Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2015/2016 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Biomedicínská antropologie
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
První pomoc ve škole
1
Histologie/Cytologie
1.06
První pomoc simulace letní
1.07
Botanika pro ÚŽP
1.11
Biologie orchidejí
1.11
Základy zahradnictví
1.12
Ochrana biodiverzity
1.18
Fyziologie smyslů
1.18
Hlasová výchova a rétorika
1.2
Chronobiologie
1.25
Neurochemie
1.25
Evolution of Phenotype
1.25
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.28
Fyziologická anatomie rostlin
1.29
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.29
Forenzní genetika
1.29
Základy bioinformatiky
1.3
Ekologie tekoucích vod
1.3
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Základy bioinformatiky
1.32
Základy virologie
1.32
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.33
Ekologie živočichů
1.33
Úvod do religionistiky
1.33
Klinická dietologie
1.36
Fytogeografie
1.36
Vývojová biologie
1.37
Batrachologie a herpetologie
1.38
Obecná a srovnávací fyziologie
1.38
Forenzní antropologie
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Ekologie mikroorganizmů
1.4
Advances in Immunology
1.43
Novověká filosofie a věda
1.44
Praktikum z genetiky
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.47
Botanika pro ÚŽP
1.47
Obecná parazitologie
1.48
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Neurobiologie chování a paměti
1.5
Vodní ekosystémy
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Ornitologie II
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Cytogenetika
1.5
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.5
Fyziologie živočichů a člověka
1.52
Základní praktikum z molekulární biologie
1.53
Mořská fauna Středomoří
1.53
Genetika prokaryot
1.54
Mikroevoluce a makroevoluce
1.56
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.56
Antropologie
1.56
Antropologie
1.56
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Praktikum z bakteriální genetiky
1.65
Proteiny signálních kaskád
1.67
Evoluce obratlovců
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.67
Evoluce života
1.7
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.71
Svět RNA a bílkovin
1.71
Základy molekulární biologie pro učitele
1.78
Fyziologie stresu
1.83
O původu přírodních věd
1.85
Ekologie
1.88
Regulační mechanismy imunity
1.89
Obecná biologie živočichů
1.89
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.89
Fyziologie člověka
1.96
Morfologie živočichů
1.98
Bioklimatologie
2
Biochemie I
2.02
Ekologie rostlin
2.11
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.11
Terestrické ekosystémy
2.18
Základy molekulární biologie
2.19
Zoologie obratlovců
2.23
Repetitorium chemie
2.23
Fytohormony
2.33
Pokroky molekulární biologie
2.33

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Neurochemie
1
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.08
Ochrana biodiverzity
1.09
Botanika pro ÚŽP
1.11
Neurobiologie chování a paměti
1.13
Fyziologická anatomie rostlin
1.14
Základy bioinformatiky
1.14
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.14
Ornitologie II
1.17
První pomoc simulace letní
1.23
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Botanika pro ÚŽP
1.29
Fyziologie živočichů a člověka
1.31
Histologie/Cytologie
1.31
Mořská fauna Středomoří
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.33
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.33
Hlasová výchova a rétorika
1.35
Cytogenetika
1.38
Evolution of Phenotype
1.38
Zoologie obratlovců
1.38
Praktikum z bakteriální genetiky
1.39
Základní praktikum z molekulární biologie
1.44
Biochemie I
1.44
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.45
Fytogeografie
1.45
Forenzní antropologie
1.46
Genetika prokaryot
1.46
Základy bioinformatiky
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Chronobiologie
1.5
První pomoc ve škole
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.5
Základní praktikum z molekulární biologie
1.51
Praktikum z genetiky
1.52
Vývojová biologie
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Regulační mechanismy imunity
1.56
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Svět RNA a bílkovin
1.57
Forenzní genetika
1.58
Základy molekulární biologie
1.59
Ekologie tekoucích vod
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.61
Evoluce života
1.61
Fyziologie rostlin
1.62
První pomoc ve škole
1.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Fyziologie smyslů
