Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Sekce biologie - Souhrny předmětů - 2012/2013 letní

Předmět
Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
Student
Pohlaví
Stupeň mého studia je
Hodnocený předmět mám zapsaný
Má účast na přednáškách byla
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

  Jaká je celková kvalita tohoto kurzu

1 = velmi dobrá / 2 = dobrá / 3 = průměrná / 4 = špatná / 5 = velmi špatná
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Forenzní genetika a biologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.06
První pomoc ve škole
1.08
Batrachologie a herpetologie
1.08
Cvičení z didaktiky biologie
1.1
První pomoc - simulace letní
1.15
Histologie/Cytologie
1.16
Základy bioinformatiky
1.19
Botanika pro ÚŽP
1.2
Základy zahradnictví
1.21
Základy virologie
1.29
Evoluce fenotypu
1.3
Ornitologie II
1.33
Histologie - praktická cvičení
1.33
Praktikum z genetiky
1.39
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.4
O původu přírodních věd
1.42
Ekologie živočichů
1.42
Didaktické aspekty výuky biologie
1.45
Základy virologie pro učitele
1.45
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Evoluce obratlovců
1.5
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.5
Forenzní antropologie
1.56
Obecná parazitologie
1.56
Vývojová biologie
1.56
Biochemie
1.57
Fyziologie živočichů a člověka
1.58
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.58
Biomedicínská antropologie
1.58
Novinky v genetice
1.6
Novověká filosofie a věda
1.62
Hlasová výchova a rétorika
1.62
Kognitivní etologie
1.63
Vodní ekosystémy
1.63
Repetitorium chemie
1.63
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.65
Ekologie mikroorganizmů
1.67
Forenzní genetika
1.67
Mikroevoluce a makroevoluce
1.67
Základy biochemie
1.71
Fyziologie rostlin
1.79
Cytogenetika
1.8
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.86
Obecná biologie živočichů
1.88
Genetika pro učitelské kombinace
1.91
Pokroky v imunologii II
1.92
Zoologie obratlovců
2
Svět RNA a bílkovin
2
Ekologie
2.18
Ekosystémy
2.2
Genetika prokaryot
2.21
Ekologie rostlin
2.22
Terestrické ekosystémy
2.25
Obecná a srovnávací fyziologie
2.25
Antropologie
2.25
Zoologie obratlovců
2.33
Základy molekulární biologie
2.41
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
2.43
Mikrobiologie
2.46
Úvod do biologie rostlin
2.67
Repetitorium biologie podle RVP G II
3.64

  Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Ornitologie II
1
Cvičení z didaktiky biologie
1.1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.17
Forenzní genetika a biologie
1.17
První pomoc ve škole
1.18
První pomoc - simulace letní
1.2
Botanika pro ÚŽP
1.2
Evoluce obratlovců
1.25
Batrachologie a herpetologie
1.25
Didaktické aspekty výuky biologie
1.3
Biochemie
1.31
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.33
Kognitivní etologie
1.38
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.39
Fyziologie živočichů a člověka
1.39
Novinky v genetice
1.4
Histologie - praktická cvičení
1.42
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.43
Základy bioinformatiky
1.43
Základy virologie pro učitele
1.45
Hlasová výchova a rétorika
1.46
Histologie/Cytologie
1.48
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.52
Základy virologie
1.54
Praktikum z genetiky
1.55
Genetika prokaryot
1.57
Vývojová biologie
1.64
Základy biochemie
1.64
Forenzní genetika
1.67
Ekologie živočichů
1.68
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.7
Genetika pro učitelské kombinace
1.73
Obecná a srovnávací fyziologie
1.75
Obecná biologie živočichů
1.75
Pokroky v imunologii II
1.77
Forenzní antropologie
1.78
Evoluce fenotypu
1.78
Základy molekulární biologie
1.78
Mikroevoluce a makroevoluce
1.79
Cytogenetika
1.8
Biomedicínská antropologie
1.83
Repetitorium chemie
1.84
Vodní ekosystémy
1.84
Obecná parazitologie
1.88
Terestrické ekosystémy
1.9
Zoologie obratlovců
1.9
Ekologie
1.91
Fyziologie rostlin
1.91
O původu přírodních věd
1.92
Základy zahradnictví
1.96
Ekofyziologie živočichů a člověka
2
Antropologie
2.02
Ekosystémy
2.1
Ekologie mikroorganizmů
2.11
Ekologie rostlin
2.11
Novověká filosofie a věda
2.15
Svět RNA a bílkovin
2.2
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
2.43
Mikrobiologie
2.46
Úvod do biologie rostlin
2.71
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.73

  Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Kognitivní etologie
1
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
1
Terestrické ekosystémy
1.06
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.08
O původu přírodních věd
1.08
Novinky v genetice
1.1
Didaktické aspekty výuky biologie
1.1
Evoluce fenotypu
1.1
Forenzní antropologie
1.11
Evoluce obratlovců
1.13
Obecná biologie živočichů
1.13
Forenzní genetika
1.13
Základy biochemie
1.14
Histologie - praktická cvičení
1.15
Pokroky v imunologii II
1.15
Obecná parazitologie
1.18
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.2
Cytogenetika
1.2
Botanika pro ÚŽP
1.2
Ekologie živočichů
1.21
Vývojová biologie
1.22
Ekologie rostlin
1.22
Ekologie mikroorganizmů
1.22
Zoologie obratlovců
1.24
Histologie/Cytologie
1.24
Obecná a srovnávací fyziologie
1.25
Cvičení z didaktiky biologie
1.25
Fyziologie živočichů a člověka
1.26
Genetika prokaryot
1.29
Základy molekulární biologie
1.29
Ekologie
1.3
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.3
Mikroevoluce a makroevoluce
1.31
Základy bioinformatiky
1.33
Forenzní genetika a biologie
1.33
Základy virologie pro učitele
1.36
Vodní ekosystémy
1.37
Fyziologie rostlin
1.38
Novověká filosofie a věda
1.38
Zoologie obratlovců
1.4
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.4
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.42
Biomedicínská antropologie
1.42
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.43
Základy virologie
1.43
Antropologie
1.44
Úvod do biologie rostlin
1.44
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.5
První pomoc ve škole
1.54
Batrachologie a herpetologie
1.58
Svět RNA a bílkovin
1.6
Ornitologie II
1.6
Repetitorium chemie
1.61
Genetika pro učitelské kombinace
1.64
První pomoc - simulace letní
1.69
Hlasová výchova a rétorika
1.77
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.82
Mikrobiologie
1.85
Praktikum z genetiky
2.03
Biochemie
2.11
Základy zahradnictví
2.13
Ekosystémy
2.2

  Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
Botanika pro ÚŽP
1
Ekologie mikroorganizmů
1
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1
Cvičení z didaktiky biologie
1.05
První pomoc ve škole
1.13
Histologie/Cytologie
1.13
Genetika prokaryot
1.17
Pokroky v imunologii II
1.17
Forenzní genetika a biologie
1.2
Novinky v genetice
1.2
Ornitologie II
1.2
Svět RNA a bílkovin
1.25
Mikroevoluce a makroevoluce
1.25
Základy virologie
1.25
Repetitorium chemie
1.27
Evoluce fenotypu
1.29
Obecná parazitologie
1.3
Genetika pro učitelské kombinace
1.3
Zoologie obratlovců
1.3
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.3
Základy bioinformatiky
1.33
Histologie - praktická cvičení
1.35
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.37
Evoluce obratlovců
1.38
Cytogenetika
1.4
Hlasová výchova a rétorika
1.42
Biomedicínská antropologie
1.42
Základy biochemie
1.42
Vývojová biologie
1.42
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.43
Biochemie
1.44
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.44
Základy zahradnictví
1.45
O původu přírodních věd
1.45
Fyziologie živočichů a člověka
1.46
Ekologie živočichů
1.47
Ekologie rostlin
1.5
Novověká filosofie a věda
1.5
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Forenzní genetika
1.6
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.6
Fyziologie rostlin
1.61
Obecná biologie živočichů
1.63
Terestrické ekosystémy
1.63
Zoologie obratlovců
1.67
Úvod do biologie rostlin
1.67
Kognitivní etologie
1.71
Vodní ekosystémy
1.74
Didaktické aspekty výuky biologie
1.8
Mikrobiologie
1.85
Základy molekulární biologie
1.85
První pomoc - simulace letní
1.92
Ekosystémy
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2.09
Základy virologie pro učitele
2.11
Praktikum z genetiky
2.15
Forenzní antropologie
2.25
Batrachologie a herpetologie
2.33
Antropologie
2.41
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.45
Ekologie
2.5
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
3

  Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení

1 = rozhodně ano / 2 = spíše ano / 3 = spíše ne / 4 = rozhodně ne
První pomoc ve škole
1.08
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.08
První pomoc - simulace letní
1.11
Biomedicínská antropologie
1.25
Histologie - praktická cvičení
1.26
Histologie/Cytologie
1.29
Hlasová výchova a rétorika
1.33
Ekologie mikroorganizmů
1.33
Genetika pro učitelské kombinace
1.38
Cvičení z didaktiky biologie
1.39
Mikroevoluce a makroevoluce
1.39
Novinky v genetice
1.4
Evoluce obratlovců
1.43
Obecná parazitologie
1.46
Základy virologie
1.5
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.5
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.5
Svět RNA a bílkovin
1.5
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Základy zahradnictví
1.55
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.56
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.56
O původu přírodních věd
1.56
Repetitorium chemie
1.57
Kognitivní etologie
1.57
Praktikum z genetiky
1.57
Botanika pro ÚŽP
1.6
Ornitologie II
1.6
Novověká filosofie a věda
1.63
Základy bioinformatiky
1.63
Genetika prokaryot
1.64
Terestrické ekosystémy
1.65
Fyziologie rostlin
1.65
Ekologie živočichů
1.69
Forenzní genetika a biologie
1.75
Pokroky v imunologii II
1.75
Zoologie obratlovců
1.75
Didaktické aspekty výuky biologie
1.75
Obecná biologie živočichů
1.75
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.79
Forenzní genetika
1.79
Vodní ekosystémy
1.79
Fyziologie živočichů a člověka
1.8
Vývojová biologie
1.81
Zoologie obratlovců
1.82
Evoluce fenotypu
1.83
Forenzní antropologie
1.86
Ekosystémy
1.88
Cytogenetika
1.89
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.89
Biochemie
1.91
Ekologie rostlin
2
Mikrobiologie
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
2
Základy biochemie
2.09
Základy virologie pro učitele
2.2
Batrachologie a herpetologie
2.29
Ekologie
2.29
Úvod do biologie rostlin
2.33
Základy molekulární biologie
2.4
Antropologie
2.43
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.73

  Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení

1 = vysoké / 2 = přiměrěné / 3 = nízké
Repetitorium biologie podle RVP G II
1
Novinky v genetice
1.5
Základy molekulární biologie
1.52
Základy biochemie
1.54
Ekologie mikroorganizmů
1.57
Batrachologie a herpetologie
1.57
Obecná biologie živočichů
1.57
Cvičení z didaktiky biologie
1.58
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.67
Fyziologie živočichů a člověka
1.71
Cytogenetika
1.71
Evoluce obratlovců
1.71
Biochemie
1.74
Obecná a srovnávací fyziologie
1.75
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.8
Svět RNA a bílkovin
1.8
Vývojová biologie
1.83
Ekologie živočichů
1.85
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.86
Ekologie
1.86
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.88
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.88
Genetika prokaryot
1.89
Mikrobiologie
1.9
Fyziologie rostlin
1.9
Antropologie
1.9
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.92
Forenzní genetika
1.92
Hlasová výchova a rétorika
1.92
Ekologie rostlin
1.93
Zoologie obratlovců
1.93
Mikroevoluce a makroevoluce
1.94
Základy bioinformatiky
1.94
První pomoc ve škole
1.95
Základy zahradnictví
1.96
Základy virologie
1.98
Histologie - praktická cvičení
1.98
Botanika pro ÚŽP
2
Evoluce fenotypu
2
Forenzní antropologie
2
Forenzní genetika a biologie
2
Kognitivní etologie
2
Novověká filosofie a věda
2
Pokroky v imunologii II
2
Terestrické ekosystémy
2
Zoologie obratlovců
2
Ekosystémy
2
Genetika pro učitelské kombinace
2
Biomedicínská antropologie
2
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2
Ornitologie II
2
Vodní ekosystémy
2
Základy virologie pro učitele
2
Úvod do biologie rostlin
2
Histologie/Cytologie
2.01
Obecná parazitologie
2.04
Repetitorium chemie
2.05
Didaktické aspekty výuky biologie
2.06
O původu přírodních věd
2.1
Praktikum z genetiky
2.1
První pomoc - simulace letní
2.12
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
2.33

