Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2014/2015 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Repetitorium středoškolské fyziky
1.07
Obecná chemie
1.1
Anorganická chemie pro KATA
1.15
Fyzikální chemie I (b)
1.17
Anorganická chemie
1.18
Organická chemie II (a)
1.2
Organická chemie II (b)
1.21
Teoretické základy analytické chemie
1.27
Obecná chemie
1.27
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Laboratorní technika
1.3
Praktikum z analytické chemie
1.32
Organická chemie
1.33
Organická chemie
1.33
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.34
Laboratorní technika pro KATA
1.38
Laboratorní technika
1.39
Dějiny alchymie a chemie
1.41
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.41
Praktikum z analytické chemie
1.42
Laboratorní technika
1.43
Laboratorní technika
1.43
Teoretické základy analytické chemie
1.43
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.47
Analytická chemie II (kata)
1.5
Fyzikální chemie I (b)
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Laboratorní technika
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.53
Fyzikální chemie I (b)
1.54
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.55
Toxikologie
1.56
Laboratorní technika
1.58
Anorganická chemie pro KATA
1.62
Anorganická chemie I (b)
1.62
Anorganická chemie I (b)
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Anorganická chemie I (b)
1.75
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.76
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.76
Bioenergetika
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Organická chemie II (a)
1.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Praktikum z fyzikální chemie
1.83
Laboratorní technika
1.83
Laboratorní technika
1.83
Praktikum z fyzikální chemie
1.85
Základní chemické výpočty
1.85
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.88
Fyzikální chemie I (b)
1.89
Biochemie II
1.89
Laboratorní technika
1.92
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.92
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.93
Život - molekuly a biochemie
1.93
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.94
Organická chemie II (b)
2
Anorganická chemie pro KATA
2
Praktikum z fyzikální chemie
2
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2
Organická chemie II (b)
2
Fyzikální chemie I (a)
2.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.07
Biologie pro biochemiky
2.08
Biochemické praktikum I
2.1
Anorganická chemie I (a)
2.11
Obecná chemie
2.12
Laboratorní technika pro KATA
2.13
Anorganická chemie
2.15
Biochemické praktikum I
2.17
Analytická chemie I + II (b)
2.17
Organická chemie
2.17
Metody biochemie
2.2
Biofyzikální chemie I
2.22
Chemie léčiv II
2.23
Fyzika II
2.23
Chemické principy průmyslových výrob
2.24
Fyzika II
2.27
Anorganická chemie I (b)
2.27
Cvičení z jaderné chemie
2.3
Organická chemie II (a)
2.3
Jaderná chemie
2.36
Organická chemie II (b)
2.4
Principy vzorkování
2.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.48
Biofyzikální chemie I
2.5
Fyzikální chemie I (a)
2.53
Biochemie II (kata)
2.57
Pokročilé praktikum z biochemie
2.69
Biochemie II (kata)
2.69
Anorganická chemie I (a)
2.69
Anorganická chemie I (b)
2.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.72
Molekulární biologie a genetika I
2.77
Biochemické praktikum I
2.8
Chemická struktura (b)
2.93
Molekulární techniky
3.07
Biofyzikální chemie I
3.29

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Organická chemie II (b)
1
Obecná chemie
1.1
Repetitorium středoškolské fyziky
1.13
Analytická chemie II (kata)
1.14
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.15
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.15
Teoretické základy analytické chemie
1.18
Praktikum z analytické chemie
1.21
Teoretické základy analytické chemie
1.21
Laboratorní technika
1.24
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.24
Organická chemie
1.33
Anorganická chemie pro KATA
1.33
Biofyzikální chemie I
1.33
Laboratorní technika
1.35
Obecná chemie
1.36
Anorganická chemie I (a)
1.37
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.38
Organická chemie II (a)
1.38
Organická chemie II (a)
1.4
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.41
Laboratorní technika
1.43
Laboratorní technika pro KATA
1.44
Biochemie II
1.44
Organická chemie
1.44
Anorganická chemie pro KATA
1.45
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.45
Anorganická chemie pro KATA
1.46
Fyzikální chemie I (b)
1.5
Organická chemie II (a)
1.5
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.5
Anorganická chemie I (b)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.51
Organická chemie II (b)
1.53
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.53
Laboratorní technika
1.54
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.54
Praktikum z analytické chemie
1.55
Základní chemické výpočty
1.55
Laboratorní technika
1.57
Laboratorní technika
1.57
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.59
Toxikologie
1.61
Organická chemie
1.64
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.65
Analytická chemie I + II (b)
1.67
Biofyzikální chemie I
1.67
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.69
Obecná chemie
1.71
Fyzikální chemie I (a)
1.71
Anorganická chemie I (a)
1.71
Organická chemie II (b)
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.72
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Biologie pro biochemiky
1.74
Praktikum z fyzikální chemie
1.75
