Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2014/2015 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
Mořská fauna Středomoří
1
První pomoc ve škole
1
Základy zahradnictví
1.04
Botanika pro ÚŽP
1.07
Ornitologie II
1.11
Forenzní genetika
1.13
Základy zahradnictví
1.13
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.13
Evoluce genomu
1.14
Přírodovědný fotoklub
1.17
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Histologie/Cytologie
1.22
První pomoc ve škole
1.23
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.24
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.25
Botanika pro ÚŽP
1.29
První pomoc ve škole
1.29
Obecná parazitologie
1.29
Úvod do religionistiky
1.33
Praktikum z genetiky
1.37
Forenzní antropologie
1.38
Fyziologie smyslů
1.38
Základy bioinformatiky
1.39
Vývojová biologie
1.39
Fauna savců Evropy
1.4
Základy molekulární biologie pro učitele
1.4
Ekologie živočichů
1.41
Ekologie mikroorganizmů
1.43
Základy virologie
1.43
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.47
Fyziologie rostlin
1.47
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.48
Mikroevoluce a makroevoluce
1.48
Forenzní genetika a biologie
1.5
Základní praktikum z molekulární biologie
1.5
Fytogeografie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Fyziologie živočichů a člověka
1.54
Základní praktikum z molekulární biologie
1.58
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Antropologie
1.61
Ekologie
1.62
Biochemie I
1.63
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.68
Vodní ekosystémy
1.71
Proteiny signálních kaskád
1.75
Fytogeografie
1.75
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.77
O původu přírodních věd
1.77
Evoluce života
1.79
Cytogenetika
1.82
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Repetitorium chemie
1.88
Novověká filosofie a věda
1.88
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.92
Genetika prokaryot
1.93
Základy molekulární biologie
1.94
Ekologie rostlin
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Klinická dietologie
2
Terestrické ekosystémy
2.04
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.04
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.07
Morfologie živočichů
2.09
Mikrobiologie
2.19
Zoologie obratlovců
2.5
Obecná biologie živočichů
2.6
Bioklimatologie
2.6

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Neurochemie
1
Fauna savců Evropy
1.1
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.13
První pomoc ve škole
1.15
Proteiny signálních kaskád
1.17
Mořská fauna Středomoří
1.2
Fyziologie živočichů a člověka
1.27
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Histologie/Cytologie
1.3
První pomoc ve škole
1.33
Biochemie I
1.34
První pomoc ve škole
1.36
Obecná a srovnávací fyziologie
1.36
Základní praktikum z molekulární biologie
1.39
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.43
Základy bioinformatiky
1.44
Základy molekulární biologie
1.45
Základní praktikum z molekulární biologie
1.45
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Botanika pro ÚŽP
1.5
Forenzní antropologie
1.5
Evoluce genomu
1.5
Forenzní genetika
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.53
Základy virologie
1.54
Fyziologie smyslů
1.54
Obecná parazitologie
1.55
Vývojová biologie
1.55
Ornitologie II
1.56
Fytogeografie
1.57
Fytogeografie
1.57
Praktikum z genetiky
1.58
Repetitorium chemie
1.59
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Mikroevoluce a makroevoluce
1.62
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.62
Základy zahradnictví
1.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.73
Ekologie rostlin
1.75
Morfologie živočichů
1.75
Vodní ekosystémy
1.76
Základy zahradnictví
1.76
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.76
Antropologie
1.8
Zoologie obratlovců
1.8
Ekologie živočichů
1.81
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.83
Cytogenetika
1.83
Fyziologie rostlin
1.86
První pomoc ve škole
1.86
Klinická dietologie
1.89
Základy molekulární biologie pro učitele
1.9
Forenzní genetika a biologie
1.9
Přírodovědný fotoklub
1.92
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.93
Ekologie mikroorganizmů
2
Terestrické ekosystémy
2.04
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.06
Evoluce života
2.09
