Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2016/2017 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Biotechnologie
1
Stream Ecology
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - terénní
1
Fyziologie rostlin
1
První pomoc- simulace zimní
1
První pomoc ve škole
1.06
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Praktikum z virologie
1.08
Epigenetics
1.09
Zoologie bezobratlých
1.09
Receptář praktické výuky biologie
1.09
Anatomie a morfologie rostlin
1.1
Mykologie
1.13
První pomoc ve škole
1.14
Evoluční biologie ve školní praxi
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Ichtyologie
1.14
Základy parazitologie
1.14
Molekulární antropologie
1.15
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.16
Biologie dítěte
1.16
Efektivní studium VŠ
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Cvičení ze základů parazitologie
1.19
Morfologie rostlin
1.2
Fyziologie rostlin
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Etologie člověka
1.23
Mykologie
1.25
Praktikum z fyziologie bakterií
1.25
Innate immunity
1.26
Anatomie rostlin
1.27
Rostlinná cytologie
1.27
Molekulární biologie rakoviny I
1.27
Antropologie
1.29
Anatomie rostlin
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Anatomie rostlin
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Mikrobiologie
1.31
Zoologie bezobratlých
1.32
Fyziologie buňky
1.33
Základy lékařské genetiky
1.33
Etologie a sociobiologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.33
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.33
Lidská sexualita
1.34
Buňky a tkáně in vitro
1.36
Biomedicínská patofyziologie
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.37
Ekologie člověka
1.37
Anatomie člověka I
1.38
Imunologie
1.4
Dějiny filosofie I
1.4
Vývoj přírody ČR
1.42
Mykologie
1.43
Cvičení z didaktiky biologie
1.43
Protistologie
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Evoluční genetika člověka
1.44
Pozorování a pokus organismální I
1.44
Fyziologie rostlin
1.44
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.46
Mammaliologie I
1.46
Evoluční genetika
1.46
Genové inženýrství
1.46
Genové inženýrství
1.47
Mykologie
1.47
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Klinická auxologie
1.5
Ornitologie I
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Didaktika biologie
1.5
Biologie buňky
1.51
Základy buněčné biologie
1.52
Cvičení ze základů parazitologie
1.53
Morfologie rostlin
1.54
Mykologie
1.54
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Cvičení ze základů parazitologie
1.55
Molekulární imunologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Cvičení z protistologie
1.55
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.56
Masožravé rostliny
1.56
Fyziologie bakterií
1.56
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.56
Genetické metody v zoologii
1.56
Úvod do entomologie
1.58
Odborný seminář z oboru imunologie
1.59
Anatomie a morfologie rostlin
1.6
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.6
Základy genetiky
1.61
Úvod do entomologie
1.61
Anatomie a morfologie rostlin
1.62
Cvičení ze základů parazitologie
1.63
Anatomie rostlin
1.64
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.64
Biological Invasions
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Struktura a funkce biologických membrán
1.67
Mykologie
1.68
Morfologie rostlin
1.7
Ekologie savců
1.71
Immunology
1.72
Retrospektivní antropologie
1.73
Teorie her a evoluce
1.73
Anatomie rostlin
1.74
Zoogeografie
1.75
Seminář z neuroanatomie
1.75
Základy parazitologie pro učitele
1.78
Pozorování a pokus suborganismální I
1.79
Botanika pro ÚŽP
1.8
Anatomie a morfologie rostlin
1.82
Genetika
1.82
Molekulární biologie
1.82
Advances in Immunology
1.83
Biogeografie
1.84
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.86
Základy genetiky - cvičení
1.87
Anatomie a morfologie rostlin
1.89
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.89
Toxikologie
1.89
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.92
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.95
Ekologie obecná
1.95
Úvod do evoluční biologie
2
Biologie čtená podruhé
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Anatomie a fyziologie rostlin
2
Biologie kvasinek
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Biodiverzita hmyzu
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Růst a vývoj rostlin
2
Základy fyziologie živočichů
2
Fyziologie svalů
2.08
Behaviorální farmakologie
2.14
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.15
Základy biochemie
2.16
Filosofie a metodologie vědy
2.17
Úvod do bioinformatiky
2.25
Cvičení z interpretované matematiky
2.47
Molekulární mechanismy apoptózy
2.54
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.56
Fyziologie výživy
2.64
Buněčná proliferace
2.77

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Ornitologie I
1
Fyziologie rostlin
1
Genové inženýrství
1.12
Anatomie člověka I
1.13
Genové inženýrství
1.15
Efektivní studium VŠ
1.18
Molekulární imunologie
1.18
Fyziologie rostlin
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.22
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.23
První pomoc ve škole
1.25
První pomoc ve škole - terénní
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Buňky a tkáně in vitro
1.25
Praktikum z virologie
1.25
Innate immunity
1.26
Biologie buňky
1.27
Epigenetics
1.27
První pomoc- simulace zimní
1.27
Receptář praktické výuky biologie
1.27
Základy buněčné biologie
1.28
Cvičení z didaktiky biologie
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.32
Odborný seminář z oboru imunologie
1.32
Genetické metody v zoologii
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Evoluční biologie ve školní praxi
1.33
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.33
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.35
Genetika
1.35
První pomoc ve škole
1.36
Molekulární biologie rakoviny I
1.36
Zoologie bezobratlých
1.36
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.36
Seminář z neuroanatomie
1.36
Mikrobiologie
1.37
První pomoc ve škole
1.38
Mammaliologie I
1.38
Etologie člověka
1.38
Základy genetiky
1.39
Stream Ecology
1.4
Botanika pro ÚŽP
1.4
První pomoc ve škole
1.4
Základy lékařské genetiky
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Imunologie
1.42
Ichtyologie
1.43
Fyziologie buňky
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.44
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.44
Fyziologie bakterií
1.44
Základy parazitologie pro učitele
1.44
Fyziologie rostlin
1.44
Immunology
1.44
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Molekulární biologie
1.46
Mykologie
1.5
Pozorování a pokus suborganismální I
1.5
Didaktika biologie
1.5
Biotechnologie
1.5
Anatomie rostlin
1.5
Anatomie a fyziologie rostlin
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.5
Biologie kvasinek
1.5
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Zoologie bezobratlých
1.51
Základy parazitologie
1.53
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Biomedicínská patofyziologie
1.55
Pozorování a pokus organismální I
1.56
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Biologie dítěte
1.58
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.58
Molekulární farmakologie
1.58
Etologie a sociobiologie
1.58
Zoogeografie
1.59
Advances in Immunology
1.61
Evoluční genetika
1.62
Molekulární antropologie
1.62
Anatomie a morfologie rostlin
1.62
Morfologie rostlin
1.66
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.67
