Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2013/2014 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy ekonometrie
1.04
Teorie regionálního rozvoje
1.22
Kartografie
1.29
Územní plánování a urbanismus
1.31
Problémové oblasti světa
1.32
Polární oblasti
1.38
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.38
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.43
Geografie mezinárodního rozvoje
1.55
Latinská Amerika
1.55
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.57
Didaktika geografie I
1.58
Demografická analýza I – přednáška
1.61
Dynamická geomorfologie
1.64
Populační vývoj České republiky
1.65
Fyzická geografie Asie
1.78
Evropa regionů
1.78
Geografie města
1.82
Geografie cestovního ruchu
1.82
Kartografie pro demografy
1.82
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.83
Geografie ČR
1.86
Globalizace: procesy, problémy
1.88
Demografická analýza III
1.89
Krajinná ekologie
1.89
Statistická analýza dat II
1.9
Statistická analýza dat II – cv.
1.91
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.91
Geoinformační systémy
1.93
Tvorba map
1.93
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.94
Urban Social Geography I
1.95
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2
Historická demografie
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Hospodářská a sociální statistika
2
Povodně v krajině
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Ekonomie
2.03
Sociologie
2.08
Životní prostředí člověka
2.11
Teorie fyzické geografie
2.13
Meteorologie a klimatologie II.
2.13
Kulturní geografie
2.15
Sociální geografie
2.16
Interkulturní komunikace
2.17
Teorie sociální geografie
2.2
Severní Amerika
2.29
Matematická geografie
2.31
Populační vývoj České republiky – cv.
2.36
Dálkový průzkum Země
2.37
Aplikovaná krajinná ekologie
2.38
Základy ekonomie pro geografy
2.41
Úvod do demografie
2.42
Distribuce prostorových dat
2.44
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.56
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.67
Empirický výzkum
2.67
Historická geografie a kartografie
2.67
Populační prognózy
2.73
Relační databáze pro demografy
2.79
Dějiny myšlení SG a RG
2.85
Demografické aplikace SAS
2.91

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy ekonometrie
1.13
Demografická analýza III
1.22
Geoinformační systémy
1.29
Didaktika geografie I
1.33
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.33
Geografie ČR
1.35
Kartografie
1.35
Geografie mezinárodního rozvoje
1.36
Demografická analýza I – přednáška
1.43
Fyzická geografie Asie
1.44
Evropa regionů
1.45
Územní plánování a urbanismus
1.47
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.48
Dynamická geomorfologie
1.5
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.53
Tvorba map
1.53
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.54
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.55
Populační vývoj České republiky
1.57
Teorie regionálního rozvoje
1.57
Statistická analýza dat II
1.57
Latinská Amerika
1.64
Problémové oblasti světa
1.64
Povodně v krajině
1.64
Krajinná ekologie
1.67
Distribuce prostorových dat
1.67
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.67
Statistická analýza dat II – cv.
1.7
Demografické aplikace SAS
1.73
Urban Social Geography I
1.75
Dálkový průzkum Země
1.76
Geografie cestovního ruchu
1.76
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.77
Interkulturní komunikace
1.83
Sociální geografie
1.86
Meteorologie a klimatologie II.
1.88
Globalizace: procesy, problémy
1.88
Kartografie pro demografy
1.88
Relační databáze pro demografy
1.95
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.95
Severní Amerika
1.95
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Ekonomie
2.03
Polární oblasti
2.04
Hospodářská a sociální statistika
2.04
Matematická geografie
2.05
Životní prostředí člověka
2.08
Geografie města
2.09
Populační vývoj České republiky – cv.