1.64
Základy virologie
1.66
Mikroevoluce a makroevoluce
1.67
Základy molekulární biologie pro učitele
1.67
Evoluce obratlovců
1.67
Zoologie obratlovců
1.71
Biomedicínská antropologie
1.71
Advances in Immunology
1.71
Obecná parazitologie
1.72
Ekologie živočichů
1.72
Fyziologie stresu
1.72
Vodní ekosystémy
1.74
Antropologie
1.75
Fyziologie člověka
1.77
Obecná biologie živočichů
1.78
Biologie orchidejí
1.78
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.78
Antropologie
1.79
Ekologie
1.8
Fytohormony
1.83
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.83
Terestrické ekosystémy
1.91
Základy zahradnictví
1.92
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.94
Morfologie živočichů
2
Ekologie rostlin
2
Ekologie mikroorganizmů
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Pokroky molekulární biologie
2
O původu přírodních věd
2.13
Klinická dietologie
2.14
Novověká filosofie a věda
2.16
Bioklimatologie
2.17
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.17
Repetitorium chemie
2.2
Úvod do religionistiky
3

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Biomedicínská antropologie
1
Pokroky molekulární biologie
1
Genetika prokaryot
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Ekologie mikroorganizmů
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Úvod do religionistiky
1
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Evolution of Phenotype
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.05
Ekologie živočichů
1.06
Forenzní genetika
1.07
Novověká filosofie a věda
1.08
Terestrické ekosystémy
1.09
Evoluce života
1.1
Vývojová biologie
1.1
Proteiny signálních kaskád
1.11
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.11
Botanika pro ÚŽP
1.12
Základní praktikum z molekulární biologie
1.13
Obecná parazitologie
1.13
Mořská fauna Středomoří
1.13
Biochemie I
1.14
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Fyziologická anatomie rostlin
1.14
Forenzní antropologie
1.15
Zoologie obratlovců
1.15
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.17
O původu přírodních věd
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Histologie/Cytologie
1.18
Ochrana biodiverzity
1.18
Fytogeografie
1.18
Základy bioinformatiky
1.19
Hlasová výchova a rétorika
1.2
Ekologie
1.21
Zoologie obratlovců
1.21
Klinická dietologie
1.21
Praktikum z bakteriální genetiky
1.22
Botanika pro ÚŽP
1.22
Základy molekulární biologie pro učitele
1.22
Obecná biologie živočichů
1.22
Základy molekulární biologie
1.23
Morfologie živočichů
1.24
Základní praktikum z molekulární biologie
1.24
Neurobiologie chování a paměti
1.25
Neurochemie
1.25
Cytogenetika
1.25
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
Základy bioinformatiky
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Fyziologie smyslů
1.27
Mikroevoluce a makroevoluce
1.28
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.29
Advances in Immunology
1.29
První pomoc simulace letní
1.29
Fyziologie živočichů a člověka
1.3
Antropologie
1.3
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.31
Ekologie rostlin
1.33
Biologie orchidejí
1.33
Regulační mechanismy imunity
1.33
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.33
Evoluce obratlovců
1.33
Základy virologie
1.34
Antropologie
1.37
Fyziologie rostlin
1.38
Fyziologie stresu
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
První pomoc ve škole
1.5
Fytohormony
1.5
Repetitorium chemie
1.5
Ekologie tekoucích vod
1.5
Základy zahradnictví
1.5
Vodní ekosystémy
1.51
Chronobiologie
1.53
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.56
Praktikum z genetiky
1.57
První pomoc ve škole
1.63
Ornitologie II
1.67
Bioklimatologie
1.67
Fyziologie člověka
1.69
Batrachologie a herpetologie
2
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2
Svět RNA a bílkovin
2.14

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Neurochemie
1
Evoluce obratlovců
1
První pomoc ve škole
1
Botanika pro ÚŽP
1
Fyziologická anatomie rostlin
1
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.07
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.1
Evoluce života
1.1
Mikroevoluce a makroevoluce
1.11
První pomoc simulace letní
1.11
Ekologie živočichů
1.12
Evolution of Phenotype
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Proteiny signálních kaskád
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Regulační mechanismy imunity
1.14
Svět RNA a bílkovin
1.14
Biomedicínská antropologie
1.14
Genetika prokaryot
1.18
