Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2013/2014 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Geochemie v ŽP
1
Historická a stratigrafická geologie
1.23
Matematika A1 - cv. Toman
1.29
Mechanika zemin I
1.33
Geochemie
1.33
Matematika B3
1.36
Tropická ekologie
1.39
Paleobiologie
1.42
Výpočetní technika - Toman
1.48
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.48
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.5
Paleontologie
1.5
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.5
Paleontologie – cv.
1.52
Ekologie obnovy
1.57
Úvod do geologie
1.57
Úvod do studia ŽP
1.62
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.63
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.64
Péče o diverzitu
1.64
Výroba potravin a lidské zdraví
1.64
Právo a státní správa
1.67
Odpady
1.67
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.67
GIS a DPZ v geologii
1.69
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.7
Psychologie pro učitele I
1.71
Základy toxikologie
1.71
Matematika C - zimní
1.74
Matematika A1 - cv. Krylová
1.74
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.75
Hydraulika podzemní vody I
1.79
Základy geologie pro geografy
1.79
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.81
Geochemie endogenních procesů
1.83
Úvod do užité geofyziky
1.86
Matematika B1
1.93
Environmentální geologie
1.95
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Ochrana přírody a krajiny
2.04
Základy mineralogie
2.04
Matematika A1 - přednáška
2.06
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.1
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.15
Výpočetní technika - Hladíková
2.17
Úvod do hydrogeologie
2.2
Chemie geologických procesů
2.2
Základy pedologie a ochrana půdy
2.22
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.24
Statistika
2.26
Environmental issues, background examples and solutions
2.3
Základy ekonomie
2.3
Výpočetní technika - Makovička
2.37
Mineralogie pro negeology
2.38
Limnologie
2.46
Meteorologie a klimatologie
2.5
Minerály a horniny I
2.54
Ochrana ovzduší
2.57
Legislativa a státní správa
2.71
Fyzika II pro biochemii
2.8
Pedagogika I
3.28
Pedagogika II
3.74

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Historická a stratigrafická geologie
1.15
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.22
Mechanika zemin I
1.22
Právo a státní správa
1.25
Odpady
1.33
Geochemie
1.33
Výpočetní technika - Hladíková
1.35
Ekologie obnovy
1.36
Matematika B3
1.36
Vybrané kapitoly z fyziky
1.43
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.44
Tropická ekologie
1.44
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.45
Péče o diverzitu
1.45
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.5
Psychologie pro učitele I
1.5
Výpočetní technika - Toman
1.54
Výroba potravin a lidské zdraví
1.55
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.56
Úvod do studia ŽP
1.59
Matematika A1 - cv. Toman
1.59
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.59
Hydraulika podzemní vody I
1.61
GIS a DPZ v geologii
1.62
Matematika A1 - cv. Krylová
1.63
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.63
Základy geologie pro geografy
1.64
Matematika A1 - přednáška
1.68
Paleobiologie
1.68
Úvod do geologie
1.69
Úvod do užité geofyziky
1.71
Základy toxikologie
1.71
Základy mineralogie
1.74
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.74
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.75
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.75
Environmentální geologie
1.75
Geochemie v ŽP
1.75
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.81
Matematika B1
1.83
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.83
Paleontologie
1.85
Základy pedologie a ochrana půdy
1.88
Environmental issues, background examples and solutions
1.89
Paleontologie – cv.
1.93
Matematika C - zimní
1.93
Ochrana přírody a krajiny
2
Limnologie
2.08
Meteorologie a klimatologie
2.08
Ochrana ovzduší
2.09
Výpočetní technika - Makovička
2.13
Úvod do hydrogeologie
2.14
Chemie geologických procesů
2.17
Minerály a horniny I
2.17
Základy ekonomie
2.2
Legislativa a státní správa
2.29
Statistika
2.4
Mineralogie pro negeology
2.5
Pedagogika I
2.57
Geochemie endogenních procesů
2.71
Pedagogika II
3
Fyzika II pro biochemii
3.2

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy pedologie a ochrana půdy
1
Geochemie v ŽP
1
Geochemie
1
Ekologie obnovy
1.14
Vybrané kapitoly z fyziky
1.14
Výpočetní technika - Makovička
1.14
Péče o diverzitu
1.18
Odpady
1.2
Fyzika II pro biochemii
1.2
Výpočetní technika - Hladíková
1.22
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.22
Ochrana přírody a krajiny
1.24
Matematika A1 - přednáška
1.25
Mineralogie pro negeology
1.25
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.25
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.25
Legislativa a státní správa
1.29
Úvod do užité geofyziky
1.29
Základy ekonomie
1.3
Limnologie
1.33
Mechanika zemin I
1.33
Základy geologie pro geografy
1.34
Úvod do studia ŽP
1.35
Výpočetní technika - Toman
1.37
Matematika A1 - cv. Krylová
1.37
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.38
Psychologie pro učitele I
1.38
Historická a stratigrafická geologie
1.38
Statistika
1.4
Základy toxikologie
1.4
Matematika A1 - cv. Toman
1.41
Paleobiologie
1.42
Geochemie endogenních procesů
1.43
Environmentální geologie
1.43
Ochrana ovzduší
1.43
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.5
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.5
Základy mineralogie
1.52
Pedagogika II
1.52
Paleontologie – cv.
