Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2013/2014 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
První pomoc ve škole - simulace letní B
1
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1
Biologie orchidejí
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1
Molekulární taxonomie
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Molekulární taxonomie
1.07
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.08
Makromolekulární chemie
1.11
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.11
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.14
Úvod do religionistiky
1.14
Batrachologie a herpetologie
1.14
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.15
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1.17
Histologie/Cytologie
1.2
Biomedicínská antropologie
1.21
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.21
Základy virologie
1.22
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.22
Proteiny signálních kaskád
1.25
Fytogeografie
1.25
Základy zahradnictví
1.26
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1.33
Vývojová biologie
1.33
Didaktické aspekty výuky biologie
1.33
Ochrana biodiverzity
1.33
Praktikum z genetiky
1.34
Elektronová mikroskopie
1.39
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.4
Základy bioinformatiky
1.4
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Forenzní genetika a biologie
1.46
Pozorování a pokus organismální II
1.46
Ornitologie II
1.46
Hlasová výchova a rétorika
1.46
Ekologie živočichů
1.47
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.52
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.53
Obecná parazitologie
1.55
Cytogenetika
1.56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.56
Mořská fauna Středomoří
1.57
Obecná a srovnávací fyziologie
1.58
Forenzní genetika
1.59
Pozorování a pokus suborganismální II
1.6
Fyziologie živočichů a člověka
1.6
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.6
Neurochemie
1.6
Vodní ekosystémy
1.62
Antropologie
1.62
DNA diagnostika v klinické praxi
1.63
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.64
Fyziologie rostlin
1.71
Novověká filosofie a věda
1.75
Mikroevoluce a makroevoluce
1.75
Základy molekulární biologie pro učitele
1.75
Základy bioinformatiky – cvičení
1.75
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.76
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.77
Pokroky molekulární biologie
1.78
Přírodovědný fotoklub
1.78
Základy biochemie
1.79
Ekologie mikroorganizmů
1.8
Fyziologie člověka
1.82
Zoologie obratlovců
1.82
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.82
Fyziologie člověka – cvičení
1.85
Biochemie
1.86
Antropologie
1.86
Evoluce života
1.96
Ekologie
2
Praktikum z bakteriální genetiky
2
Forenzní antropologie
2
Ekologie tekoucích vod
2
Cvičení z didaktiky biologie
2
Obecná biologie živočichů
2.06
Repetitorium chemie
2.1
O původu přírodních věd
2.11
Morfologie živočichů
2.11
Ekologie rostlin
2.17
Úvod do biologie rostlin
2.22
Genetika prokaryot
2.27
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2.29
Základy molekulární biologie
2.38
Moderní statistické metody II
2.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2.5
Zoologie obratlovců
2.67
Terestrické ekosystémy
2.88
Mikrobiologie
3
Biochemie - pro učitele
3.56

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1
Didaktické aspekty výuky biologie
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.12
Batrachologie a herpetologie
1.14
Proteiny signálních kaskád
1.17
Molekulární taxonomie
1.2
Základy bioinformatiky
1.2
Makromolekulární chemie
1.21
První pomoc ve škole - simulace letní B
1.23
Ornitologie II
1.31
Histologie/Cytologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1.33
Ochrana biodiverzity
1.33
Biochemie
1.33
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.33
Obecná a srovnávací fyziologie
1.33
Biologie orchidejí
1.36
Vývojová biologie
1.36
Pozorování a pokus organismální II
1.38
Základy molekulární biologie
1.38
Elektronová mikroskopie
1.39
Ekologie mikroorganizmů
1.4
Forenzní genetika a biologie
1.42
Biomedicínská antropologie
1.43
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.44
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.46
Základy virologie
1.47
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.49
Cytogenetika
1.5
Molekulární taxonomie
1.5
Základy bioinformatiky – cvičení
1.5
Základy biochemie
1.5
Antropologie
1.54
Praktikum z genetiky
1.54
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.57
Přírodovědný fotoklub
1.6
Neurochemie
1.6
Fyziologie živočichů a člověka
1.6
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.6
DNA diagnostika v klinické praxi
1.63
Fytogeografie
1.63
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.64
Forenzní genetika
1.65
Pokroky molekulární biologie
1.67
Obecná biologie živočichů
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.67
Ekologie živočichů
1.67
Ekologie tekoucích vod
1.67
Hlasová výchova a rétorika
1.68
Forenzní antropologie
1.69
Morfologie živočichů
1.7
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1.7
Fyziologie rostlin
1.71
Antropologie
1.71
