Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2014/2015 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Receptář praktické výuky biologie
1
První pomoc ve škole - simulace letní
1.06
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.07
Behaviorální farmakologie
1.08
První pomoc ve škole
1.09
První pomoc ve škole
1.12
Základy parazitologie
1.12
Pozorování a pokus organismální I
1.18
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Mykologie
1.2
Dějiny filosofie I
1.2
Základy lékařské genetiky
1.21
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.25
Buněčné cykly a signály
1.25
Mykologie
1.25
Teorie her a evoluce
1.25
Proteomika
1.25
Mikrobiologie
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.28
Zoologie bezobratlých
1.28
Anatomie a morfologie rostlin
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.31
Mikrobiologie
1.31
Molekulární imunologie
1.33
Morfologie rostlin
1.33
Fyziologie svalů
1.33
Biologie sociálního hmyzu
1.33
Efektivní studium VŠ
1.33
Mammaliologie I
1.33
Epigenetics
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Fyziologie bakterií
1.36
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Mykologie
1.38
Morfologie rostlin
1.39
Fyziologie rostlin
1.4
Ornitologie I
1.4
Anatomie rostlin
1.41
Anatomie rostlin
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Praktikum fyziologie bakterií
1.42
Praktické základy vědecké práce
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Kurs zimní ekologie
1.44
Struktura a funkce biologických membrán
1.44
Biologie buňky - praktická cvičení
1.45
Molekulární antropologie
1.45
Botanika pro ÚŽP
1.47
Lidská sexualita
1.47
Immunology
1.47
Úvod do entomologie
1.48
Rostlinná cytologie
1.49
Biologie buňky
1.5
Mykologie
1.5
Molekulární genetika rostlin
1.5
Základy buněčné biologie
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Protistologie
1.5
Mykologie
1.5
Anatomie rostlin
1.5
Fyziologie buňky
1.52
Anatomie člověka I
1.52
Biotechnologie
1.52
Mikroskopická technika
1.53
Genetické metody v zoologii
1.55
Praktická metodologie vědy
1.59
Anatomie a morfologie rostlin
1.6
Ekologie člověka
1.6
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.6
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.62
Molekulární biologie
1.62
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.62
Morfologie rostlin
1.63
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.63
Úvod do evoluční biologie
1.66
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Ekologie savců
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Vývoj přírody ČR
1.68
Úvod do entomologie
1.69
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.71
Toxikologie
1.71
Mykologie
1.75
Evoluce člověka
1.75
Buněčná proliferace
1.75
Etologie člověka
1.75
Imunologie
1.76
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Etologie a sociobiologie
1.78
Základy genetiky - cvičení
1.78
Pozorování a pokus suborganismální I
1.8
Kmenové buňky
1.8
Genové inženýrství
1.81
Růst a vývoj rostlin
1.82
Základy genetiky
1.83
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.83
Biologie kvasinek
1.86
Neurobiologie
1.88
Filosofie a metodologie vědy
1.88
R pro život
1.89
Fyziologie výživy
1.89
Zoogeografie
1.92
Cvičení z protistologie
1.92
Růst a vývoj rostlin
1.92
Základy fyziologie živočichů
1.94
Fyziologie rostlin
1.95
Genetika
1.95
Didaktika biologie
2
Biostatistika II
2
Botanika pro ÚŽP
2
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Reprodukční biologie
2.06
Genové inženýrství
2.09
Morfologie rostlin
2.15
Základy biochemie
2.17
Kurz práce se zvířaty
2.19
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2.2
Ekologie obecná
2.2
Úvod do bioinformatiky
2.25
Anatomie a fyziologie rostlin
2.25
Mikroskopická technika
2.25
Molekulární farmakologie
2.25
Biogeografie
2.27
Základní kurz matematiky
2.3
Populační ekologie
2.31
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.39
Současná filosofie a věda
2.45
Biologie čtená podruhé
2.5
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
4.25

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Aktuální otázky ve výuce biologie
1
Receptář praktické výuky biologie
1
První pomoc ve škole
1.13
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Biologie buňky
1.2
Molekulární imunologie
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.24
Molekulární genetika rostlin
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
První pomoc ve škole - simulace letní
1.27
Pozorování a pokus organismální I
1.27
Efektivní studium VŠ
1.27
Mikrobiologie
1.28
Praktické základy vědecké práce
1.29
Ornitologie I
1.3
Behaviorální farmakologie
1.31
Molekulární biologie
1.33
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.33
Genové inženýrství
1.36
Immunology
1.37
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.38
Biologie buňky - praktická cvičení
1.38
Fyziologie buňky
1.38
Základy parazitologie
1.39
Mikrobiologie
1.39
Pozorování a pokus suborganismální I
1.4
Fyziologie rostlin
1.4
Struktura a funkce biologických membrán
1.4
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.42
Proteomika
1.42
Genové inženýrství
1.43
R pro život
1.44
Genetické metody v zoologii
1.45
První pomoc ve škole
1.45
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.46
Základy lékařské genetiky
1.46
Ekologie savců
1.47
Epigenetics
1.47
První pomoc ve škole
1.47
Imunologie
1.49
Mikroskopická technika
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Praktikum fyziologie bakterií
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Mammaliologie I
1.5
Zoologie bezobratlých
1.51
Genetika
1.51
Základy buněčné biologie
1.53
První pomoc ve škole
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Biologie sociálního hmyzu
1.55
Praktická metodologie vědy
1.55
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Anatomie člověka I
1.57
Mikroskopická technika
1.57
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Etologie člověka
1.57
Neurobiologie
1.58
Úvod do entomologie
1.6
Kmenové buňky
1.6
Fyziologie rostlin
1.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.6
Evoluce člověka
1.62
Teorie her a evoluce
1.63
Základy fyziologie živočichů
1.63
Základy genetiky
1.64
Fyziologie svalů
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Buněčné cykly a signály
1.67
Anatomie rostlin
1.68
Mykologie
1.69
Růst a vývoj rostlin
1.69
Základy genetiky - cvičení
1.7
Anatomie rostlin
1.7
Fyziologie výživy
1.71
Dějiny filosofie I
1.71
Toxikologie
1.71
Úvod do entomologie
1.72
Etologie a sociobiologie
1.74
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.75
