Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2013/2014 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Makromolekulární chemie
1
Klinická a analytická biochemie
1.13
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.13
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.16
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.24
Laboratorní technika – Matulková
1.25
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.29
Fyzikální chemie
1.32
Laboratorní technika – Císařová
1.33
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.33
Chemie léčiv
1.38
Toxikokinetika
1.41
Laboratorní technika – Nižňanský
1.52
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.54
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.54
Organická chemie
1.55
Laboratorní technika – Mosinger
1.56
Separační metody (kata)
1.6
Separační metody
1.63
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.63
Analýza mikrobiálních toxinů
1.71
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.74
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.75
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.75
Organická chemie pro nechemické obory
1.77
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1.78
Biochemie I
1.79
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.81
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.86
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.86
Fyzika I – cvičení Limpouchová
1.88
Analytická chemie I (kata)
1.88
Xenobiochemie
1.92
Spektrometrické metody
2
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
2
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
2
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
2.09
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.25
Chemometrie
2.31
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
2.32
Fyzika I – cvičení Uhlík
2.4
Biochemie I (kata) – cvičení
2.49
Elektrochemické metody
2.5
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2.53
Cvičení z biochemie pro biochemiky
2.53
Fyzika
2.53
Úvod do biologie živočichů – přednáška
2.59
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.63
Organická chemie I (a) – přednáška
2.67
Biochemie I (kata) – přednáška
2.7
Fyzika I – přednáška
2.71
Cvičení z biochemie
2.78
Organická chemie I (b) – přednáška
2.79
Strukturní analýza
2.86
Zajištění kvality analytických výsledků
2.93
Spektrometrické metody (kata)
3
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
3.07
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
3.33

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Separační metody
1.13
Klinická a analytická biochemie
1.16
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.17
Laboratorní technika – Císařová
1.17
Analytická chemie I (kata)
1.24
Organická chemie
1.25
Laboratorní technika – Matulková
1.25
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.25
Biochemie I
1.26
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.26
Separační metody (kata)
1.3
Chemie léčiv
1.31
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.31
Makromolekulární chemie
1.33
Organická chemie I (a) – přednáška
1.33
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.38
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.42
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.5
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.53
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.57
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.58
Toxikokinetika
1.59
Spektrometrické metody
1.6
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.6
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.63
Laboratorní technika – Nižňanský
1.73
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.75
Organická chemie pro nechemické obory
1.77
Laboratorní technika – Mosinger
1.78
Strukturní analýza
1.79
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1.82
Xenobiochemie
1.83
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.83
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.84
Fyzikální chemie
1.84
Biochemie I (kata) – cvičení
1.85
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.87
Elektrochemické metody
1.88
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
1.88
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.89
Biochemie a biologie mikroorganismů
2
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
2
Biochemie I (kata) – přednáška
2.03
Organická chemie I (b) – přednáška
2.04
Analýza mikrobiálních toxinů
2.07
Chemometrie
2.08
Úvod do biologie živočichů – přednáška
2.12
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2.13
Spektrometrické metody (kata)
2.17
Fyzika I – cvičení Uhlík
2.2
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
2.29
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
2.37
Fyzika
2.43
Zajištění kvality analytických výsledků
2.47
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.5
Fyzika I – přednáška
2.59
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
2.73
Cvičení z biochemie
2.78
Fyzika I – cvičení Limpouchová
2.88