1.56
Úvod do geologie
1.57
Paleontologie
1.58
Meteorologie a klimatologie
1.58
Právo a státní správa
1.58
Matematika C - zimní
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.6
Výroba potravin a lidské zdraví
1.64
Hydraulika podzemní vody I
1.67
Tropická ekologie
1.67
GIS a DPZ v geologii
1.69
Minerály a horniny I
1.69
Matematika B3
1.73
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.73
Chemie geologických procesů
1.73
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.74
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.89
Matematika B1
2.03
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.06
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.2
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.2
Cizí jazyk obecný II - Ross
2.44
Environmental issues, background examples and solutions
2.44
Pedagogika I
2.96

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Odpady
1.07
Úvod do geologie
1.21
Právo a státní správa
1.25
Základy pedologie a ochrana půdy
1.25
Geochemie v ŽP
1.25
Matematika B3
1.27
Základy toxikologie
1.29
Základy geologie pro geografy
1.3
Výroba potravin a lidské zdraví
1.3
GIS a DPZ v geologii
1.31
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.31
Úvod do užité geofyziky
1.33
Geochemie
1.4
Statistika
1.4
Matematika C - zimní
1.45
Matematika A1 - přednáška
1.45
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.46
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.46
Ekologie obnovy
1.5
Základy ekonomie
1.5
Mineralogie pro negeology
1.5
Tropická ekologie
1.5
Pedagogika II
1.55
Péče o diverzitu
1.6
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.6
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.62
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.63
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.63
Historická a stratigrafická geologie
1.67
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.7
Meteorologie a klimatologie
1.7
Výpočetní technika - Makovička
1.7
Výpočetní technika - Toman
1.7
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.71
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.75
Mechanika zemin I
1.78
Výpočetní technika - Hladíková
1.79
Matematika A1 - cv. Krylová
1.81
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.81
Základy mineralogie
1.83
Legislativa a státní správa
1.83
Ochrana ovzduší
1.86
Matematika A1 - cv. Toman
1.88
Chemie geologických procesů
1.9
Limnologie
1.9
Pedagogika I
1.95
Matematika B1
1.97
Ochrana přírody a krajiny
2.09
Environmentální geologie
2.17
Úvod do studia ŽP
2.3
Psychologie pro učitele I
2.33
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2.33
Paleontologie – cv.
2.37
Hydraulika podzemní vody I
2.38
Minerály a horniny I
2.38
Paleontologie
2.62
Fyzika II pro biochemii
2.75
Vybrané kapitoly z fyziky
2.8
Geochemie endogenních procesů
2.83
Paleobiologie
2.88
Environmental issues, background examples and solutions
3.3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Odpady
1.31
Úvod do užité geofyziky
1.33
Geochemie
1.33
Úvod do geologie
1.36
Základy toxikologie
1.42
Právo a státní správa
1.42
Paleontologie
1.43
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.5
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Geochemie v ŽP
1.5
Geochemie endogenních procesů
1.5
Výpočetní technika - Toman
1.52
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.52
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.55
Základy pedologie a ochrana půdy
1.57
Mineralogie pro negeology
1.6
Péče o diverzitu
1.6
Historická a stratigrafická geologie
1.64
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.64
Minerály a horniny I
1.67
Ekologie obnovy
1.67
Základy geologie pro geografy
1.67
Základy mineralogie
1.68
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.7
Matematika B3
1.7
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.71
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.74
Psychologie pro učitele I
1.75
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.76
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.79
Matematika C - zimní
1.8
Základy ekonomie
1.8
Paleontologie – cv.