Současná filosofie a věda
1.67
Toxikologie
1.67
Protistologie
1.68
Vývoj přírody ČR
1.68
Cvičení ze základů parazitologie
1.69
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.69
Molekulární mechanismy apoptózy
1.69
Anatomie rostlin
1.71
Antropologie
1.71
Anatomie a morfologie rostlin
1.71
Úvod do entomologie
1.74
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Klinická auxologie
1.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.75
Fyziologie svalů
1.75
Rostlinná cytologie
1.76
Biodiverzita hmyzu
1.78
Úvod do entomologie
1.8
Základy fyziologie živočichů
1.8
Cvičení ze základů parazitologie
1.82
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.83
Biological Invasions
1.83
Morfologie rostlin
1.83
Botanika pro ÚŽP
1.83
Buněčná proliferace
1.85
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.85
Behaviorální farmakologie
1.86
Základy genetiky - cvičení
1.86
Cvičení ze základů parazitologie
1.87
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.89
Biogeografie
1.9
Anatomie a morfologie rostlin
1.9
Mykologie
1.9
Cvičení z protistologie
1.91
Mykologie
1.93
Ekologie člověka
1.93
Anatomie rostlin
1.93
Anatomie a morfologie rostlin
1.94
Lidská sexualita
1.97
Anatomie rostlin
1.97
Úvod do evoluční biologie
1.97
Evoluční genetika člověka
2
Mykologie
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Dějiny filosofie I
2
Retrospektivní antropologie
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Anatomie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Růst a vývoj rostlin
2
Ekologie obecná
2.05
Úvod do bioinformatiky
2.06
Mykologie
2.08
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.08
Biologie čtená podruhé
2.08
Anatomie a morfologie rostlin
2.08
Základy biochemie
2.13
Ekologie savců
2.14
Mykologie
2.14
Teorie her a evoluce
2.2
Anatomie a morfologie rostlin
2.22
Masožravé rostliny
2.22
Morfologie rostlin
2.28
Cvičení z interpretované matematiky
2.33
Fyziologie výživy
2.36
Filosofie a metodologie vědy
2.42

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cvičení ze základů parazitologie
1
Klinická auxologie
1
Mykologie
1
Ornitologie I
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Fyziologie rostlin
1
Toxikologie
1
Stream Ecology
1
Botanika pro ÚŽP
1
Biodiverzita hmyzu
1
Didaktika biologie
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Molekulární imunologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.05
Biologie dítěte
1.05
Genové inženýrství
1.06
Úvod do bioinformatiky
1.06
Cvičení ze základů parazitologie
1.06
Anatomie rostlin
1.07
Anatomie a morfologie rostlin
1.08
Genové inženýrství
1.08
Etologie člověka
1.08
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.08
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.08
Seminář z neuroanatomie
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Mikrobiologie
1.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Anatomie rostlin
1.09
Cvičení ze základů parazitologie
1.09
Anatomie a morfologie rostlin
1.1
Fyziologie rostlin
1.11
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.11
Protistologie
1.11
Efektivní studium VŠ
1.12
Teorie her a evoluce
1.13
Evoluční biologie ve školní praxi
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.15
Růst a vývoj rostlin
1.15
Rostlinná cytologie
1.16
Ekologie člověka
1.16
Biological Invasions
1.17
Základy lékařské genetiky
1.17
Etologie a sociobiologie
1.17
Cvičení ze základů parazitologie
1.17
Molekulární antropologie
1.17
První pomoc- simulace zimní
1.17
Anatomie a morfologie rostlin
1.17
Základy genetiky
1.17
Molekulární farmakologie
1.17
Mykologie
1.18
Zoogeografie
1.18
Zoologie bezobratlých
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Úvod do entomologie
1.19
Cvičení ze základů parazitologie
1.19
Genetika
1.19
Anatomie rostlin
1.19
Zoologie bezobratlých
1.2
Cvičení z interpretované matematiky
1.2
Biogeografie
1.2
První pomoc ve škole
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Dějiny filosofie I
1.2
Anatomie a fyziologie rostlin
1.21
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.22
Základy parazitologie pro učitele
1.22
Advances in Immunology
1.22
Genetické metody v zoologii
1.22
Epigenetics
1.23
Mykologie
1.23
Molekulární mechanismy apoptózy
1.23
Morfologie rostlin
1.23
Anatomie rostlin
1.24
Mykologie
1.24
Lidská sexualita
1.24
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Filosofie a metodologie vědy
1.25
Mykologie
1.25
První pomoc ve škole - terénní
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Cvičení z protistologie
1.26
Fyziologie buňky
1.27
Základy fyziologie živočichů
1.27
Fyziologie výživy
1.27
Molekulární biologie rakoviny I
1.27
Innate immunity
1.28
Základy parazitologie
1.28
Behaviorální farmakologie
1.29
Antropologie
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Současná filosofie a věda
1.29
Mykologie
1.29
Biotechnologie
1.3
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.3
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.3
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.3
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.31
Základy biochemie
1.31
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.33
Evoluční genetika člověka
1.33
Botanika pro ÚŽP
1.33
Biologie čtená podruhé
1.33
Pozorování a pokus organismální I
1.33
Základy genetiky - cvičení
1.33
Immunology
1.33
Struktura a funkce biologických membrán
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.37
Anatomie člověka I
1.38
Praktikum z fyziologie bakterií
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Buněčná proliferace
1.38
Úvod do evoluční biologie
1.39
Morfologie rostlin
1.4
Fyziologie rostlin
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Úvod do entomologie
1.43
První pomoc ve škole
1.44
Masožravé rostliny
1.44
Základy buněčné biologie
1.46
Fyziologie svalů
1.46
Retrospektivní antropologie
1.47
Imunologie
1.47
Buňky a tkáně in vitro
1.47
Vývoj přírody ČR
1.47
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.5
Biologie kvasinek
1.5
Zoologie bezobratlých
1.51
Odborný seminář z oboru imunologie
1.55
Receptář praktické výuky biologie
1.55
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.56
Ekologie savců
1.57
První pomoc ve škole
1.64
Pozorování a pokus suborganismální I
1.64
Biologie buňky
1.66
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Fyziologie bakterií
1.67
Ichtyologie
1.71
Praktikum z virologie
1.75
Evoluční genetika
1.77
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.85
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.86
První pomoc ve škole
1.94
Ekologie obecná
1.99
Biomedicínská patofyziologie
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Mammaliologie I
2.15
Molekulární biologie
2.17

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole
1
První pomoc- simulace zimní
1
Struktura a funkce biologických membrán
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Morfologie rostlin
1
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Didaktika biologie
1
Fyziologie rostlin
1
Klinická auxologie
1
První pomoc ve škole
1.06
Efektivní studium VŠ
1.07
Úvod do bioinformatiky
1.08
Molekulární biologie rakoviny I
1.1
Fyziologie výživy
1.1
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.11
Fyziologie bakterií
1.11
Biologie dítěte
1.12
Masožravé rostliny
1.13
Protistologie
1.13
Biodiverzita hmyzu
1.13
Anatomie a morfologie rostlin
1.13
Epigenetics
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.15
Buňky a tkáně in vitro
1.16
Mykologie
1.17
Praktikum z virologie
1.17
