Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2013/2014 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Základy ekonometrie
1.04
Teorie regionálního rozvoje
1.22
Kartografie
1.29
Územní plánování a urbanismus
1.31
Problémové oblasti světa
1.32
Polární oblasti
1.38
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.38
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.43
Geografie mezinárodního rozvoje
1.55
Latinská Amerika
1.55
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.57
Didaktika geografie I
1.58
Demografická analýza I – přednáška
1.61
Dynamická geomorfologie
1.64
Populační vývoj České republiky
1.65
Fyzická geografie Asie
1.78
Evropa regionů
1.78
Geografie města
1.82
Kartografie pro demografy
1.82
Geografie cestovního ruchu
1.82
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.83
Geografie ČR
1.86
Globalizace: procesy, problémy
1.88
Demografická analýza III
1.89
Krajinná ekologie
1.89
Statistická analýza dat II
1.9
Statistická analýza dat II – cv.
1.91
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.91
Geoinformační systémy
1.93
Tvorba map
1.93
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.94
Urban Social Geography I
1.95
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2
Povodně v krajině
2
Hospodářská a sociální statistika
2
Historická demografie
2
Ekonomie
2.03
Sociologie
2.08
Životní prostředí člověka
2.11
Teorie fyzické geografie
2.13
Meteorologie a klimatologie II.
2.13
Kulturní geografie
2.15
Sociální geografie
2.16
Interkulturní komunikace
2.17
Teorie sociální geografie
2.2
Severní Amerika
2.29
Matematická geografie
2.31
Populační vývoj České republiky – cv.
2.36
Dálkový průzkum Země
2.37
Aplikovaná krajinná ekologie
2.38
Základy ekonomie pro geografy
2.41
Úvod do demografie
2.42
Distribuce prostorových dat
2.44
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.56
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.67
Historická geografie a kartografie
2.67
Empirický výzkum
2.67
Populační prognózy
2.73
Relační databáze pro demografy
2.79
Dějiny myšlení SG a RG
2.85
Demografické aplikace SAS
2.91

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy ekonometrie
1.13
Demografická analýza III
1.22
Geoinformační systémy
1.29
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.33
Didaktika geografie I
1.33
Geografie ČR
1.35
Kartografie
1.35
Geografie mezinárodního rozvoje
1.36
Demografická analýza I – přednáška
1.43
Fyzická geografie Asie
1.44
Evropa regionů
1.45
Územní plánování a urbanismus
1.47
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.48
Dynamická geomorfologie
1.5
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.53
Tvorba map
1.53
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.54
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.55
Populační vývoj České republiky
1.57
Teorie regionálního rozvoje
1.57
Statistická analýza dat II
1.57
Problémové oblasti světa
1.64
Latinská Amerika
1.64
Povodně v krajině
1.64
Distribuce prostorových dat
1.67
Krajinná ekologie
1.67
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.67
Statistická analýza dat II – cv.
1.7
Demografické aplikace SAS
1.73
Urban Social Geography I
1.75
Dálkový průzkum Země
1.76
Geografie cestovního ruchu
1.76
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.77
Interkulturní komunikace
1.83
Sociální geografie
1.86
Globalizace: procesy, problémy
1.88
Meteorologie a klimatologie II.
1.88
Kartografie pro demografy
1.88
Relační databáze pro demografy
1.95
Severní Amerika
1.95
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.95
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2
Ekonomie
2.03
Polární oblasti
2.04
Hospodářská a sociální statistika
2.04
Matematická geografie
2.05
Životní prostředí člověka
2.08
Geografie města
2.09
Populační vývoj České republiky – cv.
