Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2013/2014 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.23
Úvod do psychologie
1.33
Těžba a revitalizace
1.35
Repetitorium středoškolské matematiky
1.4
Výpočetní technika – Toman
1.47
Vliv technologií na ŽP
1.5
Přírodní katastrofy
1.5
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.5
Fyzika pro geografy
1.54
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.56
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1.6
Matematika C – cvičení Štědrý
1.61
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.63
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.64
Základy biostatistiky
1.64
Cvičení z matematické statistiky
1.67
Regionální geologie
1.67
Matematika A2 – přednáška
1.68
Metody IG průzkumu I
1.68
Úvod do inženýrské geologie
1.7
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.73
Základy biostatistiky
1.73
Základy biostatistiky
1.74
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.75
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1.75
Úvod do ekologie
1.76
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.8
Matematika B2 – přednáška
1.82
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1.83
Globální koncepce ochrany ŽP
1.83
Základy biostatistiky – přednáška
1.85
Základy biostatistiky
1.85
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1.86
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.9
Cvičení z fyziky
1.9
Zpracování dat v geologii
1.9
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.92
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.95
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
2
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
2
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
2
Ekosystémové služby
2
Fyzika I pro biochemii
2.05
Matematika C – cvičení Rubešová
2.06
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
2.09
Vybrané kapitoly z fyziky
2.11
Výpočetní technika – Makovička
2.15
Výpočetní technika – Hladíková
2.18
Úvod do pedagogiky
2.2
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
2.21
Meteorologie a klimatologie
2.3
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.36
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
2.39
Minerály a horniny II
2.5
Znečišťování a ochrana vod
2.5
Právo a státní správa (cvičení)
2.56
Právo a státní správa
2.56
Matematika C – přednáška
2.56
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
2.57
Matematika C – cvičení Kotvalt
2.67
Matematická statistika
2.85

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Vliv technologií na ŽP
1.17
Regionální geologie
1.33
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1.36
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.36
Výpočetní technika – Toman
1.37
Základy biostatistiky
1.37
Základy biostatistiky – přednáška
1.38
Úvod do inženýrské geologie
1.4
Základy biostatistiky
1.4
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
1.4
Základy biostatistiky
1.44
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.44
Těžba a revitalizace
1.45
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1.48
Přírodní katastrofy
1.5
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.5
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.5
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.54
Výpočetní technika – Hladíková
1.56
Ekosystémové služby
1.57
Matematika A2 – přednáška
1.59
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1.6
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1.6
Repetitorium středoškolské matematiky
1.6
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.6
Metody IG průzkumu I
1.61
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1.67
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1.67
Zpracování dat v geologii
1.7
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.7
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.7
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
1.71
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.75
Globální koncepce ochrany ŽP
1.78
Základy biostatistiky
1.79
Meteorologie a klimatologie
1.8
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1.83
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.83
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.85
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.86
Výpočetní technika – Makovička
1.89
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
1.93
Minerály a horniny II
2
Úvod do psychologie
2
Matematika C – cvičení Rubešová
2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Matematika B2 – přednáška
2.1
Úvod do pedagogiky
2.13
Úvod do ekologie
2.18
Matematika C – cvičení Štědrý
2.2
Právo a státní správa (cvičení)
2.22
Vybrané kapitoly z fyziky
2.22
Právo a státní správa
2.22
Matematika C – přednáška
2.27
Fyzika pro geografy
2.31
Matematika C – cvičení Kotvalt
2.33
Cvičení z matematické statistiky
2.37
Cvičení z fyziky
2.4
Fyzika I pro biochemii
2.4
Matematická statistika
2.79