1.81
Matematika B1
1.81
Matematika A1 - cv. Krylová
1.82
Ochrana přírody a krajiny
1.84
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.87
Výpočetní technika - Hladíková
1.88
Chemie geologických procesů
1.88
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.9
Matematika A1 - cv. Toman
1.94
Statistika
1.96
Úvod do studia ŽP
1.97
Matematika A1 - přednáška
1.98
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2
Mechanika zemin I
2
Ochrana ovzduší
2
Tropická ekologie
2
GIS a DPZ v geologii
2.08
Výpočetní technika - Makovička
2.1
Limnologie
2.11
Meteorologie a klimatologie
2.13
Hydraulika podzemní vody I
2.14
Úvod do hydrogeologie
2.14
Pedagogika II
2.2
Vybrané kapitoly z fyziky
2.2
Fyzika II pro biochemii
2.2
Pedagogika I
2.24
Environmentální geologie
2.27
Environmental issues, background examples and solutions
2.29
Legislativa a státní správa
2.33
Paleobiologie
2.47

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Pedagogika II
1.27
Ochrana ovzduší
1.3
Pedagogika I
1.45
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.6
Matematika B3
1.6
Geochemie endogenních procesů
1.6
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.63
Hydraulika podzemní vody I
1.68
Úvod do hydrogeologie
1.7
Úvod do užité geofyziky
1.71
Mechanika zemin I
1.78
Právo a státní správa
1.78
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.78
Statistika
1.78
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.81
Matematika A1 - cv. Toman
1.81
Matematika C - zimní
1.81
Matematika A1 - přednáška
1.82
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.84
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.84
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.85
Chemie geologických procesů
1.85
Tropická ekologie
1.86
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.86
Paleontologie
1.86
Minerály a horniny I
1.88
Výpočetní technika - Makovička
1.88
Ochrana přírody a krajiny
1.88
Matematika B1
1.89
Historická a stratigrafická geologie
1.9
Paleontologie – cv.
1.91
Základy toxikologie
1.91
Ekologie obnovy
1.92
GIS a DPZ v geologii
1.92
Výpočetní technika - Hladíková
1.94
Psychologie pro učitele I
1.95
Limnologie
1.95
Základy mineralogie
1.96
Matematika A1 - cv. Krylová
1.96
Paleobiologie
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
2
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2
Environmental issues, background examples and solutions
2
Fyzika II pro biochemii
2
Geochemie
2
Úvod do geologie
2
Úvod do studia ŽP
2
Mineralogie pro negeology
2
Odpady
2
Péče o diverzitu
2
Cizí jazyk obecný II - Ross
2
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2
Základy geologie pro geografy
2
Výroba potravin a lidské zdraví
2
Meteorologie a klimatologie
2
Legislativa a státní správa
2
Environmentální geologie
2
Geochemie v ŽP
2
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
2.04
Výpočetní technika - Toman
2.08
Základy ekonomie
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Úvod do užité geofyziky
86 : 14
Hydraulika podzemní vody I
74 : 26
Úvod do užité geofyziky – cv.
69 : 31
Úvod do hydrogeologie
67 : 33
Chemie geologických procesů
63 : 37
Matematika A1 - cv. Krylová
63 : 37
Matematika A1 - přednáška
62 : 38
Základy geologie pro geografy
62 : 38
GIS a DPZ v geologii
62 : 38
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
58 : 42
Geochemie endogenních procesů
57 : 43
GIS a DPZ v geologii – cv.
56 : 44
Cizí jazyk obecný II - Doehring
55 : 45
Cizí jazyk odborný II - Ross
55 : 45
Matematika B3
55 : 45
Matematika B1
53 : 47
Matematika A1 - cv. Toman
53 : 47
Základy mineralogie
52 : 48
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
50 : 50
Statistika
50 : 50
Matematika A1 - cv. Štědrý
48 : 52
Paleontologie – cv.
