Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2014/2015 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy toxikologie
1
Historická a stratigrafická geologie
1.07
Geochemie
1.2
Práce s odbornou literaturou
1.2
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.27
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.32
Psychologie pro učitele I
1.33
Environmentální geologie
1.44
Globální biogeochemické cykly
1.45
Statistika
1.47
Matematika A1
1.5
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Úvod do geologie
1.5
Základy mineralogie
1.53
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.55
Paleobiologie
1.55
Výpočetní technika
1.56
Matematika A1
1.56
Statistika
1.56
Základy mineralogie
1.56
Matematika B1
1.56
Repetitorium středoškolské matematiky
1.57
Geochemie
1.57
Matematika A1
1.58
Limnologie
1.6
Úvod do gemologie
1.6
Petrologie metamorfovaných hornin
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Těžba a životní prostředí
1.63
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.64
Paleontologie
1.65
Matematika B1
1.67
Odpady
1.69
Úvod do hydrogeologie
1.7
Geochemie
1.73
Matematika A1
1.73
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Repetitorium Matematiky A1
1.75
Chemie geologických procesů
1.75
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.78
Cizí jazyk II (odborný)
1.8
Cizí jazyk II (odborný)
1.82
Environmental issues, background examples and solutions
1.83
Cizí jazyk II (obecný)
1.86
Cizí jazyk II (obecný)
1.88
Geotektonika a desková tektonika
1.89
Uhelný seminář
1.89
Matematika C
1.89
Ochrana ovzduší
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Chráněná území světa
1.92
Statistika
1.92
Matematika A1
1.94
Cizí jazyk II (odborný)
1.95
Pedogeochemie
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Matematika C
2.03
Repetitorium středoškolské matematiky
2.05
Výpočetní technika
2.05
Minerály a horniny I
2.06
Statistika
2.07
Výroba potravin a lidské zdraví
2.08
Základy geologie pro geografy
2.1
Výpočetní technika
2.14
Meteorologie a klimatologie
2.19
Statistika
2.2
Hydraulika podzemní vody I
2.22
Hydraulika podzemní vody I
2.22
Sedimentární geologie
2.22
Cizí jazyk II (obecný)
2.25
Základy geologie pro geografy
2.25
Repetitorium středoškolské matematiky
2.27
GIS a DPZ v geologii
2.27
Minerály a horniny I
2.33
Mineralogie pro negeology
2.38
Matematika C
2.4
Vybrané kapitoly z fyziky
2.47
Cizí jazyk II (odborný)
2.5
Statistika
2.53
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.69
Úvod do studia ŽP
2.85
Úvod do hydrogeologie
3.2
Praktikum ze všeobecné geologie I
3.25

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy toxikologie
1
Základy mineralogie
1.19
Práce s odbornou literaturou
1.2
Cizí jazyk II (odborný)
1.2
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.27
Globální biogeochemické cykly
1.27
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.29
Cizí jazyk II (odborný)
1.3
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Cizí jazyk II (odborný)
1.33
Historická a stratigrafická geologie
1.33
Základy mineralogie
1.33
Cizí jazyk II (obecný)
1.36
Cizí jazyk II (obecný)
1.38
Limnologie
1.4
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.41
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.45
Cizí jazyk II (odborný)
1.47
Chemie geologických procesů
1.5
Výpočetní technika
1.52
Cizí jazyk II (obecný)
1.55
Environmentální geologie
1.56
Sedimentární geologie
1.56
Repetitorium středoškolské matematiky
1.57
Úvod do hydrogeologie
1.6
Ochrana ovzduší
1.6
Geochemie
1.6
Psychologie pro učitele I
1.6
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Petrologie metamorfovaných hornin
1.63
Environmental issues, background examples and solutions
1.64
GIS a DPZ v geologii
1.64
Cizí jazyk II (obecný)
1.64
Matematika B1
1.67
Geotektonika a desková tektonika
1.67
Matematika A1
1.67
Matematika A1
1.67
Odpady
1.69
Hydraulika podzemní vody I
1.7
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.71
Výroba potravin a lidské zdraví
1.73
Geochemie
1.73
Matematika A1
1.73
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Meteorologie a klimatologie
1.75
Izotopová geochemie - geochronologie