2.11
Kulturní geografie
2.11
Historická demografie
2.13
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.13
Teorie fyzické geografie
2.2
Aplikovaná krajinná ekologie
2.25
Úvod do demografie
2.29
Základy ekonomie pro geografy
2.33
Empirický výzkum
2.33
Sociologie
2.33
Populační prognózy
2.45
Teorie sociální geografie
2.68
Dějiny myšlení SG a RG
2.72
Historická geografie a kartografie
2.93

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I – cv. Rybová
1
Evropa regionů
1.04
Sociologie
1.08
Globalizace: procesy, problémy
1.13
Problémové oblasti světa
1.14
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.14
Didaktika geografie I
1.17
Geografie cestovního ruchu
1.18
Geografie mezinárodního rozvoje
1.18
Latinská Amerika
1.18
Základy ekonometrie
1.22
Fyzická geografie Asie
1.22
Ekologie člověka a populační vývoj
1.22
Historická demografie
1.22
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.23
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.23
Urban Social Geography I
1.24
Sociální geografie
1.25
Polární oblasti
1.25
Populační vývoj České republiky
1.26
Dynamická geomorfologie
1.27
Povodně v krajině
1.27
Interkulturní komunikace
1.28
Dějiny myšlení SG a RG
1.3
Kartografie pro demografy
1.32
Empirický výzkum
1.33
Krajinná ekologie
1.33
Meteorologie a klimatologie II.
1.33
Tvorba map
1.33
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.35
Populační vývoj České republiky – cv.
1.36
Teorie fyzické geografie
1.38
Úvod do demografie
1.42
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.43
Životní prostředí člověka
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.44
Demografické aplikace SAS
1.45
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.45
Geografie města
1.45
Demografická analýza I – přednáška
1.46
Statistická analýza dat II
1.48
Teorie regionálního rozvoje
1.49
Relační databáze pro demografy
1.53
Územní plánování a urbanismus
1.53
Základy ekonomie pro geografy
1.53
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.53
Geografie ČR
1.55
Demografická analýza III
1.56
Matematická geografie
1.56
Kartografie
1.57
Aplikovaná krajinná ekologie
1.58
Hospodářská a sociální statistika
1.62
Dálkový průzkum Země
1.63
Ekonomie
1.66
Severní Amerika
1.67
Geoinformační systémy
1.71
Historická geografie a kartografie
1.8
Populační prognózy
1.82
Distribuce prostorových dat
1.83
Statistická analýza dat II – cv.
1.85
Kulturní geografie
2.08
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
3.33

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy ekonometrie
1.13
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Historická demografie
1.22
Interkulturní komunikace
1.24
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.25
Populační vývoj České republiky
1.27
Demografická analýza I – přednáška
1.3
Globalizace: procesy, problémy
1.31
Geografie ČR
1.31
Základy ekonomie pro geografy
1.35
Kartografie pro demografy
1.35
Geografie mezinárodního rozvoje
1.36
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.36
Demografická analýza III
1.39
Demografické aplikace SAS
1.4
Severní Amerika
1.41
Geografie cestovního ruchu
1.43
Statistická analýza dat II
1.43
Kartografie
1.43
Teorie regionálního rozvoje
1.43
Statistická analýza dat II – cv.
1.44
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.44
Latinská Amerika
1.44
Relační databáze pro demografy
1.44
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.45
Ekonomie
1.46
Polární oblasti
1.46
Územní plánování a urbanismus
1.47
Urban Social Geography I
1.48
Didaktika geografie I
1.5
Meteorologie a klimatologie II.
1.5
Geografie města
1.55
Evropa regionů
1.55
Problémové oblasti světa
1.55
Distribuce prostorových dat
1.56
Ekologie člověka a populační vývoj
1.56
Teorie sociální geografie
1.61
Kulturní geografie
1.61
Tvorba map
1.62
Aplikovaná krajinná ekologie
1.64
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.65
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.65
Krajinná ekologie
1.67
Populační vývoj České republiky – cv.
