Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2015/2016 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Fyziologie bakterií
1
Buňky a tkáně in vitro
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole (bloková)
1.06
Masožravé rostliny
1.07
První pomoc ve škole (bloková)
1.08
Molekulární genetika rostlin
1.13
Biologie dítěte
1.13
Základy parazitologie
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Základy genetiky - cvičení
1.19
Cvičení ze základů parazitologie
1.19
Mykologie
1.2
Innate immunity
1.2
Biologie rostlinné buňky
1.2
Efektivní studium VŠ
1.2
Základy lékařské genetiky
1.21
Mikrobiologie
1.21
Cvičení ze základů parazitologie
1.21
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Zoologie bezobratlých
1.25
Morfologie rostlin
1.27
Protistologie
1.28
První pomoc ve škole - terénní
1.29
Zoologie bezobratlých
1.29
Vývoj přírody ČR
1.32
Mikrobiologie
1.32
Dějiny filosofie I
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Epigenetics
1.35
Biologie buňky
1.35
Cvičení ze základů parazitologie
1.36
Rostlinná cytologie
1.37
Cvičení ze základů parazitologie
1.38
Kurs zimní ekologie
1.38
Teorie her a evoluce
1.38
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.38
Úvod do entomologie
1.38
Fyziologie rostlin
1.38
Fyziologie svalů
1.38
Základy genetiky
1.39
Proteomika
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Fyziologie buňky
1.46
Ornitologie I
1.46
Struktura a funkce biologických membrán
1.47
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.48
Základy etologie
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Etologie člověka
1.5
Anatomie člověka I
1.53
Morfologie rostlin
1.55
Biologie kvasinek
1.55
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.56
R pro život
1.57
Anatomie rostlin
1.57
Úvod do entomologie
1.58
Úvod do entomologie
1.6
Ekologie obecná
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Základy buněčné biologie
1.62
Genetika
1.62
Růst a vývoj rostlin
1.63
Současná filosofie a věda
1.64
Molekulární antropologie
1.65
Genové inženýrství
1.65
Ekologie člověka
1.66
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Morfologie rostlin
1.67
Růst a vývoj rostlin
1.67
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.67
Úvod do entomologie
1.67
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.69
Imunologie
1.69
Reprodukční biologie
1.69
Cvičení z protistologie
1.7
Mykologie
1.71
Evoluce člověka
1.71
Genové inženýrství
1.73
Molekulární biologie
1.74
Anatomie a morfologie rostlin
1.76
Úvod do evoluční biologie
1.76
Lidská sexualita
1.78
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.78
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.79
Anatomie a fyziologie rostlin
1.84
Zoogeografie
1.85
Advances in Immunology
1.85
Behaviorální farmakologie
1.86
Rostliny a stres
1.86
Buněčná proliferace
1.93
Kmenové buňky
2
Filosofie a metodologie vědy
2
Molekulární farmakologie
2
Toxikologie
2
Úvod do bioinformatiky
2.05
Základy fyziologie živočichů
2.06
Základy biochemie
2.07
Mammaliologie I
2.08
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.1
Antropologie
2.13
Botanika pro ÚŽP
2.17
Etologie a sociobiologie
2.17
Základní kurz matematiky
2.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.18
Neurobiologie
2.22
Biogeografie
2.29
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.43
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.44

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole - terénní
1
Efektivní studium VŠ
1
Buňky a tkáně in vitro
1.14
Fyziologie svalů
1.15
Biologie buňky
1.16
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Molekulární biologie
1.19
Základy lékařské genetiky
1.21
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.22
Genové inženýrství
1.24
Molekulární genetika rostlin
1.25
Molekulární imunologie
1.25
Základy genetiky
1.27
Genové inženýrství
1.27
R pro život
1.29
Mikrobiologie
1.29
První pomoc ve škole (bloková)
1.29
První pomoc ve škole
1.3
Mikrobiologie
1.32
Fyziologie buňky
1.33
Vývoj přírody ČR
1.36
Genetika
1.36
Základy genetiky - cvičení
1.38
První pomoc ve škole (bloková)
1.38
Ornitologie I
1.38
Zoologie bezobratlých
1.39
Zoologie bezobratlých
1.42
Proteomika
1.43
Morfologie rostlin
1.45
Anatomie člověka I
1.47
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.48
Základy parazitologie
1.49
Fyziologie bakterií
1.5
Základy etologie
1.5
Imunologie
1.5
Innate immunity
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Epigenetics
1.5
Základy buněčné biologie
1.51
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.53
Mammaliologie I
1.54
Advances in Immunology
1.54
Morfologie rostlin
1.55
Struktura a funkce biologických membrán
1.59
Etologie člověka
1.6
Biologie kvasinek
1.6
Dějiny filosofie I
1.61
Protistologie
1.62
Základy fyziologie živočichů
1.63
Fyziologie svalů
1.63
Úvod do bioinformatiky
1.64
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.64
Cvičení ze základů parazitologie
1.64
Biologie dítěte
1.65
Úvod do entomologie
1.67
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.67
Botanika pro ÚŽP
1.67
Biologie rostlinné buňky
1.67
Anatomie a fyziologie rostlin
1.67
Reprodukční biologie
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Neurobiologie
1.68
Molekulární antropologie
1.69
Růst a vývoj rostlin
1.69
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.7