1.75
Matematika A1
1.76
Statistika
1.79
Výpočetní technika
1.8
Geochemie
1.86
Základy geologie pro geografy
1.87
Matematika A1
1.9
Úvod do hydrogeologie
1.9
Hydraulika podzemní vody I
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Úvod do gemologie
1.93
Minerály a horniny I
1.94
Matematika B1
1.96
Chráněná území světa
1.96
Cizí jazyk II (odborný)
2
Paleontologie
2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Paleobiologie
2
Pedogeochemie
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Výpočetní technika
2.05
Matematika C
2.05
Repetitorium středoškolské matematiky
2.06
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.13
Statistika
2.13
Úvod do geologie
2.18
Minerály a horniny I
2.2
Základy geologie pro geografy
2.21
Vybrané kapitoly z fyziky
2.24
Matematika C
2.28
Statistika
2.31
Matematika C
2.31
Úvod do studia ŽP
2.32
Statistika
2.33
Statistika
2.34
Repetitorium středoškolské matematiky
2.36
Těžba a životní prostředí
2.38
Uhelný seminář
2.55
Mineralogie pro negeology
2.57
Statistika
2.63

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Základy toxikologie
1.13
Těžba a životní prostředí
1.13
Mineralogie pro negeology
1.13
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.14
Výpočetní technika
1.16
Základy mineralogie
1.19
Statistika
1.19
Výpočetní technika
1.2
Limnologie
1.2
Úvod do geologie
1.24
Vybrané kapitoly z fyziky
1.25
Izotopová geochemie - geochronologie
1.25
Petrologie metamorfovaných hornin
1.25
Historická a stratigrafická geologie
1.27
GIS a DPZ v geologii
1.27
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.27
Úvod do gemologie
1.29
Statistika
1.29
Výpočetní technika
1.3
Statistika
1.3
Minerály a horniny I
1.31
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Environmentální geologie
1.33
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.33
Psychologie pro učitele I
1.33
Matematika A1
1.36
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.36
Odpady
1.38
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.38
Základy geologie pro geografy
1.39
Matematika C
1.39
Ochrana ovzduší
1.4
Statistika
1.4
Hydraulika podzemní vody I
1.4
Základy mineralogie
1.4
Paleontologie
1.4
Práce s odbornou literaturou
1.4
Hydraulika podzemní vody I
1.4
Chemie geologických procesů
1.42
Geochemie
1.43
Repetitorium středoškolské matematiky
1.43
Statistika
1.44
Chráněná území světa
1.44
Úvod do studia ŽP
1.47
Geochemie
1.5
Úvod do hydrogeologie
1.5
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Matematika B1
1.5
Meteorologie a klimatologie
1.5
Matematika A1
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.5
Sedimentární geologie
1.56
Geotektonika a desková tektonika
1.56
Matematika C
1.58
Geochemie
1.6
Minerály a horniny I
1.6
Matematika A1
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.6
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.61
Matematika A1
1.63
Matematika A1
1.68
Statistika
1.69
Základy geologie pro geografy
1.7
Globální biogeochemické cykly
1.73
Cizí jazyk II (obecný)
1.79
Cizí jazyk II (odborný)
1.8
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.81
Matematika B1
1.83
Pedogeochemie
1.86
Paleobiologie
1.89
Repetitorium středoškolské matematiky
1.91
Výroba potravin a lidské zdraví
1.92
Repetitorium středoškolské matematiky
1.93
Cizí jazyk II (odborný)
2
Cizí jazyk II (obecný)
2.03
Matematika C
2.06
Cizí jazyk II (obecný)
2.08
Uhelný seminář
2.46
Environmental issues, background examples and solutions
2.5
Cizí jazyk II (obecný)
2.63
Cizí jazyk II (odborný)
2.73
Cizí jazyk II (odborný)
2.76
Cizí jazyk II (odborný)
2.8

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy toxikologie
1.13
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.14
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.23
Úvod do geologie
1.27
Repetitorium středoškolské matematiky
1.27
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.27
Matematika A1
1.29
Mineralogie pro negeology
1.33
Cizí jazyk II (obecný)
1.33
Výroba potravin a lidské zdraví
1.33
Práce s odbornou literaturou
1.33
Globální biogeochemické cykly
1.36
Matematika B1
1.38
Geochemie
1.38
Matematika A1
1.38
Psychologie pro učitele I
