Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Sekce geografie - Souhrny předmětů - 2012/2013 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Demografie v životním pojištění
1.22
Geografie ekonomické globalizace
1.25
Lokální a regionální rozvoj
1.4
Strategické plánování
1.5
Demografická analýza I
1.5
Ekonomická geografie
1.51
Regionální rozvoj a regionální politika
1.51
Základy geoinformatiky
1.53
Světový populační vývoj
1.58
Rozvojové problémy venkova
1.58
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.67
Životní prostředí České republiky
1.67
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.69
Subsaharská Afrika
1.71
Sociogeografické regionální systémy
1.76
Oceánografie
1.78
Mezinárodní migrace
1.82
GPS
1.86
Transformace současných měst
1.89
Základy geoinformatiky
2
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2
Paleogeografie kvartéru
2.08
Obnovitelné zdroje energie
2.11
Základy ekonomie pro geografy
2.16
Základy geoinformatiky
2.29
Demografické aplikace SAS II
2.31
Geostatistika
2.32
Demografie rodin a domácností
2.43
Přírodní ohrožení a rizika
2.43
Fyzická geografie Slovenska
2.44
Didaktika geografie II
2.44
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.44
Regionální geografie Kanady
2.46
Regionální geografie Evropy
2.48
Seminář ze sociální geografie
2.5
Rozvojová studia
2.53
Aplikovaná hydrologie
2.53
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.56
Základy geoinformatiky I
2.58
Základy geoinformatiky
2.62
Pedologie
2.64
Základy geoinformatiky
2.9
Politická geografie
3
Základy geoinformatiky II
3.6

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografická analýza I
1.14
Lokální a regionální rozvoj
1.36
Světový populační vývoj
1.37
Geografie ekonomické globalizace
1.38
Strategické plánování
1.38
Základy geoinformatiky
1.47
Subsaharská Afrika
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.6
GPS
1.64
Regionální rozvoj a regionální politika
1.64
Transformace současných měst
1.67
Demografie v životním pojištění
1.67
Ekonomická geografie
1.67
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.67
Základy geoinformatiky
1.69
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.7
Základy geoinformatiky
1.71
Rozvojové problémy venkova
1.74
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.75
Demografické aplikace SAS II
1.77
Životní prostředí České republiky
1.79
Základy geoinformatiky I
1.79
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.81
Sociogeografické regionální systémy
1.88
Základy geoinformatiky
1.88
Oceánografie
1.88
Obnovitelné zdroje energie
1.89
Aplikovaná hydrologie
1.93
Mezinárodní migrace
2
Pedologie
2
Základy geoinformatiky
2.05
Didaktika geografie II
2.08
Regionální geografie Evropy
2.14
Seminář ze sociální geografie
2.17
Fyzická geografie Slovenska
2.2
Základy geoinformatiky II
2.25
Demografie rodin a domácností
2.29
Přírodní ohrožení a rizika
2.29
Paleogeografie kvartéru
2.33
Základy ekonomie pro geografy
2.37
Regionální geografie Kanady
2.38
Rozvojová studia
2.39
Politická geografie
2.46
Geostatistika
3.33

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Rozvojové problémy venkova
1.16
Transformace současných měst
1.17
Rozvojová studia
1.17
Demografická analýza I
1.19
Seminář ze sociální geografie
1.2
GPS
1.21
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.22
Regionální rozvoj a regionální politika
1.24
Ekonomická geografie
1.25
Základy geoinformatiky I
1.26
Mezinárodní migrace
1.27
Světový populační vývoj
1.32
Lokální a regionální rozvoj
1.32
Regionální geografie Evropy
1.33
Životní prostředí České republiky
1.33
Sociogeografické regionální systémy
1.33
Paleogeografie kvartéru
1.33
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.36
Geografie ekonomické globalizace
1.38
Strategické plánování
1.38
Oceánografie
1.39
Obnovitelné zdroje energie
1.41
Základy geoinformatiky
1.43
Přírodní ohrožení a rizika
1.43
Pedologie
1.45
Demografické aplikace SAS II
1.46
Demografie rodin a domácností
1.46
Základy geoinformatiky
1.5
Politická geografie
1.5
Aplikovaná hydrologie
1.53
Základy geoinformatiky
1.53
Demografie v životním pojištění
1.56
Didaktika geografie II
1.56
Fyzická geografie Slovenska
1.56
Základy geoinformatiky
1.58
Základy ekonomie pro geografy
1.63
Geostatistika
1.63
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.8
Subsaharská Afrika
1.82
Základy geoinformatiky II
1.95
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.95
Základy geoinformatiky
2.22
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.24
Regionální geografie Kanady
2.38

