Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2013/2014 zimní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1
Zoologie bezobratlých
1
První pomoc ve škole
1.06
Zoologie bezobratlých
1.09
Biologie dítěte
1.12
Základy lékařské genetiky
1.13
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.14
Epigenetika
1.16
První pomoc ve škole
1.16
Cvičení ze základů parazitologie a
1.17
Praktikum Rostlinná buňka
1.17
Základy parazitologie
1.19
Proteomika
1.2
Cvičení ze základů parazitologie d
1.2
Mammaliologie I
1.23
Fyziologie rostlin
1.25
Morfologie rostlin
1.27
Základy etologie
1.27
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.32
Praktikum z fyziologie bakterií
1.33
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.36
Anatomie rostlin
1.38
Biotechnologie
1.39
Protistologie
1.39
Mykologie
1.39
Cvičení ze základů parazitologie e
1.4
Cvičení ze základů parazitologie c
1.4
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.4
Základy buněčné biologie
1.41
Botanická mikrotechnika
1.42
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.43
Rostlinné explantáty
1.43
Ekologie obojživelníků a plazů
1.43
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.5
Antropologie
1.5
Mikrobiologie
1.5
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.52
Imunologie
1.52
Pozorování a pokus organismální I
1.52
Genové inženýrství
1.53
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.55
Fyziologie rostlin
1.56
Efektivní studium VŠ
1.56
Lidská sexualita
1.56
Fyziologie buňky
1.56
Molekulární genetika rostlin
1.57
Současná filosofie a věda
1.57
Cvičení ze základů parazitologie b
1.57
Biologie rostlinné buňky
1.58
Fyziologie bakterií
1.58
Průmyslová mikrobiologie
1.59
Pozorování a pokus suborganismální I
1.62
Zoologie bezobratlých
1.62
Evoluční a ekologická imunologie
1.62
Struktura a funkce biologických membrán
1.62
Ornitologie I
1.62
Úvod do evoluční biologie
1.63
Molekulární antropologie
1.64
Rostlinná cytologie
1.65
Biologie buňky
1.66
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Rostliny a stres
1.67
Toxikologie
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Etologie a sociobiologie
1.67
Anatomie člověka I
1.7
Vývoj přírody ČR
1.72
Fyziologie výživy
1.74
Ichtyologie
1.75
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.77
Genetika
1.77
Biologie kvasinek
1.78
Anatomie a morfologie rostlin
1.78
Růst a vývoj rostlin
1.8
Molekulární biologie
1.84
Základy fyziologie živočichů
1.85
Úvod do entomologie
1.86
Dějiny filosofie I
1.89
Kurz práce se zvířaty
1.89
Ekologie savců
1.91
Biostatistika II
1.92
Buněčná proliferace
1.93
Úvod do bioinformatiky
1.96
Filosofie a metodologie vědy
1.97
Růst a vývoj rostlin
2
Populační ekologie
2
Embryologie člověka a základy teratologie
2
Ekologie člověka
2
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
2
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
2
Základy genetiky
2
Biogeografie
2.08
Genetické metody v zoologii
2.1
Úvod do bioinformatiky
2.11
Fyziologie svalů
2.12
Evoluce člověka
2.12
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.14
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
2.15
Základní kurz matematiky
2.19
Reprodukční biologie
2.21
Neurobiologie
2.24
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.24
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.25
Ekologie obecná
2.25
Didaktika biologie
2.33
Anatomie a fyziologie rostlin
2.44
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.49
Molekulární farmakologie
2.8
Zoogeografie
2.82
Repetitorium biologie podle RVP G III
4.46

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
Základy lékařské genetiky
1.13
První pomoc ve škole
1.13
Anatomie člověka I
1.13
Cvičení ze základů parazitologie b
1.14
Mammaliologie I
1.15
Genové inženýrství
1.17
Cvičení ze základů parazitologie a
1.17
Molekulární antropologie
1.21
Botanická mikrotechnika
1.25
Biologie buňky
1.26
Proteomika
1.27
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.27
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.27
Mikrobiologie
1.31
Antropologie
1.33
Didaktika biologie
1.33
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.33
Molekulární genetika rostlin
1.36
Epigenetika
1.37
Molekulární biologie
1.4
Cvičení ze základů parazitologie e
1.4
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.42
Imunologie
1.43
Genetika
1.44
Morfologie rostlin
1.45
Základy etologie
1.45
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.46
Struktura a funkce biologických membrán
1.46
Ornitologie I
1.48
Základy parazitologie
1.48
Zoologie bezobratlých
1.48
Buněčná proliferace
1.5
Ekologie obojživelníků a plazů
1.5
Zoologie bezobratlých
1.5
Průmyslová mikrobiologie
1.5
Fyziologie buňky
1.51
První pomoc ve škole
1.52
Zoologie bezobratlých
1.54
Biologie kvasinek
1.56
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.56
Úvod do bioinformatiky
1.57
Rostlinné explantáty
1.57
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1.57
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.57
Cvičení ze základů parazitologie d
1.57
Fyziologie bakterií
1.58
Základy buněčné biologie
1.59
Efektivní studium VŠ
1.6
Praktikum z fyziologie bakterií
1.6
Pozorování a pokus organismální I
1.61
Pozorování a pokus suborganismální I
1.62
Biologie dítěte
1.63
Základy genetiky
1.64
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.64
Praktikum Rostlinná buňka
1.65
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.65
Ichtyologie
1.67
Vývoj přírody ČR
1.67
Ekologie savců
1.67
Růst a vývoj rostlin
1.7
Anatomie a fyziologie rostlin
1.71
Embryologie člověka a základy teratologie
1.71
Cvičení ze základů parazitologie c
1.71
Rostlinná cytologie
1.72
Populační ekologie
1.75
Biostatistika II
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Biotechnologie
