Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Sekce geologie - Souhrny předmětů - 2012/2013 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Minerály a horniny II
1
Strukturní geologie
1.2
Meteorologie a klimatologie
1.29
Matematika A2
1.3
Znečišťování a ochrana vod
1.33
Těžby a rekultivace
1.48
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.54
Geochemie odpadů
1.56
Fyzika pro geografy
1.56
Právo a státní správa
1.6
Vybrané kapitoly z fyziky
1.6
Matematika B2
1.63
Metody environmentálního výzkumu
1.64
Geochemie životního prostředí
1.67
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.67
Geochemie vody
1.67
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.7
Hospodaření s vodními zdroji
1.7
Vliv technologií na ŽP
1.71
Zpracování dat v geologii
1.78
Mechanika zemin II
1.79
Matematická statistika
1.8
Úvod do pedagogiky
1.81
Popularizace přírodovědných poznatků
1.81
Fyzika Země
1.81
Planetologie pro geology
1.92
Úvod do psychologie
2
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
2
Úvod do ekologie
2.13
Úvod do inženýrské geologie
2.14
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.14
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.14
Globální koncepce ochrany ŽP
2.23
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
2.27
Energie-příroda a společnost
2.29
Geochemie stabilních izotopů
2.38
Matematika C
2.43
Regionální geologie
2.44
Dynamická inženýrská geologie
2.46
Přírodní katastrofy
2.63

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Minerály a horniny II
1.17
Metody environmentálního výzkumu
1.18
Matematika A2
1.33
Znečišťování a ochrana vod
1.33
Geochemie odpadů
1.33
Hospodaření s vodními zdroji
1.36
Mechanika zemin II
1.38
Strukturní geologie
1.4
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.42
Meteorologie a klimatologie
1.43
Geochemie životního prostředí
1.44
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.5
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.5
Těžby a rekultivace
1.56
Popularizace přírodovědných poznatků
1.6
Právo a státní správa
1.6
Geochemie vody
1.63
Matematika B2
1.63
Vliv technologií na ŽP
1.67
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.71
Fyzika Země
1.77
Úvod do inženýrské geologie
1.83
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.86
Planetologie pro geology
1.92
Dynamická inženýrská geologie
1.92
Úvod do psychologie
1.94
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
2
Energie-příroda a společnost
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2
Úvod do pedagogiky
2.03
Matematika C
2.03
Fyzika pro geografy
2.06
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
2.07
Zpracování dat v geologii
2.11
Vybrané kapitoly z fyziky
2.2
Regionální geologie
2.22
Geochemie stabilních izotopů
2.38
Úvod do ekologie
2.56
Přírodní katastrofy
2.63
Matematická statistika
2.8

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1
Znečišťování a ochrana vod
1
Minerály a horniny II
1
Geochemie stabilních izotopů
1.08
Těžby a rekultivace
1.15
Globální koncepce ochrany ŽP
1.15
Fyzika Země
1.19
Popularizace přírodovědných poznatků
1.19
Právo a státní správa
1.2
Geochemie odpadů
1.22
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.22
Energie-příroda a společnost
1.29
Vliv technologií na ŽP
1.29
Regionální geologie
1.3
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.33
Geochemie životního prostředí
1.33
Zpracování dat v geologii
1.33
Přírodní katastrofy
1.33
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.33
Matematika C
1.35
Geochemie vody
1.38
Planetologie pro geology
1.42
Meteorologie a klimatologie
1.43
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.43
Úvod do ekologie
1.45
Matematika A2
1.5
Metody environmentálního výzkumu
1.55
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.57
Matematická statistika
1.6
Úvod do psychologie
1.6
Matematika B2
1.63
Hospodaření s vodními zdroji
1.64
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.67
Dynamická inženýrská geologie
1.67
Úvod do inženýrské geologie
1.69
Mechanika zemin II
1.77
Vybrané kapitoly z fyziky
1.8
Strukturní geologie
1.8
Fyzika pro geografy
2.44
Úvod do pedagogiky
2.81

