Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2015/2016 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Demografická analýza II
1
Prostorová analýza dat
1
Lokální a regionální rozvoj
1.14
Geografie Číny
1.25
Transformace současných měst
1.25
Geopolitika
1.29
Základy geoinformatiky
1.33
Dějiny kartografie
1.43
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.44
Rozvojové problémy venkova
1.44
Tematická kartografie
1.47
Oceánografie
1.48
Geography of Economic Globalization
1.5
Seminář ze sociální geografie
1.5
Konkurenceschopnost měst
1.5
Aplikovaná hydrologie
1.53
Principy databází
1.55
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.56
Životní prostředí České republiky
1.57
Ekonomická geografie
1.6
Tematická kartografie
1.61
Demografická analýza II
1.64
Regionální rozvoj a regionální politika
1.67
Základy geoinformatiky
1.67
Demografická analýza II
1.69
Základy geoinformatiky
1.7
Seminář ze sociální geografie
1.8
Demografické aplikace SAS II
1.82
Sociogeografické regionální systémy
1.85
Migration, Development and Environment
1.86
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Informatika pro demografy
1.9
Statistická analýza dat I
1.9
Informatika pro demografy
1.91
Světový populační vývoj
1.93
Strategické plánování
1.93
Seminář z geoinformatiky
1.94
Geostatistika
2
Fyzická geografie Slovenska
2
Statistická analýza dat I
2.03
Fyzická geografie
2.06
Subsaharská Afrika
2.07
Paleogeografie kvartéru
2.09
Demografie rodin a domácností I
2.12
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.2
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Informatika pro demografy
2.36
Metody v SG I
2.36
Fyzická geografie
2.38
Ekologie pro geografy
2.4
Přírodní ohrožení a rizika
2.5
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.5
Obnovitelné zdroje energie
2.6
Seminář z regionální fyzické geografie
2.61
Základy geoinformatiky II
2.63
Dějiny Česka
2.64
Geografie ČR
2.67
Metody ve fyzické geografii I.A
2.7
Metody v SG I
2.71
Regionální geografie Evropy
2.74
Základy geoinformatiky
2.76
Didaktika geografie II
2.79
Metody v SG I
2.8
Pedologie
2.92
Politická geografie
3
Politická a regionální geografie
3
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
3
Geografie sportu
3.08
Základy geoinformatiky
3.5

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza II
1.06
Základy geoinformatiky
1.07
Prostorová analýza dat
1.17
Demografická analýza II
1.2
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.22
Demografická analýza II
1.31
Konkurenceschopnost měst
1.33
Základy geoinformatiky
1.33
Seminář z geoinformatiky
1.39
Principy databází
1.4
Základy geoinformatiky
1.4
Tematická kartografie
1.42
Lokální a regionální rozvoj
1.43
Informatika pro demografy
1.45
Transformace současných měst
1.5
Strategické plánování
1.5
Dějiny kartografie
1.55
Rozvojové problémy venkova
1.56
Informatika pro demografy
1.6
Tematická kartografie
1.61
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.63
Geopolitika
1.65
Demografické aplikace SAS II
1.65
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.67
Seminář ze sociální geografie
1.67
Migration, Development and Environment
1.67
Informatika pro demografy
1.73
Aplikovaná hydrologie
1.73
Životní prostředí České republiky
1.74
Geografie Číny
1.75
Světový populační vývoj
1.79
Statistická analýza dat I
1.79
Sociogeografické regionální systémy
1.8
Regionální rozvoj a regionální politika
1.81
Paleogeografie kvartéru
1.82
Fyzická geografie
1.82
Oceánografie
1.86
Ekonomická geografie
1.86
Základy geoinformatiky
1.86
Metody v SG I
1.86
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Subsaharská Afrika
1.88
