Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2014/2015 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy ekonometrie
1.23
Teorie regionálního rozvoje
1.29
Kartografie
1.33
Problémové oblasti světa
1.33
Dálkový průzkum Země
1.33
Územní plánování a urbanismus
1.34
Demografická analýza I
1.38
Demografická analýza I
1.4
Interpolace prostorových dat
1.41
Didaktika geografie I
1.41
Geoinformační systémy
1.41
Kartografie
1.42
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Geografie cestovního ruchu
1.53
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.55
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.56
Afrika
1.56
Polární oblasti
1.57
Latinská Amerika
1.57
Geografie mezinárodního rozvoje
1.58
Tvorba map
1.6
Hospodářská a sociální statistika
1.63
Populační a sociální geografie Austrálie
1.65
Ekonomie
1.67
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.71
Geoinformační systémy
1.72
Globalizace: procesy, problémy
1.72
Dálkový průzkum Země
1.73
Metody ve fyzické geografii I.B
1.75
Sociologie
1.77
Demografická analýza III
1.78
Úvod do demografie ...
1.79
Historická demografie
1.83
Demografická analýza III
1.86
Sociální geografie
1.89
Fyzická geografie Asie
1.89
Populační prognózy
1.95
Získávání topografické informace
1.95
Životní prostředí člověka
1.96
Historická demografie
2
Proseminář ke geografickému vzdělávání
2
Dálkový průzkum Země
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Populační politika
2
Statistická analýza dat II
2.05
Modelování fyzickogeografických procesů
2.07
Ekologie člověka a populační vývoj
2.07
Úvod do studia a geografický proseminář
2.07
Populační teorie
2.1
Statistická analýza dat II
2.1
Získávání topografické informace
2.12
Demografická analýza I
2.12
Demografická analýza I
2.14
Dálkový průzkum Země
2.15
Matematická geografie
2.17
Základy geoinformatiky I
2.17
Proseminář ke geografickému vzdělávání
2.19
Demografické aplikace SAS III
2.2
Dálkový průzkum Země
2.24
Matematická geografie
2.25
Severní Amerika
2.25
Geoinformační systémy
2.25
Dynamická geomorfologie
2.27
Základy geoinformatiky I
2.31
Aplikovaná krajinná ekologie
2.32
Úvod do studia a geografický proseminář
2.32
Populační vývoj České republiky
2.33
Geoinformační systémy
2.35
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.36
Populační prognózy
2.37
Geoinformační systémy
2.38
Povodně v krajině
2.38
Teorie fyzické geografie
2.39
Kulturní geografie
2.4
Populační vývoj České republiky
2.43
Meteorologie a klimatologie
2.44
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.45
Historická geografie a kartografie
2.5
Meteorologie a klimatologie II.
2.53
Teorie sociální geografie
2.64
Úvod do studia a geografický proseminář
2.65
Krajinná ekologie
2.67
Úvod do magisterského studia
2.8
Dějiny myšlení SG a RG
3.25
Relační databáze pro demografy
3.25
Demografické aplikace SAS I
3.27
Demografické aplikace SAS I
3.27
Historická geografie a kartografie
3.33

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I
1.18
Demografická analýza I
1.23
Demografická analýza III
1.25
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.29
Problémové oblasti světa
1.29
Geoinformační systémy
1.29
Základy ekonometrie
1.31
Demografická analýza III
1.31
Územní plánování a urbanismus
1.32
Geoinformační systémy
1.33
Geoinformační systémy
1.38
Úvod do studia a geografický proseminář
1.45
Tvorba map
1.47
Didaktika geografie I
1.47
Geoinformační systémy
1.5
Základy geoinformatiky I
1.5
Demografická analýza I
1.5
Kartografie
1.51
Kartografie
1.52
Dálkový průzkum Země
1.55
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.56
Demografické aplikace SAS III
1.56
Úvod do demografie ...
1.58
Získávání topografické informace
1.59
Afrika
1.61
Populační politika
1.62
Populační prognózy
1.63
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.64
Dálkový průzkum Země
1.64
Meteorologie a klimatologie II.
