Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2014/2015 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Lokální a regionální rozvoj
1.11
Geopolitika
1.17
Získávání informace z dat DPZ
1.38
Životní prostředí České republiky
1.47
Základy geoinformatiky
1.5
Demografická analýza II
1.56
Hydrologie
1.57
Oceánografie
1.59
Sociogeografické regionální systémy
1.62
Gender a rodina
1.63
Získávání informace z dat DPZ
1.63
Regionální rozvoj a regionální politika
1.65
Rozvojové problémy venkova
1.67
Fyzická geografie Slovenska
1.67
Demografická analýza II
1.69
Subsaharská Afrika
1.7
Světový populační vývoj
1.73
Sociogeografické regionální systémy
1.73
Základy geoinformatiky
1.75
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.75
Hydrologie
1.79
Metody v SG I
1.85
Aplikovaná hydrologie
1.86
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.87
Metody v SG I
2
Seminář k bakalářské práci
2
Mezinárodní migrace
2.08
Principy databází
2.11
Meteorologie a klimatologie
2.14
Metody v SG I
2.15
Metody ve fyzické geografii I.A
2.23
Principy databází
2.24
Regionální geografie Evropy
2.26
Základy geoinformatiky II
2.31
Statistická analýza dat I
2.33
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.33
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
2.35
Přírodní ohrožení a rizika
2.36
Základy geoinformatiky
2.38
Statistická analýza dat I
2.4
Seminář ze sociální geografie
2.43
Paleogeografie kvartéru
2.44
Demografické aplikace SAS II
2.56
Demografické aplikace SAS II
2.56
Seminář z regionální fyzické geografie
2.56
Pedologie
2.65
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.67
Základy geoinformatiky
2.7
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.71
Obnovitelné zdroje energie
2.93
Geografie ČR
3.13
Seminář ze sociální geografie
3.22
Základy geoinformatiky
3.33

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza II
1.08
Světový populační vývoj
1.2
Základy geoinformatiky
1.2
Základy geoinformatiky
1.25
Lokální a regionální rozvoj
1.33
Demografická analýza II
1.42
Hydrologie
1.43
Geopolitika
1.44
Hydrologie
1.5
Základy geoinformatiky
1.63
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.63
Regionální geografie Evropy
1.68
Základy geoinformatiky II
1.69
Seminář k bakalářské práci
1.69
Regionální rozvoj a regionální politika
1.71
Aplikovaná hydrologie
1.71
Základy geoinformatiky
1.75
Oceánografie
1.77
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.81
Životní prostředí České republiky
1.82
Rozvojové problémy venkova
1.87
Získávání informace z dat DPZ
1.88
Získávání informace z dat DPZ
1.88
Demografické aplikace SAS II
1.89
Fyzická geografie Slovenska
1.89
Demografické aplikace SAS II
1.89
Přírodní ohrožení a rizika
1.9
Metody v SG I
1.92
Sociogeografické regionální systémy
1.92
Metody v SG I
1.93
Metody v SG I
1.93
Seminář ze sociální geografie
1.93
Paleogeografie kvartéru
1.94
Principy databází
1.94
Principy databází
1.94
Statistická analýza dat I
1.96
Sociogeografické regionální systémy
1.96
Gender a rodina
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2
Meteorologie a klimatologie
2.07
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.18
Subsaharská Afrika
2.2
Statistická analýza dat I
2.2
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
2.22
Pedologie
2.24
Seminář z regionální fyzické geografie
2.25
Mezinárodní migrace
2.31
Základy geoinformatiky
2.33
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.33
Geografie ČR
2.38
Metody ve fyzické geografii I.A
2.38
Obnovitelné zdroje energie
2.57
Seminář ze sociální geografie
2.88

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Světový populační vývoj
1
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.06
Seminář ze sociální geografie
1.11
Základy geoinformatiky
1.17
Seminář k bakalářské práci
1.17
