Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2015/2016 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Těžba a revitalizace
1
Těžba a revitalizace
1.06
Matematika A2
1.07
Matematika A2
1.17
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.2
Minerály a horniny II
1.2
Matematika A2
1.29
Matematika A2
1.31
Aplikovaná ekologie
1.42
Geochemie životního prostředí
1.44
Nakládání s odpady
1.48
Základy biostatistiky
1.5
Vybrané partie z matematiky
1.5
Fyzika pro geografy
1.5
Úvod do ekologie
1.5
Výpočetní technika
1.52
Základy biostatistiky
1.55
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.57
Úvod do inženýrské geologie
1.57
Minerály a horniny II
1.58
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.6
Výpočetní technika
1.63
Matematika B2
1.65
Geochemický seminář
1.67
Matematika C
1.71
Matematika pro kartografy
1.73
Strukturní geologie
1.8
Základy biostatistiky
1.81
Matematika A2
1.83
Strukturní geologie
1.83
Výpočetní technika
1.85
Cvičení z matematické statistiky
1.88
Matematika C
1.89
Základy biostatistiky
1.89
Fyzika Země
1.91
Zpracování dat v geologii
1.92
Ochrana podzemních vod
2
Výpočetní technika
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
2
Matematika pro kartografy
2
Základy biostatistiky
2.04
Matematika C
2.08
Právo a státní správa
2.13
Právo a státní správa
2.13
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.14
Petrologie pro negeology
2.14
Regionální geologie
2.17
Uhelný seminář
2.17
Matematika B2
2.23
Základy chemie atmosféry
2.27
Přírodní katastrofy
2.33
Aplikovaná ekologie
2.35
Dynamická inženýrská geologie
2.38
Globální koncepce ochrany ŽP
2.38
Matematická statistika
2.63
Energie-příroda a společnost
3.22

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.1
Těžba a revitalizace
1.12
Úvod do inženýrské geologie
1.14
Těžba a revitalizace
1.18
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.33
Matematika A2
1.33
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.4
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.43
Matematika A2
1.44
Základy biostatistiky
1.45
Matematika A2
1.46
Matematika A2
1.47
Výpočetní technika
1.48
Aplikovaná ekologie
1.5
Základy biostatistiky
1.5
Vybrané partie z matematiky
1.5
Úvod do ekologie
1.5
Matematika B2
1.53
Základy biostatistiky
1.57
Nakládání s odpady
1.57
Matematika A2
1.57
Základy biostatistiky
1.61
Regionální geologie
1.67
Výpočetní technika
1.67
Zpracování dat v geologii
1.67
Matematika B2
1.69
Fyzika Země
1.7
Základy biostatistiky
1.7
Geochemie životního prostředí
1.76
Výpočetní technika
1.77
Právo a státní správa
1.8
Základy chemie atmosféry
1.8
Právo a státní správa
1.8
Geochemický seminář
1.83
Matematika C
1.86
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.92
Aplikovaná ekologie
1.95
Výpočetní technika
1.95
Přírodní katastrofy
2
Ochrana podzemních vod
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2.08
Matematika C
2.08
Minerály a horniny II
2.08
Strukturní geologie
2.17
Strukturní geologie
2.2
Cvičení z matematické statistiky
2.2
Fyzika pro geografy
2.21
Matematika C
2.23
Dynamická inženýrská geologie
2.25
Matematika pro kartografy
2.33
Petrologie pro negeology
2.33
Minerály a horniny II
2.4
Repetitorium středoškolské matematiky
2.5
Matematika pro kartografy
2.73
Energie-příroda a společnost
2.78
Matematická statistika
2.81
Uhelný seminář
3