1.4
Cizí jazyk II (odborný)
1.4
GIS a DPZ v geologii
1.4
Matematika A1
1.41
Statistika
1.42
Cizí jazyk II (obecný)
1.43
Základy geologie pro geografy
1.44
Cizí jazyk II (obecný)
1.44
Úvod do hydrogeologie
1.44
Odpady
1.45
Základy geologie pro geografy
1.45
Chráněná území světa
1.46
Základy mineralogie
1.47
Ochrana ovzduší
1.5
Petrologie metamorfovaných hornin
1.5
Chemie geologických procesů
1.5
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.52
Statistika
1.53
Výpočetní technika
1.54
Geochemie
1.55
Základy mineralogie
1.56
Matematika A1
1.58
Ochrana přírody a krajiny
1.6
Minerály a horniny I
1.6
Statistika
1.6
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.6
Cizí jazyk II (obecný)
1.6
Statistika
1.61
Minerály a horniny I
1.64
Environmentální geologie
1.64
Statistika
1.65
Těžba a životní prostředí
1.67
Limnologie
1.67
Pedogeochemie
1.67
Cizí jazyk II (obecný)
1.69
Statistika
1.69
Historická a stratigrafická geologie
1.73
Cizí jazyk II (odborný)
1.75
Izotopová geochemie - geochronologie
1.75
Matematika A1
1.76
Matematika C
1.77
Cizí jazyk II (odborný)
1.81
Ochrana přírody a krajiny
1.83
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.83
Geochemie
1.83
Cizí jazyk II (odborný)
1.83
Úvod do hydrogeologie
1.86
Matematika C
1.88
Vybrané kapitoly z fyziky
1.92
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.93
Matematika C
1.93
Výpočetní technika
1.94
Matematika B1
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Výpočetní technika
2
Meteorologie a klimatologie
2.07
Repetitorium středoškolské matematiky
2.1
Repetitorium středoškolské matematiky
2.1
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Úvod do gemologie
2.1
Sedimentární geologie
2.17
Základy hornictví a geologického průzkumu
2.22
Geotektonika a desková tektonika
2.33
Repetitorium Matematiky A1
2.33
Úvod do studia ŽP
2.38
Uhelný seminář
2.7
Hydraulika podzemní vody I
2.7
Environmental issues, background examples and solutions
2.78
Paleobiologie
2.84
Paleontologie
3.05

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy toxikologie
1.13
Matematika B1
1.2
Ochrana ovzduší
1.25
Pedogeochemie
1.25
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.3
Mineralogie pro negeology
1.33
Globální biogeochemické cykly
1.33
Úvod do geologie
1.36
Výroba potravin a lidské zdraví
1.38
Cizí jazyk II (obecný)
1.38
Ochrana přírody a krajiny
1.4
Repetitorium středoškolské matematiky
1.4
Ochrana přírody a krajiny
1.4
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.42
Chemie geologických procesů
1.42
Základy mineralogie
1.47
Sedimentární geologie
1.5
Odpady
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Statistika
1.54
Minerály a horniny I
1.55
Paleontologie
1.56
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.56
Cizí jazyk II (odborný)
1.56
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.57
Těžba a životní prostředí
1.6
Cizí jazyk II (obecný)
1.6
Cizí jazyk II (obecný)
1.6
Matematika A1
1.62
Limnologie
1.63
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.63
Základy geologie pro geografy
1.64
Cizí jazyk II (odborný)
1.64
Výpočetní technika
1.64
Geochemie
1.67
Práce s odbornou literaturou
1.67
Minerály a horniny I
1.67
Matematika B1
1.7
Úvod do hydrogeologie
1.71
Petrologie metamorfovaných hornin
1.71
Matematika A1
1.75
Izotopová geochemie - geochronologie
1.75
Historická a stratigrafická geologie
1.78
Environmentální geologie
1.79
Základy mineralogie
1.79
Matematika A1
1.79
Matematika A1
1.79
GIS a DPZ v geologii
1.8
Geochemie
1.83
Výpočetní technika
1.86
Cizí jazyk II (obecný)
1.87
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.88
Matematika C
1.88
Statistika
1.89
Statistika
1.9
Psychologie pro učitele I
1.92
Cizí jazyk II (odborný)
1.93
Matematika A1
1.93
Statistika
1.95
Statistika
1.96
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Praktikum ze všeobecné geologie I
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2
Environmental issues, background examples and solutions
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Matematika C
2.02
Výpočetní technika
2.1
Základy geologie pro geografy
2.1
Úvod do gemologie
2.13
Matematika C
2.13
