Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2015/2016 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Biomedicínská antropologie
1
Histologie/Cytologie
1.06
První pomoc simulace letní
1.07
Biologie orchidejí
1.11
Botanika pro ÚŽP
1.11
Základy zahradnictví
1.12
Fyziologie smyslů
1.18
Ochrana biodiverzity
1.18
Hlasová výchova a rétorika
1.2
Evolution of Phenotype
1.25
Chronobiologie
1.25
Neurochemie
1.25
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.28
Forenzní genetika
1.29
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.29
Fyziologická anatomie rostlin
1.29
Ekologie tekoucích vod
1.3
Základy bioinformatiky
1.3
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Základy bioinformatiky
1.32
Základy virologie
1.32
Úvod do religionistiky
1.33
Ekologie živočichů
1.33
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.33
Klinická dietologie
1.36
Fytogeografie
1.36
Vývojová biologie
1.37
Obecná a srovnávací fyziologie
1.38
Batrachologie a herpetologie
1.38
Forenzní antropologie
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Ekologie mikroorganizmů
1.4
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Advances in Immunology
1.43
Novověká filosofie a věda
1.44
Praktikum z genetiky
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Botanika pro ÚŽP
1.47
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.47
Obecná parazitologie
1.48
Ornitologie II
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Cytogenetika
1.5
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.5
Neurobiologie chování a paměti
1.5
Vodní ekosystémy
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Fyziologie živočichů a člověka
1.52
Základní praktikum z molekulární biologie
1.53
Mořská fauna Středomoří
1.53
Genetika prokaryot
1.54
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.56
Mikroevoluce a makroevoluce
1.56
Antropologie
1.56
Antropologie
1.56
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Praktikum z bakteriální genetiky
1.65
Evoluce obratlovců
1.67
Proteiny signálních kaskád
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.67
Evoluce života
1.7
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.71
Svět RNA a bílkovin
1.71
Základy molekulární biologie pro učitele
1.78
Fyziologie stresu
1.83
O původu přírodních věd
1.85
Ekologie
1.88
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.89
Obecná biologie živočichů
1.89
Regulační mechanismy imunity
1.89
Fyziologie člověka
1.96
Morfologie živočichů
1.98
Bioklimatologie
2
Biochemie I
2.02
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.11
Ekologie rostlin
2.11
Terestrické ekosystémy
2.18
Základy molekulární biologie
2.19
Zoologie obratlovců
2.23
Repetitorium chemie
2.23
Pokroky molekulární biologie
2.33
Fytohormony
2.33

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1
Neurochemie
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.08
Ochrana biodiverzity
1.09
Botanika pro ÚŽP
1.11
Neurobiologie chování a paměti
1.13
Základy bioinformatiky
1.14
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.14
Fyziologická anatomie rostlin
1.14
Ornitologie II
1.17
První pomoc simulace letní
1.23
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Botanika pro ÚŽP
1.29
Fyziologie živočichů a člověka
1.31
Histologie/Cytologie
1.31
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.33
Mořská fauna Středomoří
1.33
Hlasová výchova a rétorika
1.35
Evolution of Phenotype
1.38
Cytogenetika
1.38
Zoologie obratlovců
1.38
Praktikum z bakteriální genetiky
1.39
Základní praktikum z molekulární biologie
1.44
Biochemie I
1.44
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.45
Fytogeografie
1.45
Genetika prokaryot
1.46
Forenzní antropologie
1.46
Základy bioinformatiky
1.46
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.5
Chronobiologie
1.5
První pomoc ve škole
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Základní praktikum z molekulární biologie
1.51
Praktikum z genetiky
1.52
Vývojová biologie
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Regulační mechanismy imunity
1.56
Svět RNA a bílkovin
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Forenzní genetika
1.58
Základy molekulární biologie
1.59
Ekologie tekoucích vod
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.61
Evoluce života
1.61
Fyziologie rostlin
1.62
První pomoc ve škole
1.63
Fyziologie smyslů
1.64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Základy virologie
1.66
Evoluce obratlovců
1.67
Základy molekulární biologie pro učitele