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geochemie odpadů
1.11
Těžby a rekultivace
1.13
Energie-příroda a společnost
1.14
Planetologie pro geology
1.17
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.25
Meteorologie a klimatologie
1.29
Vliv technologií na ŽP
1.29
Matematika A2
1.3
Geochemie vody
1.33
Matematická statistika
1.4
Právo a státní správa
1.4
Geochemie životního prostředí
1.44
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.57
Geochemie stabilních izotopů
1.58
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.6
Přírodní katastrofy
1.63
Zpracování dat v geologii
1.63
Matematika B2
1.63
Matematika C
1.64
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.65
Hospodaření s vodními zdroji
1.7
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.7
Metody environmentálního výzkumu
1.75
Úvod do psychologie
1.76
Úvod do ekologie
1.85
Regionální geologie
1.89
Globální koncepce ochrany ŽP
2
Strukturní geologie
2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Popularizace přírodovědných poznatků
2.1
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.14
Minerály a horniny II
2.17
Fyzika Země
2.18
Mechanika zemin II
2.21
Úvod do inženýrské geologie
2.23
Úvod do pedagogiky
2.27
Fyzika pro geografy
2.36
Dynamická inženýrská geologie
2.4
Vybrané kapitoly z fyziky
2.67

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Planetologie pro geology
1.08
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.25
Energie-příroda a společnost
1.29
Zpracování dat v geologii
1.4
Meteorologie a klimatologie
1.43
Matematika A2
1.44
Těžby a rekultivace
1.48
Geochemie odpadů
1.5
Geochemie životního prostředí
1.5
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.5
Geochemie vody
1.53
Popularizace přírodovědných poznatků
1.57
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.62
Matematika B2
1.63
Dynamická inženýrská geologie
1.67
Minerály a horniny II
1.67
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.67
Hospodaření s vodními zdroji
1.73
Metody environmentálního výzkumu
1.75
Matematická statistika
1.8
Právo a státní správa
1.8
Vliv technologií na ŽP
1.86
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.88
Matematika C
1.94
Fyzika Země
2
Přírodní katastrofy
2
Regionální geologie
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Základy petrologie sedimentárních hornin
2
Fyzika pro geografy
2
Strukturní geologie
2
Úvod do pedagogiky
2.05
Globální koncepce ochrany ŽP
2.11
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.14
Úvod do psychologie
2.17
Geochemie stabilních izotopů
2.18
Úvod do inženýrské geologie
2.27
Úvod do ekologie
2.28
Mechanika zemin II
2.38

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.33
Úvod do psychologie
1.36
Metody environmentálního výzkumu
1.36
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.5
Hospodaření s vodními zdroji
1.55
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.59
Matematika C
1.63
Regionální geologie
1.63
Geochemie vody
1.67
Úvod do inženýrské geologie
1.67
Úvod do pedagogiky
1.69
Geochemie odpadů
1.71
Matematika B2
1.71
Geochemie stabilních izotopů
1.73
Minerály a horniny II
1.75
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.75
Právo a státní správa
1.8
Úvod do ekologie
1.83
Fyzika Země
1.83
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.85
Planetologie pro geology
1.92
Mechanika zemin II
1.93
Matematika A2
2
Meteorologie a klimatologie
2
Přírodní katastrofy
2
Těžby a rekultivace
2
Vybrané kapitoly z fyziky
2
Zpracování dat v geologii
2
Globální koncepce ochrany ŽP
2
Energie-příroda a společnost
2
Geochemie životního prostředí
2
Matematická statistika
2
Strukturní geologie
2
Vliv technologií na ŽP
2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Znečišťování a ochrana vod
2
Popularizace přírodovědných poznatků
2.06
Dynamická inženýrská geologie
2.13
Fyzika pro geografy
2.14
Úvod do studia přírodních zdrojů
2.14

  Pohlaví

muž %
žena %
Základy petrologie sedimentárních hornin
100 : 0
Strukturní geologie
80 : 20
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
75 : 25
Výpočetní technika (pro geologické obory)
71 : 29
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
67 : 33
Hospodaření s vodními zdroji
64 : 36
Právo a státní správa
60 : 40
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
60 : 40
Fyzika Země
59 : 41
Planetologie pro geology
58 : 42
Úvod do inženýrské geologie
57 : 43
Úvod do studia přírodních zdrojů
57 : 43
Vliv technologií na ŽP
57 : 43
Geochemie životního prostředí
56 : 44
Zpracování dat v geologii
56 : 44
Přírodní katastrofy
56 : 44
Dynamická inženýrská geologie
54 : 46
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
50 : 50
Matematika B2
50 : 50
Regionální geologie
50 : 50
Těžby a rekultivace
46 : 54
Fyzika pro geografy
44 : 56
Energie-příroda a společnost
43 : 57
Mechanika zemin II
43 : 57
Matematická statistika
40 : 60
Globální koncepce ochrany ŽP
38 : 62
Minerály a horniny II
33 : 67
Geochemie vody
33 : 67
Znečišťování a ochrana vod
33 : 67
Popularizace přírodovědných poznatků
31 : 69
Úvod do psychologie
29 : 71
Meteorologie a klimatologie
29 : 71
Úvod do pedagogiky
27 : 73
Matematika C
27 : 73
Úvod do ekologie
26 : 74
Geochemie stabilních izotopů
23 : 77
Matematika A2
20 : 80
Vybrané kapitoly z fyziky
20 : 80
Geochemie odpadů
11 : 89
Metody environmentálního výzkumu
9 : 91

