Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Sekce chemie - Souhrny předmětů - 2012/2013 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Klinická a analytická biochemie
1.04
Teoretické základy analytické chemie
1.15
Analýza mikrobiálních toxinů
1.31
Základy programování I
1.33
Aplikovaná biochemie
1.57
Chemie léčiv
1.59
Fyzikální chemie II (a)
1.6
Separační metody (kata)
1.67
Fyzikální chemie
1.67
Fyzikální chemie II (b)
1.72
Biochemická farmakologie
1.73
Xenobiochemie
1.77
Analytická chemie I (kata)
1.81
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.82
Fyzika I (cvičení)
1.86
Organická chemie pro nechemické obory
1.93
Pokročilépraktikum z biochemie
1.94
Makromolekulární chemie
2
Anorganická chemie II (a)
2
Chemometrie
2
Fyzika III (b)
2
Spektrometrické metody (kata)
2
Zajištění kvality analytických výsledků
2.1
Fyzika I
2.17
Anorganická chemie II (b)
2.18
Organická chemie I (a)
2.34
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.37
Enzymologie
2.38
Organická chemie
2.41
Úvod do biologie živočichů
2.67

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Základy programování I
1
Klinická a analytická biochemie
1.24
Analytická chemie I (kata)
1.27
Teoretické základy analytické chemie
1.31
Pokročilépraktikum z biochemie
1.33
Biochemická farmakologie
1.45
Organická chemie I (a)
1.46
Spektrometrické metody (kata)
1.5
Separační metody (kata)
1.56
Fyzika I (cvičení)
1.57
Fyzikální chemie II (a)
1.6
Anorganická chemie II (a)
1.6
Analýza mikrobiálních toxinů
1.63
Chemie léčiv
1.64
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.65
Organická chemie
1.66
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.68
Aplikovaná biochemie
1.71
Enzymologie
1.75
Fyzika III (b)
1.75
Xenobiochemie
1.81
Fyzikální chemie
1.89
Makromolekulární chemie
1.93
Organická chemie pro nechemické obory
2
Zajištění kvality analytických výsledků
2
Chemometrie
2.09
Anorganická chemie II (b)
2.14
Fyzika I
2.17
Úvod do biologie živočichů
2.26
Fyzikální chemie II (b)
2.37

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Spektrometrické metody (kata)
1
Xenobiochemie
1.09
Zajištění kvality analytických výsledků
1.1
Fyzikální chemie
1.11
Klinická a analytická biochemie
1.2
Aplikovaná biochemie
1.21
Pokročilépraktikum z biochemie
1.22
Teoretické základy analytické chemie
1.23
Enzymologie
1.25
Analýza mikrobiálních toxinů
1.25
Chemometrie
1.27
Organická chemie
1.28
Anorganická chemie II (b)
1.29
Základy programování I
1.33
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.35
Chemie léčiv
1.36
Organická chemie I (a)
1.37
Organická chemie pro nechemické obory
1.39
Fyzikální chemie II (b)
1.4
Makromolekulární chemie
1.43
Fyzika III (b)
1.44
Separační metody (kata)
1.44
Úvod do biologie živočichů
1.46
Analytická chemie I (kata)
1.5
Anorganická chemie II (a)
1.5
Fyzikální chemie II (a)
1.6
Fyzika I (cvičení)
1.71
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.79
Biochemická farmakologie
2.18
Fyzika I
2.33

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Spektrometrické metody (kata)
1
Základy programování I
1
Zajištění kvality analytických výsledků
1
Analýza mikrobiálních toxinů
1.07
Teoretické základy analytické chemie
1.08
Enzymologie
1.14
Chemometrie
1.18
Klinická a analytická biochemie
1.2
Analytická chemie I (kata)
1.25
Organická chemie pro nechemické obory
1.25
Anorganická chemie II (b)
1.29
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.29
Fyzika I (cvičení)
1.33
Separační metody (kata)
1.33
Aplikovaná biochemie
1.38
Fyzikální chemie II (b)
1.39
Fyzikální chemie II (a)
1.4
Anorganická chemie II (a)
1.4
Fyzikální chemie
1.5
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.53
Makromolekulární chemie
1.58
Fyzika I
1.67
Fyzika III (b)
1.75
Chemie léčiv
1.75
Organická chemie
1.78
Úvod do biologie živočichů
1.79
Organická chemie I (a)
2.03
Pokročilépraktikum z biochemie
2.28
Biochemická farmakologie
2.45
Xenobiochemie
2.58