48 : 52
Ochrana ovzduší
48 : 52
Minerály a horniny I
46 : 54
Paleontologie
46 : 54
Základy pedologie a ochrana půdy
44 : 56
Matematika C - zimní
44 : 56
Legislativa a státní správa
43 : 57
Právo a státní správa
42 : 58
Výpočetní technika - Makovička
40 : 60
Pedagogika II
39 : 61
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
39 : 61
Výpočetní technika - Toman
38 : 62
Úvod do studia ŽP
38 : 62
Limnologie
38 : 63
Mineralogie pro negeology
38 : 63
Cizí jazyk obecný II - Ross
38 : 63
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
38 : 63
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
36 : 64
Ekologie obnovy
36 : 64
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
35 : 65
Tropická ekologie
33 : 67
Mechanika zemin I
33 : 67
Geochemie
33 : 67
Environmentální geologie
33 : 67
Základy toxikologie
33 : 67
Ochrana přírody a krajiny
31 : 69
Historická a stratigrafická geologie
31 : 69
Vybrané kapitoly z fyziky
29 : 71
Péče o diverzitu
27 : 73
Geochemie v ŽP
25 : 75
Meteorologie a klimatologie
25 : 75
Paleobiologie
21 : 79
Fyzika II pro biochemii
20 : 80
Základy ekonomie
20 : 80
Odpady
20 : 80
Psychologie pro učitele I
19 : 81
Výroba potravin a lidské zdraví
18 : 82
Výpočetní technika - Hladíková
17 : 83
Pedagogika I
16 : 84
Environmental issues, background examples and solutions
10 : 90
Úvod do geologie
7 : 93
Další kapitoly z fyziky pro biology
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Cizí jazyk obecný II - Ross
1
Legislativa a státní správa
1
Matematika A1 - cv. Štědrý
1
Základy mineralogie
1
Úvod do hydrogeologie
1
Výpočetní technika - Hladíková
1
Úvod do geologie
1
Matematika A1 - cv. Krylová
1
Fyzika II pro biochemii
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Výpočetní technika - Toman
1
Matematika A1 - cv. Toman
1
Geochemie
1
Environmentální geologie
1
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1
Úvod do užité geofyziky
1
Chemie geologických procesů
1
Meteorologie a klimatologie
1
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1
Paleobiologie
1
Základy geologie pro geografy
1
Další kapitoly z fyziky pro biology
1
Výpočetní technika - Makovička
1
Základy ekonomie
1
Cizí jazyk odborný II - Ross
1
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1
Úvod do studia ŽP
1
Statistika
1.02
Matematika A1 - přednáška
1.02
Matematika C - zimní
1.03
Matematika B1
1.03
Ochrana přírody a krajiny
1.03
Paleontologie – cv.
1.04
Paleontologie
1.04
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.05
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.06
Odpady
1.07
Minerály a horniny I
1.08
GIS a DPZ v geologii
1.08
Právo a státní správa
1.08
Ochrana ovzduší
1.09
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.09
Matematika B3
1.09
Psychologie pro učitele I
1.1
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.11
Mineralogie pro negeology
1.13
Limnologie
1.17
Výroba potravin a lidské zdraví
1.18
Historická a stratigrafická geologie
1.23
Environmental issues, background examples and solutions
1.3
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.33
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.33
Pedagogika I
1.36
Základy pedologie a ochrana půdy
1.44
Péče o diverzitu
1.45
Základy toxikologie
1.47
Geochemie v ŽP
1.5
Tropická ekologie
1.56
Hydraulika podzemní vody I
1.58
Mechanika zemin I
1.78
Ekologie obnovy
1.79
Geochemie endogenních procesů
2
Pedagogika II
2.09

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Tropická ekologie
100 : 0
Pedagogika I
100 : 0
Minerály a horniny I
100 : 0
Mineralogie pro negeology
100 : 0
Ekologie obnovy
100 : 0
Legislativa a státní správa
100 : 0
Matematika A1 - cv. Štědrý
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
100 : 0
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
100 : 0
Odpady
100 : 0
Matematika B1
100 : 0
GIS a DPZ v geologii – cv.
100 : 0
Právo a státní správa
100 : 0
Matematika A1 - cv. Krylová
100 : 0
Historická a stratigrafická geologie
100 : 0
Fyzika II pro biochemii
100 : 0
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Geochemie endogenních procesů
100 : 0
Paleontologie
100 : 0
Pedagogika II
100 : 0
Základy ekonomie
100 : 0
Matematika B3
100 : 0
Psychologie pro učitele I
100 : 0
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
100 : 0
Základy toxikologie
100 : 0
Péče o diverzitu
100 : 0
Limnologie
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Environmental issues, background examples and solutions
100 : 0
Geochemie v ŽP
100 : 0
Výroba potravin a lidské zdraví
100 : 0
Výpočetní technika - Hladíková
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Úvod do geologie
100 : 0
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
100 : 0
Paleobiologie
100 : 0
Další kapitoly z fyziky pro biology
100 : 0
Základy pedologie a ochrana půdy
100 : 0
Matematika A1 - cv. Toman
100 : 0
Paleontologie – cv.