  Pohlaví

muž %
žena %
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
60 : 40
Botanika pro ÚŽP
60 : 40
Evoluce fenotypu
50 : 50
Terestrické ekosystémy
45 : 55
Mikroevoluce a makroevoluce
38 : 62
Základy biochemie
36 : 64
První pomoc - simulace letní
35 : 65
Obecná a srovnávací fyziologie
33 : 67
Ornitologie II
33 : 67
Repetitorium chemie
33 : 67
Pokroky v imunologii II
31 : 69
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
30 : 70
Základy molekulární biologie
30 : 70
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
29 : 71
Genetika prokaryot
29 : 71
Ekologie živočichů
26 : 74
Histologie/Cytologie
26 : 74
Základy zahradnictví
25 : 75
Evoluce obratlovců
25 : 75
Obecná biologie živočichů
25 : 75
Fyziologie rostlin
25 : 75
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
25 : 75
Cvičení z didaktiky biologie
25 : 75
Základy bioinformatiky
24 : 76
Obecná parazitologie
24 : 76
Novověká filosofie a věda
23 : 77
Mikrobiologie
23 : 77
Základy virologie
22 : 78
Úvod do biologie rostlin
22 : 78
Ekologie rostlin
22 : 78
První pomoc ve škole
22 : 78
Histologie - praktická cvičení
21 : 79
Fyziologie živočichů a člověka
21 : 79
Vývojová biologie
20 : 80
Ekosystémy
20 : 80
Novinky v genetice
20 : 80
Cytogenetika
20 : 80
Ekofyziologie živočichů a člověka
20 : 80
Vodní ekosystémy
20 : 80
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
19 : 81
Praktikum z genetiky
19 : 81
Základy virologie pro učitele
18 : 82
Batrachologie a herpetologie
17 : 83
Didaktické aspekty výuky biologie
15 : 85
Biochemie
14 : 86
Zoologie obratlovců
14 : 86
Forenzní genetika
13 : 87
Kognitivní etologie
13 : 88
Hlasová výchova a rétorika
12 : 88
Ekologie mikroorganizmů
11 : 89
Antropologie
11 : 89
Zoologie obratlovců
10 : 90
Repetitorium biologie podle RVP G II
9 : 91
Genetika pro učitelské kombinace
9 : 91
Ekologie
9 : 91
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
8 : 92
O původu přírodních věd
8 : 92
Metody v molekulární a buněčné biologii
0 : 100
Forenzní antropologie
0 : 100
Forenzní genetika a biologie
0 : 100
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
0 : 100
Svět RNA a bílkovin
0 : 100
Biomedicínská antropologie
0 : 100

  Stupeň mého studia je

1 = Bc. / 2 = Nmgr. / 3 = Ph.D.
Praktikum z genetiky
1
Biochemie
1
Antropologie
1
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1
Zoologie obratlovců
1
Novověká filosofie a věda
1
Ekologie rostlin
1
Ekosystémy
1
Obecná biologie živočichů
1
Základy virologie pro učitele
1
Botanika pro ÚŽP
1
Úvod do biologie rostlin
1
Ekofyziologie živočichů a člověka
1
Základy biochemie
1
Základy virologie
1
O původu přírodních věd
1
Fyziologie živočichů a člověka
1
Vodní ekosystémy
1
Repetitorium chemie
1
Zoologie obratlovců
1
Obecná parazitologie
1
Genetika pro učitelské kombinace
1
Obecná a srovnávací fyziologie
1
Ekologie
1
Mikrobiologie
1
Mikroevoluce a makroevoluce
1.02
Histologie/Cytologie
1.02
Histologie - praktická cvičení
1.03
Základy molekulární biologie
1.03
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.04
Terestrické ekosystémy
1.05
Ekologie živočichů
1.05
Vývojová biologie
1.05
Základy zahradnictví
1.07
Genetika prokaryot
1.07
Fyziologie rostlin
1.08
Novinky v genetice
1.1
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.1
Ekologie mikroorganizmů
1.11
Základy bioinformatiky
1.19
První pomoc ve škole
1.26
První pomoc - simulace letní
1.38
Forenzní antropologie
1.44
Didaktické aspekty výuky biologie
1.55
Cvičení z didaktiky biologie
1.65
Hlasová výchova a rétorika
1.65
Forenzní genetika a biologie
1.67
Svět RNA a bílkovin
1.8
Pokroky v imunologii II
1.83
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.86
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
1.86
Evoluce obratlovců
1.88
Kognitivní etologie
1.88
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.92
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2
Repetitorium biologie podle RVP G II
2
Biomedicínská antropologie
2
Forenzní genetika
2.07
Batrachologie a herpetologie
2.08
Evoluce fenotypu
2.1
Ornitologie II
2.17
Cytogenetika
2.2

