Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy ekonometrie
1.25
Demografická analýza I
1.29
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.3
Latinská Amerika
1.31
Územní plánování a urbanismus
1.32
Kartografie
1.37
Polární oblasti
1.38
Problémové oblasti světa
1.38
Demografická analýza I
1.4
Historická demografie
1.44
Geografie mezinárodního rozvoje
1.47
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Populační prognózy
1.53
Kartografie
1.54
Úvod do studia a geografický proseminář
1.55
Základy ekonometrie
1.58
Geografie ČR
1.59
Úvod do studia a geografický proseminář
1.64
Geografie cestovního ruchu
1.64
Sociologie
1.67
Geografická analýza mikroregionu
1.69
Open GIS
1.7
Interpolace prostorových dat
1.73
Kartografie
1.75
Populační politika
1.78
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.78
Statistická analýza dat II
1.79
Demografická analýza I
1.8
Kulturní geografie
1.8
Statistická analýza dat II
1.81
Kartografie pro demografy
1.84
Životní prostředí člověka
1.84
Kartografie pro demografy
1.84
Afrika
1.86
Kartografie pro demografy
1.86
Inovace a regionální inovační systémy
1.88
Krajinná ekologie
1.88
Populační vývoj České republiky
1.88
Sociální geografie
1.89
Populační prognózy
1.89
Dálkový průzkum Země
1.89
Geoinformační systémy
1.89
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.9
Meteorologie a klimatologie II.
2
Povodně v krajině
2
Dálkový průzkum Země
2
Fyzická geografie Asie
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Životní prostředí člověka
2.04
Tvorba map
2.04
Didaktika geografie I
2.06
Teorie sociální geografie
2.06
Úvod do demografie
2.08
Geografie města
2.09
Demografické aplikace SAS III
2.09
Historická geografie a kartografie
2.13
Seminář z geoekologie
2.13
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.13
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.15
Geoinformační systémy
2.17
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.18
Meteorologie a klimatologie
2.2
Populační vývoj České republiky
2.21
Statistická analýza dat II
2.21
Ekologie člověka a populační vývoj
2.25
Metody ve fyzické geografii I.B
2.25
Metody ve fyzické geografii I.B
2.26
Inovace a regionální inovační systémy
2.27
Získávání topografické informace
2.33
Teorie fyzické geografie
2.36
Aplikovaná krajinná ekologie
2.36
Matematická geografie
2.37
Úvod do studia a geografický proseminář
2.38
Seminář k bakalářské práci
2.4
Ekonomie
2.4
Získávání topografické informace
2.4
Úvod do studia a geografický proseminář
2.41
Matematická geografie
2.42
Základy geoinformatiky I
2.45
Geoinformační systémy
2.45
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.47
Globalizace: procesy, problémy
2.48
Severní Amerika
2.5
Dynamická geomorfologie
2.55
Kartografie
2.58
Úvod do magisterského studia
2.58
Seminář z fyzické geografie A
2.62
Historická geografie a kartografie
2.7
Úvod do studia a geografický proseminář
2.71
Matematická geografie
2.73
Ekonomie
2.79
Dálkový průzkum Země
2.88
Geoinformační systémy
2.88
Dějiny myšlení SG a RG
3.12
Demografické aplikace SAS I
3.24

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geoinformační systémy
1.11
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.3
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.33
Demografická analýza I
1.33
Geoinformační systémy
1.33
Územní plánování a urbanismus
1.38
Problémové oblasti světa
1.38
Kartografie
1.39
Geografická analýza mikroregionu
1.39
Demografická analýza I
1.4
Demografická analýza I
1.43
Populační politika
1.44
Geoinformační systémy
1.45
Geografie mezinárodního rozvoje
1.47
Základy ekonometrie
1.5
Open GIS
1.5
Populační prognózy
1.53
Statistická analýza dat II
1.54
Populační prognózy
1.56
Populační vývoj České republiky
1.56
Historická demografie
1.56
Úvod do studia a geografický proseminář
1.57
Základy ekonometrie
1.58
Povodně v krajině
1.6
Kulturní geografie
1.6
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.6
Interpolace prostorových dat
1.6
Didaktika geografie I
1.61
Geoinformační systémy
1.63
Demografické aplikace SAS III
1.64
Získávání topografické informace
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Kartografie
1.68
Statistická analýza dat II
1.69
Meteorologie a klimatologie II.
