Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Návratnost dotazníků - 2014/2015 zimní

V semestru 2014/2015 zimní bylo zpracováno 8418 dotazníků. Průměrná účast studentů při hodnocení předmětů byla 25.73 %. Hodnocení výuky se zúčastnilo 2473 studentů v 414 předmětech.

PředmětStudentůNávratnost
MB180C29Pozorování a pokus suborganismální I5400.00 %
MB180C27Pozorování a pokus organismální I13169.23 %
MO550P05PÚvod do studia ŽP49108.16 %
MZ340P80Geografie cestovního ruchu36100.00 %
MB180C39Receptář praktické výuky biologie5100.00 %
MZ330P100Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie20100.00 %
MB180C41Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání5100.00 %
MB180C42Cvičení z evoluční biologie pro učitele4100.00 %
MZ340P82Problémové oblasti světa2596.00 %
MB180C17Cvičení z didaktiky biologie1190.91 %
MB180P25Ochrana člověka za mimořádných událostí4390.70 %
MD360P13Ekonomie2090.00 %
MC260P21Chemické principy průmyslových výrob2085.00 %
MZ340P27ADidaktika geografie I2085.00 %
MD360P15Populační politika2584.00 %
MB180P11Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy683.33 %
MZ370P05CZískávání topografické informace2781.48 %
MD360S13Populační teorie2680.77 %
MUS18Psychologie pro učitele I1978.95 %
MC260P112CFyzikální chemie I (a)2277.27 %
MC260P112Fyzikální chemie I (a)2277.27 %
MZ370P44Úvod do magisterského studia2676.92 %
MB130P35Anatomie a morfologie rostlin6275.81 %
MZ330P47ZCMatematická geografie14775.51 %
MZ330P83ZDynamická geomorfologie3574.29 %
MC280P58CObecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)6073.33 %
MD360P27Hospodářská a sociální statistika2272.73 %
MZ340P16ZÚzemní plánování a urbanismus5371.70 %
MZ330P21Modelování fyzickogeografických procesů2171.43 %
MS750P01Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi3871.05 %
MZ330P98Teorie fyzické geografie3369.70 %
MB120P43ACBotanika pro ÚŽP2369.57 %
MD360P25CStatistická analýza dat II8569.41 %
MD360P25Statistická analýza dat II8569.41 %
MZ340P93Globalizace: procesy, problémy2669.23 %
MG422P01Paleontologie2968.97 %
MZ340P11Teorie sociální geografie8068.75 %
MG421P04GHistorická a stratigrafická geologie2268.18 %
MC260P35NCFyzika II2268.18 %
MB180C26Biologie čtená podruhé666.67 %
MB110P04AAnatomie člověka I3565.71 %
MB130C78Růst a vývoj rostlin2065.00 %
MB120P102Biostatistika II2065.00 %
MC230C11BPraktikum z analytické chemie3464.71 %
MZ340P993Populační a sociální geografie Austrálie3164.52 %
MZ330P22Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy2864.29 %
MZ370P05Získávání topografické informace2762.96 %
MZ340P03Sociologie3562.86 %
MZ330P53Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii3562.86 %
MZ330P33Povodně v krajině2161.90 %
MG440P10Petrologie metamorfovaných hornin1361.54 %
MG421S30AUhelný seminář4461.36 %
MC250P70Život - molekuly a biochemie7561.33 %
MD360P08NCDemografická analýza III2360.87 %
MG440P15Geotektonika a desková tektonika1560.00 %
MD360P38NCDemografické aplikace SAS I2560.00 %
MB150P15AMolekulární imunologie3060.00 %
MD360P38NDemografické aplikace SAS I2560.00 %
MB130P46Molekulární genetika rostlin2060.00 %
