Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2013/2014 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Lokální a regionální rozvoj
1.13
Geopolitika
1.16
Hydrologie – cvičení
1.22
Rozvojové problémy venkova
1.29
Oceánografie
1.4
Ekonomická geografie
1.42
Demografická analýza II Filasová
1.43
Demografická analýza II - Burcin
1.44
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.46
Tematická kartografie – přednáška
1.49
Dějiny Česka
1.5
Rozvojová studia
1.64
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.64
Demografická analýza II – přednáška
1.67
Hydrologie – přednáška
1.68
Demografická analýza II – Kuprová
1.71
Životní prostředí České republiky
1.71
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.71
Demografická analýza II – Čady
1.71
Aplikovaná hydrologie
1.75
Fyzická geografie Slovenska
1.75
Metody v SG I – Housková
1.75
Tematická kartografie – cvičení
1.76
Regionální rozvoj a regionální politika
1.79
Transformace současných měst
1.82
Dějiny obyvatelstva Evropy
1.83
Základy geoinformatiky – přednáška
1.85
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.86
Metody v SG I – Pergl
1.92
Subsaharská Afrika
1.92
Meteorologie a klimatologie
1.95
Metody v SG I – Přidalová
2
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
2
Světový populační vývoj
2.04
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
2.06
Statistická analýza dat I – cvičení
2.06
Geostatistika
2.07
Demografické aplikace SAS II
2.13
Mezinárodní migrace
2.13
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.14
Statistická analýza dat I – přednáška
2.15
Metody v SG I – Koropecká
2.18
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.21
Demografie rodin a domácností
2.22
Didaktika geografie II
2.23
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
2.25
Sociální geografie
2.27
Metody v SG I – Kopecká
2.29
Paleogeografie kvartéru
2.33
Politická a regionální geografie
2.4
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
2.41
Regionální geografie Evropy
2.43
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
2.5
Geografie ČR
2.5
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
2.56
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.57
Politická geografie
2.67
Dějiny kartografie
2.67
Geografie sportu
2.68
Přírodní ohrožení a rizika
2.73
Politická a regionální geografie
2.74
Základy geoinformatiky II
3.08

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza II - Burcin
1.22
Demografická analýza II Filasová
1.24
Lokální a regionální rozvoj
1.27
Demografická analýza II – Kuprová
1.29
Demografická analýza II – přednáška
1.29
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.31
Oceánografie
1.33
Hydrologie – cvičení
1.33
Geopolitika
1.42
Demografická analýza II – Čady
1.43
Základy geoinformatiky – přednáška
1.45
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1.45
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.5
Geografie ČR
1.5
Rozvojové problémy venkova
1.53
Ekonomická geografie
1.55
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.56
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.59
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.6
Tematická kartografie – cvičení
1.61
Tematická kartografie – přednáška
1.62
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1.63
Životní prostředí České republiky
1.64
Hydrologie – přednáška
1.67
Demografické aplikace SAS II
1.69
Rozvojová studia
1.73
Světový populační vývoj
1.74
Metody v SG I – Přidalová
1.75
Metody v SG I – Housková
1.75
Didaktika geografie II
1.77
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.82
Transformace současných měst
1.82
Aplikovaná hydrologie
1.83
Metody v SG I – Pergl
1.83
Dějiny kartografie
1.83
Subsaharská Afrika
1.85
Metody v SG I – Kopecká
1.85
Statistická analýza dat I – přednáška
1.86
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.86
Statistická analýza dat I – cvičení
1.87
Základy geoinformatiky II
1.89
Sociální geografie
1.91
Regionální rozvoj a regionální politika
1.93
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.93
Paleogeografie kvartéru
1.95
Meteorologie a klimatologie
1.98
Dějiny Česka
2
Mezinárodní migrace
2
Demografie rodin a domácností
2
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
