Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2013/2014 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Geochemie v ŽP
1
Historická a stratigrafická geologie
1.23
Matematika A1 - cv. Toman
1.29
Mechanika zemin I
1.33
Geochemie
1.33
Matematika B3
1.36
Tropická ekologie
1.39
Paleobiologie
1.42
Výpočetní technika - Toman
1.48
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.48
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.5
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.5
Paleontologie
1.5
Paleontologie – cv.
1.52
Úvod do geologie
1.57
Ekologie obnovy
1.57
Úvod do studia ŽP
1.62
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.63
Výroba potravin a lidské zdraví
1.64
Péče o diverzitu
1.64
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.64
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.67
Odpady
1.67
Právo a státní správa
1.67
GIS a DPZ v geologii
1.69
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.7
Základy toxikologie
1.71
Psychologie pro učitele I
1.71
Matematika C - zimní
1.74
Matematika A1 - cv. Krylová
1.74
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.75
Hydraulika podzemní vody I
1.79
Základy geologie pro geografy
1.79
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.81
Geochemie endogenních procesů
1.83
Úvod do užité geofyziky
1.86
Matematika B1
1.93
Environmentální geologie
1.95
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Ochrana přírody a krajiny
2.04
Základy mineralogie
2.04
Matematika A1 - přednáška
2.06
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.1
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.15
Výpočetní technika - Hladíková
2.17
Chemie geologických procesů
2.2
Úvod do hydrogeologie
2.2
Základy pedologie a ochrana půdy
2.22
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.24
Statistika
2.26
Základy ekonomie
2.3
Environmental issues, background examples and solutions
2.3
Výpočetní technika - Makovička
2.37
Mineralogie pro negeology
2.38
Limnologie
2.46
Meteorologie a klimatologie
2.5
Minerály a horniny I
2.54
Ochrana ovzduší
2.57
Legislativa a státní správa
2.71
Fyzika II pro biochemii
2.8
Pedagogika I
3.28
Pedagogika II
3.74

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Historická a stratigrafická geologie
1.15
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.22
Mechanika zemin I
1.22
Právo a státní správa
1.25
Odpady
1.33
Geochemie
1.33
Výpočetní technika - Hladíková
1.35
Ekologie obnovy
1.36
Matematika B3
1.36
Vybrané kapitoly z fyziky
1.43
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.44
Tropická ekologie
1.44
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.45
Péče o diverzitu
1.45
Psychologie pro učitele I
1.5
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.5
Výpočetní technika - Toman
1.54
Výroba potravin a lidské zdraví
1.55
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.56
Úvod do studia ŽP
1.59
Matematika A1 - cv. Toman
1.59
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.59
Hydraulika podzemní vody I
1.61
GIS a DPZ v geologii
1.62
Matematika A1 - cv. Krylová
1.63
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.63
Základy geologie pro geografy
1.64
Matematika A1 - přednáška
1.68
Paleobiologie
1.68
Úvod do geologie
1.69
Základy toxikologie
1.71
Úvod do užité geofyziky
1.71
Základy mineralogie
1.74
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.74
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.75
Geochemie v ŽP
1.75
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.75
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Environmentální geologie
1.75
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.81
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.83
Matematika B1
1.83
Paleontologie
1.85
Základy pedologie a ochrana půdy
1.88
Environmental issues, background examples and solutions
1.89
Paleontologie – cv.