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Teoretické základy analytické chemie
1.25
Fyzikální chemie
1.33
Analýza mikrobiálních toxinů
1.43
Klinická a analytická biochemie
1.43
Organická chemie I (a)
1.44
Anorganická chemie II (b)
1.48
Analytická chemie I (kata)
1.56
Zajištění kvality analytických výsledků
1.57
Fyzika I (cvičení)
1.67
Spektrometrické metody (kata)
1.67
Fyzika I
1.67
Organická chemie pro nechemické obory
1.67
Fyzikální chemie II (b)
1.68
Makromolekulární chemie
1.7
Organická chemie
1.72
Chemie léčiv
1.73
Separační metody (kata)
1.75
Aplikovaná biochemie
1.77
Fyzikální chemie II (a)
1.8
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.82
Enzymologie
1.83
Chemometrie
1.86
Anorganická chemie II (a)
1.9
Biochemická farmakologie
2
Pokročilépraktikum z biochemie
2
Základy programování I
2
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.05
Úvod do biologie živočichů
2.13
Fyzika III (b)
2.14
Xenobiochemie
2.29

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.13
Fyzikální chemie II (b)
1.26
Organická chemie pro nechemické obory
1.4
Xenobiochemie
1.42
Klinická a analytická biochemie
1.5
Fyzika I (cvičení)
1.57
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.59
Biochemická farmakologie
1.63
Základy programování I
1.67
Fyzika I
1.67
Fyzikální chemie
1.78
Makromolekulární chemie
1.8
Aplikovaná biochemie
1.85
Zajištění kvality analytických výsledků
1.86
Fyzika III (b)
1.89
Anorganická chemie II (a)
1.89
Chemometrie
1.9
Analytická chemie I (kata)
1.93
Organická chemie I (a)
1.97
Chemie léčiv
2
Analýza mikrobiálních toxinů
2
Anorganická chemie II (b)
2
Organická chemie
2
Pokročilépraktikum z biochemie
2
Spektrometrické metody (kata)
2
Enzymologie
2
Fyzikální chemie II (a)
2
Separační metody (kata)
2
Teoretické základy analytické chemie
2
Úvod do biologie živočichů
2.04

  Pohlaví

muž %
žena %
Fyzika III (b)
78 : 22
Spektrometrické metody (kata)
67 : 33
Základy programování I
67 : 33
Makromolekulární chemie
64 : 36
Fyzikální chemie II (a)
60 : 40
Fyzika I (cvičení)
57 : 43
Anorganická chemie II (a)
50 : 50
Separační metody (kata)
44 : 56
Biochemie a biologie mikroorganismů
42 : 58
Teoretické základy analytické chemie
38 : 62
Chemometrie
36 : 64
Fyzikální chemie II (b)
35 : 65
Fyzika I
33 : 67
Organická chemie
31 : 69
Úvod do biologie živočichů
29 : 71
Aplikovaná biochemie
29 : 71
Chemie léčiv
27 : 73
Anorganická chemie II (b)
27 : 73
Organická chemie I (a)
25 : 75
Analytická chemie I (kata)
25 : 75
Klinická a analytická biochemie
24 : 76
Biochemie a biologie mikroorganismů
24 : 76
Xenobiochemie
23 : 77
Fyzikální chemie
22 : 78
Organická chemie pro nechemické obory
21 : 79
Analýza mikrobiálních toxinů
19 : 81
Biochemická farmakologie
18 : 82
Pokročilépraktikum z biochemie
17 : 83
Enzymologie
13 : 88
Zajištění kvality analytických výsledků
10 : 90

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Makromolekulární chemie
1
Separační metody (kata)
1
Biochemie a biologie mikroorganismů
1
Úvod do biologie živočichů
1
Spektrometrické metody (kata)
1
Fyzika III (b)
1
Základy programování I
1
Organická chemie I (a)
1
Organická chemie
1
Fyzika I (cvičení)
1
Fyzikální chemie
1
Fyzika I
1
Anorganická chemie II (b)
1
Pokročilépraktikum z biochemie
1
Anorganická chemie II (a)
1
Fyzikální chemie II (b)
1.02
Organická chemie pro nechemické obory
1.04
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.11
Analytická chemie I (kata)
1.13
Fyzikální chemie II (a)
1.2
Chemie léčiv
1.45
Klinická a analytická biochemie
1.48
Aplikovaná biochemie
1.57
Xenobiochemie
1.91
Biochemická farmakologie
1.91
Chemometrie
1.91
Teoretické základy analytické chemie
1.92
Enzymologie
2
Zajištění kvality analytických výsledků
2
Analýza mikrobiálních toxinů
2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Teoretické základy analytické chemie
100 : 0
Analytická chemie I (kata)
100 : 0
Organická chemie
100 : 0
Separační metody (kata)
100 : 0
Xenobiochemie
100 : 0
Aplikovaná biochemie
100 : 0
Biochemie a biologie mikroorganismů
100 : 0
Analýza mikrobiálních toxinů
100 : 0
Úvod do biologie živočichů
100 : 0
Biochemická farmakologie
100 : 0
Spektrometrické metody (kata)
100 : 0
Zajištění kvality analytických výsledků
100 : 0
Enzymologie
100 : 0
Fyzikální chemie
100 : 0
Fyzika I
100 : 0
Chemometrie
100 : 0
Chemie léčiv
100 : 0
Pokročilépraktikum z biochemie
100 : 0
Anorganická chemie II (a)
100 : 0
Základy programování I
100 : 0
Organická chemie I (a)
97 : 3
Biochemie a biologie mikroorganismů
95 : 5
Klinická a analytická biochemie
92 : 8
Fyzikální chemie II (a)
90 : 10
Fyzika III (b)
89 : 11
Organická chemie pro nechemické obory
86 : 14
Fyzika I (cvičení)
86 : 14
Anorganická chemie II (b)
86 : 14
Fyzikální chemie II (b)
81 : 19
Makromolekulární chemie
79 : 21