1.69
Tvorba map
1.7
Kartografie
1.7
Geografie cestovního ruchu
1.71
Latinská Amerika
1.72
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Metody ve fyzické geografii I.B
1.75
Krajinná ekologie
1.75
Inovace a regionální inovační systémy
1.75
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Geografie ČR
1.76
Úvod do studia a geografický proseminář
1.77
Sociální geografie
1.77
Kartografie pro demografy
1.79
Meteorologie a klimatologie
1.8
Dálkový průzkum Země
1.8
Inovace a regionální inovační systémy
1.82
Demografické aplikace SAS I
1.83
Životní prostředí člověka
1.84
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Afrika
1.87
Kartografie pro demografy
1.88
Základy geoinformatiky I
1.9
Aplikovaná krajinná ekologie
1.9
Polární oblasti
1.92
Sociologie
1.93
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.93
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.94
Kartografie pro demografy
1.95
Dynamická geomorfologie
1.95
Úvod do demografie
1.96
Geografie města
2
Dálkový průzkum Země
2
Seminář k bakalářské práci
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Populační vývoj České republiky
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Získávání topografické informace
2
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.08
Seminář z geoekologie
2.08
Severní Amerika
2.08
Kartografie
2.08
Životní prostředí člověka
2.12
Statistická analýza dat II
2.14
Teorie sociální geografie
2.17
Ekonomie
2.21
Metody ve fyzické geografii I.B
2.26
Ekologie člověka a populační vývoj
2.27
Globalizace: procesy, problémy
2.29
Teorie fyzické geografie
2.33
Matematická geografie
2.34
Úvod do magisterského studia
2.36
Dálkový průzkum Země
2.38
Ekonomie
2.38
Matematická geografie
2.42
Úvod do studia a geografický proseminář
2.43
Historická geografie a kartografie
2.44
Seminář z fyzické geografie A
2.45
Matematická geografie
2.51
Historická geografie a kartografie
2.63
Dějiny myšlení SG a RG
2.69

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody kvalitativního výzkumu
1
Fyzická geografie Asie
1
Metody kvalitativního výzkumu
1
Územní plánování a urbanismus
1.04
Open GIS
1.1
Získávání topografické informace
1.1
Populační vývoj České republiky
1.13
Základy ekonometrie
1.17
Základy ekonometrie
1.17
Ekologie člověka a populační vývoj
1.19
Populační vývoj České republiky
1.19
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.2
Povodně v krajině
1.2
Metody ve fyzické geografii I.B
1.22
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.22
Demografické aplikace SAS I
1.22
Historická demografie
1.25
Inovace a regionální inovační systémy
1.25
Historická geografie a kartografie
1.25
Krajinná ekologie
1.25
Geoinformační systémy
1.27
Interpolace prostorových dat
1.27
Populační politika
1.28
Problémové oblasti světa
1.29
Afrika
1.29
Úvod do studia a geografický proseminář
1.29
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.3
Získávání topografické informace
1.3
Meteorologie a klimatologie
1.3
Dynamická geomorfologie
1.3
Ekonomie
1.31
Populační prognózy
1.33
Teorie sociální geografie
1.33
Sociální geografie
1.33
Geografie mezinárodního rozvoje
1.33
Úvod do magisterského studia
1.33
Seminář z fyzické geografie A
1.33
Dějiny myšlení SG a RG
1.35
Geografie cestovního ruchu
1.36
Demografické aplikace SAS III
1.36
Demografická analýza I
1.38
Statistická analýza dat II
1.38
Kartografie
1.38
Meteorologie a klimatologie II.
1.38
Kartografie pro demografy
1.4
Historická geografie a kartografie
1.4
Úvod do studia a geografický proseminář
1.41
Dálkový průzkum Země
1.41
Geografická analýza mikroregionu
1.41
Kartografie
1.41
Polární oblasti
1.42
Životní prostředí člověka
1.42
Globalizace: procesy, problémy
1.43
Statistická analýza dat II
1.44
Geoinformační systémy
1.44
Latinská Amerika
1.45
Geografie ČR
1.46
Kartografie pro demografy
1.48
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Didaktika geografie I
1.5
Severní Amerika
1.5
Kulturní geografie
1.5
Dálkový průzkum Země
1.53
Úvod do demografie
1.54
Matematická geografie
1.54
Teorie fyzické geografie
1.55
Základy geoinformatiky I
1.55
Geoinformační systémy
1.56
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.59
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.6
Seminář k bakalářské práci
1.6
Inovace a regionální inovační systémy
1.6
Populační prognózy
1.6
Ekonomie
1.62
Metody ve fyzické geografii I.B
1.63
Demografická analýza I
1.63
Geografie města
1.64
Matematická geografie
1.64
Aplikovaná krajinná ekologie
1.64
Kartografie
1.65
Seminář z geoekologie
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.71
Životní prostředí člověka
1.71
Matematická geografie
1.73
Tvorba map
1.77
Dálkový průzkum Země
1.81
Kartografie
1.83
Kartografie pro demografy
1.84
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Statistická analýza dat II
1.93
Demografická analýza I
2.05
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.17
Geoinformační systémy
2.25
Modelování fyzickogeografických procesů
2.5
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.53
Sociologie
2.73

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy ekonometrie
1
Fyzická geografie Asie
1
Populační vývoj České republiky
1.07
Geografie cestovního ruchu
1.15
Krajinná ekologie
1.17
Základy ekonometrie
1.17
Statistická analýza dat II
1.23
Statistická analýza dat II
1.24
Geoinformační systémy
1.25
Demografická analýza I
1.26
Polární oblasti
1.26
Územní plánování a urbanismus
1.28
Geografie mezinárodního rozvoje
1.29
Didaktika geografie I
1.29
Základy geoinformatiky I
1.32
Kartografie pro demografy
1.33
Demografické aplikace SAS III
1.33
Latinská Amerika
1.33
Tvorba map
1.35
Statistická analýza dat II
1.36
Ekonomie
1.36
Severní Amerika
1.36
Demografická analýza I
1.37
Získávání topografické informace
1.4
Problémové oblasti světa
1.4
Historická geografie a kartografie
1.4
Historická demografie
1.4
Populační politika
1.41
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Kulturní geografie
1.44
Geografie ČR
1.45
Kartografie
1.46
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Historická geografie a kartografie
1.5
Úvod do magisterského studia
1.5
Open GIS
1.5
Kartografie
1.51
Kartografie pro demografy
1.52
Geoinformační systémy
1.53
Dálkový průzkum Země
1.54
Interpolace prostorových dat
1.55
Ekologie člověka a populační vývoj
1.55
Seminář k bakalářské práci
1.56
Populační vývoj České republiky
1.57
Aplikovaná krajinná ekologie
1.57
Dálkový průzkum Země
1.6
Úvod do studia a geografický proseminář
1.6
Získávání topografické informace
1.6
Inovace a regionální inovační systémy
1.6
Populační prognózy
1.62
Globalizace: procesy, problémy
1.62
Povodně v krajině
1.63
Seminář z geoekologie
1.63
Meteorologie a klimatologie II.