1.93
Matematika C - zimní
1.93
Ochrana přírody a krajiny
2
Limnologie
2.08
Meteorologie a klimatologie
2.08
Ochrana ovzduší
2.09
Výpočetní technika - Makovička
2.13
Úvod do hydrogeologie
2.14
Minerály a horniny I
2.17
Chemie geologických procesů
2.17
Základy ekonomie
2.2
Legislativa a státní správa
2.29
Statistika
2.4
Mineralogie pro negeology
2.5
Pedagogika I
2.57
Geochemie endogenních procesů
2.71
Pedagogika II
3
Fyzika II pro biochemii
3.2

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy pedologie a ochrana půdy
1
Geochemie
1
Geochemie v ŽP
1
Výpočetní technika - Makovička
1.14
Vybrané kapitoly z fyziky
1.14
Ekologie obnovy
1.14
Péče o diverzitu
1.18
Odpady
1.2
Fyzika II pro biochemii
1.2
Výpočetní technika - Hladíková
1.22
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.22
Ochrana přírody a krajiny
1.24
Matematika A1 - přednáška
1.25
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.25
Mineralogie pro negeology
1.25
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.25
Legislativa a státní správa
1.29
Úvod do užité geofyziky
1.29
Základy ekonomie
1.3
Limnologie
1.33
Mechanika zemin I
1.33
Základy geologie pro geografy
1.34
Úvod do studia ŽP
1.35
Výpočetní technika - Toman
1.37
Matematika A1 - cv. Krylová
1.37
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.38
Psychologie pro učitele I
1.38
Historická a stratigrafická geologie
1.38
Statistika
1.4
Základy toxikologie
1.4
Matematika A1 - cv. Toman
1.41
Paleobiologie
1.42
Environmentální geologie
1.43
Geochemie endogenních procesů
1.43
Ochrana ovzduší
1.43
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.5
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.5
Základy mineralogie
1.52
Pedagogika II
1.52
Paleontologie – cv.
1.56
Úvod do geologie
1.57
Paleontologie
1.58
Právo a státní správa
1.58
Meteorologie a klimatologie
1.58
Matematika C - zimní
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.6
Výroba potravin a lidské zdraví
1.64
Tropická ekologie
1.67
Hydraulika podzemní vody I
1.67
GIS a DPZ v geologii
1.69
Minerály a horniny I
1.69
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.73
Matematika B3
1.73
Chemie geologických procesů
1.73
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.74
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.89
Matematika B1
2.03
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.06
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.2
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.2
Cizí jazyk obecný II - Ross
2.44
Environmental issues, background examples and solutions
2.44
Pedagogika I
2.96

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Odpady
1.07
Úvod do geologie
1.21
Geochemie v ŽP
1.25
Právo a státní správa
1.25
Základy pedologie a ochrana půdy
1.25
Matematika B3
1.27
Základy toxikologie
1.29
Základy geologie pro geografy
1.3
Výroba potravin a lidské zdraví
1.3
GIS a DPZ v geologii
1.31
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.31
Úvod do užité geofyziky
1.33
Geochemie
1.4
Statistika
1.4
Matematika C - zimní
1.45
Matematika A1 - přednáška
1.45
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.46
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.46
Tropická ekologie
1.5
Základy ekonomie
1.5
Ekologie obnovy
1.5
Mineralogie pro negeology
1.5
Pedagogika II
1.55
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.6
Péče o diverzitu
1.6
Úvod do hydrogeologie
1.6
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.62
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.63
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.63
Historická a stratigrafická geologie
1.67
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.7
Meteorologie a klimatologie
1.7
Výpočetní technika - Makovička
1.7
Výpočetní technika - Toman
1.7
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.71
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.75
Mechanika zemin I
1.78
Výpočetní technika - Hladíková
1.79
Matematika A1 - cv. Krylová
1.81
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.81
Základy mineralogie
1.83
Legislativa a státní správa
1.83
Ochrana ovzduší
1.86
Matematika A1 - cv. Toman
1.88
Chemie geologických procesů
1.9
Limnologie
1.9
Pedagogika I
1.95
Matematika B1
1.97
Ochrana přírody a krajiny
2.09
Environmentální geologie
2.17
Úvod do studia ŽP
2.3
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2.33
Psychologie pro učitele I
2.33
Paleontologie – cv.