Etologie člověka
1.17
Základy genetiky
1.19
Mikrobiologie
1.19
Imunologie
1.2
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.2
Behaviorální farmakologie
1.2
Stream Ecology
1.2
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Anatomie rostlin
1.21
Cvičení z protistologie
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie rostlin
1.23
Pozorování a pokus organismální I
1.25
Anatomie rostlin
1.25
Evoluční genetika člověka
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Molekulární farmakologie
1.25
Základy parazitologie pro učitele
1.25
Mykologie
1.27
Základy parazitologie
1.27
Anatomie a morfologie rostlin
1.27
Cvičení ze základů parazitologie
1.27
Innate immunity
1.28
Fyziologie buňky
1.28
Rostlinná cytologie
1.29
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.29
Morfologie rostlin
1.3
Morfologie rostlin
1.3
Mykologie
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Základy fyziologie živočichů
1.31
Cvičení ze základů parazitologie
1.31
Evoluční genetika
1.31
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Praktikum z fyziologie bakterií
1.31
Biologie kvasinek
1.33
Immunology
1.33
Pozorování a pokus organismální I
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Genetika
1.34
Mykologie
1.36
Molekulární antropologie
1.36
Biomedicínská patofyziologie
1.36
Mykologie
1.37
Lidská sexualita
1.38
Anatomie člověka I
1.38
Genové inženýrství
1.38
Současná filosofie a věda
1.4
Receptář praktické výuky biologie
1.4
Botanika pro ÚŽP
1.4
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.4
Úvod do evoluční biologie
1.4
Ekologie obecná
1.41
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.42
Botanika pro ÚŽP
1.42
Cvičení ze základů parazitologie
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Základy genetiky - cvičení
1.43
Ichtyologie
1.44
Úvod do entomologie
1.45
Molekulární imunologie
1.45
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.45
Molekulární mechanismy apoptózy
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Anatomie a fyziologie rostlin
1.46
Pozorování a pokus suborganismální I
1.46
Úvod do entomologie
1.46
Ornitologie I
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Dějiny filosofie I
1.5
Evoluční biologie ve školní praxi
1.5
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.5
Biotechnologie
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Biological Invasions
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Zoologie bezobratlých
1.55
Filosofie a metodologie vědy
1.55
Advances in Immunology
1.56
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.57
Biogeografie
1.58
Molekulární biologie
1.59
Mykologie
1.6
Genové inženýrství
1.61
Základy biochemie
1.62
Cvičení ze základů parazitologie
1.63
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Biologie buňky
1.65
Zoologie bezobratlých
1.65
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.67
Základy buněčné biologie
1.69
Anatomie rostlin
1.7
Anatomie rostlin
1.76
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.78
Základy lékařské genetiky
1.82
Etologie a sociobiologie
1.83
Odborný seminář z oboru imunologie
1.85
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.86
Ekologie savců
1.88
Toxikologie
1.89
Buněčná proliferace
1.91
Fyziologie svalů
1.92
Zoologie bezobratlých
1.93
Růst a vývoj rostlin
2
Vývoj přírody ČR
2
Zoogeografie
2.07
Ekologie člověka
2.08
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.17
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.25
Mammaliologie I
2.29
Cvičení z interpretované matematiky
2.33
Biologie čtená podruhé
2.33
Antropologie
2.4
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.45
Retrospektivní antropologie
2.6
Seminář z neuroanatomie
2.67
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.8
Teorie her a evoluce
2.88
Genetické metody v zoologii
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole
1
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1
Evoluční biologie ve školní praxi
1
Mykologie
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Didaktika biologie
1
Fyziologie rostlin
1
První pomoc ve škole
1.06
Efektivní studium VŠ
1.07
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc- simulace zimní
1.08
Anatomie rostlin
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.18
První pomoc ve škole - terénní
1.19
Struktura a funkce biologických membrán
1.2
Stream Ecology
1.2
Fyziologie rostlin
1.22
Mikrobiologie
1.23
Současná filosofie a věda
1.25
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.25
Protistologie
1.27
Toxikologie
1.29
Biological Invasions
1.3
Molekulární farmakologie
1.3
Pozorování a pokus suborganismální I
1.3
Morfologie rostlin
1.31
Praktikum z fyziologie bakterií
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Klinická auxologie
1.33
Základy parazitologie
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Anatomie rostlin
1.36
Anatomie a morfologie rostlin
1.38
Základy lékařské genetiky
1.38
Fyziologie výživy
1.38
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.38
Cvičení ze základů parazitologie
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Buňky a tkáně in vitro
1.39
Mykologie
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.4
Úvod do entomologie
1.4
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.4
Praktikum z virologie
1.42
Rostlinná cytologie
1.42
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.43
Evoluční genetika člověka
1.43
Biologie dítěte
1.44
Anatomie a morfologie rostlin
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.47
Cvičení z protistologie
1.48
Molekulární antropologie
1.5
Dějiny filosofie I
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Mykologie
1.5
Mykologie
1.5
Anatomie člověka I
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Etologie člověka
1.5
Genové inženýrství
1.5
Ichtyologie
1.5
Imunologie
1.5
Úvod do entomologie
1.51
Ekologie obecná
1.52
Mykologie
1.52
Epigenetics
1.52
Anatomie rostlin
1.54
Molekulární imunologie
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Anatomie a morfologie rostlin
1.55
Cvičení ze základů parazitologie
1.55
Anatomie rostlin
1.56
Masožravé rostliny
1.57
Pozorování a pokus organismální I
1.57
Zoologie bezobratlých
1.59
Molekulární biologie rakoviny I
1.6
Základy genetiky
1.6
Biotechnologie
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Genetika
1.6
Immunology
1.61
Základy parazitologie pro učitele
1.63
Biomedicínská patofyziologie
1.64
Vývoj přírody ČR
1.64
Fyziologie buňky
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Botanika pro ÚŽP
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.69
Innate immunity
1.69
Úvod do evoluční biologie
1.69
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.7
Zoologie bezobratlých
1.7
Ekologie člověka
1.7
Filosofie a metodologie vědy
1.7
Mykologie
1.71
Morfologie rostlin
1.71
Receptář praktické výuky biologie
1.71
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.71
Anatomie a morfologie rostlin
1.73
Anatomie rostlin
1.73
Anatomie a morfologie rostlin
1.75
Biodiverzita hmyzu
1.75
Pozorování a pokus organismální I
1.75
Evoluční genetika
1.75
Etologie a sociobiologie
1.76
Anatomie a fyziologie rostlin
1.77
Molekulární biologie
1.78
Genové inženýrství
1.79
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.8
Behaviorální farmakologie
1.8
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.81
Biologie buňky
1.82
Základy fyziologie živočichů
1.82
Zoologie bezobratlých
1.82
Buněčná proliferace
1.82
Advances in Immunology
1.83
Základy genetiky - cvičení