2.11
Kulturní geografie
2.11
Historická demografie
2.13
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.13
Teorie fyzické geografie
2.2
Aplikovaná krajinná ekologie
2.25
Úvod do demografie
2.29
Empirický výzkum
2.33
Sociologie
2.33
Základy ekonomie pro geografy
2.33
Populační prognózy
2.45
Teorie sociální geografie
2.68
Dějiny myšlení SG a RG
2.72
Historická geografie a kartografie
2.93

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I – cv. Rybová
1
Evropa regionů
1.04
Sociologie
1.08
Globalizace: procesy, problémy
1.13
Problémové oblasti světa
1.14
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.14
Didaktika geografie I
1.17
Geografie cestovního ruchu
1.18
Latinská Amerika
1.18
Geografie mezinárodního rozvoje
1.18
Základy ekonometrie
1.22
Historická demografie
1.22
Ekologie člověka a populační vývoj
1.22
Fyzická geografie Asie
1.22
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.23
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.23
Urban Social Geography I
1.24
Polární oblasti
1.25
Sociální geografie
1.25
Populační vývoj České republiky
1.26
Povodně v krajině
1.27
Dynamická geomorfologie
1.27
Interkulturní komunikace
1.28
Dějiny myšlení SG a RG
1.3
Kartografie pro demografy
1.32
Krajinná ekologie
1.33
Meteorologie a klimatologie II.
1.33
Empirický výzkum
1.33
Tvorba map
1.33
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.35
Populační vývoj České republiky – cv.
1.36
Teorie fyzické geografie
1.38
Úvod do demografie
1.42
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.43
Životní prostředí člověka
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.44
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.45
Geografie města
1.45
Demografické aplikace SAS
1.45
Demografická analýza I – přednáška
1.46
Statistická analýza dat II
1.48
Teorie regionálního rozvoje
1.49
Relační databáze pro demografy
1.53
Územní plánování a urbanismus
1.53
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.53
Základy ekonomie pro geografy
1.53
Geografie ČR
1.55
Demografická analýza III
1.56
Matematická geografie
1.56
Kartografie
1.57
Aplikovaná krajinná ekologie
1.58
Hospodářská a sociální statistika
1.62
Dálkový průzkum Země
1.63
Ekonomie
1.66
Severní Amerika
1.67
Geoinformační systémy
1.71
Historická geografie a kartografie
1.8
Populační prognózy
1.82
Distribuce prostorových dat
1.83
Statistická analýza dat II – cv.
1.85
Kulturní geografie
2.08
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
3.33

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy ekonometrie
1.13
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Historická demografie
1.22
Interkulturní komunikace
1.24
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.25
Populační vývoj České republiky
1.27
Demografická analýza I – přednáška
1.3
Globalizace: procesy, problémy
1.31
Geografie ČR
1.31
Základy ekonomie pro geografy
1.35
Kartografie pro demografy
1.35
Geografie mezinárodního rozvoje
1.36
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.36
Demografická analýza III
1.39
Demografické aplikace SAS
1.4
Severní Amerika
1.41
Kartografie
1.43
Statistická analýza dat II
1.43
Geografie cestovního ruchu
1.43
Teorie regionálního rozvoje
1.43
Statistická analýza dat II – cv.
1.44
Latinská Amerika
1.44
Relační databáze pro demografy
1.44
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.44
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.45
Ekonomie
1.46
Polární oblasti
1.46
Územní plánování a urbanismus
1.47
Urban Social Geography I
1.48
Didaktika geografie I
1.5
Meteorologie a klimatologie II.
1.5
Geografie města
1.55
Problémové oblasti světa
1.55
Evropa regionů
1.55
Distribuce prostorových dat
1.56
Ekologie člověka a populační vývoj
1.56
Teorie sociální geografie
1.61
Kulturní geografie
1.61
Tvorba map
1.62
Aplikovaná krajinná ekologie
1.64
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.65
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.65
Krajinná ekologie
1.67
Populační vývoj České republiky – cv.