1.68
Povodně v krajině
1.7
Geoinformační systémy
1.75
Úvod do demografie
1.9
Hospodářská a sociální statistika
1.93
Dálkový průzkum Země
1.94
Dějiny myšlení SG a RG
1.97
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.06
Sociální geografie
2.12
Sociologie
2.13
Fyzická geografie Asie
2.14
Matematická geografie
2.27
Historická geografie a kartografie
2.29
Životní prostředí člověka
2.44
Dynamická geomorfologie
2.47
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.62
Populační prognózy
2.63
Teorie fyzické geografie
2.86
Empirický výzkum
3
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
3.16

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Základy ekonometrie
1.22
Populační vývoj České republiky
1.27
Historická demografie
1.44
Didaktika geografie I
1.45
Demografická analýza I – přednáška
1.46
Geografie ČR
1.47
Tvorba map
1.5
Polární oblasti
1.5
Územní plánování a urbanismus
1.52
Kartografie pro demografy
1.52
Geografie cestovního ruchu
1.55
Severní Amerika
1.55
Geografie mezinárodního rozvoje
1.55
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.55
Problémové oblasti světa
1.55
Teorie regionálního rozvoje
1.56
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.57
Ekologie člověka a populační vývoj
1.57
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.6
Meteorologie a klimatologie II.
1.6
Ekonomie
1.62
Latinská Amerika
1.63
Interkulturní komunikace
1.63
Základy ekonomie pro geografy
1.67
Fyzická geografie Asie
1.67
Krajinná ekologie
1.67
Úvod do demografie
1.67
Kartografie
1.72
Geografie města
1.73
Populační vývoj České republiky – cv.
1.76
Hospodářská a sociální statistika
1.77
Distribuce prostorových dat
1.79
Statistická analýza dat II – cv.
1.79
Globalizace: procesy, problémy
1.8
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.8
Urban Social Geography I
1.81
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.82
Kulturní geografie
1.86
Demografická analýza III
1.88
Aplikovaná krajinná ekologie
1.89
Evropa regionů
1.94
Statistická analýza dat II
1.96
Dálkový průzkum Země
2
Demografické aplikace SAS
2
Geoinformační systémy
2
Životní prostředí člověka
2
Empirický výzkum
2
Sociologie
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2
Relační databáze pro demografy
2
Teorie sociální geografie
2.05
Sociální geografie
2.08
Dějiny myšlení SG a RG
2.14
Populační prognózy
2.17
Dynamická geomorfologie
2.17
Matematická geografie
2.21
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.23
Povodně v krajině
2.25
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.25
Historická geografie a kartografie
2.27
Teorie fyzické geografie
2.5
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.77

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Teorie regionálního rozvoje
1.25
Matematická geografie
1.41
Problémové oblasti světa
1.48
Kulturní geografie
1.52
Demografická analýza III
1.59
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.59
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.66
Teorie sociální geografie
1.67
Historická geografie a kartografie
1.67
Geografie mezinárodního rozvoje
1.73
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.75
Demografické aplikace SAS
1.79
Sociální geografie
1.79
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.79
Kartografie
1.8
Geografie města
1.8
Geografie ČR
1.81
Základy ekonometrie
1.82
Dějiny myšlení SG a RG
1.82
Geografie cestovního ruchu
1.82
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.83
Historická demografie
1.83
Demografická analýza I – přednáška
1.84
Statistická analýza dat II – cv.
1.84
Relační databáze pro demografy
1.85
Urban Social Geography I
1.85
Populační prognózy
1.86
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.86
Tvorba map
1.87
Kartografie pro demografy
1.88
Dálkový průzkum Země
1.88
Statistická analýza dat II
1.88
Fyzická geografie Asie
1.89
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.89
Ekonomie
1.89
Evropa regionů
1.9
Latinská Amerika
1.91
Územní plánování a urbanismus
1.91
Globalizace: procesy, problémy
1.92
Geoinformační systémy
1.92
Životní prostředí člověka
1.92
Dynamická geomorfologie
1.93
Základy ekonomie pro geografy
1.94
Úvod do demografie
1.96
Polární oblasti
1.96
Severní Amerika
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2
Populační vývoj České republiky – cv.
2
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2
Teorie fyzické geografie
2
Sociálněgeografické makroregiony světa
2
Empirický výzkum
2
Didaktika geografie I
2
Sociologie
2
Krajinná ekologie
2
Povodně v krajině
2
Meteorologie a klimatologie II.