2
Fyzická geografie Slovenska
2.08
Přírodní ohrožení a rizika
2.18
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
2.2
Regionální geografie Evropy
2.3
Metody v SG I – Koropecká
2.33
Politická geografie
2.33
Dějiny obyvatelstva Evropy
2.33
Politická a regionální geografie
2.37
Geografie sportu
2.5
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.57
Politická a regionální geografie
2.75
Geostatistika
2.8

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Dějiny obyvatelstva Evropy
1
Metody v SG I – Přidalová
1
Geografie ČR
1
Metody v SG I – Pergl
1.08
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.14
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.14
Demografická analýza II – přednáška
1.17
Rozvojové problémy venkova
1.18
Transformace současných měst
1.18
Rozvojová studia
1.18
Geostatistika
1.2
Životní prostředí České republiky
1.23
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1.25
Geopolitika
1.26
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.27
Metody v SG I – Kopecká
1.29
Demografická analýza II – Čady
1.29
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
1.29
Regionální geografie Evropy
1.3
Demografie rodin a domácností
1.3
Regionální rozvoj a regionální politika
1.31
Politická a regionální geografie
1.31
Lokální a regionální rozvoj
1.31
Politická geografie
1.33
Tematická kartografie – přednáška
1.35
Sociální geografie
1.36
Ekonomická geografie
1.37
Metody v SG I – Housková
1.38
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1.38
Didaktika geografie II
1.38
Metody v SG I – Koropecká
1.39
Politická a regionální geografie
1.4
Meteorologie a klimatologie
1.41
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.41
Aplikovaná hydrologie
1.42
Paleogeografie kvartéru
1.42
Geografie sportu
1.42
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.43
Hydrologie – cvičení
1.44
Fyzická geografie Slovenska
1.45
Demografická analýza II Filasová
1.48
Subsaharská Afrika
1.5
Mezinárodní migrace
1.5
Přírodní ohrožení a rizika
1.55
Základy geoinformatiky – přednáška
1.56
Demografické aplikace SAS II
1.56
Hydrologie – přednáška
1.58
Základy geoinformatiky II
1.59
Oceánografie
1.6
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.61
Světový populační vývoj
1.65
Tematická kartografie – cvičení
1.68
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.69
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.71
Demografická analýza II – Kuprová
1.71
Dějiny kartografie
1.75
Dějiny Česka
1.75
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.93
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Demografická analýza II - Burcin
2.22
Statistická analýza dat I – cvičení
2.48
Statistická analýza dat I – přednáška
3.08

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Aplikovaná hydrologie
1.11
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.13
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.14
Demografická analýza II Filasová
1.16
Metody v SG I – Přidalová
1.17
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
1.2
Geopolitika
1.26
Lokální a regionální rozvoj
1.27
Demografická analýza II – přednáška
1.29
Životní prostředí České republiky
1.31
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.31
Dějiny obyvatelstva Evropy
1.33
Demografická analýza II – Kuprová
1.36
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.36
Základy geoinformatiky – přednáška
1.4
Demografie rodin a domácností
1.48
Tematická kartografie – přednáška
1.49
Rozvojové problémy venkova
1.5
Dějiny Česka
1.5
Geografie ČR
1.5
Regionální rozvoj a regionální politika
1.52
Transformace současných měst
1.53
Statistická analýza dat I – přednáška
1.55
Demografická analýza II - Burcin
1.56
Statistická analýza dat I – cvičení
1.56
Tematická kartografie – cvičení
1.57
Metody v SG I – Kopecká
1.58
Ekonomická geografie
1.6
Geostatistika
1.6
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.61
Hydrologie – cvičení
1.63
Politická geografie
1.63
Rozvojová studia
1.64
Didaktika geografie II
1.64
Geografie sportu
1.64
Metody v SG I – Koropecká
1.64
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.65
Politická a regionální geografie
1.67
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.67