1.65
Populační prognózy
1.66
Základy geoinformatiky I
1.67
Teorie regionálního rozvoje
1.68
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.68
Geoinformační systémy
1.69
Interpolace prostorových dat
1.71
Globalizace: procesy, problémy
1.71
Získávání topografické informace
1.71
Demografická analýza I
1.71
Populační vývoj České republiky
1.73
Úvod do studia a geografický proseminář
1.75
Statistická analýza dat II
1.75
Populační teorie
1.76
Statistická analýza dat II
1.79
Metody ve fyzické geografii I.B
1.83
Historická demografie
1.83
Sociální geografie
1.85
Geografie cestovního ruchu
1.86
Sociologie
1.91
Geografie mezinárodního rozvoje
1.91
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.92
Úvod do studia a geografický proseminář
1.92
Dynamická geomorfologie
1.92
Modelování fyzickogeografických procesů
1.93
Demografické aplikace SAS I
1.93
Demografické aplikace SAS I
1.93
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.94
Relační databáze pro demografy
1.94
Životní prostředí člověka
1.95
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Hospodářská a sociální statistika
2
Dálkový průzkum Země
2
Ekonomie
2
Dálkový průzkum Země
2
Latinská Amerika
2.1
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.1
Populační a sociální geografie Austrálie
2.11
Fyzická geografie Asie
2.11
Matematická geografie
2.12
Matematická geografie
2.12
Polární oblasti
2.14
Populační vývoj České republiky
2.14
Severní Amerika
2.15
Ekologie člověka a populační vývoj
2.15
Historická demografie
2.15
Povodně v krajině
2.15
Dálkový průzkum Země
2.17
Úvod do studia a geografický proseminář
2.26
Úvod do studia a geografický proseminář
2.32
Krajinná ekologie
2.33
Meteorologie a klimatologie
2.38
Teorie fyzické geografie
2.43
Teorie sociální geografie
2.72
Úvod do magisterského studia
2.75
Kulturní geografie
2.8
Historická geografie a kartografie
2.85
Dějiny myšlení SG a RG
2.93
Historická geografie a kartografie
2.93

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy geoinformatiky I
1
Demografická analýza III
1
Úvod do demografie ...
1.05
Relační databáze pro demografy
1.06
Demografické aplikace SAS I
1.07
Základy ekonometrie
1.08
Úvod do magisterského studia
1.1
Fyzická geografie Asie
1.11
Dálkový průzkum Země
1.12
Hospodářská a sociální statistika
1.13
Demografické aplikace SAS I
1.13
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.14
Historická demografie
1.15
Základy geoinformatiky I
1.17
Dálkový průzkum Země
1.17
Globalizace: procesy, problémy
1.17
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.17
Sociologie
1.18
Populační a sociální geografie Austrálie
1.2
Kulturní geografie
1.2
Polární oblasti
1.2
Populační vývoj České republiky
1.21
Teorie fyzické geografie
1.22
Populační prognózy
1.22
Úvod do studia a geografický proseminář
1.23
Dynamická geomorfologie
1.23
Demografická analýza I
1.23
Meteorologie a klimatologie II.
1.24
Geoinformační systémy
1.25
Geografie mezinárodního rozvoje
1.25
Problémové oblasti světa
1.26
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.27
Teorie regionálního rozvoje
1.27
Demografická analýza III
1.29
Demografické aplikace SAS III
1.3
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.33
Historická demografie
1.33
Interpolace prostorových dat
1.35
Dálkový průzkum Země
1.36
Matematická geografie
1.37
Aplikovaná krajinná ekologie
1.37
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.38
Povodně v krajině
1.38
Dálkový průzkum Země
1.38
Afrika
1.39
Populační vývoj České republiky
1.4
Modelování fyzickogeografických procesů
1.4
Tvorba map
1.4
Úvod do studia a geografický proseminář
1.42
Populační politika
1.43
Demografická analýza I
1.43
Populační teorie
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Dějiny myšlení SG a RG
1.44
Sociální geografie
1.46
Geoinformační systémy
1.46
Úvod do studia a geografický proseminář
1.46
Životní prostředí člověka
1.48
Kartografie
1.48
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Ekologie člověka a populační vývoj
1.5
Ekonomie
1.5
Matematická geografie
1.51
Latinská Amerika
1.52
Geoinformační systémy
1.53
Geoinformační systémy
1.54
Kartografie
1.55
Územní plánování a urbanismus
1.55
Populační prognózy
1.58
Geografie cestovního ruchu
1.58
Metody ve fyzické geografii I.B
1.58
Získávání topografické informace
1.59
Severní Amerika
1.6
Meteorologie a klimatologie
1.63
Historická geografie a kartografie
1.64
Demografická analýza I
1.64
Demografická analýza I
1.64
Geoinformační systémy
1.67
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.7
Získávání topografické informace
1.73
Didaktika geografie I
1.76
Dálkový průzkum Země
1.77
Krajinná ekologie
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.88
Historická geografie a kartografie
1.93
Statistická analýza dat II
2
Statistická analýza dat II
2.52
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
3.09

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Dálkový průzkum Země
1.11
Základy geoinformatiky I
1.17
Teorie regionálního rozvoje
1.21
Meteorologie a klimatologie II.