Novověká filosofie a věda
2.13
Genetika prokaryot
2.13
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.15
Úvod do religionistiky
2.22
O původu přírodních věd
2.26
Obecná biologie živočichů
2.3
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.31
Mikrobiologie
2.38
Ekologie
2.38
Bioklimatologie
2.8

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Obecná a srovnávací fyziologie
1
Neurochemie
1
Forenzní genetika
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1.04
Cytogenetika
1.08
Vodní ekosystémy
1.1
Obecná biologie živočichů
1.1
Mořská fauna Středomoří
1.1
Forenzní antropologie
1.13
Genetika prokaryot
1.13
Histologie/Cytologie
1.13
Fyziologie rostlin
1.14
Biochemie I
1.15
Vývojová biologie
1.15
Evoluce genomu
1.17
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.17
Ekologie živočichů
1.19
Základy molekulární biologie pro učitele
1.2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.2
Základní praktikum z molekulární biologie
1.21
Základy bioinformatiky
1.22
Ekologie rostlin
1.22
O původu přírodních věd
1.23
Fyziologie smyslů
1.23
Mikrobiologie
1.25
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Proteiny signálních kaskád
1.25
Základy molekulární biologie
1.26
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.26
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.27
Terestrické ekosystémy
1.27
Morfologie živočichů
1.27
První pomoc ve škole
1.29
Ekologie mikroorganizmů
1.29
Botanika pro ÚŽP
1.29
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.29
Fyziologie živočichů a člověka
1.3
Mikroevoluce a makroevoluce
1.31
První pomoc ve škole
1.31
Evoluce života
1.32
Obecná parazitologie
1.32
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.33
Novověká filosofie a věda
1.35
Repetitorium chemie
1.38
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.38
Antropologie
1.38
Ekologie
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Bioklimatologie
1.4
Fauna savců Evropy
1.4
Forenzní genetika a biologie
1.4
První pomoc ve škole
1.43
Klinická dietologie
1.44
Fytogeografie
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Fytogeografie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.56
Přírodovědný fotoklub
1.58
Zoologie obratlovců
1.6
První pomoc ve škole
1.64
Praktikum z genetiky
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Základy zahradnictví
1.68
Základy zahradnictví
1.75
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.75
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.83
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.05
Základy virologie
2.06
Úvod do religionistiky
2.33
Ornitologie II
2.33

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1.07
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.08
Histologie/Cytologie
1.14
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Evoluce genomu
1.14
První pomoc ve škole
1.15
Ekologie mikroorganizmů
1.17
Mikroevoluce a makroevoluce
1.17
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.18
Evoluce života
1.2
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.22
Základy zahradnictví
1.23
Fyziologie živočichů a člověka
1.24
Obecná biologie živočichů
1.25
Repetitorium chemie
1.25
Základy zahradnictví
1.27
Fyziologie rostlin
1.27
Mořská fauna Středomoří
1.29
Fytogeografie
1.29
Fyziologie smyslů
1.3
Proteiny signálních kaskád
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Genetika prokaryot
1.36
Cytogenetika
1.36
Vývojová biologie
1.38
Biochemie I
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.39
Základy virologie
1.39
Úvod do religionistiky
1.43
Ornitologie II
1.43
Obecná parazitologie
1.44
Forenzní genetika a biologie
1.44
Terestrické ekosystémy
1.5
Základy bioinformatiky
1.5
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.5
O původu přírodních věd
1.52
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.54
Novověká filosofie a věda
1.54
Ekologie
1.54
Botanika pro ÚŽP
1.54
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.55
Základní praktikum z molekulární biologie
1.56
Klinická dietologie
1.56
Morfologie živočichů
1.57
Botanika pro ÚŽP
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Forenzní antropologie
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Forenzní genetika
1.63
Ekologie rostlin
1.63
Vodní ekosystémy
1.64