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.76
Anorganická chemie
1.76
Anorganická chemie I (b)
1.77
Laboratorní technika
1.79
Fyzikální chemie I (b)
1.8
Praktikum z fyzikální chemie
1.8
Anorganická chemie I (b)
1.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.81
Biofyzikální chemie I
1.83
Život - molekuly a biochemie
1.84
Chemie léčiv II
1.85
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.87
Fyzikální chemie I (a)
1.88
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.9
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.92
Pokročilé praktikum z biochemie
1.94
Fyzikální chemie I (b)
1.94
Laboratorní technika
2
Fyzikální chemie I (b)
2
Biochemické praktikum I
2
Anorganická chemie I (b)
2
Organická chemie II (b)
2
Biochemické praktikum I
2.05
Anorganická chemie I (a)
2.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.07
Bioenergetika
2.1
Metody biochemie
2.11
Praktikum z fyzikální chemie
2.17
Molekulární biologie a genetika I
2.17
Principy vzorkování
2.18
Biochemie II (kata)
2.19
Chemické principy průmyslových výrob
2.2
Biochemické praktikum I
2.2
Dějiny alchymie a chemie
2.29
Jaderná chemie
2.29
Biochemie II (kata)
2.29
Cvičení z jaderné chemie
2.3
Fyzika II
2.42
Anorganická chemie
2.42
Chemická struktura (b)
2.5
Fyzika II
2.57
Molekulární techniky
2.62
Laboratorní technika pro KATA
2.63

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Organická chemie II (b)
1
Fyzika II
1
Repetitorium středoškolské fyziky
1.07
Laboratorní technika
1.09
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.1
Laboratorní technika
1.1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.1
Praktikum z analytické chemie
1.14
Chemická struktura (b)
1.14
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.15
Praktikum z fyzikální chemie
1.15
Praktikum z analytické chemie
1.16
Organická chemie II (b)
1.16
Biofyzikální chemie I
1.17
Laboratorní technika
1.17
Laboratorní technika
1.19
Fyzikální chemie I (b)
1.19
Organická chemie II (a)
1.2
Bioenergetika
1.2
Toxikologie
1.21
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.21
Teoretické základy analytické chemie
1.21
Laboratorní technika
1.23
Fyzikální chemie I (a)
1.24
Fyzikální chemie I (b)
1.25
Anorganická chemie pro KATA
1.25
Anorganická chemie I (a)
1.26
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.27
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Laboratorní technika
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Fyzikální chemie I (a)
1.29
Obecná chemie
1.3
Anorganická chemie
1.31
Chemie léčiv II
1.31
Organická chemie II (a)
1.31
Laboratorní technika pro KATA
1.31
Laboratorní technika pro KATA
1.33
Principy vzorkování
1.33
Laboratorní technika
1.33
Anorganická chemie I (b)
1.33
Fyzika II
1.33
Biofyzikální chemie I
1.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.35
Organická chemie
1.36
Obecná chemie
1.36
Dějiny alchymie a chemie
1.36
Teoretické základy analytické chemie
1.36
Anorganická chemie I (b)
1.38
Anorganická chemie pro KATA
1.38
Anorganická chemie I (b)
1.38
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.39
Organická chemie II (a)
1.4
Cvičení z jaderné chemie
1.4
Biochemické praktikum I
1.4
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.41
Anorganická chemie
1.41
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.43
Fyzikální chemie I (b)
1.43
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.43
Biochemie II
1.44
Biochemické praktikum I
1.44
Anorganická chemie I (b)
1.46
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.46
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.46
Obecná chemie
1.47
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.47
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.48
Organická chemie II (b)
1.5
Praktikum z fyzikální chemie
1.5
Biofyzikální chemie I
1.5
Jaderná chemie
1.52
Anorganická chemie I (b)
1.54
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.55
Anorganická chemie pro KATA
1.55
Základní chemické výpočty
1.55
Molekulární techniky
1.57
Anorganická chemie I (a)
1.57
Organická chemie
1.59
Biologie pro biochemiky
1.61
Anorganická chemie I (a)
1.63
Chemické principy průmyslových výrob
1.65
Biochemické praktikum I
1.65
Pokročilé praktikum z biochemie
1.69
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.69
Metody biochemie
1.7
Organická chemie II (b)
1.7
Laboratorní technika pro KATA
1.75
Organická chemie
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.76
Molekulární biologie a genetika I
1.77
Život - molekuly a biochemie
1.8
Biochemie II (kata)
1.8
Fyzikální chemie I (b)
1.83
Analytická chemie I + II (b)
1.83
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.88
Analytická chemie II (kata)
1.93
Biochemie II (kata)
2.14
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
3.33

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika
1
Laboratorní technika
1.05
Biochemické praktikum I
1.12
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.15
Praktikum z fyzikální chemie
1.15
Biochemické praktikum I
1.16
Laboratorní technika pro KATA
1.17
Laboratorní technika
1.17
Teoretické základy analytické chemie
1.2
Organická chemie II (a)
1.2
Laboratorní technika
1.21
Repetitorium středoškolské fyziky
1.23
Laboratorní technika
1.24
Laboratorní technika pro KATA
1.25
Toxikologie
1.27
Principy vzorkování
1.27
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Bioenergetika
1.3
Teoretické základy analytické chemie
1.31
Praktikum z analytické chemie
1.32
Obecná chemie
1.33
Fyzikální chemie I (b)
1.33