Metody v SG I
1.91
Fyzická geografie
1.95
Ekologie pro geografy
2
Sociální struktura a stratifikace
2
Metody ve fyzické geografii I.A
2
Politická geografie
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Geography of Economic Globalization
2
Základy geoinformatiky II
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Statistická analýza dat I
2.02
Fyzická geografie Slovenska
2.11
Didaktika geografie II
2.14
Seminář ze sociální geografie
2.17
Demografie rodin a domácností I
2.18
Regionální geografie Evropy
2.18
Dějiny Česka
2.18
Geografie ČR
2.27
Metody v SG I
2.32
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.33
Geostatistika
2.35
Pedologie
2.38
Seminář z regionální fyzické geografie
2.39
Obnovitelné zdroje energie
2.4
Politická a regionální geografie
2.55
Základy geoinformatiky
2.67
Geografie sportu
2.85

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Sociální struktura a stratifikace
1
Geography of Economic Globalization
1
Principy databází
1
Základy geoinformatiky
1.07
Demografie rodin a domácností I
1.12
Geopolitika
1.12
Dějiny kartografie
1.14
Přírodní ohrožení a rizika
1.14
Metody v SG I
1.14
Geografie Číny
1.17
Prostorová analýza dat
1.17
Seminář ze sociální geografie
1.17
Regionální rozvoj a regionální politika
1.19
Politická geografie
1.2
Seminář ze sociální geografie
1.2
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.22
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.25
Dějiny Česka
1.27
Demografická analýza II
1.28
Světový populační vývoj
1.29
Ekonomická geografie
1.29
Lokální a regionální rozvoj
1.29
Informatika pro demografy
1.3
Seminář z geoinformatiky
1.31
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.31
Demografická analýza II
1.32
Fyzická geografie Slovenska
1.33
Tematická kartografie
1.33
Seminář z regionální fyzické geografie
1.35
Transformace současných měst
1.38
Oceánografie
1.38
Základy geoinformatiky
1.38
Tematická kartografie
1.39
Ekologie pro geografy
1.4
Informatika pro demografy
1.41
Demografické aplikace SAS II
1.41
Politická a regionální geografie
1.42
Didaktika geografie II
1.43
Životní prostředí České republiky
1.43
Regionální geografie Evropy
1.44
Rozvojové problémy venkova
1.44
Informatika pro demografy
1.45
Demografická analýza II
1.46
Sociogeografické regionální systémy
1.46
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.5
Přírodní ohrožení a rizika
1.5
Metody v SG I
1.5
Základy geoinformatiky II
1.53
Aplikovaná hydrologie
1.53
Paleogeografie kvartéru
1.55
Metody v SG I
1.55
Fyzická geografie
1.59
Obnovitelné zdroje energie
1.6
Subsaharská Afrika
1.63
Geostatistika
1.65
Statistická analýza dat I
1.7
Metody ve fyzické geografii I.A
1.74
Fyzická geografie
1.75
Geografie sportu
1.75
Konkurenceschopnost měst
1.8
Základy geoinformatiky
1.8
Statistická analýza dat I
1.84
Pedologie
1.85
Geografie ČR
1.87
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.87
Základy geoinformatiky
1.93
Strategické plánování
2.07
Základy geoinformatiky
2.2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.5
Migration, Development and Environment
3

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geography of Economic Globalization
1
Prostorová analýza dat
1
Transformace současných měst
1.13
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.13
Geografie Číny
1.17
Demografická analýza II
1.18
Demografická analýza II
1.21
Rozvojové problémy venkova
1.22
Geostatistika
1.22
Geopolitika
1.24
Informatika pro demografy
1.24
Didaktika geografie II
1.25
Přírodní ohrožení a rizika
1.25
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.25
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.29
