Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   

Návratnost dotazníků - 2014/2015 letní

V semestru 2014/2015 letní bylo zpracováno 4298 dotazníků. Průměrná účast studentů při hodnocení předmětů byla 25.17 %. Hodnocení výuky se zúčastnilo 1567 studentů v 252 předmětech.

PředmětStudentůNávratnost
MB150S10Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie2796.30 %
MZ330P61FHydrologie2295.45 %
MB140C15Praktikum z genetiky18094.44 %
MC250P50Management biochemie2085.00 %
MZ340P07Geopolitika2281.82 %
MO550P34Globální koncepce ochrany ŽP2180.95 %
MZ330P104Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii2774.07 %
MZ330P60UMeteorologie a klimatologie, hydrologie4472.73 %
MB140S48LOdborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie4372.09 %
MZ340P106Aplikace geoinformatiky ve sociální geografii2470.83 %
MD360P53NMetody sběru a analýzy dat z výběrových šetření2369.57 %
MD360P05CStatistická analýza dat I8768.97 %
MD360S02Seminář k bakalářské práci4566.67 %
MZ330P71Životní prostředí České republiky2665.38 %
MG421P39Základy petrologie sedimentárních hornin2365.22 %
MO550P73DÚvod do ekologie4665.22 %
MS710P51Tvorba aplikací v Microsoft Excelu2365.22 %
MG421P39CZáklady petrologie sedimentárních hornin2365.22 %
MC260P113Fyzikální chemie II (a)2263.64 %
MZ330P60FMeteorologie a klimatologie2263.64 %
MC230P67Analytická chemie I (a)2263.64 %
MB120P43BBotanika pro ÚŽP2263.64 %
MZ330P61FCHydrologie2263.64 %
MO550P83Environmentální informatika3063.33 %
MG431P09Geochemie vody2161.90 %
MS710P18Výpočetní technika (pro geologické obory)2060.00 %
MB150P33Lipidy, membrány a buněčná signalizace2060.00 %
MZ330S63Seminář z regionální fyzické geografie2759.26 %
MO550P14Základy chemie atmosféry2259.09 %
MZ330P95Pedologie2958.62 %
MG440P51CMinerály a horniny II2458.33 %
MZ340P970Lokální a regionální rozvoj3158.06 %
MC260P37Makromolekulární chemie3056.67 %
MZ370P02CPrincipy databází3256.25 %
MB150P81Ekofyziologie živočichů a člověka2556.00 %
MZ370P02Principy databází3253.13 %
MZ330P64Paleogeografie kvartéru3151.61 %
MC250P24Xenobiochemie3751.35 %
MC260P27CFyzika III (b)2050.00 %
MG421S30BUhelný seminář4050.00 %
MZ340P47Mezinárodní migrace2650.00 %
MZ330P75Aplikovaná hydrologie3050.00 %
MB180C25P1První pomoc ve škole2948.28 %
MS710P58Fyzika pro geografy2748.15 %
MC270C76Cviceni z organické chemie pro nechemické obory9846.94 %
MZ340P68Rozvojové problémy venkova3246.88 %
MG421S31BSeminář ze sedimentární geologie3046.67 %
MZ340P14CSociogeografické regionální systémy5646.43 %
MZ340P14Sociogeografické regionální systémy5646.43 %
MC230P51Separační metody (kata)3946.15 %
MB140P20Základy molekulární biologie pro učitele2245.45 %
MB170P65Fauna savců Evropy2245.45 %
MB150P28Fyziologie smyslů2944.83 %
MB180C25P2První pomoc ve škole2944.83 %
MB120P76UBotanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)3644.44 %
MD360P39NDemografické aplikace SAS II2142.86 %
MB140P05Cytogenetika2842.86 %
MD360P39NCDemografické aplikace SAS II2142.86 %
MB180C252První pomoc ve škole3342.42 %
MB180C251První pomoc ve škole3342.42 %
MG421P01GVšeobecná geologie II (Exogenní procesy)5042.00 %
MB150P88Základy bioinformatiky4341.86 %
MC250P19BKlinická a analytická biochemie7241.67 %
MC260P65Obecná a fyzikální chemie4641.30 %
MD360S06Základy geoinformatiky II3941.03 %
MC260C02M2Cvičení z fyzikální chemie II4240.48 %
MFPL302Fyzika I pro biochemii6540.00 %
MO550P32BPrávo a státní správa2040.00 %
MB130P22Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech2040.00 %
MB140S79Metody v molekulární a buněčné biologii3339.39 %
MZ340S071Seminář ze sociální geografie3638.89 %
MS710C05Cvičení z matematické statistiky2638.46 %
MB110P50Forenzní genetika2138.10 %
MB110P03Antropologie13037.69 %