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.71
Cvičení z didaktiky biologie
1.71
Zoologie obratlovců
1.73
Pozorování a pokus suborganismální II
1.8
Ekologie
1.8
Vodní ekosystémy
1.83
Základy zahradnictví
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.86
Mořská fauna Středomoří
1.86
Obecná parazitologie
1.91
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.91
Fyziologie člověka
1.91
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.92
Moderní statistické metody II
1.93
Genetika prokaryot
1.93
Mikroevoluce a makroevoluce
1.97
Zoologie obratlovců
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2
Fyziologie člověka – cvičení
2
Úvod do religionistiky
2
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2
Evoluce života
2.08
Repetitorium chemie
2.1
Úvod do biologie rostlin
2.13
Terestrické ekosystémy
2.17
Praktikum z bakteriální genetiky
2.2
Ekologie rostlin
2.25
Základy molekulární biologie pro učitele
2.5
Novověká filosofie a věda
2.63
O původu přírodních věd
2.64
Biochemie - pro učitele
2.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
2.67
Mikrobiologie
4

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Fytogeografie
1
Pokroky molekulární biologie
1
Proteiny signálních kaskád
1
DNA diagnostika v klinické praxi
1
Základy bioinformatiky – cvičení
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Biomedicínská antropologie
1.07
První pomoc ve škole - simulace letní B
1.08
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.08
Cvičení z didaktiky biologie
1.08
Obecná parazitologie
1.09
Základy molekulární biologie
1.12
Molekulární taxonomie
1.13
Genetika prokaryot
1.13
Histologie/Cytologie
1.14
Elektronová mikroskopie
1.17
Ochrana biodiverzity
1.17
Vývojová biologie
1.17
Ekologie rostlin
1.17
Obecná a srovnávací fyziologie
1.17
Fyziologie rostlin
1.18
Ekologie živočichů
1.18
Fyziologie člověka
1.18
Praktikum z bakteriální genetiky
1.2
Neurochemie
1.2
Evoluce života
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.2
Forenzní genetika a biologie
1.21
Základy biochemie
1.21
Terestrické ekosystémy
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.22
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1.22
Základy virologie
1.23
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.23
Přírodovědný fotoklub
1.25
Molekulární taxonomie
1.25
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.25
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.27
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.27
Antropologie
1.27
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.29
Ekologie
1.3
Pozorování a pokus organismální II
1.31
Forenzní antropologie
1.31
Mikroevoluce a makroevoluce
1.31
Repetitorium chemie
1.32
Cytogenetika
1.33
Zoologie obratlovců
1.33
Didaktické aspekty výuky biologie
1.33
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.35
Vodní ekosystémy
1.35
Morfologie živočichů
1.35
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
O původu přírodních věd
1.36
Fyziologie živočichů a člověka
1.37
Novověká filosofie a věda
1.38
Základy bioinformatiky
1.4
Pozorování a pokus suborganismální II
1.4
Úvod do biologie rostlin
1.42
Forenzní genetika
1.42
Cvičení z didaktiky biologie
1.43
Antropologie
1.43
Biologie orchidejí
1.43
Biochemie - pro učitele
1.44
Zoologie obratlovců
1.45
Fyziologie člověka – cvičení
1.46
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.46
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Ekologie tekoucích vod
1.5
Moderní statistické metody II
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.5
Obecná biologie živočichů
1.5
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.56
Mořská fauna Středomoří
1.57
Hlasová výchova a rétorika
1.57
Makromolekulární chemie
1.58
Ekologie mikroorganizmů
1.6
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1.64
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1.67
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.8
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.82
Biochemie
1.82
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.83
Mikrobiologie
2
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
2
Základy zahradnictví
2.12
Úvod do religionistiky
2.14
Ornitologie II
2.38
Praktikum z genetiky
2.53
Batrachologie a herpetologie
2.57

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Molekulární taxonomie
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Praktikum z bakteriální genetiky
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1
Makromolekulární chemie
1.05
Biomedicínská antropologie
1.07
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1.08
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1.13
Ochrana biodiverzity
1.13
Molekulární taxonomie
1.13
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.14
Cvičení z didaktiky biologie
1.17
První pomoc ve škole - simulace letní B
1.18
Základy bioinformatiky
1.2
Neurochemie
1.2
Evoluce života
1.21
Histologie/Cytologie
1.21
Antropologie
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.22
Forenzní genetika
1.22
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.23
Biologie orchidejí
1.23
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.29
Fytogeografie