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Přírodní katastrofy
1
Základy biostatistiky
1
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1
Úvod do ekologie
1
Vybrané partie z matematiky
1.07
Zpracování dat v geologii
1.08
Výpočetní technika
1.09
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.1
Výpočetní technika
1.1
Výpočetní technika
1.11
Základy biostatistiky
1.11
Základy biostatistiky
1.11
Těžba a revitalizace
1.12
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.14
Matematika C
1.14
Výpočetní technika
1.15
Aplikovaná ekologie
1.16
Petrologie pro negeology
1.17
Minerály a horniny II
1.17
Strukturní geologie
1.17
Matematika B2
1.18
Základy biostatistiky
1.18
Matematika A2
1.2
Matematika A2
1.21
Energie-příroda a společnost
1.22
Cvičení z matematické statistiky
1.25
Matematická statistika
1.25
Úvod do inženýrské geologie
1.29
Matematika A2
1.33
Těžba a revitalizace
1.35
Matematika C
1.35
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.36
Fyzika Země
1.36
Dynamická inženýrská geologie
1.38
Základy biostatistiky
1.38
Minerály a horniny II
1.4
Strukturní geologie
1.4
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.4
Aplikovaná ekologie
1.42
Matematika C
1.42
Fyzika pro geografy
1.43
Matematika pro kartografy
1.43
Základy chemie atmosféry
1.45
Globální koncepce ochrany ŽP
1.46
Geochemický seminář
1.5
Ochrana podzemních vod
1.5
Geochemie životního prostředí
1.5
Matematika A2
1.5
Repetitorium středoškolské matematiky
1.5
Právo a státní správa
1.53
Právo a státní správa
1.53
Matematika pro kartografy
1.55
Matematika A2
1.59
Regionální geologie
1.6
Matematika B2
1.62
Uhelný seminář
1.95
Nakládání s odpady
2.19

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Těžba a revitalizace
1.07
Základy biostatistiky
1.09
Zpracování dat v geologii
1.1
Těžba a revitalizace
1.12
Matematika A2
1.2
Základy biostatistiky
1.21
Energie-příroda a společnost
1.25
Matematika B2
1.25
Základy biostatistiky
1.27
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.29
Matematika pro kartografy
1.29
Přírodní katastrofy
1.33
Nakládání s odpady
1.33
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.35
Základy biostatistiky
1.35
Matematická statistika
1.36
Úvod do ekologie
1.38
Aplikovaná ekologie
1.38
Minerály a horniny II
1.4
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.4
Vybrané partie z matematiky
1.42
Geochemie životního prostředí
1.44
Základy biostatistiky
1.48
Cvičení z matematické statistiky
1.5
Dynamická inženýrská geologie
1.5
Petrologie pro negeology
1.5
Matematika A2
1.56
Geochemický seminář
1.6
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.6
Úvod do inženýrské geologie
1.6
Matematika B2
1.63
Matematika A2
1.64
Výpočetní technika
1.68
Matematika pro kartografy
1.7
Základy chemie atmosféry
1.7
Fyzika Země
1.75
Výpočetní technika
1.76
Matematika A2
1.77
Matematika C
1.8
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.8
Matematika A2
1.8
Regionální geologie
1.8
Aplikovaná ekologie
1.83
Minerály a horniny II
1.83
Ochrana podzemních vod
1.83
Matematika C
1.83
Matematika C
1.86
Výpočetní technika
1.87
Právo a státní správa
2
Právo a státní správa
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2.25
Výpočetní technika
2.3
Strukturní geologie
2.4
Strukturní geologie
2.4
Uhelný seminář
2.5
Fyzika pro geografy
2.63
Globální koncepce ochrany ŽP
2.85