2
Populační vývoj České republiky
2
Ekologie člověka a populační vývoj
2
Hospodářská a sociální statistika
2.05
Distribuce prostorových dat
2.06
Interkulturní komunikace
2.07
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.08

  Pohlaví

muž %
žena %
Demografická analýza I – cv. Rybová
83 : 17
Geografie ČR
74 : 26
Problémové oblasti světa
68 : 32
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
67 : 33
Tvorba map
67 : 33
Historická geografie a kartografie
67 : 33
Severní Amerika
67 : 33
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
66 : 34
Sociální geografie
65 : 35
Geoinformační systémy
64 : 36
Latinská Amerika
64 : 36
Kartografie
62 : 38
Aplikovaná krajinná ekologie
62 : 38
Teorie regionálního rozvoje
58 : 42
Dálkový průzkum Země
58 : 42
Evropa regionů
57 : 43
Globalizace: procesy, problémy
56 : 44
Meteorologie a klimatologie II.
56 : 44
Distribuce prostorových dat
56 : 44
Matematická geografie
55 : 45
Geografie města
55 : 45
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
54 : 46
Základy ekonomie pro geografy
53 : 47
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
52 : 48
Urban Social Geography I
52 : 48
Dynamická geomorfologie
50 : 50
Sociologie
50 : 50
Teorie fyzické geografie
50 : 50
Kartografie pro demografy
46 : 54
Geografie mezinárodního rozvoje
45 : 55
Statistická analýza dat II – cv.
44 : 56
Fyzická geografie Asie
44 : 56
Historická demografie
44 : 56
Dějiny myšlení SG a RG
44 : 56
Kulturní geografie
43 : 58
Didaktika geografie I
42 : 58
Statistická analýza dat II
41 : 59
Geografie cestovního ruchu
41 : 59
Územní plánování a urbanismus
41 : 59
Ekonomie
40 : 60
Demografická analýza I – cv. Burcin
39 : 61
Hospodářská a sociální statistika
38 : 62
Úvod do demografie
38 : 63
Relační databáze pro demografy
37 : 63
Populační prognózy
36 : 64
Teorie sociální geografie
36 : 64
Životní prostředí člověka
35 : 65
Základy ekonometrie
35 : 65
Polární oblasti
34 : 66
Krajinná ekologie
33 : 67
Populační vývoj České republiky – cv.
32 : 68
Demografické aplikace SAS
32 : 68
Populační vývoj České republiky
30 : 70
Demografická analýza I – přednáška
29 : 71
Demografická analýza III
28 : 72
Sociálněgeografické makroregiony světa
27 : 73
Povodně v krajině
27 : 73
Teorie a praxe geografického vzdělávání
23 : 77
Demografická analýza I – cv. Čedy
22 : 78
Ekologie člověka a populační vývoj
22 : 78
Interkulturní komunikace
17 : 83
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
14 : 86
Empirický výzkum
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Sociální geografie
1
Kartografie pro demografy
1
Demografická analýza I – cv. Čedy
1
Geografie ČR
1
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1
Tvorba map
1
Úvod do demografie
1
Dálkový průzkum Země
1
Geoinformační systémy
1
Kartografie
1
Ekonomie
1.03
Matematická geografie
1.03
Hospodářská a sociální statistika
1.04
Polární oblasti
1.07
Sociologie
1.08
Populační prognózy
1.09
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.09
Severní Amerika
1.1
Životní prostředí člověka
1.11
Populační vývoj České republiky
1.13
Populační vývoj České republiky – cv.
1.14
Demografická analýza I – přednáška
1.14
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.17
Základy ekonomie pro geografy
1.18
Fyzická geografie Asie
1.33
Empirický výzkum
1.33
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.36
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.43
Krajinná ekologie
1.44
Geografie mezinárodního rozvoje
1.45
Latinská Amerika
1.45
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.54
Urban Social Geography I
1.57
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.61
Teorie sociální geografie
1.64
Teorie regionálního rozvoje
1.67
Statistická analýza dat II – cv.