MC270P22Chemie léčiv4037.50 %
MC250P40A1Biochemie I (kata)4837.50 %
MG431S13BGeochemický seminář2737.04 %
MC260P37CMakromolekulární chemie3036.67 %
MS710P15Zpracování dat v geologii3336.36 %
MB140C711Základní praktikum z molekulární biologie9136.26 %
MB140P71Základy molekulární biologie13135.88 %
MC260P02MAFyzikální chemie II (b)5635.71 %
MB130P77Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace5935.59 %
MZ330P31Přírodní ohrožení a rizika3135.48 %
MC250P40ABiochemie I (kata)4835.42 %
MO550P32BCPrávo a státní správa2035.00 %
MB140P26Mikrobiologie4634.78 %
MC230P04NSpektrometrické metody2334.78 %
MC230P09Chemometrie2634.62 %
MUS14Úvod do psychologie3234.38 %
MG431P07Geochemie životního prostředí4134.15 %
MC230S351Seminář z analytické chemie I KATA6233.87 %
MC260P52Fyzikální chemie4833.33 %
MZ370P08CZískávání informace z dat DPZ2433.33 %
MZ340P57Geografie ČR2433.33 %
MZ370P08Získávání informace z dat DPZ2433.33 %
MB150P09Proteiny signálních kaskád3933.33 %
MB120P20Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)10633.02 %
MZ330P67Oceánografie6732.84 %
MZ340P06ZRegionální rozvoj a regionální politika10432.69 %
MB170P63BOrnitologie II2832.14 %
MC260P02MFyzikální chemie II (b)5632.14 %
MS710P14CMatematika pro kartografy2532.00 %
MS710P14Matematika pro kartografy2532.00 %
MZ330P573Obnovitelné zdroje energie4431.82 %
MB120P43BCBotanika pro ÚŽP2231.82 %
MB150P77AHistologie/Cytologie28531.58 %
MB140P89Forenzní genetika a biologie3231.25 %
MB110P100Klinická dietologie2931.03 %
MZ330C03AMetody ve fyzické geografii I.A4230.95 %
MC240P21BAAnorganická chemie II (b)9130.77 %
MS710P532Matematika A27830.77 %
MC260P341Fyzika I3630.56 %
MC280P66BOrganická chemie I (b)10930.28 %
MB150P04ABiochemie I22330.04 %
MB110P20Forenzní antropologie2729.63 %
MS710P53Matematika A27829.49 %
MB162P25Evoluce genomu2429.17 %
MG451P18Ochrana vod3129.03 %
MG421C21B1Praktikum ze všeobecné geologie II3828.95 %
MB162P01Vodní ekosystémy14628.77 %
MS710P09Základy biostatistiky14528.28 %
MB170P13BZoologie obratlovců3627.78 %
MC260P34Fyzika I3627.78 %
MC230P35Analytická chemie I (kata)4727.66 %
MD360P35Gender a rodina2927.59 %
MD360P05Statistická analýza dat I8727.59 %
MC250P08Biochemie a biologie mikroorganismů3327.27 %
MZ340P43Sociální a ekonomická geografie evropské integrace2227.27 %
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory11827.12 %
MC250P36Hormony3026.67 %
MB120P38CFytogeografie3026.67 %
MB120P38Fytogeografie3026.67 %
MB140C71Základní praktikum z molekulární biologie9126.37 %
MB170P46Morfologie živočichů27326.01 %
MC250P34Biochemie jako teoretický základ biomedicíny2725.93 %
MS720S242Úvod do religionistiky3525.71 %
MD360P07B1Demografická analýza II7425.68 %
MC250P51Aplikovaná biochemie3925.64 %
MS710P57Repetitorium středoškolské matematiky4325.58 %
MB140P75Základy virologie32025.31 %
MS710P56Matematika C10325.24 %
MFOE021ACvičení z fyziky3225.00 %
MG451P51Úvod do inženýrské geologie2825.00 %
MC260P02MBFyzikální chemie II (b)5625.00 %
MZ340S072Seminář ze sociální geografie3625.00 %
MS710P07B2Výpočetní technika22025.00 %
MB150P11Vývojová biologie26724.72 %
MC240C401Laboratorní technika5024.00 %
MC250C23Cvičení z biochemie5024.00 %
MO550P84Energie-příroda a společnost2123.81 %
MO550P84CEnergie-příroda a společnost2123.81 %
MG421C21B2Praktikum ze všeobecné geologie II3823.68 %
MS710P55CMatematika B25123.53 %
MB170P10Úvod do psychologie pro biologické obory6423.44 %
MS710P07B1Výpočetní technika22023.18 %
MC270P59Organická analýza2623.08 %
MC240P21BAnorganická chemie II (b)9123.08 %
MG452P04GFyzika Země6523.08 %
MD360P06Světový populační vývoj4822.92 %
MB120P19Bioklimatologie2222.73 %
MB170S105Mořská fauna Středomoří4422.73 %
MZ340P09Regionální geografie Evropy10222.55 %