1.85
Seminář z neuroanatomie
1.86
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.88
Cvičení z interpretované matematiky
1.89
Úvod do bioinformatiky
1.89
Základy buněčné biologie
1.92
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Ornitologie I
2
Antropologie
2
Biologie kvasinek
2
Biogeografie
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.03
Zoogeografie
2.08
Molekulární mechanismy apoptózy
2.08
Růst a vývoj rostlin
2.1
Odborný seminář z oboru imunologie
2.13
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.14
Základy biochemie
2.17
Lidská sexualita
2.17
Mammaliologie I
2.17
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2.2
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.22
Fyziologie svalů
2.25
Ekologie savců
2.25
Retrospektivní antropologie
2.56
Genetické metody v zoologii
2.67
Biologie čtená podruhé
2.67
Teorie her a evoluce
2.83

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Anatomie člověka I
1.25
Molekulární biologie
1.46
Efektivní studium VŠ
1.47
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.5
Základy fyziologie živočichů
1.5
Etologie a sociobiologie
1.5
Růst a vývoj rostlin
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.53
Molekulární biologie rakoviny I
1.57
Epigenetics
1.59
Stream Ecology
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Imunologie
1.61
Fyziologie rostlin
1.63
Botanika pro ÚŽP
1.64
Fyziologie svalů
1.64
Lidská sexualita
1.64
Fyziologie rostlin
1.67
Zoologie bezobratlých
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.67
Protistologie
1.68
Pozorování a pokus organismální I
1.71
Fyziologie bakterií
1.71
Cvičení z didaktiky biologie
1.71
Mykologie
1.73
Biomedicínská patofyziologie
1.73
Zoologie bezobratlých
1.74
Základy biochemie
1.74
Molekulární imunologie
1.75
Mykologie
1.75
Pozorování a pokus organismální I
1.75
Praktikum z virologie
1.75
Anatomie rostlin
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.78
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.8
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Cvičení z interpretované matematiky
1.8
Cvičení ze základů parazitologie
1.8
Fyziologie rostlin
1.8
Genetické metody v zoologii
1.8
Anatomie a fyziologie rostlin
1.8
Anatomie a morfologie rostlin
1.8
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.8
Základy genetiky - cvičení
1.8
Etologie člověka
1.8
Biologie buňky
1.8
Základy parazitologie
1.81
Zoologie bezobratlých
1.83
Molekulární antropologie
1.83
Retrospektivní antropologie
1.83
Evoluční genetika
1.83
Genetika
1.84
Mykologie
1.85
Mykologie
1.86
Evoluční genetika člověka
1.86
Genové inženýrství
1.86
Cvičení ze základů parazitologie
1.86
Úvod do evoluční biologie
1.86
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.87
První pomoc ve škole
1.87
Rostlinná cytologie
1.87
Mikrobiologie
1.87
Masožravé rostliny
1.88
Molekulární mechanismy apoptózy
1.88
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.88
Molekulární farmakologie
1.89
Receptář praktické výuky biologie
1.89
Biological Invasions
1.9
Genové inženýrství
1.9
Cvičení ze základů parazitologie
1.91
Zoogeografie
1.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Základy lékařské genetiky
1.91
Anatomie a morfologie rostlin
1.92
Anatomie a morfologie rostlin
1.92
Pozorování a pokus suborganismální I
1.92
Cvičení z protistologie
1.92
Ekologie obecná
1.92
Anatomie rostlin
1.92
První pomoc ve škole
1.92
Anatomie rostlin
1.92
Mykologie
1.93
Cvičení ze základů parazitologie
1.93
Úvod do entomologie
1.93
Úvod do entomologie
1.94
Biologie dítěte
1.95
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.95
Fyziologie buňky
1.95
Buňky a tkáně in vitro
1.95
Ekologie člověka
1.97
Morfologie rostlin
2
Ornitologie I
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
První pomoc ve škole
2
Anatomie rostlin
2
První pomoc- simulace zimní
2
Anatomie rostlin
2
Antropologie
2
Biodiverzita hmyzu
2
Současná filosofie a věda
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Biologie kvasinek
2
Vědecké paradigma a jeho proměny
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Cvičení ze základů parazitologie
2
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
2
Dějiny filosofie I
2
Epidemiologie parazitárních nákaz
2
Evoluční biologie ve školní praxi
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Immunology
2
Mammaliologie I
2
Morfologie rostlin
2
Morfologie rostlin
2
Mykologie
2
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
První pomoc ve škole
2
Behaviorální farmakologie
2
Biogeografie
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Toxikologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
2
Buněčná proliferace
2
Základy parazitologie pro učitele
2
Didaktika biologie
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Fyziologie výživy
2
Klinická auxologie
2
Základy buněčné biologie
2.02
Odborný seminář z oboru imunologie
2.05
Základy genetiky
2.06
První pomoc ve škole - terénní
2.06
Anatomie a morfologie rostlin
2.07
Advances in Immunology
2.07
Vývoj přírody ČR
2.07
Ekologie savců
2.07
Teorie her a evoluce
2.08
Innate immunity
2.08
Biologie čtená podruhé
2.09
Filosofie a metodologie vědy
2.09
Anatomie a morfologie rostlin
2.11
Seminář z neuroanatomie
2.13
Úvod do bioinformatiky
2.13
Biotechnologie
2.13
Ichtyologie
2.14

  Pohlaví

muž %
žena %
Anatomie a fyziologie rostlin
64 : 36
První pomoc ve škole
53 : 47
Teorie her a evoluce
53 : 47
Filosofie a metodologie vědy
50 : 50
Anatomie a morfologie rostlin
46 : 54
Zoologie bezobratlých
45 : 55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
45 : 55
Genetické metody v zoologii
44 : 56
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
44 : 56
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
44 : 56
První pomoc ve škole - terénní
44 : 56
Behaviorální farmakologie
43 : 57
Aktuální otázky ve výuce biologie
43 : 57
Evoluční biologie ve školní praxi
43 : 57
Anatomie rostlin
43 : 57
Innate immunity
42 : 58
Biological Invasions
42 : 58
Praktikum z virologie
42 : 58
Ekosystémová a krajinná ekologie
42 : 58
Stream Ecology
40 : 60
Botanika pro ÚŽP
40 : 60
Fyziologie rostlin
40 : 60
Evoluční genetika
38 : 62
Úvod do bioinformatiky
38 : 63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
36 : 64
Anatomie rostlin
36 : 64
Epigenetics
36 : 64
Cvičení ze základů parazitologie
36 : 64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
36 : 64
Úvod do entomologie
36 : 64
Ekologie savců
36 : 64
Zoogeografie
35 : 65
Cvičení ze základů parazitologie
33 : 67
Epidemiologie parazitárních nákaz
33 : 67
Morfologie rostlin
33 : 67
Biodiverzita hmyzu
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Fyziologie rostlin
33 : 67
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
33 : 67
Struktura a funkce biologických membrán
33 : 67
Advances in Immunology
33 : 67
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
33 : 67
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin
33 : 67
Biologie buňky pro učitelské kombinace
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin
32 : 68
Buňky a tkáně in vitro
32 : 68
Úvod do entomologie
32 : 68
Biologie buňky
32 : 68
Immunology
32 : 68
Úvod do evoluční biologie
31 : 69
Morfologie rostlin
31 : 69
Anatomie a morfologie rostlin
31 : 69
Repetitorium biologie podle RVP G I
31 : 69
Růst a vývoj rostlin
31 : 69
Fyziologie svalů
31 : 69
Základy parazitologie
31 : 69
Buněčná proliferace
31 : 69
Mykologie
29 : 71
Genové inženýrství
29 : 71
Etologie a sociobiologie
29 : 71
Ekologie obecná