1.69
Evropa regionů
1.7
Demografické aplikace SAS
1.73
Povodně v krajině
1.73
Územní plánování a urbanismus
1.74
Didaktika geografie I
1.75
Geografie města
1.82
Základy ekonometrie
1.83
Statistická analýza dat II
1.83
Relační databáze pro demografy
1.84
Dynamická geomorfologie
1.86
Problémové oblasti světa
1.86
Historická geografie a kartografie
1.87
Globalizace: procesy, problémy
1.88
Geografie cestovního ruchu
1.88
Demografická analýza III
1.89
Ekologie člověka a populační vývoj
1.89
Historická demografie
1.89
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.9
Kulturní geografie
1.93
Meteorologie a klimatologie II.
1.94
Dějiny myšlení SG a RG
1.94
Distribuce prostorových dat
1.94
Teorie fyzické geografie
2
Interkulturní komunikace
2
Aplikovaná krajinná ekologie
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Geografie cestovního ruchu
100 : 0
Dálkový průzkum Země
100 : 0
Základy ekonomie pro geografy
100 : 0
Evropa regionů
100 : 0
Sociální geografie
100 : 0
Demografické aplikace SAS
100 : 0
Aplikovaná krajinná ekologie
100 : 0
Geoinformační systémy
100 : 0
Kartografie pro demografy
100 : 0
Populační vývoj České republiky – cv.
100 : 0
Kartografie
100 : 0
Geografie ČR
100 : 0
Urban Social Geography I
100 : 0
Základy ekonometrie
100 : 0
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
100 : 0
Životní prostředí člověka
100 : 0
Historická geografie a kartografie
100 : 0
Teorie fyzické geografie
100 : 0
Geografie mezinárodního rozvoje
100 : 0
Dějiny myšlení SG a RG
100 : 0
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
100 : 0
Fyzická geografie Asie
100 : 0
Dynamická geomorfologie
100 : 0
Sociálněgeografické makroregiony světa
100 : 0
Empirický výzkum
100 : 0
Didaktika geografie I
100 : 0
Sociologie
100 : 0
Latinská Amerika
100 : 0
Relační databáze pro demografy
100 : 0
Ekonomie
100 : 0
Krajinná ekologie
100 : 0
Povodně v krajině
100 : 0
Interkulturní komunikace
100 : 0
Meteorologie a klimatologie II.
100 : 0
Populační vývoj České republiky
100 : 0
Geografie města
100 : 0
Tvorba map
100 : 0
Polární oblasti
100 : 0
Úvod do demografie
100 : 0
Hospodářská a sociální statistika
100 : 0
Ekologie člověka a populační vývoj
100 : 0
Historická demografie
100 : 0
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
98 : 2
Kulturní geografie
98 : 2
Statistická analýza dat II
97 : 3
Demografická analýza I – přednáška
96 : 4
Teorie sociální geografie
96 : 4
Problémové oblasti světa
95 : 5
Teorie a praxe geografického vzdělávání
95 : 5
Severní Amerika
95 : 5
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
95 : 5
Územní plánování a urbanismus
95 : 5
Distribuce prostorových dat
94 : 6
Statistická analýza dat II – cv.
94 : 6
Demografická analýza III
94 : 6
Globalizace: procesy, problémy
94 : 6
Populační prognózy
91 : 9
Matematická geografie
91 : 9
Demografická analýza I – cv. Čedy
89 : 11
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
89 : 11
Teorie regionálního rozvoje
87 : 13
Demografická analýza I – cv. Burcin
74 : 26
Demografická analýza I – cv. Rybová
33 : 67

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Geografie cestovního ruchu
1
Historická geografie a kartografie
1
Geografie mezinárodního rozvoje
1
Tvorba map
1
Hospodářská a sociální statistika
1.04
Základy ekonometrie
1.04
Didaktika geografie I
1.08
Problémové oblasti světa
1.09
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.09
Povodně v krajině
1.09
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.09
Územní plánování a urbanismus
1.1
Kartografie
1.11
Teorie regionálního rozvoje
1.11
Distribuce prostorových dat
1.11
Evropa regionů
1.13
Demografické aplikace SAS
1.14
Demografická analýza I – přednáška
1.14
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
1.14
Relační databáze pro demografy
1.16
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.17
Geografie města
1.18
Teorie fyzické geografie
1.19
Kulturní geografie
1.2
Kartografie pro demografy
1.21
Dějiny myšlení SG a RG
1.21
Fyzická geografie Asie
1.22
Interkulturní komunikace
1.22
Historická demografie
1.22
Dynamická geomorfologie
1.23
Ekonomie
1.26
Populační vývoj České republiky – cv.