Buněčná proliferace
1.75
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.76
Biostatistika II
1.77
Vývoj přírody ČR
1.78
Anatomie a morfologie rostlin
1.79
Mykologie
1.79
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.8
Anatomie a morfologie rostlin
1.8
Molekulární antropologie
1.82
Úvod do evoluční biologie
1.82
Biotechnologie
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Růst a vývoj rostlin
1.86
Morfologie rostlin
1.86
Biogeografie
1.86
Anatomie a fyziologie rostlin
1.88
Ekologie obecná
1.89
Ekologie člověka
1.9
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Protistologie
1.91
Botanika pro ÚŽP
1.92
Anatomie rostlin
1.92
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.92
Morfologie rostlin
1.92
Biologie kvasinek
1.93
Botanika pro ÚŽP
1.94
Reprodukční biologie
1.94
Morfologie rostlin
1.94
Mykologie
2
Didaktika biologie
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Mykologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mykologie
2
Základy biochemie
2
Molekulární farmakologie
2
Rostlinná cytologie
2.03
Úvod do bioinformatiky
2.05
Lidská sexualita
2.06
Morfologie rostlin
2.09
Kurz práce se zvířaty
2.12
Anatomie a morfologie rostlin
2.13
Populační ekologie
2.15
Zoogeografie
2.17
Anatomie a morfologie rostlin
2.22
Filosofie a metodologie vědy
2.24
Biologie čtená podruhé
2.25
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2.25
Cvičení z protistologie
2.25
Anatomie a morfologie rostlin
2.33
Mykologie
2.36
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.5
Základní kurz matematiky
2.5
Současná filosofie a věda
2.64

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Anatomie a morfologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
R pro život
1
Molekulární antropologie
1
Didaktika biologie
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Fyziologie svalů
1
Fyziologie výživy
1.05
Molekulární imunologie
1.06
Mikroskopická technika
1.07
Biostatistika II
1.08
Buněčné cykly a signály
1.08
Cvičení z didaktiky biologie
1.1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.1
Morfologie rostlin
1.11
Kurs zimní ekologie
1.11
Buněčná proliferace
1.13
Zoogeografie
1.13
Teorie her a evoluce
1.13
Základy fyziologie živočichů
1.13
Ekologie člověka
1.13
Růst a vývoj rostlin
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Toxikologie
1.14
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Mykologie
1.15
Imunologie
1.15
Úvod do entomologie
1.15
Růst a vývoj rostlin
1.15
První pomoc ve škole - simulace letní
1.16
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Anatomie a morfologie rostlin
1.17
Úvod do entomologie
1.18
Neurobiologie
1.19
Etologie a sociobiologie
1.19
Biologie buňky - praktická cvičení
1.2
Fyziologie rostlin
1.2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.2
Kmenové buňky
1.2
Receptář praktické výuky biologie
1.2
Protistologie
1.21
Úvod do evoluční biologie
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.21
Biologie kvasinek
1.21
Základy parazitologie
1.22
Genové inženýrství
1.22
Anatomie člověka I
1.22
Mikrobiologie
1.22
Genetika
1.23
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.24
Evoluce člověka
1.24
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.24
Epigenetics
1.24
Anatomie rostlin
1.24
Etologie člověka
1.25
Morfologie rostlin
1.25
Botanika pro ÚŽP
1.25
Proteomika
1.25
Biologie sociálního hmyzu
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Efektivní studium VŠ
1.25
Mikroskopická technika
1.25
Rostlinná cytologie
1.26
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.27
Morfologie rostlin
1.27
Dějiny filosofie I
1.27
Ekologie obecná
1.27
Biogeografie
1.27
Mikrobiologie
1.28
Fyziologie bakterií
1.29
Kurz práce se zvířaty
1.29
Základy lékařské genetiky
1.29
Úvod do bioinformatiky
1.3
Mykologie
1.3
Morfologie rostlin
1.31
Genové inženýrství
1.33
Mykologie
1.33
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.33
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.34
Základy buněčné biologie
1.35
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.36
Genetické metody v zoologii
1.36
Fyziologie buňky
1.37
Lidská sexualita
1.37
Mykologie
1.38
Anatomie a fyziologie rostlin
1.38
Anatomie a morfologie rostlin
1.38
Základy biochemie
1.39
První pomoc ve škole
1.4
Základy genetiky
1.4
Mykologie
1.4
Filosofie a metodologie vědy
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Anatomie rostlin
1.42
Cvičení z protistologie
1.42
Immunology
1.42
Praktické základy vědecké práce
1.43
Biologie buňky
1.44
Pozorování a pokus organismální I
1.45
Základy genetiky - cvičení
1.46
První pomoc ve škole
1.47
První pomoc ve škole
1.47
Anatomie rostlin
1.48
Reprodukční biologie
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Biologie čtená podruhé
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Populační ekologie
1.54
První pomoc ve škole
1.55
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.57
Botanika pro ÚŽP
1.58
Mykologie
1.6
Pozorování a pokus suborganismální I
1.6
Vývoj přírody ČR
1.61
Molekulární farmakologie
1.63
Ornitologie I
1.7
Současná filosofie a věda
1.73
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.75
Molekulární genetika rostlin
1.75
Behaviorální farmakologie
1.77
Ekologie savců
1.8
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.8
Praktikum fyziologie bakterií
1.83
Mammaliologie I
2
Zoologie bezobratlých
2.04
Praktická metodologie vědy
2.13
Molekulární biologie
2.2
Biotechnologie
2.52
Základní kurz matematiky
2.65
Struktura a funkce biologických membrán
2.67

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Struktura a funkce biologických membrán
1
Mikroskopická technika
1
Fyziologie svalů
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
První pomoc ve škole
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Biologie kvasinek
1.07
Praktikum fyziologie bakterií
1.08
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Proteomika
1.1
Fyziologie rostlin
1.1
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.1
Molekulární antropologie
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Toxikologie
1.14
První pomoc ve škole
1.14
Morfologie rostlin
1.17
Praktická metodologie vědy
1.18
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.19
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.2
Populační ekologie
1.2
Anatomie rostlin
1.21
Protistologie
1.21
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.21
Fyziologie výživy
1.22
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Behaviorální farmakologie
1.23
Fyziologie bakterií
1.23
Praktické základy vědecké práce
1.23