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Fyzikální chemie
1
Pokročilépraktikum z biochemie
1
Biochemická farmakologie
1
Anorganická chemie II (a)
1.1
Klinická a analytická biochemie
1.12
Fyzika I (cvičení)
1.14
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.18
Fyzikální chemie II (b)
1.19
Aplikovaná biochemie
1.21
Teoretické základy analytické chemie
1.23
Chemie léčiv
1.27
Fyzikální chemie II (a)
1.3
Organická chemie pro nechemické obory
1.32
Fyzika III (b)
1.33
Základy programování I
1.33
Chemometrie
1.36
Analýza mikrobiálních toxinů
1.44
Xenobiochemie
1.45
Fyzika I
1.5
Zajištění kvality analytických výsledků
1.5
Makromolekulární chemie
1.5
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.63
Úvod do biologie živočichů
1.67
Anorganická chemie II (b)
1.73
Enzymologie
1.88
Analytická chemie I (kata)
1.88
Separační metody (kata)
2
Organická chemie
2.16
Organická chemie I (a)
2.28
Spektrometrické metody (kata)
2.67

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Základy programování I
2
Chemie léčiv
2.36
Anorganická chemie II (a)
2.4
Xenobiochemie
2.45
Enzymologie
2.5
Biochemická farmakologie
2.55
Klinická a analytická biochemie
2.56
Makromolekulární chemie
2.57
Fyzikální chemie II (a)
2.6
Zajištění kvality analytických výsledků
2.6
Organická chemie I (a)
2.61
Pokročilépraktikum z biochemie
2.61
Teoretické základy analytické chemie
2.62
Analýza mikrobiálních toxinů
2.63
Aplikovaná biochemie
2.64
Separační metody (kata)
2.67
Fyzika I
2.67
Úvod do biologie živočichů
2.67
Fyzika III (b)
2.67
Analytická chemie I (kata)
2.69
Fyzika I (cvičení)
2.71
Organická chemie pro nechemické obory
2.71
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.76
Anorganická chemie II (b)
2.77
Organická chemie
2.78
Biochemie a biologie mikroorganismů
2.79
Chemometrie
2.82
Fyzikální chemie II (b)
2.88
Spektrometrické metody (kata)
3
Fyzikální chemie
3.11

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Klinická a analytická biochemie
1.12
Biochemická farmakologie
1.18
Chemie léčiv
1.27
Základy programování I
1.33
Aplikovaná biochemie
1.36
Pokročilépraktikum z biochemie
1.39
Fyzika I (cvičení)
1.43
Analýza mikrobiálních toxinů
1.44
Organická chemie I (a)
1.53
Teoretické základy analytické chemie
1.54
Analytická chemie I (kata)
1.63
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.63
Xenobiochemie
1.64
Fyzika III (b)
1.67
Fyzikální chemie II (a)
1.7
Anorganická chemie II (a)
1.7
Úvod do biologie živočichů
1.71
Organická chemie
1.81
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.82
Separační metody (kata)
1.89
Organická chemie pro nechemické obory
1.89
Chemometrie
1.91
Enzymologie
2
Fyzikální chemie
2
Fyzika I
2
Makromolekulární chemie
2.14
Anorganická chemie II (b)
2.23
Fyzikální chemie II (b)
2.23
Spektrometrické metody (kata)
2.33
Zajištění kvality analytických výsledků
2.5

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Základy programování I
1
Klinická a analytická biochemie
1.28
Fyzika I (cvičení)
1.43
Aplikovaná biochemie
1.5
Biochemická farmakologie
1.55
Chemie léčiv
1.59
Fyzikální chemie
1.67
Analýza mikrobiálních toxinů
1.69
Anorganická chemie II (a)
1.7
Analytická chemie I (kata)
1.75
Organická chemie I (a)
1.75
Teoretické základy analytické chemie
1.77
Pokročilépraktikum z biochemie
1.78
Organická chemie
1.78
Fyzikální chemie II (a)
1.8
Anorganická chemie II (b)
1.82
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.82
Makromolekulární chemie
1.86
Fyzikální chemie II (b)
1.86
Xenobiochemie
1.86
Fyzika III (b)
1.89
Biochemie a biologie mikroorganismů
1.95
Organická chemie pro nechemické obory
1.96
Chemometrie
2
Zajištění kvality analytických výsledků
2
Separační metody (kata)
2.11
Enzymologie
2.13
Úvod do biologie živočichů
2.25
Fyzika I
2.33
Spektrometrické metody (kata)
2.33