Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy hornictví a geologického průzkumu
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Výroba potravin a lidské zdraví
1
Základy toxikologie
1.22
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.23
Úvod do gemologie
1.25
Matematika A1
1.26
Meteorologie a klimatologie
1.29
Těžba a životní prostředí
1.33
Geochemie
1.33
Cizí jazyk II (odborný)
1.45
Environmentální geologie
1.47
Výpočetní technika
1.5
Pedogeochemie
1.5
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Chemie geologických procesů
1.5
Repetitorium středoškolské matematiky
1.5
Matematika A1
1.52
Historická a stratigrafická geologie
1.53
Matematika A1
1.53
Úvod do geologie
1.55
Matematika B1
1.55
Fyzika II pro biochemii
1.56
Geochemie
1.57
Ekologie půdy
1.57
Ochrana přírody a krajiny
1.57
Mineralogie
1.58
Matematika A1
1.58
Statistika
1.63
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.63
Paleobiologie
1.63
Mineralogie
1.64
Matematika C
1.66
Matematika A1
1.67
Petrologie metamorfovaných hornin
1.67
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.67
Globální biogeochemické cykly
1.67
Chemie geologických procesů
1.67
Paleontologie
1.7
Ochrana přírody a krajiny
1.71
Matematika B1
1.71
Matematika C
1.73
Fyzika II pro biochemii
1.74
Chráněná území světa
1.74
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.75
Statistika
1.75
Geochemie
1.75
Matematika A1
1.78
Geochemický seminář
1.78
Sedimentární geologie
1.78
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.81
Cizí jazyk II (odborný)
1.82
Matematika C
1.82
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.83
Uhelný seminář
1.83
Ochrana ovzduší
1.83
Repetitorium středoškolské matematiky
1.84
Sedimentární geologie
1.89
Úvod do užité geofyziky
1.92
Výpočetní technika
1.97
Úvod do hydrogeologie
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Hydraulika podzemní vody I
2
Statistika
2
Minerály a horniny I
2
Fyzika II pro biochemii
2
Základy geologie pro geografy
2.05
Repetitorium středoškolské matematiky
2.06
Minerály a horniny I
2.08
Statistika
2.08
Práce s odbornou literaturou
2.11
Odpady
2.15
Mineralogie pro negeology
2.17
Cizí jazyk II (obecný)
2.22
Výpočetní technika
2.23
Statistika
2.23
Základy geologie pro geografy
2.24
Repetitorium středoškolské matematiky
2.25
Populační ekologie
2.31
Cizí jazyk II (obecný)
2.33
GIS a DPZ v geologii
2.33
Seminář ze sedimentární geologie
2.38
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.4
Statistika
2.42
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.43
Limnologie
2.48
Úvod do užité geofyziky
2.5
GIS a DPZ v geologii
2.5
Vybrané kapitoly z fyziky
2.67
Hydraulika podzemní vody I
2.71

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Další kapitoly z fyziky pro biology
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.15
Ochrana ovzduší
1.17
Cizí jazyk II (odborný)
1.23
Mineralogie
1.25
Pedogeochemie
1.25
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.25
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.33
Základy toxikologie
1.33
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.34
Mineralogie
1.36
Cizí jazyk II (odborný)
1.36
Environmentální geologie
1.37
Matematika B1
1.38
Historická a stratigrafická geologie
1.42
Geochemie
1.5
Minerály a horniny I
1.5
Geochemie
1.5
Úvod do gemologie
1.5
Geochemie
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.5
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Ochrana přírody a krajiny
1.5
Úvod do hydrogeologie
1.53
Matematika A1
1.56
Meteorologie a klimatologie
1.57
Minerály a horniny I
1.58
Úvod do užité geofyziky
1.58
Cizí jazyk II (obecný)
1.59
Matematika A1
1.6
Výpočetní technika
1.6
Repetitorium Matematiky A1
1.6
Matematika C
1.62
Matematika A1
1.63
Matematika A1
1.65
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.65
Úvod do užité geofyziky
1.67
Petrologie metamorfovaných hornin
1.67
Odpady
1.67
Globální biogeochemické cykly
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Chemie geologických procesů
1.67
Paleontologie
1.68
Matematika B1
1.72
Chráněná území světa
1.73
Geochemický seminář
1.75
Chemie geologických procesů
1.76
Limnologie
1.76
GIS a DPZ v geologii
1.76
Těžba a životní prostředí
1.78
Sedimentární geologie