První pomoc ve škole
1.25
Anatomie rostlin
1.25
Buněčné cykly a signály
1.27
Rostlinná cytologie
1.28
Buněčná proliferace
1.29
Mikroskopická technika
1.29
Mykologie
1.29
Základy parazitologie
1.29
Molekulární imunologie
1.29
Mykologie
1.29
Anatomie a morfologie rostlin
1.3
Mykologie
1.31
Úvod do entomologie
1.31
Morfologie rostlin
1.32
Mikrobiologie
1.32
Úvod do evoluční biologie
1.33
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.33
Mykologie
1.33
Dějiny filosofie I
1.33
Anatomie a morfologie rostlin
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Kurs zimní ekologie
1.33
Efektivní studium VŠ
1.33
Pozorování a pokus organismální I
1.35
Neurobiologie
1.36
R pro život
1.38
Epigenetics
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Biologie buňky - praktická cvičení
1.39
Anatomie člověka I
1.39
Imunologie
1.4
Mikrobiologie
1.4
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.4
Etologie člověka
1.4
Immunology
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Anatomie rostlin
1.43
Ekologie obecná
1.44
Anatomie a morfologie rostlin
1.44
Základy genetiky - cvičení
1.45
Molekulární genetika rostlin
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.46
První pomoc ve škole - simulace letní
1.46
Pozorování a pokus suborganismální I
1.47
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.5
Genetické metody v zoologii
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Receptář praktické výuky biologie
1.5
Ornitologie I
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Základy genetiky
1.5
Úvod do entomologie
1.51
Růst a vývoj rostlin
1.53
Filosofie a metodologie vědy
1.53
Biologie buňky
1.54
Reprodukční biologie
1.56
Molekulární biologie
1.56
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Základy biochemie
1.57
Fyziologie rostlin
1.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.58
Fyziologie svalů
1.6
Botanika pro ÚŽP
1.6
Genové inženýrství
1.62
Fyziologie buňky
1.63
Anatomie a morfologie rostlin
1.63
Kurz práce se zvířaty
1.63
Genové inženýrství
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Lidská sexualita
1.64
Genetika
1.64
Teorie her a evoluce
1.67
Růst a vývoj rostlin
1.67
Úvod do bioinformatiky
1.67
Základy lékařské genetiky
1.67
Biologie čtená podruhé
1.67
Základy buněčné biologie
1.68
Etologie a sociobiologie
1.68
Mykologie
1.7
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Mammaliologie I
1.75
Cvičení z protistologie
1.75
Evoluce člověka
1.76
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.77
Současná filosofie a věda
1.78
Zoologie bezobratlých
1.78
Biologie sociálního hmyzu
1.82
Molekulární farmakologie
1.86
Biogeografie
1.86
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.92
Základy fyziologie živočichů
1.92
Morfologie rostlin
1.94
Zoogeografie
2
Biotechnologie
2
Mykologie
2
Didaktika biologie
2
Ekologie savců
2.25
Biostatistika II
2.27
Vývoj přírody ČR
2.4
Ekologie člověka
2.43
Základní kurz matematiky
2.73
Kmenové buňky
2.75
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
3
Repetitorium biologie podle RVP G III
3.25

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Kmenové buňky
1
Fyziologie svalů
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
Didaktika biologie
1
První pomoc ve škole
1.07
Buněčné cykly a signály
1.11
První pomoc ve škole
1.13
Toxikologie
1.14
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.17
První pomoc ve škole
1.18
Behaviorální farmakologie
1.18
První pomoc ve škole
1.18
Biologie sociálního hmyzu
1.2
Anatomie a morfologie rostlin
1.2
Kurs zimní ekologie
1.2
Mikroskopická technika
1.21
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie a morfologie rostlin
1.22
Anatomie rostlin
1.23
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.25
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.28
První pomoc ve škole - simulace letní
1.29
Dějiny filosofie I
1.3
Protistologie
1.32
Proteomika
1.33
Mikroskopická technika
1.33
Fyziologie rostlin
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Anatomie člověka I
1.35
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Struktura a funkce biologických membrán
1.38
R pro život
1.38
Morfologie rostlin
1.38
Mikrobiologie
1.38
Molekulární genetika rostlin
1.38
Molekulární antropologie
1.38
Anatomie a morfologie rostlin
1.38
Úvod do entomologie
1.39
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.4
Cvičení z didaktiky biologie
1.4
Anatomie a morfologie rostlin
1.41
Fyziologie výživy
1.41
Pozorování a pokus organismální I
1.42
Základy parazitologie
1.42
Mikrobiologie
1.45
Praktikum fyziologie bakterií
1.45
Fyziologie bakterií
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.45
Morfologie rostlin
1.45
Praktická metodologie vědy
1.47
Zoologie bezobratlých
1.48
Biologie buňky - praktická cvičení
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Úvod do entomologie
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Morfologie rostlin
1.5
Efektivní studium VŠ
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.5
Botanika pro ÚŽP
1.53
Pozorování a pokus suborganismální I
1.55
Základy lékařské genetiky
1.55
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.55
Anatomie rostlin
1.58
Imunologie
1.58
Biologie kvasinek
1.58
Anatomie rostlin
1.59
Ekologie obecná
1.61
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Mykologie
1.63
Biologie buňky
1.63
Úvod do evoluční biologie
1.63
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.64
Neurobiologie
1.65
Základy genetiky - cvičení
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.67
Buněčná proliferace
1.67
Mykologie
1.67
Etologie člověka
1.67
Základy genetiky
1.68
Etologie a sociobiologie
1.68
Populační ekologie
1.71
Mykologie
1.71
Filosofie a metodologie vědy
1.71
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Rostlinná cytologie
1.72
Genetika
1.73
Fyziologie rostlin
1.73
Cvičení z protistologie
1.75
Epigenetics
1.76
Zoogeografie
1.77
Molekulární imunologie
1.78
Praktické základy vědecké práce
1.78
Mykologie
1.78
Morfologie rostlin
1.79
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.8
Evoluce člověka
1.8
Ekologie savců
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.82
Molekulární biologie
1.82
Immunology
1.84
Biotechnologie
1.85
Základy buněčné biologie
1.85
Mykologie
1.86
Kurz práce se zvířaty
1.87
Anatomie a morfologie rostlin
1.88
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.88
Reprodukční biologie
1.89
Lidská sexualita
1.93
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2
Teorie her a evoluce
2
Molekulární farmakologie
2
Genové inženýrství
2
Genetické metody v zoologii
