Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Praktikum z analytické chemie
1.1
Anorganická chemie
1.1
Teoretické základy analytické chemie
1.13
Laboratorní technika
1.2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.2
Laboratorní technika
1.2
Repetitorium středoškolské fyziky
1.21
Laboratorní technika
1.21
Biofyzikální chemie I
1.22
Teoretické základy analytické chemie
1.22
Spektrální metody NMR I
1.28
Základní chemické výpočty
1.3
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.31
Organická chemie
1.32
Fyzikální chemie I (a)
1.33
Organická chemie II (b)
1.33
Laboratorní technika
1.36
Laboratorní technika
1.36
Fyzikální chemie I (a)
1.36
Laboratorní technika
1.37
Fyzikální chemie I (b)
1.38
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.38
Bioenergetika
1.4
Anorganická chemie
1.4
Cvičení z fyzikální chemie I
1.43
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.47
Laboratorní technika pro KATA
1.47
Praktikum z analytické chemie
1.48
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.5
Laboratorní technika
1.52
Organická chemie II (a)
1.56
Laboratorní technika
1.58
Analytická chemie II (kata)
1.6
Organická chemie II (b)
1.6
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.61
Organická chemie II (a)
1.62
Laboratorní technika
1.62
Organická chemie
1.63
Obecná chemie
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.65
Toxikologie
1.66
Fyzika II
1.67
Anorganická chemie
1.67
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.7
Obecná chemie
1.71
Praktikum z fyzikální chemie
1.71
Laboratorní technika
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Analytická chemie I + II (b)
1.73
Organická chemie II (b)
1.75
Biofyzikální chemie I
1.75
Anorganická chemie I (b)
1.76
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.78
Anorganická chemie I (b)
1.79
Chemie léčiv II
1.8
Cvičení z fyzikální chemie I
1.81
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.82
Jaderná chemie
1.83
Molekulární techniky
1.83
Fyzikální chemie I (b)
1.84
Fyzikální chemie I (b)
1.86
Cvičení z fyzikální chemie I
1.86
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Život - molekuly a biochemie
1.9
Fyzika II
1.91
Analytická chemie I + II (b)
2
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2
Život - molekuly a biochemie
2.02
Anorganická chemie I (a)
2.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.05
Anorganická chemie I (b)
2.07
Seminář z analytické chemie
2.08
Biochemické praktikum I
2.09
Seminář z analytické chemie II KATA
2.12
Organická chemie II (a)
2.12
Biochemie II (kata)
2.13
Biochemie II (kata)
2.18
Analytická chemie I + II (b)
2.21
Praktikum z fyzikální chemie
2.24
Anorganická chemie I (b)
2.24
Anorganická chemie I (a)
2.28
Laboratorní technika pro KATA
2.29
Cvičení z fyzikální chemie I
2.29
Molekulární biologie a genetika I
2.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.3
Cvičení z jaderné chemie
2.36
Obecná chemie
2.38
Metody biochemie
2.43
Organická chemie II (b)
2.5
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.55
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.56
Chemické principy průmyslových výrob
2.58
Biochemie II
2.6
Seminář z analytické chemie II KATA
2.63
Biochemie II (kata)
2.67
Chemická struktura (a) - cvičení
2.7
Principy vzorkování
2.78
Praktikum z fyzikální chemie
2.79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.8
Anorganická chemie I (b)
2.94
Biologie pro biochemiky
3
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
3
Organická chemie
3.1
Fyzikální organická chemie I
3.67
Chemická struktura (b)
3.78

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1
Praktikum z analytické chemie
1.05
Laboratorní technika
1.07
Fyzikální chemie I (a)
1.08
Anorganická chemie I (a)
1.1
Anorganická chemie
1.1
Biochemie II (kata)
1.13
Laboratorní technika
1.14
Organická chemie II (a)
1.19
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.19
Laboratorní technika
1.2
Biofyzikální chemie I
1.22
Praktikum z analytické chemie
1.24
Analytická chemie II (kata)
1.24
Fyzikální chemie I (a)
1.27
Laboratorní technika
1.29
Organická chemie
1.29
Obecná chemie
1.29
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.31
Laboratorní technika pro KATA
1.32
Laboratorní technika
1.33
Molekulární techniky
1.33
Seminář z analytické chemie II KATA
1.35
Organická chemie
1.36
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.38
Organická chemie II (a)
1.38
Anorganická chemie I (a)
1.38
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.39
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.39
Život - molekuly a biochemie
1.4
Anorganická chemie I (a)
1.4
Základní chemické výpočty
1.4
Organická chemie II (a)
1.41
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.43
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.43
Spektrální metody NMR I
1.44
Anorganická chemie I (a)
1.45
Obecná chemie
1.45
Toxikologie
1.45
Laboratorní technika
1.47
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.5
Teoretické základy analytické chemie
1.5
Laboratorní technika
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.51
Repetitorium středoškolské fyziky
1.52
Laboratorní technika
1.52
Anorganická chemie I (b)
1.53
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.53
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.54
Biochemie II (kata)
1.55
Teoretické základy analytické chemie
1.56
Obecná chemie
1.56
Bioenergetika
1.6
Anorganická chemie I (b)
1.61
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.62
Seminář z analytické chemie II KATA
1.63
Analytická chemie I + II (b)
1.64
Anorganická chemie I (b)
1.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.66
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Laboratorní technika
1.67
Anorganická chemie
1.68
Praktikum z fyzikální chemie
1.71
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.72