1.67
Mikroevoluce a makroevoluce
1.67
Zoologie obratlovců
1.71
Advances in Immunology
1.71
Biomedicínská antropologie
1.71
Obecná parazitologie
1.72
Fyziologie stresu
1.72
Ekologie živočichů
1.72
Vodní ekosystémy
1.74
Antropologie
1.75
Fyziologie člověka
1.77
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.78
Obecná biologie živočichů
1.78
Biologie orchidejí
1.78
Antropologie
1.79
Ekologie
1.8
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.83
Fytohormony
1.83
Terestrické ekosystémy
1.91
Základy zahradnictví
1.92
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.94
Pokroky molekulární biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Morfologie živočichů
2
Ekologie rostlin
2
Ekologie mikroorganizmů
2
O původu přírodních věd
2.13
Klinická dietologie
2.14
Novověká filosofie a věda
2.16
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.17
Bioklimatologie
2.17
Repetitorium chemie
2.2
Úvod do religionistiky
3

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Úvod do religionistiky
1
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Evolution of Phenotype
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Ekologie mikroorganizmů
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Biomedicínská antropologie
1
Pokroky molekulární biologie
1
Genetika prokaryot
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.05
Ekologie živočichů
1.06
Forenzní genetika
1.07
Novověká filosofie a věda
1.08
Terestrické ekosystémy
1.09
Evoluce života
1.1
Vývojová biologie
1.1
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.11
Proteiny signálních kaskád
1.11
Botanika pro ÚŽP
1.12
Obecná parazitologie
1.13
Základní praktikum z molekulární biologie
1.13
Mořská fauna Středomoří
1.13
Biochemie I
1.14
Fyziologická anatomie rostlin
1.14
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Zoologie obratlovců
1.15
Forenzní antropologie
1.15
O původu přírodních věd
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Histologie/Cytologie
1.18
Ochrana biodiverzity
1.18
Fytogeografie
1.18
Základy bioinformatiky
1.19
Hlasová výchova a rétorika
1.2
Zoologie obratlovců
1.21
Ekologie
1.21
Klinická dietologie
1.21
Praktikum z bakteriální genetiky
1.22
Obecná biologie živočichů
1.22
Botanika pro ÚŽP
1.22
Základy molekulární biologie pro učitele
1.22
Základy molekulární biologie
1.23
Morfologie živočichů
1.24
Základní praktikum z molekulární biologie
1.24
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
Základy bioinformatiky
1.25
Cytogenetika
1.25
Neurobiologie chování a paměti
1.25
Neurochemie
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Fyziologie smyslů
1.27
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Mikroevoluce a makroevoluce
1.28
Advances in Immunology
1.29
První pomoc simulace letní
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Fyziologie živočichů a člověka
1.3
Antropologie
1.3
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.31
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.33
Evoluce obratlovců
1.33
Regulační mechanismy imunity
1.33
Ekologie rostlin
1.33
Biologie orchidejí
1.33
Základy virologie
1.34
Antropologie
1.37
Fyziologie rostlin
1.38
Fyziologie stresu
1.44
Ekologie tekoucích vod
1.5
Fytohormony
1.5
Repetitorium chemie
1.5
První pomoc ve škole
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Základy zahradnictví
1.5
Vodní ekosystémy
1.51
Chronobiologie
1.53
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.56
Praktikum z genetiky
1.57
První pomoc ve škole
1.63
Ornitologie II
1.67
Bioklimatologie
1.67
Fyziologie člověka
1.69
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2
Batrachologie a herpetologie
2
Svět RNA a bílkovin
2.14

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Botanika pro ÚŽP
1
Fyziologická anatomie rostlin
1
První pomoc ve škole
1
Evoluce obratlovců
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Neurochemie
1
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.07
Evoluce života
1.1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.1
Mikroevoluce a makroevoluce
1.11
První pomoc simulace letní
1.11
Ekologie živočichů
1.12
Evolution of Phenotype
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Biomedicínská antropologie
1.14
Proteiny signálních kaskád
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Regulační mechanismy imunity
1.14
Svět RNA a bílkovin
1.14
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Genetika prokaryot
1.18
Ekologie mikroorganizmů
1.2