1.78
Ochrana přírody a krajiny
1.79
Matematika A1
1.8
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.8
Úvod do geologie
1.82
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.83
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.86
Práce s odbornou literaturou
1.94
Repetitorium středoškolské matematiky
1.97
Matematika A1
1.97
Ekologie půdy
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Statistika
2
Statistika
2.03
Statistika
2.06
Matematika C
2.07
Výpočetní technika
2.1
Matematika C
2.11
Hydraulika podzemní vody I
2.13
Paleobiologie
2.14
Populační ekologie
2.15
GIS a DPZ v geologii
2.22
Výpočetní technika
2.26
Hydraulika podzemní vody I
2.29
Základy geologie pro geografy
2.3
Fyzika II pro biochemii
2.31
Seminář ze sedimentární geologie
2.31
Fyzika II pro biochemii
2.33
Základy geologie pro geografy
2.35
Fyzika II pro biochemii
2.35
Repetitorium středoškolské matematiky
2.36
Statistika
2.39
Uhelný seminář
2.45
Statistika
2.5
Statistika
2.54
Mineralogie pro negeology
2.67

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy hornictví a geologického průzkumu
1
Ekologie půdy
1
Organizace a řízení ochrany ŽP
1
Další kapitoly z fyziky pro biology
1
Petrologie metamorfovaných hornin
1
Výpočetní technika
1.05
Matematika B1
1.14
Statistika
1.15
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.17
Meteorologie a klimatologie
1.17
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.17
Práce s odbornou literaturou
1.21
Paleobiologie
1.21
Matematika A1
1.24
Matematika A1
1.24
Matematika A1
1.24
Geochemický seminář
1.25
Minerály a horniny I
1.25
Mineralogie pro negeology
1.25
Úvod do gemologie
1.25
Repetitorium středoškolské matematiky
1.25
Minerály a horniny I
1.25
Odpady
1.25
Výroba potravin a lidské zdraví
1.25
Environmentální geologie
1.26
Výpočetní technika
1.27
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.27
Chemie geologických procesů
1.27
Úvod do geologie
1.27
Úvod do užité geofyziky
1.27
Výpočetní technika
1.28
Hydraulika podzemní vody I
1.29
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.29
Populační ekologie
1.31
Sedimentární geologie
1.33
Repetitorium středoškolské matematiky
1.33
Statistika
1.33
Geochemie
1.33
Fyzika II pro biochemii
1.33
Chemie geologických procesů
1.33
Matematika C
1.34
Limnologie
1.35
Chráněná území světa
1.35
Matematika B1
1.36
Mineralogie
1.36
Uhelný seminář
1.36
Sedimentární geologie
1.38
GIS a DPZ v geologii
1.38
Matematika A1
1.38
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.38
Historická a stratigrafická geologie
1.39
Statistika
1.42
Matematika A1
1.43
Základy geologie pro geografy
1.43
Repetitorium středoškolské matematiky
1.44
Základy geologie pro geografy
1.45
Statistika
1.48
Statistika
1.5
Geochemie
1.5
Ochrana přírody a krajiny
1.5
Úvod do hydrogeologie
1.5
Pedogeochemie
1.5
Globální biogeochemické cykly
1.5
Statistika
1.53
Matematika A1
1.53
Seminář ze sedimentární geologie
1.54
Fyzika II pro biochemii
1.58
Mineralogie
1.58
Paleontologie
1.6
Repetitorium Matematiky A1
1.6
Geochemie
1.62
Vybrané kapitoly z fyziky
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.64
Úvod do užité geofyziky
1.67
Ochrana ovzduší
1.67
GIS a DPZ v geologii
1.67
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.69
Základy toxikologie
1.78
Hydraulika podzemní vody I
1.8
Cizí jazyk II (obecný)
1.83
Repetitorium středoškolské matematiky
1.84
Těžba a životní prostředí
1.89
Matematika C
1.95
Cizí jazyk II (odborný)
2
Fyzika II pro biochemii
2.05
Cizí jazyk II (obecný)
2.07
Cizí jazyk II (odborný)
2.23
Matematika C
2.24
Cizí jazyk II (odborný)
2.63
Cizí jazyk II (odborný)
3

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Výroba potravin a lidské zdraví
1
Úvod do gemologie
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Úvod do geologie
1.1
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.14
Matematika A1
1.2
Globální biogeochemické cykly
1.2
Matematika A1
1.22
Základy toxikologie
1.22
Mineralogie
1.25
Statistika
1.27
Populační ekologie
1.27
Statistika
1.29
Chemie geologických procesů
1.32
Matematika C
1.33
Matematika C
1.33
Těžba a životní prostředí
1.33
Meteorologie a klimatologie
1.33
Statistika
1.33
Statistika
1.38
Chemie geologických procesů
1.42
Výpočetní technika