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Úvod do ekologie
1
Metody environmentálního výzkumu
1
Úvod do inženýrské geologie
1
Základy petrologie sedimentárních hornin
1
Geochemie životního prostředí
1
Popularizace přírodovědných poznatků
1
Matematika C
1
Fyzika Země
1
Matematika A2
1
Vybrané kapitoly z fyziky
1
Regionální geologie
1
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1
Přírodní katastrofy
1
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1
Úvod do studia přírodních zdrojů
1
Fyzika pro geografy
1
Minerály a horniny II
1
Právo a státní správa
1
Matematika B2
1
Znečišťování a ochrana vod
1
Zpracování dat v geologii
1
Energie-příroda a společnost
1
Matematická statistika
1
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.08
Těžby a rekultivace
1.12
Planetologie pro geology
1.17
Hospodaření s vodními zdroji
1.18
Strukturní geologie
1.2
Geochemie odpadů
1.22
Meteorologie a klimatologie
1.29
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.4
Úvod do psychologie
1.41
Vliv technologií na ŽP
1.57
Dynamická inženýrská geologie
1.62
Úvod do pedagogiky
1.62
Globální koncepce ochrany ŽP
1.85
Mechanika zemin II
1.86
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.9
Geochemie vody
1.94
Geochemie stabilních izotopů
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Úvod do ekologie
100 : 0
Přírodní katastrofy
100 : 0
Meteorologie a klimatologie
100 : 0
Úvod do inženýrské geologie
100 : 0
Dynamická inženýrská geologie
100 : 0
Úvod do pedagogiky
100 : 0
Geochemie životního prostředí
100 : 0
Popularizace přírodovědných poznatků
100 : 0
Vliv technologií na ŽP
100 : 0
Fyzika pro geografy
100 : 0
Minerály a horniny II
100 : 0
Geochemie vody
100 : 0
Matematika A2
100 : 0
Vybrané kapitoly z fyziky
100 : 0
Znečišťování a ochrana vod
100 : 0
Zpracování dat v geologii
100 : 0
Energie-příroda a společnost
100 : 0
Výpočetní technika (pro geologické obory)
100 : 0
Geochemie stabilních izotopů
100 : 0
Metody environmentálního výzkumu
100 : 0
Těžby a rekultivace
100 : 0
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
100 : 0
Základy petrologie sedimentárních hornin
100 : 0
Úvod do studia přírodních zdrojů
100 : 0
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
100 : 0
Úvod do psychologie
100 : 0
Geochemie odpadů
100 : 0
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
100 : 0
Globální koncepce ochrany ŽP
100 : 0
Právo a státní správa
100 : 0
Strukturní geologie
100 : 0
Planetologie pro geology
100 : 0
Matematická statistika
100 : 0
Matematika C
97 : 3
Fyzika Země
96 : 4
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
96 : 4
Matematika B2
88 : 13
Hospodaření s vodními zdroji
82 : 18
Regionální geologie
80 : 20
Mechanika zemin II
71 : 29

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Metody environmentálního výzkumu
1
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.13
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.17
Znečišťování a ochrana vod
1.17
Úvod do pedagogiky
1.19
Matematika A2
1.2
Vybrané kapitoly z fyziky
1.2
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.25
Matematika B2
1.25
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.3
Minerály a horniny II
1.33
Zpracování dat v geologii
1.33
Matematická statistika
1.4
Meteorologie a klimatologie
1.43
Vliv technologií na ŽP
1.43
Geochemie odpadů
1.44
Geochemie vody
1.44
Úvod do ekologie
1.45
Planetologie pro geology
1.5
Globální koncepce ochrany ŽP
1.54
Matematika C
1.54
Těžby a rekultivace
1.58
Popularizace přírodovědných poznatků
1.63
Fyzika pro geografy
1.63
Mechanika zemin II
1.64
Regionální geologie
1.7
Úvod do psychologie
1.71
Energie-příroda a společnost
1.71
Přírodní katastrofy
1.78
Geochemie životního prostředí
1.78
Strukturní geologie
1.8
Fyzika Země
1.81
Výpočetní technika (pro geologické obory)
1.86
Hospodaření s vodními zdroji
1.91
Dynamická inženýrská geologie
1.92
Geochemie stabilních izotopů
1.92
Úvod do inženýrské geologie
1.93
Úvod do studia přírodních zdrojů
2
Právo a státní správa
2