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Demografie v životním pojištění
1
Transformace současných měst
1.06
Geografie ekonomické globalizace
1.13
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.2
Rozvojové problémy venkova
1.26
Světový populační vývoj
1.28
Lokální a regionální rozvoj
1.29
Seminář ze sociální geografie
1.33
Životní prostředí České republiky
1.33
Základy ekonomie pro geografy
1.41
Sociogeografické regionální systémy
1.46
Demografická analýza I
1.51
Rozvojová studia
1.53
Demografie rodin a domácností
1.55
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.56
Geostatistika
1.56
Didaktika geografie II
1.57
Ekonomická geografie
1.57
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.57
Demografické aplikace SAS II
1.62
Regionální rozvoj a regionální politika
1.63
Základy geoinformatiky I
1.67
Subsaharská Afrika
1.7
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.71
Základy geoinformatiky
1.72
Fyzická geografie Slovenska
1.8
Základy geoinformatiky
1.8
Základy geoinformatiky
1.83
Aplikovaná hydrologie
2
Pedologie
2
Regionální geografie Kanady
2
Základy geoinformatiky II
2.06
Oceánografie
2.06
GPS
2.14
Základy geoinformatiky
2.17
Paleogeografie kvartéru
2.25
Základy geoinformatiky
2.28
Mezinárodní migrace
2.3
Obnovitelné zdroje energie
2.38
Politická geografie
2.42
Strategické plánování
2.5
Přírodní ohrožení a rizika
2.57
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.69
Regionální geografie Evropy
2.88

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Geografie ekonomické globalizace
1.29
Demografie v životním pojištění
1.33
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.33
Životní prostředí České republiky
1.43
Světový populační vývoj
1.47
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.5
Rozvojové problémy venkova
1.5
Sociogeografické regionální systémy
1.63
Základy ekonomie pro geografy
1.63
Transformace současných měst
1.64
Seminář ze sociální geografie
1.67
Lokální a regionální rozvoj
1.7
GPS
1.71
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.72
Oceánografie
1.77
Základy geoinformatiky
1.77
Demografie rodin a domácností
1.78
Fyzická geografie Slovenska
1.8
Základy geoinformatiky
1.8
Základy geoinformatiky
1.83
Demografická analýza I
1.83
Regionální rozvoj a regionální politika
1.84
Strategické plánování
1.86
Ekonomická geografie
1.86
Subsaharská Afrika
1.9
Geostatistika
1.92
Rozvojová studia
1.93
Aplikovaná hydrologie
2
Základy geoinformatiky
2
Obnovitelné zdroje energie
2
Pedologie
2.13
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.14
Didaktika geografie II
2.16
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.17
Základy geoinformatiky I
2.17
Demografické aplikace SAS II
2.18
Paleogeografie kvartéru
2.18
Regionální geografie Kanady
2.2
Mezinárodní migrace
2.29
Přírodní ohrožení a rizika
2.33
Regionální geografie Evropy
2.42
Základy geoinformatiky
2.47
Politická geografie
2.6
Základy geoinformatiky II
2.81