1.42
Seminář ze sedimentární geologie
1.43
Základy geologie pro geografy
1.43
Matematika A1
1.44
Minerály a horniny I
1.45
Minerály a horniny I
1.45
Matematika B1
1.46
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.46
Fyzika II pro biochemii
1.47
Repetitorium středoškolské matematiky
1.5
Matematika A1
1.5
Geochemický seminář
1.5
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Pedogeochemie
1.5
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.5
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Geochemie
1.5
Matematika A1
1.52
Fyzika II pro biochemii
1.54
Ochrana přírody a krajiny
1.54
Mineralogie
1.55
Environmentální geologie
1.56
Cizí jazyk II (odborný)
1.56
Práce s odbornou literaturou
1.59
Sedimentární geologie
1.6
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.6
Ochrana přírody a krajiny
1.62
Fyzika II pro biochemii
1.63
Matematika B1
1.65
GIS a DPZ v geologii
1.67
Ochrana ovzduší
1.67
Petrologie metamorfovaných hornin
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Mineralogie pro negeology
1.7
Statistika
1.7
Úvod do užité geofyziky
1.7
Základy geologie pro geografy
1.74
Úvod do hydrogeologie
1.75
Matematika C
1.78
Chráněná území světa
1.79
Geochemie
1.8
Cizí jazyk II (obecný)
1.8
Ekologie půdy
1.83
Úvod do užité geofyziky
1.83
Matematika A1
1.83
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.83
Statistika
1.85
Repetitorium středoškolské matematiky
1.88
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Výpočetní technika
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Geochemie
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Historická a stratigrafická geologie
2.06
GIS a DPZ v geologii
2.14
Výpočetní technika
2.16
Hydraulika podzemní vody I
2.17
Základy hornictví a geologického průzkumu
2.2
Odpady
2.2
Cizí jazyk II (odborný)
2.25
Uhelný seminář
2.27
Hydraulika podzemní vody I
2.3
Repetitorium středoškolské matematiky
2.4
Paleontologie
2.5
Paleobiologie
2.73
Limnologie
2.82

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cizí jazyk II (odborný)
1
Výroba potravin a lidské zdraví
1
Úvod do gemologie
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Mineralogie pro negeology
1.22
Matematika B1
1.23
Matematika A1
1.27
Základy toxikologie
1.29
Chemie geologických procesů
1.3
Globální biogeochemické cykly
1.33
Cizí jazyk II (odborný)
1.33
Matematika A1
1.39
Chemie geologických procesů
1.4
Ochrana přírody a krajiny
1.44
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.46
Repetitorium středoškolské matematiky
1.5
Pedogeochemie
1.5
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Těžba a životní prostředí
1.5
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.5
Geochemie
1.5
Úvod do geologie
1.5
Matematika A1
1.55
Matematika A1
1.55
Ochrana přírody a krajiny
1.56
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.56
Matematika A1
1.57
Výpočetní technika
1.57
Minerály a horniny I
1.58
Minerály a horniny I
1.58
Geochemický seminář
1.6
Matematika C
1.6
Sedimentární geologie
1.6
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.63
Fyzika II pro biochemii
1.63
Mineralogie
1.64
Matematika B1
1.64
Matematika A1
1.64
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Mineralogie
1.67
Statistika
1.67
Environmentální geologie
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Fyzika II pro biochemii
1.69
Statistika
1.71
Matematika C
1.74
Cizí jazyk II (odborný)
1.75
Meteorologie a klimatologie
1.75
Úvod do hydrogeologie
1.75
Repetitorium středoškolské matematiky
1.79
Statistika
1.79
Ochrana ovzduší
1.8
Repetitorium středoškolské matematiky
1.83
Seminář ze sedimentární geologie
1.83
Matematika C
1.87
Odpady
1.88
Úvod do užité geofyziky
1.88
Statistika
1.9
Statistika
1.92
Cizí jazyk II (obecný)
1.92
Fyzika II pro biochemii
1.93
Paleontologie
1.94
Základy geologie pro geografy
1.95
Chráněná území světa
1.96
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.97
Základy geologie pro geografy
1.97
Geochemie
2
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Základy hornictví a geologického průzkumu
2
Geochemie
2
Petrologie metamorfovaných hornin
2
GIS a DPZ v geologii
2.05
Práce s odbornou literaturou
2.07
Populační ekologie
2.1
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.1