1.29
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.3
Meteorologie a klimatologie II.
1.31
Matematická geografie
1.32
Urban Social Geography I
1.33
Populační vývoj České republiky
1.35
Základy ekonomie pro geografy
1.35
Geoinformační systémy
1.36
Dálkový průzkum Země
1.37
Globalizace: procesy, problémy
1.38
Demografická analýza III
1.39
Statistická analýza dat II
1.41
Úvod do demografie
1.42
Severní Amerika
1.43
Teorie sociální geografie
1.44
Ekologie člověka a populační vývoj
1.44
Statistická analýza dat II – cv.
1.46
Geografie ČR
1.48
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.5
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.54
Latinská Amerika
1.55
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.61
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.62
Populační prognózy
1.64
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.64
Polární oblasti
1.66
Aplikovaná krajinná ekologie
1.69
Sociální geografie
1.7
Krajinná ekologie
1.78
Sociologie
1.83
Empirický výzkum
2
Životní prostředí člověka
2.11

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Geografie města
2.09
Dějiny myšlení SG a RG
2.24
Urban Social Geography I
2.24
Globalizace: procesy, problémy
2.31
Úvod do demografie
2.33
Didaktika geografie I
2.33
Demografická analýza I – přednáška
2.38
Geografie cestovního ruchu
2.41
Fyzická geografie Asie
2.44
Geografie mezinárodního rozvoje
2.45
Latinská Amerika
2.45
Evropa regionů
2.48
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.5
Problémové oblasti světa
2.5
Kartografie pro demografy
2.53
Historická geografie a kartografie
2.53
Tvorba map
2.53
Povodně v krajině
2.55
Distribuce prostorových dat
2.56
Interkulturní komunikace
2.56
Krajinná ekologie
2.56
Geoinformační systémy
2.57
Základy ekonomie pro geografy
2.59
Územní plánování a urbanismus
2.59
Teorie a praxe geografického vzdělávání
2.59
Populační vývoj České republiky – cv.
2.61
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
2.61
Demografická analýza III
2.61
Statistická analýza dat II
2.62
Relační databáze pro demografy
2.63
Demografické aplikace SAS
2.64
Dynamická geomorfologie
2.64
Demografická analýza I – cv. Burcin
2.64
Teorie sociální geografie
2.64
Populační vývoj České republiky
2.65
Empirický výzkum
2.67
Ekologie člověka a populační vývoj
2.67
Demografická analýza I – cv. Rybová
2.67
Sociologie
2.67
Kartografie
2.68
Meteorologie a klimatologie II.
2.69
Teorie regionálního rozvoje
2.69
Hospodářská a sociální statistika
2.69
Základy ekonometrie
2.7
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2.71
Statistická analýza dat II – cv.
2.72
Kulturní geografie
2.73
Sociální geografie
2.73
Dálkový průzkum Země
2.74
Geografie ČR
2.74
Historická demografie
2.78
Teorie fyzické geografie
2.8
Sociálněgeografické makroregiony světa
2.8
Populační prognózy
2.82
Polární oblasti
2.83
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
2.85
Ekonomie
2.86
Severní Amerika
2.86
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.88
Demografická analýza I – cv. Čedy
2.89
Životní prostředí člověka
2.89
Aplikovaná krajinná ekologie
2.92
Matematická geografie
2.94

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Problémové oblasti světa
1.18
Tvorba map
1.27
Demografická analýza I – přednáška
1.3
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.3
Územní plánování a urbanismus
1.31
Fyzická geografie Asie
1.33
Interkulturní komunikace
1.33
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
1.36
Geografie mezinárodního rozvoje
1.36
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.38
Distribuce prostorových dat
1.39
Polární oblasti
1.41
Kartografie
1.44
Dynamická geomorfologie
1.45
Geografie města
1.45
Didaktika geografie I
1.5
Globalizace: procesy, problémy
1.5
Evropa regionů
1.52
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.55
Povodně v krajině
1.55
Latinská Amerika
1.55
Krajinná ekologie
1.56
Geografie ČR
1.57
Geografie cestovního ruchu
1.59
Základy ekonometrie
1.61
Urban Social Geography I
1.62
Demografická analýza III
1.67
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.67
Populační vývoj České republiky
1.7
Úvod do demografie
1.71
Geoinformační systémy
1.71
Teorie regionálního rozvoje
1.73
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.77
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.78
Ekologie člověka a populační vývoj
1.78
Sociální geografie
1.78
Meteorologie a klimatologie II.