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Ekologie mikroorganizmů
1.2
Základy zahradnictví
1.21
Základy bioinformatiky
1.21
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.22
Vývojová biologie
1.24
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.27
Histologie/Cytologie
1.28
Botanika pro ÚŽP
1.29
Neurobiologie chování a paměti
1.29
Advances in Immunology
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.33
Obecná parazitologie
1.33
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.33
Pokroky molekulární biologie
1.33
Úvod do religionistiky
1.33
Fyziologie rostlin
1.34
Praktikum z bakteriální genetiky
1.35
Základy virologie
1.37
Fytogeografie
1.4
Klinická dietologie
1.42
Základy bioinformatiky
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Hlasová výchova a rétorika
1.43
Repetitorium chemie
1.43
Zoologie obratlovců
1.43
Fyziologie živočichů a člověka
1.46
Terestrické ekosystémy
1.46
Forenzní antropologie
1.46
Obecná biologie živočichů
1.5
Ornitologie II
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Fyziologie smyslů
1.5
Novověká filosofie a věda
1.52
Antropologie
1.57
Cytogenetika
1.57
O původu přírodních věd
1.59
Biochemie I
1.62
Ekologie tekoucích vod
1.63
Fyziologie stresu
1.65
Základy molekulární biologie
1.67
Biologie orchidejí
1.67
Morfologie živočichů
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.72
Mořská fauna Středomoří
1.73
Forenzní genetika
1.73
Ekologie rostlin
1.75
Vodní ekosystémy
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.8
Fytohormony
1.83
Obecná a srovnávací fyziologie
1.83
Základy molekulární biologie pro učitele
1.86
Základní praktikum z molekulární biologie
1.87
Ekologie
1.96
Ochrana biodiverzity
2
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2
Praktikum z genetiky
2.15
Zoologie obratlovců
2.18
Fyziologie člověka
2.19
Bioklimatologie
2.25
Úvod do psychologie pro biologické obory
2.33
Antropologie
2.45
Chronobiologie
2.5
Batrachologie a herpetologie
2.86

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Neurochemie
1
První pomoc simulace letní
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.14
Biomedicínská antropologie
1.17
Ekologie živočichů
1.18
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.18
Ekologie mikroorganizmů
1.2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.22
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Ornitologie II
1.25
Hlasová výchova a rétorika
1.25
První pomoc ve škole
1.29
Fyziologie smyslů
1.29
Histologie/Cytologie
1.32
Biologie orchidejí
1.33
Botanika pro ÚŽP
1.36
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.38
Vývojová biologie
1.41
Regulační mechanismy imunity
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.43
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.44
Základy bioinformatiky
1.44
Základy virologie
1.44
Obecná parazitologie
1.44
Forenzní antropologie
1.46
Základy zahradnictví
1.48
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.5
Obecná a srovnávací fyziologie
1.5
Evoluce života
1.53
Mikroevoluce a makroevoluce
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.56
Cytogenetika
1.57
Klinická dietologie
1.58
Mořská fauna Středomoří
1.58
Základy bioinformatiky
1.58
Fyziologie rostlin
1.59
Praktikum z bakteriální genetiky
1.59
Základy molekulární biologie pro učitele
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Repetitorium chemie
1.61
Ekologie tekoucích vod
1.63
Praktikum z genetiky
1.64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Antropologie
1.67
Zoologie obratlovců
1.7
Forenzní genetika
1.73
Ochrana biodiverzity
1.75
Evoluce obratlovců
1.75
Fyziologická anatomie rostlin
1.75
Genetika prokaryot
1.78
Terestrické ekosystémy
1.78
Fyziologie živočichů a člověka
1.79
Svět RNA a bílkovin
1.8
Fytohormony
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Neurobiologie chování a paměti
1.83
O původu přírodních věd
1.86
Vodní ekosystémy
1.86
Ekologie
1.86
Základní praktikum z molekulární biologie
1.89
Novověká filosofie a věda
1.94
Biochemie I
1.96
Úvod do psychologie pro biologické obory
2
Botanika pro ÚŽP
2
Fyziologie člověka
2
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2
Základní praktikum z molekulární biologie
2
Úvod do religionistiky
2
Ekologie rostlin
2
Fytogeografie
2
Morfologie živočichů
2.03
Proteiny signálních kaskád
2.13
Evolution of Phenotype
2.14
Obecná biologie živočichů
2.17
Advances in Immunology
2.2
Fyziologie stresu
2.23
Antropologie
2.24
Batrachologie a herpetologie
2.25
Základy molekulární biologie