1.64
Geografie města
1.64
Ekonomie
1.64
Dálkový průzkum Země
1.67
Geoinformační systémy
1.67
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.67
Sociologie
1.69
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.69
Kartografie
1.7
Životní prostředí člověka
1.71
Životní prostředí člověka
1.72
Kartografie
1.73
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.75
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.75
Geografická analýza mikroregionu
1.75
Úvod do studia a geografický proseminář
1.77
Sociální geografie
1.84
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.88
Populační prognózy
1.88
Metody ve fyzické geografii I.B
1.88
Geoinformační systémy
1.88
Metody ve fyzické geografii I.B
1.89
Meteorologie a klimatologie
1.89
Afrika
1.92
Demografické aplikace SAS I
1.94
Kartografie pro demografy
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Demografická analýza I
2
Dějiny myšlení SG a RG
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2.1
Úvod do studia a geografický proseminář
2.11
Úvod do demografie
2.19
Inovace a regionální inovační systémy
2.25
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.27
Seminář z fyzické geografie A
2.29
Matematická geografie
2.38
Dynamická geomorfologie
2.47
Matematická geografie
2.55
Matematická geografie
2.59
Teorie fyzické geografie
2.71

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Úvod do magisterského studia
1
Základy ekonometrie
1.17
Geografie cestovního ruchu
1.27
Ekonomie
1.3
Demografická analýza I
1.32
Geoinformační systémy
1.33
Populační vývoj České republiky
1.33
Statistická analýza dat II
1.4
Geografie mezinárodního rozvoje
1.45
Populační prognózy
1.5
Inovace a regionální inovační systémy
1.5
Tvorba map
1.55
Základy ekonometrie
1.55
Polární oblasti
1.55
Kulturní geografie
1.56
Ekonomie
1.56
Ekologie člověka a populační vývoj
1.56
Kartografie pro demografy
1.56
Geografie ČR
1.57
Povodně v krajině
1.57
Historická demografie
1.57
Územní plánování a urbanismus
1.59
Problémové oblasti světa
1.6
Statistická analýza dat II
1.62
Open GIS
1.63
Latinská Amerika
1.64
Úvod do studia a geografický proseminář
1.65
Fyzická geografie Asie
1.67
Úvod do studia a geografický proseminář
1.67
Sociologie
1.67
Inovace a regionální inovační systémy
1.67
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.69
Statistická analýza dat II
1.69
Kartografie
1.7
Populační politika
1.71
Historická geografie a kartografie
1.71
Aplikovaná krajinná ekologie
1.71
Krajinná ekologie
1.71
Životní prostředí člověka
1.72
Geografická analýza mikroregionu
1.73
Životní prostředí člověka
1.73
Kartografie
1.75
Severní Amerika
1.78
Meteorologie a klimatologie II.