1.78
Fyziologie svalů
1.82
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.83
Protistologie
1.83
Rostliny a stres
1.83
Toxikologie
1.83
Etologie a sociobiologie
1.85
Ekologie obecná
1.86
Úvod do evoluční biologie
1.87
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.88
Mykologie
1.88
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.88
Lidská sexualita
1.88
Evoluce člověka
1.88
Fyziologie rostlin
1.88
Anatomie rostlin
1.88
Neurobiologie
1.89
Fyziologie výživy
1.89
Anatomie a morfologie rostlin
1.91
Biologie rostlinné buňky
1.92
Evoluční a ekologická imunologie
1.92
Úvod do entomologie
1.93
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.95
Reprodukční biologie
2
Úvod do bioinformatiky
2
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2
Kurs zimní ekologie
2
Vědecké paradigma a jeho proměny
2
Kurz práce se zvířaty
2.02
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.03
Ekologie člověka
2.04
Základní kurz matematiky
2.06
Základy fyziologie živočichů
2.08
Současná filosofie a věda
2.14
Biogeografie
2.15
Genetické metody v zoologii
2.2
Dějiny filosofie I
2.22
Filosofie a metodologie vědy
2.28
Růst a vývoj rostlin
2.3
Molekulární farmakologie
2.4
Zoogeografie
2.6
Repetitorium biologie podle RVP G III
3.25

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Populační ekologie
1
Cvičení ze základů parazitologie b
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
Biologie kvasinek
1
Základy etologie
1
Cvičení ze základů parazitologie a
1
Biologie rostlinné buňky
1.08
Fyziologie bakterií
1.08
Genové inženýrství
1.09
Úvod do bioinformatiky
1.09
Základy genetiky
1.09
Růst a vývoj rostlin
1.1
Cvičení ze základů parazitologie e
1.1
Fyziologie výživy
1.11
Základy lékařské genetiky
1.13
Mykologie
1.13
Cvičení ze základů parazitologie d
1.13
Proteomika
1.13
Buněčná proliferace
1.14
Anatomie rostlin
1.15
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.15
Epigenetika
1.16
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.16
Základy parazitologie
1.17
Kurs zimní ekologie
1.17
Biologie dítěte
1.18
Průmyslová mikrobiologie
1.18
První pomoc ve škole
1.19
Praktikum z fyziologie bakterií
1.2
Genetické metody v zoologii
1.2
Evoluce člověka
1.2
Cvičení ze základů parazitologie c
1.2
Molekulární farmakologie
1.2
Úvod do entomologie
1.21
Mikrobiologie
1.21
Molekulární antropologie
1.21
Anatomie člověka I
1.22
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.22
Dějiny filosofie I
1.22
Fyziologie buňky
1.22
Praktikum Rostlinná buňka
1.23
Evoluční a ekologická imunologie
1.23
Efektivní studium VŠ
1.24
Filosofie a metodologie vědy
1.24
Kurz práce se zvířaty
1.25
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.25
Úvod do evoluční biologie
1.27
Vývoj přírody ČR
1.28
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.28
Protistologie
1.28
Biogeografie
1.28
Rostlinné explantáty
1.29
Ekologie obojživelníků a plazů
1.29
Embryologie člověka a základy teratologie
1.29
Zoologie bezobratlých
1.3
Růst a vývoj rostlin
1.3
Etologie a sociobiologie
1.3
Ekologie člověka
1.31
Biostatistika II
1.31
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.32
Antropologie
1.33
Didaktika biologie
1.33
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.33
Ekologie obecná
1.34
Základy buněčné biologie
1.35
Morfologie rostlin
1.36
Neurobiologie
1.37
Genetika
1.37
Rostlinná cytologie
1.38
Pozorování a pokus suborganismální I
1.38
Základy fyziologie živočichů
1.38
Fyziologie rostlin
1.39
Botanická mikrotechnika
1.42
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1.43
Anatomie a morfologie rostlin
1.43
Fyziologie svalů
1.44
Úvod do bioinformatiky
1.44
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.45
Zoogeografie
1.45
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.46
Zoologie bezobratlých
1.46
Reprodukční biologie
1.5
Toxikologie
1.5
Lidská sexualita
1.56
Biologie buňky
1.56
Pozorování a pokus organismální I
1.57
Molekulární genetika rostlin
1.57
Současná filosofie a věda
1.57
Anatomie a fyziologie rostlin
1.61
Struktura a funkce biologických membrán
1.62
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.64
Imunologie
1.64
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.67
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.67
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Rostliny a stres
1.67
Molekulární biologie
1.71
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.77
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.78
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.81
První pomoc ve škole
1.82
Ichtyologie
1.82
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.82
Základní kurz matematiky
1.87
Ekologie savců
1.91
Fyziologie rostlin
2
Mammaliologie I
2.17
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.2
Zoologie bezobratlých
2.29
Biotechnologie
2.39
Ornitologie I
2.76

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1
První pomoc ve škole
1
Struktura a funkce biologických membrán
1
Epigenetika
1.06
Praktikum z fyziologie bakterií
1.07
První pomoc ve škole
1.08
Fyziologie bakterií
1.08
Pozorování a pokus suborganismální I
1.09
Cvičení ze základů parazitologie a
1.1
Morfologie rostlin
1.1
Pozorování a pokus organismální I
1.11
Biologie kvasinek
1.11
Proteomika
1.13
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.17
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.17
Biologie dítěte
1.18
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.19
Základy lékařské genetiky
1.2
Protistologie
1.21
Anatomie rostlin
1.21
Mykologie
1.22
Mammaliologie I
1.23
Populační ekologie
1.25
Fyziologie rostlin
1.25
Základy parazitologie
1.27
Fyziologie výživy
1.28
Praktikum Rostlinná buňka
1.28
Anatomie člověka I
1.3
Úvod do entomologie