Repetitorium středoškolské matematiky
2.13
Statistika
2.14
Úvod do hydrogeologie
2.14
Meteorologie a klimatologie
2.17
Úvod do studia ŽP
2.17
Chráněná území světa
2.22
Geotektonika a desková tektonika
2.25
Hydraulika podzemní vody I
2.4
Geochemie
2.4
Uhelný seminář
2.44
Paleobiologie
2.5
Hydraulika podzemní vody I
2.63

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Ochrana ovzduší
1.3
Cizí jazyk II (odborný)
1.31
Cizí jazyk II (obecný)
1.43
Statistika
1.5
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Cizí jazyk II (obecný)
1.55
Matematika C
1.58
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.6
Matematika C
1.6
Repetitorium středoškolské matematiky
1.63
Chemie geologických procesů
1.67
Matematika B1
1.68
Repetitorium středoškolské matematiky
1.7
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.71
Statistika
1.73
Statistika
1.73
Matematika C
1.74
Hydraulika podzemní vody I
1.75
Cizí jazyk II (obecný)
1.75
Hydraulika podzemní vody I
1.75
Paleontologie
1.78
Cizí jazyk II (obecný)
1.79
Matematika A1
1.79
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.8
Meteorologie a klimatologie
1.8
Matematika A1
1.8
Cizí jazyk II (odborný)
1.81
Sedimentární geologie
1.83
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.83
Statistika
1.84
Matematika B1
1.86
Geotektonika a desková tektonika
1.86
Repetitorium středoškolské matematiky
1.86
Matematika A1
1.86
Geochemie
1.86
Základy geologie pro geografy
1.86
Základy mineralogie
1.87
Výpočetní technika
1.87
Základy toxikologie
1.88
Limnologie
1.89
Historická a stratigrafická geologie
1.89
Geochemie
1.89
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.9
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Paleobiologie
1.91
Statistika
1.92
Výpočetní technika
1.92
Minerály a horniny I
1.93
Základy mineralogie
1.93
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.93
Úvod do studia ŽP
1.94
Základy geologie pro geografy
1.95
Cizí jazyk II (odborný)
1.95
Chráněná území světa
1.95
Matematika A1
1.95
Statistika
1.98
Psychologie pro učitele I
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Geochemie
2
Environmentální geologie
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Mineralogie pro negeology
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Úvod do přenosu znalostí a technologií
2
Úvod do hydrogeologie
2
Úvod do gemologie
2
Práce s odbornou literaturou
2
Petrologie metamorfovaných hornin
2
Pedogeochemie
2
Organizace a řízení ochrany ŽP
2
Ochrana přírody a krajiny
2
Minerály a horniny I
2
Globální biogeochemické cykly
2
Environmental issues, background examples and solutions
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Repetitorium Matematiky A1
2
GIS a DPZ v geologii
2
Matematika A1
2
Úvod do hydrogeologie
2
Výpočetní technika
2
Uhelný seminář
2.04
Úvod do geologie
2.06
Odpady
2.1
Výroba potravin a lidské zdraví
2.11
Těžba a životní prostředí
2.17

  Pohlaví

muž %
žena %
Základy hornictví a geologického průzkumu
73 : 27
Hydraulika podzemní vody I
70 : 30
Hydraulika podzemní vody I
70 : 30
Úvod do gemologie
67 : 33
Základy geologie pro geografy
63 : 37
Statistika
62 : 38
Geochemie
60 : 40
Geochemie
57 : 43
Pedogeochemie
57 : 43
Statistika
56 : 44
Praktikum ze všeobecné geologie I
56 : 44
Statistika
56 : 44
Geotektonika a desková tektonika
56 : 44
Paleontologie
55 : 45
GIS a DPZ v geologii
55 : 45
Základy geologie pro geografy
54 : 46
Statistika
53 : 47
Statistika
51 : 49
Těžba a životní prostředí
50 : 50
Petrologie metamorfovaných hornin
50 : 50
Matematika B1
50 : 50
Izotopová geochemie - geochronologie
50 : 50
Základy toxikologie
50 : 50
Úvod do hydrogeologie
50 : 50
Úvod do hydrogeologie
50 : 50
Historická a stratigrafická geologie
47 : 53
Matematika A1
47 : 53
Organizace a řízení ochrany ŽP
45 : 55
Sedimentární geologie
44 : 56
Uhelný seminář
44 : 56
Matematika C
44 : 56
Matematika B1
44 : 56
Základy mineralogie
44 : 56
Repetitorium středoškolské matematiky
43 : 57
Výpočetní technika
42 : 58
Matematika C
42 : 58
Chemie geologických procesů
42 : 58
Cizí jazyk II (obecný)
42 : 58
Úvod do geologie
41 : 59
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
41 : 59