1.8
Kartografie pro demografy
1.81
Demografická analýza I
1.81
Populační vývoj České republiky
1.83
Seminář k bakalářské práci
1.83
Didaktika geografie I
1.87
Úvod do studia a geografický proseminář
1.88
Seminář z geoekologie
1.89
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.89
Základy geoinformatiky I
1.89
Dálkový průzkum Země
1.9
Historická geografie a kartografie
1.9
Kartografie
1.91
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.92
Kartografie pro demografy
1.93
Demografická analýza I
1.93
Dálkový průzkum Země
1.93
Sociální geografie
1.93
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Kartografie
1.97
Získávání topografické informace
2
Populační prognózy
2
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Dálkový průzkum Země
2
Interpolace prostorových dat
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Geoinformační systémy
2
Geoinformační systémy
2
Metody ve fyzické geografii I.B
2
Teorie sociální geografie
2.06
Úvod do demografie
2.1
Meteorologie a klimatologie
2.11
Seminář z fyzické geografie A
2.13
Demografické aplikace SAS III
2.13
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.13
Metody ve fyzické geografii I.B
2.13
Získávání topografické informace
2.14
Globalizace: procesy, problémy
2.17
Geoinformační systémy
2.17
Afrika
2.17
Geografie města
2.18
Dynamická geomorfologie
2.27
Dějiny myšlení SG a RG
2.31
Matematická geografie
2.32
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.33
Matematická geografie
2.53
Teorie fyzické geografie
2.6
Matematická geografie
2.6
Demografické aplikace SAS I
2.64
Modelování fyzickogeografických procesů
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Získávání topografické informace
1.14
Geografie města
1.22
Kartografie
1.33
Matematická geografie
1.36
Metody ve fyzické geografii I.B
1.38
Problémové oblasti světa
1.38
Kartografie
1.4
Získávání topografické informace
1.43
Matematická geografie
1.43
Matematická geografie
1.44
Dálkový průzkum Země
1.53
Teorie sociální geografie
1.56
Metody ve fyzické geografii I.B
1.57
Kartografie
1.59
Kartografie
1.59
Latinská Amerika
1.6
Základy ekonometrie
1.64
Demografická analýza I
1.65
Kulturní geografie
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Populační prognózy
1.67
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.69
Globalizace: procesy, problémy
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.71
Sociální geografie
1.75
Geoinformační systémy
1.76
Ekologie člověka a populační vývoj
1.77
Úvod do studia a geografický proseminář
1.77
Tvorba map
1.77
Geoinformační systémy
1.78
Meteorologie a klimatologie
1.78
Populační prognózy
1.79
Dynamická geomorfologie
1.8
Historická geografie a kartografie
1.8
Statistická analýza dat II
1.81
Základy ekonometrie
1.82
Geoinformační systémy
1.82
Severní Amerika
1.82
Demografická analýza I
1.83
Ekonomie
1.83
Populační vývoj České republiky
1.85
Dějiny myšlení SG a RG
1.86
Inovace a regionální inovační systémy
1.86
Statistická analýza dat II
1.86
Demografická analýza I
1.86
Geografie mezinárodního rozvoje
1.87
Statistická analýza dat II
1.88
Geografie ČR
1.88
Demografické aplikace SAS I
1.88
Dálkový průzkum Země
1.88
Geografická analýza mikroregionu
1.88
Kartografie pro demografy
1.89
Základy geoinformatiky I
1.89
Kartografie pro demografy
1.9
Úvod do studia a geografický proseminář
1.91
Dálkový průzkum Země
1.91
Ekonomie
1.92
Úvod do studia a geografický proseminář
1.92
Afrika
1.93
Geografie cestovního ruchu
1.93
Historická demografie
1.93
Životní prostředí člověka
1.94
Životní prostředí člověka
1.94
Územní plánování a urbanismus
1.95
Kartografie pro demografy
1.96
Populační politika
2
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Seminář z geoekologie
2
Seminář k bakalářské práci
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Didaktika geografie I
2
Interpolace prostorových dat
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Historická geografie a kartografie
2
Metody kvalitativního výzkumu
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Polární oblasti
2
Populační vývoj České republiky
2
Povodně v krajině
2
Teorie fyzické geografie
2
Seminář z fyzické geografie A
2
Open GIS
2
Inovace a regionální inovační systémy
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Krajinná ekologie
2
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Geoinformační systémy
2.07
Sociologie
2.07
Úvod do demografie
2.09
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.09
Demografické aplikace SAS III
2.1
Úvod do magisterského studia
2.2

  Pohlaví

muž %
žena %
Modelování fyzickogeografických procesů
100 : 0
Inovace a regionální inovační systémy
89 : 11
Fyzická geografie Asie
83 : 17
Inovace a regionální inovační systémy
82 : 18
Územní plánování a urbanismus
80 : 20
Metody ve fyzické geografii I.B
75 : 25
Krajinná ekologie
75 : 25
Interpolace prostorových dat
73 : 27
Geoinformační systémy
72 : 28
Úvod do studia a geografický proseminář
71 : 29
Open GIS
70 : 30
Dálkový průzkum Země
69 : 31
Úvod do studia a geografický proseminář
68 : 32
Úvod do studia a geografický proseminář
67 : 33
Geografie mezinárodního rozvoje
67 : 33
Matematická geografie
66 : 34
Úvod do studia a geografický proseminář
64 : 36
Geoinformační systémy
64 : 36
Geografie ČR
62 : 38
Meteorologie a klimatologie II.