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.17
Pedologie
1.18
Základy geoinformatiky
1.2
Regionální rozvoj a regionální politika
1.22
Demografické aplikace SAS II
1.22
Demografické aplikace SAS II
1.22
Lokální a regionální rozvoj
1.22
Oceánografie
1.23
Metody v SG I
1.23
Demografická analýza II
1.25
Základy geoinformatiky
1.25
Meteorologie a klimatologie
1.29
Aplikovaná hydrologie
1.29
Životní prostředí České republiky
1.29
Subsaharská Afrika
1.3
Regionální geografie Evropy
1.3
Základy geoinformatiky II
1.31
Sociogeografické regionální systémy
1.35
Hydrologie
1.36
Obnovitelné zdroje energie
1.36
Seminář ze sociální geografie
1.36
Paleogeografie kvartéru
1.38
Gender a rodina
1.38
Hydrologie
1.38
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.39
Přírodní ohrožení a rizika
1.4
Seminář z regionální fyzické geografie
1.44
Sociogeografické regionální systémy
1.44
Geopolitika
1.44
Mezinárodní migrace
1.46
Rozvojové problémy venkova
1.47
Metody v SG I
1.5
Základy geoinformatiky
1.5
Metody v SG I
1.5
Principy databází
1.53
Metody ve fyzické geografii I.A
1.54
Demografická analýza II
1.67
Fyzická geografie Slovenska
1.67
Získávání informace z dat DPZ
1.71
Statistická analýza dat I
1.83
Základy geoinformatiky
1.85
Statistická analýza dat I
1.88
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Principy databází
2.06
Geografie ČR
2.25
Získávání informace z dat DPZ
2.5
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.71
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
3.15

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.13
Seminář k bakalářské práci
1.17
Geopolitika
1.18
Gender a rodina
1.25
Získávání informace z dat DPZ
1.25
Demografická analýza II
1.31
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.33
Aplikovaná hydrologie
1.33
Sociogeografické regionální systémy
1.33
Seminář ze sociální geografie
1.38
Získávání informace z dat DPZ
1.38
Metody v SG I
1.38
Rozvojové problémy venkova
1.38
Geografie ČR
1.4
Základy geoinformatiky
1.43
Lokální a regionální rozvoj
1.47
Demografická analýza II
1.47
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.5
Základy geoinformatiky II
1.5
Sociogeografické regionální systémy
1.52
Mezinárodní migrace
1.54
Statistická analýza dat I
1.55
Oceánografie
1.58
Statistická analýza dat I
1.59
Demografické aplikace SAS II
1.63
Demografické aplikace SAS II
1.63
Hydrologie
1.65
Základy geoinformatiky
1.67
Regionální rozvoj a regionální politika
1.7
Základy geoinformatiky
1.75
Metody v SG I
1.75
Životní prostředí České republiky
1.75
Hydrologie
1.85
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.85
Fyzická geografie Slovenska
1.88
Meteorologie a klimatologie
1.9
Metody ve fyzické geografii I.A
1.92
Principy databází
1.93
Základy geoinformatiky
1.94
Subsaharská Afrika
2
Seminář ze sociální geografie
2
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
2.18
Metody v SG I
2.18
Principy databází
2.2
Světový populační vývoj
2.2
Seminář z regionální fyzické geografie
2.2
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.45
Základy geoinformatiky
2.5
Paleogeografie kvartéru
2.54
Pedologie
2.64
Regionální geografie Evropy
2.67
Přírodní ohrožení a rizika
3
Obnovitelné zdroje energie
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.2
Získávání informace z dat DPZ
1.33
Geopolitika
1.38
Seminář k bakalářské práci
1.45
Gender a rodina
1.5
Získávání informace z dat DPZ
1.5
Lokální a regionální rozvoj
1.5
Základy geoinformatiky
1.5
Rozvojové problémy venkova
1.54
Demografická analýza II
1.54
Oceánografie
1.58
Subsaharská Afrika
1.63
Seminář ze sociální geografie
1.67
Fyzická geografie Slovenska
1.67
Základy geoinformatiky
1.67
Sociogeografické regionální systémy
1.68
Sociogeografické regionální systémy
1.68
Světový populační vývoj
1.71
Životní prostředí České republiky
1.73
Hydrologie