2.31
Bioklimatologie
2.33
Zoologie obratlovců
2.42
Chronobiologie
2.5
Pokroky molekulární biologie
2.67

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Základní praktikum z molekulární biologie
1.32
Biochemie I
1.4
Základní praktikum z molekulární biologie
1.41
Základy molekulární biologie
1.42
Proteiny signálních kaskád
1.43
Morfologie živočichů
1.49
Pokroky molekulární biologie
1.5
Fyziologie živočichů a člověka
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Vývojová biologie
1.75
Fyziologie smyslů
1.75
Fyziologie rostlin
1.77
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.77
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.78
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.81
Genetika prokaryot
1.82
Obecná parazitologie
1.83
Fyziologická anatomie rostlin
1.83
Fyziologie člověka
1.85
Zoologie obratlovců
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Histologie/Cytologie
1.86
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.86
Fyziologie stresu
1.88
Obecná biologie živočichů
1.88
Zoologie obratlovců
1.89
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.89
Ekologie tekoucích vod
1.9
Fytogeografie
1.9
Forenzní antropologie
1.91
Mořská fauna Středomoří
1.92
Botanika pro ÚŽP
1.92
Klinická dietologie
1.93
Mikroevoluce a makroevoluce
1.93
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.94
Hlasová výchova a rétorika
1.94
Ekologie
1.95
Praktikum z bakteriální genetiky
1.95
Základy zahradnictví
1.96
Antropologie
1.98
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
První pomoc simulace letní
2
První pomoc ve škole
2
Repetitorium chemie
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Úvod do religionistiky
2
Batrachologie a herpetologie
2
Bioelektrické jevy a jejich měření
2
Biologie orchidejí
2
Botanika pro ÚŽP
2
Chronobiologie
2
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
2
Ekologie mikroorganizmů
2
Evoluce obratlovců
2
Evolution of Phenotype
2
Forenzní genetika
2
Fytohormony
2
Neurobiologie chování a paměti
2
O původu přírodních věd
2
Ochrana biodiverzity
2
Ornitologie II
2
První pomoc ve škole
2
První pomoc ve škole
2
Regulační mechanismy imunity
2
Svět RNA a bílkovin
2
Vodní ekosystémy
2
Bioklimatologie
2
Biomedicínská antropologie
2
Cytogenetika
2
Ekologie rostlin
2
Ekologie živočichů
2
Evoluce života
2
Základy virologie
2.02
Terestrické ekosystémy
2.04
Novověká filosofie a věda
2.05
Základy bioinformatiky
2.05
Antropologie
2.05
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.08
Základy bioinformatiky
2.08
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.13
Praktikum z genetiky
2.14
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2.25
Advances in Immunology
2.29

  Pohlaví

muž %
žena %
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
83 : 17
Fyziologická anatomie rostlin
71 : 29
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
64 : 36
Bioklimatologie
50 : 50
Evolution of Phenotype
50 : 50
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
40 : 60
Základy molekulární biologie
40 : 60
Vodní ekosystémy
38 : 62
Obecná a srovnávací fyziologie
38 : 63
Cytogenetika
38 : 63
Neurobiologie chování a paměti
38 : 63
Ekologie
36 : 64
O původu přírodních věd
36 : 64
Bioelektrické jevy a jejich měření
36 : 64
Fyziologie rostlin
35 : 65
Hlasová výchova a rétorika
35 : 65
Ekologie rostlin
33 : 67
Základy molekulární biologie pro učitele
33 : 67
Úvod do religionistiky
33 : 67
Mikroevoluce a makroevoluce
33 : 67
Biologie orchidejí
33 : 67
Evoluce obratlovců
33 : 67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
30 : 70
Morfologie živočichů
29 : 71
Advances in Immunology
29 : 71
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
29 : 71
Základní praktikum z molekulární biologie
28 : 73
Ochrana biodiverzity
27 : 73
Základy virologie
26 : 74
Fyziologie člověka
26 : 74
Základy zahradnictví
26 : 74
Biochemie I
25 : 75
První pomoc ve škole
25 : 75
Batrachologie a herpetologie
25 : 75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Neurochemie
25 : 75
Histologie/Cytologie
24 : 76
Novověká filosofie a věda
24 : 76
Terestrické ekosystémy
24 : 76
Botanika pro ÚŽP
24 : 76
Obecná parazitologie
23 : 78
Botanika pro ÚŽP
22 : 78
Ekologie živočichů
22 : 78
Fyziologie živočichů a člověka
22 : 78
Regulační mechanismy imunity
22 : 78
Úvod do psychologie pro biologické obory
22 : 78
Praktikum z genetiky
22 : 78
Základní praktikum z molekulární biologie
21 : 79
Zoologie obratlovců
21 : 79