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.72
Organická chemie II (b)
1.75
Fyzikální chemie I (b)
1.75
Život - molekuly a biochemie
1.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.79
Metody biochemie
1.79
Analytická chemie I + II (b)
1.79
Anorganická chemie I (a)
1.83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.83
Anorganická chemie I (b)
1.85
Organická chemie II (b)
1.86
Anorganická chemie
1.87
Molekulární biologie a genetika I
1.88
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.91
Cvičení z fyzikální chemie I
1.91
Laboratorní technika pro KATA
1.93
Principy vzorkování
2
Chemie léčiv II
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Organická chemie II (b)
2
Jaderná chemie
2
Biochemie II
2
Fyzika II
2
Biofyzikální chemie I
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Organická chemie
2.05
Biochemické praktikum I
2.05
Cvičení z fyzikální chemie I
2.05
Fyzikální chemie I (b)
2.07
Biochemie II (kata)
2.07
Cvičení z fyzikální chemie I
2.08
Laboratorní technika
2.1
Chemická struktura (a) - cvičení
2.1
Cvičení z jaderné chemie
2.14
Seminář z analytické chemie
2.15
Biologie pro biochemiky
2.17
Cvičení z fyzikální chemie I
2.19
Anorganická chemie I (b)
2.23
Fyzikální chemie I (b)
2.24
Fyzika II
2.27
Analytická chemie I + II (b)
2.33
Praktikum z fyzikální chemie
2.35
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.46
Chemické principy průmyslových výrob
2.47
Fyzikální organická chemie I
2.67
Chemická struktura (b)
2.78
Praktikum z fyzikální chemie
2.85

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Bioenergetika
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální organická chemie I
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Laboratorní technika
1
Biofyzikální chemie I
1
Laboratorní technika
1.05
Laboratorní technika
1.07
Laboratorní technika
1.08
Laboratorní technika
1.08
Fyzika II
1.09
Biochemie II (kata)
1.09
Fyzikální chemie I (a)
1.09
Základní chemické výpočty
1.1
Laboratorní technika
1.11
Laboratorní technika pro KATA
1.11
Anorganická chemie I (a)
1.11
Toxikologie
1.11
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Laboratorní technika
1.14
Laboratorní technika
1.16
Fyzika II
1.17
Molekulární techniky
1.17
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.18
Obecná chemie
1.19
Praktikum z analytické chemie
1.19
Chemická struktura (a) - cvičení
1.2
Anorganická chemie
1.2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.21
Repetitorium středoškolské fyziky
1.21
Laboratorní technika pro KATA
1.21
Praktikum z fyzikální chemie
1.21
Biofyzikální chemie I
1.22
Principy vzorkování
1.22
Praktikum z fyzikální chemie
1.24
Praktikum z analytické chemie
1.24
Anorganická chemie I (b)
1.25
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.25
Anorganická chemie I (b)
1.27
Anorganická chemie
1.27
Život - molekuly a biochemie
1.28
Cvičení z fyzikální chemie I
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Anorganická chemie I (b)
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Biochemie II
1.3
Anorganická chemie
1.3
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.31
Teoretické základy analytické chemie
1.33
Anorganická chemie I (a)
1.33
Jaderná chemie
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.33
Chemická struktura (b)
1.33
Cvičení z fyzikální chemie I
1.35
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.35
Laboratorní technika
1.36
Analytická chemie II (kata)
1.36
Obecná chemie
1.36
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.37
Organická chemie II (b)
1.38
Organická chemie II (a)
1.38
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.39
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.4
Anorganická chemie I (a)
1.4
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.4
Život - molekuly a biochemie
1.41
Organická chemie II (a)
1.41
Fyzikální chemie I (b)
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.42
Cvičení z fyzikální chemie I
1.43
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.43
Fyzikální chemie I (b)
1.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.44
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.44
Biochemie II (kata)
1.47
Molekulární biologie a genetika I
1.47
Anorganická chemie I (a)
1.47
Anorganická chemie I (b)
1.48
Spektrální metody NMR I
1.48
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.52
Analytická chemie I + II (b)
1.53
Chemické principy průmyslových výrob
1.53
Organická chemie II (b)
1.54
Organická chemie II (b)
1.55
Anorganická chemie I (b)
1.56
Organická chemie II (a)
1.56
Biologie pro biochemiky
1.58
Seminář z analytické chemie II KATA
1.59
Biochemické praktikum I
1.59
Chemie léčiv II
1.6
Seminář z analytické chemie
1.62
Teoretické základy analytické chemie
1.63
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Anorganická chemie I (a)
1.71
Metody biochemie
1.71
Organická chemie
1.72
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.73
Obecná chemie
1.73
Biochemie II (kata)
1.75
Cvičení z fyzikální chemie I
1.76
Cvičení z jaderné chemie
1.77
Organická chemie
1.8
Analytická chemie I + II (b)
1.9
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Seminář z analytické chemie II KATA
2
Organická chemie
2.29
Fyzikální chemie I (b)
2.38

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Seminář z analytické chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Anorganická chemie
1
Laboratorní technika
1.08
Základní chemické výpočty
1.1
Anorganická chemie I (a)
1.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Molekulární techniky
1.17
Laboratorní technika pro KATA
1.17
Analytická chemie I + II (b)
1.18
Fyzikální chemie I (b)
1.19
Bioenergetika
1.2
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.2
Laboratorní technika
1.2
Laboratorní technika pro KATA
1.21
Laboratorní technika
1.21
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.21