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Regionální rozvoj a regionální politika
1.54
Geostatistika
1.56
Základy geoinformatiky
1.57
Geografie ekonomické globalizace
1.63
Regionální geografie Evropy
1.64
Základy geoinformatiky
1.64
Mezinárodní migrace
1.67
Demografická analýza I
1.68
Strategické plánování
1.71
Demografické aplikace SAS II
1.78
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.8
Základy geoinformatiky
1.81
Ekonomická geografie
1.83
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.83
Fyzická geografie Slovenska
1.83
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.83
Základy geoinformatiky
1.85
Základy geoinformatiky II
1.86
Základy geoinformatiky
1.86
Rozvojová studia
1.87
Základy geoinformatiky I
1.88
Demografie v životním pojištění
1.89
Aplikovaná hydrologie
1.9
Lokální a regionální rozvoj
1.91
Politická geografie
1.92
Sociogeografické regionální systémy
1.93
Demografie rodin a domácností
2
Oceánografie
2
Pedologie
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Světový populační vývoj
2
Životní prostředí České republiky
2
GPS
2
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2
Obnovitelné zdroje energie
2
Paleogeografie kvartéru
2
Rozvojové problémy venkova
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2
Transformace současných měst
2
Základy ekonomie pro geografy
2
Didaktika geografie II
2.04
Regionální geografie Kanady
2.08
Subsaharská Afrika
2.13
Seminář ze sociální geografie
2.17

  Pohlaví

muž %
žena %
Základy ekonomie pro geografy
79 : 21
Obnovitelné zdroje energie
79 : 21
Výpočetní technika ve fyzické geografii
78 : 22
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
74 : 26
GPS
71 : 29
Základy geoinformatiky
67 : 33
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
67 : 33
Základy geoinformatiky
65 : 35
Základy geoinformatiky
64 : 36
Základy geoinformatiky
63 : 37
Strategické plánování
63 : 38
Geografie ekonomické globalizace
63 : 38
Oceánografie
61 : 39
Lokální a regionální rozvoj
60 : 40
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
60 : 40
Regionální rozvoj a regionální politika
59 : 41
Paleogeografie kvartéru
58 : 42
Základy geoinformatiky
57 : 43
Politická geografie
57 : 43
Pedologie
55 : 45
Rozvojová studia
53 : 47
Fyzická geografie Slovenska
50 : 50
Seminář ze sociální geografie
50 : 50
Sociogeografické regionální systémy
48 : 52
Ekonomická geografie
48 : 52
Subsaharská Afrika
47 : 53
Aplikovaná hydrologie
47 : 53
Regionální geografie Kanady
46 : 54
Transformace současných měst
44 : 56
Přírodní ohrožení a rizika
43 : 57
Základy geoinformatiky I
42 : 58
Životní prostředí České republiky
40 : 60
Rozvojové problémy venkova
37 : 63
Demografická analýza I
36 : 64
Didaktika geografie II
32 : 68
Demografické aplikace SAS II
31 : 69
Základy geoinformatiky II
30 : 70
Regionální geografie Evropy
29 : 71
Mezinárodní migrace
27 : 73
Geostatistika
26 : 74
Demografie v životním pojištění
22 : 78
Demografie rodin a domácností
21 : 79
Světový populační vývoj
21 : 79
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
19 : 81