Základy zahradnictví
1.21
Základy bioinformatiky
1.21
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.22
Vývojová biologie
1.24
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.27
Histologie/Cytologie
1.28
Advances in Immunology
1.29
Neurobiologie chování a paměti
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Úvod do religionistiky
1.33
Obecná parazitologie
1.33
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.33
Pokroky molekulární biologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.33
Fyziologie rostlin
1.34
Praktikum z bakteriální genetiky
1.35
Základy virologie
1.37
Fytogeografie
1.4
Klinická dietologie
1.42
Základy bioinformatiky
1.42
Hlasová výchova a rétorika
1.43
Repetitorium chemie
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Zoologie obratlovců
1.43
Forenzní antropologie
1.46
Terestrické ekosystémy
1.46
Fyziologie živočichů a člověka
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Fyziologie smyslů
1.5
Obecná biologie živočichů
1.5
Ornitologie II
1.5
Novověká filosofie a věda
1.52
Antropologie
1.57
Cytogenetika
1.57
O původu přírodních věd
1.59
Biochemie I
1.62
Ekologie tekoucích vod
1.63
Fyziologie stresu
1.65
Morfologie živočichů
1.67
Základy molekulární biologie
1.67
Biologie orchidejí
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.72
Forenzní genetika
1.73
Mořská fauna Středomoří
1.73
Ekologie rostlin
1.75
Vodní ekosystémy
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.8
Obecná a srovnávací fyziologie
1.83
Fytohormony
1.83
Základy molekulární biologie pro učitele
1.86
Základní praktikum z molekulární biologie
1.87
Ekologie
1.96
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2
Ochrana biodiverzity
2
Praktikum z genetiky
2.15
Zoologie obratlovců
2.18
Fyziologie člověka
2.19
Bioklimatologie
2.25
Úvod do psychologie pro biologické obory
2.33
Antropologie
2.45
Chronobiologie
2.5
Batrachologie a herpetologie
2.86

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc simulace letní
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.14
Biomedicínská antropologie
1.17
Ekologie živočichů
1.18
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.18
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.2
Ekologie mikroorganizmů
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.22
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Hlasová výchova a rétorika
1.25
Ornitologie II
1.25
Fyziologie smyslů
1.29
První pomoc ve škole
1.29
Histologie/Cytologie
1.32
Biologie orchidejí
1.33
Botanika pro ÚŽP
1.36
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.38
Vývojová biologie
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Regulační mechanismy imunity
1.43
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.43
Obecná parazitologie
1.44
Základy virologie
1.44
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.44
Základy bioinformatiky
1.44
Forenzní antropologie
1.46
Základy zahradnictví
1.48
Obecná a srovnávací fyziologie
1.5
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.5
Evoluce života
1.53
Mikroevoluce a makroevoluce
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.56
Cytogenetika
1.57
Základy bioinformatiky
1.58
Klinická dietologie
1.58
Mořská fauna Středomoří
1.58
Fyziologie rostlin
1.59
Praktikum z bakteriální genetiky
1.59
Základy molekulární biologie pro učitele
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Repetitorium chemie
1.61
Ekologie tekoucích vod
1.63
Praktikum z genetiky
1.64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Antropologie
1.67
Zoologie obratlovců
1.7
Forenzní genetika
1.73
Fyziologická anatomie rostlin
1.75
Evoluce obratlovců
1.75
Ochrana biodiverzity
1.75
Genetika prokaryot
1.78
Terestrické ekosystémy
1.78
Fyziologie živočichů a člověka
1.79
Fytohormony
1.8
Svět RNA a bílkovin
1.8
Neurobiologie chování a paměti
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
O původu přírodních věd
1.86
Vodní ekosystémy
1.86
Ekologie
1.86
Základní praktikum z molekulární biologie
1.89
Novověká filosofie a věda
1.94
Biochemie I
1.96
Úvod do religionistiky
2
Ekologie rostlin
2
Fytogeografie
2
Fyziologie člověka
2
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2
Základní praktikum z molekulární biologie
2
Úvod do psychologie pro biologické obory
2
Botanika pro ÚŽP
2
Morfologie živočichů
2.03
Proteiny signálních kaskád
2.13
Evolution of Phenotype
2.14
Obecná biologie živočichů
2.17
Advances in Immunology
2.2
Fyziologie stresu
2.23
Antropologie
2.24
Batrachologie a herpetologie