Laboratorní technika
1.21
Praktikum z analytické chemie
1.24
Biofyzikální chemie I
1.25
Anorganická chemie
1.28
Teoretické základy analytické chemie
1.29
Anorganická chemie
1.29
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.29
Laboratorní technika
1.29
Laboratorní technika
1.3
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.3
Laboratorní technika
1.31
Laboratorní technika
1.31
Anorganická chemie I (b)
1.31
Analytická chemie I + II (b)
1.32
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.32
Biochemie II (kata)
1.33
Analytická chemie I + II (b)
1.33
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.33
Chemická struktura (a) - cvičení
1.33
Biofyzikální chemie I
1.33
Laboratorní technika
1.33
Analytická chemie I + II (b)
1.33
Toxikologie
1.36
Laboratorní technika
1.37
Principy vzorkování
1.38
Praktikum z analytické chemie
1.38
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.39
Fyzikální chemie I (b)
1.4
Biologie pro biochemiky
1.42
Praktikum z fyzikální chemie
1.43
Cvičení z fyzikální chemie I
1.43
Spektrální metody NMR I
1.43
Fyzikální chemie I (a)
1.44
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.45
Fyzika II
1.45
Analytická chemie II (kata)
1.46
Fyzikální chemie I (b)
1.48
Jaderná chemie
1.5
Fyzika II
1.5
Teoretické základy analytické chemie
1.5
Cvičení z fyzikální chemie I
1.52
Cvičení z fyzikální chemie I
1.52
Biochemické praktikum I
1.52
Praktikum z fyzikální chemie
1.53
Obecná chemie
1.56
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.59
Fyzikální chemie I (a)
1.6
Anorganická chemie I (a)
1.61
Anorganická chemie I (b)
1.61
Cvičení z fyzikální chemie I
1.61
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.61
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.61
Organická chemie II (a)
1.64
Organická chemie II (a)
1.65
Organická chemie II (b)
1.67
Organická chemie II (a)
1.67
Chemie léčiv II
1.67
Organická chemie
1.67
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.68
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.69
Obecná chemie
1.7
Seminář z analytické chemie II KATA
1.71
Biochemie II (kata)
1.71
Repetitorium středoškolské fyziky
1.73
Anorganická chemie I (a)
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Biochemie II (kata)
1.82
Organická chemie
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.87
Anorganická chemie I (a)
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.92
Molekulární biologie a genetika I
1.94
Cvičení z jaderné chemie
1.95
Metody biochemie
2
Obecná chemie
2
Fyzikální organická chemie I
2
Organická chemie II (b)
2.05
Anorganická chemie I (a)
2.06
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.07
Anorganická chemie I (b)
2.07
Organická chemie II (b)
2.07
Život - molekuly a biochemie
2.08
Organická chemie II (b)
2.14
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.27
Život - molekuly a biochemie
2.28
Organická chemie
2.35
Seminář z analytické chemie II KATA
2.38
Chemické principy průmyslových výrob
2.4
Biochemie II
2.67
Chemická struktura (b)
2.78

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Anorganická chemie I (a)
1.11
Biofyzikální chemie I
1.13
Teoretické základy analytické chemie
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.17
Anorganická chemie
1.2
Seminář z analytické chemie
1.2
Laboratorní technika
1.2
Molekulární techniky
1.2
Základní chemické výpočty
1.22
Analytická chemie I + II (b)
1.22
Laboratorní technika
1.23
Organická chemie II (a)
1.24
Organická chemie II (a)
1.27
Fyzikální chemie I (b)
1.27
Praktikum z analytické chemie
1.29
Teoretické základy analytické chemie
1.29
Laboratorní technika
1.29
Cvičení z fyzikální chemie I
1.33
Laboratorní technika
1.33
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.38
Analytická chemie I + II (b)
1.4
Laboratorní technika
1.42
Laboratorní technika
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.43
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.44
Anorganická chemie I (b)
1.45
Organická chemie II (a)
1.45
Laboratorní technika
1.46
Laboratorní technika
1.47
Praktikum z analytické chemie
1.48
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.48
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.48
Analytická chemie I + II (b)
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Fyzikální chemie I (a)
1.5
Bioenergetika
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Laboratorní technika
1.5
Anorganická chemie
1.5
Fyzikální chemie I (a)
1.5
Fyzikální chemie I (b)
1.53
Anorganická chemie I (a)
1.53
Obecná chemie
1.54
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.56
Anorganická chemie I (b)
1.57
Organická chemie II (b)
1.59
Fyzika II
1.6
Organická chemie
1.6
Analytická chemie I + II (b)
1.61
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.61
Organická chemie II (b)
1.61
Organická chemie II (b)
1.63
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.63
Toxikologie
1.63
Spektrální metody NMR I
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.67
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Anorganická chemie I (a)
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.67
Fyzikální chemie I (b)
1.67
Jaderná chemie
1.67
Biochemie II (kata)
1.67
Anorganická chemie
1.69
Anorganická chemie I (b)
1.69
Cvičení z fyzikální chemie I
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Cvičení z fyzikální chemie I
1.71
Anorganická chemie I (a)
1.72
Obecná chemie
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Biologie pro biochemiky
1.75
Biofyzikální chemie I
1.75
Cvičení z fyzikální chemie I
1.77
Obecná chemie
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.78
Praktikum z fyzikální chemie
1.79
Biochemie II (kata)
1.8
Laboratorní technika
1.82
Fyzika II
1.82
Analytická chemie II (kata)
1.83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.85
Organická chemie
1.85