1.25
Základy ekonometrie
1.25
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.29
Demografické aplikace SAS III
1.3
Tvorba map
1.33
Kulturní geografie
1.33
Geografie mezinárodního rozvoje
1.33
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.36
Historická demografie
1.36
Polární oblasti
1.38
Ekonomie
1.39
Populační vývoj České republiky
1.4
Historická demografie
1.4
Severní Amerika
1.41
Získávání topografické informace
1.42
Interpolace prostorových dat
1.43
Získávání topografické informace
1.44
Územní plánování a urbanismus
1.46
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.47
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.47
Populační a sociální geografie Austrálie
1.47
Úvod do studia a geografický proseminář
1.48
Statistická analýza dat II
1.5
Demografická analýza III
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Dálkový průzkum Země
1.5
Demografická analýza I
1.5
Demografická analýza I
1.5
Ekologie člověka a populační vývoj
1.5
Aplikovaná krajinná ekologie
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Didaktika geografie I
1.54
Demografická analýza I
1.54
Demografická analýza I
1.54
Geoinformační systémy
1.54
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.55
Kartografie
1.55
Demografická analýza III
1.56
Problémové oblasti světa
1.57
Statistická analýza dat II
1.58
Základy geoinformatiky I
1.58
Globalizace: procesy, problémy
1.59
Geoinformační systémy
1.59
Hospodářská a sociální statistika
1.6
Krajinná ekologie
1.63
Metody ve fyzické geografii I.B
1.64
Kartografie
1.65
Relační databáze pro demografy
1.67
Geoinformační systémy
1.69
Latinská Amerika
1.71
Meteorologie a klimatologie
1.78
Demografické aplikace SAS I
1.8
Úvod do magisterského studia
1.8
Dálkový průzkum Země
1.85
Geografie cestovního ruchu
1.85
Geoinformační systémy
1.87
Dálkový průzkum Země
1.88
Dálkový průzkum Země
1.89
Demografické aplikace SAS I
1.9
Afrika
1.93
Populační teorie
1.93
Historická geografie a kartografie
1.95
Populační politika
2
Historická geografie a kartografie
2
Fyzická geografie Asie
2
Geoinformační systémy
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Teorie sociální geografie
2.02
Sociální geografie
2.03
Úvod do studia a geografický proseminář
2.12
Populační prognózy
2.15
Populační vývoj České republiky
2.2
Populační prognózy
2.23
Sociologie
2.25
Povodně v krajině
2.33
Matematická geografie
2.43
Úvod do demografie ...
2.47
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.5
Životní prostředí člověka
2.53
Matematická geografie
2.59
Úvod do studia a geografický proseminář
2.63
Dějiny myšlení SG a RG
2.64
Dynamická geomorfologie
2.65
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.89
Teorie fyzické geografie
3.12

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.14
Základy ekonometrie
1.17
Historická demografie
1.25
Teorie regionálního rozvoje
1.38
Polární oblasti
1.41
Tvorba map
1.44
Populační a sociální geografie Austrálie
1.47
Globalizace: procesy, problémy
1.5
Demografická analýza III
1.5
Ekonomie
1.53
Územní plánování a urbanismus
1.55
Ekologie člověka a populační vývoj
1.56
Hospodářská a sociální statistika
1.56
Geografie cestovního ruchu
1.57
Meteorologie a klimatologie II.
1.58
Historická demografie
1.63
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.64
Kartografie
1.65
Geoinformační systémy
1.67
Úvod do studia a geografický proseminář
1.67
Problémové oblasti světa
1.67
Krajinná ekologie
1.69
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.69
Kartografie
1.7
Dálkový průzkum Země
1.71
Populační vývoj České republiky
1.71
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.71
Fyzická geografie Asie
1.75
Afrika
1.75
Latinská Amerika
1.77
Demografická analýza I
1.78
Geoinformační systémy
1.8
Severní Amerika
1.8
Kulturní geografie
1.8
Geografie mezinárodního rozvoje
1.8
Metody ve fyzické geografii I.B
1.82
Interpolace prostorových dat
1.82
Demografická analýza I
1.82
Dálkový průzkum Země
1.83
Úvod do studia a geografický proseminář
1.83
Demografická analýza I
1.86
Úvod do studia a geografický proseminář
1.86
Dálkový průzkum Země
1.86
Modelování fyzickogeografických procesů
1.88
Demografická analýza I
1.91
Geoinformační systémy
1.93
Úvod do studia a geografický proseminář
1.95
Populační prognózy
1.95
Populační teorie
2
Dálkový průzkum Země
2
Životní prostředí člověka
2
Dálkový průzkum Země
2
Demografická analýza III
2
Statistická analýza dat II
2.04
Statistická analýza dat II
2.04
Získávání topografické informace
2.06
Populační politika
2.07
Didaktika geografie I
2.08
Úvod do demografie ...
