Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   

Návratnost dotazníků - 2013/2014 zimní

V semestru 2013/2014 zimní bylo zpracováno 6409 dotazníků. Průměrná účast studentů při hodnocení předmětů byla 41.77 %. Hodnocení výuky se zúčastnilo 2292 studentů v 289 předmětech.

PředmětStudentůNávratnost
MZ330P100Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie24170.83 %
MS760BS (Ross)Cizí jazyk odborný II - Ross29144.83 %
MB130C74Fyziologie rostlin (praktikum)18138.89 %
MB180C25PPrvní pomoc ve škole38131.58 %
MB130C30Praktikum Rostlinná buňka24108.33 %
MC230P02NAnalytická chemie II (a)16100.00 %
MS760BG (Usatyuk)Cizí jazyk obecný II - Usatyuk37100.00 %
MZ340P100Teorie a praxe geografického vzdělávání22100.00 %
MB180C42Cvičení z evoluční biologie pro učitele5100.00 %
MO550P10Ochrana přírody a krajiny3096.67 %
MB160C253Cvičení ze základů parazitologie c1693.75 %
MB160C254Cvičení ze základů parazitologie d1693.75 %
MO550P05PÚvod do studia ŽP5692.86 %
MB130P60Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj2391.30 %
MZ340P73Urban Social Geography I2391.30 %
MC260P542Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédrová6590.77 %
MZ340P693Kulturní geografie4588.89 %
MZ370P49Distribuce prostorových dat2185.71 %
MB130P32Botanická mikrotechnika1485.71 %
MC260P544Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Šmejkal2684.62 %
MG451P05Hydraulika podzemní vody I2382.61 %
MS750P02Úvod do problematiky přenosu znalostí a technologií3080.00 %
MC260P541Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk2979.31 %
MB150P20Fyziologie svalů2277.27 %
MB140P25Průmyslová mikrobiologie2277.27 %
MB160C255Cvičení ze základů parazitologie e1376.92 %
MB180C27Pozorování a pokus organismální I3076.67 %
MB180C29Pozorování a pokus suborganismální I1776.47 %
MD360P11CPopulační vývoj České republiky – cv.3775.68 %
MB140C34Praktikum z fyziologie bakterií2075.00 %
MB160C251Cvičení ze základů parazitologie a1675.00 %
MD360P07A4Demografická analýza I – cv. Čedy2475.00 %
MZ340P22Evropa regionů3174.19 %
MS710P524Matematika A1 - cv. Šmejkalová3073.33 %
MG452P11cvÚvod do užité geofyziky – cv.2272.73 %
MC260P21Chemické principy průmyslových výrob2272.73 %
MC250P09AMetody biochemie2972.41 %
MUS06Pedagogika I3571.43 %
MZ340P80Geografie cestovního ruchu2470.83 %
MS710P07AEVýpočetní technika - Toman7470.27 %
MC240P56Anorganická chemie I (a)4468.18 %
MC260P5410Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný2268.18 %
MO550P27Environmentální geologie3167.74 %
MUS17Pedagogika II3467.65 %
MC260P549Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – Sedláček4967.35 %
MD360P13Ekonomie5267.31 %
MB150P37Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)2166.67 %
MZ340P233Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie2766.67 %
MZ330P83ZDynamická geomorfologie3366.67 %
MC250C17NPokročilé praktikum z biochemie2766.67 %
MG422P01CPaleontologie – cv.4165.85 %
MS710P522Matematika A1 - cv. Štědrý4165.85 %
MB130C52Úvod do bioinformatiky3565.71 %
MUS08Psychologie pro učitele I3265.63 %
MC260P545Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Plaček2665.38 %
MB170P112Proteomika2365.22 %
MZ330P53Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii3464.71 %
MB150P73Biologie buňky pro učitelské kombinace3464.71 %
MS760BG (Doehring)Cizí jazyk obecný II - Doehring3164.52 %