Repetitorium středoškolské fyziky
1.9
Biochemie II (kata)
1.91
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.94
Biochemické praktikum I
2
Principy vzorkování
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Cvičení z jaderné chemie
2.05
Organická chemie
2.07
Chemická struktura (a) - cvičení
2.11
Metody biochemie
2.11
Anorganická chemie I (b)
2.14
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.15
Praktikum z fyzikální chemie
2.18
Seminář z analytické chemie II KATA
2.25
Život - molekuly a biochemie
2.31
Chemie léčiv II
2.33
Chemické principy průmyslových výrob
2.33
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.33
Molekulární biologie a genetika I
2.47
Biochemie II
2.5
Život - molekuly a biochemie
2.57
Fyzikální organická chemie I
2.67
Seminář z analytické chemie II KATA
2.75
Chemická struktura (b)
3.43

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Fyzikální organická chemie I
1
Chemická struktura (b)
1.13
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Organická chemie II (b)
1.25
Fyzika II
1.27
Anorganická chemie I (b)
1.33
Cvičení z fyzikální chemie I
1.41
Seminář z analytické chemie II KATA
1.44
Fyzikální chemie I (b)
1.44
Fyzikální chemie I (b)
1.47
Praktikum z fyzikální chemie
1.47
Cvičení z fyzikální chemie I
1.48
Fyzikální chemie I (b)
1.48
Cvičení z fyzikální chemie I
1.48
Fyzika II
1.5
Seminář z analytické chemie II KATA
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.51
Analytická chemie II (kata)
1.52
Chemická struktura (a) - cvičení
1.56
Organická chemie II (b)
1.56
Toxikologie
1.56
Teoretické základy analytické chemie
1.57
Anorganická chemie I (b)
1.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.62
Biochemie II
1.63
Laboratorní technika pro KATA
1.64
Fyzikální chemie I (a)
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.67
Organická chemie II (b)
1.67
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.67
Život - molekuly a biochemie
1.68
Anorganická chemie I (b)
1.68
Anorganická chemie I (a)
1.68
Obecná chemie
1.69
Anorganická chemie
1.7
Organická chemie
1.7
Organická chemie II (a)
1.71
Základní chemické výpočty
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Biochemie II (kata)
1.71
Život - molekuly a biochemie
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Organická chemie II (a)
1.75
Biofyzikální chemie I
1.75
Laboratorní technika
1.75
Praktikum z analytické chemie
1.75
Organická chemie II (a)
1.77
Laboratorní technika
1.79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.8
Laboratorní technika
1.8
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.81
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.83
Anorganická chemie I (a)
1.83
Jaderná chemie
1.83
Praktikum z fyzikální chemie
1.83
Repetitorium středoškolské fyziky
1.84
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.84
Anorganická chemie I (b)
1.84
Laboratorní technika
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.85
Molekulární biologie a genetika I
1.86
Anorganická chemie
1.86
Cvičení z jaderné chemie
1.86
Laboratorní technika
1.86
Organická chemie
1.87
Teoretické základy analytické chemie
1.88
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.88
Principy vzorkování
1.88
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.88
Anorganická chemie I (a)
1.88
Biochemie II (kata)
1.9
Obecná chemie
1.9
Biologie pro biochemiky
1.9
Laboratorní technika
1.9
Laboratorní technika
1.9
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.91
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.92
Metody biochemie
1.92
Cvičení z fyzikální chemie I
1.93
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.93
Obecná chemie
1.93
Laboratorní technika
1.94
Laboratorní technika
1.94
Laboratorní technika pro KATA
1.94
Anorganická chemie
1.95
Praktikum z analytické chemie
1.95
Biochemické praktikum I
1.95
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.95
Spektrální metody NMR I
1.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.96
Biochemie II (kata)
2
Bioenergetika
2
Biofyzikální chemie I
2
Molekulární techniky
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Organická chemie II (b)
2
Seminář z analytické chemie
2
Fyzikální chemie I (a)
2
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2
Chemie léčiv II
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Organická chemie
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Laboratorní technika
2.04
Chemické principy průmyslových výrob
2.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.07
Analytická chemie I + II (b)
2.14
Analytická chemie I + II (b)
2.31

  Pohlaví

muž %
žena %
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Fyzikální organická chemie I
100 : 0
Obecná chemie
71 : 29
Biochemie II
70 : 30
Anorganická chemie I (b)
58 : 42
Praktikum z fyzikální chemie
57 : 43
Cvičení z fyzikální chemie I
57 : 43
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
55 : 45
Molekulární biologie a genetika I
53 : 47
Organická chemie II (a)
53 : 47
Chemické principy průmyslových výrob
53 : 47
Chemická struktura (a) - cvičení
50 : 50
Fyzikální chemie I (a)
50 : 50
Jaderná chemie
50 : 50
Obecná chemie
50 : 50
Biofyzikální chemie I
50 : 50
Biochemie II (kata)
50 : 50
Anorganická chemie I (b)
48 : 52
Obecná chemie
45 : 55
Život - molekuly a biochemie
45 : 55
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
45 : 55
Chemická struktura (b)
44 : 56
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
44 : 56
Organická chemie
44 : 56
Organická chemie II (a)
44 : 56
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
44 : 56
Fyzikální chemie I (b)
44 : 56
Praktikum z analytické chemie
43 : 57
Metody biochemie
43 : 57
Anorganická chemie I (a)
43 : 57
Laboratorní technika
43 : 57
Život - molekuly a biochemie
41 : 59
Praktikum z fyzikální chemie
41 : 59
Cvičení z jaderné chemie
41 : 59
Biochemické praktikum I