1.29
Fyziologie rostlin
1.29
Zoologie obratlovců
1.3
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.31
Mikroevoluce a makroevoluce
1.32
Ekologie
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.33
Pokroky molekulární biologie
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.36
Hlasová výchova a rétorika
1.36
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.36
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.38
Základy bioinformatiky – cvičení
1.38
Základy zahradnictví
1.38
Ekologie tekoucích vod
1.4
Mořská fauna Středomoří
1.4
Repetitorium chemie
1.4
Úvod do religionistiky
1.43
Vývojová biologie
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Pozorování a pokus suborganismální II
1.44
Genetika prokaryot
1.45
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.45
Biochemie
1.46
Základy virologie
1.46
Elektronová mikroskopie
1.47
Obecná parazitologie
1.47
Terestrické ekosystémy
1.47
Fyziologie živočichů a člověka
1.5
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.5
Základy molekulární biologie pro učitele
1.5
Základy biochemie
1.54
Morfologie živočichů
1.55
Forenzní genetika a biologie
1.58
Ekologie mikroorganizmů
1.6
Novověká filosofie a věda
1.6
Ekologie živočichů
1.62
Ekologie rostlin
1.62
DNA diagnostika v klinické praxi
1.63
Pozorování a pokus organismální II
1.64
Cytogenetika
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.67
Moderní statistické metody II
1.69
Vodní ekosystémy
1.73
Úvod do biologie rostlin
1.79
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.8
Didaktické aspekty výuky biologie
1.8
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.81
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.83
Fyziologie člověka
1.91
Základy molekulární biologie
1.92
Forenzní antropologie
1.92
Obecná biologie živočichů
1.94
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.95
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Přírodovědný fotoklub
2
Mikrobiologie
2
O původu přírodních věd
2
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
2.05
Praktikum z genetiky
2.22
Ornitologie II
2.22
Fyziologie člověka – cvičení
2.33
Batrachologie a herpetologie
2.43
Biochemie - pro učitele
2.5
Zoologie obratlovců
2.6
Antropologie
2.66

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.04
Molekulární taxonomie
1.07
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1.09
Cvičení z didaktiky biologie
1.11
DNA diagnostika v klinické praxi
1.13
Biomedicínská antropologie
1.15
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.18
Neurochemie
1.2
První pomoc ve škole - simulace letní B
1.2
Makromolekulární chemie
1.22
Molekulární taxonomie
1.25
Novověká filosofie a věda
1.25
Didaktické aspekty výuky biologie
1.25
Histologie/Cytologie
1.27
Základy bioinformatiky – cvičení
1.29
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.33
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.33
Ekologie
1.33
Základy molekulární biologie pro učitele
1.33
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.33
Biologie orchidejí
1.36
Zoologie obratlovců
1.37
Pozorování a pokus organismální II
1.4
Praktikum z bakteriální genetiky
1.4
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.4
Elektronová mikroskopie
1.41
Mikroevoluce a makroevoluce
1.43
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.43
Ochrana biodiverzity
1.43
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.46
Ekologie mikroorganizmů
1.5
Úvod do religionistiky
1.5
Forenzní genetika
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.5
Základy zahradnictví
1.52
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.56
Ekologie rostlin
1.56
Fyziologie rostlin
1.56
Cvičení z didaktiky biologie
1.6
Mořská fauna Středomoří
1.6
Fytogeografie
1.6
Antropologie
1.6
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.62
Základy virologie
1.62
Praktikum z genetiky
1.62
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.63
Pozorování a pokus suborganismální II
1.63
Hlasová výchova a rétorika
1.64
Repetitorium chemie
1.64
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.64
Vývojová biologie
1.67
Vodní ekosystémy
1.68
Cytogenetika
1.69
Genetika prokaryot
1.7
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.71
Evoluce života
1.72
Moderní statistické metody II
1.73
Ornitologie II
1.75
Základy bioinformatiky
1.75
Obecná biologie živočichů
1.75
Fyziologie živočichů a člověka
1.76
Forenzní antropologie
1.82
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1.83
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.86
Základy biochemie
1.86
Ekologie živočichů
1.87
Obecná a srovnávací fyziologie
1.88
Obecná parazitologie
1.88
Morfologie živočichů
1.88
Úvod do biologie rostlin
1.89
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.9
Biochemie
1.9
Proteiny signálních kaskád
1.91
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.92
Terestrické ekosystémy
1.92
Základy molekulární biologie
1.95
Ekologie tekoucích vod
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2
Přírodovědný fotoklub
2
Pokroky molekulární biologie
2
Forenzní genetika a biologie
2.06
O původu přírodních věd
2.1
Ekofyziologie živočichů a člověka
2.1