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.33
Chemie léčiv II
1.33
Analytická chemie I + II (b)
1.33
Laboratorní technika
1.35
Laboratorní technika
1.35
Laboratorní technika
1.35
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.36
Laboratorní technika pro KATA
1.36
Fyzikální chemie I (b)
1.36
Fyzikální chemie I (b)
1.36
Biofyzikální chemie I
1.38
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.39
Organická chemie II (a)
1.4
Základní chemické výpočty
1.42
Anorganická chemie I (b)
1.43
Fyzika II
1.43
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.44
Biologie pro biochemiky
1.44
Anorganická chemie pro KATA
1.44
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.47
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.49
Biofyzikální chemie I
1.5
Organická chemie II (b)
1.5
Obecná chemie
1.5
Anorganická chemie
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Jaderná chemie
1.52
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.53
Fyzikální chemie I (b)
1.53
Organická chemie II (a)
1.53
Molekulární techniky
1.54
Anorganická chemie pro KATA
1.54
Organická chemie
1.56
Anorganická chemie I (a)
1.56
Analytická chemie II (kata)
1.57
Praktikum z analytické chemie
1.58
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.58
Chemické principy průmyslových výrob
1.59
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.61
Fyzika II
1.62
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.63
Anorganická chemie I (a)
1.63
Molekulární biologie a genetika I
1.63
Anorganická chemie I (b)
1.64
Anorganická chemie I (b)
1.66
Praktikum z fyzikální chemie
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.7
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.71
Chemická struktura (b)
1.71
Organická chemie
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.74
Obecná chemie
1.76
Biochemie II
1.78
Biochemické praktikum I
1.78
Anorganická chemie I (a)
1.8
Fyzikální chemie I (a)
1.81
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.83
Pokročilé praktikum z biochemie
1.87
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.88
Organická chemie II (b)
1.88
Anorganická chemie pro KATA
1.89
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.89
Cvičení z jaderné chemie
1.9
Organická chemie
1.94
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2
Biofyzikální chemie I
2
Organická chemie II (b)
2
Fyzikální chemie I (a)
2
Anorganická chemie
2
Dějiny alchymie a chemie
2.08
Organická chemie II (b)
2.11
Metody biochemie
2.56
Biochemie II (kata)
2.62
Život - molekuly a biochemie
2.63
Biochemie II (kata)
2.71
Anorganická chemie I (b)
2.82

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Organická chemie II (b)
1
Laboratorní technika
1.17
Organická chemie II (a)
1.2
Organická chemie II (a)
1.22
Praktikum z fyzikální chemie
1.25
Repetitorium středoškolské fyziky
1.25
Fyzikální chemie I (b)
1.29
Laboratorní technika pro KATA
1.29
Organická chemie II (b)
1.31
Základní chemické výpočty
1.32
Laboratorní technika
1.32
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.35
Fyzikální chemie I (b)
1.36
Laboratorní technika pro KATA
1.38
Laboratorní technika
1.38
Praktikum z fyzikální chemie
1.38
Organická chemie II (a)
1.4
Teoretické základy analytické chemie
1.4
Analytická chemie I + II (b)
1.4
Praktikum z analytické chemie
1.41
Biochemické praktikum I
1.41
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.41
Teoretické základy analytické chemie
1.42
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.42
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.43
Anorganická chemie I (b)
1.43
Laboratorní technika
1.43
Laboratorní technika
1.43
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Fyzikální chemie I (b)
1.5
Anorganická chemie pro KATA
1.5
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.5
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.5
Laboratorní technika
1.5
Anorganická chemie I (a)
1.52
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.52
Organická chemie
1.53
Laboratorní technika
1.53
Anorganická chemie I (b)
1.54
Biofyzikální chemie I
1.56
Obecná chemie
1.56
Fyzikální chemie I (a)
1.56
Obecná chemie
1.57
Bioenergetika
1.57
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.58
Laboratorní technika
1.58
Toxikologie
1.6
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.6
Laboratorní technika
1.6
Anorganická chemie pro KATA
1.63
Biochemické praktikum I
1.63
Principy vzorkování
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.64
Anorganická chemie I (b)
1.64
Analytická chemie II (kata)
1.64
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.65
Fyzikální chemie I (b)
1.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.67
Organická chemie
1.67
Praktikum z analytické chemie
1.68
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.69
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.71
Organická chemie
1.71
Fyzikální chemie I (a)
1.73
Dějiny alchymie a chemie
1.75
Fyzika II
1.75
Anorganická chemie I (b)
1.75
Biofyzikální chemie I
1.75
Biologie pro biochemiky
1.75
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.75
Organická chemie II (b)
1.76
Chemické principy průmyslových výrob
1.77
Anorganická chemie
1.79
Praktikum z fyzikální chemie
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.81
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.84
Obecná chemie
1.86
Organická chemie II (b)
1.88
Cvičení z jaderné chemie
1.89
Anorganická chemie
1.91
Anorganická chemie I (a)
1.93
Jaderná chemie
1.95
Anorganická chemie pro KATA
2