2.37
Hydraulika podzemní vody I
2.38
Minerály a horniny I
2.38
Paleontologie
2.62
Fyzika II pro biochemii
2.75
Vybrané kapitoly z fyziky
2.8
Geochemie endogenních procesů
2.83
Paleobiologie
2.88
Environmental issues, background examples and solutions
3.3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Odpady
1.31
Úvod do užité geofyziky
1.33
Geochemie
1.33
Úvod do geologie
1.36
Právo a státní správa
1.42
Základy toxikologie
1.42
Paleontologie
1.43
Geochemie v ŽP
1.5
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.5
Výroba potravin a lidské zdraví
1.5
Geochemie endogenních procesů
1.5
Výpočetní technika - Toman
1.52
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.52
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.55
Základy pedologie a ochrana půdy
1.57
Péče o diverzitu
1.6
Mineralogie pro negeology
1.6
Historická a stratigrafická geologie
1.64
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.64
Minerály a horniny I
1.67
Ekologie obnovy
1.67
Základy geologie pro geografy
1.67
Základy mineralogie
1.68
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.7
Matematika B3
1.7
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.71
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.74
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Psychologie pro učitele I
1.75
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.76
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.79
Matematika C - zimní
1.8
Základy ekonomie
1.8
Paleontologie – cv.
1.81
Matematika B1
1.81
Matematika A1 - cv. Krylová
1.82
Ochrana přírody a krajiny
1.84
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.87
Výpočetní technika - Hladíková
1.88
Chemie geologických procesů
1.88
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.9
Matematika A1 - cv. Toman
1.94
Statistika
1.96
Úvod do studia ŽP
1.97
Matematika A1 - přednáška
1.98
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2
Tropická ekologie
2
Ochrana ovzduší
2
Mechanika zemin I
2
GIS a DPZ v geologii
2.08
Výpočetní technika - Makovička
2.1
Limnologie
2.11
Meteorologie a klimatologie
2.13
Hydraulika podzemní vody I
2.14
Úvod do hydrogeologie
2.14
Pedagogika II
2.2
Fyzika II pro biochemii
2.2
Vybrané kapitoly z fyziky
2.2
Pedagogika I
2.24
Environmentální geologie
2.27
Environmental issues, background examples and solutions
2.29
Legislativa a státní správa
2.33
Paleobiologie
2.47

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Pedagogika II
1.27
Ochrana ovzduší
1.3
Pedagogika I
1.45
Matematika B3
1.6
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.6
Geochemie endogenních procesů
1.6
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.63
Hydraulika podzemní vody I
1.68
Úvod do hydrogeologie
1.7
Úvod do užité geofyziky
1.71
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.78
Právo a státní správa
1.78
Mechanika zemin I
1.78
Statistika
1.78
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.81
Matematika A1 - cv. Toman
1.81
Matematika C - zimní
1.81
Matematika A1 - přednáška
1.82
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.84
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.84
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.85
Chemie geologických procesů
1.85
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.86
Tropická ekologie
1.86
Paleontologie
1.86
Minerály a horniny I
1.88
Výpočetní technika - Makovička
1.88
Ochrana přírody a krajiny
1.88
Matematika B1
1.89
Historická a stratigrafická geologie
1.9
Paleontologie – cv.
1.91
Základy toxikologie
1.91
Ekologie obnovy
1.92
GIS a DPZ v geologii
1.92
Výpočetní technika - Hladíková
1.94
Psychologie pro učitele I
1.95
Limnologie
1.95
Základy mineralogie
1.96
Matematika A1 - cv. Krylová
1.96
Geochemie v ŽP
2
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Paleobiologie
2
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2
Environmentální geologie
2
Cizí jazyk obecný II - Ross
2
Legislativa a státní správa
2
Péče o diverzitu
2
Úvod do geologie
2
Geochemie
2
Fyzika II pro biochemii
2
Odpady
2
Environmental issues, background examples and solutions
2
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
2
Meteorologie a klimatologie
2
Mineralogie pro negeology
2
Výroba potravin a lidské zdraví
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Úvod do studia ŽP
2
Základy geologie pro geografy
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
2.04
Výpočetní technika - Toman
2.08
Základy ekonomie
2.25

  Pohlaví

muž %
žena %
Úvod do užité geofyziky
86 : 14
Hydraulika podzemní vody I
74 : 26
Úvod do užité geofyziky – cv.