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.67
Základy geoinformatiky II
1.68
Demografické aplikace SAS II
1.69
Demografická analýza II – Čady
1.69
Metody v SG I – Housková
1.71
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.71
Fyzická geografie Slovenska
1.75
Mezinárodní migrace
1.83
Hydrologie – přednáška
1.94
Subsaharská Afrika
1.96
Dějiny kartografie
2.1
Sociální geografie
2.1
Meteorologie a klimatologie
2.14
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
2.25
Metody v SG I – Pergl
2.3
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
2.43
Přírodní ohrožení a rizika
2.44
Regionální geografie Evropy
2.47
Oceánografie
2.5
Světový populační vývoj
2.5
Politická a regionální geografie
2.59
Paleogeografie kvartéru
2.7
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
2.7

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.24
Demografická analýza II Filasová
1.32
Lokální a regionální rozvoj
1.36
Demografická analýza II – přednáška
1.46
Rozvojové problémy venkova
1.47
Geopolitika
1.47
Aplikovaná hydrologie
1.5
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.5
Demografická analýza II - Burcin
1.5
Demografická analýza II – Čady
1.55
Základy geoinformatiky – přednáška
1.57
Subsaharská Afrika
1.63
Hydrologie – cvičení
1.67
Životní prostředí České republiky
1.67
Tematická kartografie – přednáška
1.7
Metody v SG I – Housková
1.71
Demografická analýza II – Kuprová
1.71
Metody v SG I – Kopecká
1.71
Tematická kartografie – cvičení
1.73
Oceánografie
1.75
Transformace současných měst
1.76
Regionální rozvoj a regionální politika
1.79
Metody v SG I – Přidalová
1.8
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.81
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.82
Metody v SG I – Koropecká
1.83
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.83
Metody v SG I – Pergl
1.83
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.86
Ekonomická geografie
1.86
Statistická analýza dat I – cvičení
1.88
Dějiny kartografie
1.88
Sociální geografie
1.9
Geografie sportu
1.92
Statistická analýza dat I – přednáška
1.93
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
1.93
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.94
Politická a regionální geografie
2
Dějiny obyvatelstva Evropy
2
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
2
Fyzická geografie Slovenska
2
Geografie ČR
2
Demografie rodin a domácností
2.06
Hydrologie – přednáška
2.09
Rozvojová studia
2.13
Přírodní ohrožení a rizika
2.14
Didaktika geografie II
2.17
Mezinárodní migrace
2.2
Dějiny Česka
2.25
Politická geografie
2.29
Demografické aplikace SAS II
2.33
Světový populační vývoj
2.33
Geostatistika
2.33
Základy geoinformatiky II
2.42
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
2.5
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.5
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
2.5
Meteorologie a klimatologie
2.55
Politická a regionální geografie
2.58
Regionální geografie Evropy
2.64
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
2.67
Paleogeografie kvartéru
2.75

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Demografie rodin a domácností
1.09
Metody v SG I – Přidalová
1.29
Metody v SG I – Koropecká
1.39
Metody v SG I – Kopecká
1.5
Statistická analýza dat I – přednáška
1.54
Regionální rozvoj a regionální politika
1.58
Statistická analýza dat I – cvičení
1.62
Lokální a regionální rozvoj
1.63
Metody v SG I – Housková
1.63
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.64
Demografická analýza II Filasová
1.65
Demografická analýza II – přednáška
1.67
Metody v SG I – Pergl
1.67
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
1.69
Demografická analýza II – Kuprová
1.69
Aplikovaná hydrologie
1.7
Regionální geografie Evropy
1.71
Tematická kartografie – přednáška
1.72
Didaktika geografie II
1.73
Tematická kartografie – cvičení
1.74
Světový populační vývoj
1.74
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.75
Ekonomická geografie
1.76
Geopolitika
1.76
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.77
Geostatistika
1.77
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.78
Základy geoinformatiky II
1.78
Demografické aplikace SAS II
1.79
Meteorologie a klimatologie