Základy mineralogie
40 : 60
Statistika
40 : 60
Psychologie pro učitele I
40 : 60
Cizí jazyk II (odborný)
40 : 60
Matematika C
39 : 61
Minerály a horniny I
39 : 61
Repetitorium středoškolské matematiky
38 : 62
Úvod do studia ŽP
38 : 62
Cizí jazyk II (odborný)
38 : 63
Praktikum ze všeobecné geologie I
38 : 63
Cizí jazyk II (obecný)
38 : 63
Matematika A1
37 : 63
Geochemie
36 : 64
Globální biogeochemické cykly
36 : 64
Matematika A1
36 : 64
Cizí jazyk II (obecný)
36 : 64
Minerály a horniny I
33 : 67
Environmentální geologie
33 : 67
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
31 : 69
Matematika A1
31 : 69
Limnologie
30 : 70
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
30 : 70
Chráněná území světa
30 : 70
Vybrané kapitoly z fyziky
29 : 71
Cizí jazyk II (odborný)
29 : 71
Výpočetní technika
29 : 71
Cizí jazyk II (obecný)
29 : 71
Cizí jazyk II (obecný)
28 : 72
Matematika A1
27 : 73
Mineralogie pro negeology
25 : 75
Environmental issues, background examples and solutions
25 : 75
Repetitorium Matematiky A1
25 : 75
Meteorologie a klimatologie
25 : 75
Ochrana přírody a krajiny
25 : 75
Ochrana přírody a krajiny
25 : 75
Odpady
23 : 77
Úvod do přenosu znalostí a technologií
21 : 79
Paleobiologie
21 : 79
Ochrana ovzduší
20 : 80
Cizí jazyk II (odborný)
20 : 80
Cizí jazyk II (odborný)
17 : 83
Výroba potravin a lidské zdraví
17 : 83
Výpočetní technika
15 : 85
Repetitorium středoškolské matematiky
9 : 91
Práce s odbornou literaturou
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Limnologie
1
Matematika A1
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1
Geochemie
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Úvod do geologie
1
Úvod do hydrogeologie
1
Statistika
1
Úvod do hydrogeologie
1
Geochemie
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Matematika B1
1
Paleontologie
1
Minerály a horniny I
1
Práce s odbornou literaturou
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Výpočetní technika
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1
Matematika B1
1
Základy mineralogie
1
Matematika C
1
Matematika A1
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Chemie geologických procesů
1
Minerály a horniny I
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Geochemie
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1
Environmentální geologie
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Základy mineralogie
1
Matematika A1
1
Repetitorium Matematiky A1
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Psychologie pro učitele I
1
Výpočetní technika
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1
Matematika A1
1.03
Statistika
1.03
Matematika C
1.04
Výpočetní technika
1.04
Matematika A1
1.05
Statistika
1.05
Meteorologie a klimatologie
1.06
Statistika
1.07
Paleobiologie
1.07
Odpady
1.08
Statistika
1.09
GIS a DPZ v geologii
1.09
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.09
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Mineralogie pro negeology
1.13
Ochrana přírody a krajiny
1.13
Úvod do studia ŽP
1.13
Základy geologie pro geografy
1.17
Výroba potravin a lidské zdraví
1.17
Uhelný seminář
1.19
Ochrana ovzduší
1.2
Historická a stratigrafická geologie
1.2
Základy geologie pro geografy
1.2
Matematika C
1.21
Statistika
1.23
Petrologie metamorfovaných hornin
1.25
Chráněná území světa
1.3
Hydraulika podzemní vody I
1.3
Hydraulika podzemní vody I
1.3
Geotektonika a desková tektonika
1.33
Environmental issues, background examples and solutions
1.33
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.36
Základy toxikologie
1.38
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.45
Sedimentární geologie
1.56
Úvod do gemologie
1.67
Pedogeochemie
1.71
Globální biogeochemické cykly
1.91
Těžba a životní prostředí
2
Organizace a řízení ochrany ŽP
2
Izotopová geochemie - geochronologie
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie I
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Základy geologie pro geografy
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Chemie geologických procesů
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Výroba potravin a lidské zdraví
100 : 0
Úvod do geologie