69 : 31
Úvod do hydrogeologie
67 : 33
Chemie geologických procesů
63 : 37
Matematika A1 - cv. Krylová
63 : 37
Matematika A1 - přednáška
62 : 38
Základy geologie pro geografy
62 : 38
GIS a DPZ v geologii
62 : 38
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
58 : 42
Geochemie endogenních procesů
57 : 43
GIS a DPZ v geologii – cv.
56 : 44
Cizí jazyk obecný II - Doehring
55 : 45
Cizí jazyk odborný II - Ross
55 : 45
Matematika B3
55 : 45
Matematika B1
53 : 47
Matematika A1 - cv. Toman
53 : 47
Základy mineralogie
52 : 48
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
50 : 50
Statistika
50 : 50
Matematika A1 - cv. Štědrý
48 : 52
Paleontologie – cv.
48 : 52
Ochrana ovzduší
48 : 52
Minerály a horniny I
46 : 54
Paleontologie
46 : 54
Základy pedologie a ochrana půdy
44 : 56
Matematika C - zimní
44 : 56
Legislativa a státní správa
43 : 57
Právo a státní správa
42 : 58
Výpočetní technika - Makovička
40 : 60
Pedagogika II
39 : 61
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
39 : 61
Výpočetní technika - Toman
38 : 62
Úvod do studia ŽP
38 : 62
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
38 : 63
Cizí jazyk obecný II - Ross
38 : 63
Mineralogie pro negeology
38 : 63
Limnologie
38 : 63
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
36 : 64
Ekologie obnovy
36 : 64
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
35 : 65
Tropická ekologie
33 : 67
Environmentální geologie
33 : 67
Mechanika zemin I
33 : 67
Geochemie
33 : 67
Základy toxikologie
33 : 67
Ochrana přírody a krajiny
31 : 69
Historická a stratigrafická geologie
31 : 69
Vybrané kapitoly z fyziky
29 : 71
Péče o diverzitu
27 : 73
Geochemie v ŽP
25 : 75
Meteorologie a klimatologie
25 : 75
Paleobiologie
21 : 79
Fyzika II pro biochemii
20 : 80
Základy ekonomie
20 : 80
Odpady
20 : 80
Psychologie pro učitele I
19 : 81
Výroba potravin a lidské zdraví
18 : 82
Výpočetní technika - Hladíková
17 : 83
Pedagogika I
16 : 84
Environmental issues, background examples and solutions
10 : 90
Úvod do geologie
7 : 93
Další kapitoly z fyziky pro biology
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Legislativa a státní správa
1
Matematika A1 - cv. Toman
1
Úvod do studia ŽP
1
Výpočetní technika - Toman
1
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1
Cizí jazyk odborný II - Ross
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Cizí jazyk obecný II - Ross
1
Fyzika II pro biochemii
1
Základy ekonomie
1
Matematika A1 - cv. Krylová
1
Výpočetní technika - Makovička
1
Úvod do geologie
1
Meteorologie a klimatologie
1
Úvod do užité geofyziky
1
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1
Chemie geologických procesů
1
Environmentální geologie
1
Výpočetní technika - Hladíková
1
Další kapitoly z fyziky pro biology
1
Geochemie
1
Úvod do hydrogeologie
1
Základy geologie pro geografy
1
Paleobiologie
1
Základy mineralogie
1
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1
Matematika A1 - cv. Štědrý
1
Statistika
1.02
Matematika A1 - přednáška
1.02
Matematika C - zimní
1.03
Matematika B1
1.03
Ochrana přírody a krajiny
1.03
Paleontologie – cv.