Behaviorální farmakologie
1.71
Cvičení ze základů parazitologie
1.71
Základy biochemie
1.71
Rostliny a stres
1.71
Ekologie obecná
1.73
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Kurs zimní ekologie
1.75
Cvičení z protistologie
1.75
Anatomie a morfologie rostlin
1.76
Molekulární farmakologie
1.78
Botanika pro ÚŽP
1.78
Úvod do evoluční biologie
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Mykologie
1.8
Rostlinná cytologie
1.81
Úvod do entomologie
1.81
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Cvičení ze základů parazitologie
1.82
Kmenové buňky
1.83
Etologie a sociobiologie
1.84
Evoluce člověka
1.86
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.87
Teorie her a evoluce
1.88
Cvičení ze základů parazitologie
1.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Masožravé rostliny
1.92
Anatomie rostlin
1.94
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.94
Lidská sexualita
1.96
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2
Buněčná proliferace
2
Úvod do entomologie
2
Úvod do entomologie
2
Toxikologie
2
Ekologie člověka
2.03
Biogeografie
2.06
Zoogeografie
2.08
Filosofie a metodologie vědy
2.17
Růst a vývoj rostlin
2.2
Mykologie
2.2
Morfologie rostlin
2.2
Antropologie
2.25
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.31
Základní kurz matematiky
2.35
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.36
Současná filosofie a věda
2.36

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Teorie her a evoluce
1
Ekosystémová a krajinná ekologie
1
Biologie kvasinek
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Praktické základy vědecké práce
1
Genové inženýrství
1
Antropologie
1
Proteomika
1
Fyziologie rostlin
1
První pomoc ve škole - terénní
1
Efektivní studium VŠ
1
Mikrobiologie
1.04
Epigenetics
1.05
Základy lékařské genetiky
1.07
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
Biologie dítěte
1.09
Dějiny filosofie I
1.11
Kurs zimní ekologie
1.13
Základy genetiky - cvičení
1.13
Cvičení ze základů parazitologie
1.13
Neurobiologie
1.13
Základy genetiky
1.13
Úvod do entomologie
1.13
Fyziologie svalů
1.15
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.16
Zoologie bezobratlých
1.17
Základy biochemie
1.17
Kmenové buňky
1.17
Základy fyziologie živočichů
1.17
Imunologie
1.17
Cvičení ze základů parazitologie
1.18
Molekulární antropologie
1.18
Mikrobiologie
1.18
Úvod do entomologie
1.18
Morfologie rostlin
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.19
Základy parazitologie
1.2
Etologie a sociobiologie
1.2
Botanika pro ÚŽP
1.2
Biologie rostlinné buňky
1.2
Etologie člověka
1.2
Genetika
1.2
Základy etologie
1.2
Evoluce člověka
1.21
Molekulární farmakologie
1.22
Úvod do evoluční biologie
1.22
Úvod do entomologie
1.23
Genové inženýrství
1.24
Růst a vývoj rostlin
1.25
Ekologie člověka
1.26
Růst a vývoj rostlin
1.27
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.27
Buněčná proliferace
1.27
Ekologie obecná
1.27
Toxikologie
1.27
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.28
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.28
Buňky a tkáně in vitro
1.29
Základní kurz matematiky
1.29
Lidská sexualita
1.3
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Innate immunity
1.3
Anatomie a morfologie rostlin
1.3
Advances in Immunology
1.31
Cvičení z protistologie
1.31
Cvičení ze základů parazitologie
1.31
Úvod do bioinformatiky
1.32
Protistologie
1.32
Filosofie a metodologie vědy
1.33
Reprodukční biologie
1.33
Botanika pro ÚŽP
1.33
Anatomie člověka I
1.35
Cvičení ze základů parazitologie
1.36
Vývoj přírody ČR
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Anatomie rostlin
1.36
Anatomie a fyziologie rostlin
1.37
Zoogeografie
1.38
Fyziologie buňky
1.38
Úvod do entomologie
1.39
První pomoc ve škole
1.4
Biogeografie
1.41
První pomoc ve škole (bloková)
1.41
Současná filosofie a věda
1.43
R pro život
1.43
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.43
Rostlinná cytologie
1.45
Základy buněčné biologie
1.49
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Biologie buňky
1.53
První pomoc ve škole (bloková)
1.54
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.54
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Masožravé rostliny
1.57
Behaviorální farmakologie
1.57
Zoologie bezobratlých
1.59
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Morfologie rostlin
1.7
Rostliny a stres
1.71
Mykologie
1.73
Molekulární genetika rostlin
1.75
Morfologie rostlin
1.8
Mykologie
1.8
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.81
Ornitologie I
2.08
Mammaliologie I
2.23
Molekulární biologie
2.3
Struktura a funkce biologických membrán
2.59

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Efektivní studium VŠ
1
Proteomika
1
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole
1
Molekulární genetika rostlin
1
Fyziologie bakterií
1.1
Mikrobiologie
1.11
Protistologie
1.12
První pomoc ve škole (bloková)
1.13
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.14
R pro život
1.14
Cvičení ze základů parazitologie
1.14
Botanika pro ÚŽP
1.17
Masožravé rostliny
1.17
Morfologie rostlin
1.18
Biologie dítěte
1.19
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Cvičení ze základů parazitologie
1.2
Mikrobiologie
1.21
První pomoc ve škole (bloková)
1.23
Molekulární antropologie