1.68
Povodně v krajině
1.7
Geoinformační systémy
1.75
Úvod do demografie
1.9
Hospodářská a sociální statistika
1.93
Dálkový průzkum Země
1.94
Dějiny myšlení SG a RG
1.97
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.06
Sociální geografie
2.12
Sociologie
2.13
Fyzická geografie Asie
2.14
Matematická geografie
2.27
Historická geografie a kartografie
2.29
Životní prostředí člověka
2.44
Dynamická geomorfologie
2.47
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.62
Populační prognózy
2.63
Teorie fyzické geografie
2.86
Empirický výzkum
3
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
3.16

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Základy ekonometrie
1.22
Populační vývoj České republiky
1.27
Historická demografie
1.44
Didaktika geografie I
1.45
Demografická analýza I – přednáška
1.46
Geografie ČR
1.47
Tvorba map
1.5
Polární oblasti
1.5
Územní plánování a urbanismus
1.52
Kartografie pro demografy
1.52
Geografie mezinárodního rozvoje
1.55
Severní Amerika
1.55
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.55
Geografie cestovního ruchu
1.55
Problémové oblasti světa
1.55
Teorie regionálního rozvoje
1.56
Ekologie člověka a populační vývoj
1.57
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.57
Meteorologie a klimatologie II.
1.6
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.6
Ekonomie
1.62
Latinská Amerika
1.63
Interkulturní komunikace
1.63
Základy ekonomie pro geografy
1.67
Krajinná ekologie
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Úvod do demografie
1.67
Kartografie
1.72
Geografie města
1.73
Populační vývoj České republiky – cv.
1.76
Hospodářská a sociální statistika
1.77
Distribuce prostorových dat
1.79
Statistická analýza dat II – cv.
1.79
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.8
Globalizace: procesy, problémy
1.8
Urban Social Geography I
1.81
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.82
Kulturní geografie
1.86
Demografická analýza III
1.88
Aplikovaná krajinná ekologie
1.89
Evropa regionů
1.94
Statistická analýza dat II
1.96
Životní prostředí člověka
2
Geoinformační systémy
2
Empirický výzkum
2
Demografické aplikace SAS
2
Dálkový průzkum Země
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2
Relační databáze pro demografy
2
Sociologie
2
Teorie sociální geografie
2.05
Sociální geografie
2.08
Dějiny myšlení SG a RG
2.14
Dynamická geomorfologie
2.17
Populační prognózy
2.17
Matematická geografie
2.21
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.23
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.25
Povodně v krajině
2.25
Historická geografie a kartografie
2.27
Teorie fyzické geografie
2.5
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.77

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Teorie regionálního rozvoje
1.25
Matematická geografie
1.41
Problémové oblasti světa
1.48
Kulturní geografie
1.52
Demografická analýza III
1.59
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.59
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.66
Historická geografie a kartografie
1.67
Teorie sociální geografie
1.67
Geografie mezinárodního rozvoje
1.73
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.75
Demografické aplikace SAS
1.79
Sociální geografie
1.79
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.79
Kartografie
1.8
Geografie města
1.8
Geografie ČR
1.81
Základy ekonometrie
1.82
Dějiny myšlení SG a RG
1.82
Geografie cestovního ruchu
1.82
Historická demografie
1.83
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.83
Statistická analýza dat II – cv.
1.84
Demografická analýza I – přednáška
1.84
Relační databáze pro demografy
1.85
Urban Social Geography I
1.85
Populační prognózy
1.86
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.86
Tvorba map
1.87
Kartografie pro demografy
1.88
Dálkový průzkum Země
1.88
Statistická analýza dat II
1.88
Fyzická geografie Asie
1.89
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.89
Ekonomie
1.89
Evropa regionů
1.9
Latinská Amerika
1.91
Územní plánování a urbanismus
1.91
Globalizace: procesy, problémy
1.92
Životní prostředí člověka
1.92
Geoinformační systémy
1.92
Dynamická geomorfologie
1.93
Základy ekonomie pro geografy
1.94
Úvod do demografie
1.96
Polární oblasti
1.96
Didaktika geografie I
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Krajinná ekologie
2
Empirický výzkum
2
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2
Populační vývoj České republiky – cv.