1.31
Molekulární antropologie
1.31
Evoluční a ekologická imunologie
1.31
Biotechnologie
1.33
Toxikologie
1.33
Rostlinná cytologie
1.34
Efektivní studium VŠ
1.35
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.35
Úvod do evoluční biologie
1.36
Základy etologie
1.38
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.4
Úvod do bioinformatiky
1.41
Genové inženýrství
1.42
Cvičení ze základů parazitologie c
1.43
Botanická mikrotechnika
1.43
Imunologie
1.43
Molekulární farmakologie
1.44
Růst a vývoj rostlin
1.44
Genetické metody v zoologii
1.44
Genetika
1.45
Anatomie a morfologie rostlin
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.46
Základy buněčné biologie
1.47
Cvičení ze základů parazitologie e
1.5
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.5
Zoologie bezobratlých
1.5
Fyziologie buňky
1.53
Filosofie a metodologie vědy
1.54
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.55
Cvičení ze základů parazitologie d
1.55
Základy genetiky
1.55
Mikrobiologie
1.55
Didaktika biologie
1.56
Ekologie obecná
1.56
Biologie buňky
1.57
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.6
Kurs zimní ekologie
1.6
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.6
Molekulární biologie
1.61
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.63
Reprodukční biologie
1.64
Průmyslová mikrobiologie
1.65
Základní kurz matematiky
1.65
Dějiny filosofie I
1.67
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.67
Cvičení ze základů parazitologie b
1.67
Růst a vývoj rostlin
1.67
Evoluce člověka
1.68
Etologie a sociobiologie
1.69
Základy fyziologie živočichů
1.69
Kurz práce se zvířaty
1.7
Embryologie člověka a základy teratologie
1.71
Rostlinné explantáty
1.71
Fyziologie rostlin
1.73
Buněčná proliferace
1.73
Zoologie bezobratlých
1.75
Molekulární genetika rostlin
1.75
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.75
Vývoj přírody ČR
1.77
Současná filosofie a věda
1.8
Anatomie a fyziologie rostlin
1.8
Antropologie
1.8
Fyziologie svalů
1.82
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.83
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.86
Zoologie bezobratlých
1.87
Ekologie savců
1.88
Neurobiologie
1.93
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.96
Rostliny a stres
2
Úvod do bioinformatiky
2
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.08
Zoogeografie
2.11
Biogeografie
2.19
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
2.23
Biologie rostlinné buňky
2.3
Ichtyologie
2.38
Biostatistika II
2.4
Ornitologie I
2.43
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.62
Lidská sexualita
2.93
Ekologie člověka
2.93
Ekologie obojživelníků a plazů
3.15

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Struktura a funkce biologických membrán
1.09
Cvičení ze základů parazitologie a
1.11
Zoologie bezobratlých
1.11
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.14
Biologie dítěte
1.15
Morfologie rostlin
1.16
Embryologie člověka a základy teratologie
1.17
První pomoc ve škole
1.19
Efektivní studium VŠ
1.2
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.22
Základy lékařské genetiky
1.23
Anatomie rostlin
1.24
Anatomie člověka I
1.26
Praktikum z fyziologie bakterií
1.27
Mykologie
1.36
Cvičení ze základů parazitologie e
1.38
První pomoc ve škole
1.38
Protistologie
1.38
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.42
Pozorování a pokus organismální I
1.43
Botanická mikrotechnika
1.43
Zoologie bezobratlých
1.43
Molekulární antropologie
1.46
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.47
Základy parazitologie
1.47
Imunologie
1.5
Toxikologie
1.5
Anatomie a morfologie rostlin
1.5
Pozorování a pokus suborganismální I
1.5
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.5
Fyziologie výživy
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Cvičení ze základů parazitologie b
1.5
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.5
Úvod do entomologie
1.52
Úvod do evoluční biologie
1.54
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.55
Základy buněčné biologie
1.59
Cvičení ze základů parazitologie d
1.6
Základy genetiky
1.6
Cvičení ze základů parazitologie c
1.62
Mikrobiologie
1.62
Základy etologie
1.63
Praktikum Rostlinná buňka
1.65
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.67
Rostliny a stres
1.67
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.67
Buněčná proliferace
1.67
Růst a vývoj rostlin
1.67
Genetika
1.68
Epigenetika
1.69
Fyziologie bakterií
1.7
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.7
Rostlinná cytologie
1.7
Ekologie savců
1.71
Biologie kvasinek
1.71
Rostlinné explantáty
1.71
Reprodukční biologie
1.71
Genové inženýrství
1.72
Biologie buňky
1.72
Biotechnologie
1.73
Mammaliologie I
1.75
Současná filosofie a věda
1.75
Základy fyziologie živočichů
1.75
Kurs zimní ekologie
1.75
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.75
Úvod do bioinformatiky
1.78
Ekologie obecná
1.79
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.8
Filosofie a metodologie vědy
1.8
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.81
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.82
Dějiny filosofie I
1.83
Vývoj přírody ČR
1.83
Antropologie
1.83
Průmyslová mikrobiologie
1.83
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.84
Molekulární biologie
1.84
Kurz práce se zvířaty
1.85
Molekulární farmakologie
1.86
Genetické metody v zoologii
1.86
Molekulární genetika rostlin
1.86
Proteomika
1.87
Etologie a sociobiologie
1.88
Základní kurz matematiky
1.89
Neurobiologie
1.92
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.92
Biogeografie
1.94
Fyziologie rostlin
2
Evoluce člověka
2
Populační ekologie
2
Fyziologie buňky
2.03
Růst a vývoj rostlin
2.07
Anatomie a fyziologie rostlin
2.08