MS710P521Matematika A1 - cv. Krylová4264.29 %
MZ340P93Globalizace: procesy, problémy2564.00 %
MB130P11Rostlinné explantáty1163.64 %
MB170P100Ekologie obojživelníků a plazů2263.64 %
MG422P01Paleontologie4163.41 %
MZ340P16ZÚzemní plánování a urbanismus6262.90 %
MZ340P82Problémové oblasti světa3562.86 %
MB150P85Epigenetika3262.50 %
MZ340P18Historická geografie a kartografie2462.50 %
MD360P11Populační vývoj České republiky3762.16 %
MB120P102Biostatistika II2161.90 %
MZ340P12Teorie regionálního rozvoje8961.80 %
MZ330P98Teorie fyzické geografie2661.54 %
MB180C38Efektivní studium VŠ4160.98 %
MB110P85Evoluce člověka4160.98 %
MO550P96Ekologie obnovy2360.87 %
MB130P46Molekulární genetika rostlin2360.87 %
MB150P10Reprodukční biologie2360.87 %
MC250P03BBiochemie II2860.71 %
MS710P07ACVýpočetní technika - Makovička10460.58 %
MB110P04AAnatomie člověka I3860.53 %
MZ300P17ZKartografie pro demografy5860.34 %
MZ340P27ADidaktika geografie I2060.00 %
MC260P547Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hájková560.00 %
MZ340P983Interkulturní komunikace3060.00 %
MB130P88Anatomie a fyziologie rostlin3060.00 %
MD360P44Relační databáze pro demografy3259.38 %
MS760BG (Ross)Cizí jazyk obecný II - Ross2759.26 %
MB180P27Repetitorium biologie podle RVP G III2259.09 %
MG431P52Základy mineralogie3958.97 %
MC250P25Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce2958.62 %
MO550P99Tropická ekologie3158.06 %
MB180C33Aktuální otázky ve výuce biologie1957.89 %
MD360P38Demografické aplikace SAS3857.89 %
MG451P01Úvod do hydrogeologie2657.69 %
MD360P51Základy ekonometrie4057.50 %
MB162S01Příprava a prezentace věd. výzkumu I.2157.14 %
MB140P34Fyziologie bakterií2157.14 %
MC240P29Anorganická chemie3557.14 %
MG440P01GChemie geologických procesů5356.60 %
MG431P47Minerály a horniny I2356.52 %
MB170P84Evoluční a ekologická imunologie2356.52 %
MD360P25CStatistická analýza dat II – cv.9656.25 %
MS710P16Matematika B32055.00 %
MO550P115Výroba potravin a lidské zdraví2055.00 %
MS710P523Matematika A1 - cv. Toman3154.84 %
MO550P89Limnologie4454.55 %
MD360P49Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 19452653.85 %
MB170P09IZoologie bezobratlých17353.76 %
MB130P35Anatomie a morfologie rostlin4353.49 %
MC240P21A3Anorganická chemie I (b) – cv. Vojtíšek3053.33 %
MC230P54Klinická a farmaceutická analýza3053.33 %
MB120P76IBotanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)7753.25 %
MZ340P96Dějiny myšlení SG a RG6453.13 %
MD360P27Hospodářská a sociální statistika4953.06 %
MB130C52EÚvod do bioinformatiky1752.94 %
MC250P02Úvod do pokročilé biochemie2552.00 %
MC230P07Teoretické základy analytické chemie2751.85 %
MC280P58Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)4151.22 %
MC270P06BSpektrální metody NMR I5350.94 %
MD360P08Demografická analýza III3650.00 %
MC240P21A1Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová3050.00 %
MZ340P903Geografie mezinárodního rozvoje2250.00 %
MD360P07A2Demografická analýza I – cv. Burcin4650.00 %
MB170P69Základy etologie2250.00 %
MB110P52Základy lékařské genetiky3250.00 %
MB150P21Buněčná proliferace2850.00 %
MZ340P34Sociálněgeografické makroregiony světa2250.00 %
MB170P107Etologie a sociobiologie9250.00 %
MC280P67BOrganická chemie II (b)2450.00 %
MB170P66Genetické metody v zoologii2050.00 %
MB120P31Biostatistika a plánování ekologických pokusů6549.23 %