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Těžba a revitalizace
1.12
Těžba a revitalizace
1.13
Vybrané partie z matematiky
1.17
Základy biostatistiky
1.23
Matematika A2
1.29
Základy biostatistiky
1.45
Matematika A2
1.46
Ochrana podzemních vod
1.5
Petrologie pro negeology
1.5
Základy biostatistiky
1.53
Aplikovaná ekologie
1.6
Matematika A2
1.6
Minerály a horniny II
1.6
Nakládání s odpady
1.6
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.6
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.63
Minerály a horniny II
1.67
Základy biostatistiky
1.69
Cvičení z matematické statistiky
1.7
Zpracování dat v geologii
1.7
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.71
Matematika B2
1.75
Matematika B2
1.75
Regionální geologie
1.75
Geochemie životního prostředí
1.77
Matematika A2
1.78
Strukturní geologie
1.8
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.8
Dynamická inženýrská geologie
1.8
Geochemický seminář
1.8
Strukturní geologie
1.8
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.8
Matematika C
1.83
Základy biostatistiky
1.84
Výpočetní technika
1.85
Matematická statistika
1.86
Matematika pro kartografy
1.86
Úvod do ekologie
1.88
Výpočetní technika
1.88
Výpočetní technika
1.89
Výpočetní technika
1.9
Matematika A2
1.92
Matematika C
1.95
Aplikovaná ekologie
2
Energie-příroda a společnost
2
Matematika C
2
Právo a státní správa
2
Přírodní katastrofy
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Právo a státní správa
2
Úvod do inženýrské geologie
2.2
Fyzika Země
2.25
Fyzika pro geografy
2.29
Matematika pro kartografy
2.4
Uhelný seminář
2.4
Základy chemie atmosféry
2.56
Globální koncepce ochrany ŽP
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Regionální geologie
1.33
Matematika pro kartografy
1.45
Zpracování dat v geologii
1.45
Přírodní katastrofy
1.5
Matematika pro kartografy
1.57
Matematika A2
1.6
Matematika A2
1.67
Základy chemie atmosféry
1.67
Matematika B2
1.69
Matematika C
1.71
Úvod do inženýrské geologie
1.71
Matematika B2
1.73
Repetitorium středoškolské matematiky
1.75
Matematika A2
1.77
Základy biostatistiky
1.78
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.8
Minerály a horniny II
1.8
Základy biostatistiky
1.81
Matematika C
1.81
Základy biostatistiky
1.83
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.85
Energie-příroda a společnost
1.86
Matematická statistika
1.86
Právo a státní správa
1.86
Právo a státní správa
1.86
Základy biostatistiky
1.86
Výpočetní technika
1.91
Fyzika Země
1.91
Fyzika pro geografy
1.93
Těžba a revitalizace
1.93
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.93
Základy biostatistiky
1.94
Aplikovaná ekologie
2
Cvičení z matematické statistiky
2
Minerály a horniny II
2
Ochrana podzemních vod
2
Strukturní geologie
2
Výpočetní technika
2
Úvod do ekologie
2
Úvod do studia přírodních zdrojů
2
Aplikovaná ekologie
2
Dynamická inženýrská geologie
2
Geochemický seminář
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2
Matematika A2
2
Matematika A2
2
Strukturní geologie
2
Těžba a revitalizace
2
Výpočetní technika
2
Výpočetní technika
2
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
2
Nakládání s odpady
2.06
Geochemie životního prostředí
2.07
Matematika C
2.14
Petrologie pro negeology
2.17
Vybrané partie z matematiky
2.21
Uhelný seminář
2.41

  Pohlaví

muž %
žena %
Matematika pro kartografy
73 : 27
Dynamická inženýrská geologie
71 : 29
Matematika pro kartografy
71 : 29
Matematika A2
69 : 31
Ochrana podzemních vod
67 : 33
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
67 : 33
Strukturní geologie
67 : 33
Výpočetní technika (pro geologické obory)
64 : 36
Matematická statistika
63 : 38
Matematika B2
62 : 38
Strukturní geologie
60 : 40
Úvod do studia přírodních zdrojů
60 : 40
Matematika B2
59 : 41
Matematika A2
57 : 43
Matematika C
57 : 43
Vybrané partie z matematiky
57 : 43
Regionální geologie
50 : 50
Zpracování dat v geologii
50 : 50
Matematika A2
50 : 50
Výpočetní technika
45 : 55
Fyzika Země
45 : 55
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
45 : 55
Geochemie životního prostředí
44 : 56
Matematika A2
44 : 56
Cvičení z matematické statistiky
44 : 56
Základy biostatistiky
44 : 56
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
43 : 57
Fyzika pro geografy
43 : 57
Úvod do inženýrské geologie
43 : 57
Matematika C
40 : 60
Aplikovaná ekologie
40 : 60
Výpočetní technika
38 : 62
Úvod do ekologie
38 : 63
Matematika C
36 : 64
Přírodní katastrofy
33 : 67
Aplikovaná ekologie
33 : 67
Právo a státní správa
33 : 67
Právo a státní správa
33 : 67
Výpočetní technika
32 : 68
Základy biostatistiky
30 : 70
Matematika A2
29 : 71
Minerály a horniny II
25 : 75
Repetitorium středoškolské matematiky
25 : 75
Nakládání s odpady
24 : 76
Těžba a revitalizace
24 : 76
Globální koncepce ochrany ŽP
23 : 77
Výpočetní technika
23 : 77
Energie-příroda a společnost
22 : 78
Minerály a horniny II
20 : 80
Základy biostatistiky
18 : 82
Těžba a revitalizace
18 : 82
Geochemický seminář
17 : 83
Základy biostatistiky
17 : 83
Základy biostatistiky
17 : 83
Petrologie pro negeology
14 : 86
Uhelný seminář
13 : 87
Základy chemie atmosféry
9 : 91