Evoluční a ekologická imunologie
2.08
Didaktika biologie
2.11
Fyziologie svalů
2.14
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.25
Biologie rostlinné buňky
2.25
Zoologie bezobratlých
2.25
Ornitologie I
2.27
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
2.36
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
2.36
Ichtyologie
2.5
Ekologie člověka
2.59
Zoogeografie
2.6
Úvod do bioinformatiky
2.63
Biostatistika II
2.67
Lidská sexualita
2.67
Repetitorium biologie podle RVP G III
3
Ekologie obojživelníků a plazů
3.33

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Repetitorium biologie podle RVP G III
1
Anatomie člověka I
1.38
Základy buněčné biologie
1.47
Evoluce člověka
1.5
Epigenetika
1.5
Genové inženýrství
1.52
Etologie a sociobiologie
1.57
Anatomie a fyziologie rostlin
1.63
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.63
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.64
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.64
Biostatistika II
1.67
Botanická mikrotechnika
1.67
Antropologie
1.67
Zoologie bezobratlých
1.67
Fyziologie bakterií
1.67
Imunologie
1.68
Proteomika
1.69
Embryologie člověka a základy teratologie
1.71
Ichtyologie
1.71
Efektivní studium VŠ
1.71
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.72
Biologie buňky
1.73
Základy fyziologie živočichů
1.75
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.75
Růst a vývoj rostlin
1.75
Protistologie
1.77
Fyziologie svalů
1.78
Molekulární genetika rostlin
1.78
Základy genetiky
1.78
Molekulární biologie
1.78
Základy parazitologie
1.81
Genetika
1.81
Úvod do evoluční biologie
1.82
Biologie rostlinné buňky
1.82
Praktikum Rostlinná buňka
1.83
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1.83
Lidská sexualita
1.84
Pozorování a pokus suborganismální I
1.85
Mikrobiologie
1.85
Zoologie bezobratlých
1.85
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.86
Ekologie savců
1.88
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.9
Buněčná proliferace
1.9
Zoologie bezobratlých
1.9
Úvod do bioinformatiky
1.9
Rostlinná cytologie
1.91
Anatomie rostlin
1.91
První pomoc ve škole
1.91
Fyziologie buňky
1.91
Ekologie člověka
1.92
Cvičení ze základů parazitologie d
1.92
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.93
Biotechnologie
1.93
Praktikum z fyziologie bakterií
1.93
První pomoc ve škole
1.94
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.95
Neurobiologie
1.96
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.97
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
2
Rostliny a stres
2
Úvod do entomologie
2
Aktuální otázky ve výuce biologie
2
Mammaliologie I
2
Biologie kvasinek
2
Dějiny filosofie I
2
Zoogeografie
2
Fyziologie rostlin
2
Biogeografie
2
Cvičení ze základů parazitologie c
2
Molekulární farmakologie
2
Toxikologie
2
Základy etologie
2
Cvičení ze základů parazitologie a
2
Molekulární antropologie
2
Současná filosofie a věda
2
Anatomie a morfologie rostlin
2
Úvod do bioinformatiky
2
Růst a vývoj rostlin
2
Rostlinné explantáty
2
Populační ekologie
2
Genetické metody v zoologii
2
Reprodukční biologie
2
Ekologie obojživelníků a plazů
2
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2
Kurs zimní ekologie
2
Fyziologie výživy
2
Biologie dítěte
2
Průmyslová mikrobiologie
2
Didaktika biologie
2
Fyziologie rostlin
2
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
2
Cvičení ze základů parazitologie b
2
Struktura a funkce biologických membrán
2
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2
Evoluční a ekologická imunologie
2
Základy lékařské genetiky
2
Ekologie obecná
2.03
První pomoc ve škole - simulace zimní
2.05
Filosofie a metodologie vědy
2.05
Pozorování a pokus organismální I
2.05
Mykologie
2.05
Morfologie rostlin
2.06
Kurz práce se zvířaty
2.08
Ornitologie I
2.11
Cvičení ze základů parazitologie e
2.13
Základní kurz matematiky
2.17
Vývoj přírody ČR
2.23

  Pohlaví

muž %
žena %
Vývoj přírody ČR
61 : 39
Populační ekologie
50 : 50
Ochrana člověka za mimořádných událostí
50 : 50
Fyziologie bakterií
50 : 50
Praktikum z fyziologie bakterií
47 : 53
Struktura a funkce biologických membrán
46 : 54
Mykologie
46 : 54
Ekosystémová a krajinná ekologie
43 : 57
Botanická mikrotechnika
42 : 58
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
41 : 59
Vědecké paradigma a jeho proměny
39 : 61
Základy fyziologie živočichů
38 : 62
Zoologie bezobratlých
38 : 62
Morfologie rostlin
36 : 64
Základy genetiky
36 : 64
Ekologie savců
36 : 64
Biologie buňky pro učitelské kombinace
36 : 64
Základy buněčné biologie
35 : 65
Biogeografie
35 : 65
Ekologie obecná
34 : 66
Dějiny filosofie I
33 : 67
Ichtyologie
33 : 67
Anatomie a fyziologie rostlin
33 : 67
Biologie kvasinek
33 : 67
Antropologie
33 : 67
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
33 : 67
Ornitologie I
33 : 67
Kurs zimní ekologie
33 : 67
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
33 : 67
Genetika
33 : 67
Úvod do evoluční biologie
32 : 68
Efektivní studium VŠ
32 : 68
Lidská sexualita
32 : 68
Neurobiologie
32 : 68
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
31 : 69
Imunologie
31 : 69
Filosofie a metodologie vědy
31 : 69
Pozorování a pokus suborganismální I
31 : 69
Mammaliologie I
31 : 69
Anatomie rostlin
31 : 69
Genetické metody v zoologii
30 : 70
Epigenetika
30 : 70
Zoologie bezobratlých
30 : 70
Průmyslová mikrobiologie
29 : 71
Rostlinná cytologie
29 : 71
Základní kurz matematiky
29 : 71
Rostlinné explantáty
29 : 71
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
29 : 71
Protistologie
28 : 72
Molekulární biologie
27 : 73
První pomoc ve škole - simulace zimní
27 : 73
Kurz práce se zvířaty
26 : 74
Biologie buňky
26 : 74
Anatomie a morfologie rostlin
26 : 74
Cvičení ze základů parazitologie a
25 : 75
Ekologie člověka