Ekologie mikroorganizmů
20 : 80
Evoluce života
20 : 80
Základy bioinformatiky
20 : 80
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
19 : 81
Fyziologie smyslů
18 : 82
Vývojová biologie
18 : 82
Základy bioinformatiky
18 : 82
Fytohormony
17 : 83
Fyziologie stresu
17 : 83
Repetitorium chemie
17 : 83
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
17 : 83
Antropologie
16 : 84
Genetika prokaryot
15 : 85
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
15 : 85
Zoologie obratlovců
15 : 85
Forenzní genetika
14 : 86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
14 : 86
Biomedicínská antropologie
14 : 86
První pomoc ve škole
14 : 86
První pomoc simulace letní
14 : 86
Praktikum z bakteriální genetiky
13 : 87
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
13 : 88
Obecná biologie živočichů
11 : 89
Chronobiologie
10 : 90
Ekologie tekoucích vod
10 : 90
Fytogeografie
9 : 91
Antropologie
7 : 93
Mořská fauna Středomoří
7 : 93
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
6 : 94
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
0 : 100
První pomoc ve škole
0 : 100
Klinická dietologie
0 : 100
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
0 : 100
Pokroky molekulární biologie
0 : 100
Proteiny signálních kaskád
0 : 100
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
0 : 100
Ornitologie II
0 : 100
Forenzní antropologie
0 : 100
Svět RNA a bílkovin
0 : 100
Metody v molekulární a buněčné biologii
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Ekologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Repetitorium chemie
1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Novověká filosofie a věda
1
Fyziologie člověka
1
Histologie/Cytologie
1
První pomoc ve škole
1
Vodní ekosystémy
1
Zoologie obratlovců
1
Obecná biologie živočichů
1
Antropologie
1
Terestrické ekosystémy
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika pro ÚŽP
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Bioklimatologie
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Praktikum z genetiky
1
Úvod do religionistiky
1
Biochemie I
1
Ekologie živočichů
1
Zoologie obratlovců
1
Morfologie živočichů
1
Ekologie
1
Antropologie
1
Fyziologie rostlin
1.02
O původu přírodních věd
1.02
Obecná parazitologie
1.03
Fyziologie živočichů a člověka
1.04
Základy molekulární biologie
1.04
Základy bioinformatiky
1.05
Základy virologie
1.07
Genetika prokaryot
1.08
Fytogeografie
1.09
Mořská fauna Středomoří
1.09
Mikroevoluce a makroevoluce
1.11
Základy zahradnictví
1.12
Obecná a srovnávací fyziologie
1.13
Vývojová biologie
1.13
Klinická dietologie
1.14
Praktikum z bakteriální genetiky
1.17
Základy bioinformatiky
1.18
Ochrana biodiverzity
1.18
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.24
První pomoc simulace letní
1.29
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.29
První pomoc ve škole
1.29
Evoluce života
1.3
Hlasová výchova a rétorika
1.35
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.44
První pomoc ve škole
1.5
Fyziologie stresu
1.56
Forenzní genetika
1.57
Ekologie mikroorganizmů
1.6
Forenzní antropologie
1.62
Cytogenetika
1.63
Biologie orchidejí
1.67
Evoluce obratlovců
1.67
Ornitologie II
1.67
Neurochemie
1.75
Fytohormony
1.83
Neurobiologie chování a paměti
1.88
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2
Svět RNA a bílkovin
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Fyziologie smyslů
2
Advances in Immunology
2
Pokroky molekulární biologie
2
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
2
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2
Fyziologická anatomie rostlin
2
Ekologie tekoucích vod
2
Biomedicínská antropologie
2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Chronobiologie
2
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.08
Proteiny signálních kaskád
2.11
Regulační mechanismy imunity
2.11
Batrachologie a herpetologie
2.25
Evolution of Phenotype
2.63

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Ekologie
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
Biomedicínská antropologie
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
100 : 0
Svět RNA a bílkovin
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Biologie orchidejí
100 : 0
Pokroky molekulární biologie
100 : 0
Genetika prokaryot
100 : 0
Praktikum z bakteriální genetiky
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Proteiny signálních kaskád
100 : 0
Fyziologie člověka
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Bioelektrické jevy a jejich měření
