Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   

Vyučující

Petr Hodek - hodnocení napříč kurzy

Kurz MC250P08 Biochemie a biologie mikroorganismů

Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět

Database prepare error.