100 : 0
Matematika A1 - přednáška
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Environmentální geologie
100 : 0
Úvod do užité geofyziky
100 : 0
Statistika
100 : 0
Výpočetní technika - Makovička
98 : 2
Úvod do studia ŽP
98 : 2
Cizí jazyk odborný II - Ross
98 : 2
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
97 : 3
Chemie geologických procesů
97 : 3
Základy geologie pro geografy
97 : 3
Výpočetní technika - Toman
96 : 4
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
95 : 5
Cizí jazyk obecný II - Ross
94 : 6
Úvod do hydrogeologie
93 : 7
GIS a DPZ v geologii
92 : 8
Ochrana ovzduší
91 : 9
Cizí jazyk obecný II - Doehring
90 : 10
Matematika C - zimní
88 : 12
Úvod do užité geofyziky – cv.
88 : 13
Mechanika zemin I
67 : 33
Hydraulika podzemní vody I
58 : 42

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Meteorologie a klimatologie
1
Geochemie
1
Fyzika II pro biochemii
1
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.05
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.06
Paleontologie – cv.
1.07
Minerály a horniny I
1.08
Matematika B3
1.09
Paleontologie
1.12
Matematika A1 - cv. Toman
1.12
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.12
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.13
Environmentální geologie
1.14
Matematika A1 - cv. Krylová
1.15
Paleobiologie
1.16
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.16
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.17
Výpočetní technika - Makovička
1.17
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.19
Matematika A1 - přednáška
1.19
Psychologie pro učitele I
1.19
Matematika C - zimní
1.21
Výpočetní technika - Toman
1.21
Pedagogika II
1.22
Mechanika zemin I
1.22
Výpočetní technika - Hladíková
1.22
Historická a stratigrafická geologie
1.23
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.25
Úvod do studia ŽP
1.25
Základy geologie pro geografy
1.28
Environmental issues, background examples and solutions
1.3
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.3
Statistika
1.31
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.33
Matematika B1
1.34
Ekologie obnovy
1.36
Mineralogie pro negeology
1.38
Úvod do hydrogeologie
1.4
Právo a státní správa
1.42
Péče o diverzitu
1.45
Výroba potravin a lidské zdraví
1.45
Geochemie endogenních procesů
1.5
Tropická ekologie
1.5
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.5
Odpady
1.53
Pedagogika I
1.56
Základy mineralogie
1.57
Úvod do geologie
1.57
Vybrané kapitoly z fyziky
1.57
Hydraulika podzemní vody I
1.58
Limnologie
1.58
Základy toxikologie
1.6
Chemie geologických procesů
1.63
Legislativa a státní správa
1.71
Geochemie v ŽP
1.75
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.78
Základy pedologie a ochrana půdy
1.78
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2
Základy ekonomie
2
Úvod do užité geofyziky
2
Ochrana ovzduší
2
GIS a DPZ v geologii
2.23
Ochrana přírody a krajiny
2.38

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2.17
Základy pedologie a ochrana půdy
2.22
Odpady
2.27
Legislativa a státní správa
2.29
Úvod do hydrogeologie
2.33
Pedagogika II
2.35
Tropická ekologie
2.39
Ochrana ovzduší
2.39
Environmental issues, background examples and solutions
2.4
Úvod do užité geofyziky
2.43
Cizí jazyk obecný II - Ross
2.44
Výpočetní technika - Hladíková
2.44
Matematika A1 - cv. Krylová
2.48
Ekologie obnovy
2.5
Úvod do užité geofyziky – cv.
2.53
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
2.57
Matematika A1 - přednáška
2.57
Základy toxikologie
2.57
Paleobiologie
2.58
Právo a státní správa
2.58
Ochrana přírody a krajiny
2.59
Paleontologie – cv.
2.59
Fyzika II pro biochemii
2.6
Péče o diverzitu
2.6
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.61
GIS a DPZ v geologii
2.62
Psychologie pro učitele I
2.62
Základy geologie pro geografy
2.62
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.64
Matematika A1 - cv. Toman
2.65
Základy mineralogie
2.65
Výpočetní technika - Toman
2.65
GIS a DPZ v geologii – cv.
