Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2014/2015 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Matematika A2
1.21
Minerály a horniny II
1.25
Matematika A2
1.26
Geochemie vody
1.38
Základy biostatistiky
1.42
Výpočetní technika
1.45
Výpočetní technika
1.49
Matematika pro kartografy
1.5
Matematika pro kartografy
1.5
Geochemie životního prostředí
1.5
Matematika A2
1.56
Seminář ze sedimentární geologie
1.57
Matematika B2
1.58
Uhelný seminář
1.6
Matematika C
1.67
Geochemický seminář
1.7
Základy biostatistiky
1.71
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.71
Základy biostatistiky
1.73
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.73
Environmentální informatika
1.74
Základy biostatistiky
1.75
Fyzika pro geografy
1.77
Znečišťování a ochrana vod
1.83
Základy biostatistiky
1.83
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.88
Základy biostatistiky
1.88
Matematika A2
1.9
Cvičení z matematické statistiky
1.9
Úvod do ekologie
1.93
Ochrana vod
2
Minerály a horniny II
2
Základy petrologie sedimentárních hornin
2
Praktikum ze všeobecné geologie II
2
Výpočetní technika
2.04
Základy petrologie sedimentárních hornin
2.07
Fyzika Země
2.07
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.08
Zpracování dat v geologii
2.08
Matematika C
2.09
Matematika B2
2.11
Matematika C
2.15
Praktikum ze všeobecné geologie II
2.22
Základy chemie atmosféry
2.23
Úvod do inženýrské geologie
2.29
Repetitorium středoškolské matematiky
2.4
Právo a státní správa
2.43
Energie-příroda a společnost
2.6
Globální koncepce ochrany ŽP
2.75
Právo a státní správa
2.75
Energie-příroda a společnost
3.2
Matematická statistika
3.29

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Matematika A2
1.33
Základy biostatistiky
1.33
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.36
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.48
Minerály a horniny II
1.5
Základy biostatistiky
1.5
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.53
Matematika A2
1.54
Výpočetní technika
1.55
Matematika A2
1.57
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.57
Fyzika Země
1.57
Základy biostatistiky
1.58
Základy biostatistiky
1.58
Matematika B2
1.58
Geochemie vody
1.62
Geochemie životního prostředí
1.62
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.63
Znečišťování a ochrana vod
1.67
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.67
Matematika B2
1.67
Základy chemie atmosféry
1.69
Geochemický seminář
1.7
Základy biostatistiky
1.71
Právo a státní správa
1.71
Výpočetní technika
1.73
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.73
Základy biostatistiky
1.75
Právo a státní správa
1.75
Výpočetní technika
1.82
Environmentální informatika
1.84
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Minerály a horniny II
2
Seminář ze sedimentární geologie
2
Úvod do ekologie
2.03
Zpracování dat v geologii
2.08
Fyzika pro geografy
2.08
Ochrana vod
2.11
Energie-příroda a společnost
2.2
Energie-příroda a společnost
2.2
Úvod do inženýrské geologie
2.29
Uhelný seminář
2.29
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.33
Matematika C
2.33
Matematika pro kartografy
2.38
Matematika pro kartografy
2.38
Cvičení z matematické statistiky
2.4
Matematika C
2.43
Matematická statistika
2.43
Matematika A2
2.44
Matematika C
2.6
Globální koncepce ochrany ŽP
2.71

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Matematika C
1
Minerály a horniny II
1
Výpočetní technika
1.09
Výpočetní technika
1.1
Právo a státní správa
1.13
Právo a státní správa
1.14
Základy biostatistiky
1.15
Základy biostatistiky
1.15
Environmentální informatika
1.16
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.17
Základy biostatistiky
1.17
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.2
Energie-příroda a společnost
1.2
Základy biostatistiky
1.21
Matematika B2
1.25
Základy biostatistiky
1.25
Úvod do ekologie
1.27
Základy biostatistiky
1.28
Seminář ze sedimentární geologie
1.29
Cvičení z matematické statistiky
1.3
Výpočetní technika
1.33
Znečišťování a ochrana vod
1.33
Zpracování dat v geologii
1.33
Matematika C
1.35
Matematika A2
1.36
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.38
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.38
Matematika A2
1.39
Energie-příroda a společnost
1.4
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.4
Geochemický seminář
1.4
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.4
Matematika C
1.41
Geochemie vody
1.42
Úvod do inženýrské geologie
1.43
Fyzika Země
1.43
Geochemie životního prostředí
1.43
Ochrana vod
1.5
Fyzika pro geografy
1.54
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.55
Matematika A2
1.56
Minerály a horniny II
1.57
Uhelný seminář
1.65
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.67
Matematika pro kartografy
1.75
Matematika pro kartografy
1.75
Globální koncepce ochrany ŽP
1.76
Základy chemie atmosféry
1.77
Matematická statistika
1.83
Matematika A2
2
Matematika B2
2.11