2
Severní Amerika
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Populační vývoj České republiky
2
Povodně v krajině
2
Sociologie
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Teorie fyzické geografie
2
Hospodářská a sociální statistika
2.05
Distribuce prostorových dat
2.06
Interkulturní komunikace
2.07
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.08

  Pohlaví

muž %
žena %
Demografická analýza I – cv. Rybová
83 : 17
Geografie ČR
74 : 26
Problémové oblasti světa
68 : 32
Tvorba map
67 : 33
Historická geografie a kartografie
67 : 33
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
67 : 33
Severní Amerika
67 : 33
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
66 : 34
Sociální geografie
65 : 35
Geoinformační systémy
64 : 36
Latinská Amerika
64 : 36
Kartografie
62 : 38
Aplikovaná krajinná ekologie
62 : 38
Teorie regionálního rozvoje
58 : 42
Dálkový průzkum Země
58 : 42
Evropa regionů
57 : 43
Globalizace: procesy, problémy
56 : 44
Meteorologie a klimatologie II.
56 : 44
Distribuce prostorových dat
56 : 44
Matematická geografie
55 : 45
Geografie města
55 : 45
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
54 : 46
Základy ekonomie pro geografy
53 : 47
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
52 : 48
Urban Social Geography I
52 : 48
Sociologie
50 : 50
Teorie fyzické geografie
50 : 50
Dynamická geomorfologie
50 : 50
Kartografie pro demografy
46 : 54
Geografie mezinárodního rozvoje
45 : 55
Historická demografie
44 : 56
Statistická analýza dat II – cv.
44 : 56
Fyzická geografie Asie
44 : 56
Dějiny myšlení SG a RG
44 : 56
Kulturní geografie
43 : 58
Didaktika geografie I
42 : 58
Statistická analýza dat II
41 : 59
Geografie cestovního ruchu
41 : 59
Územní plánování a urbanismus
41 : 59
Ekonomie
40 : 60
Demografická analýza I – cv. Burcin
39 : 61
Hospodářská a sociální statistika
38 : 62
Úvod do demografie
38 : 63
Relační databáze pro demografy
37 : 63
Populační prognózy
36 : 64
Teorie sociální geografie
36 : 64
Životní prostředí člověka
35 : 65
Základy ekonometrie
35 : 65
Polární oblasti
34 : 66
Krajinná ekologie
33 : 67
Populační vývoj České republiky – cv.
32 : 68
Demografické aplikace SAS
32 : 68
Populační vývoj České republiky
30 : 70
Demografická analýza I – přednáška
29 : 71
Demografická analýza III
28 : 72
Sociálněgeografické makroregiony světa
27 : 73
Povodně v krajině
27 : 73
Teorie a praxe geografického vzdělávání
23 : 77
Demografická analýza I – cv. Čedy
22 : 78
Ekologie člověka a populační vývoj
22 : 78
Interkulturní komunikace
17 : 83
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
14 : 86
Empirický výzkum
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Tvorba map
1
Sociální geografie
1
Úvod do demografie
1
Dálkový průzkum Země
1
Kartografie
1
Kartografie pro demografy
1
Demografická analýza I – cv. Čedy
1
Geoinformační systémy
1
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1
Geografie ČR
1
Ekonomie
1.03
Matematická geografie
1.03
Hospodářská a sociální statistika
1.04
Polární oblasti
1.07
Sociologie
1.08
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.09
Populační prognózy
1.09
Severní Amerika
1.1
Životní prostředí člověka
1.11
Populační vývoj České republiky
1.13
Populační vývoj České republiky – cv.