41 : 59
Chemie léčiv II
40 : 60
Anorganická chemie I (a)
40 : 60
Biochemie II (kata)
40 : 60
Laboratorní technika
40 : 60
Anorganická chemie I (a)
39 : 61
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
39 : 61
Seminář z analytické chemie
38 : 62
Laboratorní technika
38 : 62
Laboratorní technika
38 : 62
Repetitorium středoškolské fyziky
38 : 63
Anorganická chemie I (a)
37 : 63
Analytická chemie I + II (b)
36 : 64
Fyzika II
36 : 64
Toxikologie
36 : 64
Fyzikální chemie I (a)
36 : 64
Laboratorní technika
36 : 64
Analytická chemie II (kata)
36 : 64
Laboratorní technika
36 : 64
Laboratorní technika pro KATA
36 : 64
Seminář z analytické chemie II KATA
35 : 65
Fyzikální chemie I (b)
35 : 65
Anorganická chemie I (b)
35 : 65
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
33 : 67
Anorganická chemie I (b)
33 : 67
Cvičení z fyzikální chemie I
33 : 67
Praktikum z analytické chemie
33 : 67
Molekulární techniky
33 : 67
Fyzikální chemie I (b)
33 : 67
Principy vzorkování
33 : 67
Teoretické základy analytické chemie
33 : 67
Fyzika II
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
33 : 67
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
32 : 68
Laboratorní technika
32 : 68
Anorganická chemie I (b)
31 : 69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
31 : 69
Organická chemie II (a)
31 : 69
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
30 : 70
Anorganická chemie I (a)
30 : 70
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
29 : 71
Organická chemie
29 : 71
Analytická chemie I + II (b)
28 : 72
Laboratorní technika pro KATA
26 : 74
Laboratorní technika
25 : 75
Biologie pro biochemiky
25 : 75
Organická chemie II (b)
25 : 75
Seminář z analytické chemie II KATA
25 : 75
Anorganická chemie
25 : 75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
24 : 76
Spektrální metody NMR I
24 : 76
Cvičení z fyzikální chemie I
24 : 76
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
23 : 77
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
22 : 78
Laboratorní technika
21 : 79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
21 : 79
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
21 : 79
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
21 : 79
Anorganická chemie
20 : 80
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
20 : 80
Laboratorní technika
19 : 81
Biochemie II (kata)
18 : 82
Organická chemie II (b)
18 : 82
Cvičení z fyzikální chemie I
17 : 83
Analytická chemie I + II (b)
17 : 83
Úvod do hmotnostní spektrometrie
17 : 83
Anorganická chemie
13 : 87
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
13 : 87
Teoretické základy analytické chemie
13 : 88
Organická chemie II (b)
13 : 88
Biofyzikální chemie I
11 : 89
Základní chemické výpočty
10 : 90
Analytická chemie I + II (b)
10 : 90
Organická chemie
10 : 90
Bioenergetika
0 : 100
Organická chemie II (b)
0 : 100
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Laboratorní technika
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Seminář z analytické chemie II KATA
1
Anorganická chemie I (b)
1
Cvičení z jaderné chemie
1
Metody biochemie
1
Biochemie II
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Fyzika II
1
Obecná chemie
1
Biofyzikální chemie I
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Chemická struktura (a) - cvičení
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Organická chemie II (b)
1
Život - molekuly a biochemie
1
Organická chemie II (a)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z analytické chemie
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Anorganická chemie
1
Anorganická chemie
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Biochemie II (kata)
1
Biochemie II (kata)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Principy vzorkování
1
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Jaderná chemie
1
Biologie pro biochemiky
1
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Fyzika II
1
Obecná chemie
1
Obecná chemie
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Základní chemické výpočty
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Seminář z analytické chemie II KATA
1
Organická chemie II (b)
1
Organická chemie II (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie
1
Laboratorní technika
1
Organická chemie II (a)
1
Analytická chemie II (kata)
1
Repetitorium středoškolské fyziky
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Biochemie II (kata)
1
Biochemické praktikum I
1
Organická chemie
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Fyzikální chemie I (b)
1.02
Život - molekuly a biochemie
1.02
Organická chemie
1.03
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.03
Toxikologie
1.05
Organická chemie
1.05
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.06
Analytická chemie I + II (b)
1.09
Praktikum z analytické chemie
1.1
Chemické principy průmyslových výrob
1.11
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.22
Molekulární biologie a genetika I
1.29
Chemická struktura (b)
1.44
Molekulární techniky
1.5
Fyzikální organická chemie I
1.67
Biofyzikální chemie I
1.67
Bioenergetika
1.8
Spektrální metody NMR I
1.92
Teoretické základy analytické chemie
2
Seminář z analytické chemie
2
Teoretické základy analytické chemie
2
Chemie léčiv II
2
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.11
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2.33

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Principy vzorkování
100 : 0
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Chemické principy průmyslových výrob
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Jaderná chemie
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Metody biochemie
100 : 0
Biochemie II
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Fyzika II
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Cvičení z fyzikální chemie I