1.73
Demografická analýza II
1.75
Základy geoinformatiky
1.75
Statistická analýza dat I
1.78
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.8
Seminář ze sociální geografie
1.8
Metody v SG I
1.8
Geografie ČR
1.8
Metody v SG I
1.82
Aplikovaná hydrologie
1.82
Metody v SG I
1.83
Základy geoinformatiky II
1.87
Hydrologie
1.9
Regionální rozvoj a regionální politika
2
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2
Seminář z regionální fyzické geografie
2
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
2
Statistická analýza dat I
2.02
Metody ve fyzické geografii I.A
2.18
Regionální geografie Evropy
2.23
Demografické aplikace SAS II
2.25
Demografické aplikace SAS II
2.25
Pedologie
2.33
Mezinárodní migrace
2.33
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.33
Paleogeografie kvartéru
2.44
Přírodní ohrožení a rizika
2.5
Meteorologie a klimatologie
2.56
Principy databází
2.58
Základy geoinformatiky
2.71
Základy geoinformatiky
2.75
Principy databází
2.82
Obnovitelné zdroje energie
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Metody ve fyzické geografii I.A
1.15
Základy geoinformatiky
1.2
Základy geoinformatiky
1.25
Regionální rozvoj a regionální politika
1.38
Metody v SG I
1.46
Statistická analýza dat I
1.55
Aplikovaná hydrologie
1.58
Metody v SG I
1.62
Metody v SG I
1.62
Demografické aplikace SAS II
1.63
Demografické aplikace SAS II
1.63
Základy geoinformatiky
1.63
Základy geoinformatiky
1.67
Základy geoinformatiky
1.67
Regionální geografie Evropy
1.68
Principy databází
1.71
Statistická analýza dat I
1.74
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.76
Subsaharská Afrika
1.78
Geografie ČR
1.8
Lokální a regionální rozvoj
1.81
Demografická analýza II
1.83
Sociogeografické regionální systémy
1.83
Principy databází
1.85
Demografická analýza II
1.85
Meteorologie a klimatologie
1.86
Životní prostředí České republiky
1.86
Základy geoinformatiky II
1.87
Sociogeografické regionální systémy
1.88
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.88
Gender a rodina
1.88
Světový populační vývoj
1.9
Hydrologie
1.9
Paleogeografie kvartéru
1.91
Hydrologie
1.93
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
1.94
Oceánografie
1.95
Seminář k bakalářské práci
1.97
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Obnovitelné zdroje energie
2
Geopolitika
2
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
2
Získávání informace z dat DPZ
2
Seminář ze sociální geografie
2
Rozvojové problémy venkova
2
Pedologie
2
Mezinárodní migrace
2
Fyzická geografie Slovenska
2
Získávání informace z dat DPZ
2
Seminář z regionální fyzické geografie
2.06
Seminář ze sociální geografie
2.07
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.2

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyzická geografie Slovenska
89 : 11
Meteorologie a klimatologie
86 : 14
Hydrologie
86 : 14
Geopolitika
83 : 17
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
83 : 17
Metody v SG I
77 : 23
Hydrologie
76 : 24
Základy geoinformatiky
75 : 25
Obnovitelné zdroje energie
71 : 29
Metody v SG I
71 : 29
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
66 : 34
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
65 : 35
Principy databází
65 : 35
Seminář ze sociální geografie
64 : 36
Základy geoinformatiky
63 : 38
Získávání informace z dat DPZ
63 : 38
Získávání informace z dat DPZ
63 : 38
Sociogeografické regionální systémy
62 : 38
Sociogeografické regionální systémy
62 : 38
Principy databází
61 : 39
Statistická analýza dat I
60 : 40
Subsaharská Afrika
60 : 40
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
59 : 41
Regionální rozvoj a regionální politika
56 : 44
Oceánografie
55 : 45
Statistická analýza dat I
54 : 46
Rozvojové problémy venkova
53 : 47
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
50 : 50