62 : 38
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
62 : 38
Životní prostředí člověka
61 : 39
Teorie sociální geografie
61 : 39
Geografická analýza mikroregionu
61 : 39
Kartografie
60 : 40
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
60 : 40
Povodně v krajině
60 : 40
Dálkový průzkum Země
60 : 40
Dějiny myšlení SG a RG
59 : 41
Kartografie
58 : 42
Severní Amerika
58 : 42
Úvod do magisterského studia
58 : 42
Kartografie
58 : 42
Globalizace: procesy, problémy
57 : 43
Seminář z fyzické geografie A
57 : 43
Geografie cestovního ruchu
57 : 43
Sociální geografie
57 : 43
Geoinformační systémy
56 : 44
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
56 : 44
Populační prognózy
56 : 44
Úvod do studia a geografický proseminář
55 : 45
Polární oblasti
54 : 46
Afrika
53 : 47
Ekonomie
53 : 47
Statistická analýza dat II
53 : 47
Životní prostředí člověka
53 : 47
Matematická geografie
52 : 48
Metody ve fyzické geografii I.B
52 : 48
Seminář z geoekologie
50 : 50
Získávání topografické informace
50 : 50
Získávání topografické informace
50 : 50
Dynamická geomorfologie
50 : 50
Statistická analýza dat II
50 : 50
Historická geografie a kartografie
50 : 50
Dálkový průzkum Země
50 : 50
Historická geografie a kartografie
50 : 50
Tvorba map
48 : 52
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
47 : 53
Sociologie
47 : 53
Aplikovaná krajinná ekologie
45 : 55
Matematická geografie
45 : 55
Demografická analýza I
45 : 55
Kartografie pro demografy
44 : 56
Ekologie člověka a populační vývoj
44 : 56
Problémové oblasti světa
43 : 57
Statistická analýza dat II
43 : 57
Kartografie pro demografy
41 : 59
Kulturní geografie
40 : 60
Seminář k bakalářské práci
40 : 60
Kartografie
39 : 61
Demografická analýza I
38 : 63
Kartografie pro demografy
37 : 63
Teorie fyzické geografie
36 : 64
Geografie města
36 : 64
Ekonomie
36 : 64
Latinská Amerika
34 : 66
Sociálněgeografické makroregiony světa
33 : 67
Populační prognózy
33 : 67
Geoinformační systémy
33 : 67
Demografické aplikace SAS I
33 : 67
Demografická analýza I
33 : 67
Populační vývoj České republiky
31 : 69
Základy geoinformatiky I
30 : 70
Meteorologie a klimatologie
30 : 70
Populační vývoj České republiky
29 : 71
Didaktika geografie I
28 : 72
Populační politika
28 : 72
Demografické aplikace SAS III
27 : 73
Úvod do demografie
27 : 73
Metody kvalitativního výzkumu
25 : 75
Metody kvalitativního výzkumu
25 : 75
Základy ekonometrie
25 : 75
Základy ekonometrie
17 : 83
Teorie a praxe geografického vzdělávání
13 : 87
Historická demografie
13 : 88
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
10 : 90

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Ekonomie
1
Matematická geografie
1
Modelování fyzickogeografických procesů
1
Kartografie
1
Kartografie
1
Životní prostředí člověka
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Matematická geografie
1
Kartografie pro demografy
1
Dálkový průzkum Země
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Geoinformační systémy
1
Kartografie
1
Kartografie
1
Meteorologie a klimatologie
1
Kartografie pro demografy
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Kartografie pro demografy
1
Populační prognózy
1
Geoinformační systémy
1
Sociální geografie
1
Úvod do demografie
1
Dálkový průzkum Země
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Seminář k bakalářské práci
1
Matematická geografie
1
Krajinná ekologie
1
Ekonomie
1
Životní prostředí člověka
1.02
Polární oblasti
1.04
Základy geoinformatiky I
1.05
Geografie ČR
1.05
Dálkový průzkum Země
1.07
Demografická analýza I
1.08
Severní Amerika
1.08
Metody ve fyzické geografii I.B
1.09
Demografická analýza I
1.1
Populační prognózy
1.11
Geoinformační systémy
1.13
Afrika
1.13
Sociologie
1.13
Demografická analýza I
1.13
Fyzická geografie Asie
1.17
Tvorba map
1.17
Geoinformační systémy
1.18
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.22
Open GIS
1.4
Populační vývoj České republiky
1.44
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.47
Latinská Amerika
1.48
Statistická analýza dat II
1.5
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.5
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.53
Populační vývoj České republiky
1.54
Statistická analýza dat II
1.69
Povodně v krajině
1.7
Interpolace prostorových dat
1.73
Geografie mezinárodního rozvoje
1.73
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Základy ekonometrie
1.75
Metody kvalitativního výzkumu
1.75
Meteorologie a klimatologie II.
1.77
Teorie sociální geografie
1.78
Demografické aplikace SAS I
1.78
Kulturní geografie
1.8
Seminář z fyzické geografie A
1.81
Historická demografie
1.81
Teorie fyzické geografie
1.82
Základy ekonometrie
1.83
Dynamická geomorfologie
1.85
Seminář z geoekologie
1.88
Inovace a regionální inovační systémy
1.89
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.9
Problémové oblasti světa
1.9
Demografické aplikace SAS III
1.91
Aplikovaná krajinná ekologie
1.91
Územní plánování a urbanismus
1.92
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.92
Geografie cestovního ruchu
1.93
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.94
Globalizace: procesy, problémy
1.95
Geografie města
2
Inovace a regionální inovační systémy
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Úvod do magisterského studia
2
Získávání topografické informace
2
Populační politika
2
Geografická analýza mikroregionu
2
Historická geografie a kartografie
2
Získávání topografické informace
2
Historická geografie a kartografie
2
Statistická analýza dat II
2
Didaktika geografie I
2.06
Dějiny myšlení SG a RG
2.06

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Historická demografie
100 : 0
Populační politika
100 : 0
Základy geoinformatiky I
100 : 0
Inovace a regionální inovační systémy
100 : 0
Modelování fyzickogeografických procesů
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Afrika
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Populační prognózy
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Sociální geografie
100 : 0
Problémové oblasti světa
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Úvod do demografie
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Geografie mezinárodního rozvoje
100 : 0
Metody kvalitativního výzkumu
100 : 0
Kulturní geografie
100 : 0
Získávání topografické informace
100 : 0
Open GIS
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Seminář z fyzické geografie A
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Krajinná ekologie
100 : 0
Polární oblasti
100 : 0
Územní plánování a urbanismus
100 : 0
Ekonomie
100 : 0
Teorie sociální geografie
100 : 0
Inovace a regionální inovační systémy
100 : 0
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
100 : 0
Meteorologie a klimatologie II.