Statistická analýza dat I
1.33
Principy databází
1.33
Ekonomická geografie
1.33
Seminář z geoinformatiky
1.36
Seminář ze sociální geografie
1.38
Statistická analýza dat I
1.41
Tematická kartografie
1.41
Tematická kartografie
1.41
Demografické aplikace SAS II
1.44
Základy geoinformatiky
1.44
Lokální a regionální rozvoj
1.46
Základy geoinformatiky
1.47
Základy geoinformatiky
1.54
Informatika pro demografy
1.56
Životní prostředí České republiky
1.56
Fyzická geografie
1.56
Oceánografie
1.56
Demografie rodin a domácností I
1.56
Sociogeografické regionální systémy
1.57
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.57
Migration, Development and Environment
1.57
Základy geoinformatiky
1.6
Regionální rozvoj a regionální politika
1.61
Fyzická geografie Slovenska
1.63
Seminář ze sociální geografie
1.67
Dějiny Česka
1.67
Informatika pro demografy
1.67
Sociální struktura a stratifikace
1.75
Demografická analýza II
1.77
Fyzická geografie
1.78
Základy geoinformatiky II
1.81
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.82
Aplikovaná hydrologie
1.86
Základy geoinformatiky
1.9
Dějiny kartografie
2
Mezinárodní migrace a rozvoj
2
Světový populační vývoj
2
Konkurenceschopnost měst
2
Subsaharská Afrika
2.04
Politická a regionální geografie
2.06
Obnovitelné zdroje energie
2.2
Geografie ČR
2.29
Paleogeografie kvartéru
2.3
Metody v SG I
2.32
Seminář z regionální fyzické geografie
2.33
Strategické plánování
2.38
Metody ve fyzické geografii I.A
2.38
Geografie sportu
2.43
Metody v SG I
2.55
Politická geografie
2.6
Ekologie pro geografy
2.67
Metody v SG I
2.71
Přírodní ohrožení a rizika
2.86
Pedologie
3
Regionální geografie Evropy
3.12

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza II
1
Fyzická geografie Slovenska
1
Geography of Economic Globalization
1
Transformace současných měst
1.14
Prostorová analýza dat
1.17
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.23
Lokální a regionální rozvoj
1.25
Přírodní ohrožení a rizika
1.29
Demografie rodin a domácností I
1.33
Rozvojové problémy venkova
1.33
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.33
Geopolitika
1.35
Demografická analýza II
1.39
Ekonomická geografie
1.42
Informatika pro demografy
1.42
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.46
Základy geoinformatiky
1.5
Geografie Číny
1.56
Základy geoinformatiky
1.57
Migration, Development and Environment
1.57
Statistická analýza dat I
1.58
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.58
Základy geoinformatiky
1.63
Seminář ze sociální geografie
1.63
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.67
Principy databází
1.67
Seminář ze sociální geografie
1.67
Regionální rozvoj a regionální politika
1.67
Tematická kartografie
1.69
Tematická kartografie
1.69
Oceánografie
1.69
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.71
Informatika pro demografy
1.75
Obnovitelné zdroje energie
1.75
Seminář z geoinformatiky
1.75
Sociogeografické regionální systémy
1.76
Informatika pro demografy
1.78
Geostatistika
1.82
Dějiny kartografie
1.83
Statistická analýza dat I
1.83
Životní prostředí České republiky
1.83
Subsaharská Afrika
1.84
Demografické aplikace SAS II
1.86
Základy geoinformatiky
1.88
Aplikovaná hydrologie
1.9
Ekologie pro geografy
2
Dějiny Česka
2
Konkurenceschopnost měst
2
Fyzická geografie
2.06
Základy geoinformatiky II
2.06
Fyzická geografie
2.07
Didaktika geografie II
2.11
Metody v SG I
2.13
Strategické plánování
2.17
Demografická analýza II
2.22
Světový populační vývoj
2.23
Paleogeografie kvartéru
2.25
Seminář z regionální fyzické geografie
2.25
Základy geoinformatiky
2.3
Přírodní ohrožení a rizika
2.33
Geografie ČR
2.33