2.25
Základy molekulární biologie
2.31
Bioklimatologie
2.33
Zoologie obratlovců
2.42
Chronobiologie
2.5
Pokroky molekulární biologie
2.67

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Základní praktikum z molekulární biologie
1.32
Biochemie I
1.4
Základní praktikum z molekulární biologie
1.41
Základy molekulární biologie
1.42
Proteiny signálních kaskád
1.43
Morfologie živočichů
1.49
Pokroky molekulární biologie
1.5
Fyziologie živočichů a člověka
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Fyziologie smyslů
1.75
Vývojová biologie
1.75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.77
Fyziologie rostlin
1.77
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.78
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.81
Genetika prokaryot
1.82
Obecná parazitologie
1.83
Fyziologická anatomie rostlin
1.83
Fyziologie člověka
1.85
Zoologie obratlovců
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Histologie/Cytologie
1.86
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.86
Obecná biologie živočichů
1.88
Fyziologie stresu
1.88
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.89
Zoologie obratlovců
1.89
Fytogeografie
1.9
Ekologie tekoucích vod
1.9
Forenzní antropologie
1.91
Botanika pro ÚŽP
1.92
Mořská fauna Středomoří
1.92
Klinická dietologie
1.93
Mikroevoluce a makroevoluce
1.93
Hlasová výchova a rétorika
1.94
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.94
Ekologie
1.95
Praktikum z bakteriální genetiky
1.95
Základy zahradnictví
1.96
Antropologie
1.98
Bioklimatologie
2
Biomedicínská antropologie
2
Cytogenetika
2
Ekologie rostlin
2
Ekologie živočichů
2
Evoluce života
2
Neurobiologie chování a paměti
2
O původu přírodních věd
2
Ochrana biodiverzity
2
Ornitologie II
2
První pomoc ve škole
2
První pomoc ve škole
2
Regulační mechanismy imunity
2
Svět RNA a bílkovin
2
Vodní ekosystémy
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Úvod do religionistiky
2
Batrachologie a herpetologie
2
Bioelektrické jevy a jejich měření
2
Biologie orchidejí
2
Botanika pro ÚŽP
2
Chronobiologie
2
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
2
Ekologie mikroorganizmů
2
Evoluce obratlovců
2
Evolution of Phenotype
2
Forenzní genetika
2
Fytohormony
2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
První pomoc simulace letní
2
První pomoc ve škole
2
Repetitorium chemie
2
Základy virologie
2.02
Terestrické ekosystémy
2.04
Novověká filosofie a věda
2.05
Základy bioinformatiky
2.05
Antropologie
2.05
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.08
Základy bioinformatiky
2.08
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.13
Praktikum z genetiky
2.14
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2.25
Advances in Immunology
2.29

  Pohlaví

muž %
žena %
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
83 : 17
Fyziologická anatomie rostlin
71 : 29
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
64 : 36
Evolution of Phenotype
50 : 50
Bioklimatologie
50 : 50
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
40 : 60
Základy molekulární biologie
40 : 60
Vodní ekosystémy
38 : 62
Neurobiologie chování a paměti
38 : 63
Cytogenetika
38 : 63
Obecná a srovnávací fyziologie
38 : 63
Ekologie
36 : 64
Bioelektrické jevy a jejich měření
36 : 64
O původu přírodních věd
36 : 64
Fyziologie rostlin
35 : 65
Hlasová výchova a rétorika
35 : 65
Evoluce obratlovců
33 : 67
Biologie orchidejí
33 : 67
Mikroevoluce a makroevoluce
33 : 67
Ekologie rostlin
33 : 67
Základy molekulární biologie pro učitele
33 : 67
Úvod do religionistiky
33 : 67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
30 : 70
Morfologie živočichů
29 : 71
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
29 : 71
Advances in Immunology
29 : 71
Základní praktikum z molekulární biologie
28 : 73
Ochrana biodiverzity
27 : 73
Základy virologie
26 : 74
Fyziologie člověka
26 : 74
Základy zahradnictví
26 : 74
Neurochemie
25 : 75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Biochemie I
25 : 75
První pomoc ve škole
25 : 75
Batrachologie a herpetologie
25 : 75
Histologie/Cytologie
24 : 76
Novověká filosofie a věda
24 : 76
Botanika pro ÚŽP
24 : 76
Terestrické ekosystémy
24 : 76
Obecná parazitologie
23 : 78
Fyziologie živočichů a člověka
22 : 78
Regulační mechanismy imunity
22 : 78
Úvod do psychologie pro biologické obory
22 : 78
Ekologie živočichů
22 : 78
Botanika pro ÚŽP
22 : 78
Praktikum z genetiky
22 : 78
Základní praktikum z molekulární biologie
21 : 79
Zoologie obratlovců
21 : 79