1.24
Cvičení z protistologie
1.24
Rostliny a stres
1.25
Růst a vývoj rostlin
1.25
Rostlinná cytologie
1.25
Základy genetiky
1.26
Úvod do entomologie
1.26
Botanika pro ÚŽP
1.26
Dějiny filosofie I
1.27
Fyziologie rostlin
1.27
Anatomie a fyziologie rostlin
1.28
Anatomie rostlin
1.28
Behaviorální farmakologie
1.29
Buňky a tkáně in vitro
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Základy parazitologie
1.31
Fyziologie buňky
1.33
Toxikologie
1.33
Cvičení ze základů parazitologie
1.33
Úvod do entomologie
1.35
Struktura a funkce biologických membrán
1.36
Biologie kvasinek
1.36
Základy genetiky - cvičení
1.38
Úvod do entomologie
1.38
Úvod do bioinformatiky
1.38
Imunologie
1.39
Anatomie a morfologie rostlin
1.39
Fyziologie svalů
1.4
Innate immunity
1.4
Anatomie člověka I
1.41
Růst a vývoj rostlin
1.42
Advances in Immunology
1.42
Úvod do evoluční biologie
1.42
Základy buněčné biologie
1.43
Etologie člověka
1.43
Cvičení ze základů parazitologie
1.43
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Epigenetics
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.46
Neurobiologie
1.47
Genetika
1.47
Praktické základy vědecké práce
1.5
Reprodukční biologie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Molekulární imunologie
1.5
Základy lékařské genetiky
1.5
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.5
Ekologie obecná
1.51
Molekulární farmakologie
1.56
Základy biochemie
1.56
Evoluce člověka
1.57
Úvod do entomologie
1.57
Biologie buňky
1.59
Mykologie
1.6
Současná filosofie a věda
1.62
Molekulární biologie
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Genové inženýrství
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Cvičení ze základů parazitologie
1.69
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.7
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.74
Kurs zimní ekologie
1.75
Základy fyziologie živočichů
1.77
Základy etologie
1.78
Mykologie
1.8
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.82
Fyziologie svalů
1.86
Morfologie rostlin
1.89
Zoologie bezobratlých
1.89
Mammaliologie I
1.9
Etologie a sociobiologie
1.96
Vývoj přírody ČR
2
Ornitologie I
2
Filosofie a metodologie vědy
2
Zoologie bezobratlých
2
Morfologie rostlin
2
Teorie her a evoluce
2
Lidská sexualita
2
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.06
Buněčná proliferace
2.09
Biologie rostlinné buňky
2.09
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.13
Biogeografie
2.13
Zoogeografie
2.15
Kmenové buňky
2.25
Ekologie člověka
2.37
Genové inženýrství
2.4
Antropologie
2.43
Základní kurz matematiky
3.08

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Molekulární genetika rostlin
1
První pomoc ve škole - terénní
1.14
První pomoc ve škole (bloková)
1.15
Efektivní studium VŠ
1.2
Cvičení ze základů parazitologie
1.2
Mikrobiologie
1.22
První pomoc ve škole (bloková)
1.24
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.29
První pomoc ve škole
1.3
Fyziologie bakterií
1.3
Protistologie
1.3
Mikrobiologie
1.3
Základy genetiky - cvičení
1.31
Anatomie rostlin
1.32
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Behaviorální farmakologie
1.33
Kmenové buňky
1.33
Proteomika
1.33
Cvičení z protistologie
1.35
Morfologie rostlin
1.36
Toxikologie
1.38
Masožravé rostliny
1.38
Základy parazitologie
1.38
Základy lékařské genetiky
1.38
Růst a vývoj rostlin
1.4
Základy genetiky
1.4
Základy etologie
1.43
Dějiny filosofie I
1.43
Buňky a tkáně in vitro
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.45
Anatomie člověka I
1.47
Rostlinná cytologie
1.49
Praktické základy vědecké práce
1.5
Epigenetics
1.5
R pro život
1.5
Teorie her a evoluce
1.5
Ekologie obecná
1.51
Zoologie bezobratlých
1.52
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.55
Úvod do entomologie
1.55
Růst a vývoj rostlin
1.56
Biologie dítěte
1.56
Reprodukční biologie
1.58
Cvičení ze základů parazitologie
1.58
Úvod do entomologie
1.6
Vývoj přírody ČR
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Cvičení ze základů parazitologie
1.6
Úvod do entomologie
1.6
Úvod do evoluční biologie
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Anatomie a fyziologie rostlin
1.61
Genetika
1.62
Buněčná proliferace
1.63
Molekulární farmakologie
1.63
Fyziologie rostlin
1.63
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.63
Imunologie
1.63
Biologie kvasinek
1.64
Základy buněčné biologie
1.66
Molekulární imunologie
1.67
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Mykologie
1.67
Morfologie rostlin
1.67
Molekulární antropologie
1.67
Biologie buňky
1.69
Innate immunity
1.7
Cvičení ze základů parazitologie
1.7
Botanika pro ÚŽP
1.71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Evoluce člověka
1.73
Zoologie bezobratlých
1.78
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.83
Etologie člověka
1.86
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.86
Fyziologie svalů
1.88
Neurobiologie
1.88
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.89
Etologie a sociobiologie
1.89
Fyziologie svalů
1.91
Advances in Immunology
1.91
Základy biochemie
1.91
Základy fyziologie živočichů
1.92
Struktura a funkce biologických membrán
1.92
Molekulární biologie
1.93
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.93
Rostliny a stres
2
Genové inženýrství
2
Mykologie
2
Úvod do bioinformatiky
2
