Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   

Návratnost dotazníků - 2016/2017 zimní

V semestru 2016/2017 zimní bylo zpracováno 7968 dotazníků. Průměrná účast studentů při hodnocení předmětů byla 26.55 %. Hodnocení výuky se zúčastnilo 2506 studentů v 417 předmětech.

PředmětStudentůNávratnost
MB150S04Odborný seminář z oboru imunologie20110.00 %
MB150S01Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie22109.09 %
MB180C25PPrvní pomoc ve škole16100.00 %
MZ340M01Seminář s experty z praxe I24100.00 %
MB180C17Cvičení z didaktiky biologie7100.00 %
MZ330C01BMetody ve fyzické geografii I.B29100.00 %
MB150S02Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie2993.10 %
MZ340M09Contemporary trends in migration studies (a discussion seminar)2592.00 %
MS710P16CMatematika B32090.00 %
MZ330P47ZCMatematická geografie12789.76 %
MB180C253První pomoc ve škole1888.89 %
MZ340P233Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie2286.36 %
MZ340U06CSocioekonomická geografie2085.00 %
MB170C21Cvičení z protistologie9283.70 %
MB150P23Buňky a tkáně in vitro6783.58 %
MB180C251První pomoc ve škole1883.33 %
MO550P40Speciální ochrana přírody2382.61 %
MB180C29Pozorování a pokus suborganismální I 1782.35 %
MB150P78Advances in Immunology2281.82 %
MZ330S61Seminář z fyzické geografie A2281.82 %
MG440P15Geotektonika a desková tektonika1181.82 %
MZ340U05CStatistika pro učitele2281.82 %
MC250C17NPokročilé praktikum z biochemie4381.40 %
MZ340P293Geografie migrace a integrace cizinců1681.25 %
MB180C25TPrvní pomoc ve škole - terénní2080.00 %
MD360S13Populační teorie2080.00 %
MB140C34Praktikum z fyziologie bakterií2080.00 %
MG451P01CÚvod do hydrogeologie2878.57 %
MC250C44Praktikum z klinické biochemie2378.26 %
MZ340M03Plánování, řízení a hodnocení projektů2378.26 %
MZ340P70CStatistická analýza dat II6978.26 %
MB180C252První pomoc ve škole1877.78 %
MB180C43 Evoluční biologie ve školní praxi977.78 %
MG440C08 Mikroskopie horninotvorných minerálů1877.78 %
MD360P27Hospodářská a sociální statistika3177.42 %
MZ340P18CHistorická geografie a kartografie3076.67 %
MZ340P18Historická geografie a kartografie3076.67 %
MD360P15Populační politika2176.19 %
MUS18Psychologie pro učitele I2176.19 %
MZ330P62ZCŽivotní prostředí člověka7176.06 %
MZ340P27ADidaktika geografie I2576.00 %
MZ340P100Teorie a praxe geografického vzdělávání2576.00 %
MB180C26Biologie čtená podruhé1675.00 %
MD360P02CDemografické informační systémy3275.00 %
MZ340P20AGeografická analýza mikroregionu4475.00 %
MB180P15Teorie a praxe školních vzdělávacích programů475.00 %
MG421P09ZCZáklady geologie pro geografy7275.00 %
MB180C36ZPrvní pomoc- simulace zimní1675.00 %
MD360S07CZáklady geoinformatiky I3174.19 %
MD360S07Základy geoinformatiky I3174.19 %
MC270P06BSpektrální metody NMR I2774.07 %
MC260P21Chemické principy průmyslových výrob3473.53 %
MG431P52CMineralogie2673.08 %
MZ340P873Behaviorální geografie1872.22 %
MB180C271Pozorování a pokus organismální I771.43 %
MZ340P903Geografie mezinárodního rozvoje2470.83 %
MB150P73Biologie buňky pro učitelské kombinace4770.21 %
MZ340P101ZGlobální systémy2070.00 %