MB150P10Reprodukční biologie3060.00 %
MZ340P902+MZ340P903Geografie mezinárodního rozvoje2060.00 %
MC250C17NPokročilé praktikum z biochemie2759.26 %
MD360P44NRelační databáze pro demografy2759.26 %
MD360P09CPopulační prognózy6659.09 %
MC260P35NFyzika II2259.09 %
MB140C16Základy genetiky - cvičení4158.54 %
MO550P27Environmentální geologie3158.06 %
MB150C16Speciální cvičení z fyziologie živočichů2157.14 %
MB110P85Evoluce člověka3756.76 %
MZ370P46Interpolace prostorových dat3056.67 %
MD360P12NCHistorická demografie2356.52 %
MZ340P18Historická geografie a kartografie3956.41 %
MO550P114Chráněná území světa4856.25 %
MC230C11APraktikum z analytické chemie3455.88 %
MB130C52Úvod do bioinformatiky3655.56 %
MC250C42N2Biochemické praktikum I3655.56 %
MG431P52CZáklady mineralogie2955.17 %
MG421P41GIS a DPZ v geologii2055.00 %
MG431P47CMinerály a horniny I3354.55 %
MC270P71Úvod do hmotnostní spektrometrie2454.17 %
MB170P09IZoologie bezobratlých18253.30 %
MZ330P27Aplikovaná krajinná ekologie3652.78 %
MO550S07Organizace a řízení ochrany ŽP2152.38 %
MB180P19Biotechnologie4452.27 %
MB120P43ABotanika pro ÚŽP2352.17 %
MO550P111EEnvironmental issues, background examples and solutions2352.17 %
MC230P07CTeoretické základy analytické chemie2751.85 %
MG431P52Základy mineralogie2951.72 %
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)6051.67 %
MZ340P12Teorie regionálního rozvoje6750.75 %
MZ340P72Ekologie člověka a populační vývoj2850.00 %
MG431P76Úvod do gemologie3050.00 %
MC250C42N1Biochemické praktikum I3650.00 %
MG451P05CHydraulika podzemní vody I2050.00 %
MZ370P23Tvorba map3050.00 %
MB180C33Aktuální otázky ve výuce biologie450.00 %
MD360P51Základy ekonometrie2650.00 %
MG432P09Základy hornictví a geologického průzkumu2250.00 %
MC250P09BBiochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul2650.00 %
MO550P102Globální biogeochemické cykly2250.00 %
MG451P05Hydraulika podzemní vody I2050.00 %
MC250P22Bioenergetika2050.00 %
MC260P11MChemická struktura (b)2850.00 %
MO550P23Meteorologie a klimatologie3250.00 %
MO550P106Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky2650.00 %
MB160P25Základy parazitologie25949.03 %
MZ350P03ZKartografie14348.95 %
MB150P14EImmunology3948.72 %
MC230P61Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxikologické analýze3748.65 %
MB150P85Epigenetics6248.39 %
MC270P68Chemie léčiv II2748.15 %
MB170P112Proteomika2548.00 %
MB150P73Biologie buňky pro učitelské kombinace4447.73 %
MB130P13Fyziologie rostlin4247.62 %
MB150P87Behaviorální farmakologie2846.43 %
MB170P23Biologie sociálního hmyzu2646.15 %
MZ350P03ZCKartografie14346.15 %
MZ330P66Meteorologie a klimatologie II.3745.95 %
MZ340P34Sociálněgeografické makroregiony světa2445.83 %
MB170P66Genetické metody v zoologii2445.83 %
MB130P61Anatomie rostlin8145.68 %
MG431P47Minerály a horniny I3345.45 %
MC280P67BOrganická chemie II (b)4245.24 %
MG431P01AGeochemie3145.16 %
MB140P34Fyziologie bakterií3145.16 %
MS710P54CMatematika B15444.44 %
MB110P52Základy lékařské genetiky3243.75 %
MC260P33AObecná chemie3943.59 %
MC270C58Cvičení z jaderné chemie2343.48 %