Současná filosofie a věda
2
Biogeografie
2
Lidská sexualita
2.06
Filosofie a metodologie vědy
2.07
Úvod do entomologie
2.07
Genové inženýrství
2.08
Mammaliologie I
2.13
Botanika pro ÚŽP
2.17
Zoogeografie
2.22
Fyziologie buňky
2.23
Ornitologie I
2.25
Biologie rostlinné buňky
2.27
Morfologie rostlin
2.33
Základní kurz matematiky
2.33
Ekologie člověka
2.38
Antropologie
2.67

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Molekulární biologie
1.43
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.45
Epigenetics
1.5
Anatomie člověka I
1.57
Úvod do evoluční biologie
1.59
Efektivní studium VŠ
1.6
Fyziologie svalů
1.6
Imunologie
1.61
Zoologie bezobratlých
1.63
Biologie rostlinné buňky
1.64
Základy fyziologie živočichů
1.65
Cvičení ze základů parazitologie
1.67
Etologie člověka
1.7
Mikrobiologie
1.7
Genové inženýrství
1.71
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.73
Anatomie a fyziologie rostlin
1.74
Proteomika
1.75
Molekulární genetika rostlin
1.75
Základy parazitologie
1.75
Mikrobiologie
1.76
Základy biochemie
1.76
Biologie buňky
1.78
Cvičení z protistologie
1.79
Molekulární farmakologie
1.8
Botanika pro ÚŽP
1.8
Antropologie
1.8
Zoologie bezobratlých
1.8
Fyziologie bakterií
1.8
Etologie a sociobiologie
1.8
Kurs zimní ekologie
1.8
Botanika pro ÚŽP
1.82
Protistologie
1.83
Buněčná proliferace
1.83
Základy genetiky
1.84
Genové inženýrství
1.85
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.85
Základy etologie
1.86
Lidská sexualita
1.86
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.88
Fyziologie rostlin
1.88
Mammaliologie I
1.89
Evoluce člověka
1.89
Genetika
1.89
Struktura a funkce biologických membrán
1.9
První pomoc ve škole
1.9
Reprodukční biologie
1.91
Zoogeografie
1.91
Morfologie rostlin
1.91
Rostlinná cytologie
1.92
Cvičení ze základů parazitologie
1.92
Molekulární antropologie
1.93
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.93
Cvičení ze základů parazitologie
1.93
Základy buněčné biologie
1.93
Úvod do entomologie
1.96
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.96
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.97
Anatomie rostlin
1.97
Anatomie a morfologie rostlin
1.97
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.97
Úvod do entomologie
1.97
Praktické základy vědecké práce
2
První pomoc ve škole (bloková)
2
Rostliny a stres
2
Fyziologie buňky
2
Fyziologie svalů
2
Neurobiologie
2
Innate immunity
2
Behaviorální farmakologie
2
Biologie dítěte
2
Molekulární imunologie
2
Mykologie
2
Kmenové buňky
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Toxikologie
2
Advances in Immunology
2
Cvičení ze základů parazitologie
2
Základy genetiky - cvičení
2
Základy lékařské genetiky
2
Úvod do bioinformatiky
2
První pomoc ve škole (bloková)
2
První pomoc ve škole - terénní
2
Růst a vývoj rostlin
2
R pro život
2
Dějiny filosofie I
2
Ekologie obecná
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Buňky a tkáně in vitro
2
Biogeografie
2
Biologie kvasinek
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mykologie
2
Teorie her a evoluce
2
Základní kurz matematiky
2
Cvičení ze základů parazitologie
2
Úvod do entomologie
2
Ekologie člověka
2.04
Úvod do entomologie
2.05
Filosofie a metodologie vědy
2.06
Vývoj přírody ČR
2.07
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.07
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.07
Růst a vývoj rostlin
2.08
Masožravé rostliny
2.08
Současná filosofie a věda
2.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.13
Ornitologie I
2.17
Morfologie rostlin
2.2
Morfologie rostlin
2.67

  Pohlaví

muž %
žena %
Mykologie
80 : 20
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
67 : 33
Fyziologie bakterií
60 : 40
Masožravé rostliny
57 : 43
Proteomika
57 : 43
Etologie člověka
50 : 50
Praktické základy vědecké práce
50 : 50
Molekulární genetika rostlin
50 : 50
Vývoj přírody ČR
48 : 52
Toxikologie
45 : 55
Morfologie rostlin
45 : 55
Úvod do entomologie
42 : 58
Růst a vývoj rostlin
40 : 60
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
39 : 61
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
38 : 62
Ekologie obecná
38 : 62
Fyziologie svalů
38 : 63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
36 : 64
Cvičení ze základů parazitologie
36 : 64
Současná filosofie a věda
36 : 64
Základy genetiky
35 : 65
Morfologie rostlin
33 : 67
Dějiny filosofie I
33 : 67
Biologie rostlinné buňky
33 : 67
Úvod do entomologie
33 : 67
Základy biochemie
33 : 67
Botanika pro ÚŽP
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Virologie - systémy na molekulární úrovni
32 : 68
Anatomie a fyziologie rostlin
32 : 68
Biologie buňky
31 : 69
Mykologie
29 : 71
Cvičení ze základů parazitologie
29 : 71
Biogeografie
29 : 71
Filosofie a metodologie vědy
29 : 71
Ekologie člověka
29 : 71
Úvod do evoluční biologie
29 : 71
Zoogeografie
29 : 71
Rostliny a stres
29 : 71
Ekosystémová a krajinná ekologie
29 : 71
První pomoc ve škole - terénní
29 : 71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
27 : 73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
27 : 73
Anatomie a morfologie rostlin
27 : 73
Úvod do entomologie
27 : 73
Rostlinná cytologie
26 : 74
Růst a vývoj rostlin
25 : 75
Základní kurz matematiky
25 : 75
Molekulární imunologie
25 : 75
Základy genetiky - cvičení
25 : 75
Kurs zimní ekologie
25 : 75