Biofyzikální chemie I
2
Biochemické praktikum I
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Fyzika II
2
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2.06
Pokročilé praktikum z biochemie
2.14
Chemie léčiv II
2.2
Anorganická chemie I (b)
2.23
Biochemie II
2.25
Biochemie II (kata)
2.33
Život - molekuly a biochemie
2.37
Molekulární techniky
2.55
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.6
Molekulární biologie a genetika I
2.8
Metody biochemie
2.89
Chemická struktura (b)
3.09
Biochemie II (kata)
3.14

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Praktikum z fyzikální chemie
1.33
Teoretické základy analytické chemie
1.44
Fyzikální chemie I (a)
1.47
Molekulární techniky
1.5
Fyzikální chemie I (a)
1.53
Teoretické základy analytické chemie
1.54
Chemická struktura (b)
1.55
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.55
Biochemie II (kata)
1.57
Fyzika II
1.57
Fyzikální chemie I (b)
1.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.59
Organická chemie II (a)
1.6
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.62
Organická chemie II (a)
1.63
Fyzikální chemie I (b)
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.64
Analytická chemie II (kata)
1.64
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.65
Organická chemie II (b)
1.67
Laboratorní technika pro KATA
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.67
Anorganická chemie I (b)
1.69
Fyzikální chemie I (b)
1.69
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.7
Organická chemie
1.7
Organická chemie II (a)
1.7
Anorganická chemie I (b)
1.71
Anorganická chemie I (b)
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.71
Fyzika II
1.73
Organická chemie
1.73
Biochemie II (kata)
1.73
Praktikum z analytické chemie
1.74
Fyzikální chemie I (b)
1.75
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.75
Laboratorní technika pro KATA
1.75
Toxikologie
1.76
Život - molekuly a biochemie
1.77
Organická chemie II (b)
1.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.79
Biofyzikální chemie I
1.8
Metody biochemie
1.8
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.8
Molekulární biologie a genetika I
1.81
Anorganická chemie I (b)
1.82
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.83
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.83
Laboratorní technika
1.83
Laboratorní technika
1.83
Anorganická chemie
1.83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.86
Laboratorní technika
1.86
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.86
Anorganická chemie I (a)
1.86
Laboratorní technika
1.87
Obecná chemie
1.88
Cvičení z jaderné chemie
1.89
Biologie pro biochemiky
1.9
Biochemické praktikum I
1.9
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.9
Praktikum z analytické chemie
1.9
Laboratorní technika
1.91
Praktikum z fyzikální chemie
1.92
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.92
Anorganická chemie pro KATA
1.92
Anorganická chemie
1.93
Anorganická chemie I (a)
1.93
Repetitorium středoškolské fyziky
1.93
Organická chemie
1.94
Základní chemické výpočty
1.95
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.95
Jaderná chemie
1.95
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.95
Laboratorní technika
1.96
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.97
Anorganická chemie pro KATA
2
Biochemie II
2
Biofyzikální chemie I
2
Principy vzorkování
2
Praktikum z fyzikální chemie
2
Organická chemie II (b)
2
Obecná chemie
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2
Laboratorní technika
2
Chemické principy průmyslových výrob
2
Obecná chemie
2
Pokročilé praktikum z biochemie
2
Anorganická chemie pro KATA
2
Biochemické praktikum I
2
Biochemické praktikum I
2
Biofyzikální chemie I
2
Organická chemie II (b)
2
Laboratorní technika
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Laboratorní technika
2
Dějiny alchymie a chemie
2.05
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.06
Laboratorní technika pro KATA
2.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.09
Chemie léčiv II
2.1
Bioenergetika
2.11

  Pohlaví

muž %
žena %
Biofyzikální chemie I
71 : 29
Organická chemie II (a)
70 : 30
Fyzika II
69 : 31
Obecná chemie
64 : 36
Organická chemie II (a)
63 : 38
Fyzika II
60 : 40
Organická chemie II (b)
60 : 40
Anorganická chemie I (b)
54 : 46
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
53 : 47
Fyzikální chemie I (a)
53 : 47
Fyzikální chemie I (a)
53 : 47
Anorganická chemie I (a)
50 : 50
Fyzikální chemie I (b)
50 : 50
Organická chemie II (b)
50 : 50
Obecná chemie
50 : 50
Laboratorní technika
50 : 50
Laboratorní technika
48 : 52
Chemické principy průmyslových výrob
47 : 53
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
47 : 53
Anorganická chemie I (a)
47 : 53
Toxikologie
46 : 54
Úvod do hmotnostní spektrometrie
46 : 54
Praktikum z analytické chemie
45 : 55
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
45 : 55
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
45 : 55
Život - molekuly a biochemie
43 : 57
Organická chemie
42 : 58
Organická chemie II (a)
40 : 60
Cvičení z jaderné chemie
40 : 60
Základní chemické výpočty
40 : 60
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
39 : 61
Anorganická chemie pro KATA
38 : 62
Laboratorní technika
38 : 62
Laboratorní technika pro KATA
38 : 63
Organická chemie II (b)
37 : 63
Teoretické základy analytické chemie
36 : 64
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
36 : 64
Chemická struktura (b)
36 : 64
Anorganická chemie