2
Vývoj přírody ČR
2
Biologie čtená podruhé
2
Receptář praktické výuky biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mykologie
2
Genové inženýrství
2
Fyziologie svalů
2
Fyziologie buňky
2
Ekologie člověka
2.04
Biogeografie
2.06
Ornitologie I
2.1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.14
Základy biochemie
2.24
Mammaliologie I
2.25
Růst a vývoj rostlin
2.25
Úvod do bioinformatiky
2.27
Současná filosofie a věda
2.33
Základy fyziologie živočichů
2.33
Růst a vývoj rostlin
2.38
Základní kurz matematiky
2.63
Biostatistika II
3
Repetitorium biologie podle RVP G III
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Repetitorium biologie podle RVP G III
1
Základy fyziologie živočichů
1.3
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.33
Základy genetiky
1.42
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.43
Efektivní studium VŠ
1.43
Struktura a funkce biologických membrán
1.5
Mammaliologie I
1.5
Fyziologie svalů
1.5
Genové inženýrství
1.56
Epigenetics
1.57
Evoluce člověka
1.59
Cvičení z protistologie
1.6
Buněčná proliferace
1.6
Receptář praktické výuky biologie
1.6
Růst a vývoj rostlin
1.62
Anatomie člověka I
1.62
Růst a vývoj rostlin
1.63
Imunologie
1.64
R pro život
1.67
Fyziologie svalů
1.67
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.67
Protistologie
1.68
Základy biochemie
1.68
Mykologie
1.71
Molekulární biologie
1.71
Etologie člověka
1.71
Biologie buňky
1.73
Úvod do evoluční biologie
1.74
Základy genetiky - cvičení
1.75
Molekulární imunologie
1.75
Botanika pro ÚŽP
1.75
Mykologie
1.75
Genové inženýrství
1.75
Immunology
1.77
Pozorování a pokus suborganismální I
1.78
Fyziologie bakterií
1.78
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Cvičení z didaktiky biologie
1.78
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.8
Etologie a sociobiologie
1.8
Buněčné cykly a signály
1.8
Zoologie bezobratlých
1.82
Populační ekologie
1.83
Anatomie a fyziologie rostlin
1.83
Toxikologie
1.83
Mikrobiologie
1.84
Mikrobiologie
1.85
Genetické metody v zoologii
1.86
Genetika
1.86
Rostlinná cytologie
1.86
Biologie sociálního hmyzu
1.88
První pomoc ve škole
1.88
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.88
Anatomie a morfologie rostlin
1.89
Fyziologie rostlin
1.89
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.89
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.89
Biostatistika II
1.9
Molekulární genetika rostlin
1.9
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.9
Mykologie
1.91
Anatomie rostlin
1.91
Biologie kvasinek
1.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.91
Neurobiologie
1.91
Praktické základy vědecké práce
1.91
Základy buněčné biologie
1.92
Lidská sexualita
1.92
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.93
Základní kurz matematiky
1.93
Morfologie rostlin
1.93
Filosofie a metodologie vědy
1.93
První pomoc ve škole - simulace letní
1.94
Biogeografie
1.94
Biotechnologie
1.95
Morfologie rostlin
1.95
Kurz práce se zvířaty
1.95
Morfologie rostlin
1.95
Anatomie rostlin
1.96
Základy parazitologie
1.96
Ekologie obecná
1.97
Anatomie a morfologie rostlin
1.98
Praktická metodologie vědy
1.98
Biologie buňky - praktická cvičení
1.99
Anatomie a morfologie rostlin
2
Ekosystémová a krajinná ekologie
2
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2
Teorie her a evoluce
2
Současná filosofie a věda
2
Reprodukční biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Proteomika
2
Praktikum fyziologie bakterií
2
Mykologie
2
Kmenové buňky
2
Ekologie savců
2
Dějiny filosofie I
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Fyziologie výživy
2
Mykologie
2
Základy lékařské genetiky
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Anatomie rostlin
2
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
2
Behaviorální farmakologie
2
První pomoc ve škole
2
Ornitologie I
2
Mykologie
2
Morfologie rostlin
2
Molekulární antropologie
2
Kurs zimní ekologie
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Fyziologie buňky
2
Didaktika biologie
2
Botanika pro ÚŽP
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Mikroskopická technika
2
Fyziologie rostlin
2
Ekologie člověka
2.04
Pozorování a pokus organismální I
2.05
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.05
Zoogeografie
2.06
Vývoj přírody ČR
2.06
První pomoc ve škole
2.07
Úvod do bioinformatiky
2.07
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
2.08
Úvod do entomologie
2.09
Úvod do entomologie
2.09
První pomoc ve škole
2.13
Anatomie a morfologie rostlin
2.15
Molekulární farmakologie
2.17
Biologie čtená podruhé
2.25
Mikroskopická technika
2.25
Anatomie a morfologie rostlin
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyziologie rostlin
60 : 40
Toxikologie
57 : 43
Anatomie a morfologie rostlin
56 : 44
R pro život
56 : 44
Kurs zimní ekologie
56 : 44
Genetické metody v zoologii
55 : 45
Současná filosofie a věda
55 : 45
Dějiny filosofie I
53 : 47
Mikroskopická technika
50 : 50
Molekulární farmakologie
50 : 50
Mykologie
50 : 50
Mammaliologie I
50 : 50
Fyziologie bakterií
50 : 50
První pomoc ve škole
47 : 53
Morfologie rostlin
46 : 54
Ekosystémová a krajinná ekologie
44 : 56
Immunology
42 : 58
Proteomika
42 : 58
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
42 : 58
Molekulární genetika rostlin
42 : 58
Efektivní studium VŠ
42 : 58
Anatomie rostlin
41 : 59
Protistologie
41 : 59
Mikrobiologie
41 : 59
Ornitologie I
40 : 60
Mikrobiologie
39 : 61
Molekulární imunologie
39 : 61
Biostatistika II
38 : 62
Základy fyziologie živočichů
38 : 63
Buněčná proliferace
38 : 63
Zoogeografie
38 : 63
Etologie člověka
38 : 63
Praktické základy vědecké práce
36 : 64
Ekologie obecná
36 : 64
Mykologie
35 : 65
Imunologie
35 : 65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Kurz práce se zvířaty
33 : 67
Mikroskopická technika
33 : 67
Biologie sociálního hmyzu
33 : 67
Praktická metodologie vědy
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin
33 : 67
Ekologie savců
33 : 67
Základy buněčné biologie
33 : 68
Růst a vývoj rostlin
32 : 68
Úvod do evoluční biologie
31 : 69
Populační ekologie
31 : 69
Růst a vývoj rostlin
31 : 69
Základy biochemie
30 : 70
Anatomie člověka I
30 : 70
Úvod do bioinformatiky
30 : 70
Morfologie rostlin
30 : 70
Zoologie bezobratlých
30 : 70
První pomoc ve škole
29 : 71
Základy genetiky - cvičení
29 : 71
Virologie - systémy na molekulární úrovni
29 : 71
Evoluce člověka
29 : 71
Filosofie a metodologie vědy
28 : 72
Mykologie
28 : 72
První pomoc ve škole
27 : 73
Biologie buňky
27 : 73
Fyziologie buňky
27 : 73
Epigenetics
27 : 73
Biologie buňky - praktická cvičení
