a evoluce
2.73
Rostlinná cytologie
2.74
Anatomie člověka I
2.75
Úvod do bioinformatiky
2.75
Klinická auxologie
2.75
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.75
Mykologie
2.75
Základy genetiky
2.76
Úvod do entomologie
2.77
Anatomie a morfologie rostlin
2.77
Zoologie bezobratlých
2.77
Mammaliologie I
2.77
Odborný seminář z oboru imunologie
2.77
Ekologie savců
2.79
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.79
Ekologie obecná
2.79
Anatomie a morfologie rostlin
2.79
Morfologie rostlin
2.79
Molekulární biologie
2.81
Anatomie rostlin
2.81
Základy biochemie
2.81
Anatomie rostlin
2.82
Biomedicínská patofyziologie
2.82
Anatomie rostlin
2.82
Růst a vývoj rostlin
2.85
Mykologie
2.85
Antropologie
2.86
Anatomie a morfologie rostlin
2.86
Základy fyziologie živočichů
2.87
Fyziologie bakterií
2.89
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.89
Fyziologie výživy
2.91
Molekulární imunologie
2.91
Molekulární biologie rakoviny I
2.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.92
Anatomie a morfologie rostlin
2.92
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.92
Cvičení z interpretované matematiky
2.93
Fyziologie rostlin
3
Vývoj přírody ČR
3
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
3
Toxikologie
3
Vědecké paradigma a jeho proměny
3
Fyziologie svalů
3
Stream Ecology
3
Základy genetiky - cvičení
3.07
Současná filosofie a věda
3.14

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Ornitologie I
1
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc- simulace zimní
1
První pomoc ve škole
1.06
Etologie člověka
1.08
Anatomie člověka I
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Epigenetics
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Seminář z neuroanatomie
1.17
Základy lékařské genetiky
1.17
Biomedicínská patofyziologie
1.18
Molekulární biologie rakoviny I
1.18
První pomoc ve škole - terénní
1.19
Fyziologie rostlin
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Lidská sexualita
1.21
Biological Invasions
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Immunology
1.26
Innate immunity
1.26
Receptář praktické výuky biologie
1.27
Cvičení z didaktiky biologie
1.29
Evoluční biologie ve školní praxi
1.29
Biotechnologie
1.3
Dějiny filosofie I
1.3
Buňky a tkáně in vitro
1.3
Biologie dítěte
1.32
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.32
Praktikum z virologie
1.33
Etologie a sociobiologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Biodiverzita hmyzu
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Základy parazitologie
1.34
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.35
Cvičení ze základů parazitologie
1.38
Mykologie
1.38
Imunologie
1.38
Genové inženýrství
1.38
Botanika pro ÚŽP
1.4
Genové inženýrství
1.41
Základy buněčné biologie
1.41
Mammaliologie I
1.42
Biologie buňky
1.43
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.44
Základy parazitologie pro učitele
1.44
Pozorování a pokus organismální I
1.44
Fyziologie bakterií
1.44
Genetické metody v zoologii
1.44
Zoologie bezobratlých
1.45
Molekulární imunologie
1.45
Mikrobiologie
1.46
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.46
Cvičení ze základů parazitologie
1.47
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Teorie her a evoluce
1.47
Zoologie bezobratlých
1.49
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Klinická auxologie
1.5
Ichtyologie
1.5
Ekologie savců
1.5
Vývoj přírody ČR
1.53
Efektivní studium VŠ
1.53
Genetika
1.54
Molekulární antropologie
1.54
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Fyziologie výživy
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Fyziologie buňky
1.55
Advances in Immunology
1.56
Základy genetiky
1.56
Masožravé rostliny
1.56
Molekulární biologie
1.57
Behaviorální farmakologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Současná filosofie a věda
1.57
Antropologie
1.57
Pozorování a pokus suborganismální I
1.57
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.58
Cvičení ze základů parazitologie
1.58
Ekologie člověka
1.59
Odborný seminář z oboru imunologie
1.59
Stream Ecology
1.6
Růst a vývoj rostlin
1.62
Molekulární mechanismy apoptózy
1.62
Evoluční genetika
1.62
Anatomie a morfologie rostlin
1.63
Cvičení ze základů parazitologie
1.64
Zoologie bezobratlých
1.64
Zoogeografie
1.65
Biogeografie
1.65
Morfologie rostlin
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Mykologie
1.68
Protistologie
1.69
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Cvičení z protistologie
1.73
Základy fyziologie živočichů
1.73
Retrospektivní antropologie
1.73
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.74
Biologie čtená podruhé
1.75
Morfologie rostlin
1.77
Toxikologie
1.78
Evoluční genetika člověka
1.78
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.79
Anatomie rostlin
1.79
Úvod do entomologie
1.8
Úvod do entomologie
1.81
Mykologie
1.82
Botanika pro ÚŽP
1.83
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.83
Fyziologie svalů
1.85
Anatomie a morfologie rostlin
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.85
Mykologie
1.85
Mykologie
1.86
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.86
Anatomie rostlin
1.87
Fyziologie rostlin
1.89
Rostlinná cytologie
1.89
Anatomie a morfologie rostlin
1.9
Anatomie rostlin
1.91