35 : 65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
35 : 65
Laboratorní technika
35 : 65
Laboratorní technika
33 : 67
Laboratorní technika
33 : 67
Repetitorium středoškolské fyziky
33 : 67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
33 : 67
Biofyzikální chemie I
33 : 67
Praktikum z fyzikální chemie
33 : 67
Anorganická chemie I (b)
33 : 67
Organická chemie
33 : 67
Fyzikální chemie I (b)
33 : 67
Organická chemie
33 : 67
Laboratorní technika pro KATA
31 : 69
Biologie pro biochemiky
31 : 69
Anorganická chemie pro KATA
31 : 69
Laboratorní technika
30 : 70
Biochemické praktikum I
30 : 70
Obecná chemie
29 : 71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
29 : 71
Teoretické základy analytické chemie
29 : 71
Anorganická chemie I (b)
29 : 71
Anorganická chemie I (b)
29 : 71
Fyzikální chemie I (b)
29 : 71
Biochemie II (kata)
29 : 71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
29 : 71
Biochemické praktikum I
28 : 72
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
27 : 73
Jaderná chemie
27 : 73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
27 : 73
Fyzikální chemie I (b)
27 : 73
Molekulární biologie a genetika I
27 : 73
Praktikum z analytické chemie
26 : 74
Laboratorní technika
26 : 74
Anorganická chemie I (a)
25 : 75
Biochemie II (kata)
25 : 75
Principy vzorkování
25 : 75
Anorganická chemie
23 : 77
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
23 : 77
Biochemie II
22 : 78
Analytická chemie II (kata)
21 : 79
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
20 : 80
Bioenergetika
20 : 80
Praktikum z fyzikální chemie
20 : 80
Anorganická chemie I (b)
19 : 81
Anorganická chemie pro KATA
18 : 82
Dějiny alchymie a chemie
18 : 82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
18 : 82
Laboratorní technika
17 : 83
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
17 : 83
Analytická chemie I + II (b)
17 : 83
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
16 : 84
Praktikum z fyzikální chemie
15 : 85
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
14 : 86
Molekulární techniky
14 : 86
Pokročilé praktikum z biochemie
13 : 88
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
12 : 88
Biofyzikální chemie I
11 : 89
Biochemické praktikum I
10 : 90
Metody biochemie
10 : 90
Chemie léčiv II
8 : 92
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
0 : 100
Laboratorní technika pro KATA
0 : 100
Organická chemie II (b)
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Analytická chemie II (kata)
1
Laboratorní technika
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie pro KATA
1
Život - molekuly a biochemie
1
Pokročilé praktikum z biochemie
1
Biochemie II
1
Anorganická chemie
1
Anorganická chemie pro KATA
1
Anorganická chemie pro KATA
1
Organická chemie II (a)
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Anorganická chemie I (a)
1
Biochemické praktikum I
1
Jaderná chemie
1
Fyzika II
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Obecná chemie
1
Anorganická chemie I (b)
1
Biochemie II (kata)
1
Organická chemie II (b)
1
Biologie pro biochemiky
1
Anorganická chemie I (b)
1
Biochemické praktikum I
1
Laboratorní technika
1
Organická chemie
1
Organická chemie II (b)
1
Organická chemie II (a)
1
Organická chemie
1
Obecná chemie
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Analytická chemie I + II (b)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1
Organická chemie II (a)
1
Praktikum z analytické chemie
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Laboratorní technika
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (b)
1
Biochemické praktikum I
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Cvičení z jaderné chemie
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Anorganická chemie
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Metody biochemie
1
Základní chemické výpočty
1
Anorganická chemie I (a)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Laboratorní technika
1
Obecná chemie
1
Anorganická chemie I (a)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Praktikum z analytické chemie
1
Laboratorní technika
1
Repetitorium středoškolské fyziky
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Fyzikální chemie I (b)
1
Fyzikální chemie I (a)
1
Laboratorní technika
1
Anorganická chemie I (b)
1
Fyzika II
1
Organická chemie II (b)
1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Biochemie II (kata)
1
Toxikologie
1.03
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.05
Organická chemie
1.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.06
Anorganická chemie I (b)
1.07
Molekulární techniky
1.07
Biofyzikální chemie I
1.14
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.18
Chemické principy průmyslových výrob
1.18
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.29
Principy vzorkování
1.33
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.39
Dějiny alchymie a chemie
1.41
Biofyzikální chemie I
1.5
Molekulární biologie a genetika I
1.57
Chemická struktura (b)
1.64
Biofyzikální chemie I
1.67
Bioenergetika
1.8
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2
Teoretické základy analytické chemie
2
Chemie léčiv II
2
Teoretické základy analytické chemie
2.07

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Chemie léčiv II
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Jaderná chemie
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Praktikum z analytické chemie
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie pro KATA
100 : 0
Život - molekuly a biochemie
100 : 0