25 : 75
Základy lékařské genetiky
25 : 75
Biologie rostlinné buňky
25 : 75
Etologie a sociobiologie
24 : 76
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
24 : 76
Základy parazitologie
23 : 77
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
23 : 77
Evoluční a ekologická imunologie
23 : 77
Zoologie bezobratlých
23 : 77
Fyziologie buňky
22 : 78
Úvod do bioinformatiky
22 : 78
Biotechnologie
22 : 78
Úvod do bioinformatiky
22 : 78
Pozorování a pokus organismální I
22 : 78
Ekologie obojživelníků a plazů
21 : 79
Cvičení ze základů parazitologie c
21 : 79
Reprodukční biologie
21 : 79
Úvod do entomologie
21 : 79
Proteomika
20 : 80
Evoluce člověka
20 : 80
Cvičení ze základů parazitologie e
20 : 80
Fyziologie rostlin (praktikum)
20 : 80
Praktikum Rostlinná buňka
19 : 81
První pomoc ve škole
19 : 81
Základy etologie
18 : 82
První pomoc ve škole
18 : 82
Genové inženýrství
17 : 83
Rostliny a stres
17 : 83
Mikrobiologie
17 : 83
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
17 : 83
Růst a vývoj rostlin
15 : 85
Virologie - systémy na molekulární úrovni
15 : 85
Molekulární genetika rostlin
14 : 86
Buněčná proliferace
14 : 86
Embryologie člověka a základy teratologie
14 : 86
Molekulární antropologie
14 : 86
Cvičení ze základů parazitologie d
13 : 87
Anatomie člověka I
13 : 87
Molekulární farmakologie
10 : 90
Zoogeografie
9 : 91
Aktuální otázky ve výuce biologie
9 : 91
Repetitorium biologie podle RVP G III
8 : 92
Biostatistika II
8 : 92
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
7 : 93
Fyziologie svalů
6 : 94
Fyziologie rostlin
6 : 94
Fyziologie výživy
5 : 95
Toxikologie
0 : 100
Růst a vývoj rostlin
0 : 100
Fyziologie rostlin
0 : 100
Cvičení ze základů parazitologie b
0 : 100
Biologie dítěte
0 : 100
Současná filosofie a věda
0 : 100
Repetitorium biologie podle RVP G I
0 : 100
Didaktika biologie
0 : 100
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Protistologie
1
Cvičení ze základů parazitologie e
1
Praktikum Rostlinná buňka
1
Cvičení ze základů parazitologie c
1
Populační ekologie
1
Cvičení ze základů parazitologie a
1
Základy fyziologie živočichů
1
Anatomie a morfologie rostlin
1
Úvod do bioinformatiky
1
Anatomie a fyziologie rostlin
1
Morfologie rostlin
1
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1
Zoologie bezobratlých
1
Cvičení ze základů parazitologie d
1
Základy buněčné biologie
1
Cvičení ze základů parazitologie b
1
Základy parazitologie
1
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Rostlinná cytologie
1
Úvod do entomologie
1
Fyziologie rostlin
1
Zoologie bezobratlých
1
Zoogeografie
1
Kurz práce se zvířaty
1.02
Etologie a sociobiologie
1.02
Ekologie obecná
1.02
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.02
Neurobiologie
1.03
Genetika
1.03
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.03
Úvod do evoluční biologie
1.04
Biologie buňky
1.04
Efektivní studium VŠ
1.04
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.04
Mykologie
1.04
Mikrobiologie
1.05
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.05
Fyziologie buňky
1.06
První pomoc ve škole
1.06
Základy lékařské genetiky
1.06
Filosofie a metodologie vědy
1.07
Anatomie rostlin
1.08
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.1
Základní kurz matematiky
1.1
Zoologie bezobratlých
1.1
Lidská sexualita
1.1
Růst a vývoj rostlin
1.1
Fyziologie výživy
1.11
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.11
Fyziologie rostlin
1.11
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.11
Biogeografie
1.12
Molekulární biologie
1.14
Praktikum z fyziologie bakterií
1.14
Současná filosofie a věda
1.14
Genové inženýrství
1.17
Antropologie
1.17
Toxikologie
1.17
První pomoc ve škole
1.18
Základy genetiky
1.18
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.18
Imunologie
1.19
Růst a vývoj rostlin
1.2
Biotechnologie
1.22
Biologie dítěte
1.24
Ekologie člověka
1.25
Vývoj přírody ČR
1.28
Embryologie člověka a základy teratologie
1.29
Úvod do bioinformatiky
1.33
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.33
Biologie rostlinné buňky
1.42
Fyziologie bakterií
1.42
Didaktika biologie
1.44
Dějiny filosofie I
1.44
Evoluční a ekologická imunologie
1.46
Kurs zimní ekologie
1.5
Základy etologie
1.55
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.6
Průmyslová mikrobiologie
1.71
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.73
Ichtyologie
1.75
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.75
Ornitologie I
1.76
Molekulární farmakologie
1.8
Struktura a funkce biologických membrán
1.85
Rostlinné explantáty
1.86
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.89
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.91
Anatomie člověka I
1.91
Pozorování a pokus organismální I
1.91
Evoluce člověka
1.92
Mammaliologie I
1.92
Biostatistika II
1.92
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.92
Molekulární antropologie
1.93
Fyziologie svalů
2
Genetické metody v zoologii
2
Molekulární genetika rostlin
2
Rostliny a stres
2
Repetitorium biologie podle RVP G III
2
Pozorování a pokus suborganismální I
2
Botanická mikrotechnika
2
Ekologie savců
2
Buněčná proliferace
2
Ekologie obojživelníků a plazů
2.07
Biologie kvasinek
2.11
Reprodukční biologie
2.14
Proteomika
2.27
Epigenetika
2.4

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Praktikum Rostlinná buňka
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
100 : 0
Úvod do evoluční biologie
100 : 0
Rostliny a stres
100 : 0
Úvod do entomologie
100 : 0
Pozorování a pokus organismální I
100 : 0
Biotechnologie
100 : 0
Aktuální otázky ve výuce biologie
100 : 0
Mammaliologie I
100 : 0
Rostlinná cytologie
100 : 0
Ekologie savců
100 : 0
Ornitologie I
100 : 0
Biostatistika II
100 : 0
Embryologie člověka a základy teratologie