29 : 71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
29 : 71
Antropologie
29 : 71
Cvičení z protistologie
29 : 71
Anatomie a morfologie rostlin
29 : 71
Mikrobiologie
29 : 71
Vědecké paradigma a jeho proměny
29 : 71
Současná filosofie a věda
29 : 71
Molekulární biologie
28 : 72
Základy buněčné biologie
28 : 72
Molekulární biologie rakoviny I
27 : 73
Molekulární imunologie
27 : 73
Vývoj přírody ČR
26 : 74
Anatomie rostlin
26 : 74
Anatomie člověka I
25 : 75
Klinická auxologie
25 : 75
Zoologie bezobratlých
25 : 75
Mykologie
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Biogeografie
25 : 75
Mykologie
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Praktikum z fyziologie bakterií
25 : 75
Biologie kvasinek
25 : 75
Genetika
24 : 76
Zoologie bezobratlých
23 : 77
Mykologie
23 : 77
Molekulární mechanismy apoptózy
23 : 77
Mykologie
23 : 77
Odborný seminář z oboru imunologie
23 : 77
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
22 : 78
Základy parazitologie pro učitele
22 : 78
Evoluční genetika člověka
22 : 78
Pozorování a pokus organismální I
22 : 78
Masožravé rostliny
22 : 78
Fyziologie bakterií
22 : 78
Základy biochemie
22 : 78
První pomoc ve škole
21 : 79
Anatomie a morfologie rostlin
21 : 79
Pozorování a pokus organismální I
20 : 80
Dějiny filosofie I
20 : 80
Protistologie
20 : 80
Morfologie rostlin
20 : 80
Biotechnologie
20 : 80
Anatomie a morfologie rostlin
20 : 80
Virologie - systémy na molekulární úrovni
20 : 80
Genové inženýrství
19 : 81
Cvičení ze základů parazitologie
19 : 81
První pomoc ve škole
19 : 81
První pomoc ve škole
19 : 81
Imunologie
18 : 82
Anatomie a morfologie rostlin
18 : 82
Efektivní studium VŠ
18 : 82
První pomoc- simulace zimní
17 : 83
Biologie čtená podruhé
17 : 83
Základy genetiky
17 : 83
Molekulární farmakologie
17 : 83
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
16 : 84
Molekulární antropologie
15 : 85
Mammaliologie I
15 : 85
Anatomie a morfologie rostlin
14 : 86
Fyziologie buňky
14 : 86
Ichtyologie
14 : 86
Cvičení z didaktiky biologie
14 : 86
Lidská sexualita
14 : 86
Ekologie člověka
14 : 86
Anatomie rostlin
13 : 87
Cvičení z interpretované matematiky
13 : 87
Retrospektivní antropologie
13 : 87
Rostlinná cytologie
13 : 87
Cvičení ze základů parazitologie
13 : 88
Anatomie rostlin
12 : 88
Toxikologie
11 : 89
Biologie dítěte
11 : 89
Receptář praktické výuky biologie
9 : 91
Biomedicínská patofyziologie
9 : 91
Seminář z neuroanatomie
8 : 92
Základy lékařské genetiky
8 : 92
Botanika pro ÚŽP
8 : 92
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
8 : 92
Cvičení ze základů parazitologie
8 : 92
Anatomie a morfologie rostlin
8 : 92
Etologie člověka
8 : 92
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
8 : 92
Pozorování a pokus suborganismální I
7 : 93
Základy genetiky - cvičení
7 : 93
Základy fyziologie živočichů
7 : 93
Fyziologie výživy
0 : 100
Ornitologie I
0 : 100
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
0 : 100
Mykologie
0 : 100
Didaktika biologie
0 : 100
Repetitorium biologie podle RVP G III
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení z protistologie
1
Zoologie bezobratlých
1
Zoologie bezobratlých
1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1
Morfologie rostlin
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Didaktika biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Fyziologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Genetika
1
Základy fyziologie živočichů
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Zoologie bezobratlých
1
Úvod do entomologie
1
Morfologie rostlin
1
Morfologie rostlin
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Mykologie
1
Botanika pro ÚŽP
1
Efektivní studium VŠ
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Fyziologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie rostlin
1
Základy biochemie
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Ekologie obecná
1.01
Základy parazitologie
1.02
Fyziologie buňky
1.02
Biologie buňky
1.02
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.02
Rostlinná cytologie
1.03
Úvod do entomologie
1.03
Protistologie
1.03
Mikrobiologie
1.03
Anatomie a morfologie rostlin
1.03
Anatomie rostlin
1.03
Biogeografie
1.05
Biologie dítěte
1.05
Genové inženýrství
1.06
Základy buněčné biologie
1.07
Cvičení ze základů parazitologie
1.07
Cvičení z interpretované matematiky
1.07
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.07
Botanika pro ÚŽP
1.08
Praktikum z virologie
1.08
Etologie a sociobiologie
1.08
Molekulární biologie
1.09
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.1
Úvod do evoluční biologie
1.1
Dějiny filosofie I
1.11
Masožravé rostliny
1.11
Genové inženýrství
1.12
Imunologie
1.12
První pomoc ve škole
1.13
Úvod do bioinformatiky
1.13
Praktikum z fyziologie bakterií
1.13
Teorie her a evoluce
1.13
Ekologie člověka
1.13
Základy genetiky - cvičení
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Anatomie a fyziologie rostlin
1.14
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.17
Filosofie a metodologie vědy
1.17
Lidská sexualita
1.17
Zoogeografie
1.18
Biotechnologie
1.2
První pomoc ve škole
1.21
Základy genetiky
1.22
Základy lékařské genetiky
1.25
První pomoc ve škole
1.27
Fyziologie výživy
1.27
Antropologie
1.29
Růst a vývoj rostlin
1.31
První pomoc ve škole - terénní
1.31
Biological Invasions
1.33
Vývoj přírody ČR
1.33
První pomoc- simulace zimní
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
První pomoc ve škole
1.38
Fyziologie bakterií
1.44
Immunology
1.53
Innate immunity
1.53
Cvičení z didaktiky biologie
1.57
Stream Ecology
1.6
Biodiverzita hmyzu
1.67
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.67
Ekologie savců
1.71
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.71
Seminář z neuroanatomie
1.75
Biologie kvasinek
1.75
Etologie člověka
1.77
Genetické metody v zoologii
1.78
Evoluční genetika člověka
1.78
Biomedicínská patofyziologie
1.82
Buňky a tkáně in vitro
1.82
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.83
Molekulární mechanismy apoptózy
1.85
Anatomie člověka I
1.88
Molekulární farmakologie
1.92
Evoluční genetika
1.92
Fyziologie svalů
1.92
Pozorování a pokus suborganismální I
1.93
Ichtyologie
1.93
Retrospektivní antropologie
1.93
Odborný seminář z oboru imunologie
1.95
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.96
Klinická auxologie
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2
Epidemiologie parazitárních nákaz
2
Ornitologie I
2
Evoluční biologie ve školní praxi
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Pozorování a pokus organismální I
2
Molekulární antropologie
2
Buněčná proliferace
2
Toxikologie
2
Základy parazitologie pro učitele
2
Mammaliologie I
2
Biologie čtená podruhé
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Repetitorium biologie podle RVP G I
2
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
2
Molekulární biologie rakoviny I
2
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.08
Molekulární imunologie
2.09
Receptář praktické výuky biologie
2.09
Advances in Immunology
2.11
Behaviorální farmakologie
2.14
Pozorování a pokus organismální I
2.2
Epigenetics
2.36

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
100 : 0
Behaviorální farmakologie
100 : 0
Seminář z neuroanatomie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Ekologie obecná
100 : 0
Epidemiologie parazitárních nákaz
100 : 0
Anatomie člověka I
100 : 0
Základy parazitologie pro učitele
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Biological Invasions
100 : 0