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Ekonomická geografie
1
Základy geoinformatiky
1
Seminář ze sociální geografie
1
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1
Základy geoinformatiky
1
Fyzická geografie Slovenska
1
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.03
Základy ekonomie pro geografy
1.05
Oceánografie
1.06
Subsaharská Afrika
1.06
Demografická analýza I
1.07
Základy geoinformatiky
1.07
Regionální rozvoj a regionální politika
1.08
Základy geoinformatiky I
1.09
Základy geoinformatiky
1.1
Základy geoinformatiky
1.14
Světový populační vývoj
1.16
Základy geoinformatiky II
1.2
Obnovitelné zdroje energie
1.21
Regionální geografie Evropy
1.21
GPS
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.6
Sociogeografické regionální systémy
1.7
Regionální geografie Kanady
1.77
Demografie rodin a domácností
1.79
Životní prostředí České republiky
1.87
Geografie ekonomické globalizace
1.88
Demografie v životním pojištění
1.89
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.9
Didaktika geografie II
1.92
Demografické aplikace SAS II
1.92
Aplikovaná hydrologie
1.93
Strategické plánování
1.94
Geostatistika
1.95
Rozvojové problémy venkova
1.95
Paleogeografie kvartéru
2
Transformace současných měst
2
Lokální a regionální rozvoj
2
Pedologie
2
Rozvojová studia
2
Mezinárodní migrace
2
Přírodní ohrožení a rizika
2
Politická geografie
2
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Seminář ze sociální geografie
100 : 0
Lokální a regionální rozvoj
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Pedologie
100 : 0
Oceánografie
100 : 0
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
100 : 0
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
100 : 0
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
100 : 0
Rozvojové problémy venkova
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Regionální geografie Kanady
100 : 0
Výpočetní technika ve fyzické geografii
100 : 0
Demografie v životním pojištění
100 : 0
Přírodní ohrožení a rizika
100 : 0
Transformace současných měst
100 : 0
Didaktika geografie II
100 : 0
Základy geoinformatiky II
100 : 0
Geografie ekonomické globalizace
100 : 0
Aplikovaná hydrologie
100 : 0
Demografické aplikace SAS II
100 : 0
Světový populační vývoj
100 : 0
Mezinárodní migrace
100 : 0
Strategické plánování
100 : 0
Geostatistika
100 : 0
Základy ekonomie pro geografy
100 : 0
Demografie rodin a domácností
100 : 0
Subsaharská Afrika
100 : 0
Paleogeografie kvartéru
100 : 0
Základy geoinformatiky
100 : 0
Ekonomická geografie
99 : 1
Demografická analýza I
98 : 2
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
97 : 3
Obnovitelné zdroje energie
96 : 4
Základy geoinformatiky I
96 : 4
Regionální geografie Evropy
95 : 5
Rozvojová studia
95 : 5
Sociogeografické regionální systémy
94 : 6
Životní prostředí České republiky
93 : 7
Politická geografie
93 : 7
Základy geoinformatiky
89 : 11
Fyzická geografie Slovenska
88 : 13
GPS
86 : 14
Regionální rozvoj a regionální politika
85 : 15
Základy geoinformatiky
71 : 29

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Seminář ze sociální geografie
1
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1
Aplikovaná hydrologie
1.07
Didaktika geografie II
1.08
Demografická analýza I
1.1
Základy geoinformatiky II
1.1
Geostatistika
1.11
Demografie v životním pojištění
1.11
Světový populační vývoj
1.16
Paleogeografie kvartéru
1.17
Základy geoinformatiky I
1.17
Strategické plánování
1.19
Životní prostředí České republiky
1.2
Demografické aplikace SAS II
1.23
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.23
Základy geoinformatiky
1.29
Základy geoinformatiky
1.3
Rozvojová studia
1.32
Lokální a regionální rozvoj
1.36
Transformace současných měst
1.39
Sociogeografické regionální systémy
1.42
Přírodní ohrožení a rizika
1.43
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.44
Oceánografie
1.44
Pedologie
1.45
Mezinárodní migrace
1.45
Regionální rozvoj a regionální politika
1.49
Geografie ekonomické globalizace
1.5
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.56
Demografie rodin a domácností
1.57
Regionální geografie Evropy
1.6
Ekonomická geografie
1.6
Základy geoinformatiky
1.63
GPS
1.64
Rozvojové problémy venkova
1.68
Politická geografie
1.71
Základy geoinformatiky
1.73
Regionální geografie Kanady
1.77
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.8
Fyzická geografie Slovenska
1.81
Základy geoinformatiky
1.86
Obnovitelné zdroje energie
1.93
Subsaharská Afrika
2
Základy ekonomie pro geografy
2.53