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geochemie vody
1.09
Environmentální informatika
1.14
Základy biostatistiky
1.15
Základy biostatistiky
1.21
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.23
Minerály a horniny II
1.25
Právo a státní správa
1.29
Matematika A2
1.3
Matematika C
1.33
Základy biostatistiky
1.33
Základy biostatistiky
1.33
Základy biostatistiky
1.35
Matematika A2
1.39
Základy biostatistiky
1.42
Matematika A2
1.44
Matematika A2
1.45
Matematika B2
1.45
Matematika pro kartografy
1.5
Matematika pro kartografy
1.5
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.55
Geochemie životního prostředí
1.55
Výpočetní technika
1.56
Ochrana vod
1.57
Zpracování dat v geologii
1.58
Matematika C
1.59
Energie-příroda a společnost
1.6
Matematická statistika
1.6
Geochemický seminář
1.6
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.62
Právo a státní správa
1.63
Úvod do ekologie
1.63
Matematika C
1.67
Výpočetní technika
1.67
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.67
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.7
Výpočetní technika
1.71
Repetitorium středoškolské matematiky
1.8
Energie-příroda a společnost
1.8
Cvičení z matematické statistiky
1.83
Fyzika Země
1.86
Úvod do inženýrské geologie
1.86
Matematika B2
1.89
Základy chemie atmosféry
1.91
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.91
Minerály a horniny II
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.1
Uhelný seminář
2.3
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.33
Seminář ze sedimentární geologie
2.55
Globální koncepce ochrany ŽP
2.79
Fyzika pro geografy
3.14

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Výpočetní technika
1.25
Matematika A2
1.33
Právo a státní správa
1.43
Matematika pro kartografy
1.5
Matematika C
1.5
Minerály a horniny II
1.5
Matematika pro kartografy
1.5
Geochemický seminář
1.5
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Matematika A2
1.55
Matematika B2
1.55
Repetitorium středoškolské matematiky
1.56
Základy biostatistiky
1.58
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.6
Právo a státní správa
1.63
Geochemie vody
1.64
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.64
Základy biostatistiky
1.64
Základy biostatistiky
1.66
Matematika A2
1.67
Základy biostatistiky
1.67
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.67
Výpočetní technika
1.7
Zpracování dat v geologii
1.7
Matematika A2
1.7
Ochrana vod
1.71
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.73
Základy biostatistiky
1.76
Matematika B2
1.78
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.83
Cvičení z matematické statistiky
1.83
Uhelný seminář
1.83
Matematika C
1.88
Seminář ze sedimentární geologie
1.89
Základy biostatistiky
1.91
Environmentální informatika
1.92
Výpočetní technika
1.97
Matematika C
2
Matematická statistika
2
Geochemie životního prostředí
2
Energie-příroda a společnost
2
Úvod do inženýrské geologie
2
Úvod do ekologie
2.04
Fyzika Země
2.08
Minerály a horniny II
2.14
Energie-příroda a společnost
2.2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.2
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.25
Základy chemie atmosféry
2.3
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.33
Globální koncepce ochrany ŽP
2.5
Fyzika pro geografy
2.6