MS710P561Matematika C10322.33 %
MO550P01Znečišťování a ochrana vod2722.22 %
MC280P66B4Organická chemie I (b)10922.02 %
MB162P07Ekologie živočichů12321.95 %
MFOE021BCvičení z fyziky3221.88 %
MC250P03IBiochemie I11021.82 %
MC260P652Obecná a fyzikální chemie4621.74 %
MC230P43Hmotnostní detekce v separačních metodách2321.74 %
MB150P65Obecná a srovnávací fyziologie5121.57 %
MB130P081Základy zahradnictví11621.55 %
MB170P75Ekologie6220.97 %
MB150P26BFyziologie živočichů a člověka20919.62 %
MC260P651Obecná a fyzikální chemie4619.57 %
MZ340C01Z3Metody v SG I7319.18 %
MZ340C01Z2Metody v SG I7319.18 %
MB140P37Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů11019.09 %
MB140P13Genetika prokaryot7918.99 %
MB160P60Mikroevoluce a makroevoluce13718.98 %
MB140P73Ekologie mikroorganizmů3818.42 %
MC240C402Laboratorní technika5018.00 %
MB120P05Terestrické ekosystémy15617.95 %
MZ340C01Z4Metody v SG I7317.81 %
MG432P20Úvod do studia přírodních zdrojů4517.78 %
MC240P57Anorganická chemie II (a)6217.74 %
MC240P57BAnorganická chemie II (a)6217.74 %
MS710P55Matematika B25117.65 %
MD360P07BDemografická analýza II7417.57 %
MC250C24Cvičení z biochemie pro biochemiky4017.50 %
MC270P80Organická chemie I (a)14317.48 %
MS710P093Základy biostatistiky14517.24 %
MB160P57Obecná parazitologie19917.09 %
MS760AGCCizí jazyk I (obecný)6516.92 %
MS760AGBCizí jazyk I (obecný)6516.92 %
MZ370P42Základy geoinformatiky11916.81 %
MB120P76U1Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)3616.67 %
MG440P51Minerály a horniny II2416.67 %
MS720P51O původu přírodních věd21416.36 %
MZ330P91Fyzická geografie Slovenska5516.36 %
MS720P373Evoluce života15316.34 %
MS760AS3Cizí jazyk I (odborný)8616.28 %
MS720P203Vědecké paradigma a jeho proměny20815.38 %
MS760AS1Cizí jazyk I (odborný)8615.12 %
MS760AS2Cizí jazyk I (odborný)8615.12 %
MB170P85Obecná biologie živočichů6714.93 %
MZ340P603Subsaharská Afrika6814.71 %
MC270P80AOrganická chemie I (a)14314.69 %
MC240P57AAnorganická chemie II (a)6214.52 %
MC230P03NElektrochemické metody2114.29 %
MB120P201Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)10614.15 %
MB130P082Základy zahradnictví11613.79 %
MS710P092Základy biostatistiky14513.79 %
MB130P14Fyziologie rostlin10913.76 %
MS710P533Matematika A27812.82 %
MC240P21BBAnorganická chemie II (b)9112.09 %
MC270P61BOrganická chemie5012.00 %
MC280P66B1Organická chemie I (b)10911.93 %
MS710P531Matematika A27811.54 %
MB120P202Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)10611.32 %
MC260P342Fyzika I3611.11 %
MB120P35Ekologie rostlin8310.84 %
MS760AGACizí jazyk I (obecný)6510.77 %
MFOE017Vybrané kapitoly z fyziky7810.26 %
MZ340P863Socioekonomická geografie Severní Ameriky619.84 %
MS710P05Matematická statistika729.72 %
MB140P64Repetitorium chemie2489.68 %
MS710P095Základy biostatistiky1459.66 %
MC260C02M1Cvičení z fyzikální chemie II429.52 %
MC260P24Fyzika339.09 %
MS107004Novověká filosofie a věda1978.63 %
MS710P091Základy biostatistiky1458.28 %
MS710P094Základy biostatistiky1458.28 %
MC270P61BCOrganická chemie508.00 %
MS760AS4Cizí jazyk I (odborný)866.98 %
MZ370P42AZáklady geoinformatiky1196.72 %
MC240P21BCAnorganická chemie II (b)916.59 %
MC230S352Seminář z analytické chemie I KATA626.45 %
MC280P66B3Organická chemie I (b)1096.42 %
MC280P66B2Organická chemie I (b)1096.42 %
MFOE021Cvičení z fyziky326.25 %
MB162S09Přírodovědný fotoklub1926.25 %
MC270P80BOrganická chemie I (a)1435.59 %
MZ370P42BZáklady geoinformatiky1195.04 %
MZ370P42DZáklady geoinformatiky1195.04 %
MS710P07B3Výpočetní technika2205.00 %
MB120P203Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)1064.72 %
MC280P66B5Organická chemie I (b)1093.67 %
MB150P35Neurochemie283.57 %
MZ370P42CZáklady geoinformatiky1193.36 %
MS710P562Matematika C1032.91 %