Klinická auxologie
100 : 0
Evoluční genetika člověka
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Fyziologie výživy
100 : 0
Etologie a sociobiologie
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Ekosystémová a krajinná ekologie
100 : 0
Vývoj přírody ČR
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Úvod do evoluční biologie
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Zoogeografie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Biologie čtená podruhé
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Aktuální otázky ve výuce biologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Evoluční biologie ve školní praxi
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G I
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Teorie her a evoluce
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Dějiny filosofie I
100 : 0
Růst a vývoj rostlin
100 : 0
Základy genetiky - cvičení
100 : 0
Praktikum z virologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Biomedicínská patofyziologie
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Fyziologie buňky
100 : 0
Biologie buňky
100 : 0
Struktura a funkce biologických membrán
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Molekulární mechanismy apoptózy
100 : 0
Molekulární biologie rakoviny I
100 : 0
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Biologie dítěte
100 : 0
Protistologie
100 : 0
Ekologie člověka
100 : 0
Cvičení z interpretované matematiky
100 : 0
Retrospektivní antropologie
100 : 0
Stream Ecology
100 : 0
Biogeografie
100 : 0
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Mammaliologie I
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Evoluční genetika
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Ekologie savců
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Biodiverzita hmyzu
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální I
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Receptář praktické výuky biologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Didaktika biologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G III
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Vědecké paradigma a jeho proměny
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Masožravé rostliny
100 : 0
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Praktikum z fyziologie bakterií
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Virologie - systémy na molekulární úrovni
100 : 0
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
100 : 0
Imunologie
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Základy biochemie
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Biologie buňky pro učitelské kombinace
100 : 0
Základy parazitologie
99 : 1
Základy buněčné biologie
98 : 2
Genetika
97 : 3
Cvičení z protistologie
97 : 3
Úvod do entomologie
97 : 3
Morfologie rostlin
97 : 3
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
96 : 4
Epigenetics
95 : 5
Mykologie
95 : 5
Zoologie bezobratlých
95 : 5
Rostlinná cytologie
95 : 5
Buňky a tkáně in vitro
95 : 5
Innate immunity
94 : 6
Immunology
94 : 6
Genové inženýrství
94 : 6
Základy fyziologie živočichů
93 : 7
Anatomie rostlin
93 : 7
Genové inženýrství
92 : 8
Etologie člověka
92 : 8
Základy lékařské genetiky
92 : 8
První pomoc- simulace zimní
92 : 8
Anatomie rostlin
91 : 9
Biotechnologie
90 : 10
Genetické metody v zoologii
89 : 11
První pomoc ve škole - terénní
88 : 13
Ichtyologie
86 : 14
Molekulární antropologie
85 : 15
Molekulární biologie
83 : 17
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
83 : 17
Odborný seminář z oboru imunologie
68 : 32
Advances in Immunology
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Ornitologie I
1
Mykologie
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Pozorování a pokus organismální I
1
Fyziologie rostlin
1
Efektivní studium VŠ
1
Evoluční biologie ve školní praxi
1
Praktikum z virologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Stream Ecology
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole - terénní
1
Pozorování a pokus organismální I
1
Fyziologie rostlin
1
První pomoc- simulace zimní
1
Didaktika biologie
1
Anatomie rostlin
1
Praktikum z fyziologie bakterií
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.07
Anatomie a morfologie rostlin
1.08
Morfologie rostlin
1.08
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.08
Seminář z neuroanatomie
1.08
Biologie čtená podruhé
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Anatomie a morfologie rostlin
1.11
Fyziologie rostlin
1.11
Genetické metody v zoologii
1.11
Masožravé rostliny
1.11
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.12
Anatomie člověka I
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Úvod do bioinformatiky
1.13
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.13
Anatomie rostlin
1.13
Retrospektivní antropologie
1.13
Pozorování a pokus suborganismální I
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Anatomie a fyziologie rostlin
1.14
Základy parazitologie
1.15
Innate immunity
1.16
Biological Invasions
1.17
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.17
Protistologie
1.17
Mykologie
1.18
Biomedicínská patofyziologie
1.18
Epigenetics
1.18
Molekulární biologie rakoviny I
1.18
Receptář praktické výuky biologie
1.18
Botanika pro ÚŽP
1.2
Immunology
1.21
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.22
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.22
Anatomie rostlin
1.23
Odborný seminář z oboru imunologie
1.23
Molekulární mechanismy apoptózy
1.23
Zoologie bezobratlých
1.23
Zoogeografie
1.24
Lidská sexualita
1.24
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Základy lékařské genetiky
1.25
Mykologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Mykologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Anatomie a morfologie rostlin
1.25
Genetika
1.26
Vývoj přírody ČR
1.26
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.26
Základy genetiky - cvičení
1.27
Cvičení z interpretované matematiky
1.27
Genové inženýrství
1.27
Zoologie bezobratlých
1.27
Advances in Immunology
1.28
Biologie buňky
1.28
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Ichtyologie
1.29
Anatomie rostlin
1.29
Genové inženýrství
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Morfologie rostlin
1.3
Úvod do entomologie
1.31
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Růst a vývoj rostlin
1.31
Etologie člověka
1.31
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.31
Buněčná proliferace
1.31
Struktura a funkce biologických membrán
1.33
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.33
Fyziologie bakterií
1.33
Cvičení z protistologie
1.34
Molekulární biologie
1.34
Ekologie savců
1.36
Anatomie rostlin
1.36
Molekulární imunologie
1.36
Morfologie rostlin
1.37
Rostlinná cytologie
1.37
Základy buněčné biologie
1.37
Etologie a sociobiologie
1.38
Základy genetiky
1.39
Úvod do evoluční biologie
1.41
Ekologie člověka
1.41
Mykologie
1.41
Imunologie
1.42
Molekulární farmakologie
1.42
Behaviorální farmakologie
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Mikrobiologie
1.43
Fyziologie buňky
1.43
Mykologie
1.43
Základy biochemie
1.44
Anatomie a morfologie rostlin
1.44
Fyziologie svalů
1.46
Teorie her a evoluce
1.47
Klinická auxologie
1.5
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Biotechnologie
1.5
Biologie dítěte
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.5
Evoluční genetika člověka
1.56
Toxikologie
1.56
Antropologie
1.57