MB170P98Biodiverzita hmyzu1369.23 %
MG431P01BGeochemie3268.75 %
MZ330P83ZDynamická geomorfologie2268.18 %
MB140C70Praktikum z virologie1866.67 %
MD360P09CPopulační prognózy2166.67 %
MZ340P82Problémové oblasti světa3066.67 %
MZ340P47Mezinárodní migrace4465.91 %
MZ330P51Geomorfologie4165.85 %
MZ340P993Populační a sociální geografie Austrálie2665.38 %
MZ340U06Socioekonomická geografie2065.00 %
MD360P12NCHistorická demografie2065.00 %
MZ370P38Tvorba webu2065.00 %
MB180C39Receptář praktické výuky biologie 1764.71 %
MB130P35Anatomie a morfologie rostlin9664.58 %
MB170P79CÚvod do entomologie12664.29 %
MZ340V01Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?5064.00 %
MB150P90EInnate immunity3063.33 %
MZ340P12Teorie regionálního rozvoje4963.27 %
MG422P01Paleontologie2462.50 %
MZ330P22Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy2661.54 %
MO550S06Rozhodovací procesy v ochraně přírody2360.87 %
MZ340P16ZÚzemní plánování a urbanismus5360.38 %
MB180C272Pozorování a pokus organismální I1560.00 %
MC240P56Anorganická chemie I (a)5560.00 %
MO550P72CHydrochemie2560.00 %
MB162P24Biological Invasions2060.00 %
MO550P72Hydrochemie2560.00 %
MZ300P17ZKartografie pro demografy6459.38 %
MD360P57Demografické stárnutí2759.26 %
MB180P31Repetitorium biologie podle RVP G I2259.09 %
MC250P70Život - molekuly a biochemie4459.09 %
MZ340P953Metody kvalitativního výzkumu2458.33 %
MB170P38Ichtyologie2458.33 %
MC250P09AMetody biochemie4557.78 %
MB120P43ACBotanika pro ÚŽP2157.14 %
MS750P02Úvod do přenosu znalostí a technologií7256.94 %
MC250P70CŽivot - molekuly a biochemie4456.82 %
MZ330P33Povodně v krajině2356.52 %
MG440P01GChemie geologických procesů3256.25 %
MB150P14EImmunology3455.88 %
MB162C04Cvičení z interpretované matematiky2755.56 %
MB150P85Epigenetics4055.00 %
MZ340P34Sociálněgeografické makroregiony světa3154.84 %
MZ370P23Tvorba map2454.17 %
MB110P51Etologie člověka2454.17 %
MZ340P143Geografie zemědělství1353.85 %
MZ330P27Aplikovaná krajinná ekologie3053.33 %
MB151P95Základy buněčné biologie8752.87 %
MB150P20Fyziologie svalů2552.00 %
MG452P11CÚvod do užité geofyziky2552.00 %
MB110P101Retrospektivní antropologie2951.72 %
MB130C52Úvod do bioinformatiky3151.61 %
MC270P61AOrganická chemie3850.00 %
MO550P106Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky2450.00 %
MD360P02Demografické informační systémy3250.00 %
MZ330P21Modelování fyzickogeografických procesů1250.00 %
MZ340P11Teorie sociální geografie6850.00 %
MZ340P70Statistická analýza dat II6949.28 %
MC270P68Chemie léčiv II3148.39 %
MO550S13Práce s odbornou literaturou2948.28 %
MD360P11CPopulační vývoj České republiky2948.28 %
MB170P24Evoluční genetika2748.15 %
MO550P23Meteorologie a klimatologie2748.15 %
MC230P68CAnalytická chemie II (a)2548.00 %
MZ340P03Sociologie3447.06 %
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)6046.67 %
MB170P09IZoologie bezobratlých14046.43 %
MB170P0ASociobiologie a behaviorální ekologie I2846.43 %
MC260P33Obecná chemie2646.15 %
MB180C38Efektivní studium VŠ3745.95 %
MC240P40Anorganická chemie pro KATA3545.71 %
MZ340P30Teoretická geografie2245.45 %