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Laboratorní technika pro KATA
100 : 0
Chemická struktura (a) - cvičení
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Praktikum z analytické chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
100 : 0
Biochemické praktikum I
100 : 0
Úvod do hmotnostní spektrometrie
100 : 0
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
100 : 0
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
100 : 0
Bioenergetika
100 : 0
Fyzikální chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Seminář z analytické chemie II KATA
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Cvičení z jaderné chemie
100 : 0
Chemie léčiv II
100 : 0
Biologie pro biochemiky
100 : 0
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Fyzika II
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Základní chemické výpočty
100 : 0
Cvičení z fyzikální chemie I
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Fyzikální chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Chemická struktura (b)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Repetitorium středoškolské fyziky
100 : 0
Seminář z analytické chemie
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Molekulární techniky
100 : 0
Biochemie II (kata)
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
100 : 0
Fyzikální organická chemie I
100 : 0
Fyzikální chemie I (b)
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
99 : 1
Život - molekuly a biochemie
98 : 2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
98 : 2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
97 : 3
Organická chemie
97 : 3
Spektrální metody NMR I
96 : 4
Organická chemie
96 : 4
Cvičení z fyzikální chemie I
96 : 4
Fyzikální chemie I (b)
95 : 5
Život - molekuly a biochemie
95 : 5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
94 : 6
Organická chemie II (a)
94 : 6
Toxikologie
93 : 7
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
93 : 7
Laboratorní technika
93 : 7
Laboratorní technika pro KATA
93 : 7
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
92 : 8
Anorganická chemie I (b)
92 : 8
Praktikum z analytické chemie
90 : 10
Organická chemie II (b)
89 : 11
Molekulární biologie a genetika I
88 : 12
Seminář z analytické chemie II KATA
88 : 13
Biochemie II (kata)
88 : 13
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
88 : 13
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
87 : 13
Analytická chemie I + II (b)
83 : 17
Analytická chemie II (kata)
83 : 17
Teoretické základy analytické chemie
75 : 25
Biochemie II (kata)
73 : 27
Teoretické základy analytické chemie
71 : 29
Cvičení z fyzikální chemie I
71 : 29
Fyzikální chemie I (b)
71 : 29
Organická chemie II (b)
67 : 33

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Fyzikální chemie I (a)
1
Chemie léčiv II
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika
1
Seminář z analytické chemie
1
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1
Teoretické základy analytické chemie
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Metody biochemie
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Cvičení z fyzikální chemie I
1.05
Praktikum z analytické chemie
1.05
Chemické principy průmyslových výrob
1.05
Organická chemie
1.06
Praktikum z fyzikální chemie
1.06
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.06
Obecná chemie
1.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.07
Anorganická chemie
1.07
Laboratorní technika
1.07
Laboratorní technika
1.08
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.08
Anorganická chemie I (a)
1.08
Organická chemie II (a)
1.08
Biochemie II (kata)
1.09
Anorganická chemie
1.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.1
Teoretické základy analytické chemie
1.11
Repetitorium středoškolské fyziky
1.13
Organická chemie II (a)
1.13
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.14
Fyzikální chemie I (b)
1.14
Laboratorní technika
1.14
Život - molekuly a biochemie
1.15
Organická chemie
1.16
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.16
Fyzika II
1.17
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.17
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.17
Laboratorní technika pro KATA
1.18
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.19
Život - molekuly a biochemie
1.19
Cvičení z fyzikální chemie I
1.19
Chemická struktura (a) - cvičení
1.2
Analytická chemie I + II (b)
1.2
Organická chemie II (b)
1.2
Anorganická chemie
1.2
Anorganická chemie I (b)
1.21
Laboratorní technika
1.21
Cvičení z fyzikální chemie I
1.21
Anorganická chemie I (a)
1.22
Organická chemie II (a)
1.24
Laboratorní technika
1.24
Cvičení z fyzikální chemie I
1.26
Anorganická chemie I (b)
1.27
Biochemie II (kata)
1.27
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.27
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.28
Organická chemie II (b)
1.29
Anorganická chemie I (a)
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Biochemické praktikum I
1.29
Obecná chemie
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Základní chemické výpočty
1.3
Anorganická chemie I (a)
1.3
Fyzikální chemie I (b)
1.31
Toxikologie
1.32
Anorganická chemie I (b)
1.32
Biofyzikální chemie I
1.33
Fyzikální organická chemie I
1.33
Organická chemie
1.33
Molekulární techniky
1.33
Fyzikální chemie I (b)
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.34
Seminář z analytické chemie II KATA
1.35
Cvičení z jaderné chemie
1.36
Organická chemie II (b)
1.38
Biochemie II (kata)
1.38
Bioenergetika
1.4
Biochemie II
1.4
Anorganická chemie I (b)
1.43
Anorganická chemie I (b)
1.44
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.44
Principy vzorkování
1.44
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.44
Molekulární biologie a genetika I
1.47
Praktikum z analytické chemie
1.48
Seminář z analytické chemie II KATA