Základy bioinformatiky
20 : 80
Ekologie mikroorganizmů
20 : 80
Evoluce života
20 : 80
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
19 : 81
Fyziologie smyslů
18 : 82
Vývojová biologie
18 : 82
Základy bioinformatiky
18 : 82
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
17 : 83
Repetitorium chemie
17 : 83
Fyziologie stresu
17 : 83
Fytohormony
17 : 83
Antropologie
16 : 84
Zoologie obratlovců
15 : 85
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
15 : 85
Genetika prokaryot
15 : 85
První pomoc ve škole
14 : 86
První pomoc simulace letní
14 : 86
Biomedicínská antropologie
14 : 86
Forenzní genetika
14 : 86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
14 : 86
Praktikum z bakteriální genetiky
13 : 87
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
13 : 88
Obecná biologie živočichů
11 : 89
Chronobiologie
10 : 90
Ekologie tekoucích vod
10 : 90
Fytogeografie
9 : 91
Antropologie
7 : 93
Mořská fauna Středomoří
7 : 93
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
6 : 94
Forenzní antropologie
0 : 100
Svět RNA a bílkovin
0 : 100
Metody v molekulární a buněčné biologii
0 : 100
Proteiny signálních kaskád
0 : 100
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
0 : 100
Ornitologie II
0 : 100
Klinická dietologie
0 : 100
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
0 : 100
Pokroky molekulární biologie
0 : 100
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
0 : 100
První pomoc ve škole
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Biochemie I
1
Ekologie živočichů
1
Zoologie obratlovců
1
Morfologie živočichů
1
Ekologie
1
Antropologie
1
Terestrické ekosystémy
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika pro ÚŽP
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Bioklimatologie
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Praktikum z genetiky
1
Úvod do religionistiky
1
Fyziologie člověka
1
Histologie/Cytologie
1
První pomoc ve škole
1
Vodní ekosystémy
1
Zoologie obratlovců
1
Obecná biologie živočichů
1
Antropologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Ekologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Repetitorium chemie
1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Novověká filosofie a věda
1
Fyziologie rostlin
1.02
O původu přírodních věd
1.02
Obecná parazitologie
1.03
Fyziologie živočichů a člověka
1.04
Základy molekulární biologie
1.04
Základy bioinformatiky
1.05
Základy virologie
1.07
Genetika prokaryot
1.08
Mořská fauna Středomoří
1.09
Fytogeografie
1.09
Mikroevoluce a makroevoluce
1.11
Základy zahradnictví
1.12
Obecná a srovnávací fyziologie
1.13
Vývojová biologie
1.13
Klinická dietologie
1.14
Praktikum z bakteriální genetiky
1.17
Základy bioinformatiky
1.18
Ochrana biodiverzity
1.18
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.24
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.29
První pomoc ve škole
1.29
První pomoc simulace letní
1.29
Evoluce života
1.3
Hlasová výchova a rétorika
1.35
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.44
První pomoc ve škole
1.5
Fyziologie stresu
1.56
Forenzní genetika
1.57
Ekologie mikroorganizmů
1.6
Forenzní antropologie
1.62
Cytogenetika
1.63
Evoluce obratlovců
1.67
Ornitologie II
1.67
Biologie orchidejí
1.67
Neurochemie
1.75
Fytohormony
1.83
Neurobiologie chování a paměti
1.88
Ekologie tekoucích vod
2
Biomedicínská antropologie
2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Chronobiologie
2
Fyziologická anatomie rostlin
2
Advances in Immunology
2
Pokroky molekulární biologie
2
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
2
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2
Svět RNA a bílkovin
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Fyziologie smyslů
2
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.08
Regulační mechanismy imunity
2.11
Proteiny signálních kaskád
2.11
Batrachologie a herpetologie
2.25
Evolution of Phenotype
2.63

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Úvod do religionistiky
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
100 : 0
Biochemie I
100 : 0
Obecná a srovnávací fyziologie
100 : 0
Fyziologie smyslů
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Fyziologie stresu
100 : 0
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
100 : 0
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc simulace letní
100 : 0
Ekologie tekoucích vod
100 : 0
Evolution of Phenotype
100 : 0
Úvod do psychologie pro biologické obory
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Klinická dietologie