2.08
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.1
Aplikovaná krajinná ekologie
2.1
Geoinformační systémy
2.15
Geoinformační systémy
2.17
Historická geografie a kartografie
2.18
Základy geoinformatiky I
2.2
Demografické aplikace SAS III
2.2
Sociální geografie
2.21
Historická geografie a kartografie
2.22
Populační vývoj České republiky
2.22
Demografické aplikace SAS I
2.22
Matematická geografie
2.23
Sociologie
2.25
Demografické aplikace SAS I
2.25
Meteorologie a klimatologie
2.29
Dynamická geomorfologie
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.3
Povodně v krajině
2.33
Získávání topografické informace
2.33
Populační prognózy
2.35
Relační databáze pro demografy
2.38
Matematická geografie
2.42
Teorie sociální geografie
2.46
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.5
Úvod do magisterského studia
2.5
Základy geoinformatiky I
2.5
Úvod do studia a geografický proseminář
2.71
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.74
Teorie fyzické geografie
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Teorie regionálního rozvoje
1.14
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.17
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.33
Problémové oblasti světa
1.33
Matematická geografie
1.36
Matematická geografie
1.44
Dálkový průzkum Země
1.45
Demografická analýza I
1.45
Dálkový průzkum Země
1.47
Populační prognózy
1.5
Ekologie člověka a populační vývoj
1.54
Geoinformační systémy
1.57
Teorie sociální geografie
1.59
Statistická analýza dat II
1.61
Statistická analýza dat II
1.61
Demografická analýza I
1.62
Populační prognózy
1.62
Kartografie
1.62
Meteorologie a klimatologie
1.63
Získávání topografické informace
1.67
Kulturní geografie
1.67
Geografie mezinárodního rozvoje
1.67
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.7
Získávání topografické informace
1.7
Kartografie
1.74
Metody ve fyzické geografii I.B
1.75
Geoinformační systémy
1.75
Demografická analýza III
1.75
Demografická analýza I
1.76
Základy geoinformatiky I
1.77
Fyzická geografie Asie
1.78
Životní prostředí člověka
1.78
Demografická analýza III
1.78
Tvorba map
1.8
Latinská Amerika
1.8
Dálkový průzkum Země
1.8
Geografie cestovního ruchu
1.81
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.81
Geoinformační systémy
1.85
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.85
Globalizace: procesy, problémy
1.87
Geoinformační systémy
1.88
Sociální geografie
1.88
Povodně v krajině
1.89
Historická geografie a kartografie
1.89
Územní plánování a urbanismus
1.9
Historická demografie
1.92
Teorie fyzické geografie
1.92
Meteorologie a klimatologie II.
1.93
Demografická analýza I
1.93
Populační vývoj České republiky
1.93
Populační vývoj České republiky
1.93
Afrika
1.93
Severní Amerika
1.93
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.94
Ekonomie
1.94
Úvod do magisterského studia
1.95
Úvod do studia a geografický proseminář
1.96
Úvod do studia a geografický proseminář
1.96
Sociologie
2
Populační teorie
2
Interpolace prostorových dat
2
Historická geografie a kartografie
2
Geoinformační systémy
2
Dálkový průzkum Země
2
Demografické aplikace SAS I
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Úvod do demografie ...
2
Základy ekonometrie
2
Populační a sociální geografie Austrálie
2
Dálkový průzkum Země
2
Dynamická geomorfologie
2
Demografické aplikace SAS III
2
Historická demografie
2
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Úvod do studia a geografický proseminář
2
Polární oblasti
2.04
Populační politika
2.05
Krajinná ekologie
2.06
Hospodářská a sociální statistika
2.07
Demografické aplikace SAS I
2.08
Didaktika geografie I
2.08
Úvod do studia a geografický proseminář
2.13
Dějiny myšlení SG a RG
2.13
Základy geoinformatiky I
2.17
Relační databáze pro demografy
2.31

  Pohlaví

muž %
žena %
Dálkový průzkum Země
92 : 8
Úvod do studia a geografický proseminář
89 : 11
Geoinformační systémy
88 : 13
Krajinná ekologie
83 : 17
Globalizace: procesy, problémy
83 : 17
Modelování fyzickogeografických procesů
80 : 20
Historická geografie a kartografie
80 : 20
Životní prostředí člověka
74 : 26
Historická geografie a kartografie
73 : 27
Afrika
72 : 28
Dálkový průzkum Země
71 : 29
Problémové oblasti světa
71 : 29
Geoinformační systémy
71 : 29
Severní Amerika
70 : 30
Dějiny myšlení SG a RG
69 : 31
Kartografie
68 : 32
Tvorba map
67 : 33
Základy geoinformatiky I
67 : 33
Kartografie
67 : 33
Proseminář ke geografickému vzdělávání
67 : 33
Úvod do magisterského studia
65 : 35
Získávání topografické informace
65 : 35
Dálkový průzkum Země
65 : 35
Sociologie
64 : 36
Dálkový průzkum Země
64 : 36
Získávání topografické informace
64 : 36
Matematická geografie
63 : 37
Úvod do studia a geografický proseminář
63 : 38
Latinská Amerika
62 : 38
Dynamická geomorfologie
62 : 38
Matematická geografie
60 : 40
Kulturní geografie
60 : 40
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
59 : 41
Interpolace prostorových dat
59 : 41
Územní plánování a urbanismus
58 : 42
Geoinformační systémy
58 : 42
Fyzická geografie Asie
56 : 44
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
56 : 44
Úvod do studia a geografický proseminář
56 : 44
Sociálněgeografické makroregiony světa
55 : 45
Didaktika geografie I
53 : 47
Geografie cestovního ruchu
53 : 47
Polární oblasti
50 : 50
Metody ve fyzické geografii I.B
50 : 50
Geografie mezinárodního rozvoje
50 : 50
Populační a sociální geografie Austrálie
50 : 50
Dálkový průzkum Země
50 : 50
Demografická analýza I
50 : 50
Teorie fyzické geografie
48 : 52
Aplikovaná krajinná ekologie
47 : 53
Geoinformační systémy
46 : 54
Úvod do studia a geografický proseminář
46 : 54
Povodně v krajině
46 : 54
Statistická analýza dat II
46 : 54
Statistická analýza dat II
46 : 54
Teorie sociální geografie
45 : 55
Meteorologie a klimatologie
44 : 56
Geoinformační systémy
44 : 56
Úvod do demografie ...