Biochemické praktikum I
100 : 0
Anorganická chemie
100 : 0
Anorganická chemie pro KATA
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Cvičení z jaderné chemie
100 : 0
Fyzikální chemie I (b)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Základní chemické výpočty
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Biochemie II (kata)
100 : 0
Molekulární techniky
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Praktikum z analytické chemie
100 : 0
Chemické principy průmyslových výrob
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Fyzika II
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Fyzikální chemie I (b)
100 : 0
Obecná chemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Biofyzikální chemie I
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Praktikum z fyzikální chemie
100 : 0
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
100 : 0
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Biochemické praktikum I
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
100 : 0
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
100 : 0
Fyzikální chemie I (b)
100 : 0
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
100 : 0
Bioenergetika
100 : 0
Laboratorní technika pro KATA
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Metody biochemie
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Anorganická chemie I (a)
100 : 0
Biochemické praktikum I
100 : 0
Biologie pro biochemiky
100 : 0
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
100 : 0
Pokročilé praktikum z biochemie
100 : 0
Laboratorní technika
100 : 0
Fyzikální chemie I (a)
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Organická chemie II (a)
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
100 : 0
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
100 : 0
Analytická chemie I + II (b)
100 : 0
Chemická struktura (b)
100 : 0
Anorganická chemie I (b)
100 : 0
Organická chemie II (b)
100 : 0
Biochemie II (kata)
100 : 0
Principy vzorkování
100 : 0
Dějiny alchymie a chemie
95 : 5
Fyzikální chemie I (b)
94 : 6
Anorganická chemie
94 : 6
Fyzikální chemie I (a)
94 : 6
Repetitorium středoškolské fyziky
93 : 7
Fyzika II
93 : 7
Molekulární biologie a genetika I
93 : 7
Úvod do hmotnostní spektrometrie
92 : 8
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
92 : 8
Anorganická chemie pro KATA
92 : 8
Organická chemie II (a)
90 : 10
Biochemie II
89 : 11
Teoretické základy analytické chemie
86 : 14
Analytická chemie II (kata)
86 : 14
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
85 : 15
Biofyzikální chemie I
83 : 17
Laboratorní technika pro KATA
83 : 17
Teoretické základy analytické chemie
82 : 18
Biofyzikální chemie I
71 : 29
Praktikum z fyzikální chemie
67 : 33
Organická chemie II (a)
60 : 40
Laboratorní technika pro KATA
38 : 63

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1
Chemie léčiv II
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika
1
Organická chemie
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Organická chemie II (a)
1
Anorganická chemie I (b)
1
Laboratorní technika pro KATA
1
Pokročilé praktikum z biochemie
1
Repetitorium středoškolské fyziky
1
Obecná chemie
1
Organická chemie II (a)
1
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika
1
Biochemické praktikum I
1
Biochemické praktikum I
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1
Biochemické praktikum I
1
Laboratorní technika
1
Praktikum z fyzikální chemie
1
Laboratorní technika
1.04
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.05
Laboratorní technika
1.05
Fyzikální chemie I (b)
1.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.06
Chemické principy průmyslových výrob
1.06
Fyzikální chemie I (a)
1.06
Laboratorní technika pro KATA
1.06
Anorganická chemie I (b)
1.07
Anorganická chemie pro KATA
1.08
Laboratorní technika
1.08
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.1
Bioenergetika
1.1
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.1
Toxikologie
1.1
Praktikum z analytické chemie
1.11
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.11
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.12
Obecná chemie
1.12
Laboratorní technika pro KATA
1.13
Fyzikální chemie I (b)
1.14
Život - molekuly a biochemie
1.15
Laboratorní technika
1.16
Laboratorní technika
1.17
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.17
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.17
Anorganická chemie pro KATA
1.18
Praktikum z analytické chemie
1.18
Fyzika II
1.2
Chemická struktura (b)
1.21
Biofyzikální chemie I
1.22
Fyzikální chemie I (b)
1.23
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.23
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.24
Anorganická chemie I (b)
1.25
Fyzikální chemie I (b)
1.25
Anorganická chemie I (b)
1.25
Jaderná chemie
1.27
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.28
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.29
Anorganická chemie
1.29
Metody biochemie
1.3
Základní chemické výpočty
1.3
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.3
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.31
Anorganická chemie I (b)
1.31
Analytická chemie I + II (b)
1.33
Organická chemie
1.33
Biochemie II
1.33
Organická chemie
1.33
Molekulární biologie a genetika I
1.33
Anorganická chemie I (a)
1.36
Biologie pro biochemiky
1.36
Dějiny alchymie a chemie
1.36
Obecná chemie
1.36
Biochemie II (kata)
1.38
Cvičení z jaderné chemie
1.4
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.4
Organická chemie II (a)