MB140P16Základy genetiky5843.10 %
MB180P15Teorie a praxe školních vzdělávacích programů742.86 %
MC250P15Molekulární biologie a genetika I7042.86 %
MB162P13R pro život2142.86 %
MZ330P60HMeteorologie a klimatologie2142.86 %
MB140P24Biologie kvasinek3342.42 %
MZ330P97Latinská Amerika5141.18 %
MC240P561Anorganická chemie I (a)7841.03 %
MG421P14Sedimentární geologie2240.91 %
MD360P09Populační prognózy6640.91 %
MZ330P47ZMatematická geografie14740.82 %
MC230P07Teoretické základy analytické chemie2740.74 %
MO550P115Výroba potravin a lidské zdraví3040.00 %
MD360P46Demografické aplikace SAS III2540.00 %
MO550P16POchrana ovzduší2540.00 %
MO550P89Limnologie2540.00 %
MC260P01MFyzikální chemie I (b)6540.00 %
MO550P55Odpady3339.39 %
MC240S01Základní chemické výpočty5139.22 %
MB140P81Virologie - systémy na molekulární úrovni9739.18 %
MD360P08NDemografická analýza III2339.13 %
MC270P81Organická chemie II (a)4139.02 %
MB130P78Růst a vývoj rostlin5738.60 %
MG451P01CÚvod do hydrogeologie2638.46 %
MZ340P18CHistorická geografie a kartografie3938.46 %
MG451P01Úvod do hydrogeologie2638.46 %
MB170P61Ekologie savců3938.46 %
MB140P33Mikrobiologie8638.37 %
MG432P25Těžba a životní prostředí2138.10 %
MB170P55Úvod do evoluční biologie24738.06 %
MB140P41Molekulární biologie26137.55 %
MB120P115BMorfologie rostlin8037.50 %
MB140P33CMikrobiologie8637.21 %
MZ300S02U2Proseminář ke geografickému vzdělávání4337.21 %
MC260C45N2Praktikum z fyzikální chemie3537.14 %
MG421P09ZCZáklady geologie pro geografy8137.04 %
MB180P31Repetitorium biologie podle RVP G I1936.84 %
MZ340P04ZSociální geografie9536.84 %
MO550P10Ochrana přírody a krajiny2236.36 %
MB110P51Etologie člověka2236.36 %
MC250P40BCBiochemie II (kata)4436.36 %
MG440P23Izotopová geochemie - geochronologie1136.36 %
MO550P10COchrana přírody a krajiny2236.36 %
MC230P14Vysokoúčinná kapalinová chromatografie4736.17 %
MZ370P43ZGeoinformační systémy7236.11 %
MC270P58Jaderná chemie6136.07 %
MB170P79CÚvod do entomologie11136.04 %
MB170P15Lidská sexualita13636.03 %
MC270P61A1Organická chemie5036.00 %
MZ330P38Fyzická geografie Asie2536.00 %
MZ330P62ZŽivotní prostředí člověka6435.94 %
MC240P56Anorganická chemie I (a)7835.90 %
MB170P82Zoogeografie6735.82 %
MB130P61AAnatomie rostlin8135.80 %
MC250P09AMetody biochemie2835.71 %
MG431P01Geochemie3135.48 %
MC240P29BAnorganická chemie4835.42 %
MZ330P89Polární oblasti8535.29 %
MB170P33Vývoj přírody ČR5435.19 %
MB170P79Úvod do entomologie11135.14 %
MB120P115Morfologie rostlin8035.00 %
MB120P18Mykologie10434.62 %
MC250P03BBiochemie II2634.62 %
MG422P40Paleobiologie8434.52 %
MB180C38Efektivní studium VŠ3534.29 %
MC240P21AAnorganická chemie I (b)14034.29 %
MC230P69Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek4134.15 %
MB150P31Biologie buňky32634.05 %
MC250P49Biologie pro biochemiky11633.62 %
MB120P76IBotanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)8733.33 %
MB150P21Buněčná proliferace2433.33 %
MB120T09Kurs zimní ekologie2733.33 %
MB151P95Základy buněčné biologie12033.33 %
MC280P67B2Organická chemie II (b)4233.33 %
MS710P56Matematika C17233.14 %
MC250C01NPraktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA5232.69 %