Batrachologie a herpetologie
2.2
Fyziologie člověka – cvičení
2.3
Antropologie
2.34
Fyziologie člověka
2.36
Biochemie - pro učitele
2.38
Zoologie obratlovců
2.5
Mikrobiologie
2.5

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Cvičení z didaktiky biologie
1
Biochemie - pro učitele
1.25
Forenzní genetika a biologie
1.35
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.39
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.4
Fyziologie živočichů a člověka
1.5
Cvičení z didaktiky biologie
1.5
Základy molekulární biologie
1.56
Zoologie obratlovců
1.6
Fytogeografie
1.6
Morfologie živočichů
1.6
Ornitologie II
1.63
Proteiny signálních kaskád
1.63
Pozorování a pokus organismální II
1.67
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.67
Základy molekulární biologie pro učitele
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.75
Batrachologie a herpetologie
1.75
Biomedicínská antropologie
1.75
Pokroky molekulární biologie
1.75
Fyziologie rostlin
1.77
Didaktické aspekty výuky biologie
1.8
Fyziologie člověka – cvičení
1.82
Základy biochemie
1.82
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.83
Biochemie
1.84
Mikroevoluce a makroevoluce
1.85
Obecná parazitologie
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.87
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.88
Vývojová biologie
1.88
Genetika prokaryot
1.89
Hlasová výchova a rétorika
1.89
Zoologie obratlovců
1.89
Forenzní genetika
1.9
Pozorování a pokus suborganismální II
1.9
O původu přírodních věd
1.9
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.92
Antropologie
1.92
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.92
Úvod do biologie rostlin
1.94
Základy virologie
1.94
Ekologie rostlin
1.94
Makromolekulární chemie
1.95
Repetitorium chemie
1.96
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.96
Histologie/Cytologie
1.97
Základy zahradnictví
1.97
Vodní ekosystémy
2
Ekofyziologie živočichů a člověka
2
Ekologie mikroorganizmů
2
Ekologie tekoucích vod
2
Elektronová mikroskopie
2
Forenzní antropologie
2
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
2
Fyziologie člověka
2
Cytogenetika
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2
Biologie orchidejí
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
2
Molekulární taxonomie
2
Mořská fauna Středomoří
2
Novověká filosofie a věda
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Antropologie
2
Přírodovědný fotoklub
2
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2
Praktikum z bakteriální genetiky
2
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
2
Základy bioinformatiky – cvičení
2
Základy bioinformatiky
2
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2
Ekologie
2
Ekologie živočichů
2
Evoluce života
2
DNA diagnostika v klinické praxi
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
2
Mikrobiologie
2
Moderní statistické metody II
2
Molekulární taxonomie
2
Neurochemie
2
Obecná biologie živočichů
2
Ochrana biodiverzity
2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
2
První pomoc ve škole - simulace letní B
2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
2.09
Praktikum z genetiky
2.12
Terestrické ekosystémy
2.16
Úvod do religionistiky
2.17

  Pohlaví

muž %
žena %
Úvod do biologie rostlin
74 : 26
Základy molekulární biologie
58 : 42
Mikrobiologie
50 : 50
Ekologie tekoucích vod
50 : 50
Molekulární taxonomie
50 : 50
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
50 : 50
Molekulární taxonomie
47 : 53
Fyziologie člověka – cvičení
46 : 54
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
44 : 56
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
44 : 56
Přírodovědný fotoklub
44 : 56
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
43 : 57
Morfologie živočichů
43 : 57
Proteiny signálních kaskád
42 : 58
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
40 : 60
Terestrické ekosystémy
38 : 63
Novověká filosofie a věda
38 : 63
Mikroevoluce a makroevoluce
38 : 63
Základy bioinformatiky – cvičení
38 : 63
Fyziologie člověka
36 : 64
Ekofyziologie živočichů a člověka
36 : 64
Moderní statistické metody II
36 : 64
O původu přírodních věd
36 : 64
Biologie orchidejí
36 : 64
Fyziologie živočichů a člověka
35 : 65
Evoluce života
35 : 65
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
33 : 67
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
33 : 67
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
33 : 67
Zoologie obratlovců
33 : 67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
33 : 67
Repetitorium chemie
32 : 68
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
32 : 68
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
31 : 69
Ornitologie II
31 : 69
Pozorování a pokus suborganismální II
30 : 70
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
30 : 70
Antropologie
29 : 71
Batrachologie a herpetologie
29 : 71
Biochemie
29 : 71
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
29 : 71
Histologie/Cytologie
26 : 74
Základy zahradnictví
26 : 74
Ekologie živočichů
26 : 74
Vodní ekosystémy
26 : 74
Praktikum z genetiky
25 : 75
Ochrana biodiverzity
25 : 75
Obecná a srovnávací fyziologie
25 : 75
Základy virologie
23 : 77