1.14
Demografická analýza I – přednáška
1.14
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.17
Základy ekonomie pro geografy
1.18
Fyzická geografie Asie
1.33
Empirický výzkum
1.33
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.36
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.43
Krajinná ekologie
1.44
Geografie mezinárodního rozvoje
1.45
Latinská Amerika
1.45
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.54
Urban Social Geography I
1.57
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.61
Teorie sociální geografie
1.64
Teorie regionálního rozvoje
1.67
Statistická analýza dat II – cv.
1.69
Evropa regionů
1.7
Povodně v krajině
1.73
Demografické aplikace SAS
1.73
Územní plánování a urbanismus
1.74
Didaktika geografie I
1.75
Geografie města
1.82
Základy ekonometrie
1.83
Statistická analýza dat II
1.83
Relační databáze pro demografy
1.84
Dynamická geomorfologie
1.86
Problémové oblasti světa
1.86
Historická geografie a kartografie
1.87
Globalizace: procesy, problémy
1.88
Geografie cestovního ruchu
1.88
Demografická analýza III
1.89
Historická demografie
1.89
Ekologie člověka a populační vývoj
1.89
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.9
Kulturní geografie
1.93
Meteorologie a klimatologie II.
1.94
Dějiny myšlení SG a RG
1.94
Distribuce prostorových dat
1.94
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Interkulturní komunikace
2
Teorie fyzické geografie
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Tvorba map
100 : 0
Teorie fyzické geografie
100 : 0
Geografie ČR
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Sociologie
100 : 0
Aplikovaná krajinná ekologie
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Dynamická geomorfologie
100 : 0
Dějiny myšlení SG a RG
100 : 0
Demografické aplikace SAS
100 : 0
Geografie města
100 : 0
Základy ekonomie pro geografy
100 : 0
Úvod do demografie
100 : 0
Povodně v krajině
100 : 0
Fyzická geografie Asie
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Geografie mezinárodního rozvoje
100 : 0
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
100 : 0
Empirický výzkum
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Meteorologie a klimatologie II.
100 : 0
Evropa regionů
100 : 0
Didaktika geografie I
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Sociálněgeografické makroregiony světa
100 : 0
Krajinná ekologie
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Polární oblasti
100 : 0
Hospodářská a sociální statistika
100 : 0
Urban Social Geography I
100 : 0
Ekonomie
100 : 0
Geografie cestovního ruchu
100 : 0
Populační vývoj České republiky – cv.
100 : 0
Sociální geografie
100 : 0
Relační databáze pro demografy
100 : 0
Ekologie člověka a populační vývoj
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Interkulturní komunikace
100 : 0
Latinská Amerika
100 : 0
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
98 : 2
Kulturní geografie
98 : 2
Statistická analýza dat II
97 : 3
Demografická analýza I – přednáška
96 : 4
Teorie sociální geografie
96 : 4
Problémové oblasti světa
95 : 5
Teorie a praxe geografického vzdělávání
95 : 5
Severní Amerika
95 : 5
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
95 : 5
Územní plánování a urbanismus
95 : 5
Statistická analýza dat II – cv.
94 : 6
Distribuce prostorových dat
94 : 6
Demografická analýza III
94 : 6
Globalizace: procesy, problémy
94 : 6
Populační prognózy
91 : 9
Matematická geografie
91 : 9
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
89 : 11
Demografická analýza I – cv. Čedy
89 : 11
Teorie regionálního rozvoje
87 : 13
Demografická analýza I – cv. Burcin
74 : 26
Demografická analýza I – cv. Rybová
33 : 67

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Historická geografie a kartografie
1
Geografie cestovního ruchu
1
Geografie mezinárodního rozvoje
1
Tvorba map
1
Hospodářská a sociální statistika
1.04
Základy ekonometrie
1.04
Didaktika geografie I
1.08
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.09
Problémové oblasti světa
1.09
Povodně v krajině
1.09
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.09
Územní plánování a urbanismus
1.1
Kartografie
1.11
Teorie regionálního rozvoje
1.11
Distribuce prostorových dat
1.11
Evropa regionů
1.13
Demografické aplikace SAS
1.14
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.14
Demografická analýza I – přednáška
1.14
Relační databáze pro demografy
1.16
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Geografie města
1.18
Teorie fyzické geografie
1.19
Kulturní geografie
1.2
Dějiny myšlení SG a RG
1.21
Kartografie pro demografy
1.21
Historická demografie
1.22
Fyzická geografie Asie
1.22
Interkulturní komunikace
1.22
Dynamická geomorfologie
1.23
Ekonomie
1.26
Populační vývoj České republiky – cv.