Zoologie bezobratlých
24 : 76
Základy parazitologie
24 : 76
Úvod do entomologie
24 : 76
Protistologie
24 : 76
Anatomie rostlin
24 : 76
Základy buněčné biologie
24 : 76
Anatomie člověka I
24 : 76
Fyziologie svalů
23 : 77
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
23 : 77
Mammaliologie I
23 : 77
Genetika
23 : 77
Molekulární farmakologie
22 : 78
Teorie her a evoluce
22 : 78
Neurobiologie
22 : 78
Mikrobiologie
21 : 79
Imunologie
21 : 79
Etologie a sociobiologie
20 : 80
Innate immunity
20 : 80
Botanika pro ÚŽP
20 : 80
První pomoc ve škole
20 : 80
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
19 : 81
Cvičení ze základů parazitologie
19 : 81
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
19 : 81
Lidská sexualita
19 : 81
Úvod do bioinformatiky
18 : 82
Fyziologie buňky
18 : 83
Kmenové buňky
17 : 83
Zoologie bezobratlých
17 : 83
Fyziologie rostlin
15 : 85
První pomoc ve škole (bloková)
15 : 85
Advances in Immunology
15 : 85
Cvičení z protistologie
15 : 85
Molekulární biologie
15 : 85
Epigenetics
15 : 85
Evoluce člověka
14 : 86
Ochrana člověka za mimořádných událostí
14 : 86
Cvičení ze základů parazitologie
14 : 86
R pro život
14 : 86
Buňky a tkáně in vitro
14 : 86
Mikrobiologie
14 : 86
Biologie dítěte
13 : 87
Antropologie
13 : 88
Molekulární antropologie
12 : 88
První pomoc ve škole (bloková)
12 : 88
Základy etologie
10 : 90
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
10 : 90
Biologie kvasinek
9 : 91
Genové inženýrství
9 : 91
Morfologie rostlin
9 : 91
Biologie buňky pro učitelské kombinace
9 : 91
Ornitologie I
8 : 92
Reprodukční biologie
8 : 92
Základy lékařské genetiky
7 : 93
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
7 : 93
Struktura a funkce biologických membrán
6 : 94
Základy fyziologie živočichů
6 : 94
Cvičení ze základů parazitologie
0 : 100
Behaviorální farmakologie
0 : 100
Buněčná proliferace
0 : 100
Genové inženýrství
0 : 100
Efektivní studium VŠ
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Úvod do entomologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Úvod do entomologie
1
Základy genetiky - cvičení
1
Základy buněčné biologie
1
Protistologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Základní kurz matematiky
1
Zoologie bezobratlých
1
Zoologie bezobratlých
1
Praktické základy vědecké práce
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Genové inženýrství
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Mikrobiologie
1
Růst a vývoj rostlin
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Teorie her a evoluce
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Úvod do entomologie
1
Úvod do entomologie
1
Cvičení z protistologie
1
Morfologie rostlin
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Mikrobiologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Ekologie obecná
1
Anatomie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Základy genetiky
1
Zoogeografie
1
Mykologie
1
Morfologie rostlin
1
Anatomie a fyziologie rostlin
1
Efektivní studium VŠ
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Genetika
1.02
Základy biochemie
1.02
Základy parazitologie
1.02
Biologie buňky
1.03
Rostlinná cytologie
1.03
Etologie a sociobiologie
1.04
Fyziologie buňky
1.05
Úvod do evoluční biologie
1.05
Ekologie člověka
1.05
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.06
Mykologie
1.06
Biogeografie
1.06
Genové inženýrství
1.06
Molekulární biologie
1.07
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.07
Cvičení ze základů parazitologie
1.07
Základy lékařské genetiky
1.07
První pomoc ve škole (bloková)
1.08
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.08
Filosofie a metodologie vědy
1.08
Neurobiologie
1.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Morfologie rostlin
1.09
Úvod do bioinformatiky
1.09
Etologie člověka
1.1
Základy fyziologie živočichů
1.11
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.13
Biologie dítěte
1.13
Současná filosofie a věda
1.14
Imunologie
1.14
Dějiny filosofie I
1.17
Růst a vývoj rostlin
1.2
Fyziologie rostlin
1.23
Vývoj přírody ČR
1.24
První pomoc ve škole (bloková)
1.29
Lidská sexualita
1.33
Fyziologie bakterií
1.4
Základy etologie
1.4
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.43
Biologie rostlinné buňky
1.47
Masožravé rostliny
1.5
Antropologie
1.5
Kurs zimní ekologie
1.5
Reprodukční biologie
1.54
První pomoc ve škole - terénní
1.57
Struktura a funkce biologických membrán
1.65
Ornitologie I
1.69
Innate immunity
1.7
Biologie kvasinek
1.73
Evoluce člověka
1.79
Toxikologie
1.82
Anatomie člověka I
1.82
Kmenové buňky
1.83
Advances in Immunology
1.85
Buňky a tkáně in vitro
1.86
Buněčná proliferace
1.87
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.91
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.93
Molekulární antropologie
1.94
Molekulární imunologie
2
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2
Molekulární farmakologie
2
R pro život
2
Rostliny a stres
2
Fyziologie svalů
2
Proteomika
2
Epigenetics
2.05
Fyziologie svalů
2.08
Mammaliologie I
2.08
Molekulární genetika rostlin
2.13
Behaviorální farmakologie
2.14

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Teorie her a evoluce
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Základy parazitologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Vývoj přírody ČR