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.11
Výpočetní technika
2.11
Výpočetní technika
2.13
Uhelný seminář
2.17
GIS a DPZ v geologii
2.17
Úvod do užité geofyziky
2.17
Statistika
2.18
Cizí jazyk II (obecný)
2.2
Ekologie půdy
2.2
Vybrané kapitoly z fyziky
2.2
Hydraulika podzemní vody I
2.25
Paleobiologie
2.27
Hydraulika podzemní vody I
2.29
Limnologie
2.36
Historická a stratigrafická geologie
2.42

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Cizí jazyk II (odborný)
1
Repetitorium Matematiky A1
1.33
Práce s odbornou literaturou
1.37
Hydraulika podzemní vody I
1.43
Repetitorium středoškolské matematiky
1.56
Statistika
1.63
Chemie geologických procesů
1.64
Matematika A1
1.67
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.67
Statistika
1.67
Matematika C
1.68
Statistika
1.69
Matematika C
1.7
Matematika C
1.71
Statistika
1.71
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.71
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.73
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.73
Repetitorium středoškolské matematiky
1.73
Statistika
1.75
Hydraulika podzemní vody I
1.75
Statistika
1.75
Matematika B1
1.79
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.8
Matematika A1
1.8
Matematika A1
1.81
Matematika A1
1.81
Mineralogie
1.82
Matematika A1
1.82
Environmentální geologie
1.82
Paleontologie
1.82
Repetitorium středoškolské matematiky
1.83
Základy geologie pro geografy
1.83
Repetitorium středoškolské matematiky
1.83
Geochemie
1.83
Petrologie metamorfovaných hornin
1.83
Základy geologie pro geografy
1.84
GIS a DPZ v geologii
1.84
Chemie geologických procesů
1.84
Cizí jazyk II (odborný)
1.86
Historická a stratigrafická geologie
1.87
GIS a DPZ v geologii
1.89
Fyzika II pro biochemii
1.89
Matematika A1
1.89
Fyzika II pro biochemii
1.89
Minerály a horniny I
1.91
Minerály a horniny I
1.91
Fyzika II pro biochemii
1.92
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.92
Geochemický seminář
1.93
Limnologie
1.93
Cizí jazyk II (odborný)
1.95
Výpočetní technika
1.96
Cizí jazyk II (obecný)
1.96
Seminář ze sedimentární geologie
2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Matematika B1
2
Geochemie
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Globální biogeochemické cykly
2
Ekologie půdy
2
Výroba potravin a lidské zdraví
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Úvod do gemologie
2
Paleobiologie
2
Pedogeochemie
2
Populační ekologie
2
Úvod do užité geofyziky
2
Výpočetní technika
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Těžba a životní prostředí
2
Sedimentární geologie
2
Odpady
2
Geochemie
2
Mineralogie
2
Ochrana ovzduší
2
Základy toxikologie
2
Úvod do geologie
2
Úvod do užité geofyziky
2
Úvod do hydrogeologie
2
Výpočetní technika
2
Sedimentární geologie
2
Chráněná území světa
2.04
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.08
Mineralogie pro negeology
2.13
Uhelný seminář
2.14
Meteorologie a klimatologie
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Hydraulika podzemní vody I
80 : 20
Úvod do gemologie
75 : 25
Statistika
69 : 31
Statistika
69 : 31
Těžba a životní prostředí
67 : 33
Základy hornictví a geologického průzkumu
67 : 33
Mineralogie
64 : 36
Cizí jazyk II (odborný)
64 : 36
Statistika
63 : 38
Chemie geologických procesů
62 : 38
Základy geologie pro geografy
61 : 39
Statistika
59 : 41
Mineralogie
58 : 42
Úvod do užité geofyziky
58 : 42
Repetitorium středoškolské matematiky
58 : 42
Statistika
58 : 42
Matematika B1
57 : 43
Základy geologie pro geografy
57 : 43
Hydraulika podzemní vody I
57 : 43
GIS a DPZ v geologii
57 : 43
Chemie geologických procesů
57 : 43
Praktikum ze všeobecné geologie I
56 : 44
Praktikum ze všeobecné geologie I
54 : 46
Matematika B1
50 : 50
Repetitorium středoškolské matematiky
50 : 50
Repetitorium středoškolské matematiky
50 : 50
Geochemie
50 : 50
Cizí jazyk II (obecný)
50 : 50
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
48 : 52
Matematika C
47 : 53
Historická a stratigrafická geologie
47 : 53
Matematika A1
47 : 53
Seminář ze sedimentární geologie
46 : 54
Výpočetní technika
45 : 55
Fyzika II pro biochemii
45 : 55
GIS a DPZ v geologii
44 : 56
Matematika C
44 : 56
Ochrana přírody a krajiny
43 : 57
Ochrana přírody a krajiny
43 : 57