27 : 73
Lidská sexualita
27 : 73
Úvod do entomologie
26 : 74
Morfologie rostlin
26 : 74
Vývoj přírody ČR
26 : 74
Biotechnologie
26 : 74
Etologie a sociobiologie
26 : 74
Molekulární biologie
26 : 74
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Anatomie a fyziologie rostlin
25 : 75
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
25 : 75
Teorie her a evoluce
25 : 75
Úvod do entomologie
25 : 75
Biologie čtená podruhé
25 : 75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Buněčné cykly a signály
25 : 75
Morfologie rostlin
25 : 75
Botanika pro ÚŽP
25 : 75
Anatomie rostlin
24 : 76
Základy genetiky
24 : 76
Genetika
24 : 76
Ochrana člověka za mimořádných událostí
23 : 77
Biogeografie
23 : 77
Anatomie a morfologie rostlin
22 : 78
Neurobiologie
22 : 78
Biologie kvasinek
21 : 79
Základy parazitologie
21 : 79
Fyziologie výživy
21 : 79
Anatomie rostlin
21 : 79
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
21 : 79
Kmenové buňky
20 : 80
První pomoc ve škole
20 : 80
Cvičení z didaktiky biologie
20 : 80
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
20 : 80
Struktura a funkce biologických membrán
20 : 80
Receptář praktické výuky biologie
20 : 80
Základní kurz matematiky
20 : 80
Mykologie
20 : 80
Genové inženýrství
19 : 81
Mykologie
19 : 81
Botanika pro ÚŽP
19 : 81
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
18 : 82
Ekologie člověka
18 : 83
Genové inženýrství
17 : 83
Anatomie a morfologie rostlin
17 : 83
Praktikum fyziologie bakterií
17 : 83
Rostlinná cytologie
17 : 83
První pomoc ve škole - simulace letní
16 : 84
Behaviorální farmakologie
15 : 85
Pozorování a pokus suborganismální I
15 : 85
Repetitorium biologie podle RVP G I
14 : 86
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
14 : 86
Anatomie a morfologie rostlin
14 : 86
Základy lékařské genetiky
14 : 86
Biologie buňky pro učitelské kombinace
14 : 86
Anatomie a morfologie rostlin
14 : 86
Reprodukční biologie
11 : 89
Anatomie a morfologie rostlin
11 : 89
Mykologie
10 : 90
Molekulární antropologie
9 : 91
Pozorování a pokus organismální I
9 : 91
Cvičení z protistologie
8 : 92
Didaktika biologie
0 : 100
Anatomie a morfologie rostlin
0 : 100
Repetitorium biologie podle RVP G III
0 : 100
Aktuální otázky ve výuce biologie
0 : 100
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
0 : 100
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
0 : 100
Fyziologie svalů
0 : 100
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
0 : 100
Fyziologie svalů
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Základní kurz matematiky
1
Aktuální otázky ve výuce biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Základy genetiky
1
Mykologie
1
Základy genetiky - cvičení
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Mikrobiologie
1
Fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1
Morfologie rostlin
1
Základy biochemie
1
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Mikroskopická technika
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Efektivní studium VŠ
1
Mykologie
1
Růst a vývoj rostlin
1
Mykologie
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Populační ekologie
1
Kurz práce se zvířaty
1
Mikroskopická technika
1
Mykologie
1
Ekosystémová a krajinná ekologie
1
Anatomie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Mikrobiologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Fyziologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Biotechnologie
1
Mykologie
1
Praktikum fyziologie bakterií
1
Morfologie rostlin
1
Anatomie a fyziologie rostlin
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Teorie her a evoluce
1
Morfologie rostlin
1
Cvičení z protistologie
1
Morfologie rostlin
1
Základy parazitologie
1.02
Zoologie bezobratlých
1.02
Genetika
1.02
Biologie buňky - praktická cvičení
1.03
Neurobiologie
1.03
Anatomie rostlin
1.03
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.04
Biologie buňky
1.04
Etologie a sociobiologie
1.04
Anatomie a morfologie rostlin
1.04
Růst a vývoj rostlin
1.05
Biogeografie
1.05
Genové inženýrství
1.05
Základy buněčné biologie
1.05
Mykologie
1.05
Úvod do bioinformatiky
1.05
Fyziologie výživy
1.05
Fyziologie buňky
1.06
Úvod do evoluční biologie
1.06
Úvod do entomologie
1.08
Úvod do entomologie
1.08
Praktická metodologie vědy
1.08
Rostlinná cytologie
1.08
Zoogeografie
1.08
Anatomie rostlin
1.08
Genové inženýrství
1.09
Protistologie
1.09
Ekologie obecná
1.09
Současná filosofie a věda
1.09
Molekulární biologie
1.09
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Praktické základy vědecké práce
1.14
Základy lékařské genetiky
1.14
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.15
Základy fyziologie živočichů
1.19
První pomoc ve škole
1.2
Dějiny filosofie I
1.2
Fyziologie bakterií
1.21
Imunologie
1.22
Lidská sexualita
1.22
Ekologie člověka
1.23
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.25
První pomoc ve škole - simulace letní
1.26
Filosofie a metodologie vědy
1.28
První pomoc ve škole
1.29
Vývoj přírody ČR
1.32
Anatomie a morfologie rostlin
1.33
První pomoc ve škole
1.33
První pomoc ve škole
1.36
Immunology
1.42
Toxikologie
1.43
Kurs zimní ekologie
1.44
Didaktika biologie
1.5
Etologie člověka
1.5
Ornitologie I
1.5
Biologie sociálního hmyzu
1.5
Cvičení z didaktiky biologie
1.5
Anatomie člověka I
1.65
R pro život
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Evoluce člověka
1.67
Molekulární antropologie
1.73
Biologie kvasinek
1.79
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.8
Receptář praktické výuky biologie
1.8
Genetické metody v zoologii
1.82
Molekulární imunologie
1.83
Molekulární genetika rostlin
1.83
Mammaliologie I
1.83
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.86
Epigenetics
1.87
Ekologie savců
1.87
Molekulární farmakologie
1.88
Behaviorální farmakologie
1.92
Pozorování a pokus organismální I
1.95
Pozorování a pokus suborganismální I
2
Buněčné cykly a signály
2
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2
Buněčná proliferace
2
Kmenové buňky
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Fyziologie svalů
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Fyziologie svalů
2
Biologie čtená podruhé
2
Biostatistika II
2.08
Reprodukční biologie
2.11
Proteomika
2.25

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Mikroskopická technika
100 : 0
Struktura a funkce biologických membrán
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G III
100 : 0
Mykologie
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
100 : 0
Evoluce člověka
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Populační ekologie