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Laboratorní technika – Císařová
1
Makromolekulární chemie
1
Laboratorní technika – Matulková
1
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.05
Analytická chemie I (kata)
1.06
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.11
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.13
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
1.13
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.14
Organická chemie
1.15
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
1.18
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.2
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.21
Analýza mikrobiálních toxinů
1.21
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.22
Chemie léčiv
1.23
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.24
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.24
Klinická a analytická biochemie
1.25
Separační metody
1.25
Toxikokinetika
1.29
Fyzika I – cvičení Uhlík
1.3
Separační metody (kata)
1.3
Laboratorní technika – Nižňanský
1.3
Fyzikální chemie
1.32
Organická chemie pro nechemické obory
1.32
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.33
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.33
Fyzika I – přednáška
1.35
Biochemie I
1.37
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.37
Elektrochemické metody
1.38
Fyzika I – cvičení Limpouchová
1.38
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.38
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
1.4
Spektrometrické metody
1.4
Úvod do biologie živočichů – přednáška
1.41
Cvičení z biochemie
1.44
Laboratorní technika – Mosinger
1.44
Organická chemie I (b) – přednáška
1.46
Úvod do biologie živočichů – cvičení
1.47
Biochemie I (kata) – přednáška
1.47
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.5
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.5
Xenobiochemie
1.54
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1.55
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1.56
Organická chemie I (a) – přednáška
1.57
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.58
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.58
Fyzika
1.6
Spektrometrické metody (kata)
1.67
Biochemie I (kata) – cvičení
1.68
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.71
Chemometrie
1.77
Strukturní analýza
1.86
Zajištění kvality analytických výsledků
2.2

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Laboratorní technika – Mosinger
1
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Makromolekulární chemie
1.14
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.16
Chemometrie
1.17
Klinická a analytická biochemie
1.17
Laboratorní technika – Císařová
1.2
Laboratorní technika – Nižňanský
1.23
Toxikokinetika
1.24
Separační metody
1.25
Laboratorní technika – Matulková
1.25
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.29
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.36
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.37
Elektrochemické metody
1.38
Separační metody (kata)
1.4
Organická chemie pro nechemické obory
1.4
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.43
Analýza mikrobiálních toxinů
1.43
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.43
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.44
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.44
Cvičení z biochemie
1.44
Fyzika I – přednáška
1.47
Analytická chemie I (kata)
1.47
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.5
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1.56
Organická chemie
1.6
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.6
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.63
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.67
Zajištění kvality analytických výsledků
1.71
Chemie léčiv
1.75
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.75
Fyzika
1.79
Spektrometrické metody
1.8
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.84
Fyzikální chemie
1.88
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.92
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2
Fyzika I – cvičení Limpouchová
2
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
2
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
2
Biochemie I
2
Biochemie I (kata) – přednáška
2.07
Strukturní analýza
2.15
Úvod do biologie živočichů – přednáška
2.18
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
2.23
Xenobiochemie
2.24
Organická chemie I (a) – přednáška
2.29
Fyzika I – cvičení Uhlík
2.29
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2.33
Organická chemie I (b) – přednáška
2.35
Biochemie I (kata) – cvičení
2.38
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
2.42
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
2.43
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
2.62
Spektrometrické metody (kata)
2.83

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Laboratorní technika – Matulková
1
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.21
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.22
Laboratorní technika – Císařová
1.25
Laboratorní technika – Mosinger
1.25
Klinická a analytická biochemie
1.31
Separační metody
1.33
Organická chemie
1.35
Organická chemie I (a) – přednáška
1.38
Makromolekulární chemie
1.43
Laboratorní technika – Nižňanský
1.45
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.48
Separační metody (kata)
1.5
Chemie léčiv
1.5
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.5
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.5
Cvičení z biochemie
1.5
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.5
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.5
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.53
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.55
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.57
Organická chemie pro nechemické obory
1.59
Analytická chemie I (kata)
1.59
Toxikokinetika
1.63
Spektrometrické metody
1.67
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.68
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.71
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
1.75
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.77
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.78
Biochemie I
1.78
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1.78
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.79
Fyzika I – přednáška
1.82
Elektrochemické metody
1.86
Fyzikální chemie
1.88
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.9
Analýza mikrobiálních toxinů
2
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
2
Organická chemie I (b) – přednáška
2
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
2.08
Strukturní analýza
2.1
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.18
Chemometrie
2.18
Úvod do biologie živočichů – přednáška
2.21
Fyzika
2.21
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
2.25
Zajištění kvality analytických výsledků
2.3
Fyzika I – cvičení Uhlík
2.33
Biochemie I (kata) – cvičení
2.36
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2.46
Xenobiochemie
2.5
Biochemie I (kata) – přednáška
2.54
Fyzika I – cvičení Limpouchová
2.88
Spektrometrické metody (kata)
3