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Demografické aplikace SAS III
100 : 0
Povodně v krajině
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Sociálněgeografické makroregiony světa
100 : 0
Didaktika geografie I
100 : 0
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
100 : 0
Ekologie člověka a populační vývoj
100 : 0
Aplikovaná krajinná ekologie
100 : 0
Demografická analýza I
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Severní Amerika
100 : 0
Teorie a praxe geografického vzdělávání
100 : 0
Metody kvalitativního výzkumu
100 : 0
Globalizace: procesy, problémy
100 : 0
Dějiny myšlení SG a RG
100 : 0
Úvod do magisterského studia
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Seminář k bakalářské práci
100 : 0
Fyzická geografie Asie
100 : 0
Interpolace prostorových dat
100 : 0
Geografie cestovního ruchu
100 : 0
Získávání topografické informace
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Latinská Amerika
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Kartografie pro demografy
98 : 2
Geografie ČR
97 : 3
Kartografie
97 : 3
Demografická analýza I
97 : 3
Geografická analýza mikroregionu
97 : 3
Statistická analýza dat II
96 : 4
Seminář z geoekologie
96 : 4
Kartografie
95 : 5
Dynamická geomorfologie
95 : 5
Kartografie pro demografy
95 : 5
Demografické aplikace SAS I
94 : 6
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
94 : 6
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
94 : 6
Matematická geografie
94 : 6
Kartografie
94 : 6
Ekonomie
93 : 7
Dálkový průzkum Země
93 : 7
Sociologie
93 : 7
Úvod do studia a geografický proseminář
93 : 7
Statistická analýza dat II
93 : 7
Demografická analýza I
92 : 8
Metody ve fyzické geografii I.B
91 : 9
Tvorba map
91 : 9
Geografie města
91 : 9
Úvod do studia a geografický proseminář
91 : 9
Teorie fyzické geografie
91 : 9
Matematická geografie
90 : 10
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
90 : 10
Populační prognózy
89 : 11
Statistická analýza dat II
88 : 12
Metody ve fyzické geografii I.B
88 : 13
Matematická geografie
86 : 14
Geoinformační systémy
78 : 22

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Inovace a regionální inovační systémy
1
Modelování fyzickogeografických procesů
1
Geoinformační systémy
1
Geografická analýza mikroregionu
1
Problémové oblasti světa
1
Dálkový průzkum Země
1
Metody kvalitativního výzkumu
1
Kulturní geografie
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Historická geografie a kartografie
1
Územní plánování a urbanismus
1
Inovace a regionální inovační systémy
1
Meteorologie a klimatologie II.
1
Povodně v krajině
1
Didaktika geografie I
1
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1
Ekologie člověka a populační vývoj
1
Metody kvalitativního výzkumu
1
Seminář k bakalářské práci
1
Interpolace prostorových dat
1
Teorie fyzické geografie
1
Geografie města
1
Kartografie pro demografy
1.04
Demografická analýza I
1.04
Seminář z geoekologie
1.04
Seminář z fyzické geografie A
1.05
Základy geoinformatiky I
1.05
Populační politika
1.06
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.06
Historická demografie
1.06
Populační prognózy
1.07
Geografie mezinárodního rozvoje
1.07
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.07
Základy ekonometrie
1.08
Základy ekonometrie
1.08
Historická geografie a kartografie
1.1
Open GIS
1.1
Dynamická geomorfologie
1.1
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.1
Získávání topografické informace
1.1
Demografické aplikace SAS I
1.11
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.12
Statistická analýza dat II
1.12
Krajinná ekologie
1.13
Kartografie
1.13
Tvorba map
1.13
Úvod do studia a geografický proseminář
1.14
Geografie cestovního ruchu
1.14
Kartografie pro demografy
1.16
Kartografie pro demografy
1.16
Demografická analýza I
1.17
Dálkový průzkum Země
1.17
Úvod do magisterského studia
1.17
Latinská Amerika
1.17
Afrika
1.2
Populační vývoj České republiky
1.21
Teorie sociální geografie
1.22
Geoinformační systémy
1.22
Kartografie
1.24
Geoinformační systémy
1.25
Sociologie
1.27
Kartografie
1.27
Úvod do studia a geografický proseminář
1.27
Geoinformační systémy
1.27
Aplikovaná krajinná ekologie
1.27
Matematická geografie
1.29
Meteorologie a klimatologie
1.3
Demografická analýza I
1.3
Úvod do demografie
1.31
Kartografie
1.33
Úvod do studia a geografický proseminář
1.33
Polární oblasti
1.33
Životní prostředí člověka
1.35