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
Terestrické ekosystémy
100 : 0
Ochrana biodiverzity
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Bioklimatologie
100 : 0
Fytohormony
100 : 0
Fyziologická anatomie rostlin
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Repetitorium chemie
100 : 0
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Cytogenetika
100 : 0
Metody v molekulární a buněčné biologii
100 : 0
Základní praktikum z molekulární biologie
100 : 0
Praktikum z bakteriální genetiky
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Proteiny signálních kaskád
100 : 0
Fyziologie člověka
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Bioelektrické jevy a jejich měření
100 : 0
Neurochemie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Mikroevoluce a makroevoluce
100 : 0
Ekologie živočichů
100 : 0
Ekologie
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
Biomedicínská antropologie
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
100 : 0
Svět RNA a bílkovin
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Biologie orchidejí
100 : 0
Pokroky molekulární biologie
100 : 0
Genetika prokaryot
100 : 0
Praktikum z genetiky
99 : 1
Základy zahradnictví
98 : 2
Vodní ekosystémy
98 : 2
Morfologie živočichů
98 : 2
Vývojová biologie
97 : 3
Histologie/Cytologie
97 : 3
Základy virologie
97 : 3
Fyziologie živočichů a člověka
96 : 4
Zoologie obratlovců
96 : 4
Základní praktikum z molekulární biologie
95 : 5
Evoluce života
95 : 5
Chronobiologie
95 : 5
Hlasová výchova a rétorika
95 : 5
Obecná parazitologie
95 : 5
Základy molekulární biologie
94 : 6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
93 : 7
Mořská fauna Středomoří
93 : 7
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
92 : 8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
91 : 9
Regulační mechanismy imunity
89 : 11
Základy molekulární biologie pro učitele
89 : 11
Neurobiologie chování a paměti
88 : 13
Batrachologie a herpetologie
88 : 13
Evoluce obratlovců
83 : 17
Ornitologie II
83 : 17
Advances in Immunology
29 : 71

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
První pomoc ve škole
1
První pomoc simulace letní
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Fyziologická anatomie rostlin
1
Ekologie mikroorganizmů
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Praktikum z bakteriální genetiky
1
První pomoc ve škole
1
Ekologie rostlin
1
Praktikum z genetiky
1.02
Základní praktikum z molekulární biologie
1.05
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.08
Hlasová výchova a rétorika
1.15
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Pokroky molekulární biologie
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Fytogeografie
1.18
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.22
Neurochemie
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Batrachologie a herpetologie
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Mikroevoluce a makroevoluce
1.28
Advances in Immunology
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Antropologie
1.3
Antropologie
1.31
Základy virologie
1.32
Obecná biologie živočichů
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.33
Mořská fauna Středomoří
1.33
Biologie orchidejí
1.33
Základy molekulární biologie
1.33
Morfologie živočichů
1.35
Biochemie I
1.36
Fyziologie smyslů
1.36
Histologie/Cytologie
1.37
Obecná a srovnávací fyziologie
1.38
Evolution of Phenotype
1.38
Ekologie
1.44
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.44
Botanika pro ÚŽP
1.44
Základy molekulární biologie pro učitele
1.44
O původu přírodních věd
1.45
Zoologie obratlovců
1.46
Forenzní antropologie
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Fyziologie člověka
1.48
Ekologie tekoucích vod
1.5
Evoluce obratlovců
1.5
Ornitologie II
1.5
Bioklimatologie
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.5
Vývojová biologie
1.51
Základy zahradnictví
1.55
Chronobiologie
1.55
Novověká filosofie a věda
1.56
Biomedicínská antropologie
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Fyziologie živočichů a člověka
1.58
Fyziologie rostlin
1.58
Vodní ekosystémy
1.6
Genetika prokaryot
1.62
Cytogenetika
1.63
Neurobiologie chování a paměti
1.63
Repetitorium chemie
1.63
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.64
Fytohormony
1.67
Regulační mechanismy imunity
1.67
Základy bioinformatiky
1.71
Svět RNA a bílkovin
1.71
Fyziologie stresu
1.72
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.75
