Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   

Vyučující

Tomek Filip - hodnocení napříč kurzy

Kurz MG421C21A1 Praktikum ze všeobecné geologie I

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.