1.8
Politická a regionální geografie
1.82
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1.83
Geografie sportu
1.88
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1.88
Přírodní ohrožení a rizika
1.89
Demografická analýza II - Burcin
1.89
Základy geoinformatiky – přednáška
1.9
Hydrologie – přednáška
1.91
Demografická analýza II – Čady
1.93
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.94
Transformace současných měst
1.94
Subsaharská Afrika
1.95
Paleogeografie kvartéru
2
Rozvojové problémy venkova
2
Politická a regionální geografie
2
Dějiny obyvatelstva Evropy
2
Hydrologie – cvičení
2
Oceánografie
2
Rozvojová studia
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Životní prostředí České republiky
2
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
2
Dějiny Česka
2
Geografie ČR
2
Mezinárodní migrace
2
Sociální geografie
2
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.08
Dějiny kartografie
2.09
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2.1
Fyzická geografie Slovenska
2.11
Politická geografie
2.14
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
86 : 14
Geografie sportu
79 : 21
Metody v SG I – Kopecká
79 : 21
Metody v SG I – Koropecká
78 : 22
Dějiny Česka
75 : 25
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
75 : 25
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
71 : 29
Politická geografie
67 : 33
Hydrologie – cvičení
67 : 33
Metody v SG I – Pergl
67 : 33
Základy geoinformatiky – přednáška
65 : 35
Rozvojová studia
64 : 36
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
62 : 38
Ekonomická geografie
60 : 40
Politická a regionální geografie
60 : 40
Dějiny kartografie
58 : 42
Fyzická geografie Slovenska
58 : 42
Politická a regionální geografie
58 : 42
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
55 : 45
Hydrologie – přednáška
54 : 46
Aplikovaná hydrologie
54 : 46
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
54 : 46
Rozvojové problémy venkova
53 : 47
Tematická kartografie – cvičení
53 : 47
Geopolitika
53 : 47
Regionální rozvoj a regionální politika
52 : 48
Tematická kartografie – přednáška
51 : 49
Subsaharská Afrika
50 : 50
Životní prostředí České republiky
50 : 50
Dějiny obyvatelstva Evropy
50 : 50
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
50 : 50
Meteorologie a klimatologie
48 : 52
Paleogeografie kvartéru
47 : 53
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
47 : 53
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
47 : 53
Statistická analýza dat I – přednáška
47 : 53
Regionální geografie Evropy
46 : 54
Sociální geografie
45 : 55
Přírodní ohrožení a rizika
45 : 55
Demografická analýza II - Burcin
44 : 56
Lokální a regionální rozvoj
44 : 56
Výpočetní technika ve fyzické geografii
43 : 57
Oceánografie
40 : 60
Statistická analýza dat I – cvičení
40 : 60
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
39 : 61
Demografická analýza II Filasová
38 : 62
Základy geoinformatiky II
38 : 62
Metody v SG I – Housková
38 : 63
Demografické aplikace SAS II
38 : 63
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
36 : 64
Demografická analýza II – Čady
36 : 64
Transformace současných měst
35 : 65
Demografická analýza II – přednáška
33 : 67
Geostatistika
33 : 67
Didaktika geografie II
31 : 69
Demografie rodin a domácností
30 : 70
Světový populační vývoj
30 : 70
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
29 : 71
Mezinárodní migrace
25 : 75
Metody v SG I – Přidalová
25 : 75
Demografická analýza II – Kuprová
21 : 79
Geografie ČR
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Hydrologie – cvičení
1
Ekonomická geografie
1
Meteorologie a klimatologie
1
Metody v SG I – Kopecká
1
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1
Geografie ČR
1
Tematická kartografie – přednáška
1
Metody v SG I – Housková
1
Hydrologie – přednáška
1
Demografická analýza II Filasová
1
Metody v SG I – Přidalová
1
Základy geoinformatiky – přednáška
1
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1
Metody v SG I – Koropecká
1
Tematická kartografie – cvičení
1
Demografická analýza II - Burcin
1
Metody v SG I – Pergl
1
Regionální rozvoj a regionální politika
1.01
Základy geoinformatiky II
1.03
Politická a regionální geografie
1.04