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Regionální geologie
1
Petrologie pro negeology
1
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1
Minerály a horniny II
1
Strukturní geologie
1
Cvičení z matematické statistiky
1
Matematika pro kartografy
1
Zpracování dat v geologii
1
Matematika A2
1
Matematika A2
1
Matematika B2
1
Matematika C
1
Matematika C
1
Fyzika pro geografy
1
Těžba a revitalizace
1
Energie-příroda a společnost
1
Aplikovaná ekologie
1
Právo a státní správa
1
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1
Úvod do studia přírodních zdrojů
1
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1
Minerály a horniny II
1
Strukturní geologie
1
Úvod do inženýrské geologie
1
Fyzika Země
1
Matematická statistika
1
Výpočetní technika
1
Výpočetní technika
1
Matematika pro kartografy
1
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1
Matematika A2
1
Matematika A2
1
Matematika A2
1
Matematika C
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Vybrané partie z matematiky
1
Těžba a revitalizace
1
Základy chemie atmosféry
1
Aplikovaná ekologie
1
Právo a státní správa
1
Úvod do ekologie
1
Výpočetní technika
1.03
Výpočetní technika
1.05
Geochemie životního prostředí
1.06
Matematika B2
1.06
Základy biostatistiky
1.25
Uhelný seminář
1.3
Přírodní katastrofy
1.33
Ochrana podzemních vod
1.33
Základy biostatistiky
1.41
Základy biostatistiky
1.42
Dynamická inženýrská geologie
1.5
Základy biostatistiky
1.5
Základy biostatistiky
1.64
Geochemický seminář
1.67
Nakládání s odpady
1.67
Globální koncepce ochrany ŽP
1.85