  Hodnocený předmět mám zapsaný

poprvé %
opakovaně %
Hlasová výchova a rétorika
100 : 0
Ekofyziologie živočichů a člověka
100 : 0
Fyziologie rostlin
100 : 0
Základy virologie
100 : 0
Repetitorium chemie
100 : 0
Zoologie obratlovců
100 : 0
Didaktické aspekty výuky biologie
100 : 0
Genetika pro učitelské kombinace
100 : 0
Obecná a srovnávací fyziologie
100 : 0
Svět RNA a bílkovin
100 : 0
První pomoc - simulace letní
100 : 0
Obecná biologie živočichů
100 : 0
Základy virologie pro učitele
100 : 0
Novinky v genetice
100 : 0
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
100 : 0
Ekologie
100 : 0
Botanika pro ÚŽP
100 : 0
Histologie - praktická cvičení
100 : 0
Základy zahradnictví
100 : 0
Úvod do biologie rostlin
100 : 0
Vývojová biologie
100 : 0
Biochemie
100 : 0
Forenzní genetika
100 : 0
Ekologie mikroorganizmů
100 : 0
Cvičení z didaktiky biologie
100 : 0
Ekologie živočichů
100 : 0
O původu přírodních věd
100 : 0
Fyziologie živočichů a člověka
100 : 0
Vodní ekosystémy
100 : 0
Metody v molekulární a buněčné biologii
100 : 0
Evoluce obratlovců
100 : 0
Obecná parazitologie
100 : 0
Novověká filosofie a věda
100 : 0
Ekologie rostlin
100 : 0
Kognitivní etologie
100 : 0
Ekosystémy
100 : 0
Forenzní antropologie
100 : 0
Základy bioinformatiky
100 : 0
Biomedicínská antropologie
100 : 0
Forenzní genetika a biologie
100 : 0
Praktikum z genetiky
99 : 1
Histologie/Cytologie
99 : 1
První pomoc ve škole
98 : 2
Antropologie
98 : 2
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
97 : 3
Mikroevoluce a makroevoluce
96 : 4
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
96 : 4
Zoologie obratlovců
95 : 5
Terestrické ekosystémy
95 : 5
Základy molekulární biologie
95 : 5
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
93 : 7
Genetika prokaryot
93 : 7
Mikrobiologie
92 : 8
Repetitorium biologie podle RVP G II
91 : 9
Cytogenetika
90 : 10
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
86 : 14
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
83 : 17
Ornitologie II
83 : 17
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
83 : 17
Evoluce fenotypu
80 : 20
Základy biochemie
79 : 21
Batrachologie a herpetologie
75 : 25
Pokroky v imunologii II
54 : 46