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Meteorologie a klimatologie
1.86
Úvod do studia přírodních zdrojů
2
Znečišťování a ochrana vod
2.17
Geochemie odpadů
2.22
Globální koncepce ochrany ŽP
2.23
Matematika A2
2.3
Úvod do inženýrské geologie
2.43
Popularizace přírodovědných poznatků
2.44
Základy petrologie sedimentárních hornin
2.5
Planetologie pro geology
2.5
Úvod do psychologie
2.53
Dynamická inženýrská geologie
2.54
Hospodaření s vodními zdroji
2.55
Vliv technologií na ŽP
2.57
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2.57
Regionální geologie
2.6
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
2.6
Úvod do pedagogiky
2.62
Matematika B2
2.63
Zpracování dat v geologii
2.63
Těžby a rekultivace
2.65
Energie-příroda a společnost
2.67
Matematika C
2.73
Přírodní katastrofy
2.75
Geochemie stabilních izotopů
2.77
Geochemie životního prostředí
2.78
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
2.79
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
2.8
Strukturní geologie
2.8
Matematická statistika
2.8
Vybrané kapitoly z fyziky
2.8
Minerály a horniny II
2.83
Mechanika zemin II
2.86
Geochemie vody
2.88
Fyzika Země
2.89
Metody environmentálního výzkumu
2.91
Fyzika pro geografy
2.94
Právo a státní správa
3
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
3
Úvod do ekologie
3.03

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Geochemie odpadů
1.22
Planetologie pro geology
1.25
Meteorologie a klimatologie
1.29
Vliv technologií na ŽP
1.29
Metody environmentálního výzkumu
1.36
Těžby a rekultivace
1.38
Dynamická inženýrská geologie
1.38
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.5
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
1.5
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.5
Matematika A2
1.5
Hospodaření s vodními zdroji
1.5
Strukturní geologie
1.6
Geochemie životního prostředí
1.67
Globální koncepce ochrany ŽP
1.69
Mechanika zemin II
1.71
Úvod do studia přírodních zdrojů
1.71
Energie-příroda a společnost
1.71
Fyzika Země
1.78
Geochemie vody
1.78
Právo a státní správa
1.8
Matematika B2
1.88
Popularizace přírodovědných poznatků
1.88
Fyzika pro geografy
1.94
Úvod do ekologie
1.97
Přírodní katastrofy
2
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
2
Úvod do psychologie
2
Minerály a horniny II
2
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Matematika C
2.03
Úvod do pedagogiky
2.03
Úvod do inženýrské geologie
2.07
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
2.13
Geochemie stabilních izotopů
2.15
Vybrané kapitoly z fyziky
2.2
Regionální geologie
2.2
Zpracování dat v geologii
2.33
Matematická statistika
2.8

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Meteorologie a klimatologie
1.14
Strukturní geologie
1.4
Základy petrologie sedimentárních hornin
1.4
Planetologie pro geology
1.42
Matematika A2
1.5
Fyzika pro geografy
1.5
Znečišťování a ochrana vod
1.5
Vybrané kapitoly z fyziky
1.6
Hospodaření s vodními zdroji
1.6
Právo a státní správa
1.6
Popularizace přírodovědných poznatků
1.63
Matematika B2
1.63
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)
1.67
Minerály a horniny II
1.67
Těžby a rekultivace
1.69
Mechanika zemin II
1.71
Vliv technologií na ŽP
1.71
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
1.75
Geochemie odpadů
1.78
Úvod do pedagogiky
1.78
Fyzika Země
1.81
Metody environmentálního výzkumu
1.82
Energie-příroda a společnost
1.86
Geochemie životního prostředí
1.89
Zpracování dat v geologii
1.89
Globální koncepce ochrany ŽP
1.92
Úvod do inženýrské geologie
1.93
Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového ind ...
1.93
Úvod do psychologie
1.94
Matematika C
1.95
Výpočetní technika (pro geologické obory)
2
Úvod do studia přírodních zdrojů
2
Geochemie vody
2.06
Geochemie stabilních izotopů
2.08
Úvod do ekologie
2.1
Geotektonika a dynamika litosferických procesů
2.1
Matematická statistika
2.2
Přírodní katastrofy
2.25
Regionální geologie
2.3
Dynamická inženýrská geologie
2.31