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Přírodní katastrofy
100 : 0
Regionální geologie
100 : 0
Petrologie pro negeology
100 : 0
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
100 : 0
Minerály a horniny II
100 : 0
Strukturní geologie
100 : 0
Ochrana podzemních vod
100 : 0
Cvičení z matematické statistiky
100 : 0
Výpočetní technika
100 : 0
Výpočetní technika
100 : 0
Základy biostatistiky
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Matematika C
100 : 0
Matematika C
100 : 0
Fyzika pro geografy
100 : 0
Těžba a revitalizace
100 : 0
Energie-příroda a společnost
100 : 0
Aplikovaná ekologie
100 : 0
Globální koncepce ochrany ŽP
100 : 0
Nakládání s odpady
100 : 0
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
100 : 0
Geochemie životního prostředí
100 : 0
Úvod do studia přírodních zdrojů
100 : 0
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
100 : 0
Minerály a horniny II
100 : 0
Strukturní geologie
100 : 0
Úvod do inženýrské geologie
100 : 0
Matematická statistika
100 : 0
Výpočetní technika
100 : 0
Výpočetní technika
100 : 0
Základy biostatistiky
100 : 0
Výpočetní technika (pro geologické obory)
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Matematika C
100 : 0
Vybrané partie z matematiky
100 : 0
Těžba a revitalizace
100 : 0
Aplikovaná ekologie
100 : 0
Úvod do ekologie
100 : 0
Základy biostatistiky
96 : 4
Základy biostatistiky
95 : 5
Základy biostatistiky
94 : 6
Matematika B2
94 : 6
Právo a státní správa
93 : 7
Právo a státní správa
93 : 7
Matematika B2
92 : 8
Zpracování dat v geologii
92 : 8
Fyzika Země
91 : 9
Dynamická inženýrská geologie
88 : 13
Matematika pro kartografy
86 : 14
Základy chemie atmosféry
82 : 18
Matematika pro kartografy
73 : 27
Geochemický seminář
67 : 33
Uhelný seminář
61 : 39
Repetitorium středoškolské matematiky
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Nakládání s odpady
1.05
Matematika pro kartografy
1.09
Aplikovaná ekologie
1.1
Základy biostatistiky
1.11
Cvičení z matematické statistiky
1.13
Vybrané partie z matematiky
1.14
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.15
Základy biostatistiky
1.16
Zpracování dat v geologii
1.17
Minerály a horniny II
1.17
Matematika A2
1.17
Minerály a horniny II
1.2
Fyzika pro geografy
1.21
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.21
Výpočetní technika
1.23
Matematika A2
1.23
Základy chemie atmosféry
1.27
Výpočetní technika
1.28
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.29
Matematika C
1.29
Těžba a revitalizace
1.29
Fyzika Země
1.3
Základy biostatistiky
1.31
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.33
Těžba a revitalizace
1.35
Matematika C
1.36
Úvod do ekologie
1.38
Matematika B2
1.38
Matematika A2
1.43
Matematika C
1.43
Úvod do inženýrské geologie
1.43
Matematika pro kartografy
1.43
Základy biostatistiky
1.45
Globální koncepce ochrany ŽP
1.46
Geochemický seminář
1.5
Základy biostatistiky
1.5
Aplikovaná ekologie
1.5
Geochemie životního prostředí
1.5
Uhelný seminář
1.52
Matematika A2
1.53
Výpočetní technika
1.54
Matematická statistika
1.56
Matematika B2
1.59
Právo a státní správa
1.6
Právo a státní správa
1.6
Strukturní geologie
1.67
Matematika A2
1.67
Výpočetní technika
1.74
Strukturní geologie
1.8
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.8
Regionální geologie
1.83
Ochrana podzemních vod
1.89
Přírodní katastrofy
2
Dynamická inženýrská geologie
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Petrologie pro negeology
2.43
Energie-příroda a společnost
2.56

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Dynamická inženýrská geologie
2.13
Geochemický seminář
2.17
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.2
Matematika A2
2.38
Minerály a horniny II
2.4
Strukturní geologie
2.4
Matematika A2
2.44
Těžba a revitalizace
2.47
Aplikovaná ekologie
2.5
Aplikovaná ekologie
2.5
Strukturní geologie
2.5
Matematika A2
2.5
Repetitorium středoškolské matematiky
2.5
Těžba a revitalizace
2.53
Matematika A2
2.53
Fyzika Země
2.55
Matematická statistika
2.56
Cvičení z matematické statistiky
2.56
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.57
Matematika A2
2.57
Nakládání s odpady
2.62
Výpočetní technika
2.62
Úvod do ekologie
2.63
Výpočetní technika
2.63
Výpočetní technika
2.64
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.65
Zpracování dat v geologii
2.67
Základy biostatistiky
2.69
Globální koncepce ochrany ŽP
2.69
Základy biostatistiky
2.7
Fyzika pro geografy
2.71
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
2.71
Úvod do inženýrské geologie
2.71
Matematika B2
2.77
Výpočetní technika
2.77
Ochrana podzemních vod
2.78
Základy biostatistiky
2.82
Matematika C
2.83
Základy biostatistiky
2.83
Matematika C
2.84
Matematika pro kartografy
2.86
Vybrané partie z matematiky
2.86
Petrologie pro negeology
2.86
Matematika B2
2.88
Základy chemie atmosféry
2.91
Minerály a horniny II
2.92
Právo a státní správa
2.93
Právo a státní správa
2.93
Uhelný seminář
3
Geochemie životního prostředí
3
Přírodní katastrofy
3
Energie-příroda a společnost
3
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
3
Regionální geologie
3
Základy biostatistiky
3.08
Matematika pro kartografy
3.09
Matematika C
3.17