MB162P31Stream Ecology1145.45 %
MZ340P72Ekologie člověka a populační vývoj2245.45 %
MS710S11AVybrané partie z matematiky2245.45 %
MZ350P03ZKartografie13945.32 %
MS710P52Matematika A114845.27 %
MG431P47Základy mineralogie2045.00 %
MO550P15Chráněná území světa II2045.00 %
MG421C21APraktikum ze všeobecné geologie I4944.90 %
MC270P61A1Organická chemie3844.74 %
MB170P09UZoologie bezobratlých4544.44 %
MC250P03BBiochemie II4344.19 %
MG431P01AGeochemie3243.75 %
MB110P83Molekulární antropologie3043.33 %
MB120P76IBotanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)10443.27 %
MZ300BPASeminář k bakalářské práci4942.86 %
MB150S05Seminář z neuroanatomie2842.86 %
MD360P09Populační prognózy2142.86 %
MB160P64Základy parazitologie pro učitele2142.86 %
MZ330P97Latinská Amerika5442.59 %
MZ330P47ZMatematická geografie12742.52 %
MG431P52Mineralogie2642.31 %
MB150P15AMolekulární imunologie2642.31 %
MZ300P17Z1Kartografie pro demografy6442.19 %
MG421P00Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)5042.00 %
MS710P54CMatematika B14341.86 %
MB180P19Biotechnologie2441.67 %
MC270C58Cvičení z jaderné chemie5841.38 %
MZ340P96Dějiny myšlení SG a RG1741.18 %
MZ340P78Rozvojová studia3441.18 %
MC250C01APraktikum z laboratorní techniky biochemie4440.91 %
MB110P73Evoluční genetika člověka2240.91 %
MB170P80Genetické metody v zoologii2240.91 %
MB150P53Toxikologie2240.91 %
MC250C01BPraktikum z laboratorní techniky biochemie4440.91 %
MB160P25Základy parazitologie25740.47 %
MO550P05Úvod do studia ŽP11240.18 %
MO550P27Environmentální geologie4040.00 %
MC240P21AAnorganická chemie I (b)8540.00 %
MZ330P89Polární oblasti8540.00 %
MS710P56Matematika C10839.81 %
MZ340P04ZSociální geografie10639.62 %
MB120P1151Morfologie rostlin7639.47 %
MB120P115Morfologie rostlin7639.47 %
MG451P01Úvod do hydrogeologie2839.29 %
MB151P106Úvod do práce s příkazovou řádkou a programování v Pythonu2339.13 %
MB130P131Fyziologie rostlin2339.13 %
MB150P03Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku2339.13 %
MB130P63Masožravé rostliny2339.13 %
MB150P31Biologie buňky37138.54 %
MB150P79Molekulární mechanismy apoptózy3438.24 %
MC250P40B1Biochemie II (kata)4238.10 %
MB170P61Ekologie savců3737.84 %
MB180P11 Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy1637.50 %
MFPL303Fyzika II pro biochemii4037.50 %
MG421P41CGIS a DPZ v geologii2437.50 %
MB150P47Molekulární farmakologie3237.50 %
MS710P54Matematika B14337.21 %
MC250C01NPraktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA3537.14 %
MB150P89Molekulární biologie rakoviny I3036.67 %
MC280P58AObecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)6036.67 %
MB140C16Základy genetiky - cvičení4136.59 %
MZ330P38Fyzická geografie Asie2236.36 %
MB170P82Zoogeografie4736.17 %
MB150P21Buněčná proliferace3636.11 %
MB160P47Epidemiologie parazitárních nákaz2536.00 %
MG452P11Úvod do užité geofyziky2536.00 %
MO550P10Ochrana přírody a krajiny2536.00 %
MB110P52Základy lékařské genetiky3435.29 %
MS710P16Matematika B32035.00 %
MD360P12NHistorická demografie2035.00 %
MB130P88Anatomie a fyziologie rostlin4035.00 %