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Fyzika I – cvičení Limpouchová
1
Klinická a analytická biochemie
1.29
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.44
Xenobiochemie
1.57
Elektrochemické metody
1.57
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.6
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.61
Organická chemie pro nechemické obory
1.63
Organická chemie I (a) – přednáška
1.63
Biochemie I
1.67
Chemometrie
1.67
Fyzikální chemie
1.69
Strukturní analýza
1.7
Makromolekulární chemie
1.71
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
1.71
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.71
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.75
Fyzika I – přednáška
1.76
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.78
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.78
Fyzika I – cvičení Uhlík
1.8
Laboratorní technika – Císařová
1.8
Zajištění kvality analytických výsledků
1.82
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1.83
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.85
Analytická chemie I (kata)
1.86
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.86
Biochemie I (kata) – přednáška
1.86
Laboratorní technika – Nižňanský
1.86
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.87
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.87
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1.88
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.89
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.89
Laboratorní technika – Mosinger
1.89
Organická chemie
1.89
Biochemie I (kata) – cvičení
1.9
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.9
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.92
Toxikokinetika
1.93
Úvod do biologie živočichů – přednáška
1.94
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.95
Spektrometrické metody
2
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2
Separační metody
2
Fyzika
2
Laboratorní technika – Matulková
2
Cvičení z biochemie
2
Chemie léčiv
2
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2
Cvičení z biochemie pro biochemiky
2
Separační metody (kata)
2
Analýza mikrobiálních toxinů
2
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
2
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
2
Biochemie a biologie mikroorganismů
2
Organická chemie I (b) – přednáška
2.12
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
2.23

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyzika I – cvičení Uhlík
80 : 20
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
75 : 25
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
69 : 31
Spektrometrické metody (kata)
67 : 33
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
63 : 38
Organická chemie I (a) – přednáška
62 : 38
Úvod do biologie živočichů – cvičení
60 : 40
Fyzika I – přednáška
59 : 41
Úvod do biologie živočichů – přednáška
59 : 41
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
56 : 44
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
55 : 45
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
53 : 47
Anorganická chemie II (a) – přednáška
53 : 47
Laboratorní technika – Císařová
50 : 50
Laboratorní technika – Matulková
50 : 50
Biochemie a biologie mikroorganismů
50 : 50
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
50 : 50
Separační metody
50 : 50
Laboratorní technika – Mosinger
44 : 56
Cvičení z biochemie
44 : 56
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
43 : 57
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
43 : 57
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
42 : 58
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
40 : 60
Spektrometrické metody
40 : 60
Organická chemie pro nechemické obory
39 : 61
Chemometrie
38 : 62
Fyzika I – cvičení Limpouchová
38 : 63
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
38 : 63
Elektrochemické metody
38 : 63
Strukturní analýza
36 : 64
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
33 : 67
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
33 : 67
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
33 : 67
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
33 : 67
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
31 : 69
Klinická a analytická biochemie
31 : 69
Organická chemie
30 : 70
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
29 : 71
Makromolekulární chemie (cvičení)
29 : 71
Makromolekulární chemie
29 : 71
Biochemie I (kata) – přednáška
27 : 73
Fyzika
27 : 73
Fyzikální chemie
26 : 74
Laboratorní technika – Nižňanský
26 : 74
Biochemie I (kata) – cvičení
26 : 74
Organická chemie I (b) – přednáška
25 : 75
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
25 : 75
Analytická chemie I (kata)
24 : 76
Xenobiochemie
23 : 77
Biochemie I
21 : 79
Separační metody (kata)
20 : 80
Zajištění kvality analytických výsledků
20 : 80
Chemie léčiv
15 : 85
Cvičení z biochemie pro biochemiky
13 : 87
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
12 : 88
Toxikokinetika
12 : 88
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
11 : 89
Analýza mikrobiálních toxinů
7 : 93