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
22 : 78
Pokroky molekulární biologie
22 : 78
Cytogenetika
22 : 78
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
22 : 78
Biochemie - pro učitele
22 : 78
Základy biochemie
21 : 79
Antropologie
21 : 79
Hlasová výchova a rétorika
21 : 79
Ekologie rostlin
21 : 79
Základy bioinformatiky
20 : 80
První pomoc ve škole - simulace letní A
20 : 80
Ekologie mikroorganizmů
20 : 80
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
19 : 81
Zoologie obratlovců
18 : 82
Fyziologie rostlin
18 : 82
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
17 : 83
Forenzní genetika a biologie
17 : 83
Obecná biologie živočichů
17 : 83
Makromolekulární chemie
16 : 84
První pomoc ve škole - simulace letní B
15 : 85
Forenzní antropologie
15 : 85
Mořská fauna Středomoří
14 : 86
Biomedicínská antropologie
14 : 86
Úvod do religionistiky
14 : 86
Cvičení z didaktiky biologie
14 : 86
Vývojová biologie
14 : 86
Obecná parazitologie
14 : 86
Genetika prokaryot
13 : 87
Fytogeografie
13 : 88
Elektronová mikroskopie
11 : 89
Forenzní genetika
11 : 89
Ekologie
10 : 90
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
9 : 91
Cvičení z didaktiky biologie
8 : 92
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
8 : 92
Pozorování a pokus organismální II
8 : 92
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
8 : 92
Didaktické aspekty výuky biologie
0 : 100
Praktikum z bakteriální genetiky
0 : 100
Neurochemie
0 : 100
DNA diagnostika v klinické praxi
0 : 100
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
0 : 100
Základy molekulární biologie pro učitele
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1
Fytogeografie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1
Terestrické ekosystémy
1
Praktikum z bakteriální genetiky
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Základy molekulární biologie pro učitele
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1
Ekologie živočichů
1
Základy virologie
1
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1
Fyziologie živočichů a člověka
1
Morfologie živočichů
1
Antropologie
1
Vodní ekosystémy
1
Genetika prokaryot
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Ekologie mikroorganizmů
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Repetitorium chemie
1
Ekofyziologie živočichů a člověka
1
Základy biochemie
1
Fyziologie člověka – cvičení
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1
Mořská fauna Středomoří
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Mikrobiologie
1
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1
Biochemie - pro učitele
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1
O původu přírodních věd
1
Antropologie
1
Fyziologie rostlin
1
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1
Praktikum z genetiky
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1
Obecná biologie živočichů
1
Obecná a srovnávací fyziologie
1
Úvod do biologie rostlin
1
Fyziologie člověka
1
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1
Zoologie obratlovců
1
Makromolekulární chemie
1
Histologie/Cytologie
1.01
Biochemie
1.02
Ekologie rostlin
1.04
Základy zahradnictví
1.05
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.05
Vývojová biologie
1.06
Základy molekulární biologie
1.08
Obecná parazitologie
1.09
Ekologie
1.1
Mikroevoluce a makroevoluce
1.13
Novověká filosofie a věda
1.13
Biologie orchidejí
1.15
Elektronová mikroskopie
1.17
Zoologie obratlovců
1.17
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1.18
Základy bioinformatiky
1.2
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.2
Evoluce života
1.23
Základy bioinformatiky – cvičení
1.25
Úvod do religionistiky
1.29
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.33
Přírodovědný fotoklub
1.33
Cvičení z didaktiky biologie
1.33
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.33
První pomoc ve škole - simulace letní B
1.38
Cvičení z didaktiky biologie
1.43
Hlasová výchova a rétorika
1.61
Forenzní antropologie
1.62
Ekologie tekoucích vod
1.67
Forenzní genetika a biologie
1.71
Forenzní genetika
1.81
Proteiny signálních kaskád
1.83
Didaktické aspekty výuky biologie
1.83
Ornitologie II
1.85
Batrachologie a herpetologie
1.86
Ochrana biodiverzity
1.92
Cytogenetika
1.94
Neurochemie
2
Moderní statistické metody II
2
Biomedicínská antropologie
2
Pozorování a pokus organismální II
2
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.08
DNA diagnostika v klinické praxi
2.13
Pozorování a pokus suborganismální II
2.2
Molekulární taxonomie
2.33
Pokroky molekulární biologie
2.33
Molekulární taxonomie
2.5

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Pokroky molekulární biologie
100 : 0
Obecná parazitologie
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
100 : 0
Mořská fauna Středomoří
100 : 0
Praktikum z bakteriální genetiky
100 : 0
Pozorování a pokus organismální II
100 : 0
Elektronová mikroskopie
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
100 : 0
Forenzní genetika a biologie
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální II
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Evoluce života
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Přírodovědný fotoklub