42 : 58
Úvod do studia a geografický proseminář
42 : 58
Teorie regionálního rozvoje
41 : 59
Sociální geografie
40 : 60
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
40 : 60
Demografické aplikace SAS III
40 : 60
Ekonomie
39 : 61
Populační prognózy
38 : 62
Základy geoinformatiky I
38 : 62
Populační prognózy
37 : 63
Populační vývoj České republiky
36 : 64
Meteorologie a klimatologie II.
31 : 69
Základy ekonometrie
31 : 69
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
29 : 71
Demografická analýza III
29 : 71
Demografická analýza I
28 : 72
Hospodářská a sociální statistika
25 : 75
Proseminář ke geografickému vzdělávání
25 : 75
Relační databáze pro demografy
25 : 75
Populační teorie
24 : 76
Populační politika
24 : 76
Demografická analýza I
23 : 77
Historická demografie
23 : 77
Demografická analýza III
22 : 78
Ekologie člověka a populační vývoj
21 : 79
Demografické aplikace SAS I
20 : 80
Demografické aplikace SAS I
20 : 80
Demografická analýza I
18 : 82
Populační vývoj České republiky
13 : 87
Historická demografie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Dálkový průzkum Země
1
Populační vývoj České republiky
1
Demografická analýza I
1
Geoinformační systémy
1
Populační vývoj České republiky
1
Geoinformační systémy
1
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1
Demografická analýza I
1
Meteorologie a klimatologie
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1
Základy geoinformatiky I
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Geoinformační systémy
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Hospodářská a sociální statistika
1
Sociální geografie
1
Úvod do studia a geografický proseminář
1
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1
Ekonomie
1
Sociologie
1
Dálkový průzkum Země
1
Geoinformační systémy
1
Úvod do demografie ...
1
Matematická geografie
1.03
Matematická geografie
1.04
Demografická analýza I
1.04
Kartografie
1.06
Dálkový průzkum Země
1.06
Kartografie
1.06
Tvorba map
1.07
Dálkový průzkum Země
1.07
Dálkový průzkum Země
1.09
Populační prognózy
1.1
Polární oblasti
1.1
Krajinná ekologie
1.11
Populační prognózy
1.11
Úvod do studia a geografický proseminář
1.12
Životní prostředí člověka
1.14
Severní Amerika
1.15
Demografická analýza I
1.18
Afrika
1.22
Geoinformační systémy
1.25
Latinská Amerika
1.29
Modelování fyzickogeografických procesů
1.33
Fyzická geografie Asie
1.33
Základy geoinformatiky I
1.33
Teorie sociální geografie
1.38
Populační a sociální geografie Austrálie
1.45
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.45
Statistická analýza dat II
1.46
Statistická analýza dat II
1.47
Geografie mezinárodního rozvoje
1.58
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.67
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.71
Historická demografie
1.77
Základy ekonometrie
1.77
Demografická analýza III
1.79
Územní plánování a urbanismus
1.79
Teorie regionálního rozvoje
1.85
Historická geografie a kartografie
1.86
Dějiny myšlení SG a RG
1.88
Problémové oblasti světa
1.88
Interpolace prostorových dat
1.88
Získávání topografické informace
1.88
Meteorologie a klimatologie II.
1.88
Geografie cestovního ruchu
1.92
Dynamická geomorfologie
1.92
Povodně v krajině
1.92
Demografické aplikace SAS I
1.93
Historická geografie a kartografie
1.93
Demografické aplikace SAS I
1.93
Relační databáze pro demografy
1.94
Globalizace: procesy, problémy
1.94
Didaktika geografie I
1.94
Aplikovaná krajinná ekologie
1.95
Získávání topografické informace
1.95
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.95
Teorie fyzické geografie
1.96
Populační politika
2
Populační teorie
2
Demografická analýza III
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Úvod do magisterského studia
2
Historická demografie
2
Demografické aplikace SAS III
2
Kulturní geografie
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Dynamická geomorfologie
100 : 0
Tvorba map
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Demografické aplikace SAS I
100 : 0
Aplikovaná krajinná ekologie
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Úvod do magisterského studia
100 : 0
Získávání topografické informace
100 : 0
Demografická analýza I
100 : 0
Populační teorie
100 : 0
Demografická analýza I
100 : 0
Fyzická geografie Asie
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Problémové oblasti světa
100 : 0
Sociální geografie
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Populační politika
100 : 0
Interpolace prostorových dat
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
100 : 0
Demografické aplikace SAS I
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Získávání topografické informace
100 : 0
Kulturní geografie
100 : 0
Úvod do demografie ...