1.29
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.3
Meteorologie a klimatologie II.
1.31
Matematická geografie
1.32
Urban Social Geography I
1.33
Populační vývoj České republiky
1.35
Základy ekonomie pro geografy
1.35
Geoinformační systémy
1.36
Dálkový průzkum Země
1.37
Globalizace: procesy, problémy
1.38
Demografická analýza III
1.39
Statistická analýza dat II
1.41
Úvod do demografie
1.42
Severní Amerika
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Ekologie člověka a populační vývoj
1.44
Statistická analýza dat II – cv.
1.46
Geografie ČR
1.48
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.5
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.54
Latinská Amerika
1.55
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.61
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.62
Populační prognózy
1.64
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.64
Polární oblasti
1.66
Aplikovaná krajinná ekologie
1.69
Sociální geografie
1.7
Krajinná ekologie
1.78
Sociologie
1.83
Empirický výzkum
2
Životní prostředí člověka
2.11

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Geografie města
2.09
Dějiny myšlení SG a RG
2.24
Urban Social Geography I
2.24
Globalizace: procesy, problémy
2.31
Úvod do demografie
2.33
Didaktika geografie I
2.33
Demografická analýza I – přednáška
2.38
Geografie cestovního ruchu
2.41
Fyzická geografie Asie
2.44
Geografie mezinárodního rozvoje
2.45
Latinská Amerika
2.45
Evropa regionů
2.48
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.5
Problémové oblasti světa
2.5
Kartografie pro demografy
2.53
Historická geografie a kartografie
2.53
Tvorba map
2.53
Povodně v krajině
2.55
Krajinná ekologie
2.56
Interkulturní komunikace
2.56
Distribuce prostorových dat
2.56
Geoinformační systémy
2.57
Základy ekonomie pro geografy
2.59
Územní plánování a urbanismus
2.59
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.59
Populační vývoj České republiky – cv.
2.61
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.61
Demografická analýza III
2.61
Statistická analýza dat II
2.62
Relační databáze pro demografy
2.63
Demografická analýza I – cv. Burcin
2.64
Demografické aplikace SAS
2.64
Dynamická geomorfologie
2.64
Teorie sociální geografie
2.64
Populační vývoj České republiky
2.65
Sociologie
2.67
Demografická analýza I – cv. Rybová
2.67
Empirický výzkum
2.67
Ekologie člověka a populační vývoj
2.67
Kartografie
2.68
Meteorologie a klimatologie II.
2.69
Teorie regionálního rozvoje
2.69
Hospodářská a sociální statistika
2.69
Základy ekonometrie
2.7
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.71
Statistická analýza dat II – cv.