100 : 0
Organizace a řízení ochrany ŽP
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Paleobiologie
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Statistika
100 : 0
Pedogeochemie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Sedimentární geologie
100 : 0
Repetitorium Matematiky A1
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Odpady
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Limnologie
100 : 0
Matematika A1
100 : 0
Úvod do gemologie
100 : 0
Základy hornictví a geologického průzkumu
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie I
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Ochrana ovzduší
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Statistika
100 : 0
Úvod do hydrogeologie
100 : 0
Mineralogie pro negeology
100 : 0
Geotektonika a desková tektonika
100 : 0
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
100 : 0
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Environmentální geologie
100 : 0
Izotopová geochemie - geochronologie
100 : 0
Paleontologie
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Environmental issues, background examples and solutions
100 : 0
Práce s odbornou literaturou
100 : 0
Globální biogeochemické cykly
100 : 0
GIS a DPZ v geologii
100 : 0
Cizí jazyk II (obecný)
100 : 0
Psychologie pro učitele I
100 : 0
Úvod do přenosu znalostí a technologií
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Cizí jazyk II (odborný)
100 : 0
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
100 : 0
Matematika A1
97 : 3
Repetitorium středoškolské matematiky
97 : 3
Výpočetní technika
96 : 4
Úvod do studia ŽP
96 : 4
Matematika B1
96 : 4
Základy geologie pro geografy
96 : 4
Výpočetní technika
95 : 5
Výpočetní technika
95 : 5
Statistika
95 : 5
Matematika B1
94 : 6
Minerály a horniny I
93 : 7
Statistika
93 : 7
Repetitorium středoškolské matematiky
93 : 7
Statistika
92 : 8
Matematika C
91 : 9
Repetitorium středoškolské matematiky
91 : 9
Minerály a horniny I
89 : 11
Chráněná území světa
88 : 12
Těžba a životní prostředí
88 : 13
Statistika
88 : 13
Základy toxikologie
88 : 13
Historická a stratigrafická geologie
87 : 13
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
86 : 14
Matematika C
84 : 16
Hydraulika podzemní vody I
80 : 20
Hydraulika podzemní vody I
80 : 20
Petrologie metamorfovaných hornin
75 : 25
Uhelný seminář
70 : 30
Matematika C
58 : 42

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Úvod do hydrogeologie
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Cizí jazyk II (obecný)
1
Ochrana ovzduší
1
Práce s odbornou literaturou
1
Ochrana přírody a krajiny
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Základy mineralogie
1
Základy toxikologie
1
Environmentální geologie
1
Psychologie pro učitele I
1
Ochrana přírody a krajiny
1
Cizí jazyk II (odborný)
1
Úvod do hydrogeologie
1
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.04
Matematika A1
1.04
Repetitorium středoškolské matematiky
1.08
Cizí jazyk II (obecný)
1.08
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.09
Globální biogeochemické cykly
1.09
Limnologie
1.1
Cizí jazyk II (obecný)
1.1
Matematika C
1.11
Cizí jazyk II (obecný)
1.13
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.13
Základy mineralogie
1.13
Historická a stratigrafická geologie
1.13
Matematika A1
1.14
Geochemie
1.14
Cizí jazyk II (obecný)
1.14
Cizí jazyk II (odborný)
1.15
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.18
Výpočetní technika
1.19
Meteorologie a klimatologie
1.19
Geochemie
1.2
Hydraulika podzemní vody I
1.2
Cizí jazyk II (odborný)
1.2
Minerály a horniny I
1.22
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.23
Matematika C
1.23
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
1.23
Výpočetní technika
1.25
Chemie geologických procesů
1.25
Výroba potravin a lidské zdraví
1.25
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.25
Uhelný seminář
1.26
Statistika
1.27
Matematika A1
1.28
Repetitorium středoškolské matematiky
1.29
Výpočetní technika
1.29
Statistika
1.3
Paleontologie
1.3
Statistika
1.31
Matematika A1
1.31
Úvod do studia ŽP
1.36
Geochemie
1.36
Petrologie metamorfovaných hornin