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.66
Základy molekulární biologie
1.66
Fauna savců Evropy
1.67
Fytogeografie
1.71
Ekologie živočichů
1.73
Základní praktikum z molekulární biologie
1.78
Bioklimatologie
2
Zoologie obratlovců
2
Ekofyziologie živočichů a člověka
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2.11
Mikrobiologie
2.13
Praktikum z genetiky
2.21
Úvod do psychologie pro biologické obory
2.27
Antropologie
2.38

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Neurochemie
1
Ornitologie II
1.2
První pomoc ve škole
1.21
První pomoc ve škole
1.23
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.25
Fyziologie smyslů
1.25
Histologie/Cytologie
1.26
Mikroevoluce a makroevoluce
1.27
Botanika pro ÚŽP
1.29
První pomoc ve škole
1.31
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Základní praktikum z molekulární biologie
1.33
Obecná parazitologie
1.33
Evoluce genomu
1.33
Základy zahradnictví
1.35
Repetitorium chemie
1.35
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.4
Ekologie mikroorganizmů
1.4
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.43
Fytogeografie
1.43
Forenzní genetika
1.43
První pomoc ve škole
1.46
Vývojová biologie
1.46
Praktikum z genetiky
1.47
Základy zahradnictví
1.5
Mořská fauna Středomoří
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.54
Ekologie
1.55
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.57
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.58
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.6
Fauna savců Evropy
1.6
Forenzní antropologie
1.63
Základy bioinformatiky
1.67
Cytogenetika
1.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.68
Základy virologie
1.69
Genetika prokaryot
1.7
Klinická dietologie
1.71
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.71
Fyziologie živočichů a člověka
1.72
Novověká filosofie a věda
1.75
Biochemie I
1.76
Terestrické ekosystémy
1.76
Fyziologie rostlin
1.77
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.78
Morfologie živočichů
1.78
Základní praktikum z molekulární biologie
1.79
O původu přírodních věd
1.79
Ekologie rostlin
1.8
Evoluce života
1.83
Zoologie obratlovců
1.86
Úvod do religionistiky
1.86
Obecná biologie živočichů
1.86
Fytogeografie
1.86
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.87
Ekologie živočichů
1.88
Vodní ekosystémy
1.88
Bioklimatologie
2
Základy molekulární biologie
2
Forenzní genetika a biologie
2
Ekofyziologie živočichů a člověka
2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Proteiny signálních kaskád
2.1
Obecná a srovnávací fyziologie
2.25
Antropologie
2.28
Mikrobiologie
2.33

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Základní praktikum z molekulární biologie
1.24
Základní praktikum z molekulární biologie
1.3
Základy molekulární biologie
1.5
Proteiny signálních kaskád
1.5
Morfologie živočichů
1.59
Biochemie I
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Fytogeografie
1.63
Mikrobiologie
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Forenzní genetika a biologie
1.67
Fyziologie živočichů a člověka
1.68
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.69
Genetika prokaryot
1.71
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.71
Cytogenetika
1.75
Ornitologie II
1.75
Obecná a srovnávací fyziologie
1.78
Ekologie
1.8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Forenzní genetika
1.83
Fauna savců Evropy
1.83
Vývojová biologie
1.83
Obecná biologie živočichů
1.83
Fytogeografie
1.86
Forenzní antropologie
1.86
Vodní ekosystémy
1.89
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.89
Obecná parazitologie
1.89
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.9
První pomoc ve škole
1.91
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.93
První pomoc ve škole
1.93
Botanika pro ÚŽP
1.93
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.93
Základy zahradnictví
1.94
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.94
Terestrické ekosystémy
1.95
Ekologie živočichů
1.95
Histologie/Cytologie
1.95
Mikroevoluce a makroevoluce
1.95
Základy virologie
1.97
Vědecké paradigma a jeho proměny
2
Základy bioinformatiky
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Základy zahradnictví
2
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2
První pomoc ve škole
2