Demografická analýza II – Čady
1.07
Demografická analýza II – Kuprová
1.07
Fyzická geografie Slovenska
1.08
Demografická analýza II – přednáška
1.08
Sociální geografie
1.09
Regionální geografie Evropy
1.1
Světový populační vývoj
1.13
Dějiny Česka
1.25
Geografie sportu
1.26
Subsaharská Afrika
1.31
Statistická analýza dat I – cvičení
1.37
Oceánografie
1.4
Statistická analýza dat I – přednáška
1.4
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.43
Politická a regionální geografie
1.6
Dějiny obyvatelstva Evropy
1.67
Dějiny kartografie
1.67
Rozvojová studia
1.82
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.83
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
1.88
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.91
Přírodní ohrožení a rizika
1.91
Životní prostředí České republiky
1.93
Geostatistika
1.93
Lokální a regionální rozvoj
1.94
Rozvojové problémy venkova
1.94
Geopolitika
2
Demografické aplikace SAS II
2
Paleogeografie kvartéru
2
Aplikovaná hydrologie
2
Politická geografie
2
Didaktika geografie II
2
Transformace současných měst
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2
Demografie rodin a domácností
2.04
Mezinárodní migrace
2.13

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Fyzická geografie Slovenska
100 : 0
Demografie rodin a domácností
100 : 0
Oceánografie
100 : 0
Metody v SG I – Housková
100 : 0
Hydrologie – cvičení
100 : 0
Dějiny kartografie
100 : 0
Metody v SG I – Přidalová
100 : 0
Politická a regionální geografie
100 : 0
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
100 : 0
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
100 : 0
Rozvojové problémy venkova
100 : 0
Dějiny Česka
100 : 0
Geografie ČR
100 : 0
Světový populační vývoj
100 : 0
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
100 : 0
Demografická analýza II – Čady
100 : 0
Základy geoinformatiky II
100 : 0
Metody v SG I – Pergl
100 : 0
Sociální geografie
100 : 0
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
100 : 0
Geopolitika
100 : 0
Životní prostředí České republiky
100 : 0
Demografická analýza II – Kuprová
100 : 0
Dějiny obyvatelstva Evropy
100 : 0
Demografická analýza II Filasová
100 : 0
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
100 : 0
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
100 : 0
Rozvojová studia
100 : 0
Výpočetní technika ve fyzické geografii
100 : 0
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Mezinárodní migrace
100 : 0
Didaktika geografie II
100 : 0
Demografické aplikace SAS II
100 : 0
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
100 : 0
Demografická analýza II - Burcin
100 : 0
Demografická analýza II – přednáška
100 : 0
Statistická analýza dat I – přednáška
99 : 1
Ekonomická geografie
98 : 2
Statistická analýza dat I – cvičení
97 : 3
Hydrologie – přednáška
96 : 4
Politická a regionální geografie
96 : 4
Základy geoinformatiky – přednáška
95 : 5
Geografie sportu
95 : 5
Paleogeografie kvartéru
95 : 5
Tematická kartografie – přednáška
95 : 5
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
94 : 6
Metody v SG I – Koropecká
94 : 6
Tematická kartografie – cvičení
94 : 6
Transformace současných měst
94 : 6
Lokální a regionální rozvoj
94 : 6
Geostatistika
93 : 7
Meteorologie a klimatologie
93 : 7
Metody v SG I – Kopecká
93 : 7
Aplikovaná hydrologie
92 : 8
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
92 : 8
Regionální rozvoj a regionální politika
92 : 8
Přírodní ohrožení a rizika
91 : 9
Regionální geografie Evropy
90 : 10
Politická geografie
89 : 11
Subsaharská Afrika
88 : 12
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
83 : 17
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
82 : 18

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1
Aplikovaná hydrologie
1
Metody v SG I – Přidalová
1
Metody v SG I – Koropecká
1
Demografická analýza II – přednáška
1
Demografická analýza II - Burcin
1
Základy geoinformatiky II
1.03
Demografická analýza II Filasová
1.05
Geopolitika
1.05
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.06
Demografická analýza II – Kuprová
1.07
Metody v SG I – Kopecká
1.07
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.07
Metody v SG I – Pergl
1.08
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.09