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Přírodní katastrofy
1
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1
Ekosystémové služby
1
Globální koncepce ochrany ŽP
1.06
Výpočetní technika – Hladíková
1.06
Výpočetní technika – Toman
1.07
Základy biostatistiky
1.08
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.13
Cvičení z matematické statistiky
1.14
Repetitorium středoškolské matematiky
1.2
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.22
Matematická statistika
1.25
Základy biostatistiky
1.25
Matematika C – cvičení Rubešová
1.25
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.27
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.29
Metody IG průzkumu I
1.29
Fyzika I pro biochemii
1.3
Těžba a revitalizace
1.3
Zpracování dat v geologii
1.3
Úvod do inženýrské geologie
1.3
Výpočetní technika – Makovička
1.3
Úvod do psychologie
1.33
Regionální geologie
1.33
Minerály a horniny II
1.33
Základy biostatistiky
1.33
Vliv technologií na ŽP
1.33
Úvod do ekologie
1.38
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.38
Základy biostatistiky – přednáška
1.38
Cvičení z fyziky
1.4
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
1.43
Matematika A2 – přednáška
1.43
Matematika C – přednáška
1.44
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Základy biostatistiky
1.53
Právo a státní správa
1.56
Právo a státní správa (cvičení)
1.56
Meteorologie a klimatologie
1.6
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.6
Vybrané kapitoly z fyziky
1.67
Matematika C – cvičení Kotvalt
1.67
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.69
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.73
Matematika B2 – přednáška
1.77
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1.83
Fyzika pro geografy
2.08
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
2.08
Matematika A2 – cvičení Krylová
2.11
Matematika C – cvičení Štědrý
2.13
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
2.2
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
2.21
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
2.22
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
2.25
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
2.29
Úvod do pedagogiky
2.4
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
2.5
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
2.55
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
2.64
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
2.7

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1
Regionální geologie
1
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1
Přírodní katastrofy
1
Těžba a revitalizace
1.05
Základy biostatistiky
1.22
Právo a státní správa (cvičení)
1.22
Právo a státní správa
1.22
Základy biostatistiky
1.25
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.25
Výpočetní technika – Toman
1.25
Základy biostatistiky
1.26
Základy biostatistiky
1.32
Matematika C – cvičení Kotvalt
1.33
Vliv technologií na ŽP
1.33
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.33
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.33
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.33
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.33
Základy biostatistiky – přednáška
1.35
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.4
Meteorologie a klimatologie
1.4
Cvičení z fyziky
1.4
Matematika B2 – přednáška
1.45
Matematika A2 – přednáška
1.46
Minerály a horniny II
1.5
Výpočetní technika – Makovička
1.5
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1.5
Repetitorium středoškolské matematiky
1.5
Matematická statistika
1.53
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.53
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1.56
Matematika C – cvičení Štědrý
1.57
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.6
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
1.63
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.63
Úvod do psychologie
1.67
Ekosystémové služby
1.67
Matematika C – přednáška
1.69
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1.7
Zpracování dat v geologii
1.78
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.78
Úvod do ekologie
1.78
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
1.82
Cvičení z matematické statistiky
1.88
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.88
Matematika C – cvičení Rubešová
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2.06
Úvod do pedagogiky
2.07
Úvod do inženýrské geologie
2.11
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.14
Fyzika pro geografy
2.2
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.21
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
2.21
Fyzika I pro biochemii
2.26
Vybrané kapitoly z fyziky
2.43
Výpočetní technika – Hladíková
2.5
Metody IG průzkumu I
2.94

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1
Těžba a revitalizace
1.21
Cvičení z fyziky
1.25
Výpočetní technika – Toman
1.27
Vliv technologií na ŽP
1.33
Ekosystémové služby
1.33
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.38
Základy biostatistiky – přednáška
1.38
Globální koncepce ochrany ŽP
1.38
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.42
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.44
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.44
Úvod do psychologie
1.5
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.5
Meteorologie a klimatologie
1.5
Matematika B2 – přednáška
1.5
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1.5
Přírodní katastrofy
1.5
Repetitorium středoškolské matematiky
1.5
Základy biostatistiky
1.59
Základy biostatistiky
1.6
Úvod do inženýrské geologie
1.63
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.63
Základy biostatistiky
1.64
Matematika C – cvičení Kotvalt
1.67
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1.67
Regionální geologie
1.67
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.67
Matematika C – cvičení Štědrý
1.68
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1.68
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.69
Základy biostatistiky
1.7
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.72
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.73
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1.74
Matematika A2 – přednáška
1.74
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.75
Znečišťování a ochrana vod
1.75
Právo a státní správa (cvičení)
1.78
Výpočetní technika – Hladíková
1.8
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
1.82
Minerály a horniny II
1.83
Matematická statistika
1.84
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.86
Zpracování dat v geologii
1.88
Právo a státní správa
1.89
Cvičení z matematické statistiky
1.89
Matematika C – přednáška
1.9
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1.91
Výpočetní technika – Makovička
1.94
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
2
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
2
Fyzika pro geografy
2
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
2
Úvod do ekologie
2.03
Vybrané kapitoly z fyziky
2.25
Matematika C – cvičení Rubešová
2.25
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.29
Úvod do pedagogiky
2.29
Fyzika I pro biochemii
2.47
Metody IG průzkumu I
2.5