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2
Novověká filosofie a věda
2
Mořská fauna Středomoří
2
Klinická dietologie
2
Fyziologie smyslů
2
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
2
Evoluce genomu
2
Ekologie rostlin
2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Bioklimatologie
2
Zoologie obratlovců
2
První pomoc ve škole
2
O původu přírodních věd
2
Neurochemie
2
Evoluce života
2
Ekologie mikroorganizmů
2
Ekofyziologie živočichů a člověka
2
Botanika pro ÚŽP
2
Repetitorium chemie
2.06
Antropologie
2.1
Úvod do religionistiky
2.11
Praktikum z genetiky
2.19
Přírodovědný fotoklub
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Fytogeografie
50 : 50
Mořská fauna Středomoří
50 : 50
Fytogeografie
50 : 50
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
50 : 50
Proteiny signálních kaskád
46 : 54
Základy bioinformatiky
44 : 56
Úvod do religionistiky
44 : 56
Ornitologie II
44 : 56
Evoluce genomu
43 : 57
Novověká filosofie a věda
41 : 59
Evoluce života
40 : 60
Bioklimatologie
40 : 60
Obecná biologie živočichů
40 : 60
Zoologie obratlovců
40 : 60
Základy molekulární biologie pro učitele
40 : 60
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
39 : 61
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
38 : 62
První pomoc ve škole
36 : 64
Fyziologie živočichů a člověka
34 : 66
Základní praktikum z molekulární biologie
33 : 67
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
33 : 67
Genetika prokaryot
33 : 67
Přírodovědný fotoklub
33 : 67
Mikrobiologie
31 : 69
První pomoc ve škole
31 : 69
Základní praktikum z molekulární biologie
30 : 70
Fauna savců Evropy
30 : 70
Obecná a srovnávací fyziologie
30 : 70
Základy molekulární biologie
30 : 70
Ekologie živočichů
30 : 70
Vodní ekosystémy
29 : 71
Praktikum z genetiky
29 : 71
Ekologie mikroorganizmů
29 : 71
První pomoc ve škole
29 : 71
Botanika pro ÚŽP
29 : 71
Ekofyziologie živočichů a člověka
29 : 71
Mikroevoluce a makroevoluce
27 : 73
Fyziologie rostlin
27 : 73
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
25 : 75
Vědecké paradigma a jeho proměny
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
25 : 75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Antropologie
24 : 76
Histologie/Cytologie
24 : 76
Biochemie I
24 : 76
Obecná parazitologie
24 : 76
Metody v molekulární a buněčné biologii
23 : 77
Ekologie
23 : 77
Ekologie rostlin
22 : 78
Botanika pro ÚŽP
21 : 79
První pomoc ve škole
21 : 79
Vývojová biologie
21 : 79
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
20 : 80
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
20 : 80
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
20 : 80
Úvod do psychologie pro biologické obory
20 : 80
Morfologie živočichů
20 : 80
Základy zahradnictví
19 : 81
Terestrické ekosystémy
18 : 82
O původu přírodních věd
17 : 83
Repetitorium chemie
17 : 83
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
15 : 85
Základy virologie
15 : 85
Forenzní antropologie
13 : 88
Forenzní genetika
13 : 88
Forenzní genetika a biologie
10 : 90
Cytogenetika
8 : 92
Základy zahradnictví
8 : 92
Fyziologie smyslů
8 : 92
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
0 : 100
Neurochemie
0 : 100
Klinická dietologie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Mikrobiologie
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Fyziologie rostlin
1
O původu přírodních věd
1
Evoluce života
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Fytogeografie
1
Botanika pro ÚŽP
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Bioklimatologie
1
Obecná biologie živočichů
1
Úvod do psychologie pro biologické obory
1
Neurochemie
1
Histologie/Cytologie
1
Antropologie
1
První pomoc ve škole
1
Základy molekulární biologie
1
Genetika prokaryot
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Repetitorium chemie
1
Praktikum z genetiky
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Úvod do religionistiky
1
Ekologie rostlin
1
Fytogeografie
1
Botanika pro ÚŽP
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Přírodovědný fotoklub
1
Ekologie živočichů
1
Ekologie
1
Zoologie obratlovců
1
Biochemie I
1
Ekofyziologie živočichů a člověka
1
Obecná a srovnávací fyziologie
1
Klinická dietologie
1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1
Základy virologie
1.01