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.11
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.15
Dějiny kartografie
1.17
Tematická kartografie – cvičení
1.18
Ekonomická geografie
1.21
Světový populační vývoj
1.22
Didaktika geografie II
1.23
Statistická analýza dat I – cvičení
1.24
Lokální a regionální rozvoj
1.25
Hydrologie – přednáška
1.26
Paleogeografie kvartéru
1.26
Meteorologie a klimatologie
1.27
Politická a regionální geografie
1.32
Geostatistika
1.33
Tematická kartografie – přednáška
1.35
Sociální geografie
1.36
Metody v SG I – Housková
1.38
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.41
Životní prostředí České republiky
1.43
Hydrologie – cvičení
1.44
Základy geoinformatiky – přednáška
1.45
Přírodní ohrožení a rizika
1.45
Rozvojové problémy venkova
1.47
Geografie sportu
1.47
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1.5
Mezinárodní migrace
1.5
Dějiny obyvatelstva Evropy
1.5
Regionální rozvoj a regionální politika
1.52
Demografie rodin a domácností
1.57
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
1.59
Oceánografie
1.6
Demografické aplikace SAS II
1.63
Rozvojová studia
1.64
Transformace současných měst
1.65
Fyzická geografie Slovenska
1.67
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1.69
Regionální geografie Evropy
1.7
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.71
Demografická analýza II – Čady
1.71
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.71
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.86
Statistická analýza dat I – přednáška
1.88
Politická geografie
1.89
Subsaharská Afrika
1.96
Politická a regionální geografie
2.4
Dějiny Česka
2.5
Geografie ČR
2.5

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Geografie sportu
2.16
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.29
Hydrologie – cvičení
2.33
Rozvojové problémy venkova
2.35
Geopolitika
2.42
Demografická analýza II - Burcin
2.44
Základy geoinformatiky – přednáška
2.45
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
2.46
Aplikovaná hydrologie
2.46
Didaktika geografie II
2.46
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
2.54
Rozvojová studia
2.55
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
2.56
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
2.57
Ekonomická geografie
2.58
Metody v SG I – Přidalová
2.63
Demografická analýza II – přednáška
2.63
Přírodní ohrožení a rizika
2.64
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2.64
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
2.64
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.64
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
2.65
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
2.65
Transformace současných měst
2.65
Subsaharská Afrika
2.65
Metody v SG I – Pergl
2.67
Tematická kartografie – cvičení
2.68
Statistická analýza dat I – přednáška
2.69
Tematická kartografie – přednáška
2.7
Demografická analýza II – Čady
2.71
Demografie rodin a domácností
2.74
Světový populační vývoj
2.74
Statistická analýza dat I – cvičení
2.75
Metody v SG I – Housková
2.75
Dějiny kartografie
2.75
Meteorologie a klimatologie
2.77
Politická geografie
2.78
Základy geoinformatiky II
2.78
Demografická analýza II – Kuprová
2.79
Hydrologie – přednáška
2.8
Regionální geografie Evropy
2.8
Politická a regionální geografie
2.8
Geostatistika
2.8
Demografická analýza II Filasová
2.81
Demografické aplikace SAS II
2.81
Lokální a regionální rozvoj
2.81
Sociální geografie
2.82
Metody v SG I – Koropecká
2.83
Dějiny obyvatelstva Evropy
2.83
Životní prostředí České republiky
2.86
Metody v SG I – Kopecká
2.86
Mezinárodní migrace
2.88
Paleogeografie kvartéru
2.89
Oceánografie
2.9
Fyzická geografie Slovenska
2.92
Regionální rozvoj a regionální politika
2.93
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
2.94
Politická a regionální geografie
2.98
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
3
Dějiny Česka
3
Geografie ČR
3
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
3.25

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Geopolitika
1.11
Hydrologie – cvičení
1.22
Oceánografie
1.3
Demografická analýza II - Burcin
1.33
Rozvojové problémy venkova
1.35
Geografie sportu
1.37