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Regionální geologie
1
Právo a státní správa (cvičení)
1.11
Právo a státní správa
1.11
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1.33
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.5
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.54
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.55
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1.55
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.6
Matematika C – cvičení Kotvalt
1.67
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1.67
Matematika C – přednáška
1.69
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.7
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.73
Úvod do inženýrské geologie
1.75
Matematika C – cvičení Štědrý
1.77
Základy biostatistiky
1.79
Výpočetní technika – Makovička
1.79
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
1.8
Minerály a horniny II
1.8
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1.8
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.82
Fyzika I pro biochemii
1.84
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.85
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.85
Cvičení z matematické statistiky
1.85
Základy biostatistiky – přednáška
1.86
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.86
Matematika C – cvičení Rubešová
1.87
Úvod do pedagogiky
1.87
Úvod do ekologie
1.88
Zpracování dat v geologii
1.88
Matematická statistika
1.89
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.89
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1.89
Základy biostatistiky
1.9
Globální koncepce ochrany ŽP
1.9
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.9
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1.92
Metody IG průzkumu I
1.93
Základy biostatistiky
1.93
Výpočetní technika – Toman
1.93
Těžba a revitalizace
1.95
Základy biostatistiky
1.95
Matematika B2 – přednáška
1.95
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1.97
Výpočetní technika – Hladíková
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
2
Vliv technologií na ŽP
2
Meteorologie a klimatologie
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Ekosystémové služby
2
Fyzika pro geografy
2
Matematika A2 – přednáška
2
Cvičení z fyziky
2
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
2
Přírodní katastrofy
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.2
Úvod do psychologie
2.33