  Má účast na přednáškách byla

1 = více než 75% / 2 = 75 – 50% / 3 = 50 – 25% / 4 = méně než 25%
Cvičení z didaktiky biologie
1
První pomoc - simulace letní
1
Botanika pro ÚŽP
1
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1
Didaktické aspekty výuky biologie
1
Praktikum z genetiky
1.01
Histologie - praktická cvičení
1.02
První pomoc ve škole
1.02
Hlasová výchova a rétorika
1.08
Evoluce obratlovců
1.13
Kognitivní etologie
1.13
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.14
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.17
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.17
Ornitologie II
1.17
Forenzní genetika a biologie
1.17
Batrachologie a herpetologie
1.17
Biomedicínská antropologie
1.17
Terestrické ekosystémy
1.2
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.21
Antropologie
1.22
O původu přírodních věd
1.25
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
1.29
Základy bioinformatiky
1.29
Pokroky v imunologii II
1.31
Biochemie
1.31
Základy virologie
1.33
Obecná a srovnávací fyziologie
1.33
Základy virologie pro učitele
1.36
Novověká filosofie a věda
1.38
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.39
Základy biochemie
1.43
Forenzní antropologie
1.44
Fyziologie živočichů a člověka
1.45
Vodní ekosystémy
1.45
Fyziologie rostlin
1.46
Histologie/Cytologie
1.46
Základy zahradnictví
1.48
Obecná biologie živočichů
1.5
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.5
Zoologie obratlovců
1.5
Ekosystémy
1.5
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.5
Zoologie obratlovců
1.52
Základy molekulární biologie
1.53
Ekologie živočichů
1.53
Forenzní genetika
1.53
Genetika pro učitelské kombinace
1.55
Genetika prokaryot
1.57
Cytogenetika
1.6
Vývojová biologie
1.62
Repetitorium chemie
1.63
Ekologie
1.64
Mikrobiologie
1.69
Evoluce fenotypu
1.7
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.73
Obecná parazitologie
1.74
Úvod do biologie rostlin
1.78
Ekologie rostlin
1.78
Novinky v genetice
1.8
Ekologie mikroorganizmů
2
Svět RNA a bílkovin
2
Mikroevoluce a makroevoluce
2.46

  Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti

1 = velmi dobré / 2 = nadprůměrné / 3 = průměrné / 4 = podprůměrné / 5 = špatné
Botanika pro ÚŽP
1.6
Kognitivní etologie
1.75
Ornitologie II
1.83
Evoluce obratlovců
2.13
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
2.2
Metody v molekulární a buněčné biologii
2.29
Zoologie obratlovců
2.3
Pokroky v imunologii II
2.31
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
2.33
Cvičení z didaktiky biologie
2.4
Batrachologie a herpetologie
2.42
Hlasová výchova a rétorika
2.42
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
2.43
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
2.43
Ekologie mikroorganizmů
2.44
Didaktické aspekty výuky biologie
2.45
První pomoc ve škole
2.51
Histologie - praktická cvičení
2.52
První pomoc - simulace letní
2.54
Biomedicínská antropologie
2.58
Terestrické ekosystémy
2.6
Svět RNA a bílkovin
2.6
Novověká filosofie a věda
2.62
Základy bioinformatiky
2.62
Fyziologie rostlin
2.63
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
2.63
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
2.64
Zoologie obratlovců
2.67
Obecná a srovnávací fyziologie
2.67
Forenzní antropologie
2.67
Repetitorium chemie
2.67
Základy virologie
2.68
Histologie/Cytologie
2.68
Fyziologie živočichů a člověka
2.68
Evoluce fenotypu
2.7
Ekofyziologie živočichů a člověka
2.7
Antropologie
2.71
Mikroevoluce a makroevoluce
2.71
Ekologie rostlin
2.72
Úvod do biologie rostlin
2.72
Vývojová biologie
2.73
Ekologie
2.73
Základy molekulární biologie
2.73
Ekologie živočichů
2.74
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
2.75
Vodní ekosystémy
2.76
Praktikum z genetiky
2.77
Biochemie
2.77
Genetika prokaryot
2.79
Cytogenetika
2.8
Ekosystémy
2.8
Forenzní genetika
2.8
Genetika pro učitelské kombinace
2.82
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.82
O původu přírodních věd
2.83
Mikrobiologie
2.85
Obecná parazitologie
2.85
Základy zahradnictví
2.86
Základy biochemie
2.86
Obecná biologie živočichů
2.88
Novinky v genetice
2.9
Forenzní genetika a biologie
3
Základy virologie pro učitele
3.09

  Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
Ornitologie II
1
Forenzní genetika a biologie
1
Batrachologie a herpetologie
1.08
První pomoc ve škole
1.12
Kognitivní etologie
1.13
První pomoc - simulace letní
1.15
Botanika pro ÚŽP
1.2
Forenzní antropologie
1.22
Forenzní genetika
1.27
Základy zahradnictví
1.29
Zoologie obratlovců
1.3
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.3
Histologie - praktická cvičení
1.33
Hlasová výchova a rétorika
1.35
Ekologie živočichů
1.37
Histologie/Cytologie
1.38
Základy virologie
1.4
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.42
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
1.43
Základy bioinformatiky
1.48
Obecná a srovnávací fyziologie
1.5
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.5
Evoluce obratlovců
1.5
Didaktické aspekty výuky biologie
1.5
Cvičení z didaktiky biologie
1.5
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.52
Fyziologie živočichů a člověka
1.53
Antropologie
1.53
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.53
Pokroky v imunologii II
1.54
Základy virologie pro učitele
1.55
Biochemie
1.57
Zoologie obratlovců
1.57
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.57
Biomedicínská antropologie
1.58
Obecná parazitologie
1.59
Praktikum z genetiky
1.59
Vývojová biologie
1.6
Svět RNA a bílkovin
1.6
Novinky v genetice
1.6
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.64
Vodní ekosystémy
1.69
Evoluce fenotypu
1.7
Fyziologie rostlin
1.71
Genetika prokaryot
1.71
Terestrické ekosystémy
1.75
Obecná biologie živočichů
1.75
Základy biochemie
1.79
Mikroevoluce a makroevoluce
1.79
Cytogenetika
1.8
Ekosystémy
1.8
Genetika pro učitelské kombinace
1.82
Základy molekulární biologie
1.83
Repetitorium chemie
1.89
Repetitorium biologie podle RVP G II
1.91
Ekologie mikroorganizmů
2
O původu přírodních věd
2
Ekologie
2
Novověká filosofie a věda
2
Mikrobiologie
2
Ekofyziologie živočichů a člověka
2
Ekologie rostlin
2
Úvod do biologie rostlin
2.39

  Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu

1 = velký / 2 = průměrný / 3 = nízký
První pomoc ve škole
1.06
Didaktické aspekty výuky biologie
1.2
Cvičení z didaktiky biologie
1.2
Batrachologie a herpetologie
1.25
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
1.33
Ornitologie II
1.33
Forenzní antropologie
1.33
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)
1.36
Evoluce obratlovců
1.38
Základy zahradnictví
1.41
První pomoc - simulace letní
1.42
Základy bioinformatiky
1.43
Histologie - praktická cvičení
1.43
Základy virologie
1.44
Praktikum z genetiky
1.48
Molekulární podstata buněčné dráždivosti
1.5
Základy biochemie
1.5
Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace
1.5
Histologie/Cytologie
1.51
Základy virologie pro učitele
1.55
Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)
1.57
Biochemie
1.59
Botanika pro ÚŽP
1.6
Novinky v genetice
1.6
Kognitivní etologie
1.63
Ekologie živočichů
1.63
Hlasová výchova a rétorika
1.65
Fyziologie živočichů a člověka
1.66
Forenzní genetika
1.67
Ekologie mikroorganizmů
1.67
Vývojová biologie
1.67
Novověká filosofie a věda
1.69
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů
1.7
Cytogenetika
1.7
Evoluce fenotypu
1.7
Obecná parazitologie
1.74
Vodní ekosystémy
1.75
Fyziologie rostlin
1.75
Biomedicínská antropologie
1.75
O původu přírodních věd
1.75
Pokroky v imunologii II
1.77
Svět RNA a bílkovin
1.8
Ekofyziologie živočichů a člověka
1.8
Forenzní genetika a biologie
1.83
Antropologie
1.84
Metody v molekulární a buněčné biologii
1.86
Mikroevoluce a makroevoluce
1.86
Obecná biologie živočichů
1.88
Genetika pro učitelské kombinace
1.91
Genetika prokaryot
1.93
Ekologie rostlin
1.94
Terestrické ekosystémy
1.95
Ekosystémy
2
Obecná a srovnávací fyziologie
2
Repetitorium chemie
2.09
Zoologie obratlovců
2.1
Základy molekulární biologie
2.14
Zoologie obratlovců
2.14
Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a pro ...
2.14
Ekologie
2.18
Úvod do biologie rostlin
2.22
Mikrobiologie
2.31
Repetitorium biologie podle RVP G II
2.45