1.04
Paleontologie
1.04
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.05
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.06
Odpady
1.07
Minerály a horniny I
1.08
GIS a DPZ v geologii
1.08
Právo a státní správa
1.08
Ochrana ovzduší
1.09
Matematika B3
1.09
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.09
Psychologie pro učitele I
1.1
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.11
Mineralogie pro negeology
1.13
Limnologie
1.17
Výroba potravin a lidské zdraví
1.18
Historická a stratigrafická geologie
1.23
Environmental issues, background examples and solutions
1.3
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.33
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.33
Pedagogika I
1.36
Základy pedologie a ochrana půdy
1.44
Péče o diverzitu
1.45
Základy toxikologie
1.47
Geochemie v ŽP
1.5
Tropická ekologie
1.56
Hydraulika podzemní vody I
1.58
Mechanika zemin I
1.78
Ekologie obnovy
1.79
Geochemie endogenních procesů
2
Pedagogika II
2.09

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Legislativa a státní správa
100 : 0
Paleontologie
100 : 0
Statistika
100 : 0
Úvod do geologie
100 : 0
Ekologie obnovy
100 : 0
Úvod do užité geofyziky
100 : 0
Ochrana přírody a krajiny
100 : 0
Mineralogie pro negeology
100 : 0
Geochemie endogenních procesů
100 : 0
Environmentální geologie
100 : 0
Výpočetní technika - Hladíková
100 : 0
Minerály a horniny I
100 : 0
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Geochemie
100 : 0
Výroba potravin a lidské zdraví
100 : 0
Pedagogika I
100 : 0
Fyzika II pro biochemii
100 : 0
Historická a stratigrafická geologie
100 : 0
Geochemie v ŽP
100 : 0
Matematika A1 - přednáška
100 : 0
Tropická ekologie
100 : 0
Matematika A1 - cv. Krylová
100 : 0
Paleontologie – cv.
100 : 0
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
100 : 0
Právo a státní správa
100 : 0
Environmental issues, background examples and solutions
100 : 0
Matematika A1 - cv. Toman
100 : 0
Psychologie pro učitele I
100 : 0
GIS a DPZ v geologii – cv.
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Matematika B1
100 : 0
Limnologie
100 : 0
Odpady
100 : 0
Základy pedologie a ochrana půdy
100 : 0
Matematika B3
100 : 0
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
100 : 0
Péče o diverzitu
100 : 0
Další kapitoly z fyziky pro biology
100 : 0
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
100 : 0
Základy ekonomie
100 : 0
Základy toxikologie
100 : 0
Paleobiologie
100 : 0
Základy mineralogie
100 : 0
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
100 : 0
Matematika A1 - cv. Štědrý
100 : 0
Pedagogika II
100 : 0
Výpočetní technika - Makovička
98 : 2
Úvod do studia ŽP
98 : 2
Cizí jazyk odborný II - Ross
98 : 2
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
97 : 3
Chemie geologických procesů
97 : 3
Základy geologie pro geografy
97 : 3
Výpočetní technika - Toman
96 : 4
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
95 : 5
Cizí jazyk obecný II - Ross
94 : 6
Úvod do hydrogeologie
93 : 7
GIS a DPZ v geologii
92 : 8
Ochrana ovzduší
91 : 9
Cizí jazyk obecný II - Doehring
90 : 10
Matematika C - zimní
88 : 12
Úvod do užité geofyziky – cv.
88 : 13
Mechanika zemin I
67 : 33
Hydraulika podzemní vody I
58 : 42

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Meteorologie a klimatologie
1
Geochemie
1
Fyzika II pro biochemii
1
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.05
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.06
Paleontologie – cv.