2.72
Kulturní geografie
2.73
Sociální geografie
2.73
Dálkový průzkum Země
2.74
Geografie ČR
2.74
Historická demografie
2.78
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.8
Teorie fyzické geografie
2.8
Populační prognózy
2.82
Polární oblasti
2.83
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.85
Ekonomie
2.86
Severní Amerika
2.86
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.88
Demografická analýza I – cv. Čedy
2.89
Životní prostředí člověka
2.89
Aplikovaná krajinná ekologie
2.92
Matematická geografie
2.94

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Problémové oblasti světa
1.18
Tvorba map
1.27
Demografická analýza I – přednáška
1.3
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.3
Územní plánování a urbanismus
1.31
Fyzická geografie Asie
1.33
Interkulturní komunikace
1.33
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.36
Geografie mezinárodního rozvoje
1.36
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.38
Distribuce prostorových dat
1.39
Polární oblasti
1.41
Kartografie
1.44
Dynamická geomorfologie
1.45
Geografie města
1.45
Didaktika geografie I
1.5
Globalizace: procesy, problémy
1.5
Evropa regionů
1.52
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.55
Povodně v krajině
1.55
Latinská Amerika
1.55
Krajinná ekologie
1.56
Geografie ČR
1.57
Geografie cestovního ruchu
1.59
Základy ekonometrie
1.61
Urban Social Geography I
1.62
Demografická analýza III
1.67
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.67
Populační vývoj České republiky
1.7
Úvod do demografie
1.71
Geoinformační systémy
1.71
Teorie regionálního rozvoje
1.73
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.77
Ekologie člověka a populační vývoj
1.78
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.78
Sociální geografie
1.78
Meteorologie a klimatologie II.
1.81
Kulturní geografie
1.83
Statistická analýza dat II
1.83
Sociologie
1.83
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.83
Dálkový průzkum Země
1.84
Populační vývoj České republiky – cv.
1.86
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.88
Statistická analýza dat II – cv.
1.89
Relační databáze pro demografy
1.89
Severní Amerika
1.9
Matematická geografie
1.91
Kartografie pro demografy
1.91
Aplikovaná krajinná ekologie
1.92
Demografické aplikace SAS
1.95
Ekonomie
1.97
Životní prostředí člověka
1.97
Historická demografie
2
Empirický výzkum
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2
Teorie fyzické geografie
2
Hospodářská a sociální statistika
2.12
Historická geografie a kartografie
2.13
Populační prognózy
2.18
Teorie sociální geografie
2.24
Dějiny myšlení SG a RG
2.26
Základy ekonomie pro geografy
2.29

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy ekonometrie
1.35
Demografická analýza I – přednáška
1.36
Problémové oblasti světa
1.38
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.4
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.43
Kartografie
1.45
Evropa regionů
1.48
Didaktika geografie I
1.5
Polární oblasti
1.52
Teorie regionálního rozvoje
1.53
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.54
Geografie mezinárodního rozvoje
1.55
Územní plánování a urbanismus
1.55
Globalizace: procesy, problémy
1.56
Distribuce prostorových dat
1.67
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.67
Kartografie pro demografy
1.7
Statistická analýza dat II
1.72
Populační vývoj České republiky
1.74
Statistická analýza dat II – cv.
1.78
Fyzická geografie Asie
1.78
Tvorba map
1.8
Povodně v krajině
1.82
Geografie města
1.82
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.82
Latinská Amerika
1.82
Demografická analýza III
1.82
Sociální geografie
1.84
Hospodářská a sociální statistika
1.85
Geoinformační systémy
1.86
Matematická geografie
1.88
Geografie cestovního ruchu
1.88
Krajinná ekologie
1.89
Ekologie člověka a populační vývoj
1.89
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.89
Interkulturní komunikace
1.89
Severní Amerika
1.9
Dynamická geomorfologie
1.91
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.91
Aplikovaná krajinná ekologie
1.92
Dálkový průzkum Země
1.95
Urban Social Geography I
1.95
Kulturní geografie
1.98
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Životní prostředí člověka
2
Empirický výzkum
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.05
Meteorologie a klimatologie II.
2.06
Populační vývoj České republiky – cv.
2.11
Geografie ČR
2.13
Demografické aplikace SAS
2.14
Teorie sociální geografie
2.16
Sociologie
2.17
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.17
Ekonomie
2.18
Populační prognózy
2.18
Úvod do demografie
2.21
Historická demografie
2.22
Teorie fyzické geografie
2.25
Relační databáze pro demografy
2.26
Základy ekonomie pro geografy
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.38
Historická geografie a kartografie
2.47