100 : 0
Mammaliologie I
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
100 : 0
Mikroskopická technika
100 : 0
Aktuální otázky ve výuce biologie
100 : 0
Kurz práce se zvířaty
100 : 0
Biostatistika II
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Základy genetiky - cvičení
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální I
100 : 0
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Ekologie obecná
100 : 0
Reprodukční biologie
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Biogeografie
100 : 0
Fyziologie svalů
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Immunology
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Zoogeografie
100 : 0
Kurs zimní ekologie
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Behaviorální farmakologie
100 : 0
Teorie her a evoluce
100 : 0
Ochrana člověka za mimořádných událostí
100 : 0
Biotechnologie
100 : 0
Dějiny filosofie I
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Základní kurz matematiky
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Cvičení z protistologie
100 : 0
Praktikum fyziologie bakterií
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Receptář praktické výuky biologie
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Neurobiologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Biologie buňky
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Fyziologie buňky
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
První pomoc ve škole - simulace letní
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G I
100 : 0
Genetika
100 : 0
Etologie člověka
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Biologie čtená podruhé
100 : 0
Fyziologie výživy
100 : 0
Didaktika biologie
100 : 0
Základy biochemie
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Buněčné cykly a signály
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Genetické metody v zoologii
100 : 0
Ekosystémová a krajinná ekologie
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Kmenové buňky
100 : 0
Praktické základy vědecké práce
100 : 0
Mikrobiologie
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Základy fyziologie živočichů
100 : 0
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
100 : 0
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
100 : 0
Molekulární imunologie
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Mykologie
100 : 0
R pro život
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Základy lékařské genetiky
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Základy parazitologie
99 : 1
Zoologie bezobratlých
99 : 1
Biologie buňky - praktická cvičení
99 : 1
Praktická metodologie vědy
98 : 2
Anatomie rostlin
97 : 3
Virologie - systémy na molekulární úrovni
97 : 3
Rostlinná cytologie
97 : 3
Protistologie
97 : 3
Mikrobiologie
97 : 3
Úvod do evoluční biologie
97 : 3
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
96 : 4
Etologie a sociobiologie
96 : 4
Anatomie člověka I
96 : 4
Základy buněčné biologie
95 : 5
Ekologie člověka
95 : 5
Molekulární biologie
95 : 5
Botanika pro ÚŽP
94 : 6
Imunologie
93 : 7
Ekologie savců
93 : 7
Růst a vývoj rostlin
92 : 8
Proteomika
92 : 8
Růst a vývoj rostlin
91 : 9
Molekulární antropologie
91 : 9
Biologie sociálního hmyzu
91 : 9
Biologie buňky pro učitelské kombinace
90 : 10
Epigenetics
90 : 10
Fyziologie rostlin
90 : 10
Vývoj přírody ČR
89 : 11
Genové inženýrství
87 : 13
Genové inženýrství
86 : 14
Anatomie a morfologie rostlin
86 : 14
Anatomie a morfologie rostlin
83 : 17
Molekulární genetika rostlin
83 : 17

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole - simulace letní
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Aktuální otázky ve výuce biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1
Mykologie
1
Fyziologie svalů
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1
Základy lékařské genetiky
1
Fyziologie rostlin
1
Botanika pro ÚŽP
1
Mikroskopická technika
1
Pozorování a pokus organismální I
1
Mammaliologie I
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1
Etologie člověka
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1
Molekulární genetika rostlin
1
Mikroskopická technika
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Kmenové buňky
1
Mikrobiologie
1
Praktikum fyziologie bakterií
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1
Anatomie rostlin
1
Biologie buňky - praktická cvičení
1.01
Morfologie rostlin
1.03
Anatomie a morfologie rostlin
1.07
Růst a vývoj rostlin
1.08
Biostatistika II
1.08
Anatomie a morfologie rostlin
1.08
Základy genetiky
1.08
Současná filosofie a věda
1.09
Kurz práce se zvířaty
1.1
Pozorování a pokus suborganismální I
1.1
Ornitologie I
1.1
Úvod do entomologie
1.1
Anatomie rostlin
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.11
Anatomie a morfologie rostlin
1.14
Lidská sexualita
1.14
Toxikologie
1.14
Úvod do bioinformatiky
1.15
Fyziologie výživy
1.16
Cvičení z protistologie
1.17
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Buněčné cykly a signály
1.17
Zoologie bezobratlých
1.19
Mykologie
1.19
Mykologie
1.2
Dějiny filosofie I
1.2
Struktura a funkce biologických membrán
1.2
Mykologie
1.2
Receptář praktické výuky biologie
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.21
Immunology
1.21
Biologie kvasinek
1.21
Reprodukční biologie
1.22
R pro život
1.22
Růst a vývoj rostlin
1.23
Základy parazitologie
1.23
Molekulární imunologie
1.24
Mykologie
1.25
Mykologie
1.25
Základy genetiky - cvičení
1.25
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Teorie her a evoluce
1.25
Morfologie rostlin
1.26
Genetické metody v zoologii
1.27
Imunologie
1.28
Fyziologie bakterií
1.29
Zoogeografie
1.29
Morfologie rostlin
1.31
Vývoj přírody ČR
1.32
Botanika pro ÚŽP
1.33
Biologie buňky
1.33
Fyziologie svalů
1.33
Evoluce člověka
1.33
Proteomika
1.33
Etologie a sociobiologie
1.35
Ekologie člověka
1.35
Základy buněčné biologie
1.35
Úvod do evoluční biologie
1.37
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.38
Protistologie
1.38
Behaviorální farmakologie
1.38
Genové inženýrství
1.39
Molekulární biologie
1.4
Ekologie savců
1.4
Anatomie rostlin
1.41
Rostlinná cytologie
1.42
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.42
Mikrobiologie
1.42
Morfologie rostlin
1.43
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.43
Základy fyziologie živočichů
1.44
Neurobiologie
1.44
Fyziologie rostlin
1.45
Buněčná proliferace
1.5
Didaktika biologie
1.5
Základní kurz matematiky
1.5
Biologie čtená podruhé
1.5
Praktické základy vědecké práce
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.51
Ekologie obecná
1.51