Sociální struktura a stratifikace
2.33
Politická geografie
2.5
Metody v SG I
2.55
Geografie sportu
2.67
Politická a regionální geografie
2.69
Metody ve fyzické geografii I.A
2.73
Regionální geografie Evropy
2.89
Pedologie
3
Metody v SG I
3.2

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Metody v SG I
1
Základy geoinformatiky
1.2
Metody v SG I
1.2
Metody v SG I
1.36
Regionální rozvoj a regionální politika
1.4
Aplikovaná hydrologie
1.45
Geostatistika
1.47
Geopolitika
1.5
Geography of Economic Globalization
1.5
Statistická analýza dat I
1.55
Statistická analýza dat I
1.56
Demografická analýza II
1.58
Politická geografie
1.6
Tematická kartografie
1.64
Světový populační vývoj
1.64
Metody ve fyzické geografii I.A
1.65
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.67
Základy geoinformatiky
1.67
Tematická kartografie
1.69
Fyzická geografie
1.7
Principy databází
1.7
Základy geoinformatiky
1.71
Přírodní ohrožení a rizika
1.71
Geografie ČR
1.71
Základy geoinformatiky II
1.73
Regionální geografie Evropy
1.74
Politická a regionální geografie
1.75
Přírodní ohrožení a rizika
1.75
Ekonomická geografie
1.76
Demografická analýza II
1.8
Demografické aplikace SAS II
1.8
Fyzická geografie
1.82
Demografická analýza II
1.83
Základy geoinformatiky
1.85
Lokální a regionální rozvoj
1.86
Demografie rodin a domácností I
1.87
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.88
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Pedologie
1.88
Sociogeografické regionální systémy
1.88
Základy geoinformatiky
1.9
Seminář ze sociální geografie
1.9
Geografie Číny
1.92
Strategické plánování
1.92
Geografie sportu
1.92
Životní prostředí České republiky
1.94
Oceánografie
1.96
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2
Ekologie pro geografy
2
Environmentálně udržitelný rozvoj
2
Informatika pro demografy
2
Obnovitelné zdroje energie
2
Paleogeografie kvartéru
2
Rozvojové problémy venkova
2
Seminář z regionální fyzické geografie
2
Seminář ze sociální geografie
2
Transformace současných měst
2
Dějiny Česka
2
Fyzická geografie Slovenska
2
Migration, Development and Environment
2
Prostorová analýza dat
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Sociální struktura a stratifikace
2
Seminář z geoinformatiky
2.06
Didaktika geografie II
2.08
Subsaharská Afrika
2.08
Informatika pro demografy
2.09
Informatika pro demografy
2.1
Konkurenceschopnost měst
2.4
Dějiny kartografie
2.43

  Pohlaví

muž %
žena %
Transformace současných měst
88 : 13
Politická geografie
83 : 17
Konkurenceschopnost měst
83 : 17
Základy geoinformatiky
80 : 20
Obnovitelné zdroje energie
80 : 20
Pedologie
77 : 23
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
75 : 25
Lokální a regionální rozvoj
71 : 29
Základy geoinformatiky
70 : 30
Geopolitika
69 : 31
Základy geoinformatiky
67 : 33
Tematická kartografie
67 : 33
Aplikovaná hydrologie
67 : 33
Seminář z geoinformatiky
67 : 33
Regionální rozvoj a regionální politika
67 : 33
Strategické plánování
64 : 36
Principy databází
64 : 36
Dějiny Česka
64 : 36
Metody ve fyzické geografii I.A
63 : 37
Sociogeografické regionální systémy
62 : 38
Tematická kartografie
61 : 39
Seminář z regionální fyzické geografie
61 : 39
Ekologie pro geografy
60 : 40
Základy geoinformatiky
60 : 40
Výpočetní technika ve fyzické geografii
60 : 40
Metody v SG I
60 : 40
Paleogeografie kvartéru
58 : 42
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
58 : 42
Dějiny kartografie
57 : 43
Ekonomická geografie
57 : 43
Statistická analýza dat I
56 : 44
Metody v SG I
55 : 45
Sociální struktura a stratifikace
50 : 50
Seminář ze sociální geografie
50 : 50
Environmentálně udržitelný rozvoj