100 : 0
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
100 : 0
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
100 : 0
Morfologie živočichů
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Vývojová biologie
100 : 0
Proteiny signálních kaskád
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Obecná a srovnávací fyziologie
100 : 0
Didaktické aspekty výuky biologie
100 : 0
Úvod do biologie rostlin
100 : 0
Ekologie tekoucích vod
100 : 0
Molekulární taxonomie
100 : 0
Repetitorium chemie
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
Fyziologie člověka
100 : 0
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
100 : 0
Fyziologie člověka – cvičení
100 : 0
Makromolekulární chemie
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Fytogeografie
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
100 : 0
Terestrické ekosystémy
100 : 0
Biomedicínská antropologie
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Cytogenetika
100 : 0
Neurochemie
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Biochemie - pro učitele
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
100 : 0
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
100 : 0
Ekologie živočichů
100 : 0
Fyziologie živočichů a člověka
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Základy virologie
100 : 0
Vodní ekosystémy
100 : 0
Histologie/Cytologie
100 : 0
Genetika prokaryot
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
DNA diagnostika v klinické praxi
100 : 0
Hlasová výchova a rétorika
100 : 0
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
100 : 0
Ochrana biodiverzity
100 : 0
Ekofyziologie živočichů a člověka
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
100 : 0
Základy zahradnictví
100 : 0
První pomoc ve škole - simulace letní A
100 : 0
Biologie orchidejí
100 : 0
Základy bioinformatiky – cvičení
100 : 0
Ekologie
100 : 0
Ornitologie II
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Praktikum z genetiky
99 : 1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
97 : 3
Mikroevoluce a makroevoluce
97 : 3
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
96 : 4
Základy molekulární biologie
96 : 4
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
96 : 4
Antropologie
95 : 5
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
95 : 5
Biochemie
95 : 5
Moderní statistické metody II
93 : 7
Základy biochemie
93 : 7
První pomoc ve škole - simulace letní B
92 : 8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
90 : 10
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
90 : 10
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
89 : 11
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
88 : 13
Molekulární taxonomie
87 : 13
Batrachologie a herpetologie
86 : 14
Úvod do religionistiky
86 : 14
Základy molekulární biologie pro učitele
75 : 25
Mikrobiologie
50 : 50

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Cvičení z didaktiky biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1
Praktikum z genetiky
1
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1
Makromolekulární chemie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Cvičení z didaktiky biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1
První pomoc ve škole - simulace letní B
1
Praktikum z bakteriální genetiky
1
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1
Didaktické aspekty výuky biologie
1
Molekulární taxonomie
1
První pomoc ve škole - simulace letní A
1
Biomedicínská antropologie
1.07
Ornitologie II
1.08
Fyziologie člověka – cvičení
1.08
Forenzní antropologie
1.08
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.09
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.1
Pozorování a pokus suborganismální II
1.1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.11
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.12
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.13
Fytogeografie
1.13
Biologie orchidejí
1.14
Antropologie
1.14
Zoologie obratlovců
1.17
Proteiny signálních kaskád
1.18
Základy bioinformatiky
1.2
Antropologie
1.21
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1.22
Základy molekulární biologie pro učitele
1.25
Hlasová výchova a rétorika
1.25
Obecná biologie živočichů
1.28
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.33
Biochemie - pro učitele
1.33
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.33
Základy zahradnictví
1.33
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.33
Cytogenetika
1.33
Histologie/Cytologie
1.34
Moderní statistické metody II
1.36
Vodní ekosystémy
1.36
Zoologie obratlovců
1.36
Mikroevoluce a makroevoluce
1.38
Forenzní genetika a biologie
1.38
DNA diagnostika v klinické praxi
1.38
Molekulární taxonomie
1.4
Ekologie mikroorganizmů
1.4
Úvod do religionistiky
1.43
Batrachologie a herpetologie
1.43
Pokroky molekulární biologie
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.46
Základy molekulární biologie
1.46
Morfologie živočichů
1.46
Ekologie tekoucích vod
1.5
Základy bioinformatiky – cvičení
1.5
Ekologie živočichů
1.52
Úvod do biologie rostlin
1.53
Základy virologie
1.53
Elektronová mikroskopie
1.56
Mořská fauna Středomoří