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Matematika A2
1.17
Těžba a revitalizace
1.29
Těžba a revitalizace
1.29
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.3
Aplikovaná ekologie
1.33
Nakládání s odpady
1.38
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.43
Matematika A2
1.43
Úvod do inženýrské geologie
1.43
Matematika A2
1.44
Úvod do ekologie
1.5
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.5
Základy biostatistiky
1.55
Geochemie životního prostředí
1.56
Strukturní geologie
1.6
Matematika A2
1.6
Matematika A2
1.62
Fyzika Země
1.64
Vybrané partie z matematiky
1.64
Přírodní katastrofy
1.67
Výpočetní technika
1.79
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.8
Regionální geologie
1.83
Geochemický seminář
1.83
Strukturní geologie
1.83
Aplikovaná ekologie
1.85
Fyzika pro geografy
1.86
Dynamická inženýrská geologie
1.88
Základy biostatistiky
1.88
Výpočetní technika
1.89
Základy chemie atmosféry
1.91
Minerály a horniny II
1.92
Matematika B2
1.92
Matematika B2
1.94
Základy biostatistiky
1.97
Ochrana podzemních vod
2
Výpočetní technika
2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2.08
Zpracování dat v geologii
2.08
Základy biostatistiky
2.08
Uhelný seminář
2.09
Základy biostatistiky
2.11
Petrologie pro negeology
2.14
Matematika C
2.14
Výpočetní technika
2.15
Matematika C
2.16
Minerály a horniny II
2.2
Energie-příroda a společnost
2.22
Cvičení z matematické statistiky
2.25
Právo a státní správa
2.27
Právo a státní správa
2.27
Matematika pro kartografy
2.27
Matematika C
2.31
Matematika pro kartografy
2.43
Repetitorium středoškolské matematiky
2.5
Matematická statistika
2.63

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Těžba a revitalizace
1.24
Základy biostatistiky
1.25
Těžba a revitalizace
1.29
Matematika A2
1.33
Matematika A2
1.33
Základy biostatistiky
1.36
Výpočetní technika
1.48
Úvod do ekologie
1.5
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.5
Vybrané partie z matematiky
1.5
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.53
Matematika A2
1.56
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.57
Úvod do inženýrské geologie
1.57
Matematika C
1.57
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.57
Nakládání s odpady
1.57
Výpočetní technika
1.58
Minerály a horniny II
1.6
Strukturní geologie
1.6
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.6
Výpočetní technika
1.64
Matematika A2
1.64
Fyzika pro geografy
1.64
Matematika B2
1.65
Právo a státní správa
1.67
Strukturní geologie
1.67
Matematika A2
1.67
Aplikovaná ekologie
1.67
Výpočetní technika
1.69
Matematika B2
1.69
Základy biostatistiky
1.72
Fyzika Země
1.73
Právo a státní správa
1.73
Geochemie životního prostředí
1.78
Základy biostatistiky
1.81
Cvičení z matematické statistiky
1.81
Matematika C
1.83
Regionální geologie
1.83
Matematika pro kartografy
1.91
Zpracování dat v geologii
1.92
Minerály a horniny II
1.92
Matematika C
1.92
Základy chemie atmosféry
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Geochemický seminář
2
Uhelný seminář
2.04
Globální koncepce ochrany ŽP
2.08
Základy biostatistiky
2.08
Ochrana podzemních vod
2.13
Aplikovaná ekologie
2.15
Petrologie pro negeology
2.29
Matematika pro kartografy
2.29
Přírodní katastrofy
2.33
Dynamická inženýrská geologie
2.38
Matematická statistika
2.44
Energie-příroda a společnost
2.67