100 : 0
Kurz práce se zvířaty
100 : 0
Repetitorium biologie podle RVP G III
100 : 0
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
100 : 0
Biologie kvasinek
100 : 0
Imunologie
100 : 0
Dějiny filosofie I
100 : 0
Mykologie
100 : 0
Biologie buňky pro učitelské kombinace
100 : 0
Vývoj přírody ČR
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie e
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
100 : 0
Biogeografie
100 : 0
Základní kurz matematiky
100 : 0
Molekulární farmakologie
100 : 0
Toxikologie
100 : 0
Základy etologie
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie a
100 : 0
Filosofie a metodologie vědy
100 : 0
Molekulární antropologie
100 : 0
Současná filosofie a věda
100 : 0
Praktikum z fyziologie bakterií
100 : 0
Buněčná proliferace
100 : 0
Anatomie a morfologie rostlin
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Úvod do bioinformatiky
100 : 0
Pozorování a pokus suborganismální I
100 : 0
Botanická mikrotechnika
100 : 0
Anatomie a fyziologie rostlin
100 : 0
Epigenetika
100 : 0
Genové inženýrství
100 : 0
Rostlinné explantáty
100 : 0
Ekologie člověka
100 : 0
Populační ekologie
100 : 0
Antropologie
100 : 0
Lidská sexualita
100 : 0
Genetické metody v zoologii
100 : 0
Ekologie obojživelníků a plazů
100 : 0
Ochrana člověka za mimořádných událostí
100 : 0
Biologie rostlinné buňky
100 : 0
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
100 : 0
Kurs zimní ekologie
100 : 0
Efektivní studium VŠ
100 : 0
Neurobiologie
100 : 0
Biologie dítěte
100 : 0
Vědecké paradigma a jeho proměny
100 : 0
Průmyslová mikrobiologie
100 : 0
Didaktika biologie
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Morfologie rostlin
100 : 0
Zoologie bezobratlých
100 : 0
První pomoc ve škole
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie d
100 : 0
Fyziologie rostlin (praktikum)
100 : 0
Virologie - systémy na molekulární úrovni
100 : 0
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
100 : 0
Cvičení ze základů parazitologie b
100 : 0
Základy parazitologie
100 : 0
Fyziologie bakterií
100 : 0
Molekulární biologie
100 : 0
Struktura a funkce biologických membrán
100 : 0
Základy genetiky
100 : 0
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
100 : 0
Anatomie rostlin
100 : 0
Evoluční a ekologická imunologie
100 : 0
Základy lékařské genetiky
100 : 0
Biologie buňky
99 : 1
Genetika
99 : 1
Fyziologie buňky
98 : 2
Zoologie bezobratlých
98 : 2
Etologie a sociobiologie
98 : 2
Mikrobiologie
98 : 2
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
98 : 2
Ekosystémová a krajinná ekologie
97 : 3
Anatomie člověka I
96 : 4
Ekologie obecná
95 : 5
První pomoc ve škole - simulace zimní
95 : 5
Růst a vývoj rostlin
95 : 5
Fyziologie výživy
95 : 5
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
94 : 6
Cvičení ze základů parazitologie c
93 : 7
Proteomika
93 : 7
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
93 : 7
Reprodukční biologie
93 : 7
Molekulární genetika rostlin
93 : 7
Základy fyziologie živočichů
92 : 8
Ichtyologie
92 : 8
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
92 : 8
Protistologie
92 : 8
Zoogeografie
91 : 9
Růst a vývoj rostlin
90 : 10
Zoologie bezobratlých
90 : 10
Základy buněčné biologie
88 : 12
Evoluce člověka
88 : 12
Fyziologie svalů
82 : 18
Repetitorium biologie podle RVP G I
78 : 22

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Praktikum Rostlinná buňka
1
Biostatistika II
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení ze základů parazitologie e
1
První pomoc ve škole - simulace zimní
1
Cvičení ze základů parazitologie c
1
Cvičení ze základů parazitologie a
1
Praktikum z fyziologie bakterií
1
Růst a vývoj rostlin
1
Populační ekologie
1
Fyziologie rostlin
1
Zoologie bezobratlých
1
První pomoc ve škole
1
Cvičení ze základů parazitologie d
1
Fyziologie rostlin (praktikum)
1
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1
Cvičení ze základů parazitologie b
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
Kurz práce se zvířaty
1.02
Základy buněčné biologie
1.06
Zoologie bezobratlých
1.08
Ichtyologie
1.08
Botanická mikrotechnika
1.08
Zoologie bezobratlých
1.1
Fyziologie rostlin
1.11
Úvod do bioinformatiky
1.11
Anatomie a fyziologie rostlin
1.11
Efektivní studium VŠ
1.12
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.12
Anatomie člověka I
1.13
Anatomie a morfologie rostlin
1.13
Proteomika
1.13
Embryologie člověka a základy teratologie
1.14
Rostlinné explantáty
1.14
Reprodukční biologie
1.14
Molekulární genetika rostlin
1.14
Lidská sexualita
1.15
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.15
Pozorování a pokus suborganismální I
1.15
Struktura a funkce biologických membrán
1.15
Rostliny a stres
1.17
Úvod do bioinformatiky
1.17
Základy lékařské genetiky
1.19
Ornitologie I
1.19
Genové inženýrství
1.19
Evoluce člověka
1.2
Molekulární antropologie
1.21
Pozorování a pokus organismální I
1.22
Biologie kvasinek
1.22
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.25
Epigenetika
1.25
Základy parazitologie
1.26
Základy etologie
1.27
Základy genetiky
1.27
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.28
Fyziologie buňky
1.29
Mammaliologie I
1.31
Základy fyziologie živočichů
1.31
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.32
Základní kurz matematiky
1.32
Etologie a sociobiologie
1.33
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Toxikologie
1.33
Antropologie
1.33
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.33
Biologie rostlinné buňky
1.33
Biologie buňky
1.33
Mikrobiologie
1.33
Úvod do entomologie
1.34
Filosofie a metodologie vědy
1.34
Biologie dítěte
1.35
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1.36
Ekologie obojživelníků a plazů
1.36
Úvod do evoluční biologie
1.38
Molekulární biologie
1.38