50 : 50
Prostorová analýza dat
50 : 50
Geography of Economic Globalization
50 : 50
Seminář ze sociální geografie
50 : 50
Statistická analýza dat I
47 : 53
Demografická analýza II
46 : 54
Geografie sportu
46 : 54
Politická a regionální geografie
45 : 55
Oceánografie
45 : 55
Fyzická geografie Slovenska
44 : 56
Mezinárodní migrace a rozvoj
44 : 56
Rozvojové problémy venkova
44 : 56
Životní prostředí České republiky
43 : 57
Světový populační vývoj
43 : 57
Metody v SG I
43 : 57
Migration, Development and Environment
43 : 57
Didaktika geografie II
43 : 57
Regionální geografie Evropy
41 : 59
Subsaharská Afrika
41 : 59
Informatika pro demografy
40 : 60
Geografie ČR
40 : 60
Informatika pro demografy
36 : 64
Demografická analýza II
36 : 64
Základy geoinformatiky
33 : 67
Fyzická geografie
33 : 67
Geografie Číny
33 : 67
Základy geoinformatiky II
32 : 68
Demografická analýza II
28 : 72
Informatika pro demografy
27 : 73
Přírodní ohrožení a rizika
25 : 75
Přírodní ohrožení a rizika
25 : 75
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
19 : 81
Demografické aplikace SAS II
18 : 82
Demografie rodin a domácností I
18 : 82
Fyzická geografie
17 : 83
Geostatistika
15 : 85

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Fyzická geografie
1
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1
Metody v SG I
1
Metody v SG I
1
Politická a regionální geografie
1
Geografie ČR
1
Seminář ze sociální geografie
1
Základy geoinformatiky
1
Základy geoinformatiky
1
Základy geoinformatiky
1
Tematická kartografie
1
Fyzická geografie Slovenska
1
Fyzická geografie
1
Ekologie pro geografy
1
Metody v SG I
1
Regionální rozvoj a regionální politika
1
Seminář ze sociální geografie
1
Seminář z geoinformatiky
1
Dějiny kartografie
1
Tematická kartografie
1
Ekonomická geografie
1.03
Metody ve fyzické geografii I.A
1.04
Základy geoinformatiky
1.07
Dějiny Česka
1.09
Informatika pro demografy
1.1
Základy geoinformatiky
1.1
Základy geoinformatiky II
1.11
Demografická analýza II
1.11
Regionální geografie Evropy
1.12
Informatika pro demografy
1.14
Oceánografie
1.14
Demografická analýza II
1.16
Informatika pro demografy
1.18
Obnovitelné zdroje energie
1.2
Demografická analýza II
1.23
Geografie sportu
1.23
Migration, Development and Environment
1.29
Subsaharská Afrika
1.37
Geografie Číny
1.42
Světový populační vývoj
1.43
Sociální struktura a stratifikace
1.5
Prostorová analýza dat
1.67
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.75
Statistická analýza dat I
1.76
Sociogeografické regionální systémy
1.81
Životní prostředí České republiky
1.83
Politická geografie
1.83
Pedologie
1.85
Aplikovaná hydrologie
1.87
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.88
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.89
Statistická analýza dat I
1.92
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.94
Geopolitika
1.94
Seminář z regionální fyzické geografie
1.94
Geostatistika
1.95
Demografie rodin a domácností I
2
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2
Geography of Economic Globalization
2
Strategické plánování
2
Konkurenceschopnost měst
2
Demografické aplikace SAS II
2
Paleogeografie kvartéru
2
Transformace současných měst
2
Lokální a regionální rozvoj
2
Rozvojové problémy venkova
2
Principy databází
2
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2
Didaktika geografie II
2.07

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Informatika pro demografy
100 : 0
Demografická analýza II
100 : 0
Sociální struktura a stratifikace
100 : 0
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
100 : 0
Obnovitelné zdroje energie
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Fyzická geografie Slovenska
