Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Vyučující

Ryšlavá Helena - hodnocení napříč kurzy

Kurz MC250P46Np Úvod do biologie živočichů – přednáška

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Kurz MC250P46Nc Úvod do biologie živočichů – cvičení

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému

Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)

Vybrat jiného vyučujícího