1.4
Organická chemie II (b)
1.4
Fyzikální chemie I (a)
1.41
Organická chemie II (b)
1.43
Teoretické základy analytické chemie
1.43
Teoretické základy analytické chemie
1.45
Anorganická chemie
1.46
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.47
Fyzika II
1.54
Analytická chemie II (kata)
1.57
Biofyzikální chemie I
1.57
Anorganická chemie pro KATA
1.62
Biochemie II (kata)
1.64
Anorganická chemie I (a)
1.66
Biofyzikální chemie I
1.67
Principy vzorkování
1.75
Organická chemie II (b)
1.79
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.86
Molekulární techniky
1.93
Anorganická chemie I (a)
1.94

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Cvičení z jaderné chemie
2
Laboratorní technika
2
Praktikum z fyzikální chemie
2
Biofyzikální chemie I
2.17
Principy vzorkování
2.17
Organická chemie II (a)
2.19
Molekulární biologie a genetika I
2.27
Praktikum z analytické chemie
2.27
Biochemické praktikum I
2.3
Obecná chemie
2.3
Dějiny alchymie a chemie
2.32
Organická chemie
2.33
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.33
Anorganická chemie I (a)
2.34
Anorganická chemie I (b)
2.36
Organická chemie II (b)
2.36
Laboratorní technika
2.38
Praktikum z fyzikální chemie
2.38
Úvod do hmotnostní spektrometrie
2.38
Biochemické praktikum I
2.39
Anorganická chemie I (a)
2.43
Toxikologie
2.44
Fyzika II
2.46
Obecná chemie
2.47
Bioenergetika
2.5
Laboratorní technika pro KATA
2.5
Biologie pro biochemiky
2.51
Laboratorní technika
2.52
Laboratorní technika
2.52
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.53
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
2.56
Biochemie II
2.56
Molekulární techniky
2.57
Anorganická chemie I (b)
2.57
Teoretické základy analytické chemie
2.57
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.57
Chemické principy průmyslových výrob
2.59
Fyzikální chemie I (a)
2.59
Jaderná chemie
2.59
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.59
Organická chemie II (a)
2.6
Základní chemické výpočty
2.6
Praktikum z fyzikální chemie
2.6
Metody biochemie
2.6
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
2.62
Anorganická chemie pro KATA
2.62
Anorganická chemie pro KATA
2.62
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
2.63
Život - molekuly a biochemie
2.63
Obecná chemie
2.64
Fyzikální chemie I (a)
2.65
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.65
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.65
Laboratorní technika
2.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.68
Praktikum z analytické chemie
2.68
Anorganická chemie I (b)
2.69
Laboratorní technika pro KATA
2.69
Chemie léčiv II
2.69
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.71
Anorganická chemie
2.71
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2.71
Chemická struktura (b)
2.71
Fyzikální chemie I (b)
2.72
Laboratorní technika
2.73
Teoretické základy analytické chemie
2.73
Fyzikální chemie I (b)
2.73
Fyzika II
2.73
Pokročilé praktikum z biochemie
2.75
Fyzikální chemie I (b)
2.75
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.76
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
2.76
Anorganická chemie
2.77
Anorganická chemie I (b)
2.77
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.78
Laboratorní technika
2.78
Organická chemie
2.78
Biofyzikální chemie I
2.78
Analytická chemie II (kata)
2.79
Organická chemie II (b)
2.79
Organická chemie II (a)
2.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.82
Biochemie II (kata)
2.86
Biofyzikální chemie I
2.86
Fyzikální chemie I (b)
2.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.87
Laboratorní technika
2.87
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
2.87
Biochemie II (kata)
2.88
Anorganická chemie I (b)
2.88
Anorganická chemie I (a)
2.88
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
2.9
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.9
Anorganická chemie pro KATA
2.91
Laboratorní technika
2.91
Analytická chemie I + II (b)
3
Laboratorní technika pro KATA
3
Organická chemie II (b)
3
Organická chemie
3
Biochemické praktikum I
3
Organická chemie II (b)
3
Repetitorium středoškolské fyziky
3.4

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.2
Obecná chemie
1.2
Laboratorní technika pro KATA
1.25
Analytická chemie II (kata)
1.29
Organická chemie
1.33
Laboratorní technika
1.33
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.35
Praktikum z analytické chemie
1.36
Praktikum z analytické chemie
1.37
Anorganická chemie pro KATA
1.38
Teoretické základy analytické chemie
1.43
Biofyzikální chemie I
1.43
Biochemie II
1.44
Teoretické základy analytické chemie
1.45
Dějiny alchymie a chemie
1.45
Biofyzikální chemie I
1.5
Organická chemie II (a)
1.5
Repetitorium středoškolské fyziky
1.53
Anorganická chemie pro KATA
1.54
Anorganická chemie pro KATA
1.55
Laboratorní technika
1.56
Biofyzikální chemie I
1.56
Organická chemie
1.56
Toxikologie
1.56
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.59
Anorganická chemie I (a)
1.59
Organická chemie II (b)
1.6
Organická chemie II (a)
1.6
Obecná chemie
1.64
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
1.64
Fyzikální chemie I (a)
1.65
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.65
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.67
Organická chemie
1.67
Laboratorní technika
1.68
Biologie pro biochemiky
1.69
Fyzikální chemie I (b)
1.69
Organická chemie II (a)
1.7
Organická chemie II (b)
1.71
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.73
Laboratorní technika
1.76