1.5
Spektrální metody NMR I
1.52
Analytická chemie II (kata)
1.56
Obecná chemie
1.64
Fyzika II
1.73
Analytická chemie I + II (b)
1.73
Analytická chemie I + II (b)
1.74
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.75
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.78
Chemická struktura (b)
1.78
Jaderná chemie
1.83
Analytická chemie I + II (b)
2.17
Biologie pro biochemiky
2.25
Biofyzikální chemie I
2.25

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1.5
Fyzikální organická chemie I
1.67
Chemie léčiv II
2
Praktikum z analytické chemie
2.1
Základní chemické výpočty
2.1
Praktikum z fyzikální chemie
2.14
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.19
Biofyzikální chemie I
2.22
Praktikum z fyzikální chemie
2.24
Chemická struktura (b)
2.25
Fyzikální chemie I (a)
2.25
Laboratorní technika
2.29
Fyzika II
2.33
Obecná chemie
2.35
Anorganická chemie
2.4
Bioenergetika
2.4
Laboratorní technika
2.43
Fyzikální chemie I (a)
2.45
Laboratorní technika
2.46
Organická chemie II (a)
2.47
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.48
Život - molekuly a biochemie
2.49
Toxikologie
2.5
Anorganická chemie I (a)
2.5
Cvičení z jaderné chemie
2.5
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.52
Praktikum z analytické chemie
2.52
Anorganická chemie I (b)
2.52
Laboratorní technika
2.53
Fyzika II
2.55
Anorganická chemie I (a)
2.56
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.56
Spektrální metody NMR I
2.56
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.56
Metody biochemie
2.57
Molekulární biologie a genetika I
2.59
Chemická struktura (a) - cvičení
2.6
Laboratorní technika
2.6
Analytická chemie I + II (b)
2.6
Anorganická chemie I (a)
2.61
Seminář z analytické chemie
2.62
Anorganická chemie I (b)
2.62
Laboratorní technika
2.62
Biochemie II (kata)
2.63
Organická chemie II (a)
2.63
Analytická chemie I + II (b)
2.63
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.64
Biochemie II (kata)
2.64
Analytická chemie I + II (b)
2.64
Organická chemie II (b)
2.64
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.64
Anorganická chemie I (a)
2.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.65
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2.67
Laboratorní technika
2.67
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2.67
Laboratorní technika
2.67
Molekulární techniky
2.67
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
2.67
Teoretické základy analytické chemie
2.67
Organická chemie
2.68
Laboratorní technika
2.68
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.68
Život - molekuly a biochemie
2.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.69
Fyzikální chemie I (b)
2.7
Biochemie II
2.7
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.71
Cvičení z fyzikální chemie I
2.71
Praktikum z fyzikální chemie
2.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.72
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.72
Obecná chemie
2.73
Biochemické praktikum I
2.73
Biofyzikální chemie I
2.75
Teoretické základy analytické chemie
2.75
Organická chemie II (b)
2.75
Anorganická chemie I (b)
2.75
Analytická chemie II (kata)
2.76
Seminář z analytické chemie II KATA
2.76
Organická chemie II (a)
2.77
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
2.77
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.8
Biochemie II (kata)
2.8
Cvičení z fyzikální chemie I
2.81
Fyzikální chemie I (b)
2.81
Organická chemie
2.83
Analytická chemie I + II (b)
2.83
Jaderná chemie
2.83
Laboratorní technika pro KATA
2.84
Fyzikální chemie I (b)
2.86
Laboratorní technika pro KATA
2.86
Obecná chemie
2.88
Organická chemie
2.9
Cvičení z fyzikální chemie I
2.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.93
Anorganická chemie
2.93
Anorganická chemie
2.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.95
Repetitorium středoškolské fyziky
2.96
Chemické principy průmyslových výrob
3
Organická chemie II (b)
3
Organická chemie II (b)
3
Anorganická chemie I (a)
3
Principy vzorkování
3
Anorganická chemie I (b)
3
Cvičení z fyzikální chemie I
3.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
3.07
Biologie pro biochemiky
3.17
Anorganická chemie I (b)
3.25
Seminář z analytické chemie II KATA
3.38

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1.14
Praktikum z analytické chemie
1.14
Praktikum z analytické chemie
1.19
Chemie léčiv II
1.2
Teoretické základy analytické chemie
1.22
Fyzikální chemie I (a)
1.25
Anorganická chemie I (a)
1.36
Fyzikální chemie I (a)
1.36
Laboratorní technika
1.4
Základní chemické výpočty
1.4
Laboratorní technika
1.4
Anorganická chemie I (a)
1.4
Bioenergetika
1.4
Laboratorní technika pro KATA
1.42
Laboratorní technika
1.43
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.44
Organická chemie
1.44
Biofyzikální chemie I
1.44
Toxikologie
1.45
Organická chemie II (a)
1.47
Spektrální metody NMR I
1.48
Anorganická chemie
1.5
Molekulární techniky
1.5
Biochemie II (kata)
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.5
Organická chemie
1.51
Organická chemie II (a)
1.54
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.57
Praktikum z fyzikální chemie
1.57
Laboratorní technika
1.58
Repetitorium středoškolské fyziky
1.58
Obecná chemie
1.59
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.59
Anorganická chemie I (a)
1.59
Analytická chemie II (kata)
1.6
Život - molekuly a biochemie
1.61
Anorganická chemie I (b)
1.62
Teoretické základy analytické chemie
1.63
Seminář z analytické chemie II KATA
1.63
Život - molekuly a biochemie
1.63
Organická chemie II (a)
1.63
Anorganická chemie I (a)
1.65
Organická chemie II (b)
1.67
Laboratorní technika
1.69
Seminář z analytické chemie
1.69
Biochemie II
1.7
Organická chemie II (b)
1.7
Anorganická chemie I (b)
1.71
Anorganická chemie I (a)
1.72
Cvičení z jaderné chemie
1.73
Obecná chemie
1.73
Biochemie II (kata)