100 : 0
Fyzická geografie
100 : 0
Ekologie pro geografy
100 : 0
Aplikovaná hydrologie
100 : 0
Metody v SG I
100 : 0
Politická a regionální geografie
100 : 0
Geografie sportu
100 : 0
Transformace současných měst
100 : 0
Politická geografie
100 : 0
Geografie ČR
100 : 0
Geografie Číny
100 : 0
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Migration, Development and Environment
100 : 0
Seminář z geoinformatiky
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Dějiny kartografie
100 : 0
Informatika pro demografy
100 : 0
Demografie rodin a domácností I
100 : 0
Základy geoinformatiky II
100 : 0
Životní prostředí České republiky
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Pedologie
100 : 0
Seminář z regionální fyzické geografie
100 : 0
Fyzická geografie
100 : 0
Environmentálně udržitelný rozvoj
100 : 0
Výpočetní technika ve fyzické geografii
100 : 0
Oceánografie
100 : 0
Prostorová analýza dat
100 : 0
Ekonomická geografie
100 : 0
Sociogeografické regionální systémy
100 : 0
Geography of Economic Globalization
100 : 0
Didaktika geografie II
100 : 0
Dějiny Česka
100 : 0
Strategické plánování
100 : 0
Rozvojové problémy venkova
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Konkurenceschopnost měst
100 : 0
Metody ve fyzické geografii I.A
96 : 4
Subsaharská Afrika
96 : 4
Základy geoinformatiky
95 : 5
Statistická analýza dat I
95 : 5
Geostatistika
95 : 5
Metody v SG I
95 : 5
Statistická analýza dat I
95 : 5
Tematická kartografie
94 : 6
Demografická analýza II
94 : 6
Demografické aplikace SAS II
94 : 6
Geopolitika
94 : 6
Základy geoinformatiky
93 : 7
Světový populační vývoj
93 : 7
Lokální a regionální rozvoj
93 : 7
Demografická analýza II
92 : 8
Tematická kartografie
92 : 8
Regionální geografie Evropy
91 : 9
Paleogeografie kvartéru
91 : 9
Informatika pro demografy
91 : 9
Regionální rozvoj a regionální politika
90 : 10
Mezinárodní migrace a rozvoj
89 : 11
Metody v SG I
86 : 14
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
83 : 17
Principy databází
82 : 18
Základy geoinformatiky
80 : 20

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Seminář z geoinformatiky
1
Seminář z regionální fyzické geografie
1
Prostorová analýza dat
1
Metody v SG I
1
Geopolitika
1
Rozvojové problémy venkova
1
Základy geoinformatiky
1
Informatika pro demografy
1
Demografická analýza II
1
Metody v SG I
1
Transformace současných měst
1
Politická geografie
1
Migration, Development and Environment
1
Demografická analýza II
1.04
Životní prostředí České republiky
1.04
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.07
Dějiny kartografie
1.07
Didaktika geografie II
1.07
Základy geoinformatiky
1.1
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.11
Demografické aplikace SAS II
1.12
Přírodní ohrožení a rizika
1.13
Přírodní ohrožení a rizika
1.13
Základy geoinformatiky
1.13
Aplikovaná hydrologie
1.13
Regionální rozvoj a regionální politika
1.14
Strategické plánování
1.14
Fyzická geografie
1.14
Demografická analýza II
1.15
Seminář ze sociální geografie
1.17
Konkurenceschopnost měst
1.17
Paleogeografie kvartéru
1.18
Informatika pro demografy
1.2
Ekologie pro geografy
1.2
Seminář ze sociální geografie
1.2
Světový populační vývoj
1.21
Lokální a regionální rozvoj
1.21
Tematická kartografie
1.22
Informatika pro demografy
1.23
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.25
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.25
Metody ve fyzické geografii I.A
1.26
Statistická analýza dat I
1.27
Oceánografie
1.28
Základy geoinformatiky
1.29
Metody v SG I
1.29
Geostatistika
1.3
Ekonomická geografie
1.31
Základy geoinformatiky II