  Pohlaví

muž %
žena %
Přírodní katastrofy
100 : 0
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
85 : 15
Metody IG průzkumu I
79 : 21
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
71 : 29
Úvod do inženýrské geologie
70 : 30
Regionální geologie
67 : 33
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
67 : 33
Fyzika I pro biochemii
65 : 35
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
64 : 36
Matematika B2 – cvičení Rubešová
63 : 38
Fyzika pro geografy
62 : 38
Matematika A2 – přednáška
61 : 39
Zpracování dat v geologii
60 : 40
Úvod do studia přírodních zdrojů
60 : 40
Matematická statistika
60 : 40
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
60 : 40
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
60 : 40
Cvičení z matematické statistiky
57 : 43
Matematika A2 – cvičení Krylová
55 : 45
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
55 : 45
Matematika B2 – přednáška
55 : 45
Úvod do pedagogiky
53 : 47
Minerály a horniny II
50 : 50
Znečišťování a ochrana vod
50 : 50
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
50 : 50
Základy biostatistiky
47 : 53
Základy biostatistiky – přednáška
46 : 54
Výpočetní technika – Makovička
45 : 55
Základy biostatistiky
45 : 55
Základy biostatistiky
44 : 56
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
43 : 57
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
42 : 58
Základy biostatistiky
40 : 60
Repetitorium středoškolské matematiky
40 : 60
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
38 : 62
Matematika C – cvičení Rubešová
38 : 63
Výpočetní technika (pro geologické obory)
36 : 64
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
36 : 64
Úvod do psychologie
33 : 67
Právo a státní správa (cvičení)
33 : 67
Právo a státní správa
33 : 67
Těžba a revitalizace
33 : 67
Praktikum ze všeobecné geologie II
33 : 67
Výpočetní technika – Toman
30 : 70
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
30 : 70
Ekosystémové služby
29 : 71
Matematika C – přednáška
26 : 74
Výpočetní technika – Hladíková
24 : 76
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
23 : 77
Matematika C – cvičení Štědrý
23 : 77
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
21 : 79
Úvod do ekologie
21 : 79
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
20 : 80
Vliv technologií na ŽP
17 : 83
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
15 : 85
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
14 : 86
Globální koncepce ochrany ŽP
11 : 89
Meteorologie a klimatologie
10 : 90
Vybrané kapitoly z fyziky
0 : 100
Matematika C – cvičení Kotvalt
0 : 100
Cvičení z fyziky
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Matematika C – cvičení Kotvalt
1
Úvod do pedagogiky
1
Cvičení z fyziky
1
Meteorologie a klimatologie
1
Právo a státní správa (cvičení)
1
Cvičení z matematické statistiky
1
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1
Regionální geologie
1
Přírodní katastrofy
1
Fyzika pro geografy
1
Úvod do ekologie
1
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1
Matematická statistika
1
Matematika B2 – přednáška
1
Výpočetní technika – Makovička
1
Výpočetní technika – Hladíková
1
Matematika C – cvičení Štědrý
1
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Fyzika I pro biochemii
1
Úvod do psychologie
1
Právo a státní správa
1
Zpracování dat v geologii
1
Repetitorium středoškolské matematiky
1
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1
Úvod do studia přírodních zdrojů
1
Praktikum ze všeobecné geologie II
1
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1
Matematika C – cvičení Rubešová
1
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1
Matematika C – přednáška
1
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1
Výpočetní technika – Toman
1
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
1
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1
Matematika A2 – přednáška
1.04
Těžba a revitalizace
1.05
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.05
Základy biostatistiky
1.05
Úvod do inženýrské geologie
1.1
Základy biostatistiky
1.11
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
1.14
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.14
Minerály a horniny II
1.17
Základy biostatistiky – přednáška
1.19
Základy biostatistiky
1.2
Základy biostatistiky
1.27
Znečišťování a ochrana vod
1.33
Vliv technologií na ŽP
1.33
Metody IG průzkumu I
1.42
Globální koncepce ochrany ŽP
1.72
Ekosystémové služby
1.86

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Fyzika I pro biochemii
100 : 0
Úvod do psychologie
100 : 0
Právo a státní správa
100 : 0
Cvičení z matematické statistiky
100 : 0
Matematika A2 – přednáška
100 : 0
Úvod do studia přírodních zdrojů
100 : 0
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
100 : 0
Praktikum ze všeobecné geologie II
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
100 : 0
Matematika C – cvičení Rubešová
100 : 0
Výpočetní technika (pro geologické obory)
100 : 0
Úvod do ekologie
100 : 0
Matematická statistika
100 : 0
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
100 : 0
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
100 : 0
Globální koncepce ochrany ŽP
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
100 : 0
Ekosystémové služby
100 : 0
Základy biostatistiky – přednáška
100 : 0
Matematika C – cvičení Kotvalt
100 : 0
Úvod do pedagogiky
100 : 0
Cvičení z fyziky
100 : 0
Právo a státní správa (cvičení)
100 : 0
Zpracování dat v geologii
100 : 0
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
100 : 0
Metody IG průzkumu I
100 : 0
Minerály a horniny II
100 : 0
Přírodní katastrofy
100 : 0
Znečišťování a ochrana vod
100 : 0
Fyzika pro geografy
100 : 0
Matematika C – přednáška
100 : 0
Matematika A2 – cvičení Krylová
100 : 0
Výpočetní technika – Makovička
100 : 0
Výpočetní technika – Hladíková
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
100 : 0
Základy biostatistiky
100 : 0
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
100 : 0
Vliv technologií na ŽP
100 : 0
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
98 : 2
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
98 : 2
Výpočetní technika – Toman
97 : 3
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
95 : 5
Těžba a revitalizace
95 : 5
Základy biostatistiky
95 : 5
Základy biostatistiky
95 : 5
Matematika C – cvičení Štědrý
94 : 6
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
93 : 7
Úvod do inženýrské geologie
90 : 10
Meteorologie a klimatologie
90 : 10
Základy biostatistiky
88 : 12
Matematika B2 – přednáška
86 : 14
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
86 : 14
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
85 : 15
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
80 : 20
Regionální geologie
67 : 33
Repetitorium středoškolské matematiky
60 : 40
Matematika B2 – cvičení Rubešová
0 : 100