Transformace současných měst
1.41
Dějiny kartografie
1.42
Ekonomická geografie
1.44
Subsaharská Afrika
1.46
Demografická analýza II – Kuprová
1.5
Lokální a regionální rozvoj
1.5
Dějiny Česka
1.5
Geografie ČR
1.5
Demografická analýza II – přednáška
1.54
Rozvojová studia
1.55
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1.58
Aplikovaná hydrologie
1.62
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.62
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1.63
Sociální geografie
1.64
Hydrologie – přednáška
1.64
Demografická analýza II – Čady
1.64
Tematická kartografie – cvičení
1.65
Dějiny obyvatelstva Evropy
1.67
Tematická kartografie – přednáška
1.68
Paleogeografie kvartéru
1.68
Světový populační vývoj
1.7
Základy geoinformatiky – přednáška
1.7
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.71
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.71
Meteorologie a klimatologie
1.73
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.73
Přírodní ohrožení a rizika
1.73
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.73
Metody v SG I – Housková
1.75
Demografická analýza II Filasová
1.76
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.78
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.82
Fyzická geografie Slovenska
1.83
Metody v SG I – Kopecká
1.86
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.86
Mezinárodní migrace
1.88
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.89
Politická geografie
1.89
Regionální rozvoj a regionální politika
1.89
Demografie rodin a domácností
1.91
Metody v SG I – Pergl
1.92
Životní prostředí České republiky
1.93
Politická a regionální geografie
2
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2
Demografické aplikace SAS II
2
Základy geoinformatiky II
2
Didaktika geografie II
2
Regionální geografie Evropy
2.08
Statistická analýza dat I – cvičení
2.13
Statistická analýza dat I – přednáška
2.16
Metody v SG I – Koropecká
2.22
Metody v SG I – Přidalová
2.38
Politická a regionální geografie
2.4
Geostatistika
2.53

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy geoinformatiky – cvičení Holman
1.14
Základy geoinformatiky – cvičení Žáková
1.15
Základy geoinformatiky – cvičení Indrová
1.25
Geopolitika
1.32
Demografická analýza II - Burcin
1.33
Rozvojové problémy venkova
1.35
Základy geoinformatiky – cvičení Suchá
1.41
Hydrologie – cvičení
1.44
Lokální a regionální rozvoj
1.5
Geografie ČR
1.5
Metody v SG I – Housková
1.5
Demografická analýza II Filasová
1.52
Tematická kartografie – cvičení
1.56
Oceánografie
1.6
Aplikovaná hydrologie
1.62
Ekonomická geografie
1.62
Tematická kartografie – přednáška
1.62
Životní prostředí České republiky
1.64
Demografická analýza II – Kuprová
1.64
Transformace současných měst
1.65
Základy geoinformatiky – přednáška
1.65
Demografická analýza II – Čady
1.71
Rozvojová studia
1.73
Hydrologie – přednáška
1.74
Demografická analýza II – přednáška
1.75
Základy geoinformatiky – cvičení Brůha
1.75
Metody v SG I – Pergl
1.75
Meteorologie a klimatologie
1.77
Regionální rozvoj a regionální politika
1.8
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.82
Sociogeografické regionální systémy – cvičení
1.83
Fyzická geografie Slovenska
1.83
Základy geoinformatiky – cvičení Kříž
1.83
Dějiny kartografie
1.83
Subsaharská Afrika
1.85
Metody v SG I – Kopecká
1.86
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.86
Metody v SG I – Přidalová
1.88
Mezinárodní migrace
1.88
Sociální geografie
1.91
Didaktika geografie II
1.92
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.93
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.95
Demografie rodin a domácností
1.96
Statistická analýza dat I – cvičení
2
Sociogeografické regionální systémy – přednáška
2
Metody v SG I – Koropecká
2
Dějiny obyvatelstva Evropy
2
Statistická analýza dat I – přednáška
2.01
Paleogeografie kvartéru
2.05
Demografické aplikace SAS II
2.06
Světový populační vývoj
2.13
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.14
Regionální geografie Evropy
2.15
Přírodní ohrožení a rizika
2.18
Dějiny Česka
2.25
Geografie sportu
2.26
Základy geoinformatiky II
2.27
Geostatistika
2.33
Politická geografie
2.33
Politická a regionální geografie
2.34
Politická a regionální geografie
2.6