Základy biochemie
1.52
Molekulární antropologie
1.55
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Kurs zimní ekologie
1.56
Anatomie člověka I
1.57
Epigenetics
1.57
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.57
Fyziologie buňky
1.58
Efektivní studium VŠ
1.58
Biogeografie
1.59
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.63
Biotechnologie
1.65
Úvod do entomologie
1.66
Filosofie a metodologie vědy
1.67
Genetika
1.68
Genové inženýrství
1.71
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.75
Populační ekologie
1.77
Biologie sociálního hmyzu
1.83
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.87
Anatomie a fyziologie rostlin
1.88
Molekulární farmakologie
2.13
Praktická metodologie vědy
2.88

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Mammaliologie I
1.83
Genové inženýrství
2.19
První pomoc ve škole - simulace letní
2.23
Anatomie a morfologie rostlin
2.29
Anatomie a morfologie rostlin
2.29
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.33
R pro život
2.33
Anatomie a morfologie rostlin
2.33
Epigenetics
2.37
Morfologie rostlin
2.38
Reprodukční biologie
2.39
Ekologie savců
2.4
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.42
Buněčné cykly a signály
2.42
Vývoj přírody ČR
2.42
Základy fyziologie živočichů
2.44
Mykologie
2.44
Botanika pro ÚŽP
2.44
Lidská sexualita
2.45
Mykologie
2.5
Molekulární genetika rostlin
2.5
Pozorování a pokus suborganismální I
2.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.5
Etologie člověka
2.5
Proteomika
2.5
Biologie čtená podruhé
2.5
Cvičení z didaktiky biologie
2.5
Teorie her a evoluce
2.5
Mikrobiologie
2.52
První pomoc ve škole
2.53
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.54
Růst a vývoj rostlin
2.54
Současná filosofie a věda
2.55
Molekulární antropologie
2.55
Anatomie a morfologie rostlin
2.56
Filosofie a metodologie vědy
2.56
Molekulární imunologie
2.56
Rostlinná cytologie
2.56
Anatomie a morfologie rostlin
2.56
Mikrobiologie
2.56
Neurobiologie
2.56
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.57
Biologie kvasinek
2.57
Anatomie a morfologie rostlin
2.57
Biologie buňky
2.58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.58
Anatomie rostlin
2.59
Morfologie rostlin
2.59
Kmenové buňky
2.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
2.6
Fyziologie rostlin
2.6
První pomoc ve škole
2.6
Genové inženýrství
2.61
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.62
Buněčná proliferace
2.63
Praktická metodologie vědy
2.63
Immunology
2.63
Fyziologie výživy
2.63
Základy parazitologie
2.63
První pomoc ve škole
2.64
Úvod do entomologie
2.65
Základy buněčné biologie
2.65
Biologie sociálního hmyzu
2.67
Fyziologie svalů
2.67
Mikroskopická technika
2.67
Kurz práce se zvířaty
2.67
Anatomie a morfologie rostlin
2.67
Fyziologie svalů
2.67
Praktikum fyziologie bakterií
2.67
Biologie buňky - praktická cvičení
2.68
Evoluce člověka
2.68
Úvod do evoluční biologie
2.69
Behaviorální farmakologie
2.69
Anatomie a morfologie rostlin
2.69
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.69
Fyziologie rostlin
2.7
Základní kurz matematiky
2.7
Etologie a sociobiologie
2.7
Ekologie obecná
2.7
Zoologie bezobratlých
2.71
Úvod do entomologie
2.71
Fyziologie buňky
2.71
Dějiny filosofie I
2.71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.71
Toxikologie
2.71
Biogeografie
2.73
Růst a vývoj rostlin
2.73
Protistologie
2.74
Morfologie rostlin
2.74
Biotechnologie
2.74
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.75
Botanika pro ÚŽP
2.75
Anatomie rostlin
2.75
Úvod do bioinformatiky
2.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.75
Efektivní studium VŠ
2.75
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.75
Genetika
2.76
Biostatistika II
2.77
Mykologie
2.77
Pozorování a pokus organismální I
2.77
Imunologie
2.78
Molekulární biologie
2.79
Fyziologie bakterií
2.79
Anatomie rostlin
2.79
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.79
Ekologie člověka
2.8
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2.8
První pomoc ve škole
2.8
Základy genetiky
2.8
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.81
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.82
Anatomie člověka I
2.83
Základy genetiky - cvičení
2.83
Populační ekologie
2.85
Mykologie
2.85
Praktické základy vědecké práce
2.86
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.86
Morfologie rostlin
2.87
Mikroskopická technika
2.87
Zoogeografie
2.88
Molekulární farmakologie
2.88
Kurs zimní ekologie
2.89
Struktura a funkce biologických membrán
2.9
Genetické metody v zoologii
2.9
Ornitologie I
2.9
Cvičení z protistologie
2.92
Základy lékařské genetiky
2.93
Základy biochemie
2.96
Anatomie a fyziologie rostlin
3
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
3
Receptář praktické výuky biologie
3
Didaktika biologie
3
Aktuální otázky ve výuce biologie
3
Mykologie
3
Mykologie
3
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
3
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Receptář praktické výuky biologie
1
První pomoc ve škole
1
Behaviorální farmakologie
1.08
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.08
První pomoc ve škole
1.13
První pomoc ve škole - simulace letní
1.16
Mammaliologie I
1.17
První pomoc ve škole
1.18
Pozorování a pokus organismální I
1.18
První pomoc ve škole
1.18
Kmenové buňky
1.2
Základy lékařské genetiky
1.21
Biologie sociálního hmyzu
1.25
Molekulární genetika rostlin
1.25
Dějiny filosofie I
1.27
Základy parazitologie
1.28
Etologie a sociobiologie
1.3
Immunology
1.32
Lidská sexualita
1.33
Efektivní studium VŠ
1.33
Praktikum fyziologie bakterií
1.33
Genetické metody v zoologii
1.36
Teorie her a evoluce
1.38
Etologie člověka
1.38
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.39
Epigenetics
1.4
Fyziologie rostlin
1.4
Struktura a funkce biologických membrán
1.4
Biologie buňky - praktická cvičení
1.41
Mikrobiologie
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Toxikologie
1.43
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.43
Molekulární imunologie
1.44
Mikrobiologie
1.45
Molekulární antropologie
1.45
Fyziologie buňky
1.46
Zoologie bezobratlých
1.46
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.5
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.5
Ornitologie I
1.5
Pozorování a pokus suborganismální I
1.5
Fyziologie bakterií
1.5
Biologie buňky
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.52
Imunologie
1.52
Fyziologie výživy
1.53
Anatomie a morfologie rostlin
1.54
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.56
Biotechnologie
1.57