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Kmenové buňky
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Biologie dítěte
100 : 0
R pro život
100 : 0
Základy etologie
100 : 0
Ekologie obecná
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Virologie - systémy na molekulární úrovni
100 : 0
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Rostlinná cytologie
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Zoogeografie
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Etologie člověka
100 : 0
Evoluce člověka
100 : 0
První pomoc ve škole (bloková)
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Behaviorální farmakologie
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Genetika
100 : 0
Proteomika
100 : 0
Reprodukční biologie
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
100 : 0
Kurs zimní ekologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Cvičení z protistologie
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Základy genetiky - cvičení
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Základy buněčné biologie
100 : 0
Protistologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Praktické základy vědecké práce
100 : 0
Biologie rostlinné buňky
100 : 0
Základy fyziologie živočichů
100 : 0
Masožravé rostliny
100 : 0
Genové inženýrství
100 : 0
Buňky a tkáně in vitro
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
100 : 0
Základy lékařské genetiky
100 : 0
Molekulární antropologie
100 : 0
První pomoc ve škole (bloková)
100 : 0
První pomoc ve škole - terénní
100 : 0
Anatomie člověka I
100 : 0
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Epigenetics
100 : 0
Biologie buňky
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Innate immunity
100 : 0
Růst a vývoj rostlin
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Imunologie
98 : 2
Fyziologie buňky
98 : 2
Úvod do evoluční biologie
97 : 3
Ekologie člověka
97 : 3
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
97 : 3
Etologie a sociobiologie
96 : 4
Základní kurz matematiky
96 : 4
Biologie buňky pro učitelské kombinace
96 : 4
Neurobiologie
96 : 4
Základy biochemie
95 : 5
Botanika pro ÚŽP
95 : 5
Dějiny filosofie I
94 : 6
Biogeografie
94 : 6
Struktura a funkce biologických membrán
94 : 6
Anatomie a morfologie rostlin
94 : 6
Růst a vývoj rostlin
93 : 7
Ekosystémová a krajinná ekologie
93 : 7
Ochrana člověka za mimořádných událostí
93 : 7
Genové inženýrství
88 : 12
Molekulární genetika rostlin
88 : 13
Molekulární biologie
87 : 13
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
87 : 13
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
87 : 13
Rostliny a stres
86 : 14
Mammaliologie I
85 : 15
Mykologie
82 : 18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
82 : 18
Morfologie rostlin
82 : 18
Mykologie
80 : 20
Advances in Immunology
69 : 31

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Cvičení ze základů parazitologie
1
Praktické základy vědecké práce
1
První pomoc ve škole (bloková)
1
Mikrobiologie
1
Efektivní studium VŠ
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Základy genetiky
1
První pomoc ve škole (bloková)
1
Cvičení ze základů parazitologie
1
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.03
Struktura a funkce biologických membrán
1.06
Evoluce člověka
1.07
Morfologie rostlin
1.09
Fyziologie bakterií
1.1
První pomoc ve škole
1.1
Genové inženýrství
1.12
Základy genetiky - cvičení
1.13
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.13
Antropologie
1.13
Růst a vývoj rostlin
1.13
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.13
Základy parazitologie
1.13
Úvod do bioinformatiky
1.14
Základy lékařské genetiky
1.14
První pomoc ve škole - terénní
1.14
Rostliny a stres
1.14
Zoologie bezobratlých
1.14
Cvičení z protistologie
1.15
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.16
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Základy buněčné biologie
1.17
Zoologie bezobratlých
1.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.18
Botanika pro ÚŽP
1.2
Základy etologie
1.2
Etologie člověka
1.2
Zoogeografie
1.21
Biologie dítěte
1.22
Teorie her a evoluce
1.22
Protistologie
1.24
Úvod do evoluční biologie
1.25
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.25
Fyziologie svalů
1.25
Molekulární imunologie
1.25
Úvod do entomologie
1.27
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.27
Biologie kvasinek
1.27
Toxikologie
1.27
Biologie buňky
1.27
Vývoj přírody ČR
1.28
Etologie a sociobiologie
1.28
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.28
Cvičení ze základů parazitologie
1.29
Buňky a tkáně in vitro
1.29
Mikrobiologie
1.29
Proteomika
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.3
Úvod do entomologie
1.33
Anatomie a morfologie rostlin
1.33
Základy biochemie
1.33
Biologie rostlinné buňky
1.33
Molekulární farmakologie
1.33
Anatomie člověka I
1.35
Neurobiologie
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Kurs zimní ekologie
1.38
Molekulární genetika rostlin
1.38
Úvod do entomologie
1.38
Advances in Immunology
1.38
Fyziologie rostlin
1.38
Mykologie
1.4
Růst a vývoj rostlin
1.4
Lidská sexualita
1.41
Genetika
1.41
Biogeografie
1.41
Rostlinná cytologie
1.41
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.43
R pro život
1.43
Behaviorální farmakologie
1.43
Základy fyziologie živočichů