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Separační metody (kata)
1
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1
Biochemie I (kata) – cvičení
1
Úvod do biologie živočichů – přednáška
1
Úvod do biologie živočichů – cvičení
1
Fyzika I – přednáška
1
Laboratorní technika – Mosinger
1
Cvičení z biochemie
1
Laboratorní technika – Císařová
1
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
1
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1
Fyzikální chemie
1
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1
Laboratorní technika – Matulková
1
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1
Organická chemie I (b) – přednáška
1
Spektrometrické metody (kata)
1
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1
Fyzika
1
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1
Fyzika I – cvičení Limpouchová
1
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1
Biochemie I
1
Organická chemie I (a) – přednáška
1
Analytická chemie I (kata)
1
Fyzika I – cvičení Uhlík
1
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1
Laboratorní technika – Nižňanský
1
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1
Biochemie I (kata) – přednáška
1
Organická chemie
1
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.04
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
1.06
Organická chemie pro nechemické obory
1.06
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.11
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
1.13
Makromolekulární chemie
1.14
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.14
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.16
Klinická a analytická biochemie
1.19
Chemie léčiv
1.23
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.5
Separační metody
1.75
Spektrometrické metody
1.8
Chemometrie
1.85
Analýza mikrobiálních toxinů
1.86
Toxikokinetika
1.88
Xenobiochemie
1.88
Strukturní analýza
1.93
Zajištění kvality analytických výsledků
1.93
Elektrochemické metody
2.13

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
100 : 0
Analýza mikrobiálních toxinů
100 : 0
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
100 : 0
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
100 : 0
Úvod do biologie živočichů – cvičení
100 : 0
Fyzika I – přednáška
100 : 0
Fyzika I – cvičení Uhlík
100 : 0
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
100 : 0
Laboratorní technika – Císařová
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
100 : 0
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
100 : 0
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
100 : 0
Toxikokinetika
100 : 0
Elektrochemické metody
100 : 0
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
100 : 0
Laboratorní technika – Matulková
100 : 0
Separační metody
100 : 0
Xenobiochemie
100 : 0
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
100 : 0
Organická chemie I (b) – přednáška
100 : 0
Spektrometrické metody (kata)
100 : 0
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
100 : 0
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
100 : 0
Makromolekulární chemie (cvičení)
100 : 0
Fyzika
100 : 0
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
100 : 0
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
100 : 0
Separační metody (kata)
100 : 0
Fyzika I – cvičení Limpouchová
100 : 0
Anorganická chemie II (a) – přednáška
100 : 0
Biochemie I (kata) – cvičení
100 : 0
Úvod do biologie živočichů – přednáška
100 : 0
Laboratorní technika – Mosinger
100 : 0
Laboratorní technika – Nižňanský
100 : 0
Strukturní analýza
100 : 0
Chemometrie
100 : 0
Fyzikální chemie
100 : 0
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
100 : 0
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
100 : 0
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
100 : 0
Biochemie I (kata) – přednáška
100 : 0
Chemie léčiv
100 : 0
Cvičení z biochemie pro biochemiky
100 : 0
Spektrometrické metody
100 : 0
Analytická chemie I (kata)
100 : 0
Organická chemie I (a) – přednáška
100 : 0
Organická chemie
95 : 5
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
95 : 5
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
94 : 6
Klinická a analytická biochemie
94 : 6
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
94 : 6
Zajištění kvality analytických výsledků
93 : 7
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
92 : 8
Biochemie I
89 : 11
Organická chemie pro nechemické obory
87 : 13
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
78 : 22
Cvičení z biochemie
78 : 22
Biochemie a biologie mikroorganismů
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Laboratorní technika – Císařová
1
Separační metody
1
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1
Laboratorní technika – Matulková
1
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.04
Laboratorní technika – Nižňanský
1.04
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.08
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.08
Fyzika I – cvičení Uhlík
1.1
Fyzikální chemie
1.11
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.11
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1.11
Elektrochemické metody
1.13
Strukturní analýza
1.14
Xenobiochemie
1.15
Toxikokinetika
1.18
Klinická a analytická biochemie
1.22
Úvod do biologie živočichů – přednáška
1.24
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.25
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.26
Organická chemie I (a) – přednáška
1.29
Makromolekulární chemie
1.29
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.29
Biochemie I (kata) – cvičení
1.3
Chemometrie
1.31
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.31
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.32
Fyzika I – přednáška
1.35
Organická chemie pro nechemické obory
1.35
Analýza mikrobiálních toxinů
1.36
Chemie léčiv
1.38
Úvod do biologie živočichů – cvičení
1.4
Biochemie I (kata) – přednáška
1.4
Spektrometrické metody
1.4
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.43
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
1.44
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.44
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.47
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.5
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.5
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
1.53
Laboratorní technika – Mosinger
1.56
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.57
Fyzika
1.6
Zajištění kvality analytických výsledků
1.6
Organická chemie I (b) – přednáška
1.63
Fyzika I – cvičení Limpouchová
1.63
Separační metody (kata)
1.7
Organická chemie
1.75
Biochemie I
1.79
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.8
Analytická chemie I (kata)
1.88
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
2
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
2
Cvičení z biochemie
2.22
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
2.48
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
2.56
Spektrometrické metody (kata)
3