Morfologie živočichů
1.01
Vodní ekosystémy
1.02
Fyziologie živočichů a člověka
1.02
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.03
Obecná parazitologie
1.03
Terestrické ekosystémy
1.04
Vývojová biologie
1.06
Novověká filosofie a věda
1.06
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.07
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.07
Mikroevoluce a makroevoluce
1.08
Základy zahradnictví
1.13
Ekologie mikroorganizmů
1.14
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.15
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Základy zahradnictví
1.2
Základy bioinformatiky
1.22
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.25
Mořská fauna Středomoří
1.25
Forenzní genetika
1.63
Fauna savců Evropy
1.7
Forenzní antropologie
1.75
Forenzní genetika a biologie
1.9
Cytogenetika
1.92
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.92
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.97
Ornitologie II
2
Fyziologie smyslů
2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Evoluce genomu
2.14
Proteiny signálních kaskád
2.23
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.33

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Základy molekulární biologie pro učitele
100 : 0
Repetitorium chemie
100 : 0
Praktikum z genetiky
100 : 0
Základní praktikum z molekulární biologie
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Základy zahradnictví
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Evoluce života
100 : 0
Vědecké paradigma a jeho proměny
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Bioklimatologie
100 : 0
Vodní ekosystémy
100 : 0
Evoluce genomu
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Fauna savců Evropy
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Mořská fauna Středomoří
100 : 0
Terestrické ekosystémy
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Fyziologie smyslů
100 : 0
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
Klinická dietologie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Metody v molekulární a buněčné biologii
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Základy zahradnictví
100 : 0
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
100 : 0
Úvod do religionistiky
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Přírodovědný fotoklub
100 : 0
Ekologie živočichů
100 : 0
Mikroevoluce a makroevoluce
100 : 0
Morfologie živočichů
100 : 0
Ekologie
100 : 0
Ornitologie II
100 : 0
Úvod do psychologie pro biologické obory
100 : 0
Vývojová biologie
100 : 0
Proteiny signálních kaskád
100 : 0
Neurochemie
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Histologie/Cytologie
99 : 1
Základy virologie
99 : 1
Biochemie I
99 : 1
Antropologie
98 : 2
Fyziologie živočichů a člověka
98 : 2
Obecná parazitologie
97 : 3
Základní praktikum z molekulární biologie
96 : 4
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
95 : 5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
94 : 6
Genetika prokaryot
93 : 7
Ekofyziologie živočichů a člověka
93 : 7
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
92 : 8
Cytogenetika
92 : 8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
92 : 8
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
91 : 9
Obecná a srovnávací fyziologie
90 : 10
Forenzní genetika a biologie
90 : 10
Mikrobiologie
88 : 13
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
87 : 13
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
86 : 14
Základy molekulární biologie
85 : 15

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Fytogeografie
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
Základní praktikum z molekulární biologie
1
Úvod do religionistiky
1
Fytogeografie
1
Botanika pro ÚŽP
1
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
Praktikum z genetiky
1.02
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.04
Základní praktikum z molekulární biologie
1.06
Základy zahradnictví
1.06
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.06
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.07
Botanika pro ÚŽP
1.07
Mořská fauna Středomoří
1.1
Forenzní genetika a biologie
1.1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.13
Forenzní genetika
1.13
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.13
Cytogenetika
1.17
Ekologie