Geografie ČR
1.35
Demografické aplikace SAS III
1.36
Populační vývoj České republiky
1.38
Matematická geografie
1.38
Globalizace: procesy, problémy
1.38
Matematická geografie
1.41
Severní Amerika
1.42
Sociální geografie
1.43
Populační prognózy
1.44
Statistická analýza dat II
1.46
Získávání topografické informace
1.5
Statistická analýza dat II
1.5
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.5
Metody ve fyzické geografii I.B
1.5
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.56
Úvod do studia a geografický proseminář
1.57
Dějiny myšlení SG a RG
1.65
Životní prostředí člověka
1.68
Dálkový průzkum Země
1.73
Ekonomie
1.73
Fyzická geografie Asie
1.83
Ekonomie
2.14
Úvod do studia a geografický proseminář
2.14

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Kulturní geografie
2
Teorie sociální geografie
2.06
Krajinná ekologie
2.13
Historická geografie a kartografie
2.3
Ekologie člověka a populační vývoj
2.31
Dějiny myšlení SG a RG
2.35
Ekonomie
2.36
Geografie města
2.36
Populační vývoj České republiky
2.38
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.39
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.4
Povodně v krajině
2.4
Geografie mezinárodního rozvoje
2.4
Geografie cestovního ruchu
2.43
Dálkový průzkum Země
2.44
Územní plánování a urbanismus
2.44
Inovace a regionální inovační systémy
2.45
Seminář z fyzické geografie A
2.48
Severní Amerika
2.5
Dynamická geomorfologie
2.5
Modelování fyzickogeografických procesů
2.5
Metody kvalitativního výzkumu
2.5
Open GIS
2.5
Metody kvalitativního výzkumu
2.5
Historická geografie a kartografie
2.5
Životní prostředí člověka
2.51
Geografická analýza mikroregionu
2.52
Statistická analýza dat II
2.53
Meteorologie a klimatologie II.
2.54
Statistická analýza dat II
2.54
Seminář z geoekologie
2.54
Aplikovaná krajinná ekologie
2.55
Základy geoinformatiky I
2.55
Životní prostředí člověka
2.58
Populační vývoj České republiky
2.58
Úvod do magisterského studia
2.58
Polární oblasti
2.58
Demografická analýza I
2.59
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.59
Dálkový průzkum Země
2.6
Získávání topografické informace
2.6
Seminář k bakalářské práci
2.6
Sociologie
2.6
Získávání topografické informace
2.6
Latinská Amerika
2.62
Úvod do studia a geografický proseminář
2.64
Teorie fyzické geografie
2.64
Kartografie
2.65
Geografie ČR
2.65
Úvod do studia a geografický proseminář
2.67
Didaktika geografie I
2.67
Geoinformační systémy
2.69
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
2.69
Demografická analýza I
2.7
Kartografie
2.7
Meteorologie a klimatologie
2.7
Globalizace: procesy, problémy
2.71
Dálkový průzkum Země
2.72
Ekonomie
2.73
Afrika
2.73
Kartografie pro demografy
2.74
Inovace a regionální inovační systémy
2.75
Problémové oblasti světa
2.76
Geoinformační systémy
2.78
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.78
Populační politika
2.78
Populační prognózy
2.78
Tvorba map
2.78
Statistická analýza dat II
2.79
Kartografie pro demografy
2.79
Úvod do studia a geografický proseminář
2.79
Populační prognózy
2.8
Demografická analýza I
2.8
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.8
Sociální geografie
2.81
Základy ekonometrie
2.83
Úvod do demografie
2.85
Úvod do studia a geografický proseminář
2.86
Úvod do studia a geografický proseminář
2.86
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.87
Kartografie pro demografy
2.87
Metody ve fyzické geografii I.B
2.88
Geoinformační systémy
2.91
Demografické aplikace SAS III
2.91
Metody ve fyzické geografii I.B
2.91
Matematická geografie
2.92
Kartografie
2.93
Historická demografie
2.94
Geoinformační systémy
2.94
Matematická geografie
2.98
Interpolace prostorových dat
3
Kartografie
3
Matematická geografie
3.09
Demografické aplikace SAS I
3.11
Základy ekonometrie
3.17
Fyzická geografie Asie
3.17

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Územní plánování a urbanismus
1.16
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.2
Geografická analýza mikroregionu
1.21
Metody kvalitativního výzkumu
1.25
Metody kvalitativního výzkumu
1.25
Krajinná ekologie
1.25
Geografie mezinárodního rozvoje
1.27
Problémové oblasti světa
1.29
Povodně v krajině
1.3
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.33
Inovace a regionální inovační systémy
1.38
Latinská Amerika
1.38
Kartografie
1.4
Polární oblasti
1.42
Inovace a regionální inovační systémy
1.45
Meteorologie a klimatologie II.