Základy geoinformatiky
50 : 50
Životní prostředí České republiky
47 : 53
Metody ve fyzické geografii I.A
46 : 54
Přírodní ohrožení a rizika
45 : 55
Lokální a regionální rozvoj
44 : 56
Základy geoinformatiky II
44 : 56
Regionální geografie Evropy
43 : 57
Aplikovaná hydrologie
40 : 60
Demografická analýza II
38 : 62
Mezinárodní migrace
38 : 62
Seminář z regionální fyzické geografie
38 : 63
Geografie ČR
38 : 63
Demografická analýza II
37 : 63
Světový populační vývoj
36 : 64
Pedologie
35 : 65
Základy geoinformatiky
33 : 67
Seminář k bakalářské práci
33 : 67
Paleogeografie kvartéru
31 : 69
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
31 : 69
Metody v SG I
29 : 71
Seminář ze sociální geografie
22 : 78
Gender a rodina
13 : 88
Demografické aplikace SAS II
0 : 100
Demografické aplikace SAS II
0 : 100
Základy geoinformatiky
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1
Hydrologie
1
Základy geoinformatiky
1
Metody v SG I
1
Geografie ČR
1
Seminář ze sociální geografie
1
Hydrologie
1
Fyzická geografie Slovenska
1
Meteorologie a klimatologie
1
Základy geoinformatiky
1
Metody v SG I
1
Seminář k bakalářské práci
1
Základy geoinformatiky
1
Seminář ze sociální geografie
1
Metody ve fyzické geografii I.A
1
Metody v SG I
1
Základy geoinformatiky
1
Demografická analýza II
1.05
Základy geoinformatiky II
1.06
Obnovitelné zdroje energie
1.07
Demografická analýza II
1.08
Světový populační vývoj
1.09
Regionální geografie Evropy
1.13
Regionální rozvoj a regionální politika
1.15
Základy geoinformatiky
1.17
Oceánografie
1.18
Statistická analýza dat I
1.38
Subsaharská Afrika
1.4
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Statistická analýza dat I
1.58
Sociogeografické regionální systémy
1.69
Sociogeografické regionální systémy
1.69
Gender a rodina
1.75
Principy databází
1.76
Demografické aplikace SAS II
1.78
Principy databází
1.78
Demografické aplikace SAS II
1.78
Získávání informace z dat DPZ
1.88
Získávání informace z dat DPZ
1.88
Pedologie
1.88
Životní prostředí České republiky
1.88
Rozvojové problémy venkova
1.93
Aplikovaná hydrologie
1.93
Paleogeografie kvartéru
1.94
Seminář z regionální fyzické geografie
1.94
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.94
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
1.95
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2
Geopolitika
2
Lokální a regionální rozvoj
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Mezinárodní migrace
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Sociogeografické regionální systémy
100 : 0
Obnovitelné zdroje energie
100 : 0
Seminář z regionální fyzické geografie
100 : 0
Paleogeografie kvartéru
100 : 0
Geopolitika
100 : 0
Subsaharská Afrika
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Metody v SG I
100 : 0
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
100 : 0
Základy geoinformatiky II
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Aplikovaná hydrologie
100 : 0
Získávání informace z dat DPZ
100 : 0
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
100 : 0
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
100 : 0
Regionální geografie Evropy
100 : 0
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Gender a rodina
100 : 0
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
100 : 0
Rozvojové problémy venkova
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Hydrologie
100 : 0
Světový populační vývoj
100 : 0
Pedologie
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Metody v SG I
100 : 0
Sociogeografické regionální systémy
100 : 0
Seminář k bakalářské práci
100 : 0
Oceánografie
100 : 0
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Získávání informace z dat DPZ
100 : 0
Metody ve fyzické geografii I.A
100 : 0
Fyzická geografie Slovenska
100 : 0
Metody v SG I