1.44
Fyziologie buňky
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Ornitologie I
1.46
Fyziologie svalů
1.46
Molekulární biologie
1.47
Buněčná proliferace
1.47
Molekulární antropologie
1.47
Imunologie
1.48
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Masožravé rostliny
1.5
Kmenové buňky
1.5
Dějiny filosofie I
1.5
Innate immunity
1.5
Úvod do entomologie
1.54
Epigenetics
1.55
Současná filosofie a věda
1.57
Anatomie a fyziologie rostlin
1.58
Ekologie člověka
1.58
Základní kurz matematiky
1.58
Reprodukční biologie
1.62
Genové inženýrství
1.64
Ekologie obecná
1.64
Filosofie a metodologie vědy
1.67
Mammaliologie I
1.77
Mykologie
1.82
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.83
Morfologie rostlin
1.83
Morfologie rostlin
2
Botanika pro ÚŽP
2
Anatomie rostlin
2.49
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.79

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Molekulární genetika rostlin
2
Buňky a tkáně in vitro
2.14
Mykologie
2.18
Morfologie rostlin
2.27
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.31
Morfologie rostlin
2.33
Cvičení ze základů parazitologie
2.36
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.38
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.39
Lidská sexualita
2.41
Zoogeografie
2.43
R pro život
2.43
První pomoc ve škole - terénní
2.43
Dějiny filosofie I
2.44
Biologie kvasinek
2.45
Morfologie rostlin
2.45
Filosofie a metodologie vědy
2.46
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.47
Biogeografie
2.47
Biologie dítěte
2.48
Základy buněčné biologie
2.49
Cvičení ze základů parazitologie
2.5
Úvod do evoluční biologie
2.5
První pomoc ve škole
2.5
Úvod do bioinformatiky
2.5
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.5
Zoologie bezobratlých
2.51
Úvod do entomologie
2.51
Genetika
2.52
První pomoc ve škole (bloková)
2.53
Molekulární antropologie
2.53
Základy parazitologie
2.54
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.55
Teorie her a evoluce
2.56
Molekulární farmakologie
2.56
Masožravé rostliny
2.57
Proteomika
2.57
Zoologie bezobratlých
2.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.58
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.59
Úvod do entomologie
2.6
Vývoj přírody ČR
2.6
Buněčná proliferace
2.6
Rostlinná cytologie
2.6
Mikrobiologie
2.61
Antropologie
2.63
Růst a vývoj rostlin
2.63
Současná filosofie a věda
2.64
Evoluce člověka
2.64
Mikrobiologie
2.64
Struktura a funkce biologických membrán
2.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.65
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.65
Protistologie
2.66
Úvod do entomologie
2.66
Základy biochemie
2.67
Anatomie a morfologie rostlin
2.67
Biologie rostlinné buňky
2.67
Základy genetiky - cvičení
2.69
Cvičení ze základů parazitologie
2.69
Ekologie obecná
2.69
Fyziologie rostlin
2.69
První pomoc ve škole (bloková)
2.69
Advances in Immunology
2.69
Úvod do entomologie
2.69
Neurobiologie
2.7
Základy genetiky
2.7
Botanika pro ÚŽP
2.7
Základy etologie
2.7
Innate immunity
2.7
Fyziologie bakterií
2.7
Anatomie člověka I
2.71
Behaviorální farmakologie
2.71
Rostliny a stres
2.71
Základy lékařské genetiky
2.71
Etologie a sociobiologie
2.72
Biologie buňky
2.73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.73
Růst a vývoj rostlin
2.73
Imunologie
2.74
Základní kurz matematiky
2.75
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.76
Ekologie člověka
2.76
Reprodukční biologie
2.77
Fyziologie svalů
2.77
Anatomie rostlin
2.77
Základy fyziologie živočichů
2.78
Cvičení ze základů parazitologie
2.79
Anatomie a fyziologie rostlin
2.79
Molekulární biologie
2.79
Fyziologie buňky
2.8
Etologie člověka
2.8
Epigenetics
2.8
Efektivní studium VŠ
2.8
Mykologie
2.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.82
Toxikologie
2.82
Genové inženýrství
2.82
Genové inženýrství
2.82
Cvičení ze základů parazitologie
2.82
Botanika pro ÚŽP
2.83
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.83
Ornitologie I
2.85
Cvičení z protistologie
2.85
Molekulární imunologie
2.88
Kurs zimní ekologie
2.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.9
Mammaliologie I
2.92
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.93
Kmenové buňky
3
Fyziologie svalů
3
Praktické základy vědecké práce
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole (bloková)
1
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole (bloková)
1.06
Základy lékařské genetiky
1.07
Základy etologie
1.1
Etologie člověka
1.2
První pomoc ve škole
1.2
Efektivní studium VŠ
1.2
Cvičení ze základů parazitologie
1.21
Biologie dítěte
1.22
Fyziologie svalů
1.23
Cvičení ze základů parazitologie
1.25
Molekulární genetika rostlin
1.25
Molekulární imunologie
1.25
Lidská sexualita
1.3
Innate immunity
1.3
Ornitologie I
1.31
Reprodukční biologie
1.31
Základy genetiky - cvičení
1.31
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.31
Kmenové buňky
1.33
Masožravé rostliny
1.36
Mikrobiologie
1.36
Vývoj přírody ČR
1.36
Zoologie bezobratlých
1.37
Kurs zimní ekologie
1.38
Základy parazitologie
1.38
Mammaliologie I
1.38
Neurobiologie
1.39
Mikrobiologie
1.39
Anatomie člověka I
1.41
Buňky a tkáně in vitro
1.43
Behaviorální farmakologie
1.43
Proteomika
1.43
R pro život
1.43
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.44
Dějiny filosofie I
1.44
Fyziologie buňky