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.73
Laboratorní technika
1.74
Biologie pro biochemiky
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.76
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.78
Metody biochemie
1.79
Anorganická chemie I (b)
1.8
Anorganická chemie
1.8
Laboratorní technika
1.81
Analytická chemie I + II (b)
1.82
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.83
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.83
Laboratorní technika
1.86
Obecná chemie
1.88
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.89
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Analytická chemie I + II (b)
1.9
Chemická struktura (a) - cvičení
1.9
Organická chemie
1.9
Cvičení z fyzikální chemie I
1.91
Anorganická chemie I (b)
1.92
Organická chemie II (b)
1.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.93
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.93
Praktikum z fyzikální chemie
1.94
Seminář z analytické chemie II KATA
1.94
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.97
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.97
Fyzika II
2
Biofyzikální chemie I
2
Laboratorní technika pro KATA
2
Molekulární biologie a genetika I
2
Cvičení z fyzikální chemie I
2
Jaderná chemie
2
Fyzikální chemie I (b)
2
Laboratorní technika
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Biochemické praktikum I
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Fyzikální chemie I (b)
2.02
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.04
Cvičení z fyzikální chemie I
2.05
Chemické principy průmyslových výrob
2.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.07
Cvičení z fyzikální chemie I
2.07
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.09
Fyzika II
2.09
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.1
Fyzikální chemie I (b)
2.13
Anorganická chemie
2.13
Praktikum z fyzikální chemie
2.14
Biochemie II (kata)
2.2
Principy vzorkování
2.22
Organická chemie II (b)
2.25
Anorganická chemie I (b)
2.31
Fyzikální organická chemie I
2.33
Chemická struktura (b)
2.44

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1.14
Praktikum z analytické chemie
1.19
Laboratorní technika
1.2
Laboratorní technika
1.25
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.27
Laboratorní technika
1.29
Anorganická chemie
1.3
Laboratorní technika
1.32
Biofyzikální chemie I
1.33
Organická chemie II (b)
1.33
Laboratorní technika
1.36
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.38
Spektrální metody NMR I
1.4
Základní chemické výpočty
1.4
Laboratorní technika
1.4
Fyzikální chemie I (a)
1.42
Praktikum z analytické chemie
1.43
Obecná chemie
1.45
Fyzikální chemie I (a)
1.45
Laboratorní technika
1.46
Organická chemie
1.48
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.49
Anorganická chemie I (a)
1.5
Molekulární techniky
1.5
Laboratorní technika
1.52
Laboratorní technika
1.54
Teoretické základy analytické chemie
1.56
Cvičení z fyzikální chemie I
1.57
Analytická chemie II (kata)
1.6
Laboratorní technika
1.62
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.63
Fyzikální chemie I (b)
1.63
Laboratorní technika pro KATA
1.63
Analytická chemie I + II (b)
1.64
Cvičení z fyzikální chemie I
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.64
Organická chemie II (b)
1.65
Anorganická chemie
1.65
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Toxikologie
1.68
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.68
Organická chemie
1.69
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.7
Repetitorium středoškolské fyziky
1.71
Cvičení z fyzikální chemie I
1.71
Laboratorní technika pro KATA
1.71
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.71
Fyzikální chemie I (b)
1.72
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.72
Život - molekuly a biochemie
1.73
Biochemické praktikum I
1.73
Anorganická chemie
1.73
Organická chemie II (a)
1.75
Teoretické základy analytické chemie
1.75
Anorganická chemie I (b)
1.75
Fyzikální chemie I (b)
1.76
Obecná chemie
1.76
Praktikum z fyzikální chemie
1.76
Anorganická chemie I (a)
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.79
Analytická chemie I + II (b)
1.8
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Cvičení z fyzikální chemie I
1.81
Anorganická chemie I (b)
1.81
Organická chemie II (b)
1.82
Seminář z analytické chemie II KATA
1.82
Jaderná chemie
1.83
Organická chemie II (a)
1.85
Anorganická chemie I (b)
1.85
Metody biochemie
1.86
Anorganická chemie I (a)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.86
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.86
Obecná chemie
1.88
Biochemie II (kata)
1.88
Organická chemie II (a)
1.88
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.89
Principy vzorkování
1.89
Anorganická chemie I (a)
1.9
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Cvičení z jaderné chemie
1.91
Fyzika II
1.91
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.92
Anorganická chemie I (b)
1.93
Analytická chemie I + II (b)
1.95
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.97
Chemie léčiv II
2
Biochemie II (kata)
2
Seminář z analytické chemie II KATA
2
Bioenergetika
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.02
Molekulární biologie a genetika I
2.06
Život - molekuly a biochemie
2.09
Biochemie II
2.1
Chemická struktura (a) - cvičení
2.1
Biochemie II (kata)
2.13
Praktikum z fyzikální chemie
2.14
Biologie pro biochemiky
2.17
Fyzika II
2.17
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.18
Anorganická chemie I (b)
2.19
Organická chemie
2.19
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.21
Seminář z analytické chemie
2.23
Organická chemie II (b)
2.25
Biofyzikální chemie I
2.25
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.28
Chemické principy průmyslových výrob
2.32
Chemická struktura (b)
2.44
Fyzikální organická chemie I
2.67