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Základy geoinformatiky
95 : 5
Principy databází
94 : 6
Principy databází
94 : 6
Životní prostředí České republiky
94 : 6
Mezinárodní migrace
92 : 8
Statistická analýza dat I
92 : 8
Statistická analýza dat I
92 : 8
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
91 : 9
Demografické aplikace SAS II
89 : 11
Demografické aplikace SAS II
89 : 11
Lokální a regionální rozvoj
89 : 11
Geografie ČR
86 : 14
Hydrologie
86 : 14
Demografická analýza II
84 : 16
Regionální rozvoj a regionální politika
79 : 21
Demografická analýza II
77 : 23
Základy geoinformatiky
75 : 25

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Seminář z regionální fyzické geografie
1
Metody v SG I
1
Seminář k bakalářské práci
1
Demografické aplikace SAS II
1
Seminář ze sociální geografie
1
Demografické aplikace SAS II
1
Seminář ze sociální geografie
1
Metody ve fyzické geografii I.A
1
Životní prostředí České republiky
1
Metody v SG I
1
Demografická analýza II
1
Demografická analýza II
1
Základy geoinformatiky
1
Metody v SG I
1
Základy geoinformatiky II
1
Získávání informace z dat DPZ
1
Geopolitika
1.06
Světový populační vývoj
1.09
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
1.12
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.13
Aplikovaná hydrologie
1.13
Lokální a regionální rozvoj
1.17
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.17
Paleogeografie kvartéru
1.19
Základy geoinformatiky
1.2
Rozvojové problémy venkova
1.2
Hydrologie
1.21
Získávání informace z dat DPZ
1.25
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
1.25
Sociogeografické regionální systémy
1.27
Přírodní ohrožení a rizika
1.27
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.28
Meteorologie a klimatologie
1.29
Hydrologie
1.29
Základy geoinformatiky
1.35
Oceánografie
1.41
Pedologie
1.41
Regionální geografie Evropy
1.43
Regionální rozvoj a regionální politika
1.44
Principy databází
1.44
Obnovitelné zdroje energie
1.5
Sociogeografické regionální systémy
1.54
Mezinárodní migrace
1.62
Principy databází
1.65
Základy geoinformatiky
1.75
Statistická analýza dat I
1.83
Základy geoinformatiky
1.88
Gender a rodina
1.88
Fyzická geografie Slovenska
1.89
Statistická analýza dat I
2.08
Geografie ČR
2.13
Subsaharská Afrika
2.3
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.33

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Světový populační vývoj
2.18
Obnovitelné zdroje energie
2.36
Meteorologie a klimatologie
2.36
Metody v SG I
2.43
Hydrologie
2.43
Základy geoinformatiky II
2.44
Seminář z regionální fyzické geografie
2.44
Seminář ze sociální geografie
2.44
Přírodní ohrožení a rizika
2.45
Mezinárodní migrace
2.46
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.5
Lokální a regionální rozvoj
2.5
Aplikovaná hydrologie
2.53
Sociogeografické regionální systémy
2.54
Fyzická geografie Slovenska
2.56
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2.56
Hydrologie
2.57
Metody v SG I
2.57
Sociogeografické regionální systémy
2.58
Pedologie
2.59
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
2.59
Subsaharská Afrika
2.6
Rozvojové problémy venkova
2.6
Regionální geografie Evropy
2.61
Geopolitika
2.61
Paleogeografie kvartéru
2.63
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.67
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
2.7
Životní prostředí České republiky
2.71
Seminář ze sociální geografie
2.71
Gender a rodina
2.75
Základy geoinformatiky
2.75
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.76
Statistická analýza dat I
2.77
Metody v SG I
2.77
Demografické aplikace SAS II
2.78
Demografické aplikace SAS II
2.78
Statistická analýza dat I
2.79
Seminář k bakalářské práci
2.8
Regionální rozvoj a regionální politika
2.82
Demografická analýza II
2.85
Získávání informace z dat DPZ
2.88
Získávání informace z dat DPZ