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Regionální geologie
1
Přírodní katastrofy
1
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.09
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
1.1
Fyzika I pro biochemii
1.1
Zpracování dat v geologii
1.1
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.1
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1.11
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.11
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1.13
Úvod do pedagogiky
1.13
Cvičení z matematické statistiky
1.14
Fyzika pro geografy
1.15
Základy biostatistiky – přednáška
1.15
Minerály a horniny II
1.17
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1.17
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.18
Meteorologie a klimatologie
1.2
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1.2
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.23
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.23
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.25
Matematická statistika
1.25
Výpočetní technika – Makovička
1.25
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.27
Základy biostatistiky
1.28
Úvod do ekologie
1.29
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.32
Matematika C – cvičení Štědrý
1.32
Matematika C – cvičení Kotvalt
1.33
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1.33
Základy biostatistiky
1.35
Výpočetní technika – Hladíková
1.35
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
1.36
Metody IG průzkumu I
1.37
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.38
Cvičení z fyziky
1.4
Výpočetní technika – Toman
1.4
Úvod do inženýrské geologie
1.4
Matematika B2 – přednáška
1.41
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.45
Matematika C – cvičení Rubešová
1.5
Matematika C – přednáška
1.5
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1.52
Matematika A2 – přednáška
1.57
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
1.57
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.6
Znečišťování a ochrana vod
1.67
Vliv technologií na ŽP
1.67
Úvod do psychologie
1.67
Ekosystémové služby
1.71
Těžba a revitalizace
1.76
Globální koncepce ochrany ŽP
1.78
Repetitorium středoškolské matematiky
1.8
Právo a státní správa (cvičení)
1.89
Právo a státní správa
1.89
Základy biostatistiky
1.89
Základy biostatistiky
1.93
Vybrané kapitoly z fyziky
2.44

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Přírodní katastrofy
2
Úvod do inženýrské geologie
2.1
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
2.14
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
2.25
Ekosystémové služby
2.29
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
2.3
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
2.33
Základy biostatistiky
2.4
Matematika A2 – cvičení Krylová
2.4
Matematika A2 – přednáška
2.46
Výpočetní technika – Hladíková
2.47
Matematika B2 – cvičení Rubešová
2.5
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
2.5
Globální koncepce ochrany ŽP
2.5
Cvičení z matematické statistiky
2.52
Těžba a revitalizace
2.52
Základy biostatistiky
2.53
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
2.54
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
2.55
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
2.62
Fyzika pro geografy
2.62
Fyzika I pro biochemii
2.65
Praktikum ze všeobecné geologie II
2.67
Znečišťování a ochrana vod
2.67
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
2.67
Úvod do pedagogiky
2.67
Matematika B2 – přednáška
2.68
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
2.69
Matematická statistika
2.7
Výpočetní technika – Toman
2.7
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
2.71
Matematika C – přednáška
2.74
Metody IG průzkumu I
2.74
Matematika C – cvičení Rubešová
2.75
Výpočetní technika – Makovička
2.75
Úvod do ekologie
2.76
Vybrané kapitoly z fyziky
2.78
Právo a státní správa
2.78
Právo a státní správa (cvičení)
2.78
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
2.78
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.79
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.8
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
2.8
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
2.8
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
2.82
Matematika C – cvičení Štědrý
2.84
Základy biostatistiky
2.88
Meteorologie a klimatologie
2.9
Zpracování dat v geologii
2.9
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.91
Základy biostatistiky – přednáška
2.92
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
2.95
Vliv technologií na ŽP
3
Úvod do psychologie
3
Repetitorium středoškolské matematiky
3
Matematika C – cvičení Kotvalt
3
Cvičení z fyziky
3
Regionální geologie
3
Základy biostatistiky
3.05
Minerály a horniny II
3.17
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
3.18