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
43 : 57
Minerály a horniny I
42 : 58
Repetitorium středoškolské matematiky
41 : 59
Úvod do hydrogeologie
40 : 60
Paleontologie
40 : 60
Paleobiologie
39 : 61
Geochemický seminář
39 : 61
Fyzika II pro biochemii
38 : 62
Matematika A1
38 : 62
Matematika A1
38 : 62
Cizí jazyk II (odborný)
38 : 63
Cizí jazyk II (obecný)
37 : 63
Matematika C
36 : 64
Cizí jazyk II (odborný)
36 : 64
Matematika A1
36 : 64
Geochemie
36 : 64
Chráněná území světa
35 : 65
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
35 : 65
Uhelný seminář
35 : 65
Petrologie metamorfovaných hornin
33 : 67
Základy toxikologie
33 : 67
Fyzika II pro biochemii
33 : 67
Úvod do užité geofyziky
33 : 67
Sedimentární geologie
33 : 67
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
33 : 67
Sedimentární geologie
33 : 67
Statistika
33 : 67
Výpočetní technika
33 : 67
Další kapitoly z fyziky pro biology
33 : 67
Vybrané kapitoly z fyziky
33 : 67
Matematika A1
33 : 67
Minerály a horniny I
33 : 67
Repetitorium Matematiky A1
33 : 67
Ochrana ovzduší
33 : 67
Výpočetní technika
30 : 70
Matematika A1
29 : 71
Práce s odbornou literaturou
26 : 74
Environmentální geologie
26 : 74
Geochemie
25 : 75
Pedogeochemie
25 : 75
Výroba potravin a lidské zdraví
25 : 75
Populační ekologie
23 : 77
Odpady
23 : 77
Organizace a řízení ochrany ŽP
18 : 82
Úvod do geologie
18 : 82
Globální biogeochemické cykly
17 : 83
Mineralogie pro negeology
17 : 83
Ekologie půdy
14 : 86
Limnologie
14 : 86
Meteorologie a klimatologie
0 : 100
Cizí jazyk II (odborný)
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Statistika
1
Mineralogie
1
Minerály a horniny I
1
Práce s odbornou literaturou
1
Populační ekologie
1
Výpočetní technika
1
Matematika A1
1
Další kapitoly z fyziky pro biology
1
Hydraulika podzemní vody I
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Mineralogie pro negeology
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Základy toxikologie
1
Fyzika II pro biochemii
1
Matematika A1
1
Úvod do užité geofyziky
1
Hydraulika podzemní vody I
1
Repetitorium Matematiky A1
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1
Meteorologie a klimatologie
1
Ochrana přírody a krajiny
1
GIS a DPZ v geologii
1
Chemie geologických procesů
1
Paleontologie
1
Výpočetní technika
1
Mineralogie
1
Matematika A1
1
Minerály a horniny I
1
Fyzika II pro biochemii
1
Statistika
1
Matematika A1
1
Statistika
1
Základy geologie pro geografy
1
Geochemie
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Základy geologie pro geografy
1
Matematika A1
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1
GIS a DPZ v geologii
1
Ochrana přírody a krajiny
1
Ochrana ovzduší
1
Úvod do geologie
1
Chemie geologických procesů
1
Matematika A1
1.03
Statistika
1.03
Výpočetní technika
1.03
Matematika C
1.03
Matematika B1
1.04
Matematika C
1.05
Matematika C
1.05
Environmentální geologie
1.05
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.06
Matematika B1
1.07
Odpady
1.08
Fyzika II pro biochemii
1.08
Úvod do užité geofyziky
1.08
Historická a stratigrafická geologie
1.11
Úvod do hydrogeologie
1.13
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.14
Geochemie
1.14
Paleobiologie
1.14
Uhelný seminář
1.22
Statistika
1.23
Statistika
1.24
Geochemie
1.25
Chráněná území světa
1.26
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.33
Limnologie
1.35
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.4
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.43
Sedimentární geologie
1.44
Sedimentární geologie
1.44
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Petrologie metamorfovaných hornin
1.5
Úvod do gemologie
1.5
Seminář ze sedimentární geologie
1.77
Ekologie půdy
1.86
Těžba a životní prostředí
1.89
Geochemický seminář
1.94
Organizace a řízení ochrany ŽP
2
Globální biogeochemické cykly
2
Pedogeochemie
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Mineralogie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Minerály a horniny I
100 : 0
Limnologie
100 : 0
Populační ekologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Další kapitoly z fyziky pro biology
100 : 0
Mineralogie pro negeology
100 : 0
Matematika B1
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Základy toxikologie