1.32
Tematická kartografie
1.33
Politická a regionální geografie
1.35
Demografie rodin a domácností I
1.35
Statistická analýza dat I
1.36
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.38
Fyzická geografie
1.44
Geography of Economic Globalization
1.5
Základy geoinformatiky
1.53
Principy databází
1.55
Fyzická geografie Slovenska
1.56
Regionální geografie Evropy
1.59
Geografie ČR
1.6
Subsaharská Afrika
1.67
Sociogeografické regionální systémy
1.73
Geografie Číny
1.75
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.75
Dějiny Česka
1.82
Obnovitelné zdroje energie
2
Pedologie
2.08
Sociální struktura a stratifikace
2.25
Geografie sportu
2.38

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Transformace současných měst
2
Konkurenceschopnost měst
2
Geography of Economic Globalization
2
Environmentálně udržitelný rozvoj
2.06
Mezinárodní migrace a rozvoj
2.22
Principy databází
2.27
Prostorová analýza dat
2.33
Informatika pro demografy
2.4
Ekologie pro geografy
2.4
Základy geoinformatiky
2.4
Migration, Development and Environment
2.43
Strategické plánování
2.43
Lokální a regionální rozvoj
2.43
Dějiny Česka
2.45
Statistická analýza dat I
2.46
Aplikovaná hydrologie
2.47
Sociální struktura a stratifikace
2.5
Světový populační vývoj
2.5
Didaktika geografie II
2.5
Subsaharská Afrika
2.5
Sociogeografické regionální systémy
2.54
Politická a regionální geografie
2.55
Seminář ze sociální geografie
2.6
Obnovitelné zdroje energie
2.6
Geografie sportu
2.62
Demografická analýza II
2.62
Ekonomická geografie
2.62
Životní prostředí České republiky
2.65
Rozvojové problémy venkova
2.67
Demografická analýza II
2.67
Regionální rozvoj a regionální politika
2.67
Informatika pro demografy
2.67
Seminář z regionální fyzické geografie
2.67
Seminář z geoinformatiky
2.67
Pedologie
2.69
Metody ve fyzické geografii I.A
2.7
Demografie rodin a domácností I
2.71
Geopolitika
2.71
Dějiny kartografie
2.71
Geografie ČR
2.73
Základy geoinformatiky
2.73
Demografická analýza II
2.76
Fyzická geografie Slovenska
2.78
Fyzická geografie
2.78
Základy geoinformatiky II
2.79
Metody v SG I
2.8
Statistická analýza dat I
2.81
Fyzická geografie
2.81
Politická geografie
2.83
Tematická kartografie
2.83
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.83
Geografie Číny
2.83
Tematická kartografie
2.83
Regionální geografie Evropy
2.85
Základy geoinformatiky
2.87
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.87
Demografické aplikace SAS II
2.88
Metody v SG I
2.89
Oceánografie
2.9
Informatika pro demografy
2.9
Základy geoinformatiky
2.9
Paleogeografie kvartéru
2.91
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2.94
Geostatistika
2.95
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
3
Přírodní ohrožení a rizika
3
Seminář ze sociální geografie
3
Základy geoinformatiky
3.1
Metody v SG I
3.14
Přírodní ohrožení a rizika
3.25

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Prostorová analýza dat
1
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.11
Transformace současných měst
1.13
Lokální a regionální rozvoj
1.14
Strategické plánování
1.14
Konkurenceschopnost měst
1.17
Demografická analýza II
1.22
Seminář z geoinformatiky
1.28
Migration, Development and Environment
1.29
Oceánografie
1.34
Geopolitika
1.35
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.38
Základy geoinformatiky
1.4
Základy geoinformatiky
1.4
Demografická analýza II
1.4
Ekologie pro geografy
1.4
Dějiny kartografie
1.43
Tematická kartografie
1.44
Základy geoinformatiky
1.5
Sociální struktura a stratifikace
1.5
Demografická analýza II
1.54
Principy databází
1.55
Rozvojové problémy venkova
1.56
Subsaharská Afrika