100 : 0
Neurochemie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Mikroevoluce a makroevoluce
100 : 0
Ekologie živočichů
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Klinická dietologie
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
Terestrické ekosystémy
100 : 0
Ochrana biodiverzity
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Bioklimatologie
100 : 0
Fytohormony
100 : 0
Fyziologická anatomie rostlin
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Repetitorium chemie
100 : 0
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Cytogenetika
100 : 0
Metody v molekulární a buněčné biologii
100 : 0
Základní praktikum z molekulární biologie
100 : 0
Úvod do religionistiky
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
100 : 0
Biochemie I
100 : 0
Obecná a srovnávací fyziologie
100 : 0
Fyziologie smyslů
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Fyziologie stresu
100 : 0
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
100 : 0
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc simulace letní
100 : 0
Ekologie tekoucích vod
100 : 0
Evolution of Phenotype
100 : 0
Úvod do psychologie pro biologické obory
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Praktikum z genetiky
99 : 1
Základy zahradnictví
98 : 2
Vodní ekosystémy
98 : 2
Morfologie živočichů
98 : 2
Histologie/Cytologie
97 : 3
Vývojová biologie
97 : 3
Základy virologie
97 : 3
Fyziologie živočichů a člověka
96 : 4
Zoologie obratlovců
96 : 4
Základní praktikum z molekulární biologie
95 : 5
Evoluce života
95 : 5
Chronobiologie
95 : 5
Hlasová výchova a rétorika
95 : 5
Obecná parazitologie
95 : 5
Základy molekulární biologie
94 : 6
Mořská fauna Středomoří
93 : 7
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
93 : 7
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
92 : 8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
91 : 9
Základy molekulární biologie pro učitele
89 : 11
Regulační mechanismy imunity
89 : 11
Neurobiologie chování a paměti
88 : 13
Batrachologie a herpetologie
88 : 13
Ornitologie II
83 : 17
Evoluce obratlovců
83 : 17
Advances in Immunology
29 : 71

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Ekologie rostlin
1
Praktikum z bakteriální genetiky
1
První pomoc ve škole
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Fyziologická anatomie rostlin
1
Ekologie mikroorganizmů
1
Metody v molekulární a buněčné biologii
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc simulace letní
1
Praktikum z genetiky
1.02
Základní praktikum z molekulární biologie
1.05
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.08
Hlasová výchova a rétorika
1.15
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Pokroky molekulární biologie
1.17
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Fytogeografie
1.18
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.25
Neurochemie
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Batrachologie a herpetologie
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.27
Mikroevoluce a makroevoluce
1.28
Advances in Immunology
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Antropologie
1.3
Antropologie
1.31
Základy virologie
1.32
Mořská fauna Středomoří
1.33
Biologie orchidejí
1.33
Základy molekulární biologie
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.33
Obecná biologie živočichů
1.33
Morfologie živočichů
1.35
Biochemie I
1.36
Fyziologie smyslů
1.36
Histologie/Cytologie
1.37
Obecná a srovnávací fyziologie
1.38
Evolution of Phenotype
1.38
Ekologie
1.44
Botanika pro ÚŽP
1.44
Základy molekulární biologie pro učitele
1.44
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.44
O původu přírodních věd
1.45
Forenzní antropologie
1.46
Zoologie obratlovců
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Fyziologie člověka
1.48
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Ornitologie II
1.5
Bioklimatologie
1.5
Ekologie tekoucích vod
1.5
Evoluce obratlovců
1.5
Vývojová biologie
1.51
Základy zahradnictví
1.55
Chronobiologie
1.55
Novověká filosofie a věda
1.56
Biomedicínská antropologie
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Fyziologie živočichů a člověka
1.58
Fyziologie rostlin
1.58
Vodní ekosystémy
1.6
Genetika prokaryot
1.62
Neurobiologie chování a paměti
1.63
Cytogenetika
1.63
Repetitorium chemie
1.63
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.64
Regulační mechanismy imunity
1.67
Fytohormony
1.67
Svět RNA a bílkovin
1.71