MS710P54Matematika B16248.39 %
MB170P38Ichtyologie2548.00 %
MB150P31Biologie buňky32647.85 %
MO550P111EEnvironmental issues, background examples and solutions2147.62 %
MZ370P23Tvorba map3246.88 %
MZ330P22Nebezpečné meteorologické a klimatické jevy2846.43 %
MB130P23Rostliny a stres1346.15 %
MB130P34Biologie rostlinné buňky2646.15 %
MZ330P66Meteorologie a klimatologie II.3545.71 %
MC260P11NChemická struktura (a)2245.45 %
MC230P36NAnalytická chemie II (kata)4245.24 %
MB180P01Didaktika biologie2045.00 %
MB170P63AOrnitologie I4744.68 %
MB120P16PEkosystémová a krajinná ekologie8344.58 %
MB180C25První pomoc ve škole3644.44 %
MO550P12Péče o diverzitu2544.00 %
MB170P61Ekologie savců2544.00 %
MB160C252Cvičení ze základů parazitologie b1643.75 %
MB110P83Molekulární antropologie3243.75 %
MG431P45Základy ekonomie2343.48 %
MC250P15Molekulární biologie a genetika I5343.40 %
MC260P01MFyzikální chemie I (b)5343.40 %
MB170P09UZoologie bezobratlých3043.33 %
MS107005Filosofie a metodologie vědy6743.28 %
MZ350P03ZKartografie15343.14 %
MO550P32APrávo a státní správa2842.86 %
MO550P55Odpady3542.86 %
MB140P33IMikrobiologie9842.86 %
MG421P00Všeobecná geologie I (Endogenní procesy)7742.86 %
MS710P56ZMatematika C - zimní18242.31 %
MG421P04GHistorická a stratigrafická geologie3141.94 %
MZ330P27Aplikovaná krajinná ekologie3141.94 %
MC260P54Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – přednáška28041.79 %
MO550P16POchrana ovzduší5641.07 %
MB140P81Virologie - systémy na molekulární úrovni6640.91 %
MZ330P38Fyzická geografie Asie2240.91 %
MB180P22Repetitorium biologie podle RVP G I2240.91 %
MD360P01DÚvod do demografie5940.68 %
MZ330P89Polární oblasti7240.28 %
MB140P36Genové inženýrství9040.00 %
MC270P68Chemie léčiv II3040.00 %
MC270P71Úvod do hmotnostní spektrometrie3540.00 %
MC240P21A4Anorganická chemie I (b) – cv. Hermann2040.00 %
MB110C50Biologie dítěte4339.53 %
MZ330P33Povodně v krajině2839.29 %
MC260P546Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka2339.13 %
MZ330P47ZMatematická geografie16738.92 %
MC240P21AAnorganická chemie I (b) – přednáška10938.53 %
MB170P11Mammaliologie I3438.24 %
MG421P41GIS a DPZ v geologii3438.24 %
MC240P21A2Anorganická chemie I (b) – cv. Mička2937.93 %
MB160P25Základy parazitologie20837.50 %
MD360P07A1Demografická analýza I – cv. Rybová1637.50 %
MZ340P04ZSociální geografie9937.37 %
MC260P44Biofyzikální chemie I5137.25 %
MB150P84Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu3537.14 %
MB130P13Fyziologie rostlin4936.73 %
MB110P07Ekologie člověka14436.11 %
MS710P52Matematika A1 - přednáška14736.05 %
MC240P41Anorganická chemie pro KATA5335.85 %
MZ340P03Sociologie3435.29 %
MS710P07AAVýpočetní technika - Hladíková5135.29 %
MZ340P11Teorie sociální geografie7135.21 %
MB140P17Genetika26235.11 %
MB110P62Embryologie člověka a základy teratologie2035.00 %
MG431P02Geochemie endogenních procesů2035.00 %
MB150P47Molekulární farmakologie2934.48 %
MC230P32Toxikologie10834.26 %
MZ330P62ZŽivotní prostředí člověka10834.26 %
MC260P48Reoetitorium středoškolské fyziky5034.00 %
MB170P55Úvod do evoluční biologie24833.87 %
MB170P09OZoologie bezobratlých3033.33 %
MG431P95Mineralogie pro negeology2433.33 %
MB130C78Růst a vývoj rostlin3033.33 %
MB170P15Lidská sexualita12433.06 %
MD360P07ADemografická analýza I – přednáška8532.94 %
MB140P41Molekulární biologie22232.88 %