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.92
Buněčná proliferace
1.92
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.92
Úvod do bioinformatiky
1.94
Ekologie obecná
1.94
Anatomie rostlin
1.97
Úvod do evoluční biologie
1.98
Základy genetiky - cvičení
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie rostlin
2
Didaktika biologie
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Biologie kvasinek
2
Fyziologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Základy biochemie
2.06
Cvičení z interpretované matematiky
2.07
Anatomie a morfologie rostlin
2.08
Filosofie a metodologie vědy
2.08
Morfologie rostlin
2.1
Anatomie a morfologie rostlin
2.11
Mykologie
2.15

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Ornitologie I
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1.06
První pomoc ve škole - terénní
1.13
Evoluční biologie ve školní praxi
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Botanika pro ÚŽP
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Praktikum z virologie
1.25
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
První pomoc- simulace zimní
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Receptář praktické výuky biologie
1.36
Mykologie
1.38
Etologie člověka
1.38
Fyziologie rostlin
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Biologie dítěte
1.42
Cvičení z didaktiky biologie
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.44
Základy genetiky
1.44
Biomedicínská patofyziologie
1.45
Etologie a sociobiologie
1.46
Anatomie rostlin
1.47
Základy parazitologie
1.47
Pozorování a pokus organismální I
1.5
Efektivní studium VŠ
1.5
Mikrobiologie
1.5
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Anatomie člověka I
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.53
Genové inženýrství
1.53
Genové inženýrství
1.54
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Úvod do entomologie
1.54
Zoologie bezobratlých
1.55
Lidská sexualita
1.55
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.56
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Masožravé rostliny
1.56
Protistologie
1.56
Praktikum z fyziologie bakterií
1.56
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.57
Ichtyologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Buňky a tkáně in vitro
1.58
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.6
Biotechnologie
1.6
Morfologie rostlin
1.6
Pozorování a pokus organismální I
1.6
Molekulární antropologie
1.62
Evoluční genetika
1.62
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.63
Vývoj přírody ČR
1.63
Imunologie
1.63
Anatomie rostlin
1.64
Zoologie bezobratlých
1.64
Anatomie rostlin
1.64
Mykologie
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.65
Ekologie člověka
1.65
Fyziologie bakterií
1.67
Cvičení ze základů parazitologie
1.67
Biological Invasions
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Genetické metody v zoologii
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Epigenetics
1.68
Genetika
1.69
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.69
Mykologie
1.69
Dějiny filosofie I
1.7
Cvičení z protistologie
1.71
Antropologie
1.71
Cvičení ze základů parazitologie
1.73
Mykologie
1.73
Innate immunity
1.74
Immunology
1.74
Biologie kvasinek
1.75
Molekulární farmakologie
1.75
Seminář z neuroanatomie
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Klinická auxologie
1.75
Úvod do entomologie
1.75
Základy buněčné biologie
1.76
Molekulární biologie
1.76
Biologie buňky
1.76
Morfologie rostlin
1.77
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.78
Biodiverzita hmyzu
1.78
Pozorování a pokus suborganismální I
1.79
Anatomie a morfologie rostlin
1.79
Retrospektivní antropologie
1.8
Zoologie bezobratlých
1.8
Teorie her a evoluce
1.8
Stream Ecology
1.8
Úvod do bioinformatiky
1.81
Rostlinná cytologie
1.82
Molekulární imunologie
1.82
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.82
Anatomie a morfologie rostlin
1.82
Molekulární biologie rakoviny I
1.82
Odborný seminář z oboru imunologie
1.82
Mykologie
1.82
Anatomie rostlin
1.82
Základy lékařské genetiky
1.83
Současná filosofie a věda
1.86
Základy fyziologie živočichů
1.87
Základy genetiky - cvičení
1.87
Zoogeografie
1.88
Základy parazitologie pro učitele
1.89
Evoluční genetika člověka
1.89
Fyziologie buňky
1.9
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.92
Fyziologie svalů
1.92
Mammaliologie I
1.92
Anatomie a fyziologie rostlin
1.93
Ekologie savců
1.93
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.93
Anatomie rostlin
1.97
Epidemiologie parazitárních nákaz
2
Biologie čtená podruhé
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Toxikologie
2
Advances in Immunology
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Didaktika biologie
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Růst a vývoj rostlin
2
Základy biochemie
2.03
Morfologie rostlin
2.03
Úvod do evoluční biologie
2.04
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.04
Molekulární mechanismy apoptózy
2.08
Filosofie a metodologie vědy
2.08
Biogeografie
2.1
Behaviorální farmakologie
2.14
Mykologie
2.14
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2.17
Ekologie obecná
2.18
Fyziologie výživy
2.18
Buněčná proliferace
2.23
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.23
Cvičení z interpretované matematiky
2.33