Základy bioinformatiky
1.71
Fyziologie stresu
1.72
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.75
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.76
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.78
Ochrana biodiverzity
1.82
Obecná parazitologie
1.85
Klinická dietologie
1.86
Základy bioinformatiky
1.9
Forenzní genetika
1.93
Terestrické ekosystémy
1.94
Evoluce života
1.95
Ekologie živočichů
2
Úvod do religionistiky
2.33

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
První pomoc simulace letní
2
Hlasová výchova a rétorika
2.1
Regulační mechanismy imunity
2.11
Úvod do psychologie pro biologické obory
2.11
Fyziologická anatomie rostlin
2.14
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
2.17
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.25
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
2.25
První pomoc ve škole
2.29
Proteiny signálních kaskád
2.33
Úvod do religionistiky
2.33
Botanika pro ÚŽP
2.33
Ochrana biodiverzity
2.36
Zoologie obratlovců
2.46
Fytohormony
2.5
Bioklimatologie
2.5
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.54
Základní praktikum z molekulární biologie
2.55
Biologie orchidejí
2.56
Základy molekulární biologie pro učitele
2.56
Ekologie rostlin
2.56
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.56
Vodní ekosystémy
2.56
Základy molekulární biologie
2.56
Svět RNA a bílkovin
2.57
Klinická dietologie
2.57
Botanika pro ÚŽP
2.59
Evoluce života
2.6
Zoologie obratlovců
2.63
Cytogenetika
2.63
První pomoc ve škole
2.63
První pomoc ve škole
2.63
Batrachologie a herpetologie
2.63
Novověká filosofie a věda
2.64
O původu přírodních věd
2.64
Základy zahradnictví
2.66
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.67
Ornitologie II
2.67
Pokroky molekulární biologie
2.67
Mikroevoluce a makroevoluce
2.67
Obecná biologie živočichů
2.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.67
Základy virologie
2.68
Základy bioinformatiky
2.68
Histologie/Cytologie
2.68
Praktikum z genetiky
2.69
Antropologie
2.7
Ekologie tekoucích vod
2.7
Fyziologie živočichů a člověka
2.7
Fyziologie člověka
2.7
Terestrické ekosystémy
2.71
Advances in Immunology
2.71
Biomedicínská antropologie
2.71
Vývojová biologie
2.72
Ekologie
2.72
Fyziologie stresu
2.72
Repetitorium chemie
2.73
Mořská fauna Středomoří
2.73
Antropologie
2.74
Fyziologie rostlin
2.75
Evolution of Phenotype
2.75
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.76
Forenzní antropologie
2.77
Obecná parazitologie
2.78
Ekologie živočichů
2.78
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.78
Praktikum z bakteriální genetiky
2.78
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.78
Forenzní genetika
2.79
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.8
Základní praktikum z molekulární biologie
2.81
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.82
Fytogeografie
2.82
Fyziologie smyslů
2.82
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.83
Evoluce obratlovců
2.83
Morfologie živočichů
2.84
Genetika prokaryot
2.85
Bioelektrické jevy a jejich měření
2.86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.86
Neurobiologie chování a paměti
2.88
Chronobiologie
2.9
Biochemie I
2.92
Základy bioinformatiky
2.95
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
3
Ekologie mikroorganizmů
3
Neurochemie
3
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
3
Obecná a srovnávací fyziologie
3.13

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Neurochemie
1
První pomoc simulace letní
1
Forenzní antropologie
1.08
Cytogenetika
1.13
Neurobiologie chování a paměti
1.13
První pomoc ve škole
1.13
První pomoc ve škole
1.14
Fyziologická anatomie rostlin
1.14
Hlasová výchova a rétorika
1.15
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.15
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.17
Ornitologie II
1.17
Ochrana biodiverzity
1.18
První pomoc ve škole
1.19
Mořská fauna Středomoří
1.2
Botanika pro ÚŽP
1.22
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.22
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.25
Evolution of Phenotype
1.25
Základy zahradnictví
1.26
Histologie/Cytologie
1.28
Klinická dietologie
1.29
Zoologie obratlovců
1.31
Proteiny signálních kaskád
1.33
Fyziologie stresu
1.33
Evoluce obratlovců
1.33
Forenzní genetika
1.36
Fyziologie smyslů
1.36
Zoologie obratlovců
1.38
Praktikum z bakteriální genetiky
1.39
Botanika pro ÚŽP
1.41
Svět RNA a bílkovin
1.43
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.43
Antropologie
