Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Návratnost dotazníků - 2012/2013 letní

V semestru 2012/2013 letní bylo zpracováno 3571 dotazníků. Průměrná účast studentů při hodnocení předmětů byla 35.75 %. Hodnocení výuky se zúčastnilo 1449 studentů v 177 předmětech.

PředmětStudentůNávratnost
MB180C25První pomoc ve škole65100.00 %
MB140C15Praktikum z genetiky160100.00 %
MZ370P421Základy geoinformatiky 3390.91 %
MB180C34Didaktické aspekty výuky biologie2290.91 %
MB150P55Molekulární podstata buněčné dráždivosti1485.71 %
MZ330P573Obnovitelné zdroje energie3384.85 %
MD360P53Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření2680.77 %
MB180C31Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů1580.00 %
MC270P61BOrganická chemie4080.00 %
MD360P45Geostatistika2479.17 %
MB180C17Cvičení z didaktiky biologie2676.92 %
MG452P77Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového indexu pozemků2075.00 %
MZ340P15Transformace současných měst2475.00 %
MB160P60Mikroevoluce a makroevoluce13273.48 %
MB180C36LPrvní pomoc - simulace letní3672.22 %
MZ340S07ASeminář ze sociální geografie966.67 %
MG440P37Geotektonika a dynamika litosferických procesů1566.67 %
MZ340P78Rozvojová studia2965.52 %
MC250P03IBiochemie a biologie mikroorganismů2965.52 %
MC230P11Analýza mikrobiálních toxinů2564.00 %
MD360S07Základy geoinformatiky I8363.86 %
MZ370P423Základy geoinformatiky2263.64 %
MB180S15Hlasová výchova a rétorika4163.41 %
MC250P24Xenobiochemie3562.86 %
MG431P09Geochemie vody2962.07 %
MO550P28Těžby a rekultivace4261.90 %
MG451P60Mechanika zemin II2360.87 %
MD360P33Demografie rodin a domácností2360.87 %
MC250P46NÚvod do biologie živočichů4060.00 %
MG421P46Planetologie pro geology2060.00 %
MG431P30Geochemie stabilních izotopů2259.09 %
MD360S06Základy geoinformatiky II3458.82 %
MC250P08Biochemie a biologie mikroorganismů2958.62 %
MZ370P16GPS2458.33 %
MC270P01Organická chemie I (a) 6258.06 %
MC250C17NPokročilépraktikum z biochemie3158.06 %
MZ330P64Paleogeografie kvartéru2157.14 %
MZ340P970Lokální a regionální rozvoj4456.82 %
MZ330P28Regionální geografie Kanady2356.52 %
MD360P39Demografické aplikace SAS II2356.52 %
MB110P50Forenzní genetika2755.56 %
MZ330P75Aplikovaná hydrologie2755.56 %
MZ330P48Výpočetní technika ve fyzické geografii3354.55 %
MZ340P27BDidaktika geografie II4654.35 %
MB150P78BPokroky v imunologii II2454.17 %
MZ340P45Geografie ekonomické globalizace1553.33 %
MS710P58Fyzika pro geografy3053.33 %
MB140P75UZáklady virologie pro učitele2152.38 %
MO550C05Metody environmentálního výzkumu2152.38 %
MZ340P47Mezinárodní migrace2152.38 %
MUS03Úvod do pedagogiky7152.11 %
MC230P07Teoretické základy analytické chemie2552.00 %
MZ340P95Politická geografie2751.85 %
MD360P06Světový populační vývoj3751.35 %
MG451P28Hospodaření s vodními zdroji2250.00 %
MB120P76UBotanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)2850.00 %
MD360P07ADemografická analýza I8450.00 %
MZ340P68Rozvojové problémy venkova3850.00 %
MC260P02MFyzikální chemie II (b)8749.43 %
MC230P09Chemometrie2347.83 %
MZ340P14Sociogeografické regionální systémy6947.83 %
MB140P05Cytogenetika2147.62 %
MC270P22Chemie léčiv4746.81 %
MB170P39Batrachologie a herpetologie2646.15 %
MB110P84Biomedicínská antropologie2646.15 %
MC250P20Biochemická farmakologie2445.83 %
MZ340P633Strategické plánování3545.71 %
MG422P43Popularizace přírodovědných poznatků3545.71 %
MB130P08Základy zahradnictví12345.53 %
MG440P17Strukturní geologie1145.45 %
MC230P57Zajištění kvality analytických výsledků2245.45 %
MB162P11Evoluce fenotypu2245.45 %
MZ340P02UZEkonomická geografie17045.29 %
MC250P05NÚvod do biologie rostlin4045.00 %
MZ330P95Pedologie2544.00 %
MB140P15UGenetika pro učitelské kombinace2544.00 %
MB140P19Novinky v genetice2343.48 %
MZ340P43Sociální a ekonomická geografie evropské integrace2142.86 %
MC260P25Základy programování I742.86 %
MB110P03Antropologie12942.64 %
MZ370P424Základy geoinformatiky4742.55 %
MB130P77Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace2441.67 %
MC240P16BAnorganická chemie II (a)2441.67 %