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
2.31
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
2.33
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
2.38
Organická chemie
2.4
Cvičení z biochemie
2.44
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
2.44
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
2.46
Organická chemie I (a) – přednáška
2.48
Laboratorní technika – Matulková
2.5
Elektrochemické metody
2.5
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
2.5
Separační metody
2.5
Anorganická chemie II (a) – přednáška
2.53
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
2.56
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
2.56
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
2.57
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.58
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
2.63
Analýza mikrobiálních toxinů
2.64
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
2.67
Spektrometrické metody (kata)
2.67
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
2.67
Laboratorní technika – Císařová
2.67
Biochemie I (kata) – cvičení
2.68
Analytická chemie I (kata)
2.71
Organická chemie I (b) – přednáška
2.71
Makromolekulární chemie
2.71
Strukturní analýza
2.71
Makromolekulární chemie (cvičení)
2.71
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2.73
Zajištění kvality analytických výsledků
2.73
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
2.75
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
2.76
Úvod do biologie živočichů – přednáška
2.76
Chemometrie
2.77
Xenobiochemie
2.77
Klinická a analytická biochemie
2.78
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
2.79
Biochemie I
2.79
Spektrometrické metody
2.8
Toxikokinetika
2.82
Fyzikální chemie
2.84
Chemie léčiv
2.85
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
2.86
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
2.88
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
2.89
Separační metody (kata)
2.9
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
2.92
Biochemie I (kata) – přednáška
2.93
Fyzika I – přednáška
2.94
Laboratorní technika – Nižňanský
2.95
Laboratorní technika – Mosinger
3
Cvičení z biochemie pro biochemiky
3
Fyzika I – cvičení Uhlík
3
Biochemie a biologie mikroorganismů
3
Organická chemie pro nechemické obory
3
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
3.09
Fyzika I – cvičení Limpouchová
3.13
Fyzika
3.2