1.57
Základy biochemie
1.57
Ekologie rostlin
1.58
Neurochemie
1.6
Fyziologie živočichů a člověka
1.6
Pozorování a pokus organismální II
1.62
Biochemie
1.63
Vývojová biologie
1.64
Repetitorium chemie
1.65
Fyziologie rostlin
1.65
Terestrické ekosystémy
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1.67
Ochrana biodiverzity
1.67
Obecná parazitologie
1.73
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.73
Forenzní genetika
1.74
Ekologie
1.8
Genetika prokaryot
1.8
Evoluce života
1.81
Obecná a srovnávací fyziologie
1.82
Novověká filosofie a věda
1.88
O původu přírodních věd
1.89
Fyziologie člověka
2
Mikrobiologie
2.5
Přírodovědný fotoklub
2.56

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Mikrobiologie
2
Pokroky molekulární biologie
2.22
První pomoc ve škole - simulace letní B
2.23
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
2.25
První pomoc ve škole - simulace letní A
2.27
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
2.27
Moderní statistické metody II
2.29
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
2.33
Fytogeografie
2.38
Proteiny signálních kaskád
2.42
Makromolekulární chemie
2.42
Hlasová výchova a rétorika
2.43
Molekulární taxonomie
2.47
Úvod do biologie rostlin
2.5
Biomedicínská antropologie
2.5
Pozorování a pokus suborganismální II
2.5
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
2.51
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.53
Cvičení z didaktiky biologie
2.57
Batrachologie a herpetologie
2.57
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2.57
Histologie/Cytologie
2.57
Neurochemie
2.6
Ekologie
2.6
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
2.6
Evoluce života
2.62
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.62
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
2.62
Fyziologie člověka – cvičení
2.62
Forenzní antropologie
2.62
Pozorování a pokus organismální II
2.62
Novověká filosofie a věda
2.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.64
Praktikum z genetiky
2.66
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.67
Forenzní genetika
2.67
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.67
Zoologie obratlovců
2.67
Cvičení z didaktiky biologie
2.67
Úvod do religionistiky
2.67
Základy zahradnictví
2.67
Cytogenetika
2.67
Obecná parazitologie
2.68
Mikroevoluce a makroevoluce
2.69
Antropologie
2.71
Biologie orchidejí
2.71
Mořská fauna Středomoří
2.71
Ekologie živočichů
2.72
Elektronová mikroskopie
2.72
Ekofyziologie živočichů a člověka
2.73
Základy molekulární biologie
2.73
Základy bioinformatiky – cvičení
2.75
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.75
Terestrické ekosystémy
2.75
Forenzní genetika a biologie
2.75
DNA diagnostika v klinické praxi
2.75
Molekulární taxonomie
2.75
Biochemie
2.77
Ornitologie II
2.77
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.77
Repetitorium chemie
2.77
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
2.78
Přírodovědný fotoklub
2.78
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
2.78
Antropologie
2.79
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2.8
Ekologie mikroorganizmů
2.8
Praktikum z bakteriální genetiky
2.8
Základy bioinformatiky
2.8
Vývojová biologie
2.81
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
2.81
Základy virologie
2.81
Morfologie živočichů
2.81
Zoologie obratlovců
2.82
Vodní ekosystémy
2.83
Obecná biologie živočichů
2.83
Ekologie rostlin
2.83
Obecná a srovnávací fyziologie
2.83
Ekologie tekoucích vod
2.83
Fyziologie živočichů a člověka
2.85
O původu přírodních věd
2.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.89
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
2.89
Základy biochemie
2.93
Genetika prokaryot
2.93
Fyziologie rostlin
3
Didaktické aspekty výuky biologie
3
Základy molekulární biologie pro učitele
3
Ochrana biodiverzity
3
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
3
Fyziologie člověka
3
Biochemie - pro učitele
3.11
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
3.33

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole - simulace letní B
1
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1
Neurochemie
1
Biologie orchidejí
1.07
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1.08
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1.09
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.11
DNA diagnostika v klinické praxi
1.13
Ornitologie II
1.15
Makromolekulární chemie
1.16
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.19
První pomoc ve škole - simulace letní A
1.2
Forenzní genetika
1.22
Cvičení z didaktiky biologie
1.25
Molekulární taxonomie
1.25
Úvod do religionistiky
1.29
Batrachologie a herpetologie
1.29
Hlasová výchova a rétorika
1.29
Pozorování a pokus organismální II
1.31
Forenzní antropologie
1.31
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.33
Obecná a srovnávací fyziologie
1.33
Molekulární taxonomie
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.33
Přírodovědný fotoklub
1.33
Proteiny signálních kaskád
1.33
Didaktické aspekty výuky biologie
1.33
Ekologie tekoucích vod
1.33
Histologie/Cytologie
1.34
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.36