100 : 0
Didaktika geografie I
100 : 0
Latinská Amerika
100 : 0
Teorie sociální geografie
100 : 0
Populační prognózy
100 : 0
Polární oblasti
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Afrika
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Populační a sociální geografie Austrálie
100 : 0
Hospodářská a sociální statistika
100 : 0
Teorie fyzické geografie
100 : 0
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
100 : 0
Severní Amerika
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Dějiny myšlení SG a RG
100 : 0
Základy geoinformatiky I
100 : 0
Geografie cestovního ruchu
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Relační databáze pro demografy
100 : 0
Úvod do studia a geografický proseminář
100 : 0
Proseminář ke geografickému vzdělávání
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Sociologie
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Meteorologie a klimatologie II.
100 : 0
Globalizace: procesy, problémy
100 : 0
Sociálněgeografické makroregiony světa
100 : 0
Populační prognózy
100 : 0
Statistická analýza dat II
98 : 2
Statistická analýza dat II
98 : 2
Územní plánování a urbanismus
97 : 3
Úvod do studia a geografický proseminář
96 : 4
Geoinformační systémy
96 : 4
Životní prostředí člověka
96 : 4
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
94 : 6
Ekonomie
94 : 6
Krajinná ekologie
94 : 6
Proseminář ke geografickému vzdělávání
94 : 6
Modelování fyzickogeografických procesů
93 : 7
Demografická analýza III
93 : 7
Ekologie člověka a populační vývoj
93 : 7
Demografická analýza I
92 : 8
Základy geoinformatiky I
92 : 8
Geografie mezinárodního rozvoje
92 : 8
Metody ve fyzické geografii I.B
92 : 8
Povodně v krajině
92 : 8
Kartografie
91 : 9
Dálkový průzkum Země
91 : 9
Kartografie
91 : 9
Demografická analýza I
91 : 9
Matematická geografie
90 : 10
Demografické aplikace SAS III
90 : 10
Matematická geografie
86 : 14
Geoinformační systémy
82 : 18
Teorie regionálního rozvoje
79 : 21
Úvod do studia a geografický proseminář
75 : 25
Demografická analýza III
67 : 33
Geoinformační systémy
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Demografická analýza I
1
Populační vývoj České republiky
1
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1
Problémové oblasti světa
1
Základy geoinformatiky I
1
Dálkový průzkum Země
1
Základy geoinformatiky I
1
Metody ve fyzické geografii I.B
1
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1
Populační teorie
1.05
Populační politika
1.05
Úvod do demografie ...
1.05
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.06
Ekonomie
1.06
Didaktika geografie I
1.06
Dálkový průzkum Země
1.06
Získávání topografické informace
1.06
Tvorba map
1.07
Úvod do studia a geografický proseminář
1.07
Dynamická geomorfologie
1.08
Základy ekonometrie
1.08
Dálkový průzkum Země
1.08
Úvod do studia a geografický proseminář
1.08
Demografická analýza I
1.09
Získávání topografické informace
1.09
Populační a sociální geografie Austrálie
1.1
Územní plánování a urbanismus
1.11
Geoinformační systémy
1.11
Meteorologie a klimatologie
1.11
Fyzická geografie Asie
1.11
Demografická analýza I
1.12
Hospodářská a sociální statistika
1.13
Modelování fyzickogeografických procesů
1.13
Geografie cestovního ruchu
1.14
Demografická analýza I
1.14
Teorie regionálního rozvoje
1.15
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.15
Geografie mezinárodního rozvoje
1.17
Interpolace prostorových dat
1.18
Kartografie
1.18
Demografické aplikace SAS I
1.2
Demografické aplikace SAS I
1.2
Historická geografie a kartografie
1.2
Populační prognózy
1.21
Krajinná ekologie
1.22
Sociální geografie
1.23
Geoinformační systémy
1.23
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.25
Relační databáze pro demografy
1.25
Statistická analýza dat II
1.25
Historická geografie a kartografie
1.27
Dálkový průzkum Země
1.27
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.27
Afrika
1.28
Dálkový průzkum Země
1.29
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.29
Populační prognózy
1.3
Úvod do magisterského studia
1.3
Kulturní geografie
1.3
Historická demografie
1.31
Kartografie
1.31
Matematická geografie
1.32
Demografická analýza III
1.33
Globalizace: procesy, problémy
1.33
Geoinformační systémy
1.35
Demografická analýza III
1.36
Sociologie
1.36
Dějiny myšlení SG a RG
1.38
Geoinformační systémy
1.38
Životní prostředí člověka
1.41
Meteorologie a klimatologie II.