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Minerály a horniny II
1.25
Právo a státní správa
1.38
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.48
Repetitorium středoškolské matematiky
1.55
Právo a státní správa
1.57
Matematika pro kartografy
1.63
Matematika pro kartografy
1.63
Matematika B2
1.64
Matematika C
1.7
Minerály a horniny II
1.71
Základy biostatistiky
1.73
Matematika B2
1.75
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.77
Energie-příroda a společnost
1.8
Úvod do ekologie
1.8
Energie-příroda a společnost
1.8
Zpracování dat v geologii
1.82
Základy biostatistiky
1.82
Matematika A2
1.83
Geochemie vody
1.86
Základy biostatistiky
1.86
Matematika A2
1.89
Matematika C
1.9
Základy biostatistiky
1.9
Fyzika Země
1.91
Matematika A2
1.91
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.92
Základy biostatistiky
1.92
Výpočetní technika
1.92
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.92
Matematika C
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2
Fyzika pro geografy
2
Základy biostatistiky
2
Úvod do studia přírodních zdrojů
2
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
2
Praktikum ze všeobecné geologie II
2
Ochrana vod
2
Matematická statistika
2
Geochemie životního prostředí
2
Geochemický seminář
2
Cvičení z matematické statistiky
2
Výpočetní technika
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Základy chemie atmosféry
2
Úvod do inženýrské geologie
2
Praktikum ze všeobecné geologie II
2
Výpočetní technika
2.02
Seminář ze sedimentární geologie
2.07
Matematika A2
2.1
Environmentální informatika
2.11
Uhelný seminář
2.11

  Pohlaví

muž %
žena %
Matematika pro kartografy
88 : 13
Matematika pro kartografy
88 : 13
Fyzika pro geografy
85 : 15
Geochemie životního prostředí
71 : 29
Geochemický seminář
70 : 30
Výpočetní technika (pro geologické obory)
67 : 33
Matematika A2
63 : 38
Cvičení z matematické statistiky
60 : 40
Zpracování dat v geologii
58 : 42
Praktikum ze všeobecné geologie II
55 : 45
Fyzika Země
53 : 47
Matematika A2
52 : 48
Minerály a horniny II
50 : 50
Matematika B2
50 : 50
Matematika C
48 : 52
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
48 : 52
Repetitorium středoškolské matematiky
45 : 55
Praktikum ze všeobecné geologie II
44 : 56
Matematická statistika
43 : 57
Úvod do inženýrské geologie
43 : 57
Seminář ze sedimentární geologie
43 : 57
Matematika C
42 : 58
Matematika A2
40 : 60
Energie-příroda a společnost
40 : 60
Základy petrologie sedimentárních hornin
40 : 60
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
40 : 60
Energie-příroda a společnost
40 : 60
Základy petrologie sedimentárních hornin
40 : 60
Základy chemie atmosféry
38 : 62
Geochemie vody
38 : 62
Úvod do studia přírodních zdrojů
38 : 63
Globální koncepce ochrany ŽP
35 : 65
Výpočetní technika
35 : 65
Matematika A2
33 : 67
Ochrana vod
33 : 67
Matematika B2
33 : 67
Základy biostatistiky
32 : 68
Úvod do ekologie
30 : 70
Základy biostatistiky
29 : 71
Výpočetní technika
27 : 73
Základy biostatistiky
25 : 75
Environmentální informatika
21 : 79
Základy biostatistiky
17 : 83
Uhelný seminář
15 : 85
Právo a státní správa
14 : 86
Základy biostatistiky
12 : 88
Základy biostatistiky
10 : 90
Výpočetní technika
9 : 91
Minerály a horniny II
0 : 100
Právo a státní správa
0 : 100
Matematika C
0 : 100
Znečišťování a ochrana vod
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Fyzika pro geografy
1
Matematika C
1
Výpočetní technika
1
Zpracování dat v geologii
1
Matematika A2
1
Matematika pro kartografy
1
Úvod do studia přírodních zdrojů
1
Minerály a horniny II
1
Úvod do ekologie
1
Právo a státní správa
1
Energie-příroda a společnost
1
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1
Cvičení z matematické statistiky
1
Výpočetní technika
1
Matematika A2
1
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1
Výpočetní technika
1
Matematická statistika
1
Matematika C
1
Matematika A2
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Matematika C
1
Základy biostatistiky
1
Minerály a horniny II
1
Úvod do inženýrské geologie
1
Fyzika Země
1
Základy chemie atmosféry
1
Právo a státní správa
1
Environmentální informatika
1
Praktikum ze všeobecné geologie II
1
Matematika pro kartografy
1
Matematika A2
1.04
Geochemie životního prostředí
1.07
Matematika B2
1.08
Matematika B2
1.11
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.11
Základy biostatistiky
1.15
Znečišťování a ochrana vod
1.17
Základy biostatistiky
1.24
Základy biostatistiky
1.25
Energie-příroda a společnost
1.25
Uhelný seminář
1.25
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.27
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.27
Základy biostatistiky
1.27
Základy biostatistiky
1.33
Ochrana vod
1.67
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.73
Seminář ze sedimentární geologie
1.79
Globální koncepce ochrany ŽP
2
Geochemie vody
2
Geochemický seminář
2.1