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.57
Biogeografie
1.6
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.62
Molekulární antropologie
1.62
Mammaliologie I
1.62
Úvod do entomologie
1.62
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.65
Dějiny filosofie I
1.67
Biodiverzita hmyzu
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.67
Ekologie obecná
1.69
Anatomie a morfologie rostlin
1.69
Evoluční genetika
1.69
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.71
Buňky a tkáně in vitro
1.73
Základy fyziologie živočichů
1.73
Filosofie a metodologie vědy
1.75
Biologie kvasinek
1.75
Základy parazitologie pro učitele
1.78
Fyziologie rostlin
1.8
Fyziologie výživy
1.82
Anatomie a morfologie rostlin
2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Ornitologie I
1.5
Didaktika biologie
2
První pomoc ve škole
2
Základy lékařské genetiky
2
Biological Invasions
2.08
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
2.11
Cvičení z didaktiky biologie
2.14
Aktuální otázky ve výuce biologie
2.14
Pozorování a pokus organismální I
2.2
Botanika pro ÚŽP
2.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.2
Fyziologie rostlin
2.25
Receptář praktické výuky biologie
2.27
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.27
Evoluční biologie ve školní praxi
2.29
Anatomie rostlin
2.29
Biogeografie
2.3
Molekulární antropologie
2.31
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.33
Filosofie a metodologie vědy
2.33
Masožravé rostliny
2.33
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2.33
Cvičení ze základů parazitologie
2.36
Epigenetics
2.38
Anatomie rostlin
2.4
Mikrobiologie
2.4
První pomoc ve škole
2.44
Cvičení ze základů parazitologie
2.44
Biodiverzita hmyzu
2.44
Pozorování a pokus organismální I
2.44
Anatomie a morfologie rostlin
2.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.45
Buněčná proliferace
2.46
Mykologie
2.48
Buňky a tkáně in vitro
2.48
První pomoc- simulace zimní
2.5
Botanika pro ÚŽP
2.5
Biologie kvasinek
2.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.5
První pomoc ve škole
2.5
Anatomie a morfologie rostlin
2.5
Anatomie a morfologie rostlin
2.5
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.52
Ekologie člověka
2.52
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.53
První pomoc ve škole
2.53
Evoluční genetika
2.54
Zoologie bezobratlých
2.55
Fyziologie rostlin
2.56
Genetické metody v zoologii
2.56
Evoluční genetika člověka
2.56
Cvičení ze základů parazitologie
2.56
Anatomie a morfologie rostlin
2.56
Morfologie rostlin
2.57
Pozorování a pokus suborganismální I
2.57
Behaviorální farmakologie
2.57
Cvičení z protistologie
2.57
Mykologie
2.57
Ichtyologie
2.57
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.58
Základy buněčné biologie
2.58
Immunology
2.58
Innate immunity
2.58
Cvičení ze základů parazitologie
2.58
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2.58
Etologie a sociobiologie
2.58
Lidská sexualita
2.59
Mykologie
2.59
Fyziologie rostlin
2.6
Biotechnologie
2.6
Zoologie bezobratlých
2.6
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.6
Advances in Immunology
2.61
Genové inženýrství
2.62
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.62
Anatomie a morfologie rostlin
2.62
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
2.62
První pomoc ve škole - terénní
2.63
Biologie buňky
2.63
Protistologie
2.63
Biologie dítěte
2.63
Anatomie a fyziologie rostlin
2.64
Genové inženýrství
2.65
Anatomie a morfologie rostlin
2.67
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
2.67
Základy parazitologie pro učitele
2.67
Úvod do evoluční biologie
2.67
Úvod do entomologie
2.67
Biologie čtená podruhé
2.67
Retrospektivní antropologie
2.67
Praktikum z virologie
2.67
Struktura a funkce biologických membrán
2.67
Genetika
2.67
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2.67
Molekulární farmakologie
2.67
Seminář z neuroanatomie
2.67
Cvičení ze základů parazitologie
2.67
Základy parazitologie
2.67
Praktikum z fyziologie bakterií
2.69
Etologie člověka
2.69
Morfologie rostlin
2.69
Molekulární mechanismy apoptózy
2.69
Imunologie
2.7
Dějiny filosofie I
2.7
Zoogeografie
2.71
Efektivní studium VŠ
2.71
Fyziologie buňky
2.71
Mykologie
2.73
Teorie her a evoluce
2.73
Rostlinná cytologie
2.74
Klinická auxologie
2.75
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.75
Mykologie
2.75
Anatomie člověka I
2.75
Úvod do bioinformatiky
2.75
Základy genetiky
2.76
Úvod do entomologie
2.77
Mammaliologie I
2.77
Zoologie bezobratlých
2.77
Anatomie a morfologie rostlin
2.77
Odborný seminář z oboru imunologie
2.77
Ekologie savců
2.79
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.79
Ekologie obecná
2.79
Anatomie a morfologie rostlin
2.79
Morfologie rostlin
2.79
Molekulární biologie
2.81
Anatomie rostlin
2.81
Základy biochemie
2.81
Anatomie rostlin
2.82
Biomedicínská patofyziologie
2.82
Anatomie rostlin
2.82
Mykologie
2.85
Růst a vývoj rostlin
2.85
Antropologie
2.86
Anatomie a morfologie rostlin
2.86
Základy fyziologie živočichů
2.87
Fyziologie bakterií
2.89
Epidemiologie parazitárních nákaz
2.89
Fyziologie výživy
2.91
Molekulární imunologie
2.91
Molekulární biologie rakoviny I
2.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.92
Anatomie a morfologie rostlin
2.92
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.92
Cvičení z interpretované matematiky
2.93
Vědecké paradigma a jeho proměny
3
Fyziologie svalů
3
Stream Ecology
3
Fyziologie rostlin
3
Vývoj přírody ČR
3
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
3
Toxikologie
3
Základy genetiky - cvičení
3.07
Současná filosofie a věda
3.14

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
První pomoc- simulace zimní
1
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1
Ornitologie I
1
První pomoc ve škole
1.06
Etologie člověka
1.08
Anatomie člověka I
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Epigenetics
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Základy lékařské genetiky
1.17
Seminář z neuroanatomie
1.17
Molekulární biologie rakoviny I
1.18
Biomedicínská patofyziologie
1.18
První pomoc ve škole - terénní
1.19
Fyziologie rostlin
1.2
Pozorování a pokus organismální I
1.2
Lidská sexualita
1.21
Biological Invasions
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Innate immunity
1.26
Immunology
1.26
Receptář praktické výuky biologie
1.27
Cvičení z didaktiky biologie
1.29
Evoluční biologie ve školní praxi
1.29
Dějiny filosofie I
1.3
Biotechnologie
1.3
Buňky a tkáně in vitro
1.3
Biologie dítěte
1.32
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.32
Biodiverzita hmyzu
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Etologie a sociobiologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Praktikum z virologie
1.33
Základy parazitologie
1.34
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.35
Mykologie
1.38
Cvičení ze základů parazitologie
1.38
Imunologie
1.38
Genové inženýrství
1.38
Botanika pro ÚŽP
1.4
Genové inženýrství
1.41
Základy buněčné biologie
1.41
Mammaliologie I
1.42
Biologie buňky
1.43
Genetické metody v zoologii
1.44
Fyziologie bakterií
1.44
Epidemiologie parazitárních nákaz
1.44
Základy parazitologie pro učitele
1.44
Pozorování a pokus organismální I
1.44
Zoologie bezobratlých
1.45
Molekulární imunologie
1.45
Mikrobiologie
1.46
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.46
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Teorie her a evoluce
1.47
Cvičení ze základů parazitologie
1.47
Zoologie bezobratlých
1.49