1.41
Latinská Amerika
1.43
Matematická geografie
1.43
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Polární oblasti
1.5
Ekologie člověka a populační vývoj
1.5
Úvod do studia a geografický proseminář
1.5
Demografické aplikace SAS III
1.5
Teorie fyzické geografie
1.52
Geoinformační systémy
1.54
Povodně v krajině
1.62
Historická demografie
1.67
Teorie sociální geografie
1.71
Populační vývoj České republiky
1.73
Úvod do studia a geografický proseminář
1.82
Severní Amerika
1.95
Aplikovaná krajinná ekologie
2.21
Statistická analýza dat II
2.39

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Hospodářská a sociální statistika
2.13
Dálkový průzkum Země
2.17
Tvorba map
2.33
Geografie mezinárodního rozvoje
2.33
Krajinná ekologie
2.33
Geoinformační systémy
2.38
Demografická analýza I
2.4
Proseminář ke geografickému vzdělávání
2.42
Úvod do demografie ...
2.42
Úvod do studia a geografický proseminář
2.42
Dálkový průzkum Země
2.45
Geoinformační systémy
2.47
Dálkový průzkum Země
2.47
Úvod do studia a geografický proseminář
2.5
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.5
Úvod do studia a geografický proseminář
2.5
Geografie cestovního ruchu
2.5
Územní plánování a urbanismus
2.5
Demografické aplikace SAS III
2.5
Úvod do studia a geografický proseminář
2.52
Latinská Amerika
2.52
Dynamická geomorfologie
2.54
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.55
Ekonomie
2.56
Geoinformační systémy
2.56
Životní prostředí člověka
2.57
Teorie fyzické geografie
2.57
Meteorologie a klimatologie II.
2.59
Historická geografie a kartografie
2.59
Základy geoinformatiky I
2.62
Problémové oblasti světa
2.63
Demografická analýza I
2.64
Demografická analýza I
2.64
Demografická analýza III
2.64
Teorie regionálního rozvoje
2.65
Statistická analýza dat II
2.66
Metody ve fyzické geografii I.B
2.67
Fyzická geografie Asie
2.67
Afrika
2.67
Základy geoinformatiky I
2.67
Globalizace: procesy, problémy
2.67
Modelování fyzickogeografických procesů
2.67
Sociologie
2.68
Dějiny myšlení SG a RG
2.69
Dálkový průzkum Země
2.69
Populační a sociální geografie Austrálie
2.7
Severní Amerika
2.7
Kulturní geografie
2.7
Dálkový průzkum Země
2.71
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.71
Statistická analýza dat II
2.73
Historická geografie a kartografie
2.73
Kartografie
2.74
Sociální geografie
2.74
Proseminář ke geografickému vzdělávání
2.75
Úvod do magisterského studia
2.75
Populační politika
2.76
Populační teorie
2.76
Didaktika geografie I
2.76
Povodně v krajině
2.77
Historická demografie
2.77
Kartografie
2.77
Geoinformační systémy
2.78
Meteorologie a klimatologie
2.78
Ekologie člověka a populační vývoj
2.79
Aplikovaná krajinná ekologie
2.79
Populační prognózy
2.81
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.82
Úvod do studia a geografický proseminář
2.82
Historická demografie
2.83
Polární oblasti
2.83
Populační prognózy
2.84
Základy ekonometrie
2.85
Matematická geografie
2.85
Teorie sociální geografie
2.85
Matematická geografie
2.86
Demografické aplikace SAS I
2.87
Demografické aplikace SAS I
2.87
Relační databáze pro demografy
2.88
Získávání topografické informace
2.88
Populační vývoj České republiky
2.93
Populační vývoj České republiky
2.93
Interpolace prostorových dat
2.94
Demografická analýza III
3
Získávání topografické informace
3
Geoinformační systémy
3
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
3.05
Demografická analýza I
3.08

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Problémové oblasti světa
1.13
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.28
Územní plánování a urbanismus
1.32
Fyzická geografie Asie
1.33
Kartografie
1.33
Geografie cestovního ruchu
1.36
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.36
Tvorba map
1.4
Kartografie
1.41
Geografie mezinárodního rozvoje
1.42
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.43
Afrika
1.44
Severní Amerika
1.45
Dálkový průzkum Země
1.45
Povodně v krajině
1.46
Demografická analýza I
1.46
Globalizace: procesy, problémy
1.5
Demografická analýza I
1.5
Meteorologie a klimatologie II.
1.53
Základy ekonometrie
1.54
Meteorologie a klimatologie
1.56
Úvod do demografie ...