MG431P01BGeochemie3132.26 %
MS710P52Matematika A121132.23 %
MC230P32Toxikologie12231.97 %
MC250P40BBiochemie II (kata)4431.82 %
MC230P36NAnalytická chemie II (kata)4431.82 %
MB140P29Buněčné cykly a signály3831.58 %
MB140P17Genetika27931.54 %
MD360P01DÚvod do demografie 6230.65 %
MC260P48Repetitorium středoškolské fyziky4930.61 %
MG431P10Pedogeochemie2330.43 %
MD360P03ZStatistika19430.41 %
MZ350P353Dálkový průzkum Země5630.36 %
MB150P34Základy biochemie7630.26 %
MD360S07CZáklady geoinformatiky I4330.23 %
MB150P07Základy fyziologie živočichů5330.19 %
MG421C21A1Praktikum ze všeobecné geologie I5330.19 %
MG421C21A2Praktikum ze všeobecné geologie I5330.19 %
MG421P00Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)7330.14 %
MB110P96Fyziologie výživy6429.69 %
MS710P54Matematika B15429.63 %
MG421P09ZZáklady geologie pro geografy8129.63 %
MB130P61BAnatomie rostlin8129.63 %
MZ330P94ZKrajinná ekologie6229.03 %
MG421P31Úvod do geologie5928.81 %
MD360P07ADemografická analýza I8728.74 %
MB150C28Biologie buňky - praktická cvičení27728.52 %
MC260P33BObecná chemie3928.21 %
MB110P07Ekologie člověka14228.17 %
MB170P107Etologie a sociobiologie9628.13 %
MD360P49Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 19452528.00 %
MZ300S02U1Proseminář ke geografickému vzdělávání4327.91 %
MS760BG1Cizí jazyk II (obecný)10427.88 %
MC250C42N3Biochemické praktikum I3627.78 %
MC260P01M1Fyzikální chemie I (b)6527.69 %
MS710P07A2Výpočetní technika23427.35 %
MC240P29AAnorganická chemie4827.08 %
MC250C01BPraktikum z laboratorní techniky biochemie7427.03 %
MC250C01APraktikum z laboratorní techniky biochemie7427.03 %
MS107011Teorie her a evoluce3026.67 %
MB150P47Molekulární farmakologie3026.67 %
MB160P62Protistologie12826.56 %
MC240P41BAnorganická chemie pro KATA4926.53 %
MC240P41Anorganická chemie pro KATA4926.53 %
MB150P14BImunologie17426.44 %
MB130P16Praktické základy vědecké práce5326.42 %
MB130P30Rostlinná cytologie13726.28 %
MD360P12NHistorická demografie2326.09 %
MC260P41KDějiny alchymie a chemie8525.88 %
MB130P88Anatomie a fyziologie rostlin3125.81 %
MG431P95Mineralogie pro negeology3125.81 %
MZ340P59Afrika7025.71 %
MB160P08Ekologie obecná17525.71 %
MC260P33Obecná chemie3925.64 %
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie6325.40 %
MB150P22Fyziologie buňky20625.24 %
MZ350P35Dálkový průzkum Země5625.00 %
MD360P11Populační vývoj České republiky6025.00 %
MZ370P43Z1Geoinformační systémy7225.00 %
MG440P01GChemie geologických procesů4825.00 %
MZ340P96Dějiny myšlení SG a RG6425.00 %
MB110P83Molekulární antropologie4425.00 %
MC260P54BObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)33824.85 %
MB150P36Neurobiologie12924.81 %
MB140P36Genové inženýrství9324.73 %
MS760BS2Cizí jazyk II (odborný)9824.49 %
MC270P81BOrganická chemie II (a)4124.39 %
MS710P571Repetitorium středoškolské matematiky27324.18 %
MC270P61AOrganická chemie5024.00 %
MC270P61A2Organická chemie5024.00 %
MB130P13AFyziologie rostlin4223.81 %
MC280P67B3Organická chemie II (b)4223.81 %
MB120P115AMorfologie rostlin8023.75 %
MZ370P43Z2Geoinformační systémy7223.61 %