1.23
Základy zahradnictví
1.28
Evoluce genomu
1.29
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.29
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.29
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.29
Fauna savců Evropy
1.3
Proteiny signálních kaskád
1.31
Vodní ekosystémy
1.32
Fyziologie rostlin
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Ekologie živočichů
1.33
Fyziologie živočichů a člověka
1.34
Histologie/Cytologie
1.36
Terestrické ekosystémy
1.36
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.36
Forenzní antropologie
1.38
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.38
Základy molekulární biologie
1.38
Základy molekulární biologie pro učitele
1.4
Novověká filosofie a věda
1.41
Biochemie I
1.42
Morfologie živočichů
1.42
Základy virologie
1.43
Základy bioinformatiky
1.44
Fyziologie smyslů
1.46
Antropologie
1.47
Zoologie obratlovců
1.5
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.52
Genetika prokaryot
1.53
Mikroevoluce a makroevoluce
1.54
Mikrobiologie
1.56
Ekologie mikroorganizmů
1.57
Bioklimatologie
1.6
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.62
Repetitorium chemie
1.63
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.63
Obecná a srovnávací fyziologie
1.64
Obecná parazitologie
1.65
Vývojová biologie
1.65
Klinická dietologie
1.67
O původu přírodních věd
1.69
Ekologie rostlin
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Evoluce života
1.92
Ornitologie II
2.11
Přírodovědný fotoklub
2.17
Obecná biologie živočichů
2.5

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Evoluce genomu
1.86
Forenzní genetika
2
Forenzní antropologie
2.13
První pomoc ve škole
2.14
Proteiny signálních kaskád
2.18
Fyziologie rostlin
2.27
Ekologie mikroorganizmů
2.29
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.31
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.33
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
2.33
Fytogeografie
2.38
Fytogeografie
2.38
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.38
Cytogenetika
2.42
Mikroevoluce a makroevoluce
2.46
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.48
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.48
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
2.5
Mořská fauna Středomoří
2.5
Mikrobiologie
2.5
Forenzní genetika a biologie
2.5
O původu přírodních věd
2.51
Ekologie živočichů
2.52
Základy zahradnictví
2.52
Základní praktikum z molekulární biologie
2.52
Novověká filosofie a věda
2.53
Fyziologie smyslů
2.54
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.54
Obecná a srovnávací fyziologie
2.55
Základy bioinformatiky
2.56
Úvod do religionistiky
2.56
Ornitologie II
2.56
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.57
Botanika pro ÚŽP
2.57
Ekofyziologie živočichů a člověka
2.57
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.6
Základy molekulární biologie pro učitele
2.6
Bioklimatologie
2.6
Antropologie
2.63
Praktikum z genetiky
2.64
Evoluce života
2.64
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.67
Histologie/Cytologie
2.67
Základy virologie
2.67
Základní praktikum z molekulární biologie
2.67
Úvod do psychologie pro biologické obory
2.67
Genetika prokaryot
2.67
Obecná parazitologie
2.68
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.69
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.69
Základy zahradnictví
2.69
První pomoc ve škole
2.69
Vývojová biologie
2.7
Základy molekulární biologie
2.7
Morfologie živočichů
2.7
Vodní ekosystémy
2.73
Fyziologie živočichů a člověka
2.73
Repetitorium chemie
2.75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.75
První pomoc ve škole
2.79
Fauna savců Evropy
2.8
Biochemie I
2.82
Terestrické ekosystémy
2.82
Botanika pro ÚŽP
2.86
První pomoc ve škole
2.86
Klinická dietologie
2.89
Zoologie obratlovců
2.9
Přírodovědný fotoklub
2.92
Ekologie
3
Ekologie rostlin
3
Neurochemie
3
Obecná biologie živočichů
3.1

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Neurochemie
1
První pomoc ve škole
1
Mořská fauna Středomoří
1.1
Úvod do religionistiky
1.11
Forenzní genetika
1.13
První pomoc ve škole
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Přírodovědný fotoklub
1.17
Základy zahradnictví
1.19
Klinická dietologie
1.22
První pomoc ve škole
1.23