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Výpočetní technika
100 : 0
Matematická statistika
100 : 0
Matematika C
100 : 0
Základy biostatistiky
100 : 0
Úvod do studia přírodních zdrojů
100 : 0
Ochrana vod
100 : 0
Znečišťování a ochrana vod
100 : 0
Globální koncepce ochrany ŽP
100 : 0
Energie-příroda a společnost
100 : 0
Základy petrologie sedimentárních hornin
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie II
100 : 0
Geochemie vody
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Fyzika pro geografy
100 : 0
Základy biostatistiky
100 : 0
Zpracování dat v geologii
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Minerály a horniny II
100 : 0
Úvod do inženýrské geologie
100 : 0
Fyzika Země
100 : 0
Základy chemie atmosféry
100 : 0
Úvod do ekologie
100 : 0
Energie-příroda a společnost
100 : 0
Základy petrologie sedimentárních hornin
100 : 0
Geochemie životního prostředí
100 : 0
Cvičení z matematické statistiky
100 : 0
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
100 : 0
Výpočetní technika
98 : 2
Základy biostatistiky
98 : 2
Matematika C
96 : 4
Základy biostatistiky
96 : 4
Matematika A2
96 : 4
Matematika C
96 : 4
Environmentální informatika
95 : 5
Výpočetní technika (pro geologické obory)
92 : 8
Základy biostatistiky
92 : 8
Repetitorium středoškolské matematiky
91 : 9
Výpočetní technika
91 : 9
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
90 : 10
Matematika A2
89 : 11
Praktikum ze všeobecné geologie II
89 : 11
Právo a státní správa
88 : 13
Základy biostatistiky
86 : 14
Právo a státní správa
86 : 14
Minerály a horniny II
79 : 21
Matematika pro kartografy
75 : 25
Matematika pro kartografy
75 : 25
Uhelný seminář
60 : 40
Matematika B2
58 : 42
Matematika B2
56 : 44
Seminář ze sedimentární geologie
43 : 57
Geochemický seminář
40 : 60

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Znečišťování a ochrana vod
1
Praktikum ze všeobecné geologie II
1
Fyzika pro geografy
1.08
Základy chemie atmosféry
1.08
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.09
Výpočetní technika
1.09
Matematika A2
1.1
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.13
Minerály a horniny II
1.14
Základy biostatistiky
1.14
Úvod do inženýrské geologie
1.14
Seminář ze sedimentární geologie
1.14
Základy biostatistiky
1.17
Cvičení z matematické statistiky
1.2
Geochemie životního prostředí
1.21
Výpočetní technika
1.22
Matematika pro kartografy
1.25
Minerály a horniny II
1.25
Matematika pro kartografy
1.25
Výpočetní technika
1.27
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.29
Matematika C
1.31
Environmentální informatika
1.32
Matematika C
1.33
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.33
Uhelný seminář
1.35
Základy biostatistiky
1.36
Matematika C
1.39
Geochemický seminář
1.4
Základy biostatistiky
1.4
Fyzika Země
1.4
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.42
Repetitorium středoškolské matematiky
1.45
Geochemie vody
1.46
Základy biostatistiky
1.49
Matematika B2
1.5
Úvod do ekologie
1.5
Matematika A2
1.54
Matematika B2
1.56
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.6
Právo a státní správa
1.63
Globální koncepce ochrany ŽP
1.65
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.67
Matematická statistika
1.71
Právo a státní správa
1.71
Zpracování dat v geologii
1.75
Energie-příroda a společnost
1.8
Matematika A2
1.83
Matematika A2
1.89
Základy biostatistiky
1.92
Ochrana vod
2
Energie-příroda a společnost
2.2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Globální koncepce ochrany ŽP
1.94
Praktikum ze všeobecné geologie II
2.22
Matematická statistika
2.29
Matematika A2
2.29
Seminář ze sedimentární geologie
2.36
Základy biostatistiky
2.39
Matematika A2
2.39
Geochemický seminář
2.4
Matematika A2
2.44
Základy biostatistiky
2.5
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
2.5
Základy biostatistiky
2.5
Geochemie životního prostředí
2.5
Geochemie vody
2.54
Ochrana vod
2.56
Základy biostatistiky
2.57
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.57
Výpočetní technika
2.6
Energie-příroda a společnost
2.6
Fyzika pro geografy
2.62
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.63
Fyzika Země
2.67
Matematika C
2.67
Znečišťování a ochrana vod
2.67
Výpočetní technika
2.73
Základy petrologie sedimentárních hornin
2.73
Základy biostatistiky
2.75
Základy biostatistiky
2.76
Úvod do ekologie
2.77
Základy petrologie sedimentárních hornin
2.8
Praktikum ze všeobecné geologie II
2.82
Matematika C
2.83
Matematika C
2.85
Minerály a horniny II
2.86
Matematika B2
2.89
Environmentální informatika
2.89
Cvičení z matematické statistiky
2.9
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.92
Repetitorium středoškolské matematiky
3
Právo a státní správa
3
Zpracování dat v geologii
3
Minerály a horniny II
3
Energie-příroda a společnost
3
Matematika A2
3
Základy chemie atmosféry
3
Výpočetní technika
3
Úvod do inženýrské geologie
3
Matematika B2
3.08
Uhelný seminář
3.1
Matematika pro kartografy
3.13
Matematika pro kartografy
3.13
Právo a státní správa
3.14