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Klinická auxologie
1.5
Ichtyologie
1.5
Ekologie savců
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.5
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Vývoj přírody ČR
1.53
Efektivní studium VŠ
1.53
Molekulární antropologie
1.54
Genetika
1.54
Fyziologie výživy
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Fyziologie buňky
1.55
Masožravé rostliny
1.56
Základy genetiky
1.56
Advances in Immunology
1.56
Molekulární biologie
1.57
Antropologie
1.57
Pozorování a pokus suborganismální I
1.57
Behaviorální farmakologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Současná filosofie a věda
1.57
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.58
Cvičení ze základů parazitologie
1.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.58
Odborný seminář z oboru imunologie
1.59
Ekologie člověka
1.59
Stream Ecology
1.6
Evoluční genetika
1.62
Molekulární mechanismy apoptózy
1.62
Růst a vývoj rostlin
1.62
Anatomie a morfologie rostlin
1.63
Cvičení ze základů parazitologie
1.64
Zoologie bezobratlých
1.64
Zoogeografie
1.65
Biogeografie
1.65
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Morfologie rostlin
1.67
Mykologie
1.68
Protistologie
1.69
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Cvičení z protistologie
1.73
Retrospektivní antropologie
1.73
Základy fyziologie živočichů
1.73
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.74
Biologie čtená podruhé
1.75
Morfologie rostlin
1.77
Evoluční genetika člověka
1.78
Toxikologie
1.78
Anatomie rostlin
1.79
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.79
Úvod do entomologie
1.8
Úvod do entomologie
1.81
Mykologie
1.82
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.83
Botanika pro ÚŽP
1.83
Anatomie a morfologie rostlin
1.85
Fyziologie svalů
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.85
Mykologie
1.85
Mykologie
1.86
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.86
Anatomie rostlin
1.87
Fyziologie rostlin
1.89
Rostlinná cytologie
1.89
Anatomie a morfologie rostlin
1.9
Anatomie rostlin
1.91
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
1.92
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.92
Buněčná proliferace
1.92
Úvod do bioinformatiky
1.94
Ekologie obecná
1.94
Anatomie rostlin
1.97
Úvod do evoluční biologie
1.98
Fyziologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Biologie kvasinek
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie rostlin
2
Didaktika biologie
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Základy genetiky - cvičení
2
Základy biochemie
2.06
Cvičení z interpretované matematiky
2.07
Anatomie a morfologie rostlin
2.08
Filosofie a metodologie vědy
2.08
Morfologie rostlin
2.1
Anatomie a morfologie rostlin
2.11
Mykologie
2.15

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
Ornitologie I
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
První pomoc ve škole
1.06
První pomoc ve škole - terénní
1.13
Evoluční biologie ve školní praxi
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Botanika pro ÚŽP
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Fyziologie rostlin
1.25
První pomoc- simulace zimní
1.25
Praktikum z virologie
1.25
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Receptář praktické výuky biologie
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Mykologie
1.38
Etologie člověka
1.38
Fyziologie rostlin
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Biologie dítěte
1.42
Cvičení z didaktiky biologie
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.44
Základy genetiky
1.44
Biomedicínská patofyziologie
1.45
Etologie a sociobiologie
1.46
Anatomie rostlin
1.47
Základy parazitologie
1.47
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Anatomie člověka I
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.5
Mikrobiologie
1.5
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Pozorování a pokus organismální I
1.5
Efektivní studium VŠ
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.53
Genové inženýrství
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Genové inženýrství
1.54
Úvod do entomologie
1.54
Zoologie bezobratlých
1.55
Lidská sexualita
1.55
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Masožravé rostliny
1.56
Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku
1.56
Protistologie
1.56
Praktikum z fyziologie bakterií
1.56
Ichtyologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.57
Buňky a tkáně in vitro
1.58
Morfologie rostlin
1.6
Pozorování a pokus organismální I
1.6
Biotechnologie
1.6
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.6
Evoluční genetika
1.62
Molekulární antropologie
1.62
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.63
Vývoj přírody ČR
1.63
Imunologie
1.63
Anatomie rostlin
1.64
Zoologie bezobratlých
1.64
Mykologie
1.64
Anatomie rostlin
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.65
Ekologie člověka
1.65
Genetické metody v zoologii
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Cvičení ze základů parazitologie
1.67
Biological Invasions
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Fyziologie bakterií
1.67
Epigenetics
1.68
Sociobiologie a behaviorální ekologie I
1.69
Mykologie
1.69
Genetika
1.69
Dějiny filosofie I
1.7
Cvičení z protistologie
1.71
Antropologie
1.71
Cvičení ze základů parazitologie
1.73
Mykologie
1.73
Immunology
1.74
Innate immunity
1.74
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Klinická auxologie
1.75
Úvod do entomologie
1.75
Seminář z neuroanatomie
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Biologie kvasinek
1.75
Molekulární farmakologie
1.75
Základy buněčné biologie
1.76
Molekulární biologie
1.76
Biologie buňky
1.76
Morfologie rostlin
1.77
Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu
1.78
Biodiverzita hmyzu
1.78
Pozorování a pokus suborganismální I
1.79
Anatomie a morfologie rostlin
1.79
Stream Ecology
1.8
Retrospektivní antropologie
1.8
Zoologie bezobratlých
1.8
Teorie her a evoluce
1.8
Úvod do bioinformatiky
1.81
Rostlinná cytologie
1.82
Molekulární biologie rakoviny I
1.82
Odborný seminář z oboru imunologie
1.82
Anatomie a morfologie rostlin
1.82
Molekulární imunologie
1.82
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.82
Anatomie rostlin
1.82
Mykologie
1.82
Základy lékařské genetiky
1.83
Současná filosofie a věda
1.86
Základy genetiky - cvičení
1.87
Základy fyziologie živočichů
1.87
Zoogeografie
1.88
Evoluční genetika člověka
1.89
Základy parazitologie pro učitele
1.89
Fyziologie buňky
1.9
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.92
Mammaliologie I
1.92
Fyziologie svalů
1.92
Ekologie savců
1.93
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.93
Anatomie a fyziologie rostlin
1.93
Anatomie rostlin
1.97
Anatomie a morfologie rostlin
2
Didaktika biologie
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Růst a vývoj rostlin
2
Toxikologie
2
Advances in Immunology
2
Epidemiologie parazitárních nákaz
2
Biologie čtená podruhé
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Základy biochemie
2.03
Morfologie rostlin
2.03
Úvod do evoluční biologie
2.04
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.04
Filosofie a metodologie vědy
2.08
Molekulární mechanismy apoptózy
2.08
Biogeografie
2.1
Mykologie
2.14
Behaviorální farmakologie
2.14
Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie
2.17
Ekologie obecná
2.18
Fyziologie výživy
2.18
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.23
Buněčná proliferace
2.23
Cvičení z interpretované matematiky
2.33