100 : 0
Historická a stratigrafická geologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Pedogeochemie
100 : 0
Úvod do užité geofyziky
100 : 0
Úvod do gemologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Repetitorium středoškolské matematiky
100 : 0
Sedimentární geologie
100 : 0
Repetitorium středoškolské matematiky
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie I
100 : 0
Paleobiologie
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Ochrana ovzduší
100 : 0
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
100 : 0
Úvod do geologie
100 : 0
Chemie geologických procesů
100 : 0
Základy hornictví a geologického průzkumu
100 : 0
Paleontologie
100 : 0
Mineralogie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Těžba a životní prostředí
100 : 0
Minerály a horniny I
100 : 0
Práce s odbornou literaturou
100 : 0
Organizace a řízení ochrany ŽP
100 : 0
Statistika
100 : 0
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Statistika
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Chráněná území světa
100 : 0
Fyzika II pro biochemii
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Úvod do užité geofyziky
100 : 0
Repetitorium Matematiky A1
100 : 0
Repetitorium středoškolské matematiky
100 : 0
Odpady
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie I
100 : 0
Environmentální geologie
100 : 0
Globální biogeochemické cykly
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
100 : 0
Sedimentární geologie
100 : 0
Chemie geologických procesů
100 : 0
Výpočetní technika
98 : 2
Statistika
97 : 3
Výpočetní technika
97 : 3
Základy geologie pro geografy
96 : 4
Základy geologie pro geografy
95 : 5
GIS a DPZ v geologii
95 : 5
Výpočetní technika
95 : 5
Fyzika II pro biochemii
95 : 5
Statistika
94 : 6
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
94 : 6
Statistika
93 : 7
Matematika B1
93 : 7
Matematika A1
92 : 8
Matematika C
92 : 8
Cizí jazyk II (odborný)
91 : 9
Cizí jazyk II (obecný)
89 : 11
Fyzika II pro biochemii
89 : 11
Matematika C
86 : 14
Matematika C
86 : 14
Ekologie půdy
86 : 14
Hydraulika podzemní vody I
86 : 14
Repetitorium středoškolské matematiky
83 : 17
Petrologie metamorfovaných hornin
83 : 17
Hydraulika podzemní vody I
80 : 20
GIS a DPZ v geologii
78 : 22
Výroba potravin a lidské zdraví
75 : 25
Statistika
62 : 38
Uhelný seminář
61 : 39
Geochemický seminář
53 : 47
Seminář ze sedimentární geologie
46 : 54

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Mineralogie
1
Další kapitoly z fyziky pro biology
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Základy toxikologie
1
Pedogeochemie
1
Meteorologie a klimatologie
1
Mineralogie
1
Organizace a řízení ochrany ŽP
1
Petrologie metamorfovaných hornin
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Úvod do užité geofyziky
1
Globální biogeochemické cykly
1
Cizí jazyk II (obecný)
1.04
Základy geologie pro geografy
1.05
Paleontologie
1.05
Matematika C
1.07
Chemie geologických procesů
1.08
Cizí jazyk II (odborný)
1.09
Matematika C
1.09
Hydraulika podzemní vody I
1.1
Matematika C
1.1
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.14
Cizí jazyk II (odborný)
1.14
Limnologie
1.14
Ochrana přírody a krajiny
1.14
Geochemie
1.14
Hydraulika podzemní vody I
1.14
Ochrana přírody a krajiny
1.14
Matematika B1
1.15
Historická a stratigrafická geologie
1.16
Výpočetní technika
1.17
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.17
Statistika
1.17
Repetitorium středoškolské matematiky
1.17
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.19
Fyzika II pro biochemii
1.2
Úvod do hydrogeologie
1.2
Práce s odbornou literaturou
1.21
Matematika B1
1.21
Těžba a životní prostředí
1.22
Výpočetní technika
1.23
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.23
Fyzika II pro biochemii
1.23
Statistika
1.24
Minerály a horniny I
1.25
Matematika A1
1.25
Minerály a horniny I
1.25
Geochemie
1.25
Matematika A1
1.26
Environmentální geologie
1.26
Matematika A1
1.29
Statistika
1.31
Matematika A1
1.31
Repetitorium středoškolské matematiky
1.33
Paleobiologie
1.33
Ochrana ovzduší
1.33
Geochemie
1.33
Základy geologie pro geografy
1.34
Matematika A1
1.35
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.35
Repetitorium středoškolské matematiky
1.35
Výpočetní technika