1.56
Světový populační vývoj
1.57
Demografické aplikace SAS II
1.59
Životní prostředí České republiky
1.61
Dějiny Česka
1.64
Sociogeografické regionální systémy
1.65
Seminář ze sociální geografie
1.67
Ekonomická geografie
1.71
Tematická kartografie
1.72
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.73
Geografie Číny
1.75
Fyzická geografie
1.78
Informatika pro demografy
1.8
Aplikovaná hydrologie
1.8
Informatika pro demografy
1.82
Paleogeografie kvartéru
1.82
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
1.83
Politická geografie
1.83
Regionální geografie Evropy
1.85
Regionální rozvoj a regionální politika
1.86
Geografie ČR
1.87
Fyzická geografie Slovenska
1.89
Statistická analýza dat I
1.9
Základy geoinformatiky
1.9
Seminář ze sociální geografie
1.9
Fyzická geografie
1.9
Informatika pro demografy
1.91
Geografie sportu
1.92
Didaktika geografie II
1.93
Demografie rodin a domácností I
1.94
Statistická analýza dat I
2
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Geography of Economic Globalization
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Metody v SG I
2
Metody v SG I
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Pedologie
2.08
Základy geoinformatiky
2.1
Politická a regionální geografie
2.1
Seminář z regionální fyzické geografie
2.11
Obnovitelné zdroje energie
2.2
Geostatistika
2.25
Metody ve fyzické geografii I.A
2.26
Základy geoinformatiky II
2.26
Metody v SG I
2.3

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Prostorová analýza dat
1
Základy geoinformatiky
1.33
Konkurenceschopnost měst
1.33
Základy geoinformatiky
1.33
Geopolitika
1.35
Transformace současných měst
1.38
Demografická analýza II
1.39
Základy geoinformatiky
1.4
Tematická kartografie
1.42
Lokální a regionální rozvoj
1.43
Dějiny kartografie
1.43
Mezinárodní migrace a rozvoj
1.44
Principy databází
1.45
Geography of Economic Globalization
1.5
Geografie Číny
1.5
Demografická analýza II
1.52
Environmentálně udržitelný rozvoj
1.53
Rozvojové problémy venkova
1.56
Strategické plánování
1.57
Demografická analýza II
1.62
Seminář ze sociální geografie
1.67
Světový populační vývoj
1.71
Regionální rozvoj a regionální politika
1.71
Migration, Development and Environment
1.71
Metody v SG I
1.71
Informatika pro demografy
1.73
Metody v SG I
1.73
Sociální struktura a stratifikace
1.75
Demografické aplikace SAS II
1.76
Fyzická geografie Slovenska
1.78
Subsaharská Afrika
1.78
Statistická analýza dat I
1.79
Základy geoinformatiky
1.8
Obnovitelné zdroje energie
1.8
Seminář ze sociální geografie
1.8
Aplikovaná hydrologie
1.8
Životní prostředí České republiky
1.83
Oceánografie
1.83
Politická geografie
1.83
Statistická analýza dat I
1.84
Sociogeografické regionální systémy
1.85
Ekonomická geografie
1.86
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.87
Demografie rodin a domácností I
1.88
Tematická kartografie
1.89
Informatika pro demografy
1.91
Paleogeografie kvartéru
1.91
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.94
Seminář z geoinformatiky
1.94
Základy geoinformatiky
1.95
Fyzická geografie
1.95
Informatika pro demografy
2
Fyzická geografie
2
Ekologie pro geografy
2
Pedologie
2.08
Geostatistika
2.1
Metody v SG I
2.1
Základy geoinformatiky II
2.11
Přírodní ohrožení a rizika
2.13
Regionální geografie Evropy
2.18
Geografie ČR
2.2
Seminář z regionální fyzické geografie
2.22
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.25
Přírodní ohrožení a rizika
2.25
Dějiny Česka
2.27
Didaktika geografie II
2.29
Metody ve fyzické geografii I.A
2.3
Politická a regionální geografie
2.4
Geografie sportu
2.54
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
2.58