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Strategické plánování
2.25
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
2.33
Rozvojová studia
2.37
Geografie ekonomické globalizace
2.38
Politická geografie
2.43
Fyzická geografie Slovenska
2.44
Lokální a regionální rozvoj
2.44
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
2.5
Obnovitelné zdroje energie
2.5
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
2.51
Subsaharská Afrika
2.53
Mezinárodní migrace
2.55
Přírodní ohrožení a rizika
2.57
Rozvojové problémy venkova
2.58
Světový populační vývoj
2.58
Aplikovaná hydrologie
2.6
Životní prostředí České republiky
2.6
Regionální geografie Kanady
2.62
Základy geoinformatiky
2.64
Základy geoinformatiky
2.65
Paleogeografie kvartéru
2.67
Seminář ze sociální geografie
2.67
Transformace současných měst
2.67
GPS
2.71
Základy geoinformatiky I
2.72
Didaktika geografie II
2.72
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.72
Regionální rozvoj a regionální politika
2.73
Základy geoinformatiky
2.74
Základy geoinformatiky II
2.75
Oceánografie
2.78
Regionální geografie Evropy
2.79
Demografie rodin a domácností
2.79
Základy geoinformatiky
2.8
Ekonomická geografie
2.81
Pedologie
2.82
Základy geoinformatiky
2.86
Sociogeografické regionální systémy
2.88
Základy ekonomie pro geografy
2.89
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
2.9
Demografické aplikace SAS II
2.92
Demografická analýza I
2.95
Demografie v životním pojištění
3
Geostatistika
3

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Strategické plánování
1.13
Geografie ekonomické globalizace
1.25
Světový populační vývoj
1.26
Demografie v životním pojištění
1.33
Lokální a regionální rozvoj
1.36
Demografická analýza I
1.38
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.41
Rozvojové problémy venkova
1.47
Transformace současných měst
1.5
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Subsaharská Afrika
1.53
Životní prostředí České republiky
1.53
Oceánografie
1.56
GPS
1.57
Přírodní ohrožení a rizika
1.57
Aplikovaná hydrologie
1.6
Regionální rozvoj a regionální politika
1.61
Regionální geografie Kanady
1.62
Regionální geografie Evropy
1.62
Fyzická geografie Slovenska
1.63
Základy geoinformatiky
1.67
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.67
Ekonomická geografie
1.69
Politická geografie
1.71
Mezinárodní migrace
1.73
Obnovitelné zdroje energie
1.75
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.78
Základy geoinformatiky
1.79
Sociogeografické regionální systémy
1.79
Základy geoinformatiky
1.8
Výpočetní technika ve fyzické geografii
1.83
Didaktika geografie II
1.84
Základy geoinformatiky
1.86
Paleogeografie kvartéru
1.92
Demografické aplikace SAS II
1.92
Základy geoinformatiky II
1.95
Základy geoinformatiky I
1.98
Rozvojová studia
2
Pedologie
2
Základy geoinformatiky
2.04
Seminář ze sociální geografie
2.17
Demografie rodin a domácností
2.21
Základy ekonomie pro geografy
2.26
Geostatistika
2.42

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy geoinformatiky
1.33
Geografie ekonomické globalizace
1.38
Strategické plánování
1.44
Socioekonomická geografie Severní Ameriky
1.5
Demografická analýza I
1.52
Základy geoinformatiky
1.57
Světový populační vývoj
1.58
Základy geoinformatiky
1.64
GPS
1.64
Základy geoinformatiky
1.65
Demografie v životním pojištění
1.67
Lokální a regionální rozvoj
1.68
Subsaharská Afrika
1.69
Fyzická geografie Slovenska
1.69
Meteorologie a klimatologie, hydrologie
1.69
Oceánografie
1.72
Mezinárodní migrace
1.73
Regionální rozvoj a regionální politika
1.73
Základy geoinformatiky
1.74
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření
1.76
Transformace současných měst
1.78
Obnovitelné zdroje energie
1.82
Paleogeografie kvartéru
1.83
Aplikovaná hydrologie
1.87
Životní prostředí České republiky
1.87
Sociogeografické regionální systémy
1.88
Ekonomická geografie
1.88
Sociální a ekonomická geografie evropské integrace
1.89
Rozvojové problémy venkova
1.95
Seminář ze sociální geografie
2
Regionální geografie Evropy
2.05
Demografie rodin a domácností
2.07
Demografické aplikace SAS II
2.08
Regionální geografie Kanady
2.08
Didaktika geografie II
2.08
Pedologie
2.09
Rozvojová studia
2.11
Výpočetní technika ve fyzické geografii
2.11
Přírodní ohrožení a rizika
2.14
Základy geoinformatiky I
2.15
Základy ekonomie pro geografy
2.26
Geostatistika
2.37
Základy geoinformatiky II
2.45
Politická geografie
2.5