MZ330C01BMetody ve fyzické geografii I.B5123.53 %
MB150P53Toxikologie3023.33 %
MD360P11CPopulační vývoj České republiky6023.33 %
MC250P45Molekulární techniky6023.33 %
MZ340P55Severní Amerika8623.26 %
MZ350P354Dálkový průzkum Země5623.21 %
MB162P23Populační ekologie5623.21 %
MD360P03Z2Statistika19423.20 %
MC240C242Laboratorní technika pro KATA6923.19 %
MB170P01Biogeografie9523.16 %
MB150C21Kurz práce se zvířaty18322.95 %
MB170P63AOrnitologie I4422.73 %
MO550S08Práce s odbornou literaturou2222.73 %
MB140P36CGenové inženýrství9322.58 %
MB130P355Anatomie a morfologie rostlin6222.58 %
MB130P356Anatomie a morfologie rostlin6222.58 %
MC240P41AAnorganická chemie pro KATA4922.45 %
MC230P21Principy vzorkování5521.82 %
MC260P01M3Fyzikální chemie I (b)6521.54 %
MB150P42Struktura a funkce biologických membrán4721.28 %
MB162P05Základní kurz matematiky9521.05 %
MB130P357Anatomie a morfologie rostlin6220.97 %
MS107005Filosofie a metodologie vědy8720.69 %
MB150P20CFyziologie svalů2920.69 %
MB150P20Fyziologie svalů2920.69 %
MC240P562Anorganická chemie I (a)7820.51 %
MS760BS1Cizí jazyk II (odborný)9820.41 %
MB151P93Kmenové buňky2520.00 %
MZ300S01Z2Úvod do studia a geografický proseminář14020.00 %
MZ350P352Dálkový průzkum Země5619.64 %
MB170P11Mammaliologie I3119.35 %
MZ300S01Z1Úvod do studia a geografický proseminář14019.29 %
MB120P182Mykologie10419.23 %
MS710P561Matematika C17219.19 %
MFOE017Vybrané kapitoly z fyziky9018.89 %
MZ300S01ZÚvod do studia a geografický proseminář14018.57 %
MC260P01M2Fyzikální chemie I (b)6518.46 %
MZ370P43Z4Geoinformační systémy7218.06 %
MB170C21Cvičení z protistologie6717.91 %
MB110P71Obecná histologie - mikroskopická anatomie15917.61 %
MS710P07A1Výpočetní technika23417.52 %
MS760BS4Cizí jazyk II (odborný)9817.35 %
MC260C45N3Praktikum z fyzikální chemie3517.14 %
MS710P524Matematika A121117.06 %
MB180P01Didaktika biologie1216.67 %
MC260P443Biofyzikální chemie I5516.36 %
MB120P115CMorfologie rostlin8016.25 %
MD360P07A1Demografická analýza I8716.09 %
MO550P100Základy toxikologie5115.69 %
MD360P03Z1Statistika19415.46 %
MS720P49Dějiny filosofie I9715.46 %
MB120P181Mykologie10415.38 %
MD360P07A3Demografická analýza I8714.94 %
MB130P354Anatomie a morfologie rostlin6214.52 %
MB130P353Anatomie a morfologie rostlin6214.52 %
MB130P352Anatomie a morfologie rostlin6214.52 %
MB150P84Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu2814.29 %
MC260C45N1Praktikum z fyzikální chemie3514.29 %
MD360S07Základy geoinformatiky I4313.95 %
MB120P76I3Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)8713.79 %
MB120P76I7Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)8713.79 %
MB120P76I2Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)8713.79 %
MB120P76I6Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)8713.79 %
MS760BG3Cizí jazyk II (obecný)10413.46 %
MC260P442Biofyzikální chemie I5512.73 %
MD360P07A2Demografická analýza I8712.64 %
MS710P59Repetitorium Matematiky A13212.50 %
MS720P52Současná filosofie a věda8912.36 %
MS710P523Matematika A121112.32 %
MC270P81AOrganická chemie II (a)4112.20 %