1.46
Tvorba map
1.48
Kartografie
1.48
Modelování fyzickogeografických procesů
1.5
Demografická analýza I
1.5
Populační politika
1.5
Populační prognózy
1.53
Sociologie
1.53
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.54
Geoinformační systémy
1.56
Geoinformační systémy
1.56
Kartografie
1.58
Severní Amerika
1.58
Kartografie
1.59
Úvod do studia a geografický proseminář
1.59
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.6
Dynamická geomorfologie
1.6
Open GIS
1.6
Fyzická geografie Asie
1.6
Didaktika geografie I
1.61
Geografie ČR
1.62
Demografická analýza I
1.63
Populační vývoj České republiky
1.63
Geoinformační systémy
1.63
Geografie města
1.64
Geografie cestovního ruchu
1.64
Demografická analýza I
1.65
Afrika
1.67
Základy ekonometrie
1.67
Životní prostředí člověka
1.68
Historická demografie
1.69
Ekologie člověka a populační vývoj
1.69
Meteorologie a klimatologie
1.7
Získávání topografické informace
1.7
Kulturní geografie
1.7
Získávání topografické informace
1.7
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.72
Geoinformační systémy
1.73
Interpolace prostorových dat
1.73
Kartografie pro demografy
1.74
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.76
Úvod do demografie
1.77
Populační prognózy
1.78
Úvod do studia a geografický proseminář
1.79
Seminář k bakalářské práci
1.8
Sociální geografie
1.81
Demografické aplikace SAS III
1.82
Statistická analýza dat II
1.82
Statistická analýza dat II
1.83
Populační vývoj České republiky
1.83
Základy ekonometrie
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Dálkový průzkum Země
1.87
Seminář z geoekologie
1.88
Metody ve fyzické geografii I.B
1.88
Historická geografie a kartografie
1.88
Základy geoinformatiky I
1.9
Globalizace: procesy, problémy
1.9
Kartografie pro demografy
1.91
Teorie fyzické geografie
1.91
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.93
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Kartografie pro demografy
1.96
Životní prostředí člověka
1.98
Úvod do magisterského studia
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Metody ve fyzické geografii I.B
2
Matematická geografie
2.05
Ekonomie
2.07
Aplikovaná krajinná ekologie
2.09
Historická geografie a kartografie
2.1
Dálkový průzkum Země
2.11
Matematická geografie
2.11
Ekonomie
2.14
Seminář z fyzické geografie A
2.14
Teorie sociální geografie
2.17
Demografické aplikace SAS I
2.17
Matematická geografie
2.17
Statistická analýza dat II
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.29
Dálkový průzkum Země
2.38

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Problémové oblasti světa
1.19
Kartografie
1.33
Geografie mezinárodního rozvoje
1.33
Územní plánování a urbanismus
1.36
Populační prognózy
1.4
Základy ekonometrie
1.42
Kartografie
1.46
Kartografie
1.49
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.5
Demografická analýza I
1.5
Metody kvalitativního výzkumu
1.5
Metody ve fyzické geografii I.B
1.5
Fyzická geografie Asie
1.5
Kartografie
1.52
Latinská Amerika
1.52
Dálkový průzkum Země
1.53
Afrika
1.53
Geografie města
1.55
Dálkový průzkum Země
1.56
Základy ekonometrie
1.58
Didaktika geografie I
1.61
Demografická analýza I
1.63
Geoinformační systémy
1.64
Interpolace prostorových dat
1.64
Populační prognózy
1.67
Geoinformační systémy
1.67
Populační politika
1.67
Historická demografie
1.67
Geografická analýza mikroregionu
1.69
Open GIS
1.7
Povodně v krajině
1.7
Kulturní geografie
1.7
Získávání topografické informace
1.7
Polární oblasti
1.71
Inovace a regionální inovační systémy
1.73
Úvod do studia a geografický proseminář
1.73
Demografická analýza I
1.73
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.73
Krajinná ekologie
1.75
Statistická analýza dat II
1.75
Statistická analýza dat II
1.76
Geoinformační systémy
1.78
Geografie cestovního ruchu
1.79
Seminář k bakalářské práci
1.8
Meteorologie a klimatologie
1.8
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.8
Získávání topografické informace
1.8
Populační vývoj České republiky
1.81
Životní prostředí člověka
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.83
Kartografie pro demografy
1.84
Meteorologie a klimatologie II.
1.85
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Sociologie
1.87
Inovace a regionální inovační systémy
1.88
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.89
Životní prostředí člověka
1.9
Geografický výzkum periferních oblastí Česka
1.92
Statistická analýza dat II
1.93
Kartografie pro demografy
1.93
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.94
Populační vývoj České republiky
1.96
Kartografie pro demografy
1.96
Úvod do demografie
1.96
Geografie ČR
1.97
Teorie sociální geografie
2
Sociální geografie
2
Dálkový průzkum Země
2
Demografické aplikace SAS III
2
Metody ve fyzické geografii I.B
2
Matematická geografie
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Tvorba map
2
Seminář z geoekologie
2.04
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.06
Ekonomie
2.07
Úvod do studia a geografický proseminář
2.09
Aplikovaná krajinná ekologie
2.09
Matematická geografie
2.11
Ekologie člověka a populační vývoj
2.13
Globalizace: procesy, problémy
2.14
Úvod do studia a geografický proseminář
2.14
Geoinformační systémy
2.19
Ekonomie
2.2
Základy geoinformatiky I
2.2
Matematická geografie
2.21
Historická geografie a kartografie
2.25
Severní Amerika
2.25
Dynamická geomorfologie
2.25
Teorie fyzické geografie
2.27
Seminář z fyzické geografie A
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.31
Demografické aplikace SAS I
2.33
Historická geografie a kartografie
2.5
Úvod do magisterského studia
2.5