MD360P01DÚvod do demografie6934.78 %
MZ370P43Z3Geoinformační systémy5234.62 %
MZ350P353Dálkový průzkum Země5234.62 %
MO550P55Odpady2634.62 %
MZ350P352Dálkový průzkum Země5234.62 %
MD360P11Populační vývoj České republiky2934.48 %
MG431P01Geochemie3234.38 %
MC260P11MChemická struktura (b)3234.38 %
MB170P09OZoologie bezobratlých3234.38 %
MS710P56BMatematika C10834.26 %
MB170P11Mammaliologie I3834.21 %
MC270P61A2Organická chemie3834.21 %
MC250P09BBiochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul4434.09 %
MZ330P50ZPedogeografie a biogeografie5633.93 %
MB130P61AAnatomie rostlin9233.70 %
MC250P40B2Biochemie II (kata)4233.33 %
MD360P03Z3Statistika16333.13 %
MZ370P43ZGeoinformační systémy5232.69 %
MB150P01Biomedicínská patofyziologie3432.35 %
MC250P45Molekulární techniky5332.08 %
MB150P87Behaviorální farmakologie2231.82 %
MB140P36Genové inženýrství8231.71 %
MD360P07ADemografická analýza I7931.65 %
MO550P89Limnologie2931.03 %
MB150P84Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu3930.77 %
MZ370P43Z1Geoinformační systémy5230.77 %
MB110C50Biologie dítěte6230.65 %
MB120P181Mykologie11130.63 %
MG421P14Sedimentární geologie2330.43 %
MC280P58BObecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)6030.00 %
MB160P08Ekologie obecná28729.97 %
MB170P55Úvod do evoluční biologie36429.67 %
MC240P48Koordinační a supramolekulární chemie2729.63 %
MZ330P62ZŽivotní prostředí člověka7129.58 %
MC240C24BLaboratorní technika pro KATA5129.41 %
MB140P33Mikrobiologie11929.41 %
MG421P41GIS a DPZ v geologii2429.17 %
MB170P01Biogeografie6928.99 %
MB170P15Lidská sexualita10128.71 %
MB180P01Didaktika biologie728.57 %
MB170P79Úvod do entomologie12628.57 %
MB110P07Ekologie člověka15928.30 %
MC230P68Analytická chemie II (a)2528.00 %
MB170P33Vývoj přírody ČR6827.94 %
MC240S01Základní chemické výpočty3627.78 %
MZ330P94ZKrajinná ekologie5427.78 %
MZ340P57Geografie ČR8327.71 %
MZ340U05Statistika pro učitele2227.27 %
MD360P04Informatika pro demografy7027.14 %
MC270P58Jaderná chemie7027.14 %
MS710P56AMatematika C10826.85 %
MB110P71Obecná histologie - mikroskopická anatomie7126.76 %
MB170P107Etologie a sociobiologie9026.67 %
MG421P09ZZáklady geologie pro geografy7226.39 %
MO550P115Výroba potravin a lidské zdraví3125.81 %
MB140P41Molekulární biologie26025.77 %
MZ340P93Globalizace: procesy, problémy3525.71 %
MS710P52AMatematika A114825.68 %
MB150P14BImunologie23425.64 %
MB140P16Základy genetiky7125.35 %
MB120P18Mykologie11125.23 %
MB150P34Základy biochemie12725.20 %
MZ350P35Dálkový průzkum Země5225.00 %
MO550P88Biochemie pro ŽP2025.00 %
MB140P17Genetika31824.53 %
MO550P114Chráněná území světa3724.32 %
MS710P57BRepetitorium středoškolské matematiky26824.25 %
MB140P81Virologie - systémy na molekulární úrovni8324.10 %
MZ340P59Afrika8423.81 %
MS107011Teorie her a evoluce6323.81 %
MB120P43ABotanika pro ÚŽP2123.81 %
MZ330P66Meteorologie a klimatologie II.2123.81 %
MC230P32Toxikologie16023.75 %
MB140P34Fyziologie bakterií3823.68 %
MB150P22Fyziologie buňky21223.58 %
MC240C24ALaboratorní technika pro KATA5123.53 %
MB160P62Protistologie15123.18 %
MZ350P03Z4Kartografie13923.02 %