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.76
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.78
Ochrana biodiverzity
1.82
Obecná parazitologie
1.85
Klinická dietologie
1.86
Základy bioinformatiky
1.9
Forenzní genetika
1.93
Terestrické ekosystémy
1.94
Evoluce života
1.95
Ekologie živočichů
2
Úvod do religionistiky
2.33

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
První pomoc simulace letní
2
Hlasová výchova a rétorika
2.1
Úvod do psychologie pro biologické obory
2.11
Regulační mechanismy imunity
2.11
Fyziologická anatomie rostlin
2.14
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2.17
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
2.25
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.25
První pomoc ve škole
2.29
Úvod do religionistiky
2.33
Botanika pro ÚŽP
2.33
Proteiny signálních kaskád
2.33
Ochrana biodiverzity
2.36
Zoologie obratlovců
2.46
Bioklimatologie
2.5
Fytohormony
2.5
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.54
Základní praktikum z molekulární biologie
2.55
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.56
Základy molekulární biologie pro učitele
2.56
Ekologie rostlin
2.56
Biologie orchidejí
2.56
Vodní ekosystémy
2.56
Základy molekulární biologie
2.56
Klinická dietologie
2.57
Svět RNA a bílkovin
2.57
Botanika pro ÚŽP
2.59
Evoluce života
2.6
První pomoc ve škole
2.63
Batrachologie a herpetologie
2.63
Cytogenetika
2.63
První pomoc ve škole
2.63
Zoologie obratlovců
2.63
Novověká filosofie a věda
2.64
O původu přírodních věd
2.64
Základy zahradnictví
2.66
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.67
Pokroky molekulární biologie
2.67
Mikroevoluce a makroevoluce
2.67
Obecná biologie živočichů
2.67
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.67
Ornitologie II
2.67
Základy virologie
2.68
Základy bioinformatiky
2.68
Histologie/Cytologie
2.68
Praktikum z genetiky
2.69
Antropologie
2.7
Ekologie tekoucích vod
2.7
Fyziologie člověka
2.7
Fyziologie živočichů a člověka
2.7
Terestrické ekosystémy
2.71
Biomedicínská antropologie
2.71
Advances in Immunology
2.71
Vývojová biologie
2.72
Ekologie
2.72
Fyziologie stresu
2.72
Mořská fauna Středomoří
2.73
Repetitorium chemie
2.73
Antropologie
2.74
Evolution of Phenotype
2.75
Fyziologie rostlin
2.75
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.76
Forenzní antropologie
2.77
Obecná parazitologie
2.78
Ekologie živočichů
2.78
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.78
Praktikum z bakteriální genetiky
2.78
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.78
Forenzní genetika
2.79
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.8
Základní praktikum z molekulární biologie
2.81
Fyziologie smyslů
2.82
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.82
Fytogeografie
2.82
Evoluce obratlovců
2.83
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.83
Morfologie živočichů
2.84
Genetika prokaryot
2.85
Bioelektrické jevy a jejich měření
2.86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.86
Neurobiologie chování a paměti
2.88
Chronobiologie
2.9
Biochemie I
2.92
Základy bioinformatiky
2.95
Neurochemie
3
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
3
Ekologie mikroorganizmů
3
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
3
Obecná a srovnávací fyziologie
3.13

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc simulace letní
1
Neurochemie
1
Forenzní antropologie
1.08
Neurobiologie chování a paměti
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Cytogenetika
1.13
Fyziologická anatomie rostlin
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Hlasová výchova a rétorika
1.15
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.15
Ornitologie II
1.17
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.17
Ochrana biodiverzity
1.18
První pomoc ve škole
1.19
Mořská fauna Středomoří
1.2
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.22
Botanika pro ÚŽP
1.22
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.25
Evolution of Phenotype
1.25
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Základy zahradnictví
1.26
Histologie/Cytologie
1.28
Klinická dietologie
1.29
Zoologie obratlovců
1.31
Fyziologie stresu
1.33
Evoluce obratlovců
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.33
Forenzní genetika
1.36
Fyziologie smyslů
1.36
Zoologie obratlovců
1.38
Praktikum z bakteriální genetiky
1.39
Botanika pro ÚŽP
1.41
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.43
Svět RNA a bílkovin
1.43