Ekologie člověka
1.38
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.39
Fyziologie bakterií
1.42
Anatomie rostlin
1.42
Současná filosofie a věda
1.43
Vývoj přírody ČR
1.44
Protistologie
1.44
Didaktika biologie
1.44
Genetika
1.45
Ekologie savců
1.45
Ekologie obecná
1.45
Rostlinná cytologie
1.46
Mykologie
1.46
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.48
Genetické metody v zoologii
1.5
Neurobiologie
1.5
Morfologie rostlin
1.5
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.53
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.55
Růst a vývoj rostlin
1.55
Biotechnologie
1.56
Biogeografie
1.58
Zoogeografie
1.64
Buněčná proliferace
1.64
Imunologie
1.65
Dějiny filosofie I
1.67
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.78
Fyziologie výživy
1.79
Molekulární farmakologie
1.8
Repetitorium biologie podle RVP G III
1.92
Průmyslová mikrobiologie
1.94
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.95
Evoluční a ekologická imunologie
2.15
Kurs zimní ekologie
2.17
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.41
Fyziologie svalů
2.47

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Proteomika
2.13
Buněčná proliferace
2.14
Epigenetika
2.16
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
2.17
Struktura a funkce biologických membrán
2.23
Ekologie savců
2.27
Embryologie člověka a základy teratologie
2.29
Kurs zimní ekologie
2.33
Cvičení ze základů parazitologie c
2.33
Ekologie obojživelníků a plazů
2.36
Molekulární genetika rostlin
2.36
První pomoc ve škole
2.38
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
2.38
Biotechnologie
2.39
První pomoc ve škole - simulace zimní
2.41
Mammaliologie I
2.42
Botanická mikrotechnika
2.42
Biologie rostlinné buňky
2.42
Fyziologie výživy
2.42
Rostlinné explantáty
2.43
Základy fyziologie živočichů
2.46
Pozorování a pokus organismální I
2.48
Cvičení ze základů parazitologie a
2.5
Reprodukční biologie
2.5
Fyziologie rostlin
2.5
Virologie - systémy na molekulární úrovni
2.52
Anatomie člověka I
2.52
Filosofie a metodologie vědy
2.54
Kurz práce se zvířaty
2.54
Základy etologie
2.55
Ichtyologie
2.55
Molekulární biologie
2.55
Fyziologie buňky
2.55
Genové inženýrství
2.56
Úvod do bioinformatiky
2.56
Vědecké paradigma a jeho proměny
2.57
Biogeografie
2.58
Morfologie rostlin
2.59
Mikrobiologie
2.6
Cvičení ze základů parazitologie e
2.6
První pomoc ve škole
2.6
Fyziologie rostlin (praktikum)
2.6
Praktikum z fyziologie bakterií
2.6
Pozorování a pokus suborganismální I
2.62
Základy lékařské genetiky
2.63
Neurobiologie
2.63
Lidská sexualita
2.63
Základy genetiky
2.64
Ornitologie I
2.65
Dějiny filosofie I
2.67
Cvičení ze základů parazitologie d
2.67
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
2.67
Zoologie bezobratlých
2.67
Toxikologie
2.67
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
2.67
Antropologie
2.67
Etologie a sociobiologie
2.67
Evoluce člověka
2.68
Rostlinná cytologie
2.69
Imunologie
2.69
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
2.69
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.69
Anatomie rostlin
2.69
Anatomie a morfologie rostlin
2.7
Molekulární farmakologie
2.7
Růst a vývoj rostlin
2.7
Růst a vývoj rostlin
2.7
Biologie dítěte
2.71
Ekologie člověka
2.71
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.71
Cvičení ze základů parazitologie b
2.71
Současná filosofie a věda
2.71
Efektivní studium VŠ
2.72
Vývoj přírody ČR
2.72
Protistologie
2.72
Úvod do evoluční biologie
2.72
Základní kurz matematiky
2.74
Populační ekologie
2.75
Genetika
2.75
Základy buněčné biologie
2.76
Evoluční a ekologická imunologie
2.77
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.77
Anatomie a fyziologie rostlin
2.78
Biologie kvasinek
2.78
Didaktika biologie
2.78
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.78
Úvod do bioinformatiky
2.78
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
2.79
Molekulární antropologie
2.79
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
2.8
Genetické metody v zoologii
2.8
Praktikum Rostlinná buňka
2.81
Biologie buňky pro učitelské kombinace
2.82
Zoogeografie
2.82
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
2.83
Fyziologie rostlin
2.83
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
2.83
Biologie buňky
2.83
Ochrana člověka za mimořádných událostí
2.83
Rostliny a stres
2.83
Základy parazitologie
2.85
Zoologie bezobratlých
2.85
Úvod do entomologie
2.86
Aktuální otázky ve výuce biologie
2.91
Fyziologie bakterií
2.92
Biostatistika II
2.92
Průmyslová mikrobiologie
2.94
Mykologie
2.96
Ekologie obecná
2.98
Zoologie bezobratlých
3
Fyziologie svalů
3.12

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Cvičení ze základů parazitologie b
1
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.11
První pomoc ve škole
1.13
Základy lékařské genetiky
1.13
První pomoc ve škole
1.14
Antropologie
1.17
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.17
Základy etologie
1.18
Zoologie bezobratlých
1.2
Epigenetika
1.21
Anatomie člověka I
1.22
Mammaliologie I
1.23
Cvičení ze základů parazitologie a
1.25
Botanická mikrotechnika
1.25
Fyziologie výživy
1.26
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.27
Embryologie člověka a základy teratologie
1.29
Biologie dítěte
1.29
Základy buněčné biologie
1.29
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.33
Lidská sexualita
1.34
Molekulární antropologie
1.36
Buněčná proliferace
1.36
Ekologie obojživelníků a plazů
1.36
Genové inženýrství
1.36
Základy parazitologie
1.38
Vývoj přírody ČR
1.39
Zoologie bezobratlých
1.4
Cvičení ze základů parazitologie c
1.4
Proteomika
1.4
Morfologie rostlin
1.41
Základy genetiky
1.45
Praktikum z fyziologie bakterií
1.47
Ornitologie I
1.48
Mikrobiologie
1.48
Etologie a sociobiologie
1.48