1.56
Polární oblasti
1.57
Demografická analýza III
1.57
Geoinformační systémy
1.59
Získávání topografické informace
1.59
Populační a sociální geografie Austrálie
1.6
Latinská Amerika
1.62
Úvod do studia a geografický proseminář
1.63
Geoinformační systémy
1.63
Získávání topografické informace
1.64
Demografická analýza I
1.64
Dálkový průzkum Země
1.64
Interpolace prostorových dat
1.65
Didaktika geografie I
1.65
Geoinformační systémy
1.65
Dynamická geomorfologie
1.65
Úvod do studia a geografický proseminář
1.67
Základy geoinformatiky I
1.67
Demografická analýza III
1.67
Populační vývoj České republiky
1.67
Teorie regionálního rozvoje
1.68
Sociologie
1.68
Populační prognózy
1.7
Demografická analýza I
1.71
Geoinformační systémy
1.72
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.73
Sociální geografie
1.74
Metody ve fyzické geografii I.B
1.75
Dálkový průzkum Země
1.76
Matematická geografie
1.78
Modelování fyzickogeografických procesů
1.8
Demografické aplikace SAS III
1.8
Demografické aplikace SAS I
1.8
Populační politika
1.81
Populační teorie
1.81
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.83
Dálkový průzkum Země
1.83
Historická demografie
1.83
Aplikovaná krajinná ekologie
1.84
Populační vývoj České republiky
1.86
Demografické aplikace SAS I
1.87
Populační prognózy
1.87
Životní prostředí člověka
1.87
Hospodářská a sociální statistika
1.88
Historická demografie
1.92
Geoinformační systémy
1.92
Úvod do studia a geografický proseminář
1.93
Ekologie člověka a populační vývoj
1.93
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.94
Matematická geografie
1.96
Teorie fyzické geografie
1.96
Krajinná ekologie
2
Kulturní geografie
2
Ekonomie
2
Statistická analýza dat II
2.03
Úvod do studia a geografický proseminář
2.04
Statistická analýza dat II
2.07
Úvod do studia a geografický proseminář
2.07
Dálkový průzkum Země
2.08
Základy geoinformatiky I
2.08
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.1
Dějiny myšlení SG a RG
2.13
Historická geografie a kartografie
2.18
Relační databáze pro demografy
2.19
Úvod do magisterského studia
2.25
Teorie sociální geografie
2.33
Historická geografie a kartografie
2.33

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Demografická analýza I
1.2
Kartografie
1.35
Dálkový průzkum Země
1.36
Problémové oblasti světa
1.38
Územní plánování a urbanismus
1.39
Geoinformační systémy
1.41
Kartografie
1.43
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.43
Interpolace prostorových dat
1.47
Dálkový průzkum Země
1.47
Geografie mezinárodního rozvoje
1.5
Dálkový průzkum Země
1.5
Hospodářská a sociální statistika
1.53
Základy ekonometrie
1.54
Afrika
1.56
Úvod do studia a geografický proseminář
1.58
Získávání topografické informace
1.59
Získávání topografické informace
1.59
Tvorba map
1.6
Úvod do studia a geografický proseminář
1.63
Dálkový průzkum Země
1.67
Geoinformační systémy
1.67
Latinská Amerika
1.67
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.67
Didaktika geografie I
1.69
Historická demografie
1.69
Dálkový průzkum Země
1.69
Životní prostředí člověka
1.7
Polární oblasti
1.7
Úvod do studia a geografický proseminář
1.7
Teorie regionálního rozvoje
1.71
Demografická analýza III
1.71
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.72
Geoinformační systémy
1.73
Geografie cestovního ruchu
1.75
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.76
Matematická geografie
1.76
Demografická analýza I
1.77
Demografická analýza I
1.77
Globalizace: procesy, problémy
1.78
Demografická analýza III
1.78
Populační a sociální geografie Austrálie
1.8
Populační vývoj České republiky
1.8
Základy geoinformatiky I
1.83
Úvod do demografie ...
1.83
Metody ve fyzické geografii I.B
1.83
Základy geoinformatiky I
1.85
Severní Amerika
1.85
Sociální geografie
1.86
Sociologie
1.86
Matematická geografie
1.87
Populační prognózy
1.87
Proseminář ke geografickému vzdělávání
1.88
Geoinformační systémy
1.88
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.89
Kulturní geografie
1.9
Statistická analýza dat II
1.91
Demografická analýza I
1.92
Ekologie člověka a populační vývoj
1.93
Statistická analýza dat II
1.93
Populační teorie
1.95
Populační politika
1.95
Úvod do studia a geografický proseminář
1.96
Fyzická geografie Asie
2
Historická demografie
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Meteorologie a klimatologie
2
Modelování fyzickogeografických procesů
2
Ekonomie
2
Krajinná ekologie
2.06
Povodně v krajině
2.08
Úvod do studia a geografický proseminář
2.08
Geoinformační systémy
2.08
Populační vývoj České republiky
2.14
Populační prognózy
2.15
Demografické aplikace SAS I
2.2
Aplikovaná krajinná ekologie
2.26
Meteorologie a klimatologie II.
2.29
Teorie fyzické geografie
2.3
Dynamická geomorfologie
2.31
Relační databáze pro demografy
2.31
Demografické aplikace SAS I
2.33
Historická geografie a kartografie
2.36
Teorie sociální geografie
2.38
Demografické aplikace SAS III
2.4
Historická geografie a kartografie
2.47
Úvod do magisterského studia
2.5
Dějiny myšlení SG a RG
2.5