MG422P40Paleobiologie8322.89 %
MD360P03ZStatistika16322.70 %
MC250P49Biologie pro biochemiky7622.37 %
MB130P30Rostlinná cytologie17222.09 %
MB130P13Fyziologie rostlin2321.74 %
MZ350P03Z1Kartografie13921.58 %
MB180C33Aktuální otázky ve výuce biologie3321.21 %
MZ350P351Dálkový průzkum Země5221.15 %
MC240P29AAnorganická chemie7621.05 %
MB140P36CGenové inženýrství8220.73 %
MB110P10Antropologie3420.59 %
MS710P07A1Výpočetní technika21520.47 %
MC230S36NSeminář z analytické chemie II KATA4920.41 %
MB150P42Struktura a funkce biologických membrán3020.00 %
MC240P56BAnorganická chemie I (a)5520.00 %
MB160C25ACvičení ze základů parazitologie8020.00 %
MD360P042Informatika pro demografy7020.00 %
MB160C25DCvičení ze základů parazitologie8020.00 %
MB120P182Mykologie11119.82 %
MB130P356Anatomie a morfologie rostlin9619.79 %
MC280P67BOrganická chemie II (b)3619.44 %
MB130P78Růst a vývoj rostlin6719.40 %
MO550P30AZáklady pedologie a ochrana půdy2619.23 %
MB120P76I2Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)10419.23 %
MZ300S01Z1Úvod do studia a geografický proseminář15119.21 %
MS107005Filosofie a metodologie vědy6319.05 %
MC260P44Biofyzikální chemie I4219.05 %
MB110P45Klinická auxologie2119.05 %
MS710P57ARepetitorium středoškolské matematiky26819.03 %
MD360P07A1Demografická analýza I7918.99 %
MZ340U03Asie1618.75 %
MB160C25BCvičení ze základů parazitologie8018.75 %
MD360P041Informatika pro demografy7018.57 %
MB130P61Anatomie rostlin9218.48 %
MO550P32ACPrávo a státní správa2218.18 %
MO550P32APrávo a státní správa2218.18 %
MZ300S01Z2Úvod do studia a geografický proseminář15117.88 %
MZ340P13Geografie města1717.65 %
MB130P133Fyziologie rostlin2317.39 %
MB130P132Fyziologie rostlin2317.39 %
MC260P51Chemie životního prostředí2917.24 %
MZ300S01Z3Úvod do studia a geografický proseminář15117.22 %
MD360P043Informatika pro demografy7017.14 %
MC240P29Anorganická chemie7617.11 %
MB120P1152Morfologie rostlin7617.11 %
MB110P04AAnatomie člověka I4717.02 %
MB110P96Fyziologie výživy6616.67 %
MG431P95Mineralogie pro negeology3616.67 %
MC270P81DOrganická chemie II (a)9616.67 %
MD360P07A2Demografická analýza I7916.46 %
MB130P61BAnatomie rostlin9216.30 %
MC240P29CAnorganická chemie7615.79 %
MZ340P55Severní Amerika7015.71 %
MC270P81COrganická chemie II (a)9615.63 %
MS710P52BMatematika A114815.54 %
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie7815.38 %
MB140P24Biologie kvasinek2615.38 %
MD360P03Z2Statistika16315.34 %
MC240P21A4Anorganická chemie I (b)8515.29 %
MB130P61CAnatomie rostlin9215.22 %
MZ350P03Z3Kartografie13915.11 %
MC260P01MFyzikální chemie I (b)14015.00 %
MB160C25CCvičení ze základů parazitologie8015.00 %
MB130P357Anatomie a morfologie rostlin9614.58 %
MC240P56AAnorganická chemie I (a)5514.55 %
MC240P21A3Anorganická chemie I (b)8514.12 %
MZ300P17Z2Kartografie pro demografy6414.06 %
MS710P07A2Výpočetní technika21513.95 %
MD360P07A4Demografická analýza I7913.92 %
MB160C25FCvičení ze základů parazitologie8013.75 %
MB130P3510Anatomie a morfologie rostlin9613.54 %
MB130P355Anatomie a morfologie rostlin9613.54 %
MS710P07A3Výpočetní technika21513.49 %