Imunologie
1.48
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.48
Biologie buňky
1.49
Biotechnologie
1.5
Růst a vývoj rostlin
1.5
Reprodukční biologie
1.5
Fyziologie rostlin
1.5
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.54
Zoologie bezobratlých
1.54
Genetika
1.54
Fyziologie buňky
1.55
Neurobiologie
1.55
Biologie kvasinek
1.56
Dějiny filosofie I
1.56
Molekulární biologie
1.56
Rostlinné explantáty
1.57
Molekulární genetika rostlin
1.57
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.58
Průmyslová mikrobiologie
1.59
Cvičení ze základů parazitologie e
1.6
Evoluce člověka
1.6
Cvičení ze základů parazitologie d
1.6
Praktikum Rostlinná buňka
1.62
Struktura a funkce biologických membrán
1.62
Mykologie
1.63
Ekologie savců
1.64
Efektivní studium VŠ
1.64
Pozorování a pokus organismální I
1.65
Úvod do evoluční biologie
1.65
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.66
Rostliny a stres
1.67
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
1.67
Toxikologie
1.67
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.67
Kurs zimní ekologie
1.67
Evoluční a ekologická imunologie
1.69
Fyziologie svalů
1.71
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1.71
Současná filosofie a věda
1.71
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.73
Úvod do bioinformatiky
1.74
Ichtyologie
1.75
Ekologie člověka
1.75
Biologie rostlinné buňky
1.75
Repetitorium biologie podle RVP G I
1.75
Fyziologie bakterií
1.75
Kurz práce se zvířaty
1.75
Anatomie rostlin
1.77
Úvod do bioinformatiky
1.78
Didaktika biologie
1.78
Rostlinná cytologie
1.79
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.8
Protistologie
1.81
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.82
Anatomie a morfologie rostlin
1.83
Ekologie obecná
1.84
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
1.84
Biogeografie
1.85
Základy fyziologie živočichů
1.85
Pozorování a pokus suborganismální I
1.85
Úvod do entomologie
1.86
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
1.88
Fyziologie rostlin
1.89
Biostatistika II
1.92
Ekosystémová a krajinná ekologie
1.95
Zoogeografie
2
Filosofie a metodologie vědy
2
Anatomie a fyziologie rostlin
2
Populační ekologie
2
Genetické metody v zoologii
2
Růst a vývoj rostlin
2
Základní kurz matematiky
2.1
Molekulární farmakologie
2.1
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.46

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole - simulace letní (LS13)
1.11
První pomoc ve škole
1.12
Anatomie člověka I
1.17
Zoologie bezobratlých
1.2
Cvičení z evoluční biologie pro učitele
1.2
Ekologie obojživelníků a plazů
1.21
Cvičení ze základů parazitologie a
1.25
První pomoc ve škole
1.25
Cvičení ze základů parazitologie c
1.33
Zoologie bezobratlých
1.37
Základy parazitologie
1.41
Mykologie
1.42
Praktikum Rostlinná buňka
1.44
Morfologie rostlin
1.45
Genové inženýrství
1.46
Mammaliologie I
1.46
Botanická mikrotechnika
1.5
Ochrana člověka za mimořádných událostí
1.5
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Praktikum z fyziologie bakterií
1.53
Základy lékařské genetiky
1.53
Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)
1.54
Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
1.54
Rostlinná cytologie
1.54
Základy genetiky
1.55
Aktuální otázky ve výuce biologie
1.55
Dějiny filosofie I
1.56
Lidská sexualita
1.56
Rostlinné explantáty
1.57
Cvičení ze základů parazitologie b
1.57
Virologie - systémy na molekulární úrovni
1.58
Vědecké paradigma a jeho proměny
1.58
Ichtyologie
1.58
Biologie rostlinné buňky
1.58
Biologie dítěte
1.59
První pomoc ve škole - simulace zimní
1.59
Proteomika
1.6
Fyziologie rostlin (praktikum)
1.6
Imunologie
1.6
Epigenetika
1.63
Základy etologie
1.64
Antropologie
1.67
Cvičení ze základů parazitologie d
1.67
Toxikologie
1.67
Efektivní studium VŠ
1.68
Evoluce člověka
1.68
Biologie buňky
1.68
Anatomie rostlin
1.69
Protistologie
1.69
Anatomie a morfologie rostlin
1.7
Základy buněčné biologie
1.71
Mikrobiologie
1.71
Současná filosofie a věda
1.71
Molekulární genetika rostlin
1.71
Ornitologie I
1.71
Biotechnologie
1.72
Populační ekologie
1.75
Úvod do entomologie
1.75
Fyziologie bakterií
1.75
Fyziologie buňky
1.76
Průmyslová mikrobiologie
1.76
Základy fyziologie živočichů
1.77
Struktura a funkce biologických membrán
1.77
Pozorování a pokus organismální I
1.77
Vývoj přírody ČR
1.78
Didaktika biologie
1.78
Etologie a sociobiologie
1.78
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
1.79
Molekulární antropologie
1.79
Genetika
1.79
Růst a vývoj rostlin
1.8
Cvičení ze základů parazitologie e
1.8
Molekulární biologie
1.81
Úvod do evoluční biologie
1.81
Ekologie člověka
1.81
Ekologie savců
1.82
Biologie buňky pro učitelské kombinace
1.82
Fyziologie rostlin
1.83
Rostliny a stres
1.83
Kurs zimní ekologie
1.83
Biostatistika II
1.85
Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj
1.86
Filosofie a metodologie vědy
1.86
Biologie kvasinek
1.88
Fyziologie svalů
1.88
Kurz práce se zvířaty
1.89
Genetické metody v zoologii
1.9
Úvod do bioinformatiky
1.91
Pozorování a pokus suborganismální I
1.92
Evoluční a ekologická imunologie
1.92
Buněčná proliferace
1.93
Ekologie obecná
1.98
Úvod do bioinformatiky
2
Fyziologie výživy
2
Příprava a prezentace věd. výzkumu I.
2
Zoologie bezobratlých
2
Fyziologie rostlin
2
Biogeografie
2.04
Biostatistika a plánování ekologických pokusů
2.06
Neurobiologie
2.08
Repetitorium biologie podle RVP G I
2.11
Embryologie člověka a základy teratologie
2.14
Reprodukční biologie
2.14
Růst a vývoj rostlin
2.15
Základní kurz matematiky
2.16
Obecná histologie - mikroskopická anatomie
2.16
Zoogeografie
2.18
Anatomie a fyziologie rostlin
2.22
Ekosystémová a krajinná ekologie
2.25
Molekulární farmakologie
2.3
Repetitorium biologie podle RVP G III
2.77