Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   

Vyučující

Ryšlavá Helena - hodnocení napříč kurzy

Kurz MC250P46Np Úvod do biologie živočichů – přednáška

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.