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.13
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.43
Matematika A2
1.43
Matematika A2
1.48
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.53
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.56
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.64
Matematika A2
1.67
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.67
Geochemický seminář
1.7
Geochemie životního prostředí
1.71
Fyzika Země
1.73
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.73
Minerály a horniny II
1.75
Geochemie vody
1.77
Ochrana vod
1.78
Matematika A2
1.8
Výpočetní technika
1.8
Základy biostatistiky
1.83
Úvod do ekologie
1.83
Fyzika pro geografy
1.85
Úvod do inženýrské geologie
1.86
Environmentální informatika
1.89
Seminář ze sedimentární geologie
1.93
Základy biostatistiky
1.96
Energie-příroda a společnost
2
Základy biostatistiky
2
Výpočetní technika
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Matematika C
2
Energie-příroda a společnost
2
Cvičení z matematické statistiky
2
Základy biostatistiky
2.05
Uhelný seminář
2.05
Globální koncepce ochrany ŽP
2.06
Výpočetní technika
2.06
Základy biostatistiky
2.07
Základy chemie atmosféry
2.08
Matematika B2
2.08
Matematika C
2.09
Matematika pro kartografy
2.13
Matematika pro kartografy
2.13
Základy biostatistiky
2.2
Matematika C
2.23
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.25
Zpracování dat v geologii
2.25
Minerály a horniny II
2.29
Matematická statistika
2.43
Právo a státní správa
2.43
Matematika B2
2.44
Právo a státní správa
2.5

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Matematika C
1.33
Matematika A2
1.33
Znečišťování a ochrana vod
1.33
Matematika A2
1.42
Matematika A2
1.43
Minerály a horniny II
1.5
Geochemie vody
1.5
Výpočetní technika
1.53
Základy biostatistiky
1.58
Matematika A2
1.6
Matematika pro kartografy
1.63
Matematika pro kartografy
1.63
Výpočetní technika
1.64
Geochemie životního prostředí
1.64
Ochrana vod
1.67
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.67
Tvorba aplikací v Microsoft Excelu
1.67
Základy biostatistiky
1.68
Základy biostatistiky
1.71
Výpočetní technika
1.73
Základy chemie atmosféry
1.75
Základy biostatistiky
1.75
Matematika B2
1.75
Matematika C
1.77
Fyzika Země
1.8
Cvičení z matematické statistiky
1.8
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.82
Matematika C
1.83
Právo a státní správa
1.86
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.88
Právo a státní správa
1.88
Základy biostatistiky
1.88
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.89
Uhelný seminář
1.9
Geochemický seminář
1.9
Zpracování dat v geologii
1.92
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.93
Environmentální informatika
1.95
Minerály a horniny II
2
Úvod do inženýrské geologie
2
Seminář ze sedimentární geologie
2
Fyzika pro geografy
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Základy petrologie sedimentárních hornin
2
Základy biostatistiky
2
Úvod do ekologie
2.1
Matematická statistika
2.14
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.17
Energie-příroda a společnost
2.2
Matematika B2
2.33
Globální koncepce ochrany ŽP
2.47
Energie-příroda a společnost
2.6