2.67
Geochemie
2.67
Matematika A1 - cv. Štědrý
2.67
Historická a stratigrafická geologie
2.69
Matematika B1
2.7
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.7
Pedagogika I
2.72
Matematika B3
2.73
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
2.73
Úvod do studia ŽP
2.75
Mineralogie pro negeology
2.75
Limnologie
2.75
Meteorologie a klimatologie
2.75
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
2.78
Úvod do geologie
2.79
Hydraulika podzemní vody I
2.79
Matematika C - zimní
2.82
Geochemie endogenních procesů
2.83
Chemie geologických procesů
2.83
Environmentální geologie
2.86
Výpočetní technika - Makovička
2.87
Statistika
2.89
Mechanika zemin I
2.89
Výroba potravin a lidské zdraví
2.91
Paleontologie
2.92
Minerály a horniny I
2.92
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
2.95
Základy ekonomie
3
Geochemie v ŽP
3
Vybrané kapitoly z fyziky
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Tropická ekologie
1.17
Výroba potravin a lidské zdraví
1.27
Ekologie obnovy
1.29
Environmental issues, background examples and solutions
1.3
Mechanika zemin I
1.33
Péče o diverzitu
1.36
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.38
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.39
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.4
Paleobiologie
1.42
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.43
Úvod do studia ŽP
1.44
Historická a stratigrafická geologie
1.46
Geochemie
1.5
Právo a státní správa
1.5
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.5
Matematika B3
1.55
Úvod do užité geofyziky
1.57
Paleontologie – cv.
1.59
Odpady
1.6
Matematika A1 - cv. Krylová
1.63
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.67
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.68
Paleontologie
1.69
GIS a DPZ v geologii
1.69
Matematika A1 - přednáška
1.7
Základy toxikologie
1.71
Vybrané kapitoly z fyziky
1.71
Psychologie pro učitele I
1.71
Geochemie v ŽP
1.75
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Výpočetní technika - Toman
1.75
Základy geologie pro geografy
1.76
Matematika A1 - cv. Toman
1.76
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.78
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.78
Základy mineralogie
1.78
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.81
Ochrana přírody a krajiny
1.83
Matematika C - zimní
1.84
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.85
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.86
Mineralogie pro negeology
1.88
Základy pedologie a ochrana půdy
1.89
Matematika B1
1.9
Environmentální geologie
1.9
Meteorologie a klimatologie
1.92
Minerály a horniny I
1.92
Ochrana ovzduší
1.96
Hydraulika podzemní vody I
2
Limnologie
2
Úvod do geologie
2
Geochemie endogenních procesů
2
Výpočetní technika - Hladíková
2.06
Úvod do hydrogeologie
2.07
Výpočetní technika - Makovička
2.08
Základy ekonomie
2.1
Pedagogika II
2.13
Pedagogika I
2.24
Chemie geologických procesů
2.27
Statistika
2.35
Legislativa a státní správa
2.43
Fyzika II pro biochemii
2.8

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Paleobiologie
1.32
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.33
Historická a stratigrafická geologie
1.38
Mechanika zemin I
1.44
Matematika A1 - cv. Toman
1.47
Úvod do geologie
1.5
Geochemie
1.5
Geochemie v ŽP
1.5
Výroba potravin a lidské zdraví
1.55
Péče o diverzitu
1.55
Ekologie obnovy
1.57
Hydraulika podzemní vody I
1.58
Právo a státní správa
1.58
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.59
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.59
Výpočetní technika - Toman
1.6
Základy mineralogie
1.61
Paleontologie – cv.
1.62
Základy geologie pro geografy
1.62
Matematika A1 - cv. Krylová
1.63
Matematika B3
1.64
Matematika A1 - přednáška
1.64
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.67
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.67
Tropická ekologie
1.67
Psychologie pro učitele I
1.71
Výpočetní technika - Hladíková
1.72
Odpady
1.73
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
GIS a DPZ v geologii
1.77
Paleontologie
1.77
Úvod do hydrogeologie
1.8
Matematika C - zimní
1.82
Úvod do studia ŽP
1.83
Geochemie endogenních procesů
1.83
Základy toxikologie
1.86
Environmentální geologie
1.86
Úvod do užité geofyziky
1.86
Environmental issues, background examples and solutions
1.9
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.92
Matematika B1
1.93
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.94
Výpočetní technika - Makovička
1.95
Fyzika II pro biochemii
2
Úvod do užité geofyziky – cv.
2
Meteorologie a klimatologie
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.05
Ochrana přírody a krajiny
2.07
Statistika
2.09
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.1
Základy ekonomie
2.1
GIS a DPZ v geologii – cv.
2.11
Mineralogie pro negeology
2.13
Limnologie
2.17
Chemie geologických procesů
2.27
Minerály a horniny I
2.31
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.33
Ochrana ovzduší
2.36
Pedagogika I
2.44
Legislativa a státní správa
2.57
Pedagogika II
2.65