Chemické principy průmyslových výrob
1.76
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.76
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.77
Chemie léčiv II
1.77
Laboratorní technika
1.78
Život - molekuly a biochemie
1.78
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.79
Organická chemie II (b)
1.79
Základní chemické výpočty
1.8
Cvičení z jaderné chemie
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.82
Obecná chemie
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.83
Laboratorní technika pro KATA
1.83
Praktikum z fyzikální chemie
1.85
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.85
Anorganická chemie I (a)
1.86
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.87
Anorganická chemie I (b)
1.88
Pokročilé praktikum z biochemie
1.88
Laboratorní technika
1.88
Biochemické praktikum I
1.9
Bioenergetika
1.9
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.9
Anorganická chemie I (b)
1.92
Laboratorní technika
1.92
Fyzikální chemie I (b)
1.92
Anorganická chemie I (b)
1.92
Fyzikální chemie I (b)
1.93
Fyzikální chemie I (a)
1.94
Anorganická chemie
1.94
Molekulární biologie a genetika I
1.97
Anorganická chemie I (b)
2
Anorganická chemie I (b)
2
Anorganická chemie I (a)
2
Jaderná chemie
2
Laboratorní technika
2
Praktikum z fyzikální chemie
2
Organická chemie II (b)
2
Laboratorní technika
2
Analytická chemie I + II (b)
2
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.05
Biochemické praktikum I
2.06
Fyzikální chemie I (b)
2.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.06
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.09
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.1
Biochemie II (kata)
2.13
Anorganická chemie
2.15
Principy vzorkování
2.17
Metody biochemie
2.2
Biochemické praktikum I
2.2
Laboratorní technika pro KATA
2.25
Chemická struktura (b)
2.29
Molekulární techniky
2.29
Biochemie II (kata)
2.29
Fyzika II
2.31
Praktikum z fyzikální chemie
2.33
Fyzika II
2.4
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
2.43

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Organická chemie II (b)
1
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.2
Laboratorní technika
1.33
Organická chemie
1.33
Laboratorní technika
1.35
Praktikum z analytické chemie
1.37
Laboratorní technika
1.38
Praktikum z laboratorní techniky biochemie
1.4
Praktikum z analytické chemie
1.41
Fyzikální chemie I (b)
1.42
Laboratorní technika
1.45
Obecná chemie
1.45
Repetitorium středoškolské fyziky
1.47
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.48
Laboratorní technika
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Organická chemie II (b)
1.5
Dějiny alchymie a chemie
1.5
Organická chemie
1.5
Fyzikální chemie I (b)
1.5
Laboratorní technika pro KATA
1.5
Analytická chemie II (kata)
1.5
Anorganická chemie pro KATA
1.54
Fyzikální chemie I (b)
1.54
Teoretické základy analytické chemie
1.54
Laboratorní technika
1.57
Laboratorní technika
1.58
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.59
Anorganická chemie
1.59
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.59
Organická chemie II (a)
1.6
Anorganická chemie I (b)
1.62
Organická chemie II (a)
1.63
Toxikologie
1.64
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
1.65
Fyzikální chemie I (b)
1.67
Laboratorní technika
1.67
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.68
Obecná chemie
1.7
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
1.71
Anorganická chemie I (b)
1.71
Fyzika II
1.73
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.76
Biochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul
1.77
Biofyzikální chemie I
1.78
Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxik ...
1.78
Organická chemie II (b)
1.79
Základní chemické výpočty
1.8
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.8
Teoretické základy analytické chemie
1.8
Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)
1.81
Anorganická chemie pro KATA
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.82
Obecná chemie
1.82
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.83
Analytická chemie I + II (b)
1.83
Organická chemie
1.83
Laboratorní technika pro KATA
1.83
Praktikum z fyzikální chemie
1.85
Úvod do hmotnostní spektrometrie
1.85
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.86
Anorganická chemie I (a)
1.88
Pokročilé praktikum z biochemie
1.88
Fyzikální chemie I (a)
1.88
Biochemické praktikum I
1.9
Organická chemie II (a)
1.9
Anorganická chemie pro KATA
1.92
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.93
Chemické principy průmyslových výrob
1.94
Biochemické praktikum I
1.94
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.94
Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
1.95
Život - molekuly a biochemie
2
Organická chemie II (b)
2
Principy vzorkování
2
Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek
2
Praktikum z fyzikální chemie
2
Laboratorní technika
2
Praktikum z fyzikální chemie
2
Anorganická chemie
2
Anorganická chemie I (b)
2
Fyzika II
2
Anorganická chemie I (a)
2
Anorganická chemie I (b)
2
Biochemie II
2
Biofyzikální chemie I
2
Jaderná chemie
2
Anorganická chemie I (a)
2.04
Anorganická chemie I (b)
2.04
Chemie léčiv II
2.08
Biologie pro biochemiky
2.08
Metody biochemie
2.1
Bioenergetika
2.1
Fyzikální chemie I (a)
2.18
Biochemické praktikum I
2.2
Cvičení z jaderné chemie
2.2
Biofyzikální chemie I
2.29
Chemická struktura (b)
2.29
Biochemie II (kata)
2.31
Molekulární biologie a genetika I
2.33
Biochemie II (kata)
2.36
Molekulární techniky
2.36