1.38
Matematika B1
1.38
Odpady
1.38
Matematika C
1.39
Hydraulika podzemní vody I
1.4
Minerály a horniny I
1.4
Úvod do geologie
1.41
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.44
Základy geologie pro geografy
1.46
Matematika A1
1.47
Statistika
1.47
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Environmental issues, background examples and solutions
1.5
Matematika B1
1.5
Paleobiologie
1.52
Vybrané kapitoly z fyziky
1.53
Základy geologie pro geografy
1.53
Repetitorium středoškolské matematiky
1.55
Geotektonika a desková tektonika
1.56
Sedimentární geologie
1.56
Úvod do gemologie
1.57
Statistika
1.69
Pedogeochemie
1.71
GIS a DPZ v geologii
1.73
Statistika
1.8
Těžba a životní prostředí
2
Mineralogie pro negeology
2
Repetitorium Matematiky A1
2
Chráněná území světa
2.19

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Organizace a řízení ochrany ŽP
2.09
Globální biogeochemické cykly
2.18
Práce s odbornou literaturou
2.2
Cizí jazyk II (obecný)
2.25
Izotopová geochemie - geochronologie
2.25
Pedogeochemie
2.29
Environmental issues, background examples and solutions
2.33
Základy hornictví a geologického průzkumu
2.36
Ochrana přírody a krajiny
2.38
Základy toxikologie
2.38
Cizí jazyk II (odborný)
2.4
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
2.41
Sedimentární geologie
2.44
Historická a stratigrafická geologie
2.47
Petrologie metamorfovaných hornin
2.5
Cizí jazyk II (obecný)
2.5
Vybrané kapitoly z fyziky
2.53
Úvod do přenosu znalostí a technologií
2.54
Úvod do studia ŽP
2.57
Výroba potravin a lidské zdraví
2.58
Chemie geologických procesů
2.58
Matematika A1
2.6
Environmentální geologie
2.61
Cizí jazyk II (odborný)
2.63
Ochrana přírody a krajiny
2.63
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.63
Základy mineralogie
2.63
Repetitorium středoškolské matematiky
2.64
Výpočetní technika
2.68
Matematika A1
2.68
Matematika B1
2.69
Paleobiologie
2.69
Cizí jazyk II (odborný)
2.7
Cizí jazyk II (odborný)
2.71
Matematika A1
2.72
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
2.73
GIS a DPZ v geologii
2.73
Základy mineralogie
2.73
Úvod do gemologie
2.73
Výpočetní technika
2.75
Matematika A1
2.77
Matematika B1
2.79
Limnologie
2.8
Hydraulika podzemní vody I
2.8
Psychologie pro učitele I
2.8
Úvod do hydrogeologie
2.8
Geochemie
2.8
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.81
Meteorologie a klimatologie
2.81
Geochemie
2.82
Repetitorium středoškolské matematiky
2.82
Úvod do geologie
2.82
Cizí jazyk II (obecný)
2.83
Matematika A1
2.84
Statistika
2.85
Statistika
2.85
Výpočetní technika
2.85
Základy geologie pro geografy
2.88
Těžba a životní prostředí
2.88
Minerály a horniny I
2.89
Geotektonika a desková tektonika
2.89
Chráněná území světa
2.89
Uhelný seminář
2.89
Úvod do hydrogeologie
2.9
Hydraulika podzemní vody I
2.9
Ochrana ovzduší
2.9
Repetitorium středoškolské matematiky
2.92
Základy geologie pro geografy
2.97
Matematika C
3
Cizí jazyk II (odborný)
3
Odpady
3
Mineralogie pro negeology
3
Geochemie
3
Cizí jazyk II (obecný)
3
Cizí jazyk II (obecný)
3
Repetitorium Matematiky A1
3
Matematika C
3.04
Statistika
3.04
Matematika C
3.05
Statistika
3.07
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
3.08
Statistika
3.08
Paleontologie
3.1
Statistika
3.13
Minerály a horniny I
3.13

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy toxikologie
1
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.06
Výroba potravin a lidské zdraví
1.08
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.18
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.18
Základy mineralogie
1.31
Úvod do gemologie
1.33
Geotektonika a desková tektonika
1.33
Cizí jazyk II (obecný)
1.36
Limnologie
1.4
Cizí jazyk II (odborný)
1.4
Historická a stratigrafická geologie
1.4
Práce s odbornou literaturou
1.4
Environmentální geologie
1.44
Cizí jazyk II (odborný)
1.45
Odpady
1.46
Základy mineralogie
1.47
Cizí jazyk II (obecný)
1.48
Cizí jazyk II (odborný)
1.5
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.5
Environmental issues, background examples and solutions
1.5
Repetitorium Matematiky A1
1.5
Cizí jazyk II (odborný)
1.54
Chemie geologických procesů