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.25
Proteiny signálních kaskád
1.25
Forenzní antropologie
1.25
Základy zahradnictví
1.28
Histologie/Cytologie
1.29
Fauna savců Evropy
1.3
Obecná parazitologie
1.38
Fyziologie smyslů
1.38
Základy virologie
1.4
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.4
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.43
Evoluce genomu
1.43
Fyziologie živočichů a člověka
1.44
Antropologie
1.49
Základní praktikum z molekulární biologie
1.5
Fytogeografie
1.5
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Fytogeografie
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.51
Základní praktikum z molekulární biologie
1.52
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.54
Základy molekulární biologie
1.55
Základy bioinformatiky
1.56
Vodní ekosystémy
1.56
Praktikum z genetiky
1.56
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.57
Botanika pro ÚŽP
1.57
Forenzní genetika a biologie
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.6
Základy molekulární biologie pro učitele
1.6
Ekologie živočichů
1.63
Obecná a srovnávací fyziologie
1.64
Cytogenetika
1.67
Ornitologie II
1.67
Vývojová biologie
1.67
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.67
Mikroevoluce a makroevoluce
1.69
Zoologie obratlovců
1.7
Ekologie mikroorganizmů
1.71
Botanika pro ÚŽP
1.71
Biochemie I
1.72
Genetika prokaryot
1.73
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.75
Terestrické ekosystémy
1.79
Evoluce života
1.8
Obecná biologie živočichů
1.8
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.81
Morfologie živočichů
1.82
Repetitorium chemie
1.83
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
1.87
Ekologie rostlin
1.89
O původu přírodních věd
1.91
Ekologie
1.92
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
1.92
Fyziologie rostlin
1.93
Novověká filosofie a věda
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Mikrobiologie
2.38
Bioklimatologie
2.6

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Botanika pro ÚŽP
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.08
Botanika pro ÚŽP
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Základy zahradnictví
1.25
Forenzní genetika
1.25
Základy zahradnictví
1.32
Úvod do religionistiky
1.33
Praktikum z genetiky
1.34
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.38
Forenzní antropologie
1.38
Základy bioinformatiky
1.39
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Fauna savců Evropy
1.4
Mořská fauna Středomoří
1.4
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.47
Evoluce genomu
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.51
Fyziologie živočichů a člověka
1.54
Forenzní genetika a biologie
1.56
Histologie/Cytologie
1.56
Základní praktikum z molekulární biologie
1.57
Obecná parazitologie
1.59
Základy molekulární biologie pro učitele
1.6
Fyziologie smyslů
1.62
Vývojová biologie
1.62
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.63
Ornitologie II
1.67
Úvod do psychologie pro biologické obory
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie
1.67
Fyziologie rostlin
1.67
Ekologie živočichů
1.7
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.71
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.71
Vodní ekosystémy
1.73
Fytogeografie
1.75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.75
Základy virologie
1.75
Antropologie
1.76
Biochemie I
1.76
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.81
Mikroevoluce a makroevoluce
1.81
Cytogenetika
1.82
Proteiny signálních kaskád
1.82
Obecná a srovnávací fyziologie
1.82
Základy molekulární biologie
1.83
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.83
Lipidy, membrány a buněčná signalizace
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.83
Ekologie
1.85
O původu přírodních věd
1.86
Ekologie mikroorganizmů
1.86
Fytogeografie
1.88
Ekologie rostlin
1.89
Genetika prokaryot
1.93
Přírodovědný fotoklub
2
Neurochemie
2
Novověká filosofie a věda
2
Bioklimatologie
2
Klinická dietologie
2
Morfologie živočichů
2
Zoologie obratlovců
2
Repetitorium chemie
2.04
Terestrické ekosystémy
2.07
Evoluce života
2.08
Mikrobiologie
2.13
Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie
2.17
Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobi ...
2.19
Obecná biologie živočichů
2.4