1.38
Statistika
1.38
Matematika A1
1.38
Geochemický seminář
1.39
Uhelný seminář
1.39
Chráněná území světa
1.4
Repetitorium středoškolské matematiky
1.42
Chemie geologických procesů
1.42
Ekologie půdy
1.43
Fyzika II pro biochemii
1.44
Odpady
1.46
Statistika
1.48
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Populační ekologie
1.54
Seminář ze sedimentární geologie
1.54
GIS a DPZ v geologii
1.62
Úvod do užité geofyziky
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.71
Vybrané kapitoly z fyziky
1.78
Úvod do geologie
1.82
GIS a DPZ v geologii
1.89
Statistika
2.07
Mineralogie pro negeology
2.08
Úvod do gemologie
2.25
Repetitorium Matematiky A1
2.33

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.92
Cizí jazyk II (odborný)
2.13
Ochrana přírody a krajiny
2.29
Geochemie
2.33
Repetitorium středoškolské matematiky
2.33
Úvod do užité geofyziky
2.33
Ochrana přírody a krajiny
2.36
Matematika B1
2.43
Ekologie půdy
2.43
Výpočetní technika
2.43
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
2.45
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.45
Úvod do geologie
2.45
Seminář ze sedimentární geologie
2.46
Úvod do gemologie
2.5
Cizí jazyk II (odborný)
2.5
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.5
Ochrana ovzduší
2.5
Mineralogie
2.5
Úvod do hydrogeologie
2.53
Matematika A1
2.57
Paleobiologie
2.57
Výpočetní technika
2.6
Paleontologie
2.6
Matematika B1
2.61
Chemie geologických procesů
2.61
Populační ekologie
2.62
Chemie geologických procesů
2.64
Geochemie
2.64
Chráněná území světa
2.65
Matematika A1
2.65
Fyzika II pro biochemii
2.67
Repetitorium Matematiky A1
2.67
Další kapitoly z fyziky pro biology
2.67
Petrologie metamorfovaných hornin
2.67
Úvod do užité geofyziky
2.67
Repetitorium středoškolské matematiky
2.68
Environmentální geologie
2.68
Práce s odbornou literaturou
2.68
Matematika A1
2.69
Statistika
2.69
Odpady
2.69
Meteorologie a klimatologie
2.71
Limnologie
2.71
Cizí jazyk II (odborný)
2.73
Cizí jazyk II (odborný)
2.73
Minerály a horniny I
2.75
Pedogeochemie
2.75
Mineralogie pro negeology
2.75
Mineralogie
2.75
Matematika A1
2.75
Minerály a horniny I
2.75
Matematika C
2.77
Vybrané kapitoly z fyziky
2.78
Základy toxikologie
2.78
Sedimentární geologie
2.78
Repetitorium středoškolské matematiky
2.78
Sedimentární geologie
2.78
Uhelný seminář
2.78
Historická a stratigrafická geologie
2.79
Výpočetní technika
2.8
Statistika
2.81
Cizí jazyk II (obecný)
2.83
Globální biogeochemické cykly
2.83
Cizí jazyk II (obecný)
2.85
Matematika A1
2.86
Základy geologie pro geografy
2.86
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.86
Základy geologie pro geografy
2.86
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.87
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
2.87
GIS a DPZ v geologii
2.89
Těžba a životní prostředí
2.89
Geochemický seminář
2.89
Fyzika II pro biochemii
2.9
Matematika C
2.92
Fyzika II pro biochemii
2.92
Statistika
2.93
Statistika
3
Hydraulika podzemní vody I
3
Matematika A1
3
Statistika
3
Statistika
3
Výroba potravin a lidské zdraví
3
GIS a DPZ v geologii
3.05
Matematika C
3.07
Repetitorium středoškolské matematiky
3.08
Hydraulika podzemní vody I
3.1
Základy hornictví a geologického průzkumu
3.17
Geochemie
3.25

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Cizí jazyk II (odborný)
1
Ochrana ovzduší
1.17
Základy toxikologie
1.22
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.23
Chráněná území světa
1.29
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.33
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.33
Ochrana přírody a krajiny
1.36
Cizí jazyk II (obecný)
1.37
Těžba a životní prostředí
1.44
Cizí jazyk II (odborný)
1.45
Úvod do geologie
1.45
Geochemie
1.5
Petrologie metamorfovaných hornin
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Úvod do gemologie
1.5
Ochrana přírody a krajiny
1.5
Paleontologie
1.5
Pedogeochemie
1.5
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.5
Limnologie
1.52
Cizí jazyk II (odborný)
1.55
Sedimentární geologie
1.56
Sedimentární geologie
1.56
Geochemický seminář
1.56
Meteorologie a klimatologie
1.57
Environmentální geologie
1.58
Úvod do užité geofyziky
1.58
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.61
Odpady
1.62
Matematika A1