1.58
Geochemie
1.6
Matematika A1
1.6
Ochrana ovzduší
1.6
Psychologie pro učitele I
1.6
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Petrologie metamorfovaných hornin
1.63
Globální biogeochemické cykly
1.64
Základy geologie pro geografy
1.67
Sedimentární geologie
1.67
Cizí jazyk II (obecný)
1.67
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.7
Chráněná území světa
1.7
Cizí jazyk II (obecný)
1.73
Cizí jazyk II (obecný)
1.75
Paleontologie
1.75
Úvod do geologie
1.76
Cizí jazyk II (odborný)
1.76
Matematika A1
1.77
Úvod do hydrogeologie
1.8
Úvod do hydrogeologie
1.8
Meteorologie a klimatologie
1.81
Geochemie
1.82
GIS a DPZ v geologii
1.82
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.82
Úvod do studia ŽP
1.83
Výpočetní technika
1.85
Repetitorium středoškolské matematiky
1.86
Matematika A1
1.89
Matematika A1
1.91
Matematika A1
1.92
Výpočetní technika
1.93
Geochemie
1.93
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.94
Uhelný seminář
1.96
Základy geologie pro geografy
2
Hydraulika podzemní vody I
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Pedogeochemie
2
Paleobiologie
2
Minerály a horniny I
2
Izotopová geochemie - geochronologie
2
Minerály a horniny I
2
Statistika
2.05
Repetitorium středoškolské matematiky
2.06
Statistika
2.08
Matematika C
2.09
Matematika C
2.09
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Matematika C
2.11
Matematika B1
2.13
Výpočetní technika
2.25
Těžba a životní prostředí
2.25
Statistika
2.25
Repetitorium středoškolské matematiky
2.27
Matematika B1
2.29
Statistika
2.37
Mineralogie pro negeology
2.38
Statistika
2.38
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.38
Statistika
2.42

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy hornictví a geologického průzkumu
1.18
Historická a stratigrafická geologie
1.27
Praktikum ze všeobecné geologie I
1.31
Základy toxikologie
1.38
Výpočetní technika
1.41
Izotopová geochemie - geochronologie
1.5
Matematika A1
1.5
Matematika A1
1.5
Základy mineralogie
1.53
Úvod do přenosu znalostí a technologií
1.54
Paleobiologie
1.55
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi
1.56
Paleontologie
1.58
Práce s odbornou literaturou
1.6
Limnologie
1.6
Základy mineralogie
1.63
Ochrana přírody a krajiny
1.63
Organizace a řízení ochrany ŽP
1.64
Statistika
1.65
Matematika B1
1.67
Psychologie pro učitele I
1.67
Repetitorium středoškolské matematiky
1.69
Geochemie
1.7
Ochrana ovzduší
1.7
Úvod do gemologie
1.73
Petrologie metamorfovaných hornin
1.75
Environmental issues, background examples and solutions
1.75
Ochrana přírody a krajiny
1.75
Repetitorium Matematiky A1
1.75
Odpady
1.77
Chráněná území světa
1.78
Matematika A1
1.8
Výpočetní technika
1.81
Meteorologie a klimatologie
1.81
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.82
Globální biogeochemické cykly
1.82
Geochemie
1.82
GIS a DPZ v geologii
1.82
Úvod do geologie
1.82
Cizí jazyk II (odborný)
1.82
Chemie geologických procesů
1.83
Matematika A1
1.84
Matematika A1
1.85
Cizí jazyk II (obecný)
1.86
Matematika B1
1.88
Výpočetní technika
1.88
Geotektonika a desková tektonika
1.89
Cizí jazyk II (odborný)
1.9
Úvod do hydrogeologie
1.9
Matematika C
1.91
Repetitorium středoškolské matematiky
1.91
Cizí jazyk II (obecný)
1.91
Základy geologie pro geografy
1.92
Geochemie
1.93
Environmentální geologie
1.94
Minerály a horniny I
1.94
Cizí jazyk II (obecný)
1.97
Cizí jazyk II (odborný)
2
Těžba a životní prostředí
2
Sedimentární geologie
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Pedogeochemie
2
Cizí jazyk II (obecný)
2
Statistika
2
Minerály a horniny I
2
Cizí jazyk II (odborný)
2
Výroba potravin a lidské zdraví
2
Matematika C
2.05
Vybrané kapitoly z fyziky
2.06
Statistika
2.07
Statistika
2.08
Matematika C
2.09
Hydraulika podzemní vody I
2.1
Základy geologie pro geografy
2.13
Uhelný seminář
2.15
Repetitorium středoškolské matematiky
2.15
Statistika
2.17
Úvod do hydrogeologie
2.2
Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky
2.23
Statistika
2.24
Mineralogie pro negeology
2.25
Úvod do studia ŽP
2.28
Hydraulika podzemní vody I
2.3
Praktikum ze všeobecné geologie I
2.31
Cizí jazyk II (obecný)
2.42