1.07
Minerály a horniny I
1.08
Matematika B3
1.09
Paleontologie
1.12
Matematika A1 - cv. Toman
1.12
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.12
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.13
Environmentální geologie
1.14
Matematika A1 - cv. Krylová
1.15
Paleobiologie
1.16
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.16
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.17
Výpočetní technika - Makovička
1.17
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.19
Matematika A1 - přednáška
1.19
Psychologie pro učitele I
1.19
Matematika C - zimní
1.21
Výpočetní technika - Toman
1.21
Pedagogika II
1.22
Mechanika zemin I
1.22
Výpočetní technika - Hladíková
1.22
Historická a stratigrafická geologie
1.23
Úvod do studia ŽP
1.25
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.25
Základy geologie pro geografy
1.28
Environmental issues, background examples and solutions
1.3
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.3
Statistika
1.31
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.33
Matematika B1
1.34
Ekologie obnovy
1.36
Mineralogie pro negeology
1.38
Úvod do hydrogeologie
1.4
Právo a státní správa
1.42
Výroba potravin a lidské zdraví
1.45
Péče o diverzitu
1.45
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.5
Geochemie endogenních procesů
1.5
Tropická ekologie
1.5
Odpady
1.53
Pedagogika I
1.56
Základy mineralogie
1.57
Úvod do geologie
1.57
Vybrané kapitoly z fyziky
1.57
Hydraulika podzemní vody I
1.58
Limnologie
1.58
Základy toxikologie
1.6
Chemie geologických procesů
1.63
Legislativa a státní správa
1.71
Geochemie v ŽP
1.75
Základy pedologie a ochrana půdy
1.78
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.78
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2
Ochrana ovzduší
2
Úvod do užité geofyziky
2
Základy ekonomie
2
GIS a DPZ v geologii
2.23
Ochrana přírody a krajiny
2.38

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Další kapitoly z fyziky pro biology
2
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
2.17
Základy pedologie a ochrana půdy
2.22
Odpady
2.27
Legislativa a státní správa
2.29
Úvod do hydrogeologie
2.33
Pedagogika II
2.35
Tropická ekologie
2.39
Ochrana ovzduší
2.39
Environmental issues, background examples and solutions
2.4
Úvod do užité geofyziky
2.43
Cizí jazyk obecný II - Ross
2.44
Výpočetní technika - Hladíková
2.44
Matematika A1 - cv. Krylová
2.48
Ekologie obnovy
2.5
Úvod do užité geofyziky – cv.
2.53
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
2.57
Matematika A1 - přednáška
2.57
Základy toxikologie
2.57
Paleobiologie
2.58
Právo a státní správa
2.58
Ochrana přírody a krajiny
2.59
Paleontologie – cv.
2.59
Péče o diverzitu
2.6
Fyzika II pro biochemii
2.6
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.61
GIS a DPZ v geologii
2.62
Psychologie pro učitele I
2.62
Základy geologie pro geografy
2.62
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.64
Matematika A1 - cv. Toman
2.65
Základy mineralogie
2.65
Výpočetní technika - Toman
2.65
GIS a DPZ v geologii – cv.
2.67
Matematika A1 - cv. Štědrý
2.67
Geochemie
2.67
Historická a stratigrafická geologie
2.69
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.7
Matematika B1
2.7
Pedagogika I
2.72
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
2.73
Matematika B3
2.73
Meteorologie a klimatologie
2.75
Limnologie
2.75
Mineralogie pro negeology
2.75
Úvod do studia ŽP
2.75
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
2.78
Úvod do geologie
2.79
Hydraulika podzemní vody I
2.79
Matematika C - zimní
2.82
Chemie geologických procesů
2.83
Geochemie endogenních procesů
2.83
Environmentální geologie
2.86
Výpočetní technika - Makovička
2.87
Statistika
2.89
Mechanika zemin I
2.89
Výroba potravin a lidské zdraví
2.91
Paleontologie
2.92
Minerály a horniny I
2.92
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
2.95
Geochemie v ŽP
3
Základy ekonomie
3
Vybrané kapitoly z fyziky
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Tropická ekologie
1.17
Výroba potravin a lidské zdraví
1.27
Ekologie obnovy
1.29
Environmental issues, background examples and solutions
1.3
Mechanika zemin I
1.33
Péče o diverzitu
1.36
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.38
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.39
Cizí jazyk obecný II - Doehring
1.4
Paleobiologie
1.42
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.43
Úvod do studia ŽP
1.44
Historická a stratigrafická geologie
1.46
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.5
Právo a státní správa
1.5
Geochemie
1.5
Matematika B3
1.55
Úvod do užité geofyziky
1.57
Paleontologie – cv.