1.45
Základy buněčné biologie
1.45
Genetika
1.46
Advances in Immunology
1.46
Cvičení ze základů parazitologie
1.47
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Zoologie bezobratlých
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Biologie buňky
1.5
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
Epigenetics
1.5
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.52
Genové inženýrství
1.53
Biologie rostlinné buňky
1.53
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.53
Genové inženýrství
1.55
Imunologie
1.55
Teorie her a evoluce
1.56
Základy genetiky
1.57
Molekulární biologie
1.57
Evoluce člověka
1.57
Struktura a funkce biologických membrán
1.59
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Fyziologie svalů
1.63
Růst a vývoj rostlin
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Morfologie rostlin
1.64
Morfologie rostlin
1.64
Ekologie obecná
1.64
Ekologie člověka
1.66
Buněčná proliferace
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Etologie a sociobiologie
1.68
Protistologie
1.69
Fyziologie rostlin
1.69
Úvod do evoluční biologie
1.7
Fyziologie bakterií
1.7
Biogeografie
1.71
Molekulární antropologie
1.71
Zoogeografie
1.71
Rostliny a stres
1.71
Anatomie a morfologie rostlin
1.73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.73
Úvod do entomologie
1.73
Rostlinná cytologie
1.74
Úvod do entomologie
1.76
Mykologie
1.76
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.78
Současná filosofie a věda
1.79
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.79
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.79
Filosofie a metodologie vědy
1.79
Úvod do entomologie
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Mykologie
1.8
Toxikologie
1.82
Biologie kvasinek
1.82
Botanika pro ÚŽP
1.83
Základy biochemie
1.86
Antropologie
1.88
Základy fyziologie živočichů
1.89
Cvičení z protistologie
1.91
Botanika pro ÚŽP
1.95
Úvod do bioinformatiky
1.95
Úvod do entomologie
1.96
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.03
Základní kurz matematiky
2.04
Anatomie rostlin
2.04
Anatomie a fyziologie rostlin
2.05
Růst a vývoj rostlin
2.07
Morfologie rostlin
2.33

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - terénní
1
První pomoc ve škole (bloková)
1.06
Mikrobiologie
1.07
První pomoc ve škole (bloková)
1.15
Mikrobiologie
1.21
Molekulární genetika rostlin
1.25
Fyziologie svalů
1.25
Dějiny filosofie I
1.28
Základy lékařské genetiky
1.29
Masožravé rostliny
1.31
Biologie dítěte
1.35
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Základy parazitologie
1.37
Mykologie
1.4
Anatomie člověka I
1.41
Základy genetiky - cvičení
1.44
Morfologie rostlin
1.45
Morfologie rostlin
1.45
Zoologie bezobratlých
1.48
Vývoj přírody ČR
1.48
Cvičení ze základů parazitologie
1.5
R pro život
1.5
Základy etologie
1.5
Biologie kvasinek
1.5
Zoologie bezobratlých
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Kurs zimní ekologie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.51
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.55
Proteomika
1.57
Fyziologie bakterií
1.6
Efektivní studium VŠ
1.6
Rostlinná cytologie
1.61
Ornitologie I
1.62
Imunologie
1.62
Protistologie
1.62
Biologie buňky
1.62
Struktura a funkce biologických membrán
1.63
Antropologie
1.63
Cvičení ze základů parazitologie
1.63
Cvičení ze základů parazitologie
1.64
Mykologie
1.65
Botanika pro ÚŽP
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Molekulární farmakologie
1.67
Úvod do entomologie
1.69
Advances in Immunology
1.69
Lidská sexualita
1.69
Základy genetiky
1.7
Fyziologie buňky
1.7
Innate immunity
1.7
Genové inženýrství
1.71
Ekologie člověka
1.71
Úvod do entomologie
1.71
Evoluce člověka
1.71
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.71
Cvičení ze základů parazitologie
1.71
Buňky a tkáně in vitro
1.71
Rostliny a stres
1.71
Anatomie rostlin
1.72
Cvičení z protistologie
1.72
Genové inženýrství
1.73
Úvod do entomologie
1.73
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.73
Cvičení ze základů parazitologie
1.75
Molekulární imunologie
1.75
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.76
Fyziologie svalů
1.77
Ekologie obecná
1.78
Teorie her a evoluce
1.78
Současná filosofie a věda
1.79
Anatomie a fyziologie rostlin
1.79
Etologie a sociobiologie
1.79
Biologie rostlinné buňky
1.8
Etologie člověka
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Růst a vývoj rostlin
1.81
Úvod do bioinformatiky
1.82
Morfologie rostlin
1.83
Filosofie a metodologie vědy
1.83
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.83
Epigenetics
1.84
Reprodukční biologie
1.85
Mammaliologie I
1.85
Anatomie a morfologie rostlin
1.85
Molekulární biologie
1.85
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.87
Genetika
1.9
Úvod do evoluční biologie
1.97
Základy buněčné biologie
1.97
Kmenové buňky
2
Toxikologie
2
Úvod do entomologie
2
Růst a vývoj rostlin
2
Botanika pro ÚŽP
2
Behaviorální farmakologie
2
Základy biochemie
2.02
Základní kurz matematiky
2.04
Biogeografie
2.06
Molekulární antropologie
2.06
Buněčná proliferace
2.07
Zoogeografie
2.07
Neurobiologie
2.09
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.09
Základy fyziologie živočichů
2.11
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.29
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.32