1.81
Kulturní geografie
1.83
Statistická analýza dat II
1.83
Sociologie
1.83
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.83
Dálkový průzkum Země
1.84
Populační vývoj České republiky – cv.
1.86
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
1.88
Statistická analýza dat II – cv.
1.89
Relační databáze pro demografy
1.89
Severní Amerika
1.9
Matematická geografie
1.91
Kartografie pro demografy
1.91
Aplikovaná krajinná ekologie
1.92
Demografické aplikace SAS
1.95
Ekonomie
1.97
Životní prostředí člověka
1.97
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2
Empirický výzkum
2
Historická demografie
2
Teorie fyzické geografie
2
Hospodářská a sociální statistika
2.12
Historická geografie a kartografie
2.13
Populační prognózy
2.18
Teorie sociální geografie
2.24
Dějiny myšlení SG a RG
2.26
Základy ekonomie pro geografy
2.29

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy ekonometrie
1.35
Demografická analýza I – přednáška
1.36
Problémové oblasti světa
1.38
Demografická analýza I – cv. Rybová
1.4
Demografická analýza I – cv. Burcin
1.43
Kartografie
1.45
Evropa regionů
1.48
Didaktika geografie I
1.5
Polární oblasti
1.52
Teorie regionálního rozvoje
1.53
Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy
1.54
Geografie mezinárodního rozvoje
1.55
Územní plánování a urbanismus
1.55
Globalizace: procesy, problémy
1.56
Demografická analýza I – cv. Čedy
1.67
Distribuce prostorových dat
1.67
Kartografie pro demografy
1.7
Statistická analýza dat II
1.72
Populační vývoj České republiky
1.74
Statistická analýza dat II – cv.
1.78
Fyzická geografie Asie
1.78
Tvorba map
1.8
Latinská Amerika
1.82
Povodně v krajině
1.82
Geografie města
1.82
Teorie a praxe geografického vzdělávání
1.82
Demografická analýza III
1.82
Sociální geografie
1.84
Hospodářská a sociální statistika
1.85
Geoinformační systémy
1.86
Matematická geografie
1.88
Geografie cestovního ruchu
1.88
Krajinná ekologie
1.89
Interkulturní komunikace
1.89
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
1.89
Ekologie člověka a populační vývoj
1.89
Severní Amerika
1.9
Dynamická geomorfologie
1.91
Sociálněgeografické makroregiony světa
1.91
Aplikovaná krajinná ekologie
1.92
Dálkový průzkum Země
1.95
Urban Social Geography I
1.95
Kulturní geografie
1.98
Životní prostředí člověka
2
Empirický výzkum
2
Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945
2
Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii
2.05
Meteorologie a klimatologie II.
2.06
Populační vývoj České republiky – cv.
2.11
Geografie ČR
2.13
Demografické aplikace SAS
2.14
Teorie sociální geografie
2.16
Sociologie
2.17
Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
2.17
Ekonomie
2.18
Populační prognózy
2.18
Úvod do demografie
2.21
Historická demografie
2.22
Teorie fyzické geografie
2.25
Relační databáze pro demografy
2.26
Základy ekonomie pro geografy
2.29
Dějiny myšlení SG a RG
2.38
Historická geografie a kartografie
2.47