1.59
Odpady
1.6
Matematika A1 - cv. Krylová
1.63
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.67
Cizí jazyk odborný II - Ross
1.68
Paleontologie
1.69
GIS a DPZ v geologii
1.69
Matematika A1 - přednáška
1.7
Psychologie pro učitele I
1.71
Základy toxikologie
1.71
Vybrané kapitoly z fyziky
1.71
Geochemie v ŽP
1.75
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Výpočetní technika - Toman
1.75
Základy geologie pro geografy
1.76
Matematika A1 - cv. Toman
1.76
GIS a DPZ v geologii – cv.
1.78
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
1.78
Základy mineralogie
1.78
Úvod do užité geofyziky – cv.
1.81
Ochrana přírody a krajiny
1.83
Matematika C - zimní
1.84
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.85
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.86
Mineralogie pro negeology
1.88
Základy pedologie a ochrana půdy
1.89
Matematika B1
1.9
Environmentální geologie
1.9
Meteorologie a klimatologie
1.92
Minerály a horniny I
1.92
Ochrana ovzduší
1.96
Úvod do geologie
2
Geochemie endogenních procesů
2
Limnologie
2
Hydraulika podzemní vody I
2
Výpočetní technika - Hladíková
2.06
Úvod do hydrogeologie
2.07
Výpočetní technika - Makovička
2.08
Základy ekonomie
2.1
Pedagogika II
2.13
Pedagogika I
2.24
Chemie geologických procesů
2.27
Statistika
2.35
Legislativa a státní správa
2.43
Fyzika II pro biochemii
2.8

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Paleobiologie
1.32
Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií
1.33
Historická a stratigrafická geologie
1.38
Mechanika zemin I
1.44
Matematika A1 - cv. Toman
1.47
Úvod do geologie
1.5
Geochemie
1.5
Geochemie v ŽP
1.5
Výroba potravin a lidské zdraví
1.55
Péče o diverzitu
1.55
Ekologie obnovy
1.57
Hydraulika podzemní vody I
1.58
Právo a státní správa
1.58
Matematika A1 - cv. Šmejkalová
1.59
Matematika A1 - cv. Štědrý
1.59
Výpočetní technika - Toman
1.6
Základy mineralogie
1.61
Paleontologie – cv.
1.62
Základy geologie pro geografy
1.62
Matematika A1 - cv. Krylová
1.63
Matematika B3
1.64
Matematika A1 - přednáška
1.64
Tropická ekologie
1.67
Geotechnologie v podmínkách globálních změn
1.67
Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)
1.67
Psychologie pro učitele I
1.71
Výpočetní technika - Hladíková
1.72
Odpady
1.73
Další kapitoly z fyziky pro biology
1.75
Paleontologie
1.77
GIS a DPZ v geologii
1.77
Úvod do hydrogeologie
1.8
Matematika C - zimní
1.82
Úvod do studia ŽP
1.83
Geochemie endogenních procesů
1.83
Úvod do užité geofyziky
1.86
Environmentální geologie
1.86
Základy toxikologie
1.86
Environmental issues, background examples and solutions
1.9
Cizí jazyk obecný II - Usatyuk
1.92
Matematika B1
1.93
Cizí jazyk obecný II - Ross
1.94
Výpočetní technika - Makovička
1.95
Fyzika II pro biochemii
2
Meteorologie a klimatologie
2
Základy pedologie a ochrana půdy
2
Úvod do užité geofyziky – cv.
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Cizí jazyk obecný II - Doehring
2.05
Ochrana přírody a krajiny
2.07
Statistika
2.09
Cizí jazyk odborný II - Ross
2.1
Základy ekonomie
2.1
GIS a DPZ v geologii – cv.
2.11
Mineralogie pro negeology
2.13
Limnologie
2.17
Chemie geologických procesů
2.27
Minerály a horniny I
2.31
Cizí jazyk odborný II - Šafařík
2.33
Ochrana ovzduší
2.36
Pedagogika I
2.44
Legislativa a státní správa
2.57
Pedagogika II
2.65