MZ370P43Z2Geoinformační systémy5213.46 %
MO550P100Základy toxikologie4513.33 %
MG421P31Úvod do geologie6013.33 %
MZ300S01Z4Úvod do studia a geografický proseminář15113.25 %
MB150P07Základy fyziologie živočichů11413.16 %
MS710P52CMatematika A114812.84 %
MC270P81BOrganická chemie II (a)9612.50 %
MB130P351Anatomie a morfologie rostlin9612.50 %
MZ350P03Z2Kartografie13912.23 %
MB130P61DAnatomie rostlin9211.96 %
MS710P59Repetitorium Matematiky A14211.90 %
MB120P185Mykologie11111.71 %
MB120P76I5Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)10411.54 %
MB120P76I3Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)10411.54 %
MS710P52EMatematika A114811.49 %
MB130P352Anatomie a morfologie rostlin9611.46 %
MB180P33Repetitorium biologie podle RVP G III2711.11 %
MC240C22ELaboratorní technika25010.80 %
MC240P21A1Anorganická chemie I (b)8510.59 %
MC240P21A2Anorganická chemie I (b)8510.59 %
MB120P76I1Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)10410.58 %
MB120P76I4Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)10410.58 %
MC240P29BAnorganická chemie7610.53 %
MS720P203Vědecké paradigma a jeho proměny13410.45 %
MD360P03Z1Statistika16310.43 %
MC270P81AOrganická chemie II (a)9610.42 %
MB130P354Anatomie a morfologie rostlin9610.42 %
MC230P21Principy vzorkování4810.42 %
MC240C22HLaboratorní technika25010.40 %
MC230P79Vysokoúčinná kapalinová chromatografie2910.34 %
MC240C22ILaboratorní technika25010.00 %
MD360P03Z4Statistika1639.82 %
MC230P69Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek219.52 %
MB130P359Anatomie a morfologie rostlin969.38 %
MB162P23Populační ekologie1629.26 %
MC240C22GLaboratorní technika2509.20 %
MD360P07A3Demografická analýza I798.86 %
MC240C22CLaboratorní technika2508.80 %
MC230P31A1Analytická chemie I + II (b)1468.22 %
MS710P07A4Výpočetní technika2157.91 %
MS720P49Dějiny filosofie I1297.75 %
MS720P52Současná filosofie a věda927.61 %
MC230P31A2Analytická chemie I + II (b)1467.53 %
MB130P353Anatomie a morfologie rostlin967.29 %
MC260P54DObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3027.28 %
MB120P183Mykologie1117.21 %
MC240C22BLaboratorní technika2507.20 %
MC260P54AObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3026.95 %
MB120P184Mykologie1116.31 %
MC260P54BObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3025.63 %
MFOE017Vybrané kapitoly z fyziky945.32 %
MC240C22JLaboratorní technika2504.80 %
MS710P52DMatematika A11484.73 %
MB170P63AOrnitologie I444.55 %
MC240C22ALaboratorní technika2504.40 %
MZ300S01ZÚvod do studia a geografický proseminář1513.97 %
MC260P54CObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3023.97 %
MFOE018Další kapitoly z fyziky pro biology573.51 %
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b)1463.42 %
MB120P76I6Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)1042.88 %
MD360P044Informatika pro demografy702.86 %
MC240C22FLaboratorní technika2502.40 %
MC240C22DLaboratorní technika2502.00 %
MC260P54EObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3021.32 %
MS710P57CRepetitorium středoškolské matematiky2681.12 %