MC260P549Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)33811.83 %
MC240C243Laboratorní technika pro KATA6911.59 %
MB120P185Mykologie10411.54 %
MS760BG2Cizí jazyk II (obecný)10411.54 %
MS710P07A3Výpočetní technika23411.54 %
MC240P21A2Anorganická chemie I (b)14011.43 %
MB180P33Repetitorium biologie podle RVP G III3611.11 %
MZ370P43Z3Geoinformační systémy7211.11 %
MS710P562Matematika C17211.05 %
MC260P441Biofyzikální chemie I5510.91 %
MZ350P351Dálkový průzkum Země5610.71 %
MS760BG5Cizí jazyk II (obecný)10410.58 %
MS710P522Matematika A121110.43 %
MD360P03Z4Statistika19410.31 %
MC240P21A1Anorganická chemie I (b)14010.00 %
MC240P21A4Anorganická chemie I (b)14010.00 %
MB130P351Anatomie a morfologie rostlin629.68 %
MB120P184Mykologie1049.62 %
MC240C222Laboratorní technika2729.56 %
MC240P21A3Anorganická chemie I (b)1409.29 %
MC240C227Laboratorní technika2728.82 %
MC240C241Laboratorní technika pro KATA698.70 %
MZ300S01Z3Úvod do studia a geografický proseminář1408.57 %
MC240C221Laboratorní technika2728.46 %
MC240C228Laboratorní technika2728.46 %
MD360P03Z3Statistika1948.25 %
MB120P76I4Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)878.05 %
MB120P76I5Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)878.05 %
MB150P23Buňky a tkáně in vitro777.79 %
MC240C224Laboratorní technika2727.72 %
MC240C223Laboratorní technika2727.72 %
MS760BG4Cizí jazyk II (obecný)1047.69 %
MS710P521Matematika A12117.11 %
MC260P544Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3386.80 %
MD360P03Z5Statistika1946.70 %
MC240C226Laboratorní technika2726.62 %
MC260P541Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3386.51 %
MC260P543Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3386.21 %
MC260P542Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3386.21 %
MS760BS3Cizí jazyk II (odborný)986.12 %
MZ300S01Z4Úvod do studia a geografický proseminář1405.71 %
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b)1105.45 %
MC260P546Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3385.33 %
MB160C451Mikroskopická technika2825.32 %
MS710P573Repetitorium středoškolské matematiky2735.13 %
MS760BS5Cizí jazyk II (odborný)985.10 %
MC260P547Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3385.03 %
MC260P548Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3385.03 %
MB120P183Mykologie1044.81 %
MB120P76I1Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)874.60 %
MC260P54AObecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3384.44 %
MC260P545Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)3384.14 %
MS710P572Repetitorium středoškolské matematiky2734.03 %
MC280P67B1Organická chemie II (b)422.38 %
MC240C229Laboratorní technika2722.21 %
MB160C45Mikroskopická technika2821.42 %
MC240C225Laboratorní technika2720.74 %
MB180C36ZPrvní pomoc ve škole - simulace letní00 %
MB180C25P2První pomoc ve škole00 %
MB140C34Praktikum fyziologie bakterií00 %
MB180C25P1První pomoc ve škole00 %
MS750P02Úvod do přenosu znalostí a technologií00 %
MB180C252První pomoc ve škole00 %
MZ340P692+MZ340P693Kulturní geografie00 %
MB160P56Praktická metodologie vědy00 %
MB180C251První pomoc ve škole00 %