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Separační metody
1.13
Klinická a analytická biochemie
1.16
Chemie léčiv
1.23
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.25
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.4
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.43
Organická chemie
1.45
Biochemie I
1.47
Organická chemie I (a) – přednáška
1.48
Strukturní analýza
1.5
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.5
Laboratorní technika – Matulková
1.5
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.53
Cvičení z biochemie pro biochemiky
1.53
Makromolekulární chemie
1.57
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.58
Analytická chemie I (kata)
1.59
Toxikokinetika
1.59
Separační metody (kata)
1.6
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
1.6
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.62
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.67
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.75
Úvod do biologie živočichů – přednáška
1.76
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.78
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1.78
Analýza mikrobiálních toxinů
1.79
Xenobiochemie
1.81
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.83
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.83
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.86
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
1.88
Biochemie I (kata) – cvičení
1.89
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
1.91
Úvod do biologie živočichů – cvičení
1.93
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.94
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.95
Laboratorní technika – Nižňanský
1.96
Organická chemie I (b) – přednáška
1.96
Organická chemie pro nechemické obory
1.97
Laboratorní technika – Mosinger
2
Spektrometrické metody
2
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
2
Laboratorní technika – Císařová
2
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
2.04
Fyzikální chemie
2.05
Biochemie I (kata) – přednáška
2.1
Elektrochemické metody
2.13
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
2.13
Fyzika I – cvičení Uhlík
2.2
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
2.21
Fyzika I – přednáška
2.29
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
2.31
Spektrometrické metody (kata)
2.33
Chemometrie
2.38
Cvičení z biochemie
2.44
Fyzika I – cvičení Limpouchová
2.5
Fyzika
2.53
Zajištění kvality analytických výsledků
2.67

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová
1.11
Klinická a analytická biochemie
1.19
Laboratorní technika – Matulková
1.25
Makromolekulární chemie (cvičení)
1.29
Makromolekulární chemie
1.29
Laboratorní technika – Mosinger
1.33
Laboratorní technika – Císařová
1.33
Laboratorní technika – Nižňanský
1.36
Organická chemie
1.4
Organická chemie I (b) – cvičení Klečka
1.4
Anorganická chemie II (a) – přednáška
1.42
Organická chemie I (b) – cvičení Jurásková
1.44
Organická chemie I (a) – cvičení Veselý
1.46
Separační metody (kata)
1.5
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Košek
1.5
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.5
Organická chemie I (b) – cvičení Humpl
1.56
Biochemie I
1.58
Cviceni z organické chemie pro nechemické obory
1.58
Toxikokinetika
1.59
Chemie léčiv
1.62
Fyzikální chemie II (b) – přednáška
1.65
Organická chemie I (a) – cvičení Jindřich
1.68
Organická chemie I (a) – cvičení Drahoňovský
1.75
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
1.75
Anorganická chemie II (a) – cvičení Lukeš
1.78
Obecná a fyzikální chemie – přednáška
1.79
Organická chemie pro nechemické obory
1.81
Xenobiochemie
1.84
Fyzikální chemie
1.84
Chemometrie
1.85
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Procházková
1.86
Analýza mikrobiálních toxinů
1.86
Anorganická chemie II (a) – cvičení Nižňanský, Lukeš
1.86
Separační metody
1.88
Analytická chemie I (kata)
1.88
Organická chemie I (b) – cvičení Kamlar
1.88
Cvičení z biochemie
1.89
Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová
1.89
Fyzika I – cvičení Uhlík
1.9
Organická chemie I (a) – přednáška
1.9
Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
1.92
Spektrometrické metody (kata)
2
Anorganická chemie II (b) – cvičení Vojtíšek, Liška
2
Strukturní analýza
2
Elektrochemické metody
2
Spektrometrické metody
2
Úvod do biologie živočichů – přednáška
2.06
Biochemie I (kata) – cvičení
2.06
Úvod do biologie živočichů – cvičení
2.07
Fyzika I – cvičení Limpouchová
2.13
Cvičení z biochemie pro biochemiky
2.13
Fyzika I – přednáška
2.18
Biochemie I (kata) – přednáška
2.3
Obecná a fyzikální chemie – cvičení Kacířová
2.31
Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler
2.33
Organická chemie I (b) – přednáška
2.33
Zajištění kvality analytických výsledků
2.33
Fyzika
2.4