Antropologie
1.44
Biologie orchidejí
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Základy virologie
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Základy bioinformatiky
1.48
Fyziologie živočichů a člověka
1.48
Batrachologie a herpetologie
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Vývojová biologie
1.51
Základy bioinformatiky
1.54
Genetika prokaryot
1.54
Fytogeografie
1.55
Chronobiologie
1.55
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.56
Základy molekulární biologie pro učitele
1.56
Regulační mechanismy imunity
1.56
Ekologie živočichů
1.56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Advances in Immunology
1.57
Obecná parazitologie
1.58
Základní praktikum z molekulární biologie
1.58
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.59
Evoluce života
1.6
Ekologie tekoucích vod
1.6
Antropologie
1.6
Praktikum z genetiky
1.61
Fyziologie člověka
1.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.65
Mikroevoluce a makroevoluce
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.7
Fyziologie rostlin
1.71
Vodní ekosystémy
1.71
Biomedicínská antropologie
1.71
Základy molekulární biologie
1.73
Biochemie I
1.77
Ekologie mikroorganizmů
1.8
Morfologie živočichů
1.82
Bioklimatologie
1.83
Fytohormony
1.83
O původu přírodních věd
1.83
Terestrické ekosystémy
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Ekologie
1.88
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.89
Ekologie rostlin
1.89
Novověká filosofie a věda
1.92
Pokroky molekulární biologie
2
Obecná biologie živočichů
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Úvod do religionistiky
2
Repetitorium chemie
2.1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.13

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
Batrachologie a herpetologie
1.13
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.15
První pomoc ve škole
1.25
Neurochemie
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Základy zahradnictví
1.26
Fyziologie smyslů
1.27
První pomoc simulace letní
1.29
Základy bioinformatiky
1.33
Botanika pro ÚŽP
1.33
Chronobiologie
1.35
Cytogenetika
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Fyziologická anatomie rostlin
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Ekologie živočichů
1.44
Forenzní antropologie
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.48
Histologie/Cytologie
1.49
Praktikum z genetiky
1.5
Ornitologie II
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Neurobiologie chování a paměti
1.5
Hlasová výchova a rétorika
1.5
Fyziologie rostlin
1.54
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.56
Základy molekulární biologie pro učitele
1.56
Biologie orchidejí
1.56
Základní praktikum z molekulární biologie
1.56
Klinická dietologie
1.57
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.57
Biomedicínská antropologie
1.57
Fyziologie živočichů a člověka
1.59
Evoluce života
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Ekologie mikroorganizmů
1.6
Zoologie obratlovců
1.62
Základy virologie
1.62
Evolution of Phenotype
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.63
Vývojová biologie
1.63
Antropologie
1.63
Ochrana biodiverzity
1.64
Základy bioinformatiky
1.64
Botanika pro ÚŽP
1.65
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.65
Evoluce obratlovců
1.67
Mořská fauna Středomoří
1.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Antropologie
1.67
Praktikum z bakteriální genetiky
1.7
Zoologie obratlovců
1.7
Svět RNA a bílkovin
1.71
Novověká filosofie a věda
1.72
Mikroevoluce a makroevoluce
1.72
Obecná parazitologie
1.73
Fytogeografie
1.73
Základní praktikum z molekulární biologie
1.74
Obecná a srovnávací fyziologie
1.75
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.75
Ekologie
1.76
Vodní ekosystémy
1.77
Proteiny signálních kaskád
1.78
Regulační mechanismy imunity
1.78
Forenzní genetika
1.79
Fyziologie stresu
1.83
Bioklimatologie
1.83
Fytohormony
1.83
Základy molekulární biologie
1.83
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.83
Advances in Immunology
1.86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Morfologie živočichů
1.86
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.89
Fyziologie člověka
1.89
Ekologie rostlin
1.89
Ekologie tekoucích vod
1.9
Biochemie I
1.94
O původu přírodních věd
1.98
Pokroky molekulární biologie
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Genetika prokaryot
2
Repetitorium chemie
2.07
Terestrické ekosystémy
2.18
Obecná biologie živočichů
2.33