MZ340P462Základy ekonomie pro geografy5232.69 %
MC250P45Molekulární techniky4932.65 %
MZ340P72Ekologie člověka a populační vývoj2832.14 %
MB140P24Biologie kvasinek2832.14 %
MG451P55Mechanika zemin I2832.14 %
MO550P100Základy toxikologie4731.91 %
MC260P35NFyzika II2231.82 %
MC250P09BBiochemické a fyzikálně chemické metody studia biomolekul4431.82 %
MZ340P13Geografie města3531.43 %
MB180P19Biotechnologie5831.03 %
MB162P05Základní kurz matematiky10031.00 %
MB150C21Kurz práce se zvířaty18530.81 %
MD360P09Populační prognózy3630.56 %
MS760BS (Safarik)Cizí jazyk odborný II - Šafařík5930.51 %
MB130P61Anatomie rostlin8630.23 %
MD360P25Statistická analýza dat II9630.21 %
MC250P40BBiochemie II (kata)4030.00 %
MB120T09Kurs zimní ekologie2030.00 %
MG431P01Geochemie2030.00 %
MB110P96Fyziologie výživy6429.69 %
MC250P49Biologie pro biochemiky9129.67 %
MB130P30Rostlinná cytologie16229.63 %
MB160P08Ekologie obecná14929.53 %
MG452P11Úvod do užité geofyziky2429.17 %
MD360P03ZStatistika18728.88 %
MB170P01Biogeografie9128.57 %
MG451P10Geotechnologie v podmínkách globálních změn2128.57 %
MG421P09ZZáklady geologie pro geografy10328.16 %
MC270P61AOrganická chemie5728.07 %
MB150P42Struktura a funkce biologických membrán4727.66 %
MC230P59Ekotoxikologie2927.59 %
MG422P40Paleobiologie6927.54 %
MB130P78Růst a vývoj rostlin7327.40 %
MB150P07Základy fyziologie živočichů4827.08 %
MB160P62Protistologie13526.67 %
MB120P18Mykologie9026.67 %
MB150P22Fyziologie buňky18426.63 %
MG421P41CGIS a DPZ v geologii – cv.3426.47 %
MB170P79Úvod do entomologie11126.13 %
MB150P36Neurobiologie14626.03 %
MG431P43Legislativa a státní správa2725.93 %
MB120P115Morfologie rostlin8825.00 %
MZ330P97Latinská Amerika4425.00 %
MD360P12Historická demografie3724.32 %
MB110P10Antropologie2524.00 %
MB151P95Základy buněčné biologie7223.61 %
MB130P74Fyziologie rostlin1723.53 %
MB170P82Zoogeografie4723.40 %
MG421P31Úvod do geologie6023.33 %
MZ350P35Dálkový průzkum Země8223.17 %
MS720P203Vědecké paradigma a jeho proměny13423.13 %
MO550P30AZáklady pedologie a ochrana půdy3923.08 %
MB110P71Obecná histologie - mikroskopická anatomie21323.00 %
MB180P25Ochrana člověka za mimořádných událostí2722.22 %
MZ370P43ZGeoinformační systémy6521.54 %
MC230P21Principy vzorkování5621.43 %
MC270P58Jaderná chemie5621.43 %
MB150P14BImunologie22421.43 %
MZ340P57Geografie ČR10821.30 %
MB170P33Vývoj přírody ČR8521.18 %
MC260P41KDějiny alchymie a chemie11720.51 %
MZ340P55Severní Amerika10420.19 %
MB150P53Toxikologie3020.00 %
MFPL303Fyzika II pro biochemii2718.52 %
MC230P41Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře2817.86 %
MB140P16Základy genetiky6616.67 %
MB130P62Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)3716.22 %
MG431P50Geochemie v ŽP2516.00 %
MO550P29AMeteorologie a klimatologie8314.46 %
MS720P49Dějiny filosofie I6414.06 %
MD360P36Empirický výzkum2213.64 %
MZ330P94ZKrajinná ekologie8011.25 %
MFOE018Další kapitoly z fyziky pro biology4010.00 %
MFOE017Vybrané kapitoly z fyziky729.72 %
MC260P548Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Svoboda219.52 %
MB162P23Populační ekologie439.30 %
MS720P52Současná filosofie a věda788.97 %
MC230P31AAnalytická chemie I + II (b)1366.62 %
MC270P02NOrganická chemie II (a)515.88 %
MB180C36LPrvní pomoc ve škole - simulace letní (LS13)00 %
MB180C36ZPrvní pomoc ve škole - simulace zimní00 %