2.88
Principy databází
2.88
Demografická analýza II
2.89
Metody ve fyzické geografii I.A
2.92
Principy databází
2.94
Oceánografie
2.95
Základy geoinformatiky
3
Geografie ČR
3
Základy geoinformatiky
3.1
Základy geoinformatiky
3.5
Základy geoinformatiky
3.67

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Geopolitika
1.17
Přírodní ohrožení a rizika
1.18
Lokální a regionální rozvoj
1.22
Gender a rodina
1.38
Hydrologie
1.38
Životní prostředí České republiky
1.41
Hydrologie
1.43
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.44
Světový populační vývoj
1.45
Demografická analýza II
1.46
Demografická analýza II
1.53
Rozvojové problémy venkova
1.53
Oceánografie
1.55
Paleogeografie kvartéru
1.56
Subsaharská Afrika
1.6
Regionální rozvoj a regionální politika
1.65
Meteorologie a klimatologie
1.71
Metody v SG I
1.71
Seminář ze sociální geografie
1.71
Základy geoinformatiky
1.75
Získávání informace z dat DPZ
1.75
Získávání informace z dat DPZ
1.75
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.75
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
1.76
Seminář k bakalářské práci
1.77
Mezinárodní migrace
1.77
Demografické aplikace SAS II
1.78
Demografické aplikace SAS II
1.78
Fyzická geografie Slovenska
1.78
Aplikovaná hydrologie
1.8
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.83
Sociogeografické regionální systémy
1.85
Základy geoinformatiky
1.85
Obnovitelné zdroje energie
1.86
Regionální geografie Evropy
1.87
Základy geoinformatiky II
1.88
Sociogeografické regionální systémy
1.88
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
1.9
Metody v SG I
1.93
Seminář z regionální fyzické geografie
1.94
Základy geoinformatiky
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Principy databází
2.06
Pedologie
2.06
Principy databází
2.06
Základy geoinformatiky
2.17
Základy geoinformatiky
2.17
Statistická analýza dat I
2.21
Metody ve fyzické geografii I.A
2.23
Statistická analýza dat I
2.25
Seminář ze sociální geografie
2.33
Geografie ČR
2.38
Metody v SG I
2.38

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Geopolitika
1.33
Základy geoinformatiky
1.33
Lokální a regionální rozvoj
1.39
Subsaharská Afrika
1.4
Metody v SG I
1.43
Demografická analýza II
1.47
Základy geoinformatiky
1.5
Aplikovaná hydrologie
1.53
Principy databází
1.61
Demografická analýza II
1.62
Získávání informace z dat DPZ
1.63
Získávání informace z dat DPZ
1.63
Gender a rodina
1.63
Světový populační vývoj
1.64
Životní prostředí České republiky
1.65
Rozvojové problémy venkova
1.67
Hydrologie
1.67
Mezinárodní migrace
1.69
Metody v SG I
1.69
Principy databází
1.71
Hydrologie
1.71
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.72
Základy geoinformatiky
1.75
Sociogeografické regionální systémy
1.81
Sociogeografické regionální systémy
1.81
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.81
Základy geoinformatiky II
1.81
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.83
Regionální rozvoj a regionální politika
1.85
Meteorologie a klimatologie
1.86
Oceánografie
1.86
Fyzická geografie Slovenska
1.89
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
1.9
Metody ve fyzické geografii I.A
1.92
Metody v SG I
1.93
Regionální geografie Evropy
1.96
Paleogeografie kvartéru
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Seminář k bakalářské práci
2.03
Základy geoinformatiky
2.05
Statistická analýza dat I
2.08
Statistická analýza dat I
2.1
Pedologie
2.12
Geografie ČR
2.13
Seminář ze sociální geografie
2.14
Obnovitelné zdroje energie
2.14
Základy geoinformatiky
2.17
Seminář z regionální fyzické geografie
2.25
Demografické aplikace SAS II
2.33
Demografické aplikace SAS II
2.33
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.33
Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii
2.47
Seminář ze sociální geografie
2.56