Forenzní genetika a biologie
1.38
Elektronová mikroskopie
1.39
Cytogenetika
1.39
Základy bioinformatiky
1.4
Základy zahradnictví
1.4
Ochrana biodiverzity
1.42
Biomedicínská antropologie
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Mořská fauna Středomoří
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Fyziologie živočichů a člověka
1.45
Antropologie
1.45
Antropologie
1.47
Základy virologie
1.48
Novověká filosofie a věda
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.5
Zoologie obratlovců
1.55
Fyziologie člověka
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.56
Praktikum z genetiky
1.57
Základy molekulární biologie
1.58
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.59
Obecná parazitologie
1.59
Praktikum z bakteriální genetiky
1.6
Ekologie mikroorganizmů
1.6
Ekologie živočichů
1.61
Fyziologie člověka – cvičení
1.62
Základy bioinformatiky – cvičení
1.63
Vývojová biologie
1.64
Biochemie
1.66
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.67
Pokroky molekulární biologie
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1.67
Zoologie obratlovců
1.67
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.68
Evoluce života
1.69
Ekologie
1.7
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.71
Cvičení z didaktiky biologie
1.71
Obecná biologie živočichů
1.72
Fytogeografie
1.75
Vodní ekosystémy
1.79
Morfologie živočichů
1.83
Úvod do biologie rostlin
1.83
Mikroevoluce a makroevoluce
1.84
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.86
Genetika prokaryot
1.87
Terestrické ekosystémy
1.88
Fyziologie rostlin
1.88
Moderní statistické metody II
1.93
Ekologie rostlin
1.96
Základy biochemie
2
O původu přírodních věd
2.07
Pozorování a pokus suborganismální II
2.1
Biochemie - pro učitele
2.11
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
2.11
Repetitorium chemie
2.13
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
2.2
Základy molekulární biologie pro učitele
2.5
Mikrobiologie
2.5

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Cvičení z didaktiky biologie
1
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Pa ...
1
Makromolekulární chemie
1.05
První pomoc ve škole (víkendová) para. B
1.09
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
1.11
Batrachologie a herpetologie
1.14
Biologie orchidejí
1.21
První pomoc ve škole (týdenní) para B.
1.25
Molekulární taxonomie
1.25
První pomoc ve škole (týdenní) para. A
1.27
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.29
Základy zahradnictví
1.31
Molekulární taxonomie
1.33
Pokroky molekulární biologie
1.33
Didaktické aspekty výuky biologie
1.33
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.38
První pomoc ve škole - simulace letní B
1.38
Základy bioinformatiky
1.4
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.4
Praktikum z genetiky
1.4
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.42
Úvod do religionistiky
1.43
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.44
Elektronová mikroskopie
1.44
Ornitologie II
1.46
Vývojová biologie
1.47
Základy virologie
1.48
Antropologie
1.48
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Forenzní genetika a biologie
1.54
Biomedicínská antropologie
1.57
Novověká filosofie a věda
1.57
Cvičení z didaktiky biologie
1.57
Proteiny signálních kaskád
1.58
Forenzní genetika
1.59
Neurochemie
1.6
Pozorování a pokus suborganismální II
1.6
Fyziologie živočichů a člověka
1.6
Hlasová výchova a rétorika
1.61
Forenzní antropologie
1.62
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.64
Obecná a srovnávací fyziologie
1.64
Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský
1.64
Cytogenetika
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Da ...
1.67
Zoologie obratlovců
1.67
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – před ...
1.67
Histologie/Cytologie
1.67
Antropologie
1.69
Biochemie
1.69
Pozorování a pokus organismální II
1.69
Fyziologie rostlin
1.71
DNA diagnostika v klinické praxi
1.71
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.71
Mořská fauna Středomoří
1.71
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – předná ...
1.77
Zoologie obratlovců
1.77
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii) – cv. Zd ...
1.78
Přírodovědný fotoklub
1.78
Úvod do biologie rostlin
1.78
Vodní ekosystémy
1.79
Praktikum z bakteriální genetiky
1.8
Ekologie mikroorganizmů
1.8
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace) – cvič ...
1.8
Ekologie živočichů
1.8
Ochrana biodiverzity
1.83
Mikroevoluce a makroevoluce
1.84
Obecná parazitologie
1.86
Základní praktikum z molekulární biologie – Mašek
1.87
Fytogeografie
1.88
Základy bioinformatiky – cvičení
1.88
Evoluce života
1.88
Morfologie živočichů
1.89
Základy molekulární biologie
1.92
Základy biochemie
1.93
Obecná biologie živočichů
1.94
Ekologie rostlin
1.96
Fyziologie člověka
2
Ekologie
2
Základy molekulární biologie pro učitele
2
Fyziologie člověka – cvičení
2
O původu přírodních věd
2
Ekologie tekoucích vod
2
Mikrobiologie
2
Genetika prokaryot
2.07
První pomoc ve škole - simulace letní A
2.13
Repetitorium chemie
2.26
Moderní statistické metody II
2.29
Terestrické ekosystémy
2.33
Biochemie - pro učitele
2.44