1.62
Historická a stratigrafická geologie
1.63
Matematika B1
1.64
Mineralogie
1.67
Úvod do užité geofyziky
1.67
Matematika A1
1.67
GIS a DPZ v geologii
1.67
Globální biogeochemické cykly
1.67
Výpočetní technika
1.7
Matematika A1
1.71
Chemie geologických procesů
1.71
Matematika A1
1.71
Paleobiologie
1.71
Mineralogie
1.73
Minerály a horniny I
1.75
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.75
Minerály a horniny I
1.75
Matematika A1
1.76
Repetitorium středoškolské matematiky
1.83
Mineralogie pro negeology
1.83
Cizí jazyk II (obecný)
1.83
Repetitorium Matematiky A1
1.83
Populační ekologie
1.85
Chemie geologických procesů
1.85
Geochemie
1.86
Ekologie půdy
1.86
Úvod do hydrogeologie
1.87
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.87
Fyzika II pro biochemii
1.89
GIS a DPZ v geologii
1.89
Matematika A1
1.92
Matematika B1
1.93
Základy geologie pro geografy
1.95
Geochemie
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Hydraulika podzemní vody I
2
Uhelný seminář
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2.03
Repetitorium středoškolské matematiky
2.03
Matematika C
2.03
Matematika C
2.05
Fyzika II pro biochemii
2.05
Práce s odbornou literaturou
2.05
Základy geologie pro geografy
2.05
Matematika C
2.07
Statistika
2.08
Seminář ze sedimentární geologie
2.08
Statistika
2.13
Výpočetní technika
2.13
Repetitorium středoškolské matematiky
2.17
Statistika
2.19
Fyzika II pro biochemii
2.23
Statistika
2.24
Výpočetní technika
2.24
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.27
Hydraulika podzemní vody I
2.29
Statistika
2.33
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.36
Statistika
2.42

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.23
Základy toxikologie
1.33
Meteorologie a klimatologie
1.43
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.44
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Ochrana ovzduší
1.5
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Matematika A1
1.52
Odpady
1.54
Fyzika II pro biochemii
1.56
Matematika A1
1.57
Výpočetní technika
1.58
Paleontologie
1.58
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.58
Matematika A1
1.58
Matematika A1
1.59
Matematika A1
1.62
Matematika A1
1.63
Historická a stratigrafická geologie
1.63
Environmentální geologie
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.64
Fyzika II pro biochemii
1.65
Mineralogie
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.67
Paleobiologie
1.67
Ochrana přírody a krajiny
1.71
Ekologie půdy
1.71
Mineralogie
1.73
Pedogeochemie
1.75
Minerály a horniny I
1.75
Minerály a horniny I
1.75
Geochemie
1.75
Úvod do gemologie
1.75
Fyzika II pro biochemii
1.77
Cizí jazyk II (odborný)
1.77
Těžba a životní prostředí
1.78
Sedimentární geologie
1.78
Matematika C
1.78
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.78
Matematika B1
1.79
Úvod do hydrogeologie
1.8
Statistika
1.81
Úvod do geologie
1.82
Matematika B1
1.82
Chemie geologických procesů
1.83
Geochemický seminář
1.83
Geochemie
1.83
Petrologie metamorfovaných hornin
1.83
Úvod do užité geofyziky
1.83
Repetitorium Matematiky A1
1.83
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.83
Globální biogeochemické cykly
1.83
Matematika C
1.85
Geochemie
1.86
Cizí jazyk II (odborný)
1.88
Chemie geologických procesů
1.88
Sedimentární geologie
1.89
Chráněná území světa
1.9
Limnologie
1.9
Matematika C
1.91
Výpočetní technika
1.91
Statistika
1.92
Výpočetní technika
1.93
Uhelný seminář
1.96
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Statistika
2
Mineralogie pro negeology
2
Úvod do užité geofyziky
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2.02
Repetitorium středoškolské matematiky
2.03
Základy geologie pro geografy
2.09
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Statistika
2.11
Cizí jazyk II (obecný)
2.11
Statistika
2.13
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.13
Základy geologie pro geografy
2.14
Populační ekologie
2.15
Statistika
2.15
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.21
Vybrané kapitoly z fyziky
2.22
GIS a DPZ v geologii
2.22
GIS a DPZ v geologii
2.29
Práce s odbornou literaturou
2.37
Seminář ze sedimentární geologie
2.38
Repetitorium středoškolské matematiky
2.42
Hydraulika podzemní vody I
2.57