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
1.1
Vliv technologií na ŽP
1.17
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.25
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.3
Regionální geologie
1.33
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.36
Úvod do inženýrské geologie
1.4
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.43
Těžba a revitalizace
1.48
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1.5
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.5
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
1.5
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
1.5
Přírodní katastrofy
1.5
Ekosystémové služby
1.57
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
1.59
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1.6
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.62
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.65
Úvod do psychologie
1.67
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
1.67
Globální koncepce ochrany ŽP
1.67
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.73
Výpočetní technika – Toman
1.73
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
1.74
Matematika A2 – přednáška
1.75
Meteorologie a klimatologie
1.8
Repetitorium středoškolské matematiky
1.8
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.8
Úvod do ekologie
1.82
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
1.83
Znečišťování a ochrana vod
1.83
Fyzika pro geografy
1.85
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.88
Výpočetní technika – Hladíková
1.88
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.89
Metody IG průzkumu I
1.89
Zpracování dat v geologii
1.9
Základy biostatistiky – přednáška
1.92
Základy biostatistiky
1.93
Matematika C – přednáška
1.94
Základy biostatistiky
2
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
2
Matematika C – cvičení Štědrý
2
Základy biostatistiky
2.04
Fyzika I pro biochemii
2.05
Úvod do pedagogiky
2.07
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
2.08
Základy biostatistiky
2.1
Právo a státní správa (cvičení)
2.11
Právo a státní správa
2.11
Vybrané kapitoly z fyziky
2.11
Matematika C – cvičení Rubešová
2.13
Výpočetní technika – Makovička
2.15
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.18
Cvičení z matematické statistiky
2.19
Cvičení z fyziky
2.2
Matematika B2 – přednáška
2.23
Minerály a horniny II
2.33
Matematika C – cvičení Kotvalt
2.33
Matematická statistika
2.55

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Přírodní katastrofy
1
Matematika A2 – cvičení Šmejkalová
1.31
Regionální geologie
1.33
Těžba a revitalizace
1.48
Vliv technologií na ŽP
1.5
Výpočetní technika – Hladíková
1.53
Úvod do inženýrské geologie
1.56
Základy biostatistiky
1.56
Výpočetní technika – Toman
1.57
Matematika B2 – cvičení Kotvalt
1.62
Cvičení z matematické statistiky
1.62
Matematika A2 – přednáška
1.64
Matematika C – cvičení Štědrý
1.65
Základy biostatistiky – přednáška
1.65
Základy biostatistiky
1.67
Úvod do psychologie
1.67
Praktikum ze všeobecné geologie II
1.67
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.68
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin (cv ...
1.68
Matematika C – cvičení Rubešová
1.69
Základy biostatistiky
1.7
Zpracování dat v geologii
1.7
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.7
Metody IG průzkumu I
1.74
Základy biostatistiky
1.74
Matematika A2 – cvičení Krylová
1.75
Matematika B2 – cvičení Rubešová
1.75
Výpočetní technika – Makovička
1.75
Matematika B2 – přednáška
1.77
Cizí jazyk I (obecný) – Tyllová
1.8
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.82
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
1.82
Minerály a horniny II
1.83
Fyzika I pro biochemii
1.85
Meteorologie a klimatologie (cvičení)
1.86
Úvod do ekologie
1.88
Globální koncepce ochrany ŽP
1.89
Meteorologie a klimatologie
1.9
Cizí jazyk I (odborný) – Salmon Ross
1.92
Cizí jazyk I (obecný) – Mead
1.95
Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík
1.98
Právo a státní správa (cvičení)
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Fyzika pro geografy
2
Matematika C – cvičení Kotvalt
2
Repetitorium středoškolské matematiky
2
Právo a státní správa
2
Matematika C – přednáška
2
Cizí jazyk I (odborný) – Tyllová
2
Ekosystémové služby
2
Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk
2.1
Cizí jazyk I (odborný) – Kuhn
2.1
Cvičení z fyziky
2.1
Vybrané kapitoly z fyziky
2.11
Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková
2.14
Cizí jazyk I (odborný)- Doehring
2.14
Cizí jazyk I (odborný) – Chudáčková
2.17
Cizí jazyk I (obecný) – Salmon Ross
2.2
Cizí jazyk I (obecný) – Doehring
2.21
Matematická statistika
2.25
Úvod do pedagogiky
2.33