1.44
Biologie orchidejí
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Základy virologie
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Základy bioinformatiky
1.48
Fyziologie živočichů a člověka
1.48
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Batrachologie a herpetologie
1.5
Vývojová biologie
1.51
Základy bioinformatiky
1.54
Genetika prokaryot
1.54
Fytogeografie
1.55
Chronobiologie
1.55
Regulační mechanismy imunity
1.56
Ekologie živočichů
1.56
Základy molekulární biologie pro učitele
1.56
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Advances in Immunology
1.57
Základní praktikum z molekulární biologie
1.58
Obecná parazitologie
1.58
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.59
Evoluce života
1.6
Ekologie tekoucích vod
1.6
Antropologie
1.6
Praktikum z genetiky
1.61
Fyziologie člověka
1.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.65
Mikroevoluce a makroevoluce
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.7
Fyziologie rostlin
1.71
Vodní ekosystémy
1.71
Biomedicínská antropologie
1.71
Základy molekulární biologie
1.73
Biochemie I
1.77
Ekologie mikroorganizmů
1.8
Morfologie živočichů
1.82
O původu přírodních věd
1.83
Bioklimatologie
1.83
Fytohormony
1.83
Terestrické ekosystémy
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Ekologie
1.88
Ekologie rostlin
1.89
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.89
Novověká filosofie a věda
1.92
Úvod do religionistiky
2
Obecná biologie živočichů
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Pokroky molekulární biologie
2
Repetitorium chemie
2.1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.13

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
Batrachologie a herpetologie
1.13
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.15
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Neurochemie
1.25
První pomoc ve škole
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Základy zahradnictví
1.26
Fyziologie smyslů
1.27
První pomoc simulace letní
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.33
Základy bioinformatiky
1.33
Chronobiologie
1.35
Cytogenetika
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.43
Fyziologická anatomie rostlin
1.43
Ekologie živočichů
1.44
Forenzní antropologie
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.48
Histologie/Cytologie
1.49
Praktikum z genetiky
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Neurobiologie chování a paměti
1.5
Hlasová výchova a rétorika
1.5
Ornitologie II
1.5
Fyziologie rostlin
1.54
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Biologie orchidejí
1.56
Základy molekulární biologie pro učitele
1.56
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.56
Základní praktikum z molekulární biologie
1.56
Biomedicínská antropologie
1.57
Bioelektrické jevy a jejich měření
1.57
Klinická dietologie
1.57
Fyziologie živočichů a člověka
1.59
Ekologie mikroorganizmů
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Evoluce života
1.6
Zoologie obratlovců
1.62
Základy virologie
1.62
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.63
Evolution of Phenotype
1.63
Vývojová biologie
1.63
Antropologie
1.63
Ochrana biodiverzity
1.64
Základy bioinformatiky
1.64
Botanika pro ÚŽP
1.65
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.65
Mořská fauna Středomoří
1.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Evoluce obratlovců
1.67
Antropologie
1.67
Zoologie obratlovců
1.7
Praktikum z bakteriální genetiky
1.7
Svět RNA a bílkovin
1.71
Novověká filosofie a věda
1.72
Mikroevoluce a makroevoluce
1.72
Obecná parazitologie
1.73
Fytogeografie
1.73
Základní praktikum z molekulární biologie
1.74
Obecná a srovnávací fyziologie
1.75
Diferenciace buňky v zárod. vývoji
1.75
Ekologie
1.76
Vodní ekosystémy
1.77
Proteiny signálních kaskád
1.78
Regulační mechanismy imunity
1.78
Forenzní genetika
1.79
Příběhy z evoluce rostlinné signalisace
1.83
Bioklimatologie
1.83
Fytohormony
1.83
Základy molekulární biologie
1.83
Fyziologie stresu
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Advances in Immunology
1.86
Morfologie živočichů
1.86
Ekologie rostlin
1.89
Fyziologie člověka
1.89
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.89
Ekologie tekoucích vod
1.9
Biochemie I
1.94
O původu přírodních věd
1.98
Genetika prokaryot
2
Pokroky molekulární biologie
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Repetitorium chemie
2.07
Terestrické ekosystémy
2.18
Obecná biologie živočichů
2.33