Anatomie a morfologie rostlin
1.57
Morfologie rostlin
1.57
Úvod do entomologie
1.58
Proteomika
1.58
Buněčné cykly a signály
1.58
Anatomie rostlin
1.59
Ekologie savců
1.6
Cvičení z didaktiky biologie
1.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.6
Úvod do entomologie
1.61
Anatomie člověka I
1.61
Molekulární biologie
1.61
Evoluce člověka
1.62
Anatomie rostlin
1.62
Anatomie rostlin
1.63
Buněčná proliferace
1.63
Neurobiologie
1.63
Vývoj přírody ČR
1.63
Anatomie a morfologie rostlin
1.64
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.64
Praktické základy vědecké práce
1.64
Zoogeografie
1.65
Reprodukční biologie
1.67
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Genové inženýrství
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Ekologie člověka
1.68
Základy buněčné biologie
1.68
Morfologie rostlin
1.68
Mykologie
1.69
Mykologie
1.7
Anatomie a morfologie rostlin
1.7
Genetika
1.7
Základy genetiky - cvičení
1.71
Mikroskopická technika
1.73
Genové inženýrství
1.74
Mikroskopická technika
1.75
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Základy genetiky
1.76
Kurz práce se zvířaty
1.76
Morfologie rostlin
1.77
Mykologie
1.77
Růst a vývoj rostlin
1.77
R pro život
1.78
Úvod do evoluční biologie
1.79
Mykologie
1.8
Rostlinná cytologie
1.81
Základy fyziologie živočichů
1.81
Anatomie a morfologie rostlin
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Filosofie a metodologie vědy
1.83
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.83
Fyziologie svalů
1.83
Populační ekologie
1.85
Růst a vývoj rostlin
1.85
Biologie kvasinek
1.86
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.88
Molekulární farmakologie
1.88
Anatomie a fyziologie rostlin
1.88
Praktická metodologie vědy
1.9
Ekologie obecná
1.91
Protistologie
1.91
Biostatistika II
1.92
Úvod do bioinformatiky
2
Morfologie rostlin
2
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
2
Didaktika biologie
2
Biogeografie
2
Repetitorium biologie podle RVP G I
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Botanika pro ÚŽP
2
Cvičení z protistologie
2.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.08
Současná filosofie a věda
2.09
Základní kurz matematiky
2.1
Anatomie a morfologie rostlin
2.11
Botanika pro ÚŽP
2.13
Mykologie
2.2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.25
Biologie čtená podruhé
2.25
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.25
Základy biochemie
2.26
Mykologie
2.42

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1
První pomoc ve škole
1.07
První pomoc ve škole
1.12
Receptář praktické výuky biologie
1.2
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.25
První pomoc ve škole
1.27
Toxikologie
1.29
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.29
Cvičení z didaktiky biologie
1.3
Fyziologie rostlin
1.3
Speciální cvičení z fyziologie živočichů
1.33
Dějiny filosofie I
1.33
Mikrobiologie
1.34
Anatomie a morfologie rostlin
1.36
Základy parazitologie
1.38
Anatomie člověka I
1.39
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.41
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.42
Mykologie
1.44
První pomoc ve škole - simulace letní
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.46
Behaviorální farmakologie
1.46
Základy lékařské genetiky
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Teorie her a evoluce
1.5
Biologie sociálního hmyzu
1.5
Efektivní studium VŠ
1.5
Pozorování a pokus organismální I
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Biologie buňky - praktická cvičení
1.55
Anatomie rostlin
1.55
Kurs zimní ekologie
1.56
Anatomie a morfologie rostlin
1.56
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.56
Praktické základy vědecké práce
1.57
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Mikrobiologie
1.58
Immunology
1.58
Molekulární imunologie
1.59
Zoologie bezobratlých
1.6
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
1.6
Kmenové buňky
1.6
Mykologie
1.6
Ornitologie I
1.6
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.61
Úvod do entomologie
1.61
Morfologie rostlin
1.61
Anatomie rostlin
1.62
Anatomie rostlin
1.63
Úvod do entomologie
1.63
Etologie a sociobiologie
1.63
Morfologie rostlin
1.63
Protistologie
1.65
Mykologie
1.65
Imunologie
1.65
Biologie buňky
1.65
Rostlinná cytologie
1.66
Anatomie a morfologie rostlin
1.66
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
1.67
Mammaliologie I
1.67
Proteomika
1.67
Fyziologie svalů
1.67
Struktura a funkce biologických membrán
1.67
Anatomie a morfologie rostlin
1.67
Základy buněčné biologie
1.68
Morfologie rostlin
1.68
Biotechnologie
1.7
Mykologie
1.7
Pozorování a pokus suborganismální I
1.7
Genové inženýrství
1.71
Ekologie člověka
1.73
Buněčné cykly a signály
1.73
Genetické metody v zoologii
1.73
Mikroskopická technika
1.73
Lidská sexualita
1.73
Botanika pro ÚŽP
1.75
Molekulární genetika rostlin
1.75
Anatomie a morfologie rostlin
1.75
Botanika pro ÚŽP
1.75
Evoluce člověka
1.76
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.76
Epigenetics
1.77
Růst a vývoj rostlin
1.77
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Praktická metodologie vědy
1.78
Vývoj přírody ČR
1.79
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
1.8
Fyziologie rostlin
1.8
Ekologie savců
1.8
Fyziologie buňky
1.81
Zoogeografie
1.82
Současná filosofie a věda
1.82
Fyziologie svalů
1.83
Reprodukční biologie
1.83
Praktikum fyziologie bakterií
1.83
Fyziologie výživy
1.84
Neurobiologie
1.84
Molekulární biologie
1.85
Biostatistika II
1.85
Genetika
1.85
Anatomie a morfologie rostlin
1.86
Fyziologie bakterií
1.86
Biologie kvasinek
1.86
Základy fyziologie živočichů
1.88
Filosofie a metodologie vědy
1.89
Mykologie
1.89
R pro život
1.89
Růst a vývoj rostlin
1.91
Genové inženýrství
1.91
Mykologie
1.92
Základy genetiky
1.92
Základy genetiky - cvičení
1.96
Etologie člověka
2
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Cvičení z protistologie
2
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2
Morfologie rostlin
2
Mikroskopická technika
2
Didaktika biologie
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Úvod do evoluční biologie
2
Ekologie obecná
2.04
Biogeografie
2.05
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.06
Kurz práce se zvířaty
2.07
Základy biochemie
2.09
Úvod do bioinformatiky
2.1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.11
Buněčná proliferace
2.13
Anatomie a fyziologie rostlin
2.13
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.14
Populační ekologie
2.15
Molekulární farmakologie
2.25
Biologie čtená podruhé
2.33
Molekulární antropologie
2.36
Základní kurz matematiky
2.37