MZ370P422Základy geoinformatiky1741.18 %
MC260P37Makromolekulární chemie3441.18 %
MD360P52Demografie v životním pojištění2240.91 %
MG431P17Geochemie odpadů2240.91 %
MG451P63Dynamická inženýrská geologie3240.63 %
MB170P43Evoluce obratlovců2040.00 %
MB150P88Základy bioinformatiky5339.62 %
MG421P01GVšeobecná geologie II (Exogenní procesy)6238.71 %
MC230P35Analytická chemie I (kata)4238.10 %
MB110P20Forenzní antropologie2437.50 %
MZ340P06ZRegionální rozvoj a regionální politika15837.34 %
MO550P34Globální koncepce ochrany ŽP3537.14 %
MC250P19Klinická a analytická biochemie6936.23 %
MC260P52Fyzikální chemie2536.00 %
MB120P20Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)10334.95 %
MZ330P71Životní prostředí České republiky4334.88 %
MB170P64Kognitivní etologie2334.78 %
MB180P23Repetitorium biologie podle RVP G II3234.38 %
MB140P75Základy virologie21233.96 %
MS710P53Matematika A23033.33 %
MB150C27Histologie - praktická cvičení20033.00 %
MB140P37Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů7032.86 %
MZ330P67Oceánografie5532.73 %
MO550P73DÚvod do ekologie9632.29 %
MC260P02NFyzikální chemie II (a)3132.26 %
MG421P08Regionální geologie3132.26 %
MS710P18Výpočetní technika (pro geologické obory)2231.82 %
MB130P58Svět RNA a bílkovin1631.25 %
MB162P01Vodní ekosystémy16431.10 %
MB140P71Základy molekulární biologie19331.09 %
MC230P51Separační metody (kata)2931.03 %
MC260P27Fyzika III (b)2931.03 %
MC250P01NEnzymologie2630.77 %
MB160P57Obecná parazitologie11130.63 %
MB140S79Metody v molekulární a buněčné biologii2330.43 %
MB162P12Ekosystémy3330.30 %
MG421P39Základy petrologie sedimentárních hornin2030.00 %
MO550P101Vliv technologií na ŽP2429.17 %
MG431P07Geochemie životního prostředí3129.03 %
MB140P73Ekologie mikroorganizmů3129.03 %
MC240P21BAnorganická chemie II (b)7628.95 %
MB150P77Histologie/Cytologie29428.91 %
MG451P51Úvod do inženýrské geologie4928.57 %
MG440P51Minerály a horniny II2128.57 %
MS710P56Matematika C13327.82 %
MG452P04GFyzika Země9827.55 %
MC250P51Aplikovaná biochemie5226.92 %
MZ370P42Základy geoinformatiky10126.73 %
MB170P85Obecná biologie živočichů3026.67 %
MB150P65Obecná a srovnávací fyziologie4626.09 %
MZ340P09Regionální geografie Evropy16325.77 %
MB150P24Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a proteinů2825.00 %
MB130P14Fyziologie rostlin9625.00 %
MB140P26Mikrobiologie5225.00 %
MG432P20Úvod do studia přírodních zdrojů2924.14 %
MB140P89Forenzní genetika a biologie2524.00 %
MZ330P60UFZMeteorologie a klimatologie, hydrologie16323.93 %
MB120P35Ekologie rostlin7723.38 %
MB150P26BFyziologie živočichů a člověka16523.03 %
MZ330P91Fyzická geografie Slovenska7122.54 %
MB150P81Ekofyziologie živočichů a člověka4522.22 %
MC270P76Organická chemie pro nechemické obory12622.22 %
MB150P11Vývojová biologie25721.40 %
MC260P34CFyzika I (cvičení)3321.21 %
MS710P15Zpracování dat v geologii4320.93 %
MO550P29BMeteorologie a klimatologie3420.59 %
MG421P21Přírodní katastrofy4420.45 %
MZ340P462Základy ekonomie pro geografy9320.43 %
MB170P75Ekologie5420.37 %
MG440P02Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin2020.00 %
MB140P64Repetitorium chemie23020.00 %
MB162P07Ekologie živočichů9919.19 %
MZ340P603Subsaharská Afrika8919.10 %
MB150P04Biochemie18718.72 %
MB150P40Základy biochemie7518.67 %
MB170P13BZoologie obratlovců5418.52 %
MB170P13AZoologie obratlovců11518.26 %
MC260P34Fyzika I3318.18 %
MB140P13Genetika prokaryot7718.18 %
MUS04Úvod do psychologie9617.71 %
MO550P84Energie-příroda a společnost4017.50 %
MZ340P863Socioekonomická geografie Severní Ameriky5817.24 %
MO550P32BPrávo a státní správa3016.67 %
MB170P63BOrnitologie II3716.22 %
MB120P43BBotanika pro ÚŽP3315.15 %
MB120P05Terestrické ekosystémy13614.71 %
MS710P05Matematická statistika3414.71 %
MS107004Novověká filosofie a věda9214.13 %
MO550P01Znečišťování a ochrana vod4313.95 %
MS710P55Matematika B26811.76 %
MZ330P31Přírodní ohrožení a rizika6410.94 %
MC230P50Spektrometrické metody (kata)319.68 %
MFOE017Vybrané kapitoly z fyziky697.25 %
MS720P51O původu přírodních věd2365.08 %